QR Code

ฟรี WiFi บนรถเมล์ 2,500 คันของนครนิวไทเป พร้อมให้บริการแล้ว

2017-09-13
  • ฟรี WiFi บนรถเมล์ 2,500 คันของนครนิวไทเป พร้อมให้บริการแล้ว

    ฟรี WiFi บนรถเมล์ 2,500 คันของนครนิวไทเป พร้อมให้บริการแล้ว

    ฟรี WiFi บนรถเมล์ 2,500 คันของนครนิวไทเป พร้อมให้บริการแล้ว(新北市政府提供)(圖:中央社)
  • ฟรี WiFi บนรถเมล์ 2,500 คันของนครนิวไทเป พร้อมให้บริการแล้ว

    ฟรี WiFi บนรถเมล์ 2,500 คันของนครนิวไทเป พร้อมให้บริการแล้ว

    ฟรี WiFi บนรถเมล์ 2,500 คันของนครนิวไทเป พร้อมให้บริการแล้ว

                นายจูลี่หลุน (朱立倫) ผู้ว่าการนครนิวไทเป เผยวันนี้ (13 กันยายน) ว่า ทางเทศบาลนครนิวไทเปได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการรถเมล์หรือรถประจำทางทำการ ติดตั้งบริการฟรี WiFi บนรถเป็นเมืองแรกในไต้หวัน โดยบริการฟรี WiFi นี้จะทำการติดตั้งบนรถเมล์ที่วิ่งในเขตนครนิวไทเปจำนวน 2,500 คัน โดยจะมีป้ายสัญลักษณ์ว่า NewTaipeiBusWiFi (新北公車免費WiFi ) ติดแสดงไว้ เป็นบริการ WiFi แบบไม่จำกัดเวลา ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่การโฆษณา มีความประสิทธิภาพสูง และไม่สะดุดระหว่างใช้งานอย่างแน่นอน

                นายจูลี่หลุนกล่าวว่า ปัจจุบันรถเมล์ที่ให้บริการฟรี WiFi ตามเมืองหรือนครต่างๆ ยังมีจำนวนไม่มากและไม่เป็นที่แพร่หลาย ขณะที่ขนส่งสาธารณะอื่นๆ อาทิรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบ ดังนั้นทางเทศบาลนครนิวไทเปจึงได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการรถเมล์ทำการติดตั้งระบบฟรี WiFi ที่วิ่งให้บริการในเขตนครนิวไทเป เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเมืองอัจฉริยะและเทคโนโลยีอันทันสมัยของไต้หวัน

                นายจูลี่หลุนกล่าวอีกว่า รถเมล์ถือเป็นขนส่งสาธารณะที่ประชาชนในนครนิวไทเปใช้บริการมากที่สุด ซึ่งเฉลี่ยสูงสุดต่อวันอยู่ที่ประมาณ 800,000 คนครั้ง ดังนั้นบริการฟรี WiFi ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็หวังว่าจะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายขึ้นและถือเป็นการขอบคุณประชาชนที่ให้การสนับสนุนบริการขนส่งสาธารณะของนครนิวไทเป 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยมณภรณ์ ไชยวุฒิ ทีมข่าวอาร์ทีไอ