QR Code

อึ้ง! ผลวิจัยเผยเด็กไต้หวันป่วยเป็นโรคทางจิต 1 ใน 3

2017-07-17
  • อึ้ง! ผลวิจัยเผยเด็กไต้หวันป่วยเป็นโรคทางจิต 1 ใน 3

    อึ้ง! ผลวิจัยเผยเด็กไต้หวันป่วยเป็นโรคทางจิต 1 ใน 3

    นอกจากนี้ มีเด็กจำนวน 3.1% ที่คิดฆ่าตัวตายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา หรือเทียบเป็นสัดส่วนเด็กจำนวน 10,000 คน มี 3,100 คนที่เคยคิดฆ่าตัวตาย (ภาพ: UDN)

ไต้หวันทำการศึกษาวิจัยระดับชาติเป็นครั้งแรกในเรื่องเด็กและเยาวชนป่วยเป็นโรคจิตเวช โดยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวัน สาธารณรัฐจีนได้มอบหมายให้ ศ.เกาสูเฟิน (高淑芬) อาจารย์ภาควิชาจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันทำการวิจัยเพื่อศึกษาระบาดวิทยาของโรคจิตเวชในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง พบว่าเด็กไต้หวัน 1 ใน 3 มีอาการป่วยทางจิตเวช จำเป็นต้องได้รับการประเมินและช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ มีเด็กจำนวน 3.1% ที่คิดฆ่าตัวตายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา หรือเทียบเป็นสัดส่วนเด็กจำนวน 100,000 คน มี 3,100 คนที่เคยคิดฆ่าตัวตาย

 

เด็กที่ป่วยเป็นโรคจิตเวชจะมีการแสดงออกทางพัฒนาการ อารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า มีโรคสมาธิสั้น, โรคดื้อและต่อต้าน (ODD), โรคพฤติกรรมเกเร อันธพาล (CD), โรคออทิสติก, โรคอารมณ์แปรปรวน (ซึมเศร้า), โรควิตกกังวล, โรคกลัวแบบจำเพาะ, โรคการกินผิดปกติ, โรคนอนไม่หลับ เป็นต้น

 

ศ.เกาสูเฟิน ระบุว่า ผลงานวิจัยชิ้นนี้ทำการศึกษาในเด็กจนถึงชั้นม.1 ในอนาคตจะทำการสำรวจระบาดวิทยาโรคจิตเวชในวัยรุ่นอายุ 12-18 ปีต่อไป เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพการณ์ด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นมากขึ้น

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ