QR Code

ปธน. ไช่อิงเหวินเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุม Yushan Forum เข้าพบ คาดหวังผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่

2017-10-13
  • ปธน. ไช่อิงเหวิน แห่งสาธารณรัฐจีน

    ปธน. ไช่อิงเหวิน แห่งสาธารณรัฐจีน

    CNA,Taiwan

การประชุม Yusahn Form จัดขึ้น 2 วันในไต้หวัน ปิดฉากลงในวันที่ 12 ซึ่งในวันที่ 13 ปธน. ไช่อิงเหวิน เปิดโอกาสให้ผู้บรรยาย นักวิชาการต่างประเทศและผู้ร่วมประชุมเข้าพบ ประธานาธิบดีคาดหวังพวกเขาจะช่วยเสนอแนะและสนับสนุนนโยบายมุ่งใต้ใหม่ และหวังว่าสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ตลอดจนประเทศที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกันจะสนับสนุนนโยบายมุ่งใต้ใหม่

ปธน. กล่าวว่า ได้กล่าวไว้แล้วในพิธีเปิดประชุม Yushan Forum ขอเพียงทุกฝ่ายร่วมมือกันจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ให้แก่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและโลก มีความก้าวหน้า มีคุณค่ามากขึ้น เชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้จะกระตุ้นให้มีการประชุมหารือในอนาคตอีกขยายความร่วมมือแนวลึกมากขึ้น

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ