QR Code

ชมรมผู้ฟัง RTI

ชมรมผู้ฟัง Rti ทั่วโลก (Rti listener Club) เพื่อที่จะประสานติดต่อกับผู้ดำเนินรายการใกล้ชิดมากขึ้น ผู้ฟังจำนวนมากได้ก่อตั้งชมรมผู้ฟัง Rti ขึ้นในประเทศต่างๆ ท่านสามารถคลิกไปดชมความเป็นมาตลอดจนความเคลื่อนไหวของชมรมผู้ฟังประเทศ ต่างๆ ได้ ด้วยการคลิกไปที่ชื่อเมืองหรือประเทศในแผนที่ข้างท้าย
top