QR Code

เติมน้ำมันต้องรีบหน่อยครับ ไม่งั้นกระเป๋าฉีก!!! วันจันทร์หน้านี้ปรับขึ้นอีกลิตรละ 0.6 เอ็นที

2017-05-19
  • เติมน้ำมันต้องรีบหน่อยครับ ไม่งั้นกระเป๋าฉีก!!! วันจันทร์หน้านี้ลิตรละ 0.6 เอ็นที

    เติมน้ำมันต้องรีบหน่อยครับ ไม่งั้นกระเป๋าฉีก!!! วันจันทร์หน้านี้ลิตรละ 0.6 เอ็นที

    เติมน้ำมันต้องรีบหน่อยครับ ไม่งั้นกระเป๋าฉีก!!! วันจันทร์หน้านี้ลิตรละ 0.6 เอ็นที

 

          สืบเนื่องจากประเทศผู้ผลิตน้ำมันลดการผลิตน้ำมันลงอย่างต่อเนื่อง ดันให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย ซึ่งหากคำนวนตามสูตรของบริษัทการปิโตรเลียมไต้หวันแล้ว จะทำให้ราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในไต้หวันในวันจันทร์นี้ อาจปรับตัวขึ้นลิตรละ 0.5-0.6 เอ็นที ทั้งนี้จะมีการปรับจริงหรือไม่ขึ้นอยู่ประกาศของบริษัทการปิโตรเลียมไต้หวันในตอนเที่ยงวันพรุ่งนี้

            หากมีการปรับราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตรคำนวนดังกล่าวแล้ว คาดว่า น้ำมันดีเซลซุปเปอร์จะปรับขึ้นลิตรละ 0.6 เอ็นที ปรับขึ้นมากสุดเป็นอันดับ 2 ของปีนี้ ที่เคยปรับขึ้นลิตรละ 0.7 เอ็นทีเมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผานมา นอกจากนี้ ในส่วนของน้ำมันเบนซินซุปเปอร์ออกเทน 95 ก็จะขยับสูงเกินกว่าลิตรละ 25 เอ็นที

            ทั้งนี้ คาดว่า น้ำมันเบนซินและดีเซลจะปรับเพิ่มขึ้นลิตรละ 0.5 และ 0.6 เอ็นที ตามลำดับ ทำให้ราคาน้ำมันเบนซินซุปเปอร์ออกเทน 92 ปรับเพิ่มเป็นลิตรละ 23.9 เอ็นที ออกเทน 95 ลิตรละ 25.4 และออกเทน 98 ลิตรละ 27.4 เอ็นที ส่วนดีเซลซุปเปอร์จะปรับเพิ่มเป็นลิตรละ 21.5 เอ็นที