QR Code

กระทรวงต่างประเทศแถลง ไต้หวันกับฟิจิมีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

2017-05-18
  • กระทรวงต่างประเทศแถลง ไต้หวันกับฟิจิมีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

    กระทรวงต่างประเทศแถลง ไต้หวันกับฟิจิมีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

    .

          ฟิจิ ประเทศในแปซิฟิคใต้ตัดสินใจถอนสำนักงานตัวแทนการค้าและการท่องเที่ยวออกจากไต้หวัน หวังเพ่ยหลิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันแถลงในวันที่ 18 ว่า การพิจารณาในแง่มุมต่าง ๆ รัฐบาลแต่ละประเทศจะต้องมีการทบทวนเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ และทำการปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงความจำเป็น จะเห็นได้ว่าสาธารณรัฐจีนก็มีการทบทวนการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เช่นกัน

          หวังเพ่ยหลิงกล่าวว่า สาธารณรัฐจีนและฟิจิ มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันเป็นเวลายาวนาน และจะรักษาสัมพันธ์สองฝ่ายที่ดีต่อไป

          ต่อกรณี มีผู้ตั้งข้อสังเกตุว่า ฟิจิ เปิดเผยข่าวการถอนสำนักงานออกจากในไต้หวัน ก่อนครบรอบปีการขึ้นบริหารประเทศของ ปธน. ไช่อิงเหวิน วันที่ 20 พฤษภาคม อาจมีนัยสำคัญ ต่อกรณีนี้ หวังเพ่ยหลิงกล่าวว่า นี่เป็นเพียงการคาดเดา เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานฟิจิในไต้หวันคนสุดท้ายแจ้งว่า วันครบรอบดำรงตำแหน่งในไต้หวันของเขาก็คือวันที่ 10 พฤษภาคม 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ