QR Code

การประชุมสุดยอดสิทธิสตรีจัดขึ้นในไต้หวัน เป็นประจักษ์พยานการผลักดันสิทธิสตรี

2017-08-11
  • ปธน. ไช่อิงเหวิน ร่วมงานประชุมสุดยอดสิทธิสตรีของ CALD จัดขึ้นในไต้หวันวันที่ 11 สิงหาคม 2560

    ปธน. ไช่อิงเหวิน ร่วมงานประชุมสุดยอดสิทธิสตรีของ CALD จัดขึ้นในไต้หวันวันที่ 11 สิงหาคม 2560

    .

พรรค DPP ร่วมมือกับสมาพันธ์เสรีภาพและประชาธิปไตยแห่งอาเซียน (Council of Asian Liberals and Democrats, CALD) จัดประชุมสุดยอดสิทธิสตรี ในวันที่ 11 และ 12

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดประชุมว่า การประชุมสุดยอดสิทธิสตรีของ CALD จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไต้หวัน ถือเป็นประจักษ์พยานความก้าวหน้าในการปกป้องประชาธิปไตยของไต้หวัน ประธานาธิบดีชี้ว่า หลังจากไต้หวันยกเลิกกฎอัยการศึกเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ได้มีการผลักดันประชาธิปไตยและสิทธิสตรีให้มีความก้าวหน้า  ผู้อาวุโสที่ทำงานทางด้านนี้มีหลายท่าน โดยเฉพาะอดีตประธานาธิบดี ลวิซิ่วเหลียน

ไต้หวันส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศไต้หวัน ได้มีการร่างกฎหมายกำหนดให้นายจ้างจัดบริการและสวัสดิการให้แก่พนักงานในด้านการดูแลบุตร รัฐบาลดำเนินโครงการให้เงินกู้แก่สตรีที่ต้องการบุกเบิกอาชีพ สภานิติบัญญัติตั้งคณะกรรมการความเสมอภาคระหว่างเพศ การดำเนินนโยบายต่างๆ ล้วนมีการคำนึงความเสมอภาคระหว่างเพศ

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ