QR Code

รัฐบาลไต้หวันแถลง จะขจัดอุปสรรค วินฟาร์มนอกชายฝั่ง

2017-11-14
  • รัฐบาลไต้หวันแถลง จะขจัดอุปสรรค วินฟาร์มนอกชายฝั่ง

    รัฐบาลไต้หวันแถลง จะขจัดอุปสรรค วินฟาร์มนอกชายฝั่ง

    CNA,Taiwan

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจจงหัว เชิญนักวิชาการในและต่างประเทศประชุมระหว่างประเทศว่าด้วย ความเสี่ยงและอนาคต แหล่งการเงินพลังงานสีเขียวและการพัฒนากังหันลมนอกชายฝั่ง คาดหวังระดมความเห็น ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญวงการต่าง ๆ ให้แก่ไต้หวัน รอง นรม. ซือจวิ้นจี๋ (施俊吉) ของไต้หวัน กล่าวในที่ประชุมว่าการพัฒนาก่อสร้างตามเป้าหมายประเทศปลอดนิวเคลียร์เป็นภาระกิจสำคัญ เพื่อผลักดันการปรับเปลี่ยนแหล่งพลังงาน การพัฒนา กังหันลมนอกชายฝั่งเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า จะต้องอาศัยการสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันการเงิน ทั้งสองส่วนนี้เป็นกุญแจสำคัญ

ซือจวิ้นจี๋ กล่าวว่า รัฐบาลวางแผนโครงการสาธารณูปโภคสำหรับอนาคตในส่วนของ พลังงานสีเขียวมี 3 ประการคือ วินฟาร์มนอกชายฝั่ง จะทุ่มงบประมาณ 8,900 ล้านเหรียญไต้หวัน ได้แก่ การก่อสร้างท่าเรือและฐานใต้น้ำ การสร้างเขตเทคโนโลยีนครเกาสงกับเขตกังหันไฟฟ้านอกชายฝั่งท่าเรือไทจง และการยกระดับสาธารณูปโภคพลังงานสีเขียว

ซือจวิ้นจี๋กล่าวว่า การพัฒนาไฟฟ้าพลังลมของไต้หวันมีอุปสรรคมากกว่าแหล่งพลังงานไฟฟ้าอื่น ๆ ดังนั้นรัฐบาลจะพยายามช่วยเหลือในการขจัดอุปสรรค “ไต้หวันมีเงื่อนไขด้านภูมิศาสตร์ที่พิเศษ จะต้องป้องกันแผ่นดินไหว และมีภัยจากพายุไต้ฝุ่น จะปล่อยให้เอกชนแก้ไขตามลำพังหรืออาศัยกลไกตลาดไม่ได้ รัฐบาลจะต้องทุ่มเทช่วยเหลือ เพื่อให้สภาพแวดล้อมพลังงานสีเขียวมีความสมบูรณ์”

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ