QR Code

กรมชลประทานตั้งเป้าปี 2024 จ่ายน้ำประปาเพิ่มวันละ 1.22 ล้านตัน

2017-10-12
  • กรมชลประทานตั้งเป้าปี 2024 จ่ายน้ำประปาเพิ่มวันละ 1.22 ล้านตัน

    กรมชลประทานตั้งเป้าปี 2024 จ่ายน้ำประปาเพิ่มวันละ 1.22 ล้านตัน

    .

กรมชลประทาน กระทรวงเศรษฐการแถลงว่า ตั้งเป้าปี 2024 เพิ่มปริมาณจ่ายน้ำวันละ 1.22 ล้านตัน เพื่อแก้ปัญหาปัจจุบันยังขาดแคลนน้ำเฉลี่ยวันละ 4 แสนตัน และเตรียมไว้รองรับต่อการลงทุนภาคการผลิตอีก 8 แสนตัน

กรมชลประทานรายงานความต้องการน้ำสำหรับภาคการผลิตและผลการสำรวจวางแผนรับมือในที่ประชุมสภาบริหาร ในหัวข้อการกระตุ้นการลงทุนในไต้หวัน ในวันที่ 11 อย่างไรก็ตาม นรม. ไลชิงเต๋อ ยังไม่ได้สรุปผล คาดว่าจะต้องมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 14

หวังอี้ฟง (王藝峰) รองอธิบดีกรมชลประทาน ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันไต้หวันขาดแคลนน้ำเฉลี่ยวันละ 4 แสนตันต้องอาศัยการแก้ปัญหาโดยปรับลดการใช้น้ำภาคการเกษตรและลดแรงดันน้ำประปาในช่วงที่มีการใช้น้ำน้อย นอกจากนี้จะต้องสำรองน้ำหรับการขยายตัวภาคการผลิตในอนาคตอีก 8 แสนตัน ตามแผนผลักดันโครงการอุตสาหกรรม 5+2 และการลงทุนอื่น ๆ

การแก้ปัญหาระยะสั้น กรมชลประทานใช้วิธีบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนต่าง ๆ โดยผันน้ำจากภาคเกษตรมาใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม สำหรับระยะยาวจะมีการก่อสร้างตามโครงการพัฒนาประเทศเพื่ออนาคต เช่น การสร้างแนวป้องกันตะกอนดินโคลนเขื่อนน้ำสือเหมิน จะสร้างเสร็จในปี 2020 และการสร้างคลองส่งน้ำ ต้าอันต้าเจียซี (大安大甲溪) จะสร้างเสร็จในปี 2023 เมื่อถึง ปี 2024 ภาคเหนือจะป้อนน้ำเพิ่มได้ วันละ 126,000 ตัน ภาคกลาง 960,000 ตัน ภาคใต้ 135,000 ตัน รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1.22 ล้านตัน

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ