QR Code
 

ไต้หวันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหุ้นส่วนทางสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 2017

2017-09-25
  • ไต้หวันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหุ้นส่วนทางสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 2017

    ไต้หวันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหุ้นส่วนทางสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 2017

    สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป, ไทย, เวียดนาม, สิงคโปร์, เยอรมนี, อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, เอสโตเนีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, นิวซีแลนด์ และเอลซาวาดอร์ เข้าร่วมการประชุมที่ไต้หวัน

ไต้หวันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหุ้นส่วนทางสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ประจำปี 2017 (2017 International Environmental Partnership Conference) ซึ่งหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ คือ "การสัมมนาแลกเปลี่ยนด้านการบังคับใช้และการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม" และ "การประชุมอภิปรายด้านนวัตกรรมทางเศรษฐกิจพลังงานหมุนเวียน" โดยมีสหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป, ไทย, เวียดนาม, สิงคโปร์, เยอรมนี, อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, เอสโตเนีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, นิวซีแลนด์ และเอลซาวาดอร์ เข้าร่วมการประชุมที่ไต้หวัน 

 

นายหลี่อิ้งหยวน (李應元) รมว.ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไต้หวัน สาธารณรัฐจีน กล่าวว่า ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไต้หวัน-สหรัฐอเมริกา ในอดีตที่ผ่านมา ไต้หวันประสบความสำเร็จในการแบ่งปันประสบการณ์ด้านการควบคุมมลพิษ และการจัดการรีไซเคิลขยะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ประเทศกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ก็ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ไทย เวียดนาม ด้านการตรวจสอบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ถือเป็นภารกิจที่สอดรับกับนโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่ของรัฐบาล

 

ทั้งนี้ ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน สาธารณรัฐจีน หวังว่าในอนาคตไต้หวันจะเข้าสู่เศรษฐกิจพลังงานหมุนเวียน โดยพยายามที่จะแปลงขยะรีไซเคิลเพื่อให้กลับมาเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ได้ใหม่ และทำให้ไต้หวันกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ