QR Code

ประธาน COA ชี้ ปลูกไฟฟ้าบนพื้นที่เกษตร ไม่มีปัญหาพื้นที่สีเทา

2017-09-14
  • ประธาน COA ชี้ ปลูกไฟฟ้าบนพื้นที่เกษตร ไม่มีปัญหาพื้นที่สีเทา

    ประธาน COA ชี้ ปลูกไฟฟ้าบนพื้นที่เกษตร ไม่มีปัญหาพื้นที่สีเทา

    .

นายหลินชงเสียน (林聰賢) ประธาน คณะกรรมการการเกษตร (COA) กล่าวสุนทรพจน์การปิดประชุมนโยบายการผลิตกระแสไฟฟ้าบนพื้นที่การเกษตรในวันที่ 13 เขากล่าวว่า ตามการวางแผนของรัฐบาล การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มจาก 4.8% ในปัจจุบันเป็น 20% เมื่อถึงปี 2025 ในกระบวนการนี้จะเกิดโอกาสธุรกิจมหาศาล แต่ผู้ประกอบการอาจมีความกังวล เรื่องปัจจัยแวดล้อมหรือขั้นตอนนโยบาย ดังนั้น COA จะจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการกิจการไฟฟ้าซึ่งไม่ใช่เกษตรกร

หลินชงเสียนกล่าวว่า “หากประสบปัญหาในเรื่องการประเมินด้านการลงทุน จะมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษา นอกจากนี้ COA ต้องการฟังความเห็นจากสถาบันการเงิน หวังว่าจะมีการรวบรวมข้อมูล”

หลินชงเสียนกล่าวว่า ในส่วนของการติดตั้งโซล่าเซลล์ในพื้นที่เกษตร คณะกรรมการการเกษตรหวังว่า จะมีการใช้พื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทรุดตัวหรือพื้นที่ดินเค็มไม่เหมาะสำหรับการเกษตร นอกจากนี้จะมีการใช้พื้นที่บนหลังคาคอกปศุสัตว์หรือหลังคาเรือนเพาะชำบางส่วน ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

สำหรับกรณี การใช้พื้นที่เกษตรโดยไม่ได้ทำการเกษตรนั้น หลินชงเสียนกล่าวว่าเป็นความจริงที่มีผู้ประกอบการบางรายมีพฤติกรรมใช้พื้นที่เกษตรผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งในส่วนนี้จะบังคับให้รื้อถอน รวมทั้งจะเจรจาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและเกษตรกร เพื่อให้การผลิตกระแสไฟฟ้าบนพื้นที่เกษตรไม่เกิดปัญหาพื้นที่สีเทา

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ