QR Code

ไชน่าแอร์ไลน์จับมือ Taipei Sightseeing จัดโปรโมชั่นตั๋วราคาพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย

2017-05-17
  • ไชน่าแอร์ไลน์จับมือ Taipei Sightseeing จัดโปรโมชั่นตั๋วราคาพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย

    ไชน่าแอร์ไลน์จับมือ Taipei Sightseeing จัดโปรโมชั่นตั๋วราคาพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย

    ไชน่าแอร์ไลน์จับมือ Taipei Sightseeing จัดโปรโมชั่นตั๋วราคาพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย

                เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี เส้นทางการบินไต้หวัน-กรุงเทพฯ ของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ทางสายการบินจึงได้จับมือกับรถบัสสองชั้นเปิดประทุน กรุงไทเปหรือ Taipei Sightseeing โปรโมชั่นซื้อตั๋วพร้อมกันราคาพิเศษซึ่งมีส่วนลดสูงสุดถึง 80% พร้อมทั้งยังได้หารือร่วมกับสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวในการเพิ่มบริการไกด์ภาษาไทยสำหรับนำเที่ยวรถบัสสองชั้นเปิดประทุน กรุงไทเป อีกด้วย

                นายเคอเหวินเจ๋อ (柯文哲) ผู้ว่าการกรุงไทเป ได้เดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก 2017 ที่กรุงไทเปเป็นเจ้าภาพ และบริการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ด้วยรถบัสสองชั้นเปิดประทุน กรุงไทเป ซึ่งนายสวี่เห้าหยวน (徐浩源) กรรมการผู้จัดการบริษัท e-go Bus ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานรถบัสสองชั้นเปิดประทุน กรุงไทเป ก็ได้หารือร่วมกับสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในประเทศไทยสนับสนุน การท่องเที่ยวกรุงไทเปในรูปแบบของรถบัสสองชั้นเปิดประทุน ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเห็นทิวทัศน์ของกรุงไทเปในมุมมองที่แตกต่างจากเดิม และจะพยายามเพิ่มบริการภาคภาษาไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาใช้บริการรถบัสสองชั้นเปิดประทุน กรุงไทเป 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยมณภรณ์ ไชยวุฒิ ทีมข่าวอาร์ทีไอ