QR Code

กต.ไต้หวันเผย ประเทศพันธมิตรพยายามช่วยไต้หวันเรียกร้องสิทธิในการเข้าร่วมประชุม WHA

2017-05-16
  • นางหวังเพ่ยหลิง(王珮玲) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

    นางหวังเพ่ยหลิง(王珮玲) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

    กต.ไต้หวันเผย ประเทศพันธมิตรพยายามช่วยไต้หวันเรียกร้องสิทธิในการเข้าร่วมประชุม WHA

  นางหวังเพ่ยหลิง(王珮玲) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีนแถลงในวันที่ 16 พ.ค.ศกนี้ว่า ประเทศพันธมิตรของไต้หวันได้ทยอยเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือจดหมายแบบดั้งเดิมส่งถึงนางมาการ์เร็ต ชาน ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกให้มีการหยิบยกเอาประเด็นที่ไต้หวันไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก(World Health Assembly:WHA)ครั้งที่ 70 ที่นครเจนีวา จัดเข้าเป็นประเด็นหนึ่งในวาระการประชุมครั้งนี้ด้วย ประเทศพันธมิตรไต้หวันยังได้ยกเหตุผลที่ไต้หวันไม่ควรถูกกีดกันให้อยู่นอกเครือข่ายการแพทย์และสาธารณสุขโลกด้วย อย่างไรก็ดีนางหวังเพ่ยหลิงกล่าวว่า เนื่องจากองค์การอนามัยโลกจะมีการเลือกผู้อำนวยการคนใหม่ ทำให้ประเด็นต่างๆที่จะหารือกันในการประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างกระชั้นชิดและรวบรัด ดังนั้นคาดการณ์ว่าประเด็นเรื่องไต้หวันไม่น่าจะถูกจัดเข้าเป็นวาระการประชุม

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ นะคะ
 

แปลและเรียบเรียงโดยอัญชัน ทรงพุทธิ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ