QR Code
ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ไขปัญหาแรงงาน
2018-09-24
 • โอกาสที่จะขยายเวลาทำงานออกไปอีก 3 ปีมีน้อยมาก

  โอกาสที่จะขยายเวลาทำงานออกไปอีก 3 ปีมีน้อยมาก

  ปัญหาเงินบำเหน็จ / บำนาญ แรงกดดันจากกลุ่มแรงงานและ ส.ส. ทำให้โอกาสที่จะขยายเวลาทำงานออกไปอีก 3 ปี แทบไม่มี
 • สนร. ฟิลิปปินส์ส่งเสริมให้นายจ้างซื้อประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่แรงงานฟิลิปปินส์

  สนร. ฟิลิปปินส์ส่งเสริมให้นายจ้างซื้อประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่แรงงานฟิลิปปินส์

  สนร. ฟิลิปปินส์ผลักดันโครงการส่งเสริมให้นายจ้างไต้หวันจ่ายเบี้ยประกัน 6,600 NT$ ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่แรงงานฟิลิปปินส์
 • ไต้หวัน กำหนดให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เท่านั้น จึงจะยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติได้

  ไต้หวัน กำหนดให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เท่านั้น จึงจะยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติได้

  ไต้หวัน กำหนดให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เท่านั้น จึงจะยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติได้
 • น้องเก๋เยี่ยม Rti ถ่ายภาพกับคุณอัญชัน

  น้องเก๋เยี่ยม Rti ถ่ายภาพกับคุณอัญชัน

  น้องเก๋เยี่ยม Rti ถ่ายภาพกับคุณอัญชัน

 

คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

1. ทำไมไต้หวันถึงไม่เปิดให้แรงงานต่างชาติทำงานได้ถึง 15 ปี?

         กฎหมายการจ้างงานของไต้หวันในปัจจุบัน กำหนดให้แรงงานต่างชาติในภาคการผลิต แต่ละคนทำงานได้ รวมสะสมแล้วไม่เกิน 12 ปี แรงงานต่างชาติในภาคสวัสดิการสังคมไม่เกิน 14 ปี ในอดีต เมื่อทำงานครบสัญญาทุก 3 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศไปทำเรื่องมาใหม่ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่าหัวคิวครั้งใหม่ แต่เริ่มจาก 5 พ.ย. 2559 เป็นต้นมา อนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้แล้ว

         ไต้หวันไม่ขยายระยะเวลาทำงานของแรงงานต่างชาติออกไปอีก 3 ปี มีสาเหตุหลายประการ อาทิ เกี่ยวพันกับการจ่ายเงินบำเหน็จ/บำนาญ กล่าวคือสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานที่มีอายุการเข้ากองทุนไม่ถึง 15 ปี  เมื่ออายุครบ 60-65 ปีขึ้นไปแล้ว จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นก้อนครั้งเดียว แต่หากครบ 15 ปีขึ้น จะได้รับเงินบำนาญที่จ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งจะทำให้เกิดความยุ่งยากทั้งต่อกองทุนฯ และแรงงาน ประกอบกับได้รับแรงกดดันจากกลุ่มแรงงานและ ส.ส. ทำให้โอกาสที่จะขยายเวลาทำงานออกไปอีก 3 ปี แทบไม่มี

         อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ รัฐบาลไต้หวันกำลังผลักดันกฎหมายคนเข้าเมืองฉบับใหม่ อนุญาตให้แรงงานต่างชาติยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้ แต่ขณะนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนเปิดให้แสดงความเห็นและทำประชาพิจารณ์คงต่องรอถึงช่วงปลายตุลาคมหรือต้นพฤศจิกายนปีนี้ จึงจะส่งเข้าสภานิติบัญญัติเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

 

 ปัญหาเงินบำเหน็จ/บำนาญ แรงกดดันจากกลุ่มแรงงานและ ส.ส. ทำให้โอกาสที่จะขยายเวลาทำงานออกไปอีก 3 ปี แทบไม่มี

 

2. คุณสมบัติของนายจ้างและแรงงานที่เดินทางมาทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาล

         กระทรวงแรงงานไต้หวัน กำหนดให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เท่านั้น จึงจะยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติได้ โดยต้องมีใบรับรองจากคณะแพทย์ของ รพ. ซึ่งเรียกว่า Bathel Index Score หรือแบบประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ส่วนคนหางานที่จะเดินทางมาทำงานตำแหน่งผู้อนุบาลในไต้หวัน คล้ายกับแรงงานในภาคการผลิต แต่จะต้องมีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมการดูแลคนป่วยและคนชราที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลต่างประเทศ กรณีที่เดินทางมาทำงานเป็นผู้อนุบาลครั้งแรก แต่หากเคยทำงานนี้ มีประสบการณ์เกินกว่า 6 เดือน ให้แนบหลักฐานเช่น สัญญาจ้างงาน ใบถิ่นที่อยู่เป็นต้น โดยไม่ต้องแนบใบรับรองผ่านการฝึกอบรมอีก

 

ไต้หวัน กำหนดให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เท่านั้น จึงจะยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติได้

 

3. กระทรวงแรงงานฟิลิปปินส์ผลักดันโครงการส่งเสริมให้นายจ้างไต้หวันที่ต่อสัญญาใหม่กับแรงงานคนเดิม จ่ายเบี้ยประกัน 6,600 เหรียญไต้หวัน ซื้อประกันภัยต่างหากให้แก่แรงงานฟิลิปปินส์ แถมเจาะจงต้องซื้อกับบริษัทประกันภัยของฟิลิปปินส์ 3 ราย เจอแรงต้านจากนายจ้างและ บจง. โดย บจง. แนะว่า ทุกวันนี้ แรงงานต่างชาติเสียค่าหัวและค่าใช้จ่ายครั้งเดียว สามารถต่อสัญญาที่ไต้หวันได้นานถึง 12 ปี กระทรวงแรงงานฟิลิปปินส์ จึงควรใช้วิธีให้แรงงานซื้อประกันภัยก่อนออกเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันทีเดียว 12 ปี โดยให้แรงงานเป็นผู้รับผิดชอบเบี้ยประกัน กรณีที่แรงงานคนไหนที่เดินทางกลับประเทศก่อนกำหนด ค่อยไปขอคืนเบี้ยประกันจากบริษัทประกันภัยตามสัดส่วน

         ขณะที่สำนักงานแรงงานไทยกำหนด นายจ้างที่ยื่นขอนำเข้าแรงงานไทยเพื่อเดินทางมาทำงานบ้านหรือผู้อนุบาลในครัวเรือน ซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองจากกองทุนประกันภัยแรงงาน ต้องซื้อประกันภัยให้แก่แม่บ้านหรือผู้อนุบาลไทยในวงเงินคุ้มครอง 500,000 เหรียญไต้หวัน

 

 สนร. ฟิลิปปินส์ขอให้นายจ้างไต้หวันจ่ายเบี้ยประกัน 6,600 NT$ ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่แรงงานฟิลิปปินส์ เจอแรงต้าน

 

4. น้องเก๋ คุณพิสมัย ใจขาน ให้สัมภาษณ์เล่าประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาลในไต้หวันเป็นเวลานานกว่า 10 ปี พร้อมให้กำลังใจพี่น้องแรงงานไทย ขอให้ทุกคนอดทนและสู้ๆ

 

น้องเก๋เยี่ยม Rti ถ่ายภาพกับคุณอัญชัน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพคอมพิวเตอร์ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมง ##

หนุ่มฝรั่งเศสยก 4 เหตุผลหลักที่ทำให้เขาทิ้งเกาหลีมาอยู่ไต้หวัน

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

2018-07-21 22:34:22

 

คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

1. โรคมะเร็งยังคงครองแชมป์ 10 สาเหตุหลักคร่าชีวิตชาวไต้หวัน

       กระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันประกาศ 10 สาเหตุการเสียชีวิตของชาวไต้หวันในปี 2560 ปรากฏว่า โรคมะเร็ง ยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของชาวไต้หวันติดต่อกันเป็นปีที่ 36 แล้ว โดยเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา โรคมะเร็งคร่าชีวิตชาวไต้หวันไปถึง 48,037 ราย ในจำนวนนี้ โรคมะเร็งในปอดคร่าชีวิตชาวไต้หวันมากที่สุด ตามด้วยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งรังไข่

       ปี 2560 ที่ผ่านมา ชาวไต้หวันเสียชีวิตทั้งหมด 171,857 คน เฉลี่ยทุก 3.3 นาทีเสียชีวิต 1 คน ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70 เป็นผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

       ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของชาวไต้หวันอันดับ 2 ได้แก่ โรคระบบหัวใจ ตามด้วยปอดอักเสบ โรคระบบหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน อุบัติเหตุ โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง โรคไตและโรคตับ

 

โรคมะเร็งยังคงครองแชมป์ 10 สาเหตุหลักคร่าชีวิตชาวไต้หวันติดต่อกันเป็นปีที่ 36

 

2. 4 สาเหตุหลักที่ทำให้หนุ่มฝรั่งเศสทิ้งเกาหลีย้ายมาอยู่ไต้หวัน

       หนุ่มหล่อสัญชาติฝรั่งเศสที่เป็น Youtuber  หรือเป็นผู้ถ่ายคลิปเองโพสใน YouTube บรรยายว่า ตนเคยอยู่ที่เกาหลีมานานหลายปี เรียนภาษา วัฒนธรรมและตั้งใจจะตั้งรกรากอยู่ที่เกาหลี แต่หลังจากเดินทางมาเที่ยวและทัศนศึกษาที่ไต้หวันแล้ว 2-3 เดือน เขาต้องตัดสินใจทิ้งเกาหลีมาอยู่ที่ไต้หวัน โดยให้เหตุผล 4 ประการดังนี้

       1. เรื่องแรกเป็นความไม่คุ้นเคยในเรื่องอาหารการกิน เนื่องจากไม่สามารถทำอาหารกินเองได้ ต้องทานอาหารนอกบ้าน และอาหารเกาหลีล้วนแล้วแต่รสจัด ทั้งเผ็ดทั้งเค็ม ทำให้เขาทรมานมาก อยู่ที่เกาหลี 2 ปี 6 เดือน ทำให้สุขภาพทรุดโทรม แต่ในไต้หวัน มีอาหารหลากประเภท อย่างร้านข้าวแกง มีอาหารรสจัดและไม่จัดให้เลือกมากมาย อีกทั้งคนขายค่อนข้างเป็นกันเอง เช่น เขาเว้นห่างไปหลายวัน แล้วค่อยไปทานอาหารที่ร้านอีกครั้ง คนขายจะถามเขาว่า ช่วงนี้ติดธุระอะไรหรือ ไม่เห็นมาที่ร้านหลายวัน ทำให้เขารู้สึกถึงความอบอุ่น และอาหารไต้หวัน แม้จะเป็นข้าวกล่องร้อนๆ แต่ตามด้วยเครื่องดื่มเย็นๆ สักแก้ว อากาศจะร้อนแค่ไหน ก็มีความรู้สึกว่า น่าอยู่น่ากิน

 

 หนุ่มฝรั่งเศสยก 4 เหตุผลหลักที่ทำให้เขาทิ้งเกาหลีมาอยู่ไต้หวัน ได้แก่อาหารการกิน ภาษา แรงกดดันที่ถูกมองและถูกกีดกัน

 

       ประการที่ 2 คือ ความลำบากในการเรียงลำดับฐานะในภาษา ภาษาเกาหลี จะมีภาษามารยาทที่แสดงลำดับฐานะของคนพูดและคู่สนทนามากมาย ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน โรงเรียน สถานที่ทำงาน แม้กระทั่งระหว่างเพื่อนฝูงสนิทด้วยกัน หากพูดภาษาไม่ถูกลำดับชั้น แม้จะเป็นเพื่อนสนิทก็อาจเกิดความไม่พอใจได้ สำหรับคนเกาหลีที่เป็นเจ้าของภาษาแล้ว อาจไม่มีปัญหา แต่คนต่างชาติแล้ว การจะใช้ภาษาให้ตรงตามมารยาทเปะเป็นเรื่องยาก แต่ในไต้หวัน ไม่มีปัญหานี้ 2-3 เดือนมีเพื่อนฝูงหลายคน แต่ละคนไม่ถือตัว พูดไม่ถูกจะคอยสอนเพราะรู้ว่าเป็นชาวต่างชาติ ทำให้มีความรู้สึกว่า ชาวไต้หวันเป็นมิตรกว่าเยอะ

       ประการที่ 3 แรงกดดันที่ถูกมองถูกสังเกต ทัศนะโดยเฉพาะการมองรูปลักษณ์ภายนอกของคนในเกาหลีและไต้หวันแตกต่างกัน ที่เกาหลี เวลาที่เดินอยู่บนท้องถนน สายตาของผู้คนมักจะกวาดมาที่การแต่งกายของคุณ และเนื่องจากเกาหลีนิยมแฟชั่นทันสมัยและเปลี่ยนแปลงไวมาก แต่ละคนจะใส่ใจมากกับเครื่องแต่งกายของคนที่เดินสวนไป เขาบอกว่า ในเกาหลีคนที่เป็นหนุ่มหล่อสาวสวยจะมีความสุขมาก แต่ถ้าไม่หล่อไม่สวย แถมแต่งกายไม่ทันสมัย จะถูกมองด้วยสายตาที่รังเกียจ เพราะฉะนั้นหากคุณไปท่องเที่ยว จะพบว่าที่เกาหลีผู้คนบนท้องถนนดูดีไปหมด หนุ่มก็หล่อสาวก็สวย แต่ถ้าคุณอยู่ไปนานๆ จะพบว่า ผู้คนจะแต่งตัวเหมือนกันหมด ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกัน

       ประการที่ 4 ข้อนี้ที่ทำให้หนุ่มฝรั่งเศสรายนี้ตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่ไต้หวันก็คือ อยู่ที่เกาหลี ไม่ว่าจะอยู่นานเท่าไหร่ คุณจะเป็นคนต่างชาติอยู่วันยังค่ำ แม้คุณจะเรียนรู้วัฒนธรรม พูดภาษาเกาหลีได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนมหาวิทยาลัยเกาหลี ดื่มเหล้ากับเพื่อนชาวเกาหลีเป็นประจำ แต่หากเผชิญปัญหา พวกเขาจะมองว่า คุณคือต่างชาติ ไม่ใช่พวกเดียวกัน หรือพูดง่ายๆ คือ คนเกาหลีในส่วนลึกแล้ว ยังมีทัศนคติกีดกันและดูถูกคนต่างชาติค่อนข้างจะรุนแรง เพราะฉะนั้น คนต่างชาติในเกาหลี ส่วนใหญ่จะอยู่กันค่อนข้างลำบาก

 

 หนุ่มฝรั่งเศสยก 4 เหตุผลหลักที่ทำให้เขาทิ้งเกาหลีมาอยู่ไต้หวัน ได้แก่อาหารการกิน ภาษา แรงกดดันที่ถูกมองและถูกกีดกัน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
แม่ค้าออนไลน์ชาวเวียดนามถูกเพื่อนร่วมชาติฟ้องหลบหนีเข้าเมืองถูกจับ

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

2018-07-21 06:54:14

 

คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

1. สายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955 เจ๋ง ปี 2560 มีผู้ใช้บริการ 2.1 แสนคน/ครั้ง ทวงคืนเงินค้างจ่ายให้แก่แรงงานต่างชาติแล้ว 161 ล้านเหรียญไต้หวัน

       กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวันเปิดเผยว่า นับตั้งแต่สายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 เป็นต้นมา จนถึงสิ้นปี 2560 ที่ผ่านมา ได้ให้บริการไปแล้วมากกว่า 1 ล้านคน/ครั้ง โดยช่วยแก้ปัญหากรณีพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ยังมีบริการแปลภาษาด้านการรักษาพยาบาล การติดต่อกับหน่วยงานราชการ ปัญหาด้านการทำงานและการใช้ชีวิต ยังเป็นล่ามเคลื่อนที่ทางโทรศัพท์ ซึ่งจะให้บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากแรงงานต่างชาติ นายจ้างและบริษัทจัดหางานแล้ว ปัจจุบัน ยังให้บริการแรงงานท้องถิ่นด้วย แต่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ

       กรมพัฒนากำลังแรงงานกล่าวว่าสายด่วนคุ้มครองแรงงาน มีล่ามภาษาไทย อินโดนีเซีย เวียดนามและภาษาอังกฤษกว่า 50 คน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ และสถิติในปี 2560 ที่ผ่านมา มีผู้โทรศัพท์ไปใช้บริการถึง 210,688 สาย จำนวนนี้ร้อยละ 88 หรือ 184,823 สาย โทรศัพท์ไปขอรับคำปรึกษา ขณะที่ร้องเรียนปัญหาด้านแรงงานและกรณีพิพาท 24,722 สาย และร้องเรียนกรณีฉุกเฉิน 1,143 สาย ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติโอนย้ายนายจ้างประสบความสำเร็จแล้ว 2,220 ราย ช่วยเรียกคืนค่าจ้างและเงินค้างจ่ายจากนายจ้างได้แล้ว 6,028 ราย รวมมูลค่า 161,467,231 เหรียญไต้หวัน

       สำหรับช่วงเวลาที่แรงงานต่างชาตินิยมใช้บริการ ร้อยละ 53.8 โทรศัพท์ช่วงนอกเวลาทำการ เช่นกลางคืนและวันหยุด และชาติที่ใช้บริการมากที่สุดได้แก่เวียดนาม ครองสัดส่วนร้อยละ 42.4 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด อันดับ 2 แรงงานอินโดนีเซีย ร้อยละ 31.8 อันดับ 3 ได้แก่ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 14.7 ส่วนแรงงานไทยใช้บริการน้อยที่สุด ร้อยละ 6.8

       ส่วนปัญหาที่ขอคำปรึกษามากที่สุด ได้แก่ สัญญาจ้างงาน มีถึง 27.8% ซึ่งประกอบด้วย ปัญหาค่าอาหารที่พัก การยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ค่าชดเชยให้ออกจากงาน นายจ้างสั่งให้ไปทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต ปัญหาการส่งกลับโดยไม่สมัครใจและค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศเป็นต้น รองลงมาเป็นปัญหาการเปลี่ยนนายจ้างใหม่ 12.3% ปัญหาค่าจ้างค่าโอที 11.6% ปัญหาเกี่ยวกับบริษัทจัดหางาน 7.6% และชั่วโมงทำงาน 5.8%

       สำหรับเรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุดได้แก่ เอกสารประจำตัว 24.8% ปัญหาค่าจ้าง 23% สัญญาจ้าง 16.4% การบริหารงานแรงงานต่างชาติของนายจ้าง 11.6%

 

ปี 60 มีผู้ใช้บริการสายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955   2.1 แสนคน/ครั้ง ทวงคืนเงินค้างจ่ายให้แก่แรงงานต่างชาติแล้ว 161 NT$

 

2. แรงงานอินโดนีเซียในเมืองจางฮั่วติดเชื้อไข้สมองอักเสบ สาธารณสุขเตือนเป็นโรคอันตราย อาจเสียชีวิตหรือสมองพิการได้ แนะป้องกันยุงรำคาญกัด

       ที่ตำบลซีโจวในเมืองจางฮั่ว มีแรงงานอินโดนีเซียรายหนึ่ง เกิดอาการไข้ขึ้นสูง หมดสติ หลังจากนายจ้างส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว  แพทย์วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคไข้สมองอักเสบ สร้างความตื่นตระหนกแก่ชาวบ้านในเมืองนี้เป็นอย่างมาก สาธารณสุขเมืองจางฮั่วกล่าวว่า หลังจากได้รับแจ้งแล้ว ได้เข้าไปควบคุมสถานการณ์ พบว่า แรงงานอินโดนีเซียรายนี้ มีอายุ 31 ปีทำงานอยู่ที่ตำบลซีโจว เมืองจางฮั่ว บริเวณสถานที่ทำงานมีฟาร์มเลี้ยงหมู 2 แห่ง และมียุงรำคาญซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อของโรคไข้สมองอักเสบค่อนข้างหนาแน่น ปรากฎอาการไข้ขึ้นสูง หมดสติ แขนขาไม่มีแรงและมีอาการปอดอักเสบแทรกซ้อนด้วย นายจ้างพาไปรักษาที่โรงพยาบาลหยุนหลิน เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา แพทย์ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคไข้สมองอักเสบ JE หลังจากรับการรักษามาระยะหนึ่ง ขณะนี้อาการดีขึ้น อยู่ระหว่างพักฟื้น เพื่อป้องกันโรคไข้สมองอักเสบแพร่ระบาดและบรรเทาอาการผวาของชาวบ้าน สาธารณสุขจางฮั่วได้เปิดให้ประชาชนในเขตนี้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นจำนวน 467 คนมารับการฉีดวัคซีนฟรี และจนถึงขณะนี้ ยังไม่ปรากฎผู้ติดเชื้ออีก

        ก่อนหน้านี้ ที่เขตหลูจู๋ นครเกาสง ก็พบแรงงานเวียดนามรายหนึ่งป่วยเป็นโรคไขสมองอักเสบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกตรวจบริเวณรอบๆ ที่เกิดเหตุ พบนอกจากมีแรงงานต่างชาติทำงานอยู่จำนวนมากแล้ว ภายในรัศมี 2 กม. ยังมีฟาร์มเลี้ยงสุกรถึง 23 แห่ง เพื่อป้องกันสถานการณ์ลุกลาม กองอนามัยท้องที่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตหลูจู๋และมีอายุ 49 ปีขึ้นไปฟรี

โฆษกกองอนามัยเขตหลูจู๋ นครเกาสงแถลงว่า ในไต้หวันช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคมของทุกปี เป็นช่วงระบาดของโรคไข้สมองอักเสบ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากยุงรำคาญเป็นพาหะนำเชื้อ JE จากในตัวหมูมาสู่คน ผู้ที่ติดเชื้อ อาการจะเริ่มด้วยมีไข้ ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย ต่อไปอาการปวดศีรษะจะมากขึ้น ผู้ป่วยอาเจียน ซึมลงเรื่อยๆ จนหมดสติไม่รู้สึกตัว บางรายอาจมีอาการตัวแข็งเกร็งและชักร่วมด้วย บางรายอาจมีอาการหายใจไม่สม่ำเสมอ ในรายที่เป็นรุนแรงมากจะเสียชีวิตประมาณวันที่ 7-9 ของโรค ถ้าพ้นระยะนี้แล้วจะผ่านเข้าระยะฟื้นตัว ระยะเวลาของโรคทั้งหมดประมาณ 4-7 สัปดาห์ เมื่อหายแล้วประมาณร้อยละ 60 ของผู้ป่วยจะมีความพิการเหลืออยู่ เช่น อัมพาตแบบแข็งเกร็งของแขนขา พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพเปลี่ยน สติปัญญาเสื่อม เชาวน์ปัญญาเสื่อม อัตราการเสียชีวิตของโรคไข้สมองอักเสบเจอีพบได้ร้อยละ 20-40

 

 

3. ไลฟ์สดขายของในเฟซบุ๊กทำเงินเป็นล้าน แม่ค้าออนไลน์คนดังชาวเวียดนามถูกเพื่อนร่วมชาติฟ้องหลบหนีเข้าเมืองถูกจับ

       นางสาวฝั่ม ชาวเวียดนามอายุ 27 ปี เล็งเห็นธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ทางเฟซบุ๊กในกลุ่มชาวเวียดนามในไต้หวัน ซึ่งจำนวนกว่า 300,000 คนเป็นตลาดใหญ่ หลังจากถูกจับเป็นแรงงานผิดกฎหมายถูกส่งกลับ ควักเงินกว่า 200,000 เหรียญหลบหนีเข้าเมืองทางเรือประมง จากนั้นทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ทางเฟซบุ๊กให้แก่เพื่อนร่วมชาติในไต้หวัน ทำกำไรนับล้านเหรียญ เนื่องจากกลายเป็นแม่ค้าออนไลน์คนดัง มีคนแอบแจ้งความว่าเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง ถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรวบขณะไลฟ์สดขายสินค้าเพลิน

 

แม่ค้าออนไลน์ชาวเวียดนามถูกเพื่อนร่วมชาติฟ้องหลบหนีเข้าเมืองถูกจับ

 

       ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในนครเถาหยวนแถลงว่า นางสาวฝั่ม เดิมเคยเดินทางมาทำงานที่โรงงานอิเล็คทรอนิกส์แห่งหนึ่งในนครเถาหยวน แต่หลบหนีนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2557 อีก 2 ปีถัดมาถูกตรวจพบถูกเนรเทศ โดยไม่สามารถกลับเข้ามาที่ไต้หวันได้อีก แต่นางสาวฝั่มเล็งเห็นกลุ่มชาวเวียดนามในไต้หวันซึ่งมีจำนวนกว่า 300,000 คน เป็นตลาดใหญ่ ในปี 2559 หาเงินกว่า 200,000 เหรียญไต้หวัน เดินทางไปยังมณฑลฮกเกี้ยน จ้างเรือประมงส่งข้ามช่องแคบไต้หวัน หลบหนีขึ้นฝั่งได้สำเร็จ จากนั้นเช่าบ้าน 4 ชั้นหลังหนึ่งในเขตต้าซี นครเถาหยวน เป็นทั้งบ้านพัก โกดังและที่ไลฟ์สดขายสินค้า ปรากฎว่ากิจการขายสินค้าออนไลน์คึกคักมาก ชาวเวียดนามในไต้หวันจำนวนมากสั่งซื้อสินค้าจากนางสาวฝั่ม

       เมื่อโด่งดังก็ย่อมมีคนอิจฉา มีเพื่อนร่วมชาติแอบไปฟ้องว่านางสาวฝั่มเป็นคนหลบหนีเข้าเมือง ตำรวจดำเนินการตรวจสอบ พบว่าเป็นคนหลบหนีเข้าเมืองจริง จึงวางแผนจับกุม แต่บ้านพักหลังดังกล่าว ระบบป้องกันความปลอดภัยค่อนข้างจะแน่นหนา ประกอบกับนางสาวฝั่มไม่ยอมเปิดประตูให้กับคนแปลกหน้าง่ายๆ ดังนั้นเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมานี้ ตำรวจจึงปลอมตัวเป็นพนักงานของบริษัทขนส่ง ทำทีว่า จะมาเปลี่ยนสินค้า นางสาวฝั่มจึงหลงกลลงมาเปิดประตู เมื่อเห็นว่า น่าจะไม่ใช่พนักงานขนส่งเตรียมเผ่นหนี ถูกตำรวจที่ดักรออยู่ตะครุบตัวได้

 

แม่ค้าออนไลน์ชาวเวียดนามถูกเพื่อนร่วมชาติฟ้องหลบหนีเข้าเมืองถูกจับ

 

       ตำรวจคุมตัวนางสาวฝั่มเข้าไปในบ้านพักเพื่อเก็บของใช้ส่วนตัว พบว่าภายในทำเป็นสตูดิโอมีระบบแสงสีเสียงสำหรับการไลฟ์สดครบครัน บนชั้นวางมีเสื้อผ้านับร้อยตัว และกล่องบรรจุเสื้อผ้าพร้อมส่งให้ลูกค้ากว่า 50 กล่อง โดยมีบริษัทโลจิสติกส์มืออาชีพคอยรับและส่งสินค้าให้เป็นการเฉพาะ ขณะสอบปากคำ นางสาวฝั่มให้การแบบเลี่ยงๆ ว่า ได้กำไรเดือนละแค่ 20,000 เหรียญ แต่จากการตรวจสอบจากรายการสินค้าและบัญชี ตำรวจประมาณการว่า รายได้ต่อเดือนไม่น่าจะต่ำว่า 100,000 เหรียญ  1 ปีที่ผ่านมามีรายได้เป็นล้าน เนื่องจากนางสาวฝั่มใช้ภาษาเวียดนามขายสินค้าทางเฟซบุกให้เพื่อนร่วมชาติในไต้หวัน ซึ่งรวมแรงงานและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีจำนวนกว่า 300,000 คน ตำรวจฟังภาษาเวียดนามไม่ออก หากไม่ใช่มีคนแจ้งความ นางสาวฝั่มคงจะไม่ถูกจับ ยังคงเป็นแม่ค้าออนไลน์คนดังต่อไป

 

ยึดของกลางถุงบรรจุเสื้อผ้าพร้อมส่งให้ลูกค้ากว่า 50 ถุง

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
สวนสาธารณะเหลยกงผี

ไปคลายร้อนกับการแช่น้ำแร่เย็นทั่วไต้หวันกันเถอะ

ไปคลายร้อนกับการแช่น้ำแร่เย็นทั่วไต้หวันกันเถอะ

2018-07-20 22:30:00

 

คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

- อากาศร้อนๆ แบบนี้เราไปคลายร้อนกับการแช่น้ำแร่เย็นทั่วไต้หวันกันเถอะ

 

บรรยากาศแบบสบายๆ ของสวนสาธารณะเหลยกงผีที่แอบมีน้ำแร่เย็นให้ได้แช่คลายร้อนกันด้วย

 

แช่น้ำแร่เย็นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติสุดๆ ในแบบอันซีน กับน้ำแร่เย็นซานจือเหลิ่งเฉวียน

 

บ่อแช่เท้าริมทางเดินเขาหนานจวงเหลิ่งเฉวียน ที่มีน้ำแร่เย็นให้ได้แช่เท้าผ่อนคลายความเหนื่อยล้ากัน

More
เจิงจวิ้นซิน

หนุ่มไต้หวันทะลุเข้ารอบชิงชายเดียวของเทนนิสวิมเบิลดันระดับเยาวชน

หนุ่มไต้หวันทะลุเข้ารอบชิงชายเดียวของเทนนิสวิมเบิลดันระดับเยาวชน

2018-07-19 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

- หนุ่มไต้หวันทะลุเข้ารอบชิงชายเดียวของเทนนิสวิมเบิลดันระดับเยาวชน

- เซี่ยสูเหวยตกรอบ 16 คนสุดท้ายหญิงเดี่ยววิมเบิลดัน

- จันเฮ่าฉิงอดเจอพี่สาวในรอบ 8 คู่สุดท้ายของเทนนิสคู่ผสมวิมเบิลดัน

More
การสุ่มสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทจัดหางานเริ่มขึ้นแล้ว

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

2018-07-21 20:39:29

 

คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

1. เริ่มแล้ว การสุ่มสำรวจความพึงพอใจของบริษัทจัดหางานจากแรงงานต่างชาติและนายจ้างกว่า 30,000 คน

       เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพในการให้บริการของบริษัทจัดหางานในไต้หวัน ขจัดบริษัทจัดหางานที่ไร้คุณภาพและไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขให้ออกจากตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวันได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพของบริษัทจัดหางานในไต้หวันเป็นประจำทุกปี โดยผลการประเมินนี้ สามารถเป็นข้อมูลแก่นายจ้างในการเลือกใช้บริการของบริษัทจัดหางาน กระทรวงแรงงานไต้หวันได้มอบหมายให้องค์กรประเมิณผลที่มีชื่อเสียงดำเนินการประเมินคุณภาพในการให้บริการของบริษัทจัดหางานไต้หวันประจำปี 2560 ระหว่างเดือนเมษายนปีนี้ จนถึงเดือนกันยายน โดยปีนี้ มีบริษัทจัดหางานในไต้หวัน 1,471 รายเข้ารับการประเมิน และจะประผลการประเมินในวันที่ 31 ตุลาคมปีนี้

       ในส่วนของการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทจัดหางาน เริ่มขึ้นแล้วเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยจะดำเนินการสำรวจไปถึงวันที่ 20 สิงหาคมศกนี้  โดยมี United Marketing Research บริษัทวิจัยการตลาดชื่อดังของไต้หวันรับหน้าที่สำรวจ จะดำเนินการสุ่มสำรวจนายจ้างและแรงงานต่างชาติ 31,500 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการและแรงงานต่างชาติในภาคการผลิต 16,500 ราย จากบริษัท 3,500 แห่ง นายจ้างและผู้อนุบาลอีก 15,000 ราย ดังนั้นหากแรงงานไทยได้รับโทรศัพท์สุ่มสำรวจดังกล่าว ขอความร่วมมือให้ข้อมูลตามความเป็นจริง

         กระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวว่า การสำรวจดังกล่าว มีคะแนน 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการต่อนายจ้างและแรงงานต่างชาติของบริษัทจัดหางานในไต้หวัน ประกอบด้วยบริษัทจัดหางานมีการจัดเก็บค่าบริการเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาตหรือไม่ มีการอธิบายรายการที่ให้บริการแก่นายจ้างและแรงงานต่างชาติไหม? การประสานติดต่อให้บริการเป็นเช่นไร? ระดับความรู้หรือมืออาชีพ ท่าทีอัธยาศัยและการให้ความช่วยเหลือของล่ามและผู้ให้บริการของบริษัทจัดหางานเป็นเช่นไร? เป็นต้น แรงงานต่างชาติที่ถูกสุ่มเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่ต้องกลัว ให้พูดตามความรู้สึกของตนเองตามความเป็นจริง

 

การสุ่มสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทจัดหางานเริ่มขึ้นแล้ว ขอความร่วมมือตอบตามความเป็นจริง หากได้รับโทรศัพท์สอบถาม

 

2. สองคนงานไทยเมาแล้วขับแถมพกยาไอซ์โดนจับ ตำรวจตามหาแก๊งค้ายาที่อยู่เบื้องหลัง

         ยาเสพติดให้โทษโดยเฉพาะยาไอซ์ ยังคงระบาดในกลุ่มแรงงานต่างชาติ เมื่อปลายเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ตำรวจเห็น 2 คนงานไทยขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่ายไปส่ายมาบนถนน เรียกให้หยุดแล้วให้เป่าลม พบระดับแอลกอฮอลล์ในลมหายใจสูงถึง 0.77 mg/L เดินแทบไม่ได้ ยังขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ อันตรายมาก จากการตรวจดูเอกสารคนงานไทยทั้ง 2 เป็นแรงงานถูกกฎหมายมาทำงานได้ 6 ปีแล้ว ได้แก่นายกำธร อายุ 33 ปี และนายสมัคร อายุ 26 ปี ทั้งสองทำงานอยู่ในโรงงานแถวซู่หลิน แต่อยู่คนละโรงงาน หลังตรวจวัดระดับแอลกอฮอลล์แล้ว ตำรวจถามว่า พกอะไรผิดกฎหมายมาด้วยหรือเปล่า คนงานไทยทั้ง 2 รีบตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า เหมยโหย่ว เหมยโหย่ว แปลว่าไม่มี แต่พอตำรวจตรวจดูกระเป๋าก็มีซองเกล็ดสีขาวๆ เหมือนเกล็ดหิมะหรือยาไอซ์หล่นลงมา 2 ซอง ตำรวจถามว่า นี่คืออะไร นายสมัครรีบรับสารภาพทันทีว่าเป็นยาไอซ์ของตน มีไว้เพื่อกระตุ้นให้ตื่นตัวจะได้ไม่ง่วงในเวลาทำโอที แต่ไม่ยอมให้ข้อมูลว่าซื้อมาจากไหน ตำรวจจึงรวบตัวคนงานไทยทั้งสองไปยังสถานีตำรวจ ส่งให้อัยการดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับเป็นอันตรายต่อสาธารณะและมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง

         ก่อนหน้านี้  ตำรวจเพิ่งจะตรวจพบแรงงานหญิงอินโดนีเซียในเขตซู่หลินมียาไอซ์ไว้ในครอบครอง จึงมีการตรวจสอบ เพื่อตามหาแก๊งยาเสพติดให้โทษที่อยู่เบื้องหลังมาดำเนินคดีต่อไปแล้ว

         ปัจจุบัน แก๊งค้ายาเสพติดให้โทษในไต้หวันเล็งเป้าหมายไปที่แรงงานต่างชาติ เนื่องจากมีความเสี่ยงน้อยกว่า และเป้าหมายอันดับแรกก็คือคนงานไทย โดยเฉพาะที่ชอบดื่มสุรา เริ่มจากให้ทดลองเสพฟรี เมื่อติดแล้วก็ดึงเข้ามาเป็นเอเย่นต์ในเครือข่าย ทำให้แรงงานไทยที่ชอบทดลองหรือเป็นคนจิตใจไม่หนักแน่นเสียอนาคตไปแล้วหลายคน

 

จับ 2 คนงานไทยเมาแล้วขับแถมพกยาไอซ์ ตำรวจติดตามแก๊งค้ายาที่อยู่เบื้องหลัง

 

คนงานไทย 2 คน นอกจากเมาแล้วขับ ยังถูกตรวจพบยาไอซ์อีก 2 ซอง

 

3. นักจิตวิทยาจากสถาบันธัญญารักษ์ ในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แนะนำวิธีบรรเทาความเครียดและดูแลสุขภาพจิต โยปราศจากการใช้ยาเสพติดและสุรา

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
นายสวีกั๋วหย่ง (徐國勇) รมว. มหาดไทยคนใหม่

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 ไต้หวันปรับ ครม. รับมือสถานการณ์ใหม่

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61 ไต้หวันปรับ ครม. รับมือสถานการณ์ใหม่

2018-07-17 19:24:34

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 61

       ไต้หวันปรับ ครม. รับมือสถานการณ์ใหม่ รวม 5 ตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ รมว. คมนาคม มหาดไทย ศึกษา คมนาคม โฆษกรัฐบาล และตำแหน่งใน ครม. อีกหลายตำแหน่ง ถูกวิเคราะห์ว่า เป็นการปรับขบวนทัพเพื่อรับศึกเลือกตั้้งท้องถิ่นปลายปีนี้ 

        ส่วนอังกฤษสวนหมัดจีนแผ่นดินใหญ่ กต. อังกฤษยัำไม่ควรกดดันภาคเอกชนในเรื่องนี้ และอังกฤษก็เรียกไต้หวันว่า ไต้หวันมาโดยตลอด 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงาน

More
เซียวปิ่งจื้อ

อันดับอัลบั้มเพลงขายดีประจำสัปดาห์ (2018/7/6 - 2018/7/12)

อันดับอัลบั้มเพลงขายดีประจำสัปดาห์ (2018/7/6 - 2018/7/12)

2018-07-15 22:30:00

 

คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

- ติดตามอันดับอัลบั้มเพลงขายดีประจำสัปดาห์ (2018/7/6 - 2018/7/12)

- สื่อดังทั่วโลกยกให้รางวัล Golden Melody Awards (GMA) หรือจินฉวี่เจี่ยงของไต้หวันเป็นรางวัลระดับแกรมมี่แห่งเอเชีย

 

เซียวปิ่งจื้อกับอัลบั้มเพลงชุด Mortal

 

Golden Melody Awards 2018 - The Grammys of Asia

More
มะม่วงไต้หวันโดนใจผู้คนทั้งในและต่างประเทศ

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค. 61 - มะม่วงไต้หวันโดนใจผู้คนทั้งในและต่างประเทศ

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค. 61 - มะม่วงไต้หวันโดนใจผู้คนทั้งในและต่างประเทศ

2018-07-17 15:14:27

สัปดาห์นี้พาคุณไปติดดาวเกี่ยวกับมะม่วงไต้หวัน ทั้งเทศกาลมะม่วงนานาชาติไถหนาน 2018, การบันทึกสถิติโลกกินเนสส์บุ๊ก "น้ำแข็งไสมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลก" ที่นครไถหนาน, มะม่วงอ้ายเหวินไถหนานบุกตลาดร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่น และพาคุณไปรู้จักมะม่วงพันธุ์ใหม่ "ซย่าเสวี่ย" (夏雪) ที่ได้รับการสมญานามว่าเป็น หลุยส์วิตตอง (LV) ในวงการมะม่วง

 

เทศกาลมะม่วงนานาชาติไถหนาน 2018

 

 การบันทึกสถิติโลกกินเนสส์บุ๊ก "น้ำแข็งไสมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลก" ที่นครไถหนาน

 

 มะม่วงอ้ายเหวินไถหนานบุกตลาดร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่น

 

มะม่วงพันธุ์ใหม่ "ซย่าเสวี่ย" ที่ได้รับการสมญานามว่าเป็น หลุยส์วิตตอง (LV) ในวงการมะม่วง

More
ประกาศหยุดหยุดเรียน 4 โมงเย็น ทำสถานีรถไฟฟ้าในไทเปทุกแห่งแน่นไปด้วยผู้คน

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

2018-07-15 08:01:08

 

คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

1. การประกาศหยุดงานหยุดเรียนเนื่องจากไต้ฝุ่นพัดผ่าน กลายเป็นประเด็นถกเถียงของชาวไต้หวันอีกครั้ง

       มาเรีย ไต้ฝุ่นลูกที่แปดของปีนี้ และเป็นไต้ฝุ่นลูกแรกที่พัดเข้าสู่ไต้หวัน แม้จะเป็นเพียงพัดผ่านพื้นที่ทางภาคเหนือ จุดศูนย์กลางของพายุไม่ได้ขึ้นบกที่ไต้หวัน และมาไวไปไวก็ตาม แต่ก็ก็สร้างความผวาให้กับชาวไต้หวันเป็นอย่างมาก สาเหตุเป็นเพราะเป็นไต้ฝุ่นกำลังรุนแรง กลัวจะสร้างความเสียหายหนัก ผู้คนแห่ซื้อของมาตุนไว้ พืชผักขึ้นราคา 20-50% ทันที และที่คาดหวังก็คือเรื่องของการหยุดงานหยุดเรียน ปรากฎว่า เมื่อเช้าเวลา 10.00 น. ของวันที่ 10 ก.ค. ที่ผ่านมา วันที่พายุจะพัดเข้าในช่วงเย็น ผู้ว่าการกรุงไทเปประกาศว่า กรุงไทเปหยุดทำงานและหยุดเรียนในช่วง 4 โมงเย็นเป็นต้นไป ทำให้เมืองอื่นๆ ต้องประกาศตามไปด้วย การประกาศหยุดงาน 1/8 วันดังกล่าว สร้างความโกลาหลแก่ผู้คนเป็นอย่างมาก ที่สำคัญทำให้การจราจรติดขัดอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ปกติในช่วงเลิกงานอาจติดบ้างแต่ไม่รุนแรง สาเหตุเพราะการเลิกงานเลิกเรียนจะพร้อมกัน บางคนเลิก 5 โมงเย็น บางคน 6 โมง บางคน 1 ทุ่ม เวลาเลิกงานจะต่างกัน แต่ครั้งนี้ประกาศหยุดงานหยุดเรียน 4 โมงเย็น ทำให้เลิกงานเลิกเรียนพร้อมกัน จราจรจึงติดขัด นายเคอเหวินเจ๋อ หรือที่ผู้คนมักจะเรียกเขาในนามว่า เคอพี ผู้ว่าการกรุงไทเปโดนด่าเละ แถมวันต่อมาจะหยุดงานหยุดเรียนหรือไม่ ก็ยืดเยื้อจนถึง 4 ทุ่มจึงประกาศ และประกาศต้องทำงานและเรียนตามปกติ ขณะที่เมืองอื่นทางภาคเหนือ เช่นนครนิวไทเป นครเถาหยวน ซินจู๋ เหมี่ยวและอี๋หลาน ประกาศหยุดงานหยุดไปแล้ว กล่าวได้ว่า คนที่ทำงานในกรุงไทเป ส่วนใหญ่แสดงความไม่พอใจที่ไม่ได้หยุดกับเขาด้วย

 

 ประกาศหยุดหยุดเรียน 4 โมงเย็น ทำสถานีรถไฟฟ้าในไทเปทุกแห่งแน่นไปด้วยผู้โดยสาร

 

       ในไต้หวัน การประกาศจะหยุดเรียนหยุดทำงานหรือไม่ เป็นอำนาจของผู้ว่าการเมือง โดยพิจารณาจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา หากมีพายุที่มีกำลังความรุนแรงระดับ 7 ขึ้นไป มีอำนาจพิจารณาประกาศให้หยุดงานหยุดเรียนได้ และพายุไต้ฝุ่นพัดมาทีไร เรื่องหยุดงานหยุดเรียนได้กลายเป็นประเด็นฮอตที่มีการพูดถึงมากที่สุด ผู้ใช้แรงงานอยากจะให้ประกาศหยุดทำงานหยุดเรียน ขณะที่ผู้ประกอบการหรือนายจ้างไม่อยากให้ทำเช่นนั้น และเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่จะวัดดวงอนาคตของนักการเมืองด้วย จัดการได้ดีจะถูกเรียกว่าเทพ มีคะแนนเสียงและอนาคตสดใส  แต่หากจัดการไม่ดี จะถูกด่า และมีหวังอนาคตลำบาก

 

 จราจรติดขัดอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน

 

        กลับมาพูดถึงไต้ฝุ่นมาเรียลูกนี้อีกนิดหนึ่ง แม้จะเป็นไต้ฝุ่นกำลังรุนแรง แต่โชคดีที่ไม่ได้พัดเข้าไต้หวันเต็มตัว และมาไวไปไว ทำให้ได้รับความเสียหายไม่มาก ที่น่าเสียดายคือ ประติมากรรมทราย 76 แห่งที่เมืองฝูหลง นครนิวไทเป ซึ่งจัดแสดงมาตั้งแต่เดือนเมษายนและมีกำหนดจากจัดแสดงไปถึงวันที่ 15 ก.ค. นี้ ถูกพัดหายไป ทำให้ต้องยกเลิกการแสดงก่อนกำหนด นอกจากนี้ พืชผักผลไม้ราคาแพงขึ้นตั้งแต่พายุยังไม่เข้า

 

 ประติมากรรมทราย 76 แห่งที่ชายหาดฝูหลง นครนิวไทเป ถูกไต้ฝุ่นพัดราบเป็นหน้ากลอง

 

เหลือซากไว้ให้เห็นอยู่เพียงไม่กี่ลูก

 

       แต่ไต้ฝุ่นลูกนี้ก็มีดีตรงที่ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนต่างทางภาคเหนือ เช่นเขื่อนสือเหมินจากเดิมแห้งขอดเหลือ 42% ไม่ถึงครึ่ง เพิ่มขึ้น 90 ล้านตัน หรือกว่า 80% ช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนน้ำไปได้มาก

 

ไต้ฝุ่นมาเรียหอบเอาน้ำฝนมาตกในปริมาณมากพอสมควร ระดับน้ำในเขื่อนสือเหมินเพิ่มสูงขึ้น บรรเทาภาวะแห้งขอดลงไปได้บ้าง

 

2. หนุ่มสาวชาวไต้หวันถือลัทธิโสดนิยม แต่งงานช้าลงเรื่อยๆ  สถิติปี 2560 พบว่า ชายไต้หวันแต่งงานตอนอายุเฉลี่ย 34.5 ปี หญิงอายุเฉลี่ย 31.7 ปี ผู้หญิง 67% บอกว่าถ้าไม่เจอคนที่ใช่ ก็ขออยู่เป็นโสด แต่มีผู้ชายเพียง 49% ที่คิดเช่นนี้

 

หนุ่มสาวไต้หวันแต่งงานช้าลงเรื่อยๆ ผู้ชายแต่งงานอายุเฉลี่ย 34.5 ปี หญิง 31.7 ปี

 

3. สำรวจพบเมืองเจียอี้เป็นเมืองที่ผู้คนไม่อยากแต่งงานมากที่สุด สาเหตุเพราะ 1. ไม่อยากผูกมัดตัวเอง 2. ไม่อยากแบกรับภาระ  3. ไม่อยากเผชิญหน้ากับครอบครัวของคู่สมรส

 

พบเมืองเจียอี้ผู้คนไม่อยากแต่งงานมากที่สุด สาเหตุเพราะ ไม่อยากผูกมัดตัวเอง ไม่อยากแบกรับภาระ และไม่อยากเผชิญหน้ากับครอบครัวของคู่สมรส

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ไต้หวันป้องกันค้ามนุษย์เยี่ยม ถูกจัดอยู่ในบัญชีกลุ่มดีที่สุดติดต่อกันเป็นปีที่ 9

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

2018-07-14 07:10:52

 

คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

1. สหรัฐชื่นชมไต้หวันป้องกันค้ามนุษย์เยี่ยม จัดให้อยู่ในบัญชีกลุ่มดีที่สุดติดต่อกันเป็นปีที่ 9

       เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแถลงรายงานประจำปี เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ทั่วโลกประจำปี 2561 ยกย่องไต้หวันว่า เป็นประเทศที่เอาจริงและมีมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ได้อย่างมีผล จัดให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด ได้แก่บัญชีกลุ่มที่ 1 หรือ Tier 1 ซึ่งหมายถึงเป็นประเทศที่ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ในการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายการต่อต้านการค้ามนุษย์ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 แล้ว

       ด้านนายเย่จวิ้นหรง รมว. มหาดไทยของไต้หวันกล่าวว่า เป็นไปตามที่คาดหมาย ไต้หวันได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 อีกครั้ง นับเป็นการถูกจัดอยู่ในกลุ่มบัญชี Tier 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 แล้ว ทั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือของหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม รมว. มหาดไทยของไต้หวันผู้นี้ กล่าวว่า แม้จะได้รับการจัดอันดับอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 1 หรือ Tier 1 แต่ไต้หวันยังมีบางประเด็นที่ต้องพยายามต่อไป เช่น สวัสดิการของลูกเรืองประมงต่างชาติและผู้อนุบาลต่างชาติในครัวเรือน ซึ่งจะต้องพยายามแก้ไขปัญหากันต่อไป...ฟังรายละเอียดเพิ่มจากรายการออนไลน์

 

 ไต้หวันป้องกันค้ามนุษย์เยี่ยม ถูกจัดอยู่ในบัญชีกลุ่มดีที่สุดติดต่อกันเป็นปีที่ 9

 

2. เริ่มแล้ว การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทจัดหางาน สุ่มสำรวจ 3,500 บริษัท นายจ้างและแรงงานต่างชาติกว่า 30,000 คน

       การประเมินคุณภาพในการให้บริการของบริษัทจัดหางานไต้หวันประจำปี 2560 เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ จนถึงเดือนกันยายน โดยปีนี้ มีบริษัทจัดหางานในไต้หวัน 1,471 รายเข้ารับการประเมิน และจะประผลการประเมินในวันที่ 31 ตุลาคมปีนี้

       ในส่วนของการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทจัดหางาน เริ่มขึ้นแล้วเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยจะดำเนินการสำรวจไปถึงวันที่ 20 สิงหาคมศกนี้  โดยมี United Marketing Research บริษัทวิจัยการตลาดชื่อดังของไต้หวันรับหน้าที่สำรวจ จะดำเนินการสุ่มสำรวจนายจ้างและแรงงานต่างชาติ 31,500 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการและแรงงานต่างชาติในภาคการผลิต 16,500 ราย จากบริษัท 3,500 แห่ง นายจ้างและผู้อนุบาลอีก 15,000 ราย

         กระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวว่า การสำรวจดังกล่าว มีคะแนน 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการต่อนายจ้างและแรงงานต่างชาติของบริษัทจัดหางานในไต้หวัน ประกอบด้วยบริษัทจัดหางานมีการจัดเก็บค่าบริการเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาตหรือไม่ มีการอธิบายรายการที่ให้บริการแก่นายจ้างและแรงงานต่างชาติไหม? การประสานติดต่อให้บริการเป็นเช่นไร? ระดับความรู้หรือมืออาชีพ ท่าทีอัธยาศัยและการให้ความช่วยเหลือของล่ามและผู้ให้บริการของบริษัทจัดหางานเป็นเช่นไร? เป็นต้น แรงงานต่างชาติที่ถูกสุ่มเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่ต้องกลัว ให้พูดตามความรู้สึกของตนเองตามความเป็นจริง

       เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพในการให้บริการของบริษัทจัดหางานในไต้หวัน ขจัดบริษัทจัดหางานที่ไร้คุณภาพและไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขให้ออกจากตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวันได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพของบริษัทจัดหางานในไต้หวันเป็นประจำทุกปี โดยผลการประเมินนี้ สามารถเป็นข้อมูลแก่นายจ้างในการเลือกใช้บริการของบริษัทจัดหางาน

   การสุ่มสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทจัดหางานแระจำปี 2018 เริ่มขึ้นแล้ว

 

3. จับอีกแล้ว คนงานเวียดนามดัดแปลงปืนอัดลมไว้ยิงนก

       ตำรวจตรวจพบมีคนโพสต์ภาพปืนอัดลมดัดแปลงในโซเชียลมีเดีย หลังการตรวจสอบพบเจ้าของอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งในเขตซินอู นครเถาหยวน จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบนายเหงียน ซึ่งเป็นแรงงาน จากการตรวจค้นในบ้านพักพบปืนยาวอัดลมยี่ห้อ Gamo Junior Hunter 1 กระบอก ปืนสั้นอัดลม 1 กระบอก เครื่องมือที่ใช้ในการดัดแปลงปืน เช่นสว่านไฟฟ้า ตะไบ สปริง ไขควงชนิดต่างๆ รวมถึงลูกกระสุนจำนวนหนึ่ง นายเหงียนให้การว่า เขาเป็นเพียงผู้ช่วยดูแล เจ้าของปืนเป็นเพื่อนชาวเวีดนามด้วยกัน ตำรวจได้เรียกนายฝั่ม เจ้าของปืนมาสอบปากคำ นายฝั่มกล่าวรับสารภาพว่า ซื้อปืนอัดลมมาจากห้างขายส่ง แต่ต้องการจะให้มีอนุภาพการทำลายสูง จึงซื้อเครื่องมือมาดัดแปลง เพื่อนำไปล่าสัตว์และยิงนกในป่า ไม่เคยคิดที่จะนำมายิงคน แต่จากการตรวจสอบพบว่า ปืนอัดลมทั้งสองกระบอก มีอนุภาพร้ายแรง สามารถฆ่าคนได้ จึงควบคุมตัวนายฝั่ม ส่งดำเนินคดี ข้อหามีปืนอัดลมที่มีอนุภาพร้ายแรงไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

       แรงงานเวียดนามนิยมดัดแปลงปืนไว้ยิงนก มีการจับกุมแรงงานเวียดนามมีปืนไว้ในครอบครองค่อนข้างบ่อย อย่างเมื่อปีที่แล้ว ตำรวจโรงพักหายโข่ว ในสังกัดของสถานีตำรวจจู๋หนาน เมืองเหมียวลี่ ระหว่างเดินทางกลับบ้านพักหลังเลิกงาน พบนายกวง แรงงานเวียดนามสะพายถุงขนาดใหญ่กว่าปกติ มองเห็นเด่นชัดว่าเป็นปืนยาว กำลังขี่รถจักรยานไฟฟ้าเหลียวซ้ายแลขวาท่าทางมีพิรุธ จึงเข้าไปขอตรวจค้น พบในถุงนอกจากมีนกพิราบถูกยิงตายจำนวน 5 ตัวแล้ว ยังมีปืนอัดลมระบบแก๊สที่มีอนุภาพทำลายสูง 1 กระบอก กล้องติดปืนไรเฟิ้ลระบบเลเซอร์คุณภาพสูง 1 กระบอกและกระสุนปืนอัดลมหัวโดม 1 ตลับ ตำรวจจึงจับกุมแรงงานเวียดนามรายนี้กลับไปที่โรงพักสอบปากคำและส่งอัยการดำเนินคดี ข้อหามีปืนอัดลมที่มีอนุภาพร้ายแรงไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

       แรงงานเวียดนามรายนี้รับสารภาพว่า ไปยิงนกแถวป่าละเมาะ ใช้เวลาไม่นานก็ยิงได้ถึง 5 ตัว ตำรวจแสดงอาการตะลึงในฝีมือการยิงปืนของนายกวงเป็นอย่างมาก แต่นายกวงกล่าวว่า การยิงปืนเป็นเทคนิคทั่วไปที่ชายชาวเวียดนามส่วนใหญ่เชี่ยวชาญ และเป็นฝีมือที่ใช้สำหรับเลี้ยงปากท้องอยู่แล้ว เขาจึงสามารถยิงนกได้ถึง 5 ตัวในเวลาไม่นาน เขากล่าวว่า ในเวียดนามกฎหมายไม่ได้ห้ามมีปืนอัดลมไว้ในครอบครอง และการยิงนกก็เป็นอาชีพโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ตนไม่ทราบว่า ในไต้หวันห้ามครอบครองปืนอัดลม

 

คนงานเวียดนามดัดแปลงปืนถูกจับ ยึดของกลางปืนยาวอัดลมยี่ห้อ Gamo Junior Hunter  ปืนสั้นอัดลม และเครื่องมือ

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
เทศกาลดนตรี Unite With Tomorrowland

ขาแดนซ์เร่เข้ามา!!! ช่วงแห่งความมันส์ของเทศกาลดนตรีในไต้หวันเริ่มขึ้นแล้ว

ขาแดนซ์เร่เข้ามา!!! ช่วงแห่งความมันส์ของเทศกาลดนตรีในไต้หวันเริ่มขึ้นแล้ว

2018-07-13 22:30:00

 

คลิกฟังรายการออนไลน์อะไรอะไรในไต้หวัน ได้ที่นี่!!!

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

 

  ขาแดนซ์เร่เข้ามา!!! ช่วงแห่งความมันส์ของเทศกาลดนตรีในไต้หวันเริ่มขึ้นแล้ว

         - Ho-Hai-Yang GongLiao Rock Festival (27-29 กค. 61) ที่ชายหาดฝูหลง

         - Unite With Tomorrowland (28-29 กค. 61) ที่สวนสาธารณะต้าเจียเหอปินกงหยวน ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจีหลงในกรุงไทเป

         - Road to Ultra: Taiwan (8-9 กย. 61) ที่สวนสาธารณะต้าเจียเหอปินกงหยวน 

 

HO-HAI-YAN GONGLIAO ROCK FESTIVAL ที่ชายหาดฝูหลง

 

เทศกาลดนรี Unite With Tomorrowland ที่สวนสาธารณะต้าเจียเหอปินกงหยวนในกรุงไทเป

 

เทศกาลดนตรี Road to Ultra: Taiwan ที่สวนสาธารณะต้าเจียเหอปินกงหยวนในกรุงไทเป

More
ไต้จืออิ่ง

หยุดไม่อยู่!!! ไต้จืออิ่งคว้าชัยนัดที่ 29 ติดพร้อมคว้าแชมป์แบดหญิงเดี่ยวที่อินโดนีเซีย

หยุดไม่อยู่!!! ไต้จืออิ่งคว้าชัยนัดที่ 29 ติดพร้อมคว้าแชมป์แบดหญิงเดี่ยวที่อินโดนีเซีย

2018-07-12 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

- ไต้จืออิ่งยังแรงไม่หยุด คว้าชัยนัดที่ 29 ติดพร้อมคว้าแชมป์แบดหญิงเดี่ยวที่อินโดนีเซีย

- เหลือเชื่อ!!! เซี่ยสูเหวยเอาชนะหญิงเดี่ยวมือ 1 ของโลกคนปัจจุบันได้สำเร็จในศึกเทนนิสวิมเบิลดัน 2018

- จันหย่งหรานทะลุเข้ารอบ 8 คู่สุดท้ายในศึกเทนนิสวิมเบิลดัน 2018 แล้ว

More