QR Code

แรงงานบำนาญได้เฮ !ไต้หวันเพิ่มเงินบำนาญรายเดือนผู้เอาประกันภัยแรงงาน 72,000 ราย รับอานิสงส์

2017-04-21
  • แรงงานบำนาญได้เฮ !ไต้หวันเพิ่มเงินบำนาญรายเดือนผู้เอาประกันภัยแรงงาน 72,000 ราย รับอานิสงส์

    แรงงานบำนาญได้เฮ !ไต้หวันเพิ่มเงินบำนาญรายเดือนผู้เอาประกันภัยแรงงาน 72,000 ราย รับอานิสงส์

    แรงงานบำนาญได้เฮ !ไต้หวันเพิ่มเงินบำนาญรายเดือนผู้เอาประกันภัยแรงงาน 72,000 ราย รับอานิสงส์

 

            กรมประกันภัยแรงงานไต้หวันได้ประกาศปรับเพิ่มการจ่ายเงินบำนาญให้แก่แรงงานผู้เอาประกันซึ่งขอรับเงินบำนาญมาตั้งแต่ปี 2554 ตั้งแต่เดือน พ.ค. ศกนี้เป็นต้นไป โดยจะทำให้ผู้เอาประกันประมาณ 72,000 รายได้รับอานิสงส์จากการนี้ โดยเฉลี่ยได้เพิ่มขึ้นเดือนละ 776 ดอลลาร์ไต้หวัน

            การปรับเพิ่มเงินบำนาญแรงงานผู้เอาประกันภัยแรงงานของกรมประกันภัยแรงงานไต้หวันในครั้งนี้ สืบเนื่องจากตามระเบียบการจ่ายเงินบำนาญแรงงานจะต้องปรับเพิ่มตามการเพิ่มขึ้นของภาวะเงินเฟ้อสะสมเกินกว่าร้อยละ 5 ขึ้นไป จะต้องมีการปรับเงินบำนาญที่จ่ายให้แก่แรงงานบำนาญ ซึ่งในช่วงระหว่างปี 2554-2558 ภาวะเงินเฟ้อสะสมรวมร้อยละ 5.1 จึงต้องปรับเพิ่มเงินบำนาญให้แก่แรงงานบำนาญร้อยละ 5.1 ตั้งแต่เดือน พ.ค. ศกนี้ เป็นต้นไป

            นายเฉินเหมยนวี่ ผู้อำนวยการกองทั่วไป กรมประกันภัยแรงงานไต้หวันระบุว่า แรงงานบำนาญที่รับเงินบำนาญ 20,000 ดอลลาร์ไต้หวัน/เดือน จะได้รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 1020 ดอลลาร์ไต้หวัน ส่วนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 2,100 ดอลลาร์ไต้หวัน/เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นไป โดยจะเข้าบัญชีญในปลายเดือน มิ.ย. 2560

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ