ลมหนาวสร้างความเสียหายต่อพืชผลเกษตร 30 ล้านเหรียญไต้หวัน

2018-01-14
  • มะเขือเทศที่นครเกาสงแตกเป็นลาย

    มะเขือเทศที่นครเกาสงแตกเป็นลาย

    ลมหนาวสร้างความเสียหายต่อพืชผลเกษตร 30 ล้านเหรียญไต้หวัน CNA,Taiwan

 

           คณะกรรมการการเกษตร (COA) รายงานว่า สิ้นสุด เวลา 17.00 น วันที่ 13 ลมหนาวแผ่อิทธิพลหนาวเย็นเยือกเย็นเข้าสู่ไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมสร้างความเสียหายการเกษตรทั่วไต้หวัน 30.45 ล้านเหรียญไต้หวัน

          COA แถลงว่า ความเสียหายที่นครเกาสง มากที่สดุ เท่ากับ 20.11 ล้านเหรียญไต้หวัน คิดเป็น 66% ของความเสียหายทั้งประเทศ นครไถหนัน 9.19 ล้านเหรียญไต้หวัน (30%) เจียอี้ 700,000 เหรียญไต้หวัน (2%) ซินจู๋ 450,000 เหรียญไต้หวัน (1%)

          ความเสียหายต่อพืชผล มูลค่า เท่ากับ 20.56 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยพืชไร่เสียหาย พื้นที่รวม 239 เฮกตาร์ ระดับความเสียหาย 17% คิดเป็นพื้นที่เสียหายสุทธิ 42 เฮกตาร์ พืชผลที่เสียหายส่วนใหญ่คือ มะเขือเทศ 178 เฮกตาร์ คิดเป็นมูลค่า 17.72 ล้านเหรียญไต้หวัน รองลงมาคือมะระ ส้ม มะเขือยาว

          ในด้านฟาร์มสัตว์น้ำ เสียหายมูลค่า 9.89 ล้านเหรียญไต้หวัน ส่วนใหญ่อยู่ในนครไถหนัน โดยความเสียหายเกิดกับบ่อเลี้ยงหอยตลับควบคู่กับปลานวลจันทร์ และบ่อเลี้ยงปลานวลจันทร์

 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

สลับไปยังหน้าเว็บไซด์ของคอมพิวเตอร์
apple_icon news_app radio_app      android_icon news_app radio_app