QR Code

ผู้ประกอบการไต้หวันตั้งโรงงานอัจฉริยะเพิ่มขึ้น

2017-11-14
  • ผู้ประกอบการไต้หวันตั้งโรงงานอัจฉริยะเพิ่มขึ้น

    ผู้ประกอบการไต้หวันตั้งโรงงานอัจฉริยะเพิ่มขึ้น

    .

ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และค่าแรงสูงขึ้นเกิดขึ้นทั้งในไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่ ในช่วงนี้กิจการหลายแห่งของไต้หวันที่ไปลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่ย้ายฐานกลับมาตั้งโรงงานในประเทศ โดยพากันสร้างโรงงานอิจฉริยะ ที่ใช้แรงงานคนน้อย หรือไม่ต้องใช้แรงงานคน เนื่องจากโรงงานเหล่านี้ทำงานด้วยหุ่นยนต์ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ไฟส่องสว่าง จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า โรงงานปิดไฟ

Qisda Technology Co., Ltd.( 佳世達) , Innolux Corporation (群創), Global Lighting Technologies Inc (茂林) กลับมาสร้างโรงงานในไต้หวัน ล้วนแต่สร้างโรงงานปิดไฟ ใช้กำลังคนลดลงเกินกว่าครึ่ง ผู้ประกอบการชี้ว่าในการกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น อัตราส่วนของดีเพิ่มขึ้น คาดว่าจะคืนทุนได้ภายใน 2 ปี

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างกิจการของไต้หวันในจีนแผ่นดินใหญ่คือ บริษัทหงไห่ พริซิชั้น (Foxconn) ซึ่งสร้างโรงงานปิดไฟในจีนแผ่นดินใหญ่ 5 แห่ง โดยใช้หุ่นยนต์ 60,000 กว่าตัว 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ