QR Code

ไต้หวันเรียกร้องจีนแผ่นดินใหญ่ขจัดอคติทางการเมืองกรณี WHA

2017-04-21
  • นายชิวฉุยเจิ้ง โฆษกคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน

    นายชิวฉุยเจิ้ง โฆษกคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน

    นายชิวฉุยเจิ้ง โฆษกคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน

 

    สืบเนื่องจากการเข้าร่วมการประชุมใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHA ในปีนี้ของไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ในฐานะสังเกตการณ์ ในช่วงกลายเดือน พ.ค. 2560 ซึ่งจนถึงขณะนี้ไต้หวันยังไม่ได้รับหนังสือเชิญแต่อย่างใด นั้น คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ หรือ MAC ไต้หวัน ได้เรียกร้องให้ทางการจีนแผ่นดินใหญ่ควรขจัดอคิตทางการเมือง เคารพและสนับสนุนให้ไต้หวันเข้าร่วมประชุมใหญ่องค์การอนามัยโลกในปีนี้ ซึ่งนายชิวฉุยเจิ้ง โฆษก MAC ไต้หวัน ระบุว่า แม้ไต้หวันจะได้อาศัยช่องทางที่มีอยู่แสดงจุดยืนในเรื่องนี้ให้จีนแผ่นดินใหญ่รับทราบแล้วก็ตาม แต่จีนแผ่นดินใหญ่ยังไม่ได้แสดงท่าทีใดๆ ในเรื่องนี้แต่อย่างใด

            นายชิวฯ ย้ำว่า การเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีองค์การอนามัยของช่องแคบไต้หวันจะเป็นผลดีต่อความผาสุกของชาวโลกและของประชาชนบนช่องแคบไต้หวัน เขาระบุว่า "ไต้หวันหวังว่า จีนแผ่นดินใหญ่จะขจัดอคติทางการเมือของตน เคารพและใช้เหตุผลใ สนับสนุนให้ไต้หวันเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว"

            ส่วนทางด้านนายลีต้าเหวย รมว. กต. ไต้หวันได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในวันเดียวกันว่า สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในตอนนี้ยังคงน่าวิตกกังวล แต่ กต. ไต้หวันจะพยายามยึดกุมทุกโอกาส หาทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวให้ได้"

 

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ