QR Code

สนง. ตัวแทนไต้หวันในไทยถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร

2017-10-13
  • นายถงเจิ้นหยวน ผอ.สนง.เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย

    นายถงเจิ้นหยวน ผอ.สนง.เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย

    นายถงเจิ้นหยวน ผอ.สนง.เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย
  • นายถงเจิ้นหยวน (童振源) ผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทย หรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

    นายถงเจิ้นหยวน (童振源) ผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทย หรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

    .

 

         ในโอกาส วันที่ 13 ตุลาคม ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายถงเจิ้นหยวน (童振源) ผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทย หรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยได้เผยแพร่คำแถลงถวายความอาลัย มีข้อความโดยสรุปคือ

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของไทย ตลอดเวลาที่ทรงครองราชย์ 70 ปี ได้ทรงพระราชกรณียกิจอย่างไม่ย่อท้อ ทรงรักประชาชนและผลักดันโครงการสาธารณสุข โครงการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรกร ทรงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนจนเป็นที่รักใคร่นับถือของชาวไทยทั่วประเทศ

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เคยเสด็จเยือนไต้หวันซึ่งเป็นการวางรากฐานความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-ไต้หวัน  ย้อนประวัติศาสตร์ปี 1971 ประเทศไทยได้รับต้นกล้าผลไม้เขตอบอุ่น 2,000 กล้า และเมล็ดพันธุ์ผักโดยการขนส่งทางอากาศจากไต้หวันทดลองปลูกในไทย ต่อมาปี 1972 ทางฝ่ายไทยจัดคณะเยือนไต้หวัน ดูงานด้านการเกษตรที่ฝูโซ่วซาน (福壽山) ปี 1973 สาธารณรัฐจีนส่งผู้เชี่ยวชาญเกษตรไปสำรวจในไทย โดยเดินทางไปยังดอยอ่างข่าง เป็นต้น ทดลองปลูกผลไม้ในเมืองหนาว และขยายไปสู่การปลูกผัก ดอกไม้ การปลูกป่าและการพัฒนาชุมชนเกษตร เปลี่ยนพื้นที่ภูเขาที่เคยปลูกฝิ่นจำนวนมากกลายเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง

         ความร่วมมือเช่นนี้ได้ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ภูเขาสูงในประเทศไทย ประสบการณ์ความสำเร็จได้กระจายไปสู่ประเทศข้างเคียง เป็นต้นแบบความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ