QR Code

ชาวไต้หวันนิยมไปศึกษาที่สหรัฐฯ มากอันดับ 1

2017-10-13
  • ผลการสำรวจล่าสุดของกลุ่มธนาคาร  HSBC ชี้ว่า สหรัฐฯ ยังเป็นเป้าหมายอันดับแรก ของชาวไต้หวันในการส่งลูกหลานไปศึกษาต่อ

    ผลการสำรวจล่าสุดของกลุ่มธนาคาร HSBC ชี้ว่า สหรัฐฯ ยังเป็นเป้าหมายอันดับแรก ของชาวไต้หวันในการส่งลูกหลานไปศึกษาต่อ

    CNA,Taiwan

ผลการสำรวจล่าสุดของกลุ่มธนาคาร  HSBC ชี้ว่า สหรัฐฯ ยังเป็นเป้าหมายอันดับแรก ของชาวไต้หวันในการส่งลูกหลานไปศึกษาต่อ ที่น่าสนใจคือญี่ปุ่นแซงหน้าอังกฤษ เป็นรองจากสหรัฐฯ แล้ว

สถิติชี้ว่า ชาวไต้หวันนิยมไปศึกษาต่อในสหรัฐฯ ด้วย สัดส่วน 70% สูงกว่าปีที่แล้วอย่างมาก ซึ่งมีสัดส่วนเพียง 48% แต่ที่แตกต่างจากอดีตคือญี่ปุน มีสัดส่วน 38% แซงหน้าอังกฤษ ซึ่งมีสัดส่วน 35% กลายเป็นเป้าหมายอันดับ  2 ของชาวไต้หวัน ในการไปศึกษาต่อ

ผลการสำรวจชี้ด้วยว่า พ่อแม่จ่ายค่าศึกษาตั้งแต่ประถมถึงมหาวิทยาลัยเฉลี่ยคนละ 1.8 ล้านเหรียญไต้หวัน

เฉินโหย่วเฉิน (陳宥辰) เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สิน ธนาคาร HSBC ไต้หวันบอกว่า ผลการสำรวจชี้ว่า พ่อแม่จีน ฮ่องกง จ่าย เพื่อการศึกษาลูกเฉลี่ย 132,161 ดอลลาร์สหรัฐฯ สูงอันดับ 1 รองลงมาคือ สหรัฐอาหรับฯ  99, 378 ดอลลาร์สหรัฐฯ สิงคโปร์ 70,939 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ส่วนไต้หวัน 56, 424 ดอลล่าร์สหรัฐฯ  คิดเป็น 1.8 ล้านเหรียญไต้หวัน อยู่ในระดับกลางสูงของการเปรียบเทียบ 15 ประเทศทั่วโลก

ธนาคาร HSBC ทำการสำรวจค่านิยมด้านการศึกษา แนวหน้า ใน 15 เขตและประเทศทั่วโลก สำรวจพ่อแม่ 8,481 ราย เริ่มสำรวจครั้งแรก ปี 2014 ซึ่งได้สำรวจพ่อแม่สะสม 24,000 คนแล้ว

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ