QR Code

ผู้นำไต้หวันวอนชาวจีนโพ้นทะเลช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าไต้หวัน

2017-05-16
  • ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน(蔡英文)

    ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน(蔡英文)

    ผู้นำไต้หวันวอนชาวจีนโพ้นทะเลช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าไต้หวัน

   ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน(蔡英文)แห่งไต้หวัน สาธารณรัฐจีนกล่าวขณะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกิจการชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลกครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นที่นครเกาสงในวันที่ 16 พ.ค.ศกนี้ว่า เกาสงเป็นเมืองท่าที่สำคัญของไต้หวันและเป็นด่านแรกของนโยบายมุ่งสู่ใต้ครั้งใหม่การประชุมครั้งนี้ตั้งใจจัดขึ้นที่นครเกาสง ซึ่งเป็นประกาศให้ทราบว่าไต้หวันมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมในอันที่จะเข้าร่วมการพัฒนาระดับภูมิภาค ผู้นำไต้หวันยังหวังว่าชาวจีนโพ้นทะเลจะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมภาคธุรกิจไต้หวันกับตลาดต่างประเทศ  รวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์สินค้า วัฒนธรรมและค่านิยมของไต้หวันให้ประเทศต่างๆได้รู้จักมากยิ่งขึ้น 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ นะคะ
 

แปลและเรียบเรียงโดยอัญชัน ทรงพุทธิ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ