QR Code

ผู้นำไต้หวันย้ำ คำตอบใหม่คือช่องแคบไต้หวันต้องจับมือรักษาสันติภาพร่วมกัน

2017-05-19
  • ผู้นำไต้หวันย้ำ คำตอบใหม่คือช่องแคบไต้หวันต้องจับมือรักษาสันติภาพร่วมกัน

    ผู้นำไต้หวันย้ำ คำตอบใหม่คือช่องแคบไต้หวันต้องจับมือรักษาสันติภาพร่วมกัน

    ผู้นำไต้หวันย้ำ คำตอบใหม่คือช่องแคบไต้หวันต้องจับมือรักษาสันติภาพร่วมกัน

 

            ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้กล่าวขณะพบปะคณะสื่อมวลชนภาษาจีนจากต่างประเทศที่เดินทางกลับมายังไต้หวันประจำปี 2560 หวังว่า ผู้นำของจีนแผ่นดินใหญ่จะมองผลการเลือกตั้งไต้หวันเมื่อปีที่แล้วในแง่บวก พร้อมทั้งย้ำว่า กระดาษคำตอบเดิมก็ควรปล่อยให้มันผ่านเลยไป ส่วนคำถามในกระดาษคำตอบใหม่ ผู้นำของช่องแคบไต้หวันควรร่วมกันหาคำตอบร่วมกัน เพื่อรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองบนช่องแคบไต้หวัน

            ในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำไต้หวัน ของ ปธน. ไช่ฯ เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ปีที่แล้ว ได้ประกาศแนวนโยบาย 5 ประการ 1 ในนั้นก็คือ การรักษาเสถียรภาพ ความมั่นคง และสันติภาพบนช่องแคบไต้หวันและในภูมิภาค ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

            ผู้นำไต้หวันย้ำว่า "ข้าพเจ้าหวังว่าผู้นำจีนแผ่นดินใหญ่ จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของผลการเลือกตั้งไต้หวันเมื่อปีที่แล้ว และตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมา ไต้หวันได้แสดงท่าทีที่เป็นมิตรต่อจีนแผ่นดินใหญ่มาโดยตลอด กระดาษคำตอบเก่าก็ให้มันผ่านพ้นไป ในกระดาษคำตอบใหม่ก็มีคำถามใหม่ ซึ่งผู้นำของทั้งสองฝ่ายก็จะต้องร่วมกันตอบ และร่วมกันแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงสันติภาพบนช่องแคบไต้หวัน"

            นอกจากนี้ ปธน. ไช่ฯ ยังได้กล่าวถึงการผลักดันการปฏิรูปในด้านต่างๆ  ของรัฐบาลที่ผู้คนได้ตั้งความหวังไว้ โดยระบุว่า "ข้าพเจ้าทราบดีถึงความหวังของทุกฝ่ายว่า ต้องการให้ผลักดันให้แล้วเสร็จในเร็ววัน แต่ไต้หวันเป็นประเทศประชาธิปไตย ไต้หวันไม่อาจกลับไปสู่ยุคเผด็จการได้ หากเราไม่อาจทนกับการทะเลาะถกเถียงกันแล้ว เราจะโอบกอดประชาธิปไตยได้อย่างไร ข้าพเจ้ามิใช่นักการเมืองที่เป็นเผด็จการ ทำตามอำเภอใจ แต่เป็นผู้นำที่มีความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยว ภายใต้ระบอบการเมืองประชาธิปไตย และสิ่งที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้ เป็นสิ่งที่ผู้นำในอดีตหลายท่านอยากทำ แต่ไม่อาจทำได้"

 

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ