QR Code

กฎหมายการเดินทางไต้หวันผ่านมติคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ

2017-10-13
  • กฎหมายการเดินทางไต้หวันผ่านมติคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ

    กฎหมายการเดินทางไต้หวันผ่านมติคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ

    .

ในวันที่ 12 คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติผ่านร่างกฎหมายการเดินทางไต้หวัน (Taiwan Travel Act) เป็นการ ยกเลิกข้อจำกัดการเดินทางไปมาของข้าราชการระดับสูงไต้หวันกับสหรัฐฯ

คณะกรรมาธิการต่างประเทศ ลงมติด้วยวาจาผ่านร่างกฎหมายการเดินทางไต้หวัน (HR535) ในขั้นต่อไปจะส่งให้สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาของสหรัฐฯ ผ่านมติ และส่งให้ ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ลงนามจึงจะมีผลสมบูรณ

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน แถลงในวันที่ 13 แสดงความยินดีและขอบคุณต่อการผ่านร่างกฎหมายถือเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย

กฎหมายการเดินทางไต้หวันบัญญัติเรื่องการยอมให้ ขรก. ระดับสูงด้านความมั่นคงประเทศ นายทหารระดับสูง เป็นต้น ของสหรัฐฯ เยือนไต้หวันได้ และยอมให้ ขรก. ระดับสูงของไต้หวันเยือนสหรัฐฯ รวมทั้งพบกับ ขรก. ของ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ด้วย

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ