QR Code

ปธน. ไช่ ชี้ว่าไต้หวันทำประโยชน์ให้แก่สังคมโลก สร้างโลกให้ดีขึ้น

2018-10-19
  • ปธน. ไช่อิงเหวิน แห่งสาธารณรัฐจี

    ปธน. ไช่อิงเหวิน แห่งสาธารณรัฐจี

    .

กระทรวงการต่างประเทศดำเนิน “โครงการทูตเยาวชนนานาชาติ” ในปีนี้จัดคณะเดินทางไปหมู่เกาะโซโลม่อน ปาเลา ทูวาลู ไทย ฟิลิปปินส์ อินเดีย รวม 6 ประเทศ และยังได้ร่วมมือกับคณะกรรมการการเกษตรดำเนิน “โครงการเชื่อมสัมพันธ์เยาวชนเกษตรสู่ประเทศมุ่งใต้ใหม่” กำหนดเชื่อมสัมพันธ์แนวลึกกับมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในวันที่ 19 ปธน. ไช่อิงเหวิน แห่งสาธารณรัฐจีน เปิดโอกาสให้สมาชิกคณะทั้งสองกลุ่มเข้าพบ

ปธน. บอกว่า หลังจากขึ้นบริหารประเทศแล้ว ปธน. ได้ไปเยือนต่างประเทศ 5 ครั้ง มี 2 สิ่งที่จะแชร์ประสบการณ์คือ เรื่องแรก เนื่องจากข้อจำกัดการเมืองหรือประวัติศาสตร์ ไต้หวันมักถูกนำไปเปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียง แต่ไต้หวันมีศักยภาพสูงในเวทีโลก พวกเราเชื่อมั่นต่อตนเอง ประการที่สอง ไต้หวันมีความสามารถทำประโยชน์ให้แก่โลก ทั้งในด้านความเป็นประชาธิปไตย ผลสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่หลายประเทศใช้เป็นต้นแบบได้

ปธน. ชี้ว่า ทั้งในด้านการเกษตร การศึกษา การแพทย์ เทคโนโลยี ไต้หวันมีศักยภาพแข่งขันระดับสุดยอดของโลก ไต้หวันมีความสามารถดูแลสังคมโลก ขอเพียงพวกเรากล้าหาญก้าวออกไป ทั่วโลกจะมองเห็นไต้หวัน

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ