QR Code

ปธน. ไช่อิงเหวินพบกับผู้ว่าการรัฐไวโอมิง

2017-10-12
  • ในวันที่ 12 ปธน. ไช่อิงเหวิน แห่งไต้หวันสาธารณรัฐจีน พบกับนาย แมตต์ มีด (Matt Mead) ผู้ว่าการรัฐไวโอมิง ประเทศสหรัฐอเมริกา

    ในวันที่ 12 ปธน. ไช่อิงเหวิน แห่งไต้หวันสาธารณรัฐจีน พบกับนาย แมตต์ มีด (Matt Mead) ผู้ว่าการรัฐไวโอมิง ประเทศสหรัฐอเมริกา

    CNA,Taiwan

ในวันที่ 12 ปธน. ไช่อิงเหวิน แห่งไต้หวันสาธารณรัฐจีน พบกับนาย แมตต์ มีด (Matt Mead) ผู้ว่าการรัฐไวโอมิง ประเทศสหรัฐอเมริกา ปธน. ไช่  กล่าวว่าไต้หวันเป็นตลาดส่งออกอันดับ 6 ในเอเชีย ของรัฐไวโอมิง และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 16 ของโลกระหว่างกัน นายมีด เคยลงนามในมติร่วมวุฒิสมาชิกของสหรัฐฯ ในการสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศด้านความมั่นคง สุขอนามัย และการค้า  ถือว่าไต้หวันกับรัฐไวโอมิงเป็นพันธมิตรที่สำคัญระหว่างกัน ในการเดินทางมาเยือนไต้หวันครั้งนี้ ได้มีการลงนามข้อตกลงการยอมรับใบขับขี่ซึ่งกันและกัน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการทำงานและการศึกษาในสองประเทศ

ประธานาธิบดีขอบคุณนายมีด ที่สนับสนุนไต้หวัน และคาดว่าสองฝ่ายจะกระชับความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ มากขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ