QR Code

ไต้หวันตั้งเป้าดึงดูดนักศึกษาเอเชียอาคเนย์และเอเชียใต้เพิ่มขึ้นเท่าตัวภายในปี 2019

2017-10-12
  • ไต้หวันจะดึงดูดนักศึกษาเอเชียอาคเนย์และเอเชียใต้เพิ่มขึ้นเท่าตัว ภายในปี 2019

    ไต้หวันจะดึงดูดนักศึกษาเอเชียอาคเนย์และเอเชียใต้เพิ่มขึ้นเท่าตัว ภายในปี 2019

    เหยาลี่เต๋อ (姚立德) รมช. กระทรวงศึกษาธิการแถลงในการประชุม Yusun Forum ในวันที่ 11

 

          เหยาลี่เต๋อ (姚立德) รมช. กระทรวงศึกษาธิการแถลงในการประชุม Yusun Forum ในวันที่ 11 ว่า กระทรวงศึกษาธิการผลักดันโครงการตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาล ตั้งเป้าหมาย ปี 2019 นักศึกษาจากเอเชียอาคเนย์และเอเชียใต้มาไต้หวันเพิ่มขึ้นเท่าตัว

          เหยาลี่เต๋อกล่าวว่า ปัจจุบันนักศึกษาระดับวิทยาลัยขึ้นไป ซึ่งมาจากเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์มีประมาณ 28,000 คนคาดหวังปี 2019 จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 58,000 คน เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะเพิ่มจำนวนทุนการศึกษา 50% และจะขยายสู่แนวล่างคือดึงดูดนักเรียนมัธยมปลายด้วย คาดหวังว่าจะมีนักศึกษามากขึ้นในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนฤดูหนาวมาศึกษาระยะสั้นในไต้หวัน รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมระดับอุดมศึกษามากขึ้นด้วย จะได้รับคุณภาพการศึกษาที่ดีทัดเทียมกับชาวไต้หวัน ขณะนี้ ถือเป็นโอกาสดีในการศึกษาต่อในไต้หวัน 

 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ