QR Code
ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ขุนพล แรงงานไทย
2018-10-06
 • ณ สิงหาคม 2561 ในไต้หวันมีผู้อนุบาลต่างชาติ 253,679 คน

  ณ สิงหาคม 2561 ในไต้หวันมีผู้อนุบาลต่างชาติ 253,679 คน

  ณ สิงหาคม 2561 มีแรงงานต่างชาติที่ทำงานในไต้หวัน ตำแหน่งผู้อนุบาล จำนวน 253,679 คน
 • ในอนาคต ผู้อนุบาลจะได้หยุดพักกันบ้างแล้ว

  ในอนาคต ผู้อนุบาลจะได้หยุดพักกันบ้างแล้ว

  ในอนาคต ผู้อนุบาลจะได้หยุดพักกันบ้างแล้ว โดยไต้หวันจะเริ่มใช้ระบบช่วยดูแลผู้ป่วยชั่วคราวเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลหลักปลายปีนี้
 • ปีการศึกษา 2560 ในไต้หวันมีนักศึกษาจากจากประเทศอาเซียนมาศึกษาต่อกว่า 38,000 คน

  ปีการศึกษา 2560 ในไต้หวันมีนักศึกษาจากจากประเทศอาเซียนมาศึกษาต่อกว่า 38,000 คน

  ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ในไต้หวันมีนักศึกษาจากกลุ่มประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ เดินทางมาศึกษาต่อในไต้หวันจำนวน 38,000 คน
 • นักศึกษาต่างชาติที่วิทยาลัยอาชีวจงซานที่เกาสง

  นักศึกษาต่างชาติที่วิทยาลัยอาชีวจงซานที่เกาสง

  วิทยาลัยอาชีวจงซานที่เกาสงเปิดรับนักศึกษาต่างชาติรุ่นแรกเมื่อ 21 ปีที่แล้ว ปัจจุบันศิษย์เก่าเป็นผู้บริหารระดับสูงบ.ไฮเทคหลายแห่ง ในภาพเป็นนักษาต่่างชาติสาขาอิเลคทรอนิคส์ของวิทยาลัยแห่งนี้กำลังฝึกงานภาคปฏิบัติ
 • วิทยาลัยอาชีวจวงจิ้งในนครนิวไทเป ปีนี้รับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน 300 คน ส่วนใหญ่เรียนในสาขาทำอาหาร

  วิทยาลัยอาชีวจวงจิ้งในนครนิวไทเป ปีนี้รับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน 300 คน ส่วนใหญ่เรียนในสาขาทำอาหาร

  วิทยาลัยอาชีวจวงจิ้งในนครนิวไทเป ปีนี้รับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน 300 คน ส่วนใหญ่เรียนในสาขาทำอาหารและเบเกอรี่ มีการส่งไปฝึกงานในภัตตาคารต่างๆ

 

คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

1. นโยบายให้นักศึกษาต่างชาติอยู่ทำงานต่อในไต้หวันได้ ถูกวิจารณ์ว่าปล่อยให้สถานศึกษาขายบัตรประชาชน รัฐบาลโต้ว่า เข้าใจผิด จะออกใบถิ่นที่อยู่ให้ ไม่ใช่บัตรประชาชน

       สืบเนื่องจากรัฐบาลไต้หวันกำลังผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองฉบับใหม่ เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะและฝีมือระดับปานกลางหรือแรงงานกึ่งฝีมือ โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงนักศึกษาที่เป็นลูกหลานของชาวจีนโพ้นทะเล หลังจบการศึกษาแล้ว หากประสงค์จะทำงานและมีนายจ้างว่าจ้าง จะอนุญาตให้อยู่ทำงานในไต้หวันต่อไปได้ และหากเป็นนักศึกษาที่จบปริญญาตรีอยู่ทำงานต่อเนื่องครบ 5 ปี นักศึกษาระดับปวช. ปวส. อยู่ทำงานในไต้หวันครบ 7 ปี สามารถยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรได้ โดยจะกลายเป็นแหล่งแรงงานกึ่งฝีมือที่สำคัญของไต้หวัน มาตรการนี้ ถูกนายเฉินป๋อจื้อ ที่ปรึกษาทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันวิจารณ์ว่า อาจส่งเสริมให้สถานศึกษา ซึ่งเป็นที่บ่มเพาะบุคลากรของประเทศ กลายเป็นสถานฝึกอบรมแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชนที่ด้อยคุณภาพ หาเด็กนักศึกษาเข้าเรียนไม่ได้ นำเข้านักศึกษาคุณภาพต่ำจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาฝึกอบรม จากนั้นเข้าทำงาน ซึ่งปัจจุบันมีสถานศึกษาบางแห่งมีสภาพการณ์ดังกล่าวอยู่แล้ว ทำให้เดิมขายเพียงวุฒิบัตรการศึกษา ยกระดับกลายเป็นขายบัตรประชาชน

 

 ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ในไต้หวันมีนักศึกษาจากกลุ่มประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ เดินทางมาศึกษาต่อในไต้หวันจำนวน 38,000 คน

 

       ต่อคำวิจารณ์ข้างต้น นาง Kolas Yotaka โฆษกสภาบริหารชี้แจงว่า ข้อความข้างต้น เป็นความเข้าใจเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายคนเข้าเมืองฉบับใหม่ที่คลาดเคลื่อน ร่างกฎหมายฉบับบี้ ไม่ได้อนุญาตให้นักศึกษาจากกลุ่มประเทศตามนโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่ที่เดินทางมาศึกษาต่อในไต้หวัน สามารถขอบัตรประชาชนของไต้หวันได้ แต่จะอนุญาตให้อยู่ทำงานในไต้หวันจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนด จึงมีสิทธิยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรได้ ซึ่งต้องผ่านเงื่อนไข 3 ข้อ ได้แก่ 1. นายจ้างมีความต้องการ ซึ่งเป็นการแสดงว่า ไต้หวันขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้ 2. นักศึกษาเหล่านี้ จะต้องผ่านการสอบและได้รับใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง และประการที่ 3 จะต้องอยู่ทำงานในไต้หวันครบ 5 ปี สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และครบ 7 ปีสำหรับผู้จบระดับอาชีวศึกษา จึงจะมีสิทธิยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรได้ แต่ไม่ใช้ขอบัตรประชาชน จึงหวังว่า ทุกฝ่ายจะเข้าใจวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ที่ถูกต้องของร่างกฎหมายคนเข้าเมืองฉบับใหม่...ฟังเพิ่มจากรายการออนไลน์ได้ที่นี่

 

 วิทยาลัยอาชีวจงซานที่เกาสงเปิดรับนักศึกษาต่างชาติรุ่นแรกเมื่อ 21 ปีที่แล้ว ปัจจุบันศิษย์เก่าเป็นผู้บริหารระดับสูงบ.ไฮเทคหลายแห่ง ในภาพเป็นนักษาต่่างชาติสาขาอิเลคทรอนิคส์ของวิทยาลัยแห่งนี้กำลังฝึกงานภาคปฏิบัติ

 

 

 วิทยาลัยอาชีวจวงจิ้งในนครนิวไทเป ปีนี้รับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน 300 คน ส่วนใหญ่เรียนในสาขาทำอาหารและเบเกอรี่ มีการส่งไปฝึกงานในภัตตาคารต่างๆ

 

2. ไต้หวันเล็งออกมาตรการช่วยดูแลผู้ป่วยชั่วคราวเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลหลักปลายปีนี้ นายจ้างที่ว่าจ้างผู้อนุบาลต่างชาติกว่า 28,000 ครัวเรือนได้รับอานิสงส์

       กระทรวงแรงงานประกาศเมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมา อนุมัติเงินช่วยเหลือมาตรการช่วยดูแลผู้ป่วยชั่วคราวเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลหลัก ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสน ในวงเงิน 182 ล้านเหรียญไต้หวัน หรือกึ่งหนึ่งของยอดจำนวนงบประมาณที่ต้องใช้ 364 ล้านเหรียญไต้หวัน คาดว่า มีนายจ้างที่ว่าจ้างผู้อนุบาลต่างชาติได้รับอานิสงส์กว่า 28,000 ครัวเรือน ในอนาคต นายจ้างที่ว่าจ้างผู้อนุบาล ไม่ต้องกลัวว่าผู้อนุบาลต่างชาติที่ตนว่าจ้างจะขอลากลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัว หรือลาหยุดพัก จะไม่มีคนมาช่วยดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องมีคนคอยอนุบาลดูแลตลอดอีกต่อไป

 

ในอนาคต ผู้อนุบาลจะได้หยุดพักกันบ้างแล้ว โดยไต้หวันจะเริ่มใช้ระบบช่วยดูแลผู้ป่วยชั่วคราวเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลหลักปลายปีนี้

 

       ปัจจุบัน ในไต้หวันมีแรงงานต่างชาติทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือนจำนวน 236,000 คน สิ่งที่นายจ้างผวากันมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือ ผู้อนุบาลต่างชาติที่ตนว่าจ้างดูแลผู้ป่วย หากมีปัญหา จะทำให้ขาดคนดูแล และมีเพียงผู้อนุบาลต่างชาติหลบหนี ลากลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวเกิน 1 เดือนขึ้นไป จึงจะยื่นขอเงินช่วยเหลือเพื่อว่าจ้างผู้อนุบาลทดแทนที่จะมาดูแลผู้ป่วยชั่วคราว หากผู้อนุบาลลากลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวในระยะสั้น หรือลาพักผ่อน ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องมีคนคอยดูแลตลอด จะประสบปัญหาขาดคนดูแลทันที

       นายเสวีย เจี้ยนจง ผอ.สำนักงานบริหารแรงงานข้ามชาติ กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานของไต้หวันแถลงว่า เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด ดังนั้นมาตรการนี้ จะทำในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยในชั้นแรก จะอุดหนุนครอบครัวที่มีปัญหาในการดูแลผู้ป่วยก่อน ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยอายุ 70 ปีขึ้นไปที่อยู่คนเดียว หรือผู้ป่วยที่มีอาการหนัก หรือเป็นคนพิการในระดับรุนแรง จากนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะมีการประเมินทบทวน ขยายครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการให้มากขึ้น   ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว นอกจากเงินช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว รัฐบาลได้เตรียมผู้นุบาลชาวไต้หวันที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยชั่วคราวไว้ จำนวน 32,000 คน และคาดว่า ก่อนสิ้นปีนี้ จะสามารถดำเนินการได้....ฟังเพิ่มจากรายการออนไลน์ได้ที่นี่

 

ณ สิงหาคม 2561 มีแรงงานต่างชาติที่ทำงานในไต้หวัน ตำแหน่งผู้อนุบาล จำนวน 253,679 คน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพคอมพิวเตอร์ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมง ##

เฉินเจี๋ยอี๋

แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของเฉินเจี๋ยอี๋ในชุด A Time For Everything และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของเฉินเจี๋ยอี๋ในชุด A Time For Everything และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-10-14 22:30:00

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

- แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของเฉินเจี๋ยอี๋ในชุด A Time For Everything

- ข่าวบันเทิงไต้หวัน (กัวเหยียนฝู่ได้รับเชิญให้ไปจัดนิทรรศการภาพวาดที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ / เซียวจิ้งเถิงเจ็บตัวก่อนขึ้นเวทีอีกแล้วที่เสินเจิ้น แต่เจ้าตัวแสดงสปิริตจัดเต็มให้กับแฟนเพลงเหมือนเคย / โจวทังเหาโพสภาพที่ถ่ายคู่กับหลินจื้อหลิง แต่คนมองที่มุมซ้ายล่างกันหมด / หลี่ฉุนลูกหลี่อันได้รับเชิญให้เป็นกรรมการในเทศกาลภาพยนตร์ผิงเหยา)

More
ชาวไต้หวันจัดเป็นชาติที่นิยมพอกหน้ามากที่สุดในเอเชีย

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

2018-10-14 06:30:00

 

คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

1. อะไรจะบังเอิญขนาดนั้น! สมาชิกในครอบครัว 3 คนจาก 6 คน เกิดโดยธรรมชาติในวันชาติ 10 ตุลาคม 

          ครอบครัวตระกูลพัน ที่เมืองฮัวเหลียน เป็นครอบครัวที่ดวงสมพงษ์กับวันชาติอย่างน่ามหัศจรรย์ สมาชิกครอบครัว 6 คน มี 3 คนเกิดในวันชาติ ได้แก่นางจางผู้เป็นแม่ บุตรคนที่ 2 และสมาชิกคนล่าสุดเพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันชาติของไต้หวันสาธารณรัฐจีน ด้วยการคลอดตามธรรมชาติ ผู้เป็นพ่อบอกว่า ฉลองวันเกิดพร้อมกันวันเดียว 3 คน ทำให้สะดวก นอกจากจะเป็นวันแห่งความทรงจำที่ดีแล้ว ยังมีคนร่วมอวยพรวันเกิดให้ทั้งประเทศ แถมยังประหยัดเงินค่าเค้กวันเกิดอีกด้วย กลายเป็นควันหลงของวันชาติปีนี้ที่มีสื่อรายงานกันมากที่สุด

 

สมาชิกในครอบครัวตระกูลพัน 3 คนจาก 6 คน เกิดวันที่ 10 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันชาติของไต้หวันสาธารณรัฐจีน

 

ในปีนี้ นครเถาหยวนมีเด็กทารกเกิดใหม่ในวันชาติ 10 ต.ค. จำนวน 26 คน

 

2. ได้บุญเท่ากัน! วัดฝากู่ซานหรือวัดภูเขากลองธรรม จัดพิธีพิธีสวดมนต์อุทิศบุกุศล ให้สาธุชนเข้าร่วมพิธีออนไลน์สดๆ

         ศาสนาพุทธเป็นศาสนาใหญ่ที่มีชาวไต้หวันนับถือเป็นจำนวนมาก โดยศาสนาพุทธในไต้หวันเป็นลัทธิมหายาน ซึ่งจะเน้นช่วยมหาชนให้พ้นจากความทุกข์มากที่สุด โดยไม่คำนึงถึงตนเอง ศาสนาพุทธในไต้หวัน มีวัดใหญ่ 4 สำนัก และจะทำพิธีสวดมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วประจำปี หรือพิธีกงเต็กอย่างใหญ่โต พุทธศาสนิกชนที่อยากได้บุญกุศลก็ไปร่วมพิธีได้

         บางคนที่อยากไปร่วมพิธี แต่อยู่ห่างไกล หรือติดธุระไม่สะดวก ในยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดน อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์สามารถเชื่อมต่อภาพและเสียงได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องไปร่วมสวดมนต์ถึงงาน ที่ผ่านมา เราสามารถฟังเทศ ฟังธรรมจากเว็บ ผ่านยูทูปได้อยู่แล้ว แต่นั่น เป็นการฟังจากแหล่งที่เขาอัพโหลดไว้ ขณะนี้ ชาวพุทธในไต้หวัน สามารถร่วมพิธีสวดมนต์อุทิศบุญกุศลแด่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ไม่ว่าจะบรรพบุรุษหรือผีไร้ญาติ บำเพ็ญตน สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงผ่านระบบออนไลน์สดๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปร่วมพิธีถึงสถานที่จัดงาน ท่านบอกว่าได้บุญเท่ากัน

         วัดฝากู่ซานหรือวัดภูเขากลองธรรมที่จินซาน นครนิวไทเป เตรียมจัดพิธีสวดมนต์ประจำปี ณ อุทยานพุทธศึกษาโลก ภายในวัดฝากู่ซาน ช่วงระหว่าง 25 พ.ย.-2 ธ.ค. นี้ ปีนี้ยิ่งใหญ่เหมือนทุกปี แต่ที่พิเศษคือ เปิดให้สาธุชนที่มีความสนใจ แต่ไม่สามารถไปร่วมพิธีได้ สามารถร่วมพิธีสดๆ ผ่านระบบออนไลน์ โดยการคลิกในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ว่า ต้องการจะอุทิศบุญกุศลให้ใคร หรือต้องการจะสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง เสริมบารมีก็ทำได้ ได้บุญเหมือนกับเดินทางไปร่วมพิธีถึงสถานที่เลยทีเดียว

 

 วัดฝากู่ซานหรือวัดภูเขากลองธรรม จัดพิธีพิธีสวดมนต์อุทิศบุกุศล ให้สาธุชนร่วมพิธีออนไลน์สดๆ ได้

 

3.      ไปท่องเที่ยวไต้หวัน ซื้ออะไรกลับบ้านใช้เองหรือฝากญาติมิตร? แผ่นมาส์กหน้าไต้หวัน 1 ในสินค้าที่นักท่องเที่ยวแห่ซื้อมากสุด

         แผ่นมาส์กหน้าและมาส์กพอกหน้า สินค้ายอดนิยมที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อติดมือกลับไปฝากญาติมิตร ซึ่งมีเป็นร้อยยี่ห้อ สนนราคามีตั้งแต่แผ่นละ 20-1800 เหรียญไต้หวัน แต่ที่ได้รับความนิยมมักจะเป็นราคาระดับกลางคือ 25-200 เหรียญ จากสถิติพบว่า หญิงสาววัย 25-34 ปีคือลูกค้ากลุ่มใหญ่ รองลงมาคือช่วงอายุ 35-44 ปี โดยนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมซื้อแผ่นมาส์กหน้าของไต้หวันมากที่สุด

         และไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น ชาวไต้หวันน่าจะจัดได้ว่าเป็นชาติที่นิยมใช้แผ่นมาส์กหน้ามากที่สุดในเอเชีย แต่ละปีใช้แผ่นมาส์กหน้ามากกว่า 300 ล้านแผ่น

 

ชาวไต้หวันจัดเป็นชาติที่นิยมพอกหน้ามากที่สุดในเอเชีย แต่ละปีใช้แผ่นมาส์กหน้ากว่า 300 ล้านแผ่น

 

แผ่นมาส์กหน้าไต้หวัน  เป็น 1 ในสินค้าที่นักท่องเที่ยวแห่ซื้อมากสุด

 

แผ่นมาส์กหน้าของไต้หวันราคาไม่แพง คุณภาพเยี่ยม ครองตลาดโลก 17%

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพคอมพิวเตอร์ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมง ##

More
ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันกำลังจะทะลุหลัก 700,000 คนในเร็วๆ นี้

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561

2018-10-13 09:17:02

 

คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

1. สภาการตรวจสอบสับ 3 กระทรวง ฐานปล่อยให้แรงงานต่างชาติเพิ่มกว่า 300,000 คนใน 8 ปี กระทรวงแรงงานโต้ ไม่กระทบโอกาสทำงานของแรงงานท้องถิ่น

       สภาการตรวจสอบของไต้หวันประกาศผลตรวจสอบการนำเข้าแรงงานต่างชาติเมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่ผ่านมาว่า เนื่องจากขาดการวางแผนที่รอบคอบ ทำให้มีการนำเข้าแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันกำลังจะทะลุหลัก 700,000 คนในเร็วๆ นี้ โดยระยะเวลาไม่ถึง 8 ปีในช่วงที่ผ่านมา จำนวนแรงงานต่างชาติที่นำเข้าไต้หวันเพิ่มขึ้นถึง 313,000 คน ด้วยเหตุนี้ สภาการตรวจสอบจึงมีหนังสือตักเตือน 3 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเศรษฐการและกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ

       รายงานการตรวจสอบของสภาการตรวจสอบฉบับนี้ระบุว่า กฎหมายการจ้างงานกำหนดให้กระทรวงแรงงาน จะต้องจัดตั้งดัชนีแจ้งเตือนการนำเข้าแรงงานต่างชาติ เพื่อควบคุมจำนวนแรงงานต่างชาติที่จะนำเข้าได้ในแต่ละปี ป้องกันการนำเข้าในจำนวนมากเกินไป ส่งผลกระทบต่อโอกาสทำงานของแรงงานท้องถิ่น แต่ไม่เห็นกระทรวงแรงงานจัดตั้งระบบแจ้งเตือนดังกล่าว และไม่มีการควบคุมเพดานแรงงานต่างชาติ ส่งผลให้แรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันกำลังจะทะลุหลัก 700,000 คนในเร็วๆ นี้

 

       รายงานระบุว่า นับตั้งแต่ปีค.ศ. 2010 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวัน เพิ่มขึ้นจาก 379,653 คน เพิ่มเป็น 692,868 คน ช่วงระยะเวลาไม่ถึง 8 ปี จำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มขึ้น ถึง 313,000 คน

       และเริ่มตั้งแต่เปิดให้ผู้ประกอบการสามารถซื้อโควตาแรงงานต่างชาติเพิ่มจากโควตาเดิมที่ได้รับอนุมัติตามประเภทกิจการมาตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม ปีค.ศ. 2013 เป็นต้นมา จนถึงสิ้นเดือนส.ค. ปีนี้ มีการอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างชาติในโควตาพิเศษดังกล่าวแล้ว 220,295 คน แต่นำเข้าจริงมีเพียงร้อยละ 60.9 ของจำนวนที่อนุมัติ...ฟังรายละเอียดเพิ่มจากรายการออนไลน์

 

ระยะเวลาไม่ถึง 8 ปีในช่วงที่ผ่านมา ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มขึ้นถึง 313,000 คน

 

2. แรงงานต่างชาติขับขี่จักรยานไฟฟ้าย้อนศรชนคนเดินถนนบ่อย สท.เรียกร้องเพิ่มการอบรมกฎจราจร

       แรงงานต่างชาติขับขี่รถจักรยานไฟฟ้ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากไม่ต้องสอบใบขับขี่และแรงงานต่างชาติไม่ทราบกฎจราจร ทำให้หลายเมืองที่มีแรงงานต่างชาติทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก ประสบปัญหาเกิดความวุ่นวายด้านการจราจร มีการขี่สวนเลนฝ่าไฟแดง ซิ่งด้วยความเร็วสูง 2 คันขี่ขนานกันไป ขี่ไปด้วยคุยกันไปด้วย อันตรายมาก นอกจากนี้ยังขี่บนฟุตบาท เชี่ยวชนคนเดินบนฟุตบาทเพิ่มมากขึ้น

       อย่างที่เขตถานจื่อ และเขตต้าหย่า ในนครไทจง เนื่องจากเป็นเขตนิคมอุสาหกรรม มีแรงงานต่างชาติทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก และเกิดเหตุการณ์ที่แรงงานต่างชาติขี่จักรยานไฟฟ้าแล้วเชี่ยวชนคนเดินข้างทางหลายคดี จนสมาชิกสภาเทศบาลหรือสท. นำเข้าหารือในสภา จี้เทศบาลนครไทจง จะต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์กฎจราจร ป้องกันเกิดอุบัติเหตุ

       นายไล่เฉากั๋ว สมาชิกสภาเทศบาลนครไทจงกล่าวในสภาว่า แรงงานต่างชาตินิยมขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า แต่มักจะเกิดอุบัติเหตุ ระยะนี้ เกิดเหตุแรงงานต่างชาติขี่รถจักรยานไฟฟ้าไปเชี่ยวชนคนสูงอายุที่เดินบนฟุตบาตถึง 2 ราย อีก 1 ราย ถูกแรงงานต่างชาติขับขี่จักรยานไฟฟ้าสวนเลนชนได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะนี้ยังนอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล เรียกร้องให้เทศบาล นครไทจงต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น

 

สท.ไทจงเรียกร้องเพิ่มการอบรมกฎจราจรแก่แรงงานต่างชาติ

 

       ด้านกองแรงงาน นครไทจงแถลงว่า เตรียมจะเพิ่มการประชาสัมพันธ์ด้านกฎจราจร ตามโรงงานและย่านที่มีแรงงานต่างชาติชุมนุมเป็นจำนวนมาก

       นอกจากคนงานเวียดนามและฟิลิปปินส์แล้ว คนงานไทยก็นิยมขับขี่จักรยานไฟฟ้าด้วยเช่นกัน เมื่อเร็วๆ นี้ มีแรงงานไทยรายหนึ่ง ขี่จักรยานไฟฟ้าฝ่าไฟแดง ชนกับรถบรรทุกเล็ก รถกระเด็นไปถูกคนแก่ที่เดินอยู่บนทางเดินเท้า คนงานไทยรายนี้สลบคาที่ แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีอันตรายถึงชีวิต อย่างไรก็ตาม ต้องเจอค่าปรับฐานฝ่าไฟแดง และต้องชดใช้ค่ารักษพยาบาลและค่าทำขวัญให้แก่คนสูงอายุที่ถูกชนเป็นเงินหลายหมื่นเหรียญไต้หวัน...ฟังรายละเอียดเพิ่มจากรายการออนไลน์

 

 แรงงานต่างชาติขับขี่จักรยานไฟฟ้าฝ่าไฟแดงและย้อนศรชนคนเดินถนนบ่อย

 

3. เตือนแรงงานไทยดูแลสุขภาพ เดือนเดียวมีคนงานไทยนอนไหลตายและเส้นเลือดสมองแตกเสียชีวิตไปแล้ว อย่างน้อย 5 ราย นอนหมดสติในโรงพยาบาลอีกอย่างน้อย 2 ราย

       1 ในปัญหาใหญ่ของแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน ได้แก่สุขภาพ โดยแรงงานไทยจำนวนมากไม่ให้ความสำคัญในเรื่องอาหารการกิน การพักผ่อน ประกอบกับไม่ได้ตรวจสุขภาพและดื่มสุราจัด ทำให้เกิดอาการไหลตายและมีโรคเรื้อรัง เช่นความดันโลหิตสูงและเบาหวานเป็นต้น โดยเฉพาะโรคไหลตาย ถือเป็นโรคที่คร่าชีวิตแรงงานไทยไปอย่างปริศนาหลายสิบคนในแต่ละปี

       ช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นมา ในไต้หวันถือว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้ว อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง อุณหูภูมิในช่วงกลางคืนและกลางวันแตกต่างกันมากกว่า 10 °c ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เกิดอาการป่วยหรือเป็นไขหวัดได้ง่าย โดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันและโรคหัวใจ ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงอาการกำเริบ โดยแพทย์ระบุว่า อากาศเย็นลง 1 องศา เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจเฉียบพลันถึง 2% เหตุเลือดหนืดขึ้น หัวใจทำงานหนักขึ้น และตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา มีแรงงานไทยเสียชีวิตด้วยโรคไหลตายและโรคเรื้อรังไปแล้ว 5 ราย...ฟังรายละเอียดเพิ่มจากรายการออนไลน์

 

แรงงานไทยจำนวนมากไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกายและพักผ่อน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพคอมพิวเตอร์ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมง ##

More
เขื่อนสือเหมิน

เที่ยวชิลๆ กับสถานที่แปลกใหม่ในไต้หวันจากเหนือจรดใต้

เที่ยวชิลๆ กับสถานที่แปลกใหม่ในไต้หวันจากเหนือจรดใต้

2018-10-12 22:30:00

 

คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้ จะพาทุกท่านไปเที่ยวชิลๆ กับสถานที่แปลกใหม่ในไต้หวันจากเหนือจรดใต้

- เตรียมตัวไปท่องพิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์สือซานหางในยามราตรีกัน

- ล่องเรือชมความงามของขุนเขาแมกไม้และสายน้ำ รับประทานปลาสดๆ แสนอร่อย และสนุกสนานไปกับเทศกาลว่าว ที่เขื่อนสือเหมินในเขตนครเถาหยวน

- นครไทจงพัฒนาคลองลวี่ชวน (綠川ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตจนได้รับรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม Good Design Award จากญี่ปุ่น

- พิพิธภัณฑ์กู้กงสาขาภาคใต้จัดเทศกาลเดือนสิงคโปร์เพื่อแนะนำวัฒนธรรมเปอรานากัน

 

 คลองลวี่ชวน (綠川) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งใหม่ในนครไทจงได้รางรางวัลออกแบบยอดเยี่ยมจากญี่ปุ่น

 

 พิพิธภัณฑ์สือซานหางซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ของไต้หวัน จะเปิดให้เข้าชมในยามค่ำคืนระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคมนี้

 

บรรยากาศการนั่งเรือท่องเขื่อนสือเหมิน

 

พิพิธภัณฑ์กู้กงสาขาภาคใต้ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเจียอี้ จัดเทศกาลเดือนสิงคโปร์ขึ้นเพื่อแนะนำวัฒนธรรมเปอรานากัน

More
ไต้จืออิ่ง

ไต้จืออิ่งคว้าแชมป์ที่บ้านเกิด ทำเงินรางวัลสะสมเกินล้านเหรียญสหรัฐแล้ว

ไต้จืออิ่งคว้าแชมป์ที่บ้านเกิด ทำเงินรางวัลสะสมเกินล้านเหรียญสหรัฐแล้ว

2018-10-11 22:30:00

 

คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

- ไต้จืออิ่ง (戴資穎) คว้าแชมป์แบดหญิงเดี่ยวที่บ้านเกิด ทำเงินรางวัลสะสมเกินล้านเหรียญสหรัฐแล้ว

- สองหลินแห่งไต้หวัน (หวังฉีหลิน/เฉินหงหลิน) คว้าแชมป์แบดชายคู่ในรายการโยเน็กซ์ ไชนีสไทเป โอเพ่น 2018

- เซี่ยสูเหวยทะลุเข้ารอบ 8 คนสุดท้ายเทนนิสหญิงเดี่ยวที่เทียนจินได้สำเร็จ

 

ไต้จืออิ่งคว้าแชมป์ที่ 7 ของปีในรายการโยเน็กซ์ ไชนีสไทเป โอเพ่น 2018

 

หวังฉีหลิน (ขวา) และเฉินหงหลิน (ซ้าย) เอาชนะเพื่อนร่วมชาติคว้าแชมป์แบดชายคู่ในทัวร์นาเมนต์ที่ไทเปได้สำเร็จ

 

เซี่ยสูเหวยเปิดหัวได้สวยในทัวร์นาเมนต์ที่เทียนจิน

More
เตือนแรงงานไทยดูแลสุขภาพ

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

2018-10-14 10:43:52

 

คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

1. เตือนแรงงานไทยดูแลสุขภาพ กันยายนเดือนเดียวมีคนงานไทยนอนไหลตายและเส้นเลือดสมองแตกเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 5 ราย

        ปัญหาใหญ่ของแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในไต้หวันอย่างหนึ่ง ได้แก่สุขภาพ โดยแรงงานไทยจำนวนมากไม่ให้ความสำคัญในเรื่องอาหารการกิน การพักผ่อน ทานอาหารรสจัดและดื่มสุรา ประกอบกับไม่ได้ตรวจสุขภาพ ทำให้เกิดอาการไหลตายและมีโรคเรื้อรัง เช่นความดันโลหิตสูงและเบาหวานเป็นต้น โดยเฉพาะโรคไหลตาย ถือเป็นโรคที่คร่าชีวิตแรงงานไทยไปอย่างปริศนาหลายสิบคนในแต่ละปี

        สำนักงานแรงงานไทย ไทเป เตือนเพื่อนแรงงานไทยด้วยความห่วงใยว่า ช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นมา ในไต้หวันถือว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้ว อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง อุณหูภูมิในช่วงกลางคืนและกลางวันแตกต่างกันมากกว่า 10 °c ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เกิดอาการป่วยหรือเป็นไขหวัดได้ง่าย โดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันและโรคหัวใจ ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงอาการกำเริบ โดยแพทย์ระบุว่า อากาศเย็นลง 1 องศา เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจเฉียบพลันถึง 2% เหตุเลือดหนืดขึ้น หัวใจทำงานหนักขึ้น และในเดือนกันยายนเดือนเดียว มีแรงงานไทยเสียชีวิตด้วยโรคไหลตายและโรคเรื้อรังไปแล้ว 5 ราย แนะ 7 วิธีดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาว ได้แก่

       1. พักผ่อนให้เพียงพอ โดยสวมใส่ชุดนอนที่อบอุ่นและห่มผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

       2. ดื่มน้ำสะอาดมากๆ ให้ได้วันละ 2 ลิตร หรืออย่างน้อยวันละ 8 แก้ว รับประทานอาหารปรุงสุกแล้วให้ครบ 5 หมู่ เน้นอาหารรสไม่จัด หลีกเลี่ยงขนมหวาน อาหารไขมันสูง เพิ่มการรับประทานผักสดและผลไม้สดที่หวานน้อย เนื่องจากมีแร่ธาตุสูง มีวิตามินเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคช่วงหน้าหนาว หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา สูบบุหรี่ เนื่องจากอาจทำให้โรคที่มีอยู่เดิมกำเริบขึ้นได้

       3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน ผลของการออกกำลังกาย จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด หัวใจมีความทนทาน

       4. หมั่นตรวจเช็กค่าความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือดและควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

       5. รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

       6. จัดการตนเองแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ไม่เครียด ไม่พึ่งสุรา สารเสพติด

 

 เตือนแรงงานไทยดูแลสุขภาพ กันยายนเดือนเดียวมีคนงานไทยนอนไหลตายและเส้นเลือดสมองแตกเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 5 ราย

 

2. แรงงานไทยทำงานในไต้หวันครบ 12 แล้ว อยากทำงานต่อไป ประกาศหางานทำในเฟซบุ๊ก เตือน การเปิดเผยข้อมูลตัวเองในสื่อโซเชียลมีความเสี่ยงสูง และการหลบหนีไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย ไม่ง่ายอย่างคิด นอกจากไร้หลักประกันด้านการทำงาน การรักษาพยาบาลแล้ว ยังต้องอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ ทำให้เสียสุขภาพจิต

 

 การหลบหนีไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย นอกจากไร้หลักประกันด้านการทำงาน การรักษาพยาบาลแล้ว ยังต้องอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ ทำให้เสียสุขภาพจิต

 

3. นายแพทย์สิทธิชัย อาชายินดี โรงพยาบาลเลิดสิน แนะให้คนงานไทยในไต้หวันดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยการทานอาหารที่มีโภชนาการ หลีกเลี่ยงทานอาหารรสจัด นอนพักผ่อนครบ 6 ชั่วโมง ออกกำลังกาย งดเว้นแอลกอฮอลล์ บุหรี่และยาเสพติด...  

 

นายแพทย์สิทธิชัย อาชายินดี (คนนั่งคนแรก) แนะนำวิธีดูแลสุขภาพสำหรับพี่น้องแรงงานไทยในไต้หวัน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพคอมพิวเตอร์ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมง ##

More
ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงไทเป จะมีการแสดงแสงสีเสียงตระการตาทุก 30 นาที ทุกคืนตั้งแต่เวลา 19.00-21.30 น. ระหว่างวันที่ 5 -10 ต.ค

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 แสง สี เสียง ต้อนรับวันชาติสาธารณรัฐจีน 107 ปี

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 แสง สี เสียง ต้อนรับวันชาติสาธารณรัฐจีน 107 ปี

2018-10-09 20:02:17

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่  8 ต.ค. 61

        ๑. แสง สี เสียง ต้อนรับวันชาติสาธารณรัฐจีน 107 ปี ระหว่างวันที่ 5-10 ต.ค. 2561 19.00-21.30 น. ทุกครึ่งชั่วโมง 

        ๒. ประชุมร่วมกลาโหมไต้หวัน-สหรัฐฯ เป็นการประชุมภาคเอกชน รมว.กลาโหม ไต้หวัน ระบุ เแม้จะได้รับเชิญ แต่ก็ไม่เหมาะที่จะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เนื่องจากไม่เหมาะสม เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคงมีโอกาสร่วมประชุมด้วย 

        ๓. รมว. กลาโหมไต้หวัน ย้ำเสริมเขี้ยวเล็บของกองทัพ รับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบจากฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบันของช่องแคบไต้หวัน 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ 

More
อารอน เหยียนหย่าหลุน

แนะนำมินิอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของหนุ่มอารอน เหยียนหย่าหลุนในชุด 親愛的怪物 (Dear Monster) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำมินิอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของหนุ่มอารอน เหยียนหย่าหลุนในชุด 親愛的怪物 (Dear Monster) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-10-07 22:30:00

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

- แนะนำมินิอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของหนุ่มอารอน เหยียนหย่าหลุนในชุด 親愛的怪物 (Dear Monster)

- ข่าวบันเทิงไต้หวัน (โจวเหวินฟะแอบไปวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้า ในช่วงที่มาโปรโมทภาพยนตร์ในไทเป / โจลินเปิดร้านขายเค้กฟองดู / หลูกว่างจ้งคว้ารางวัลระฆังทองรายการโทรทัศน์สาขานักแสดงนำยอดเยี่ยมฝ่ายชายควบรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมประจำปี)

 

More
10 อันดับเมืองที่ชาวไต้หวันนิยมบินไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2019

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 61 - 10 อันดับเมืองที่ชาวไต้หวันนิยมบินไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2019

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 61 - 10 อันดับเมืองที่ชาวไต้หวันนิยมบินไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2019

2018-10-09 19:06:46

อีกเพียงไม่กี่เดือนก็ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่ ผู้คนเริ่มวางแผนเดินทางจองตั๋วเครื่องบินไปเคาท์ดาวน์ สัปดาห์นี้พาคุณไปติดดาว 10 อันดับเมืองที่ชาวไต้หวันนิยมบินไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2019

More
ปีนี้มีพายุไต้ฝุ่นก่อตัว 25 ลูก มากสุดในรอบ 24 ปี

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. 2561

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. 2561

2018-10-07 09:31:52

 

คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

1. ไต้หวันโชคดีอีกแล้ว กองเรย ไต้ฝุ่นลูกที่ 25 ของปีนี้ ซึ่งเป็นลูกใหม่ล่าสุด เดิมมีแนวโน้มมุ่งหน้ามายังไต้หวัน แต่เมื่อเข้าใกล้กลับเลี้ยวโค้งหักศอกขึ้นเหนือไปทางเกาหลีและญี่ปุ่นตามเคย สภาพการณ์เช่นนี้ ไม่เฉพาะกับไต้ฝุ่นกองเรยเท่านั้น ยังเกิดขึ้นมาแล้วกับไต้ฝุ่นหลายลูก สื่อไต้หวันบางฉบับเขาพาดหัวตามสำนวนนิยายกำลังภายในว่า ปีนี้ ไต้หวันมีวิชาระฆังทองคุ้มกาย หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า 金鐘罩 (อ่านว่า จินจงเจ้า) ไต้ฝุ่นเข้าใกล้ทีไร เป็นต้องเบี่ยงเบนทิศทางไปทางอื่น ความจริงแล้ว ไต้หวันไม่มีกำลังภายในหรอก แต่เป็นเพราะปีนี้ความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกมีกำลังแรงเป็นพเศษ และตำแหน่งอยู่ค่อนไปทางทิศเหนือ ส่งผลให้โน้มน้าวไต้ฝุ่นพัดไปทางญี่ปุ่น เกาหลีและจีนแผ่นดินใหญ่ หากตำแหน่งของความกดอากาศสูงอยู่ค่อนไปทางทิศใต้ ไต้ฝุ่นจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกมากขึ้น โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อไต้หวันก็จะสูงขึ้น

 

 ปีนี้มีพายุไต้ฝุ่นก่อตัว 25 ลูก มากสุดในรอบ 24 ปี แต่มีเพียงมาเรียที่พัดเฉียดไต้หวันไป ลูกอื่นๆ เลี้ยวโค้งไปทางอื่นหมด

 

2.  เข้าสู่เดือนตุลาคม แม้ยังมีพายุไต้ฝุ่นซึ่งมักจะเกิดในฤดูร้อนอยู่ แต่อากาศเริ่มเปลี่ยนเป็นเย็นลง ลมหนาวจากภาคเหนือของจีนแผ่นดินใหญ่แผ่ลงมาปกคลุมเป็นระลอกๆ อุณหภูมิเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในช่วงกลางดึกและเช้า จะแตกต่างกับกลางวันถึง 10°c ทีเดียว อากาศเช่นนี้ ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน อาจเกิดอาการป่วยได้ โยเฉพาะคนที่เป็นป่วยเป็นโรคเรื้อรังอยู่แล้ว เช่นความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อาจกำเริบเสียชีวิตได้ง่าย ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีแรงงานไทยเสียชีวิตด้วยโรคไหลตายและโรคเรื้อรังไปแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ราย ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากแรงงานไทยจำนวนมากไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการตรวจสุขภาพ เป็นโรคเรื้อรังโดยไม่รู้ตัว ยิ่งมาเจอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดมีปัญหาได้

 

3. พายุฝุ่นละอองระลอกแรกที่พัดเข้าสู่ไต้หวันในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ ส่งผลให้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 25 แห่งทางภาคตะวันตกของไต้หวันตั้งแต่นครนิวไทเปถึงนครเกาสงปรากฏสัญญานเตือนภัยเป็นสีส้มและสีแดง ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน บุคคลทั่วไปควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง

 

 อากาศเริ่มเย็นแล้ว โดยเฉพาะกลางคืนและเช้า ระวังร่างกายปรับตัวไม่ทัน ไม่สบายได้ง่าย

 

4. วันพุธที่ 10 ต.ค.นี้เป็นวันชาติไต้หวัน รัฐบาลเตรียมฉลองวันชาติปีนี้อย่างยิ่งใหญ่  เริ่มจากการแสดงแสงสีเสียงที่ทำเนียบประธานาธิบดีทุก 30 นาที ตั้งแต่เวลา 19.00-21.30 น. ทุกคืนระหว่างวันที่ 5 -10 ต.ค

         สำหรับพิธีฉลองวันชาติอย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่ลานหน้าทำเนียบประธานาธิบดีช่วงเช้าวันที่ 10 ต.ค. และปิดฉากลงด้วยการจุดพลุฉลองวันชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและสถานที่จุดพลุจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามเมืองต่างๆ โดยปีนี้ถึงคิวของเมืองฮัวเหลียน

         พลุที่เตรียมจะจุดในคืนวันชาติ (10 ต.ค.) ปีนี้ มีจำนวนมากถึง 30,860 ดอก ทำสถิติมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ในจำนวนนี้มีพลุยักษ์ขนาดความยาว 42 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม.หนัก 35 กก. จำนวน 2 ดอก เป็นไฮไลท์ของการจุดพลุฉลองวันชาติปีนี้ ซึ่งจะแบ่งการจุดออกเป็น 7 ช่วง ช่วงละประมาณ 6 นาที

 

 ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงไทเป จะมีการแสดงแสงสีเสียงตระการตาทุก 30 นาที ทุกคืนตั้งแต่เวลา 19.00-21.30 น. ระหว่างวันที่ 5 -10 ต.ค.นี้

 

วันชาติปีนี้ (10 ต.ค.) จะมีการจุดพลุที่เมืองฮัวเหลียน 30,860 ดอก แบ่งการจุดออกเป็น 7 ช่วง ช่วงละประมาณ 6 นาที

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพคอมพิวเตอร์ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมง ##

More
ปูวั่นหลี่

เที่ยวชิวชิวในฤดูใบไม้ร่วง กับการเดินชมเทศกาลกล้วยไม้ ชิมปูวั่นหลี่ และเที่ยวประภาคารที่แหลมซานติอาโก้

เที่ยวชิวชิวในฤดูใบไม้ร่วง กับการเดินชมเทศกาลกล้วยไม้ ชิมปูวั่นหลี่ และเที่ยวประภาคารที่แหลมซานติอาโก้

2018-10-05 22:30:00

 

คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้ จะพาคุุณผู้ฟังไปเที่ยวชิวชิวในฤดูใบไม้ร่วง 

      - เดินชมกล้วยไม้ในเทศกาลกล้วยไม้พันธุ์หวายจัดขึ้นที่ทำเนียบเก่าของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ระหว่างวันที่ 3 -14 ต.ค. 61

      - ขึ้นเหนือไปชิมปูที่เขตวั่นหลี่ของนครนิวไทเป

      - ตะลอนต่อไปจุดที่อยู่ตะวันออกสุดของเกาะไต้หวันเพื่อเที่ยวชมประภาคารสุดกรีซ ที่แหลมซานติอาโก้

 

เทศกาลกล้วยไม้พันธุ์หวายจัดขึ้นที่ทำเนียบเก่าของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ระหว่างวันที่ 3 -14 ต.ค. 61

 

ประภาคารทรงกรีกที่ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นจุดตะวันออกสุดของเกาะไต้หวัน

 

ฤดูกินปูวั่นหลี่เปิดฉากขึ้นแล้ว นครนิวไทเปจัดที่จอดรถฟรีที่เฝ่ยชุ่ยวัน พร้อมมีบริการรถรับส่งระหว่างจุดจอดรถกับท่าเรือกุยข่ง/เย๋หลิ่ว

 

More
โจวเทียนเฉิง

เก่งจริงไอ้น้อง! โจวเทียนเฉิงคว้าแชมป์แบดชายเดี่ยวที่เกาหลีใต้

เก่งจริงไอ้น้อง! โจวเทียนเฉิงคว้าแชมป์แบดชายเดี่ยวที่เกาหลีใต้

2018-10-04 22:30:00

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

- เก่งจริงไอ้น้อง! โจวเทียนเฉิงคว้าแชมป์แบดชายเดี่ยวที่เกาหลีใต้

- เซี่ยสูเหวยอดเข้ารอบ 8 คู่สุดท้ายในเทนนิสหญิงคู่ที่อู่ฮั่นอย่างน่าเสียดาย

More