QR Code

สหรัฐฯ ซาบซึ้งไต้หวันส่งความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์พัดถล่ม

2017-09-13
  • สหรัฐฯ ซาบซึ้งไต้หวันส่งความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์พัดถล่ม

    สหรัฐฯ ซาบซึ้งไต้หวันส่งความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์พัดถล่ม

    สหรัฐฯ ซาบซึ้งไต้หวันส่งความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์พัดถล่ม (CNN)
  • สหรัฐฯ ซาบซึ้งไต้หวันส่งความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์พัดถล่ม

    สหรัฐฯ ซาบซึ้งไต้หวันส่งความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์พัดถล่ม

    สหรัฐฯ ซาบซึ้งไต้หวันส่งความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์พัดถล่ม (圖:中央社)

           เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายเกาโซ่วไท่ (高碩泰) ผู้แทนไต้หวันประจำสหรัฐอเมริกา ได้บริจาคเงินให้กับสภากาชาดสหรัฐฯ เป็นจำนวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำใช้ในการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์ (Hurricane Harvey) ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และนายจอห์น นอร์ริส (John Norris) ประธานสถาบันอเมริกันในไต้หวัน(American Institute in Taiwan: AIT) ก็ได้แสดงความขอบคุณไต้หวันที่ให้การช่วยเหลือครั้งนี้ พร้อมกับแสดงให้เห็นว่าไต้หวันกับสหรัฐฯ เป็นพันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันมาโดยตลอด

           พายุเฮอริเคนฮาร์วีย์สร้างความเสียรุนแรงให้กับรัฐเท็กซัสและมีบางส่วนที่ส่งผลกระทบถึงรัฐลุยเซียนาด้วย โดยก่อนหน้านี้ไต้หวันก็ได้ส่งความช่วยเหลือด้วยการบริจาคเงินผ่านทางองค์กรระดับนานาชาติไปแล้ว ซึ่งรวมเงินบริจาคทั้งหมดเป็นจำนวน 800,000 ดอลลาร์สหรัฐ

           นายเกาโซ่วไท่กล่าวว่า หลังจากประสานกับฝั่งสหรัฐฯ แล้ว ไต้หวันก็จัดการแบ่งความช่วยเหลือออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือบริจาคให้กับสภากาชาดซึ่งเป็นองค์กรกุศลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ จำนวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และส่วนที่สองบริจาคให้กับเทศบาลเมืองฮิวสตัน ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดในรัฐเท็กซัสอีกจำนวน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูความเสียหายจากเฮอริเคนฮาร์วีย์โดยตรง