QR Code

จีนแผ่นดินใหญ่จะให้ประโยชน์แก่ไต้หวัน โฆษก MAC ชี้แค่ลมปากชวนเชื่อ ไม่ใช่เรื่องจริง

2017-06-19
  • จีนแผ่นดินใหญ่จะให้ประโยชน์แก่ไต้หวัน โฆษก MAC ชี้แค่ลมปากชวนเชื่อ ไม่ใช่เรื่องจริง

    จีนแผ่นดินใหญ่จะให้ประโยชน์แก่ไต้หวัน โฆษก MAC ชี้แค่ลมปากชวนเชื่อ ไม่ใช่เรื่องจริง

    นายชิวฉุยเจิ้ง (邱垂正) โฆษกคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่

เจ้าหน้าที่ทางการจีนแผ่นดินใหญ่ได้อาศัยการประชุม Straits Forum ครั้งที่ 9 ณ มณฑลฝูเจี้ยนของจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในการเน้นย้ำทัศนะเรื่องฉันทามติปีค.ศ. 1992 และหลักการจีนเดียว ต่อกรณีนี้ นายชิวฉุยเจิ้ง (邱垂正) โฆษกคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ ระบุว่า รัฐบาลไต้หวันบริหารราชการด้วยระบอบประชาธิปไตยและมติมหาชน ทางการจีนแผ่นดินใหญ่ไม่มีสิทธิกระทำการแทรกแซงนโยบายการเมืองของไต้หวันโดยตีความเข้าข้างตนเองแต่เพียงฝ่ายเดียว ขอย้ำว่าไต้หวันจะไม่ยอมรับความเห็นทางการเมืองใดๆ ที่ฝ่ายจีนแผ่นดินใหญ่จัดตั้งขึ้นโดยการบีบบังคับเด็ดขาด

 

ทั้งนี้ จีนแผ่นดินใหญ่จัดการประชุม Straits Forum ขึ้น โดยระบุว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อการหลอมรวมเศรษฐกิจและสังคมสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน และเพื่อให้มาตรการที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ไต้หวัน เป็นต้น นายชิวฉุยเจิ้ง กล่าวว่า สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อ ไม่ได้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ