QR Code

กระทรวงการต่างประเทศเตรียมหารือกับฟิจิ หลังถอนสำนักงานตัวแทนออกจากไต้หวัน

2017-05-17
  • ก.การต่างประเทศเตรียมหารือกับฟิจิ หลังถอดสำนักงานตัวแทนออกจากไต้หวัน

    ก.การต่างประเทศเตรียมหารือกับฟิจิ หลังถอดสำนักงานตัวแทนออกจากไต้หวัน

    ก.การต่างประเทศเตรียมหารือกับฟิจิ หลังถอดสำนักงานตัวแทนออกจากไต้หวัน

           กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เผยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ถึงกรณีที่ประเทศในแถบมหาสุมทรแปซิฟิกตอนใต้อย่างฟิจิ ถอนสำนักงานตัวแทนการค้าและการท่องเที่ยวฟิจิออกจากไต้หวัน โดยได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลฟิจิแล้ว ส่วนสาเหตุของการถอนสำนักงานตัวแทนมาจากการประเมินสถานการณ์และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของประเทศต่างๆ ทั่วโลกแล้วจึงตัดสินใจ โดยกระทรวงการต่างประเทศเข้าใจถึงการตัดสินใจของรัฐบาลฟิจิ และจะหารือเพื่อให้ความช่วยเหลือจัดการเกี่ยวกับการชดเชยและดูแลเจ้าหน้าที่ไต้หวันที่ประจำอยู่ในสำนักงานตัวแทนฟิจิด้วย

           จากข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศพบว่า ฟิจิมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับ 70 ประเทศทั่วโลก แต่มีสถานทูตและสำนักงานตัวแทนของฟิจิในต่างประเทศจำนวน 18 แห่ง และมีประเทศต่างๆ เข้าไปตั้งสถานทูตและสำนักงานตัวแทนในฟิจิจำนวน 21 ประเทศ ซึ่งผู้ถือหนังสือเดินทางไต้หวันได้รับการยกเว้นวีซ่าในการเดินทางเข้าฟิจิและสามารถพำนักอาศัยในฟิจิได้เป็นเวลา 120 วัน

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยมณภรณ์ ไชยวุฒิ ทีมข่าวอาร์ทีไอ