QR Code

เปิดสมัครนักวิจัยไต้หวันรุ่นใหม่ตามนโยบายมุ่งใต้ มีเงินอุดหนุนสูงสุด 150,000 เหรียญไต้หวัน

2017-09-13
  • เปิดสมัครนักวิจัยไต้หวันรุ่นใหม่ตามนโยบายมุ่งใต้ มีเงินอุดหนุนสูงสุด 150,000 เหรียญไต้หวัน

    เปิดสมัครนักวิจัยไต้หวันรุ่นใหม่ตามนโยบายมุ่งใต้ มีเงินอุดหนุนสูงสุด 150,000 เหรียญไต้หวัน

    เปิดสมัครนักวิจัยไต้หวันรุ่นใหม่ตามนโยบายมุ่งใต้ มีเงินอุดหนุนสูงสุด 150,000 เหรียญไต้หวัน (圖:中央社)

           เพื่อเป็นส่งเสริมนโยบายมุ่งใต้ พัฒนาศักยภาพในระดับนานาชาติให้กับเยาวชนไต้หวัน ควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับนานาชาติและองค์กรฮิสระต่างๆ ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน สาธารณรัฐจีน จึงได้วางแผนโครงการว่าด้วย “การศึกษาวิจัยเชิงลึกในประเทศตามแนวทางนโยบายมุ่งใต้” โดยเน้นการสนับสนุนให้เยาวชนไต้หวันที่มีอายุระหว่าง18-30 ปี ประสานความร่วมมือผ่านทางองค์กรภาคประชาสังคมและสถาบันอุดมศึกษาในไต้หวัน เลือกลงพื้นที่ 18 ประเทศตามแนวทางนโยบายมุ่งใต้เพื่อลงพื้นที่ทำการศึกษวิจัยเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและสถาบันต่างๆ ในท้องถิ่น

           นายหวังโย่วจิง (王佑菁) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเยาวชน กล่าวในวันนี้ (13 กันยายน) ว่า รายการศึกษาวิจัยเชิงลึกจะแบ่งออกเป็น สองขั้นตอนได้แก่ 1.การเข้าร่วมสังเกตการณ์ และ 2.การเรียนรู้จริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยจะต้องทำการวิเคราะห์แต่กรณี และสังเกตวิธีการดำเนินการของแต่ละองค์กร โดยจะใช้เวลารวมทั้งหมดประมาณ 7-8 สัปดาห์ โดยสำนักงานพัฒนาเยาวชนจะเงินอุดหนุนในเรื่องค่าเดินทาง, ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน, ค่าเดินทางต่างประเทศ และค่าประกันภัยต่างๆ ในวงเงินสูงสุด 150,000 เหรียญไต้หวัน ซึ่งปีนี้มีโควต้า 10 คน ในจำนวน 6 ประเทศได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเมียนมาร์ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งวันที่ 15 กันยายน -31 ตุลาคมปีนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซด์ http://www.yda.gov.tw