QR Code

กองทัพไต้หวันเสริมกำลังยุทโธปกรณ์ระดับสูงเพื่อหยุดยั้งการรุกราน คาดหวังงบกลาโหมเท่ากับ 3% ของ GDP

2017-03-16
  • กองทัพไต้หวันเสริมกำลังยุทโธปกรณ์ระดับสูงเพื่อหยุดยั้งการรุกราน

    กองทัพไต้หวันเสริมกำลังยุทโธปกรณ์ระดับสูงเพื่อหยุดยั้งการรุกราน

    .

หลังจาก ปธน. ไช่อิงเหวินขึ้นดำรงตำแหน่งแล้ว ได้มีการจัดทำแผนด้านกลาโหมระยะเวลา 4 ปี เป็นฉบับแรก โดยโฟงซื่อควน (馮世寬) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รายงานต่อสภานิติบัญญัติในวันที่ 16 ว่า จะดำเนินกลยุทธ์ “ป้องกันตนเองอย่างเข้มแข็ง เสริมกำลังระดับสูงเพื่อหยุดยั้งฝ่ายตรงข้าม” อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภามีความกังขาต่อวิธีการเสริมกำลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โฟงซื่อควน ตอบข้อสอบถามของ เจียงฉี่เฉิน (江啟臣) ส.ส. พรรคก๊กมินตั๋งว่า กองทัพได้มีการศึกษาความไม่สมดุลด้านการรบ ทั้งในส่วนของทางบก ทางอากาศและทางน้ำ กองทัพได้ครอบครองเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและมีความเต็มใจในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

โฟงซื่อควนกล่าวด้วยว่า ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมามีปัญหาสำคัญด้านกลาโหมซึ่งควรจะมีการเพิ่มงบประมาณ ในภาวะสังคมบุตรน้อยภาระการรับสมัครทหารเป็นสิ่งที่ต้องพยายามมากขึ้น เขาคาดหวังว่างบประมาณกลาโหมในปีหน้า ควรจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ 3% ของ GDP ซี่งในขณะนี้มีสัดส่วนเท่ากับ 2.05% เท่านั้น

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ