QR Code
กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 สัมมนาชาวเกาะใต้เปิดฉากอีกครั้ง หลังชะงักไปร่วม 10 ปี ผู้นำไต้หวันย้ำความร่วมมือ กระแสประชาธิปไตย
2018-08-08
 • ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน กล่าวเปิดสัมมนาชาวเกาะใต้ ย้ำความร่วมมือระหว่างกัน

  ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน กล่าวเปิดสัมมนาชาวเกาะใต้ ย้ำความร่วมมือระหว่างกัน

  ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน กล่าวเปิดสัมมนาชาวเกาะใต้ ย้ำความร่วมมือระหว่างกัน
 • การแสดงระบำชาวเกาะไต้หวัน ในงานสัมมนาชาวเกาะใต้ ที่ไทเป

  การแสดงระบำชาวเกาะไต้หวัน ในงานสัมมนาชาวเกาะใต้ ที่ไทเป

  การแสดงระบำชาวเกาะไต้หวัน ในงานสัมมนาชาวเกาะใต้ ที่ไทเป
 • ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน (กลาง) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในงานสัมมนาชาวเกาะใต้

  ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน (กลาง) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในงานสัมมนาชาวเกาะใต้

  ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน (กลาง) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในงานสัมมนาชาวเกาะใต้
 • ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน จับมือทักทายกับผู้เข้าร่วมสัมมนา

  ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน จับมือทักทายกับผู้เข้าร่วมสัมมนา

  ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน จับมือทักทายกับผู้เข้าร่วมสัมมนา

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61

     สัมมนาชาวเกาะใต้เปิดฉากอีกครั้ง หลังชะงักไปร่วม 10 ปี ผู้นำไต้หวันย้ำความร่วมมือ

            การประชุมสัมมนาชาวเกาะใต้นานาชาติที่เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2003 โดยเชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ มาร่วมการประชุมที่ไต้หวัน ร่วมกันพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองชาวเกาะร่วมกัน ซึ่งในปี 2008 ได้ขยายวงกว้างเชิญประเทศเข้าร่วมการประชุมมากขึ้น เป็นการประชุม "สัมมนาชาวเกาะใต้" แต่ต่อมาเมื่อเปลี่ยนพรรคการเมืองเป็นรัฐบาลทำให้หยุดชะงักไป จนถึงปีนี้จึงได้จัดให้มีขึ้นอีกครั้งในวันนี้ มีตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ จำนวน 12 ประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ได้แก่ คีรีบาติ มาร์แชล นาอูรู ปาเลา หมู่เกาะโซโลมอน ทูวารู ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาะกวม ฮาวาย และไต้หวัน ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน ได้กล่าวในพิธีเปิดร่วมกับ ปธน. Hilda C. Heine แห่งมาร์แชล ที่กำลังอยู่ในระหว่างการเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการ

            ปธน. ไช่ฯ ได้ย้ำในพิธีเปิดว่า "อาศัยเวทีสัมมนาชาวเกาะใต้ในครั้งนี้ รัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาล ชนเผ่า และประชาชนของประเทศสมาชิก จะมีโอกาสศึกษาและเข้าใจกัน ศึกษาประสบการณ์ประวัติศาสตร์ของกันและกัน และยิ่งต้องระดมสติปัญญาของทุกฝ่ายเพื่ออนาคต ระดมทรัพยากรที่มีอยู่ ร่วมมือแบ่งงานกันทำ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เป็นที่ต้องการของชาวเกาะใต้ให้ยั่งยืนต่อไป" 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงาน

หอพักแรงงานไทยที่เป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุด

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

2018-06-17 07:05:10

 

1. จากการที่เกิดเหตุไฟไหม้หอพักแรงงานต่างชาติติดต่อกันถึง  2 ครั้งภายในระยะเวลา 6 เดือน ส่งผลให้แรงงานต่างชาติเสียชีวิตถึง 8 ราย กระทรวงแรงงานไต้หวันเพิ่มมาตรการคุ้มครองความเป็นอยู่และความปลอดภัยของแรงงานต่างชาติด้วย 3 รายการ ได้แก่ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่สถานประกอบการที่มีการว่าจ้างแรงงานต่างชาติมากกว่า 30 คนขึ้นไป และภายในเวลา 3 ปี เคยถูกแรงงานต่างชาติร้องเรียนผ่านหน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์ โดยได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง 70 โรงงาน มีกำหนดจะตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเวลา 60 วัน จะมีการทบทวนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะมาตรฐานการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติที่นายจ้างจะต้องปฏิบัติ เช่นสภาพหอพักรวมถึงอาหารการกิน    และก่อนสิ้นเดือนตุลาคมปีนี้ จะมีการแก้ระเบียบว่าด้วยการอนุญาตว่าจ้างและการบริหารแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะในบทลงโทษสำหรับนายจ้างที่ไม่ดูแลหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของนายจ้างที่ดี เป็นเหตุให้แรงงานต่างชาติเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน รวมถึงสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายในลักษณะร้ายแรง จะลงโทษทันที ไม่ให้โอกาสปรับปรุงแก้ตัวเหมือนอย่างที่ผ่านมาอีก์

 

กระทรวงแรงงานไต้หวันเพิ่มการคุ้มครองความเป็นอยู่และความปลอดภัยของแรงงานต่างชาติมากขึ้น

 

2. ชื่นชมการบริหารแรงงานไทยของ บ. Sixxon Precision Machinery หอพัก ห้องครัวสะอาดเป็นระเบียบ

       ก่อนหน้านี้มีโอกาสไปเยี่ยม บ. Sixxon Precision Machinery Co., Ltd. (旭申國際科技股份有限公司) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโย่วซือ เขตหยางเหมย นครเถาหยวน โรงงานผลิตชิ้นส่วนความแม่นยำสูงของเครื่องจักรกล รถยนต์ จักรยานยนต์ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ จ้างแรงงานไทยชาติเดียวจำนวน 170 คน โรงงานนี้มีระบบบริหารแรงงานไทยที่ดีเยี่ยม ประกอบกับความร่วมมือของแรงงานไทย ทำให้หอพักแม้จะมีแรงงานไทยอยู่กันเป็นจำนวนมาก แต่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสะอ้าน นับเป็นตัวอย่างหอพักแรงงานไทยที่ดีโรงงานหนึ่ง

 

 

ข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องปรุงเก็บไว้เป็นกลุ่มๆ ของใครของมันจะไม่มีการหยิบของคนอื่นมาใช้

 

แรงงานไทยทุกคนให้ความร่วมมือเก็บรองเท้าไว้ในห้องโดยเฉพาะอย่างเป็นระเบียบ ทำให้ในห้องนอนม่มีกลิ่นเหม็น

 

ห้องเถังขยะ ครื่องซักเสื้อผ้า  ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น ไม่เสียบ่อย เพราะแรงงานไทยให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลรักษา

 

 

 ห้องครัวที่เปิดให้แรงงานไทยทำอาหารกินกันเอง หม้อหุงข้าวกลุ่มใครกลุ่มมันเรียงกันเป็นระเบียบ

 

คณะเจ้าหน้าที่จากกรมการจัดหางานและสำนักงานแรงงานไทยไทเปแสดงความชื่นชมต่อคนงานไทยของบริษัทนี้

 

3. สำนักงานแรงงานของอินโดนีเซียจับมือวิทยาลัยการอาหารไคหนานในกรุงไทเป สอนหลักสูตรทำอาหาร บะหมี่และของหวานให้แก่ผู้อนุบาลอินโดนีเซียที่สนใจ สามารถนำกลับไปประกอบอาชีพที่บ้านเกิดได้หลังทำงานครบสัญญาเดินทางกลับประเทศแล้ว

       ผลการอบรมประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ขณะนี้ ผู้อนุบาลเวียดนามและฟิลิปปินส์ก็แสดงความสนใจประสงค์จะเข้าร่วมด้วย

 

สนร.อินโดนีเซียจับมือวิทยาลัยการอาหารไคหนาน สอนการทำอาหารแก่ผู้อนุบาลอินโดนีเซียที่สนใจ

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แรงงานอินโดนีเซียที่จบหลักสูตร

 

4. สืบเนื่องจากกระแสการขายตรงอาหารเสริมสุขภาพและยาลดความอ้วน กำลังมาแรงในหมู่คนงานอินโดนีเซีย และมีแรงงานอินโดที่ทานอาหารเสริมและยาลดความอ้วนเสียชีวิตและป่วยเป็นอัมพาตไปแล้วหลายราย คุณเมษัณฑ์ เอี่ยมศรี แรงงานไทยในตำแหน่งล่ามประจำไซต์งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลินโข่ว แนะแรงงานไทยหลีกเลี่ยงทานอาหารเสริมและยาลดความอ้วนดังกล่าว หันมาดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ ทานอาหารที่เป็นประโยชน์และมีโภชนาการ

 

คุณเมษัณฑ์ออกกำลังกายด้วยการเล่นเวทเป็นประจำ ทำให้หุ่นดีมีกล้ามเป็นมัดๆ (ภาพโดยคุณเมษัณฑ์)

 

เสริมด้วยอาหารโปรตีนแบบง่ายๆ ไข่ขาว เต้าหู้ นมถั่วเหลือง ผักและผลไม้ ฯลฯ  (ภาพโดยคุณเมษัณฑ์)

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ก.ต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการณ์ขอบคุณมิตรประเทศที่สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม WHA ครั้งที่ 71

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61 ไต้หวันรณรงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรม WHA เต็มที่

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61 ไต้หวันรณรงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรม WHA เต็มที่

2018-06-12 19:31:25

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61

ไต้หวันรณรงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรม WHA เต็มที่

      การประชุมสมัชชาอนามัยโลกหรือ WHA ซึ่งเพิ่งปิดฉากลงเมื่อปลายเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ไต้หวันไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ด้วยเหตุผล "จีนเดียว" ของทางการจีนคอมมิวนิสต์ แต่ปีนี้่ หลายประเทศที่ไม่มี คสพ. ทางการทูตกับไต้หวัน ได้แสดงจุดยืนหนุนไต้หวันเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ไม่วาจะเป็นสหรัฐฯ พันธมิตรที่เข้มแข็งของไต้หวัน แม่แต่นิวซีแลนด์ก็อดรนทนบ่ได้ ที่จะเห็นเครือข่ายการอนามัยโลกต้องเกิดช่องโหว่จากเหตุผลทางการเมืองที่ไร้สาระสิ้นดี ไต้หวันจึงต้องพยายามแสดงความสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในบ่วงโซ่แห่งการอนามัยโลก เพื่อให้สมาชิกยอมรับไต้หวันมากขึ้น 

 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงาน

More
Uplive Girls

แนะนำมินิอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของ Uplive Girls ในชุด Up Up Up และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำมินิอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของ Uplive Girls ในชุด Up Up Up และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-06-10 22:30:00

 

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

- แนะนำมินิอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของ Uplive Girls ในชุด Up Up Up และข่าวบันเทิงไต้หวัน (เซียวจิ้งเถิง  (蕭敬騰) สุดเสียวกลางเวทีคอนเสิร์ต หลังจากแท่นยกเกิดเสียกระทันหันจนเจ้าตัวค้างอยู่บนความสูงเกือบสี่เมตรจากพื้น / เบื้องหลังลงคะแนนการคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายนักร้องยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงและชายใน Golden Melody Awards ปีนี้)

 

6 สาว Uplive Girls เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ของวงการเพลงไต้หวัน

 

เหล่าเซียวหรือเซียวจิ้งเถิง (蕭敬騰) ค้างเติ่งบนแท่นยกสูงเกือบสี่เมตรกลางเวทีคอนเสิร์ตของตังเองที่เซียงไฮ้

More
10 อันดับบริการสุดประทับใจของรถไฟฟ้าไทเป ตอนที่ 2

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 - 10 อันดับบริการสุดประทับใจของรถไฟฟ้าไทเป ตอนที่ 2

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 - 10 อันดับบริการสุดประทับใจของรถไฟฟ้าไทเป ตอนที่ 2

2018-06-13 17:37:48

สัปดาห์นี้พาคุณไปติดดาว 10 อันดับบริการสุดประทับใจของรถไฟฟ้าไทเป ตอนที่ 2

 

อันดับ 5 สิทธิพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ค่าโดยสารลด 60%

 

อันดับ 4 มีที่ให้ชาร์จแบตเตอรี่

 

อันดับ 3 เก้าอี้ Priority Seat

 

อันดับ 2 ตั๋วกำหนดระยะเวลา (ตั๋วเดือน 30 วัน นั่งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งทั้งรถไฟฟ้า รถเมล์ จักรยานยูไบค์ 1,280 NT)

 

อันดับ 1 อินเตอร์เน็ตไวไฟฟรี

More
ฟู่ต๋าเหริน (傅達仁) เสียชีวิตแล้ว เมื่อ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561

2018-06-10 06:00:00

 

1. ภัยแล้งยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง น้ำในเขื่อนแห้งขอดขอดลงจนเห็นก้นเขื่อน สัปดาห์หน้าคาดมีฝนตกจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ แต่จะมีปริมาณมากพอที่จะบรรเทาภาวะแล้งหรือไม่ ต้องจับตามองดูกันต่อไป

 

เขื่อนสือเหมิน  เขื่อนสำคัญทางภาคเหนือของไต้หวันแห้งขอดหนักเห็นก้นเขื่อนแล้ว

 

เจ้าที่ในเขื่อนสือเหมิน ซึ่งปกติจะจมอยู่ในน้ำ ขณะนี้โผล่ให้เห็น แสดงถึงภาวะวิกฤตน้ำแล้ง

 

2. ไต้หวันแบ่งเขตทยอยจัดซ้อมหลบภัยทางอากาศทั่วทั้งเกาะ (4-7 มิ.ย.) ห้ามประชาชนออกนอกสถานที่ฝ่าฝืนปรับ 30,000-150,000 เหรียญไต้หวัน และในช่วงเวลาเดียวกันกองทัพไต้หวันจัดการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ แต่เกิดเหตุเศร้าสลด เครื่องบินรบเอฟ 16 ตก นักบินเสียชีวิตไป 1 ราย

 

เครื่องบินรบเอฟ 16 ของกองทัพอากาศไต้หวันตกบริเวณภูเขาในเมืองฮัวเหลียนขณะซ้อมรบ

 

3. อดีตผู้ประกาศข่าวกีฬาชื่อดังของไต้หวันทำการุณยฆาตที่สวิสเซอร์แลนด์

สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ปัญหาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ผู้ป่วยมีสิทธิตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง เมื่อเขาเห็นว่าตัวเองไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ทุกข์ทรมานมากเกินไป ไม่เหลือศักดิ์ศรีความเป็นคนอยู่แล้ว หรือที่เรียกกันว่า การุณยฆาต  กลายเป็นประเด็นร้อนที่มีการพูดถึงอย่างว้างขวางในสังคมของไต้หวัน

       สาเหตุที่มีการพูดกันมากในช่วงนี้ ก็เพราะนายฟู่ต๋าเหริน (傅達仁) อดีตผู้ประกาศข่าวกีฬาชื่อดังของไต้หวัน วัย 85 ปี เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อที่จะปลิดชีพตนเองด้วยวิธีการการุณยฆาต โดยการฉีดยาให้ตัวเองตายในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ หลังจากต้องทนทุกข์ทรมานด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย และการการุณยฆาต ไม่ได้ทำฟรี ต้องเสียค่าสมาชิกองค์กร DIGNITAS ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนสิทธิเหนือร่างกายของมนุษย์ ในการที่จะจบชีวิตลงอย่างสงบ ด้วยการฆ่าตัวตายโดยขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทำการการุณยฆาตอย่างถูกกฎหมายในสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเงินจำนวน 3 ล้านเหรียญไต้หวัน ถึงจะมีสิทธิ์

 

ฟู่ต๋าเหริน (傅達仁) อดีตผู้ประกาศข่าวกีฬาชื่อดังของไต้หวัน วัย 85 ปี เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อปลิดชีพตนเองด้วยวิธีการการุณยฆาตเ

 

       นายฟู่ต๋าเหริน ตั้งใจทำการุณยฆาตให้กับตัวเองตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว แต่มีการเลื่อนกำหนดวันหลายครั้ง  ด้วยเหตุผลเช่น ลูกชายเกิดจะแต่งงานทันทีทันใด ต้องการให้พ่อกลับมาร่วมงานแต่ง คิวการปลิดชีพตัวเองที่โรงพยาบาลในสวิตเซอร์แลนด์แน่น ทำให้ต้องเลื่อนวันตายออกไป แต่คราวนี้ เขาเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และได้ทำการการุณยฆาตแล้วเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา แม้ก่อนกำหนด จะมีเพื่อนฝูงเดินทางไปเกลี้ยกล่อมให้เขาอย่างเพิ่งด่วนตาย แต่เจ้าตัวโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ลาตายกับญาติสนิทมิตรสหายว่า พบกันใหม่ชาติหน้า และตัดพ้อว่าหากไต้หวันมีกฎหมายอนุญาตให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำการุณยฆาตได้ ตนก็ไม่ต้องเสียเงินและต้องลำบากไปตายในต่างประเทศ

 

ถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวก่อนทำการุณยฆาต

 

ฟู่ต๋าเหริน (傅達仁) เสียชีวิตแล้ว เมื่อ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา ด้วยการทำการุณยฆาตที่สวิสเซอร์แลนด์

 

       ไต้หวันยังไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยมีสิทธิตัดสินใจจบชีวิตตัวเองหรือกฎหมายการุณยฆาต แต่ไต้หวันผ่านกฎหมายการรักษาผู้ป่วยอาการหนักแบบประคับประคอง (Palliative care) เพื่อให้ถึงวาระสุดท้ายอย่างสงบ หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า安寧緩和醫療  ตั้งแต่ปีค.ศ. 1996 โดยมีเงื่อนไขมากมาย นอกจากจะต้องอาการหนักถึงขั้นที่ไม่สามารถเยียวยาได้ ฯลฯ กระนั้นก็ตาม มีผู้ที่มีคุณสมบัติและใช้วิธีรักษาแบบประคับประคอง คือไม่ต้องใช้ยาที่ได้ผล ให้ประคองชีวิตไปวันๆ ในปี 2016 สูงถึง 30,000 คน

         และเมื่อปลายปี 2558 สภานิติบัญญัติไต้หวันได้ผ่านกฎหมายที่ชื่อว่า สิทธิในการกำหนดตนเองของผู้ป่วย อนุญาตให้ผู้ป่วยมีสิทธิ์เลือกจะรับหรือไม่รับการรักษาจากคุณหมอ ซึ่งก็มีเงื่อนไข ใช่ว่าใครอยากทำก็ได้ ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่ 6 มกราคม 2562 แต่ก็ยังไม่ใช่เป็นการอนุญาตให้ผู้ป่วยเลือกฉีดยาให้ตัวเองตายหรือวิธีการการุณยฆาต

 

ฟู่ต๋าเหริน (傅達仁) เป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาคนแรกในไต้หวันที่ทำการถ่ายทอดสดการแข่งขันบาสเกตบอล และเป็นนักพากย์บาส NBA ชื่อดัง

 

 ฟู่ต๋าเหริน (傅達仁) เคยได้รับเชิญไปเป็นโค้ชทีมชาติบาสเกตบอลของมาเลเซีย

 

4. ผลไม้หลากชนิดอาทิ กล้วยหอม สับปะรด ลิ้นจี่และมะละกอ ราคาร่วงตกลงเพราะปีนี้ฝนแล้ง ผลไม้รสชาติดีและมีผลผลิตออกมามาก แต่ส่งออกได้น้อย ดังนั้น ขณะนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างช่วยเกษตรกร ด้วยการซื้อผลไม้แจกลูกค้าหรือพนักงาน

 

กล้วยเราคาตก กรด 3 ราคาขายส่งเพียง กก.ละ 1 เหรียญไต้หวัน

 

สับปะรดล้นตลาด เพราะโรงงานผลิตพายสับปะรดลดกำลังการผลิต เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่ลดฮวบ

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
กลุ่ม NGO เรียกร้องให้แยกหอพักและโรงงานออกห่างจากกัน

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

2018-06-09 07:00:15

 

1. รายงานว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนานานาชาติฉบับใหม่ของอเมริกา ห่วงใยเสรีภาพในการนับถือศาสนาของแรงงานต่างชาติในไต้หวัน

       กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนานานาชาติฉบับใหม่เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา ในส่วนที่เกี่ยวกับไต้หวัน แสดงความห่วงใยสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะที่ทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือน เนื่องจากผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้ ไม่อยู่ในขอบข่ายการคุ้มครองของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ขณะเดียวกันไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้ใช้แรงงานในครัวเรือน ทำให้ผู้อนุบาลส่วนใหญ่ไม่ได้รับวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน เป็นปัญหาในการเข้าร่วมทำพิธีทางศาสนาของพวกเขา

       รายงานว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนานานาชาติฉบับใหม่ล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ฉบับนี้ระบุว่า ผู้นำทางศาสนาในไต้หวัน เป็นห่วงกังวลในการที่ แรงงานต่างชาติที่ทำงานตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่มีวันหยุด ต้องทำงานตลอด เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสานา ทั้งนี้ เนื่องจากผู้อนุบาลต่างชาติในไต้หวัน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ พวกเขานับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ และต้องการหยุดพักอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน

 

รายงานว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนานานาชาติฉบับใหม่ห่วงใยสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของผู้อนุบาลในครัวเรือน

 

2. ครึ่งปีมีแรงงานต่างชาติเสียชีวิตในกองเพลิง 8 คน กระทรวงแรงงานจะเรียกประชุมหารือแยกหอพักให้ห่างจากโรงงานตามข้อเรียกร้องของกลุ่ม NGO

       สืบเนื่องจากช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานร้ายแรงถึง 2 ครั้ง ส่งผลให้แรงงานต่างชาติเสียชีวิต 8 ราย ในจำนวนนี้เป็นแรงงานเวียดนาม 6 ราย แรงงานไทย 2 ราย และแรงงานต่างชาติที่เคราะห์ทั้ง 8 ราย เสียชีวิตในหอพักซึ่งตั้งอยู่ในโรงงาน ดังนั้น กลุ่ม NGO ที่เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ ได้เรียกร้องขอให้ออกกฎหมาย แยกหอพักและโรงงานออกห่างจากกัน นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้แปลระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแผนการบริการและดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติ ซึ่งระบุข้อบังคับในการให้บริการดูแลแรงงานต่างชาติที่นายจ้างจะต้องปฏิบัติตาม อาทิ สุขอนามัยในหอพัก อาหาร น้ำดื่ม ขนาดพื้นที่หอพักต่อคนและบทลงโทษ กรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนกฎระเบียบ ซึ่งเป็นภาษาจีนให้แปลเป็นภาษาแม่ของแรงงานต่างชาติ เพื่อให้แรงงานต่างชาติรับทราบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กับตน

 กลุ่ม NGO เรียกร้องให้แยกหอพักและโรงงานออกห่างจากกัน

 

       ต่อข้อเรียกร้องข้างต้น กระทรวงแรงงานรับว่า จะเชิญกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุม เพื่อหารือความเป็นได้ในการออกกฎหมายแยกหอพักออกห่างจากโรงงานในมิถุนายนนี้ ส่วนข้อเสนอที่ให้แปลระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแผนการบริหารและดูแลแรงงานต่างชาตินั้น กระทรวงแรงงานเห็นด้วยและจะรีบดำเนินการ

 

กลุ่ม NGO เรียกร้องให้แยกหอพักและโรงงานออกห่างจากกัน

 

       ทั้งนี้ แผนการบริการและดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติ เป็นเอกสารที่นายจ้างจะต้องแนบ ขณะยื่นขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างชาติต่อกระทรวงแรงงาน ซึ่งระบุข้อบังคับในการให้บริการดูแลแรงงานต่างชาติที่นายจ้างจะต้องปฏิบัติตาม อาทิ สัดส่วนของล่ามและผู้ดูแลหอพักต่อแรงงานต่างชาติ จำนวนสุขภัณฑ์ที่ต้องมี อนามัยของอาหาร น้ำดื่ม ขนาดพื้นที่หอพักต่อคนและบทลงโทษกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตาม เป็นเอกสารสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้านแรงงานยึดเป็นหลักในการตรวจสอบหอพักแรงงานต่างชาติของสถานประกอบการ แต่ที่ผ่านมา เอกสารฉบับนี้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่นายจ้างยื่นต่อกระทรวงแรงงาน จึงมีเพียงฉบับภาษาจีน หากมีการแปลเป็นภาษาที่แรงงานต่างชาติอ่านออกเข้าใจ น่าจะทำให้เข้าใจและรับรู้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับตัวเองเพิ่มมากขึ้น

       ส่วนการตรวจเข้มสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติเริ่มขึ้นแล้ว โดยในขั้นแรก ตรวจเข้มสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่โรงงานที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป และสถานประกอบการที่มีประวัติเคยถูกแรงงานต่างชาติร้องเรียนมาแล้วในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

 

เพลิงไหม้โรงงานชินพูนสาขาผิงเจิ้น ลามไปถึงหอพัก เป็นเหตุให้แรงงานไทยเสียชีวิต 2 ราย

 

เหตุเพลิงไหม้หอพักโรงงานซิแคนที่เขตหลูจู๋ เถาหยวน คร่าชีวิตแรงงานเวียดนามไปถึง 6 คน

 

3. เตือนแรงงานไทยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการทำงาน ป้องกันเกิดอุบัติเหตุ

       แรงงานไทยในโรงงานและไซต์งานก่อสร้าง หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการทำงาน ทำให้เกิดอุบัติเหตุพิกลพิการหรือเสียชีวิตได้ง่าย อย่างเมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมา มีคนงานไทยรายหนึ่ง ทำงานในที่สูง แต่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร่วงตกลงจากที่สูง หลังจากแพทย์กู้ชีวิตเต็มที่เป็นเวลาร่วม 20 วัน ในที่สุดเสียชีวิตแล้ว

       แรงงานไทยที่เคราะห์ร้ายรายนี้ ได้แก่นายนพพร นันตาดี อายุ 55 ปี มาจากจังหวัดลำปาง เดินทางมาทำงานที่ไต้หวันหลายรอบแล้ว เป็นลูกจ้างของบริษัท CONTINENTAL ENGINEERING CORP. ทำงานอยู่ที่ไซต์งานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายซินเตี้ยน นครนิวไทเป

       เมื่อวันที่ 8 พ.ค. นายนพพรประสบอุบัติเหตุขณะทำงานรื้อแผ่นไม้แบบอยู่บนนั่งร้าน โดยไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย ตะข้อเสื้อทำงานเกี่ยวกับแผ่นไม้ที่โยนลงมา ฉุดให้เจ้าตัวร่วงตกลงมาจากความสูงประมาณตึก 3 ชั้น ได้รับบาดเจ็บสาหัส หลังส่งรักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาล และนายจ้างได้รับภรรยาและลูกสาวเดินทางมาดูแลตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. จนถึงวันที่ 27 พ.ค. อาการทรุดหนัก ภรรยาและลูกสาวตัดสินใจเลิกกู้ชีพอีกต่อไป

       นายจ้างและบริษัทจัดหางานกล่าวว่า เป็นเรื่องน่าเสียใจที่เกิดอุบัติเหตุ ทำให้คนงานไทยที่ทำงานดี ขยันขันแข็ง เหล้าไม่ดื่ม บุหรี่ไม่สูบต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควร นอกจากรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดิทางมาและระหว่างที่อยู่ในไต้หวันของภรรยาและลูกสาวแล้ว นายจ้างได้ให้ความช่วยเหลือ โดยจ่ายเงินชดเชยให้ทายาทอีกต่างหากมากกว่าที่กฎหมายกำหนด 2 เท่า โดยไม่รวมเงินทดแทนที่ทายาทพึงได้รับตามกฎหมาย

 

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย คนงานไทยร่วงตกลงมาจากที่สูงเสียชีวิต

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
สะพานคู่รักแห่งท่าเรือชาวประมงของต้านสุ่ย

ป้อมโบราณ ตลาดเก่า พระอาทิตย์ตก กับทริปวันเดียวเที่ยวต้านสุ่ย

ป้อมโบราณ ตลาดเก่า พระอาทิตย์ตก กับทริปวันเดียวเที่ยวต้านสุ่ย

2018-06-08 22:30:00

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวัน

- ไปเที่ยวชมป้อมโบราณ ตลาดเก่า และพระอาทิตย์ตก กับทริปวันเดียวเที่ยวต้านสุ่ยกัน (淡水)

- เทศกาลบอลลูนนานาชาติไถตงจะเริ่มเปิดฉากในวันที่ 30 มิ.ย. นี้

 

บรรยากาศอันสุดแสนจะโรแมนติกของสะพานคู่รักแห่งท่าเรือชาวประมงอันโด่งดังในแถบต้านสุ่ย (淡水)

 

ป้อมโบราณหงเหมาเฉิง หรือฟอร์ต ซานโดมิงโก้ (紅毛城) ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ในแถบต้านสุ่ยมาเป็นเวลานับร้อยปีแล้ว

 

เทศกาลบอลลูนนานาชาติไถตง (30 มิ.ย. - 6 ส.ค. 61) ที่ลานลู่เหย่เกาไถ (鹿野高台) ในเขตจังหวัดไถตง

 

More
จันเฮ่าฉิงและหยางเจาเซวียน

จันเฮ่าฉิงเข้ารอบรองหญิงคู่เฟรนช์โอเพ่นเป็นครั้งแรก

จันเฮ่าฉิงเข้ารอบรองหญิงคู่เฟรนช์โอเพ่นเป็นครั้งแรก

2018-06-07 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

- จันเฮ่าฉิงเข้ารอบรองหญิงคู่เฟรนช์โอเพ่นเป็นครั้งแรก / จันหย่งหรานตกรอบสอง ทำให้สัปดาห์หน้าจะหล่นจากบัลลังก์อันดับ 1 ของโลกที่ครองมา 31 สัปดาห์แล้ว

- ฟุตบอลโลกคราวนี้ ไต้หวันก็ได้ดูถ่ายทอดสดด้วย อย่าพลาดคู่เปิดสนามในวันที่ 14 มิย. 61 เวลา 23.00 น. (รัสเซีย-ซาอุฯ)

More
เชิญชมและเชียร์การแข่งขันสุดยอดมวยไทยนานาชาติ

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

2018-06-07 08:14:04

 

1. ลูกเรือประมงอินโดนีเซียมีปัญหามาก เกิดเหตุฆ่ากันตายบ่อย ทั้งกับเพื่อนร่วมชาติและกับหัวหน้าหรือไต้ก๋งเรือ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมการทำงานบนเรือกลางมหาสมุทรที่เลวร้ายและทำงานเป็นเวลานาน ทำให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดได้ง่าย ประกอบกับงานหนักและไร้สวัสดิการที่ดี

          จากสถิติของกระทรวงแรงงาน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561 ไต้หวันอนุญาตนำเข้าลูกเรือประมงต่างชาติ 12,167 คน ในจำนวนนี้ เป็นแรงงานอินโดนีเซีย 8,531 คน ฟิลิปปินส์ 1,820 คน เวียดนาม 1,791 คน และมีคนงานไทยที่ทำงานตำแหน่งลูกเรือประมง แต่ไม่ได้ออกทะเล ทำงานอยู่บนบกเกี่ยวกับการประมง 25 คน

 

สภาพแวดล้อมเลวร้ายและทำงานเป็นเวลานาน ทำให้ลูกเรือประมงมีปัญหามาก

 

2. สส. อินโดนีเซียขอให้ไต้หวันรื้อฟื้นคดีที่ลูกเรือประมงรายหนึ่งเสียชีวิตด้วยโรคโลหิตเป็นพิษ แต่มีเพื่อนร่วมงานเปิดเผยว่า ถูกไต้ก๋งเรือซ้อมจนช้ำในเสียชีวิต สำนักงานอัยการศาลท้องถิ่นผิงตง รื้อฟื้นคดีนี้อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของแรงงานอินโดนีเซียรายนี้

 

คุณแม่ของ Supriyanto ลูกเรือประมงชาวอินโดนีเซียที่เคราะห์ร้ายเสียชีวิตโชว์รูปถ่ายของลูกชาย

 

3. เชิญชมและเชียร์การแข่งขันสุดยอดมวยไทยนานาชาติ 10 มิ.ย. นี้ เวลา 14.00-20.00 น. ณ สวนสาธารณะจงเจิ้งในเขตจงลี่ นครเถาหยวน

          กองแรงงาน นครเถาหยวนแถลงว่า แรงงานต่างชาติในนครเถาหยวน ซึ่งมีจำนวนกว่า 110,000 คน มีสิทธิ์เหนือกว่าพื้นที่อื่นๆ ตรงที่ตัดสินใจด้วยตัวเองได้ว่า ต้องการจัดกิจจกรรมใด และผลการโหวตเมื่อปลายปีที่แล้ว การแข่งขันชกมวยไทยเป็นกิจกรรมที่ได้รับการโหวตมากที่สุด ดังนั้น กองแรงงานนครเถาหยวน จึงได้จัดการแข่งขันชกมวยไทยในรายการ สุดยอดมวยไทยนานาชาติขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. นี้ เวลา 14.00-20.00 น. ณ สวนสาธารณะจงเจิ้ง หน้าสถานีรถไฟจงลี่ คู่เอกในรายการจะมียอดมวยไทย เคยชกมวยมาแล้วเกือบทุกเวทีในประเทศไทย ในนามแหนบทอง ม.เม้งบริสุทธิ์ ผันตัวมาเป็นแรงงานไทยในไต้หวัน ไม่ได้ทิ้งแม่ไม้มวยไทย เป็นแชมป์มวยไทยรุ่น 60 กก. ติดต่อกัน 2 ปี ในรายการแข่งขันชิงแชมป์มวยไทยที่กรุงไทเป มีชื่อเสียงอย่างมากในวงการมวยไทยในไต้หวัน ปะทะกับหลี่จื้อเหริน ผู้ได้รับฉายานามว่าเจ้าพ่อมวยไทยในไต้หวัน นอกจากนี้ ยังมีนักมวยรับเชิญจากประเทศไทยมาสาธิตการชกมวยไทยโบราณให้ได้ชมด้วย งานนี้ นายเจิ้งเหวินชั่น ผู้ว่าการนครเถาหยวนจะเดินทางไปทำพิธีเปิดด้วยตนเอง

 

โปสเตอร์รายการแข่งขันสุดยอดมวยไทยนานาชาติ จัดโดยกองแรงงาน นครเถาหยวน

 

4. สัมภาษณ์นายสุริยา สรสัมฤทธิ์ รองหัวหน้าค่ายมวยไทยลี่ชิง เกี่ยวกับรายละเอียดของงานแข่งขันมวยไทยนานาชาติในวันที่ 10 มิ.ย. และกระแสความนิยมในการเรียนมวยไทยของชาวไต้หวันว่า....

 

 

ค่ายมวยลี่ชิง เป็นค่ายมวยไทยแห่งแรกในนครเถาหยวน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ติงตัง

ฟังเพลงเพราะๆ ของติงตัง ในเพลง 搭錯車 (ขึ้นรถผิด) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงเพราะๆ ของติงตัง ในเพลง 搭錯車 (ขึ้นรถผิด) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-06-03 22:30:00

 

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

- ฟังเพลงเพราะๆ ของติงตัง (叮噹) ในเพลง 搭錯車 (ขึ้นรถผิด)

- ข่าวบันเทิงไต้หวัน (เซียวจิ้งเถิง เซียวจิ้งเถิง (蕭敬騰) กับคอนเสิร์ตครั้งที่ 4 ในรอบ 10 ปีที่ไทเปอารีน่าเปิดคอนเสิร์ตที่ไทเปอารีน่าเป็นครั้งที่ 4 ในรอบ 10 ปี จัด 2 วันมีคนดูรวม 2.4 หมื่นคนรับทรัพย์ไปเหนาะๆ 84 กว่าล้าน / ซินดี้หวังซินหลิง (王心凌) บอกว่าเป็นงงที่เพลง 水仙 ของเธอดังฝุดๆที่เมืองจีนทั้งๆ ที่เธอแทบไม่ค่อยได้ร้องเพลงนี้เลย ทำไป เพราะอะไร ลองไปฟังเหตุผลกันดู)

 

สาวติงตังรับบทเด่นในละครเวทีแนวละครร้องเรื่อง 搭錯車 (ตาชั่วเชอ - ขึ้นรถผิด)

 

สาวซินดี้บนเวทีคอนเสิร์ตฉลองครบ 10 ปี QQ ที่เซี่ยงไฮ้

 

เซียวจิ้งเถิง  (蕭敬騰) กับคอนเสิร์ตครั้งที่ 4 ในรอบ 10 ปีที่ไทเปอารีน่า

 

More
นายเหยาเหวินจื้อ (姚文智) ได้รับเสนอชื่อลงชิงตำแหน่งผู้ว่าการกรุงไทเป ในปลายปีนี้

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61 พรรค DPP เสนอชื่อเหยาเหวินจื้อ ชิงตำแหน่งผู้ว่าการกรุงไทเป

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61 พรรค DPP เสนอชื่อเหยาเหวินจื้อ ชิงตำแหน่งผู้ว่าการกรุงไทเป

2018-06-06 18:43:28

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61

        1. พรรค DPP เสนอชื่อเหยาเหวินจื้อ ชิงตำแหน่งผู้ว่าการกรุงไทเป 

        2. ผู้นำไต้หวันเรียกร้องสหรัฐฯ ต้องเป็นกองหน้าปกป้องเสรีภาพและประชาธิปไตย

        3. ไต้หวันย้ำพิจารณาคำร้องขอเข้าร่วมกิจกรรมในไต้หวันของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ต้องเช้มงวด หากมีข้อวิตกก็จะระงับการอนุญาต

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงาน

More
10 อันดับบริการสุดประทับใจของรถไฟฟ้าไทเป ตอนที่ 1

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 3 มิ.ย. 61 - 10 อันดับบริการสุดประทับใจของรถไฟฟ้าไทเป ตอนที่ 1

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 3 มิ.ย. 61 - 10 อันดับบริการสุดประทับใจของรถไฟฟ้าไทเป ตอนที่ 1

2018-06-05 16:43:27

สัปดาห์นี้พาคุณไปติดดาว 10 อันดับบริการสุดประทับใจของรถไฟฟ้าไทเป ตอนที่ 1

 

อันดับ 10 การปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิต AED

 

อันดับ 9 มีตู้ล็อกเกอร์ฝากของ

 

อันดับ 8 Lost & Found ตามหาของหาย

 

อันดับ 7 ห้องให้นมบุตร/ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อม

 

อันดับ 6 ห้องน้ำสะอาด

More