มาตรน้ำอัจฉริยะตรวจจับน้ำรั่ว เริ่มติดตั้งให้แก่ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ก่อน

2018-01-14
  • กัวจวิ้นหมิง (郭俊銘) ประธานบริษัทประปาไต้หวัน

    กัวจวิ้นหมิง (郭俊銘) ประธานบริษัทประปาไต้หวัน

    CNA,Taiwan

ปัญหาน้ำประปารั่วเป็นปัญหาใหญ่ บริษัทประปาไต้หวันใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจหาน้ำรั่ว โดยใช้ Big Data และได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการและนักวิชาการทดลองใช้มาตรน้ำอัจฉริยะ ซึ่งจะเริ่มติดตั้งให้ผู้ใช้น้ำรายใหญ่เป็นอันดับแรก ตั้งเป้าหมายภายใน 6 ปี ติดตั้งจำนวน 6,700 เครื่อง

ในไต้หวัน น้ำประปารั่วอย่างน้อย ปีละ 620 ล้านตัน นรม. ไล่ชิงเต๋อ สั่งการเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วดำเนินมาตรการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ เรียกร้องลดอัตราน้ำรั่ว จาก 16% ในปี 2016 เหลือ 10 เปอร์เซ็นต์ในปี 2031 สำหรับภาคใต้ซึ่งมีปัญหาขาดแคลนน้ำมาก ตั้งเป้าเร็วขึ้นลดเหลือ 10% ภายในปี 2022

  กัวจวิ้นหมิง (郭俊銘) ประธานบริษัทประปาไต้หวันบอกว่าเพื่อเป็นการตรวจน้ำรั่วอย่างแม่นยำ ที่ผ่านมานั้น บริษัทประปา เคยนำเข้าระบบการวิเคราะห์ Big Data จากบริษัท Takadu จากอิสราเอล ใช้วิธีวัดปริมาณการไหลของความน้ำในเขตขนาดเล็ก จากนั้นจึงทำการตรวจสอบท่อส่งน้ำ ซึ่งหาจุดรั่วได้ 9 จุด

ในอนาคตจะติดตั้งมาตรน้ำอัจฉริยะเพื่อตรวจสอบน้ำรั่ว โดยจะติดตั้งให้แก่ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ซึ่งมีปริมาณการใช้น้ำเกินกว่าเดือนละ 1,000 หน่วยก่อน คาดว่าในปีนี้ติดตั้ง 1,700 เครื่อง ปี 2019 ถึง 2023 ติดตั้ง เพิ่มปีละ 1,000 เครื่อง งบประมาณ 127 ล้านเหรียญไต้หวัน

กัวจวิ้นหมิงบอกว่า มาตรน้ำอัจฉริยะของไต้หวันมีความก้าวหน้าในการพัฒนาติดอันดับ Top 10 ของโลก รวมกับไต้หวันมีพื้นฐานทางด้านไอที และมีบริษัทด้านไอ.ที. หลายรายให้ความร่วมมือเป็นการสร้างโอกาสธุรกิจอย่างมากด้วย

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

สลับไปยังหน้าเว็บไซด์ของคอมพิวเตอร์
apple_icon news_app radio_app      android_icon news_app radio_app