QR Code

การส่งออกไปประเทศตามนโยบายมุ่งใต้เดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเกือบ 16%

2017-05-18
  • การส่งออกไปประเทศตามนโยบายมุ่งใต้เดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเกือบ 16%

    การส่งออกไปประเทศตามนโยบายมุ่งใต้เดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเกือบ 16%

    .

เศรษฐกิจในประเทศเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์มีศักยภาพดี มีประชากรมาก เป็นตลาดใหม่ที่ทั่วโลก พากันจับตามอง ความสัมพันธ์การค้าระหว่างไต้หวันกับประเทศเหล่านี้มีความแนบแน่นมากขึ้น สถิติกระทรวงการคลังล่าสุดระบุว่า ในภาวะแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวและรัฐบาลผลักดันนโยบายมุ่งใต้ครั้งใหม่ ตั้งแต่ เดือนมกราคม – เมษายน ปีนี้ การส่งออกของไต้หวันไปประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ 18 ประเทศ มีมูลค่าสูงถึง 21,100 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของการส่งออกทั้งหมด อัตราเพิ่มรายปี 16 % การส่งออกดีกว่าเขตอื่น ๆ

ภาวะการส่งออกของไต้หวันไปยัง 18 ประเทศทางใต้มีความแตกต่างกันในอาเซียน 10 ประเทศ สินค้าส่งออกสำคัญคือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในเดือนเมษายน มีสัดส่วน 40% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ อันดับสองคือ ผลิตภัณฑ์แร่ สัดส่วน 13% รองลงมาคือโลหะพื้นฐานและผลิตภัณฑ์ พลาสติก และเครื่องจักร สินค้า 5 ประเภทใหญ่นี้มีสัดส่วน เกินกว่า 70% สำหรับประเทศเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน ศรีลังกา เนปาล และภูฏานรวม 6 ประเทศ สินค้าส่งออกหลักคือ พลาสติกและผลิตภัณฑ์ สำหรับการส่งออกไป ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ สินค้าส่งออกหลักคือโลหะพื้นฐานและผลิตภัณฑ์

การส่งออกของไต้หวันไปยังประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ ส่งออกไปสิงคโปร์มีสัดส่วนสูงที่สุด คือ 25% รองลงมาคือฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย แต่ละประเทศมีสัดส่วน 15 เปอร์เซ็นต์ 4 ประเทศหลักนี้มีสัดส่วนเกินกว่า 70%

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ