QR Code

นายกรัฐมนตรีเผย การปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

2017-09-13
  • นายกรัฐมนตรีเผย การปรับเพิ่มเงินเดือนราชการเผื่อเป็นขวัญกำลังใจและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

    นายกรัฐมนตรีเผย การปรับเพิ่มเงินเดือนราชการเผื่อเป็นขวัญกำลังใจและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

    นายกรัฐมนตรีเผย การปรับเพิ่มเงินเดือนราชการเผื่อเป็นขวัญกำลังใจและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ (圖:中央社)

      เมื่อเย็นวานนี้ (12 กันยายน) สภาบริหารไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ประกาศปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการขึ้นอีก 3% ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มหลังจากเคยมีการปรับเมื่อปีค.ศ.2011 เป็นต้นมา โดยนายกรัฐมนตรีไล่ชิงเต๋อ (賴清德) กล่าวในช่วงเช้าของวันที่ 13 กันยายน ขณะเดินทางไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำที่เมืองจีหลงว่า วัตถุประสงค์หลักของการปรับขึ้นเงินข้าราชการนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน และคาดหวังให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เกิดเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ

      นายกรัฐมนตรีไล่ชิงเต๋อกล่าวว่า หลังจากเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากนายหลินฉวน (林全) ได้ฟังรายงานจากสภานิติบัญญัติในประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ต้องเร่งหารือเพื่อลงมติอนุมัติ ซึ่งการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการก็เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการพิจารณาอยู่หลายวัน  และก่อนหน้านี้ก็ได้มีการหารือกับนายหลินฉวนแล้ว ซึ่งนายหลินฉวนก็ให้การสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรีไล่ชิงเต๋อได้วางแผนไว้