QR Code

เอาจริง! กรุงไทเปห้ามขี่จักรยานบนทางเท้า ทางเดินริมอาคาร จับปรับ 300-600 NT เริ่มวันนี้

2017-07-17
  • เอาจริง! กรุงไทเปห้ามขี่จักรยานบนทางเท้า ทางเดินริมอาคาร จับปรับ 300-600

    เอาจริง! กรุงไทเปห้ามขี่จักรยานบนทางเท้า ทางเดินริมอาคาร จับปรับ 300-600

    ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. เป็นต้นไป กองคมนาคม เทศบาลกรุงไทเป จะเข้มงวดกวดขันปรับผู้ฝ่าฝืนขี่จักรยานบนทางเท้าสาธารณะ ทางเดินริมอาคาร โทษปรับตั้งแต่ 300-600 เหรียญไต้หวัน

ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. เป็นต้นไป กองคมนาคม เทศบาลกรุงไทเป จะเข้มงวดกวดขันปรับผู้ฝ่าฝืนขี่จักรยานบนทางเท้าสาธารณะ ทางเดินริมอาคาร โทษปรับตั้งแต่ 300-600 เหรียญไต้หวัน แต่เดิม กองคมนาคม เทศบาลกรุงไทเป ได้กำหนดให้เริ่มบังคับใช้กฎดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นมา แต่นายเคอเหวินเจ๋อ ผู้ว่าการกรุงไทเป กล่าวว่า การประกาศกฎนี้ยังเป็นที่ไม่แพร่หลายต่อสาธารณชนเพียงพอ ขนาดตนเองยังไม่ทราบรายละเอียดของกฎข้อนี้เลย จึงเรียกร้องให้มีการขยายเวลาบังคับใช้ออกไป ดังนั้น กองคมนาคมจึงขยายเวลาให้เป็นเริ่มเข้มงวดกวดขันตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. เป็นต้นไป กองคมนาคม ระบุว่า เส้นทางจักรยานที่สร้างขึ้นปลอดภัย ชัดเจน เช่น ถ.ซิ่นอี้ลู่, เหรินอ้ายลู่, ซินเซิงลู่, หลัวซือฝูลู่ เป็นจุดที่เข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษ จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนเคารพและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ