QR Code

รมว. สิ่งแวดล้อม ชี้ว่าการปล่อยก๊าซของไต้หวันปีหน้าถึงขีดสูงสุด

2017-11-14
  • หลี่อิ้งหยวน (李應元) รมว. ทบวงสิ่งแวดล้อมของไต้หวัน

    หลี่อิ้งหยวน (李應元) รมว. ทบวงสิ่งแวดล้อมของไต้หวัน

    CNA,Taiwan

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไต้หวันปีหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลี่อิ้งหยวน (李應元) รมว. ทบวงสิ่งแวดล้อมของไต้หวันร่วมประชุมว่าด้วยสภาพภูมิอากาศโลกที่ เมืองบอนน์ เยอรมัน ให้สัมภาษณ์ว่า แนวโน้มปีหน้าไต้หวันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดถึงขีดสูงสุด หลังจากนั้นจะเริ่มลดลงในแต่ละปี เขาสนับสนุนให้มีการจัดทำโรดแมพการลดใช้ถ่านหิน

ในการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change -UNFCCC) ครั้งที่ 23  (COP 23) วันที่ 16-17 พฤศจิกายน จัดขึ้นที่ เมืองบอนน์ มีผู้กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมนุมประท้วงบนถนน เนื่องจากการลดใช้พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินของเยอรมันยังไม่ได้ผล ปริมาณการปล่อยก๊าซโดยรวมไม่ลดลง และมีผู้วิจารณ์อยากหนักต่อกรณี ปธน.โดแนลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ สนับสนุนการกลับมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน

หลี่อิ้งหยวน ยอมรับว่า การลดก๊าซไม่ใช่เรื่องง่าย เขายกตัวอย่างประเทศเยอรมัน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดก๊าซไม่ได้ตามเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในครัวเรือน ธุรกิจและการคมนาคมไม่ใช่เรื่องง่าย ปริมาณการใช้รถยนต์ยังคงเพิ่มขึ้น

หลี่อิ้งหยวน ชี้ว่า เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รัฐบาลกำหนดว่าจะลดปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเหลือ 30% ก่อนปี 2025 และจะติดตั้งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันมลภาวะสำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานฟอสซิลอื่นๆ เป็นการปรับปรุงคุณภาพอากาศโดยรวม

เนื่องจากค่าไฟฟ้าในไต้หวันถูกเกินไป ทำให้ขาดแรงจูงใจในการประหยัดพลังงาน รัฐบาลจะเพิ่มค่าไฟหรือไม่ หลี่อิ้งหยวนชี้ว่า ทุกรัฐบาลจะระมัดระวังต่อการขึ้นราคาค่าไฟ ในภาวะปัจจุบันจะดำรงภาวะค่าไฟฟ้าต่ำไว้ แต่จะพยายามแก้ปัญหาที่จุดอื่นๆ ในครัวเรือน ธุรกิจและการคมนาคม ก่อนสิ้นปีนี้รัฐบาลจะประกาศแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานและลดก๊าซ 200 รายการ

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ