QR Code
กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61 สัมมนาชาวเกาะใต้เปิดฉากอีกครั้ง หลังชะงักไปร่วม 10 ปี ผู้นำไต้หวันย้ำความร่วมมือ กระแสประชาธิปไตย
2018-08-08
 • ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน กล่าวเปิดสัมมนาชาวเกาะใต้ ย้ำความร่วมมือระหว่างกัน

  ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน กล่าวเปิดสัมมนาชาวเกาะใต้ ย้ำความร่วมมือระหว่างกัน

  ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน กล่าวเปิดสัมมนาชาวเกาะใต้ ย้ำความร่วมมือระหว่างกัน
 • การแสดงระบำชาวเกาะไต้หวัน ในงานสัมมนาชาวเกาะใต้ ที่ไทเป

  การแสดงระบำชาวเกาะไต้หวัน ในงานสัมมนาชาวเกาะใต้ ที่ไทเป

  การแสดงระบำชาวเกาะไต้หวัน ในงานสัมมนาชาวเกาะใต้ ที่ไทเป
 • ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน (กลาง) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในงานสัมมนาชาวเกาะใต้

  ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน (กลาง) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในงานสัมมนาชาวเกาะใต้

  ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน (กลาง) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในงานสัมมนาชาวเกาะใต้
 • ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน จับมือทักทายกับผู้เข้าร่วมสัมมนา

  ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน จับมือทักทายกับผู้เข้าร่วมสัมมนา

  ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน จับมือทักทายกับผู้เข้าร่วมสัมมนา

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 61

     สัมมนาชาวเกาะใต้เปิดฉากอีกครั้ง หลังชะงักไปร่วม 10 ปี ผู้นำไต้หวันย้ำความร่วมมือ

            การประชุมสัมมนาชาวเกาะใต้นานาชาติที่เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2003 โดยเชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ มาร่วมการประชุมที่ไต้หวัน ร่วมกันพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองชาวเกาะร่วมกัน ซึ่งในปี 2008 ได้ขยายวงกว้างเชิญประเทศเข้าร่วมการประชุมมากขึ้น เป็นการประชุม "สัมมนาชาวเกาะใต้" แต่ต่อมาเมื่อเปลี่ยนพรรคการเมืองเป็นรัฐบาลทำให้หยุดชะงักไป จนถึงปีนี้จึงได้จัดให้มีขึ้นอีกครั้งในวันนี้ มีตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ จำนวน 12 ประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ได้แก่ คีรีบาติ มาร์แชล นาอูรู ปาเลา หมู่เกาะโซโลมอน ทูวารู ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาะกวม ฮาวาย และไต้หวัน ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน ได้กล่าวในพิธีเปิดร่วมกับ ปธน. Hilda C. Heine แห่งมาร์แชล ที่กำลังอยู่ในระหว่างการเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการ

            ปธน. ไช่ฯ ได้ย้ำในพิธีเปิดว่า "อาศัยเวทีสัมมนาชาวเกาะใต้ในครั้งนี้ รัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาล ชนเผ่า และประชาชนของประเทศสมาชิก จะมีโอกาสศึกษาและเข้าใจกัน ศึกษาประสบการณ์ประวัติศาสตร์ของกันและกัน และยิ่งต้องระดมสติปัญญาของทุกฝ่ายเพื่ออนาคต ระดมทรัพยากรที่มีอยู่ ร่วมมือแบ่งงานกันทำ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เป็นที่ต้องการของชาวเกาะใต้ให้ยั่งยืนต่อไป" 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงาน

นครเถาหยวนมีแรงงานต่างชาติมากที่สุด

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

2018-06-22 21:04:34

 

1. แรงงานต่างชาติหลบหนีจำนวนมาก เถาหยวนถูกสภาการตรวจสอบตำหนิ

       แรงงานต่างชาติในนครเถาหยวนหลบหนีเป็นจำนวนมาก จากรายงานของสภาการตรวจสอบระบุว่า แรงงานต่างชาติในนครเถาหยวน หลบหนีกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายมีจำนวนมากถึง 6,228 คน มากกว่านครเกาสง 2,863 คน แต่กองแรงงานกลับเพิกเฉยต่อการแจ้งความของพลเมืองดี ไม่ลงโทษนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเข้าทำงานและนายหน้าจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม แม้จะมากกว่านครเกาสงถึง 2,863 คน แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องนี้กลับมีเพียง 51 นาย มากกว่านครเกาสงเพียงคนเดียว ดังนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก็ถูกตำหนิว่าบกพร่องในหน้าที่ ไม่ได้จัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่งผลให้แรงงานต่างชาติหลบหนีตกเป็นเหยื่อของนายหน้าจัดหางานและขบวนการค้ามนุษย์

      ต่อข้อกล่าวหาข้างต้น กองแรงงานเถาหยวนกล่าวถึงผลงานในการตรวจสอบและลงโทษนายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเข้าทำงานว่า ปี 2560 ที่ผ่านมา กองแรงงานนครเถาหยวนลงโทษปรับเงินนายจ้างที่ทำผิดกฎหมายด้วยการว่าจ้างแรงงานต่างชาติหลบหนีไปแล้วจำนวน 448 ราย ปรับเงินไปแล้ว 65.87 ล้านเหรียญไต้หวัน

 

นครเถาหยวนมีแรงงานต่างชาติมากที่สุด จำนวนหลบหนีก็สูงตามไปด้วย ถูกสภาการตรวจสอบตำหนิ

 

      นครเถาหยวนเนื่องจากมีจำนวนแรงงานต่างชาติทำงานอยู่มากเป็นอันดับ 1 ของไต้หวัน กล่าวคือมีจำนวนถึง 113,940 คน จากยอดจำนวนแรงงานต่างชาติ 683,387 คน ประมาณการว่า แรงงานต่างชาติในไต้หวันทุกๆ 6 คน จะมี 1 คนที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่นครเถาหยวนเมื่อมีจำนวนแรงงานต่างชาติมาก จำนวนหลบหนีก็ย่อมสูงตามไปด้วย

      จากสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สิ้นเดือนเมษายนปีนี้ ในไต้หวันมีแรงงานต่างชาติที่หลบหนีนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและยังไม่ถูกตรวจพบหรือจับกุม จำนวน 51,441 คน แบ่งเป็นเพศชาย 20,128 คน เพศหญิง 31,313 คน ในจำนวนนี้ เวียดนามยังคงครองแชมป์แรงงานต่างชาติหลบหนีมากสุด มี 24,368 คน ครองสัดส่วน 47.4% ของแรงงานต่างชาติหลบหนีทั้งหมด อันดับ 2 ได้แก่ อินโดนีเซีย 23,694 คน ครองสัดส่วน 46% ฟิลิปปินส์อันดับ 3 มี 2,591 คน คิดเป็นสัดส่วน 5% และชาติที่หลบหนีน้อยที่สุดได้แก่คนงานไทย มีเพียง 787 คน คิดเป็นสัดส่วน 1.5%

 

นครเถาหยวนมีแรงงานต่างชาติมากที่สุด  จำนวนหลบหนีก็สูงตามไปด้วย ถูกสภาการตรวจสอบตำหนิ

 

2. สำนักงานแรงงานไทยเตือน ชีวิตมีค่า อย่างคิดฆ่าตัวตายหลบหนีปัญหา

      ช่วงนี้ มีแรงงานไทยหลายรายที่คิดสั้น ปลิดชีพตัวเองด้วยการฆ่าตัวตาย สำนักงานแรงงานไทยในกรุงไทเปวอนผู้มีปัญหาทุกข์ใจ และไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร ให้โทรปรึกษากับสำนักงานแรงงานไทยได้

      รายแรกมาจากจังหวัดนครพนม เดินทางมาทำงานที่ไต้หวันเมื่อเดือนมีนาคม 2560 กับนายจ้างที่เขตซินจวง นครนิวไทเป ตามปกติต้องเข้างานกะกลางคืน แต่เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมาขาดงาน ไม่มีใครรู้ว่าไปไหน จนกระทั่งบ่ายวันถัดมา ตำรวจได้โทรแจ้งทางโรงงานว่า พบศพแรงงานไทยรายนี้นอนเสียชีวิตอยู่ในซอกตึก ในชุมชนกลางภูเขาบริเวณเขตไถ้ซาน นครนิวไทเป บนคอมีสายยางระบายน้ำของเครื่องแอร์รัดอยู่ ตำรวจตรวจสอบจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พบแรงงานไทยรายนี้ปั่นจักรยานอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ สันนิษฐานว่า แอบขึ้นไปในตึกชั้น 3 ของบ้านชาวบ้าน ใช้สายยางระบายน้ำของเครื่องแอร์มัดคอแล้วกระโดดลงมาจากที่สูง เนื่องจากท่อยางมีความยืดหยุ่น กระโดดลงมาแล้ว ไม่ตกลงมาที่พื้นทันที แต่ค่อยๆ หย่อนตัวลงมา อย่างไรก็ตามสายยางที่รัดคออย่างแน่นหนา ทำให้ไม่ขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิต โดยบนร่างกายไม่มีบาดแผลใดๆ

      อีกรายหนึ่ง เป็นคนเก็บกด บ่นว่าทะเลาะกับภรรยาที่เลิกราไปแล้ว หายตัวไป 2 วัน ไปพบอีกทีผูกคอตายบนต้นไม้ในป่า คนงานไทยรายนี้ มาจากจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาทำงานที่โรงงานผลิตเครื่องจักรเย็บผ้าบนเขาในเขตซินเตี้ยน นครนิวไทเป เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมา หายตัวไปแบบไร้ร่องรอยไม่สามารถติดต่อได้ นายจ้างและ บจง. จึงระดมพนักงานทั้งหมดออกค้นหาตามป่า เนื่องจากโรงงานตั้งอยู่บนเขา จนถึงวันที่ 28 พ.ค. จึงพบว่า แรงงานไทยรายนี้ใช้เชือกปอผูกคอตัวเองเสียชีวิตห้อยอยู่ใต้ต้นไม้ ศพอยู่ในสภาพใกล้ขึ้นอืด ร่างกายส่วนอื่นไม่มีบาดแผลใดๆ สันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้วมากกว่า 1 วัน จึงแจ้งความ ตำรวจ เมื่ออัยการและนิติเวชมาถึง หลังชันสูตรศพลงความเห็นว่า นายเทพฆ่าตัวตาย

 

แรงงานไทยที่มีปัญหาทุกข์ใจ ไม่รู้แก้ปัญหาอย่างไร ให้รีบปรึกษาคนรู้จักที่เราคิดว่าไว้ใจได้ น่าจะให้คำแนะนำหรือช่วยได้

 

      สำนักงานแรงงานเตือนผู้มีปัญหาทุกข์ใจ และไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร อย่าลังเลใจที่จะปรึกษาคนอื่น ให้รีบปรึกษาคนรู้จักที่เราคิดว่าไว้ใจได้ น่าจะให้คำแนะนำ หรือช่วยได้ ถ้าไม่รู้จะปรึกษาใครจริงๆ หรืออึดอัดใจที่จะเล่าเรื่องให้คนอื่นฟัง ให้โทรปรึกษากับสำนักงานแรงงานไทยได้ การแก้ปัญหาคนเดียวเราอาจมองอะไรไม่รอบด้านหรืออาจมองผิดพลาดไปได้ การได้คุยกับคนที่มีประสบการณ์กับเรื่องเหล่านี้มามาก จะทำให้เราได้คำแนะนำหรือแนวทางในการช่วยเหลือที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ อย่าใช้วิธีตัดช่องน้อยแต่พอตัว เพราะจะทำให้ญาติพี่น้องทุกข์ร้อน       ขณะเดียวกันก็ขอให้เพื่อนแรงงานไทยช่วยกันสังเกตเพื่อนรอบข้างเรา ที่อาจฆ่าตัวตาย ซึ่งจะปรากฏสัญญาณ เช่น แยกตัวจากเพื่อนฝูง มีอาการซึมเศร้า ไม่ค่อยสนใจสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ดูเศร้า สิ้นหวัง หงุดหงิดง่าย ชอบตำหนิตัวเอง มีความคิดหรือจินตนาการเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายบ่อยๆ พูด เขียน เอ่ยถึงการตาย ฯลฯ

 

แรงงานไทยฆ่าตัวตายหลายราย สนง. แรงงานไทย ไทเปเตือน ชีวิตมีค่า อย่างคิดฆ่าตัวตายหลบหนีปัญหา

 

      3. แรงงานเวียดนามขโมยถุงยางอนามัยจากร้านสะดวกซื้อถูกจับ ศาลตัดสินไม่มีความผิด เชื่อคำอ้างจำเลยว่า ลืมจ่ายตังค์เพราะอาย

      เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัย คุณกล้าซื้อแล้วถือรอเข้าคิวจ่ายเงิน หรือจะรอให้ไม่มีลูกค้าอื่นแล้วค่อยจ่าย เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่เมืองอี๋หลานมีแรงงานเวียดนามรายหนึ่ง เดินทางมาทำงานที่ไต้หวันนาน 7 ปีแล้ว แฟนสาวเดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวันเป็นครั้งแรก อดไม่ได้อยากใกล้ชิดจู๋จี๋กับแฟนสาว แต่กลัวว่าจะท้อง จึงไปซื้อถุงยางอนามัยและอาหารเครื่องดื่มจากร้านสะดวกซื้อข้างโรงงาน สินค้าที่ซื้อมีการจ่ายเงินตามราคาที่เคาน์เตอร์ทุกอย่าง ยกเว้นถุงยางอนามัย ซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกง จากนั้นเดินออกจากร้านไป ต่อมาพนักงานร้านสะดวกซื้อตรวจเช็คสินค้าพบถุงยางอนามัยขาดหายไป 1 กล่อง ตรวจดูจากกล้องวงจรปิด เห็นแรงงานเวียดนามรายนี้ ขโมยถุงยางอนามัยไว้ในกระเป๋า จึงแจ้งความ หลังเกิดเหตุ 1 สัปดาห์ ตำรวจได้เรียกแรงงานเวียดนามรายนี้ไปให้ปากคำ เขาถึงได้รีบไปจ่ายเงินค่าถุงยางอนามัยจำนวน 249 เหรียญ อัยการเห็นว่าเป็นพฤติกรรมลักทรัพย์ชัดๆ จึงส่งฟ้องศาลดำเนินคดี แรงงานเวียดนามรายนี้ให้การต่อศาลว่า ตนไม่มีเจตนาขโมยของ ที่ไม่ได้จ่ายเป็นเพราะว่า การซื้อและถือถุงยางอนามัยไว้ในมือเป็นเรื่องที่น่าอับอาย จึงหยิบใสกระเป๋ากางเกงไว้ก่อน คิดว่าจะเอาออกมาตอนจ่ายเงิน หลังจากซื้อของอื่นๆ และจ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์ ตนกลับลืมสนิท ไม่ได้จ่ายค่าถุงยางอนามัย ด้านอัยการแย้งว่า หากลืมจริง เมื่อกลับถึงหอพักและฉีกถุงยางอนามัยมาใช้แล้ว น่าจะนึกขึ้นได้ว่า ยังไม่ได้จ่ายเงิน ควรรีบไปจ่ายเสีย แต่นี่เพิ่งจะไปจ่ายหลังรับแจ้งจากตำรวจ

 

แรงงานเวียดนามขโมยถุงยางอนามัยจากร้านสะดวกซื้อถูกจับ ศาลเชื่อคำอ้างจำเลยว่า ลืมจ่ายตังค์เพราะอาย ตัดสินไม่มีความผิด

 

      ทางด้านศาลได้เรียกผู้จัดการร้านสะดวกซื้อสาขาที่เกิดเหตุมาให้การ เขากล่าวว่า จำเลยเป็นลูกค้าที่ไปซื้อของที่ร้านเป็นประจำ ส่วนใหญ่ชื้อจำพวกอาหารและเครื่องดื่ม ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหา และในความทรงจำไม่เคยซื้อถุงยางอนามัย แต่มาถูกจับในเรื่องนี้ คิดว่า ทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจมากกว่า ด้านหัวหน้างานที่โรงงานก็ให้การว่า จำเลยทำงานที่โรงงานแห่งนี้เป็นเวลา 7 ปีแล้ว ได้รับการยกย่องจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานว่าเป็นแรงงานดีเด่นของโรงงาน และในบรรดาแรงงานเวียดนามที่ทำงานอยู่ในโรงงานจำนวน 65 คน จำเลยทำงานดี เคารพกฎระเบียบ ได้รับการจัดอันดับเป็นคนงานดีเด่นที่มีคะแนนสูงเป็นอันดับ 3 ติดต่อกันเป็นเวลานาน

      จากคำให้การของจำเลยและพยานต่างๆ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่ผ่านมา ผู้พิพากษาเห็นว่า จำเลยเกิดความอาย จึงหยิบถุงยางอนามัยไว้ในกระเป๋า แล้วลืมจ่ายเงิน ไม่มีเจตนาจะลักทรัพย์ ประกอบกับอัยการไม่มีหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่า จำเลยตั้งใจขโมย ศาลจึงพิพากษาตัดสินให้จำเลยไม่มีความผิด และคดีนี้ถือเป็นอันสิ้นสุด

 

แรงงานเวียดนามขโมยถุงยางอนามัยจากร้านสะดวกซื้อถูกจับ ศาลเชื่อคำอ้างจำเลยว่า ลืมจ่ายตังค์เพราะอาย ตัดสินไม่มีความผิด

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ทะเลสาปชุ่ยฟงหู

คนขี้ร้อนฟังทางนี้!!! มาติดตาม 10 สถานที่หลบร้อนยอดฮิตของชาวเน็ตไต้หวัน (ภาค 1)

คนขี้ร้อนฟังทางนี้!!! มาติดตาม 10 สถานที่หลบร้อนยอดฮิตของชาวเน็ตไต้หวัน (ภาค 1)

2018-06-22 22:30:00

 

ธีระ หยางและ อะไรอะไรในไต้หวัน สัปดาห์นี้

- คนขี้ร้อนฟังทางนี้!!! มาติดตาม 10 สถานที่หลบร้อนยอดฮิตของชาวเน็ตไต้หวัน (ภาค 1)

 

ทะเลสาปชุ่ยฟงหูที่อยู่บนความสูง 1,840 ม.จากระดับน้ำทะเล ในเขตสวนป่าท่องเที่ยวภูเขาไท่ผิงซาน ซึ่งอยู่ในเขเมืองอี๋หลัน

 

บรรยากาศภายในสวนป่าท่องเที่ยวเน่ยต้ง ซึ่งอยู่ในเขตอูไหลของนครนิวไทเป

 

อีกมุมหนึ่งของฟาร์มอู่หลิงที่หลายๆ คนอาจไม่เคยรู้

 

ทิวทัศน์ยามอาทิตย์อัสดงในเขตอุทยานสวนป่าท่องเที่ยวต้าเสวี่ยซาน

 

- ตอบจดหมายเพื่อนผู้ฟัง (คุณเมษัณฑ์)

More
ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2018 ทางเวบไซด์ของ ELTA ฟรีทุกแมตซ์

จันเฮ่าฉิงตบพี่สาวตกรอบเทนนิสหญิงคู่ที่เบอร์มิงแฮม /แจกลิงค์ดูถ่ายทอดสดบอลโลกฟรีในไต้หวัน

จันเฮ่าฉิงตบพี่สาวตกรอบเทนนิสหญิงคู่ที่เบอร์มิงแฮม /แจกลิงค์ดูถ่ายทอดสดบอลโลกฟรีในไต้หวัน

2018-06-21 22:30:00

 

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

- จันเฮ่าฉิง (詹皓晴) และหยางเจาเซวียน ( 楊釗煊) เอาชนะจันหย่งหราน (詹皓然) ที่จับคู่กับกาเบรียล โดบรอฟสกีได้ในการแข่งขันเทนนิสหญิง WTA Tour รายการเบอร์มิงแฮม คลาสสิก ที่อังกฤษ

- หลูเยี่ยนซวิน นักเทนนิสไต้หวันชื่อดังประกาศปิดเทอมสำหรับปีนี้ไปเรียบร้อยแล้ว หลังบินไปผ่าตัดหัวไหล่ที่เยอรมัน

- แจกลิงค์ดูบอลโลกฟรีสำหรับผู้ชมในไต้หวัน เมื่อ ELTA OTT ซึ่งได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2018 ในไต้หวัน ใจดีฝุดๆ เปิดให้ผู้ชมในไต้หวันสามารถเข้าชมการถ่ายทอดสดได้ฟรีทุกแมตซ์ได้ทางเวปไซด์ที่ https://eltaott.tv/channel/play/110/6 คอบอลทั้งหลายรู้แล้วก็อย่าพลาดนะครับ

 

 

จันเฮ่าฉิง (ซ้าย) เขี่ยพี่สาวตกรอบเทนนิสหญิงคู่ที่เบอร์มิงแฮม

 

บาดเจ็บไม่หายเสียที หนุ่มหลูเลยตัดสินใจบินไปผ่าตัดที่เยอรมันแล้ว

 

 

 

ไต้หวันโชคดี ได้รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2018 ทางเวปไซด์ของ ELTA ฟรีทุกแมตซ์

More
ไม้เสียบซากกระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ ที่แท้เป็นหมูหัน

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

2018-06-24 07:48:52

 

1. เตือนผู้โดยสารห้ามนำเข้าพืช สัตว์และผลิตภัณฑ์เข้าสู่ไต้หวันโดยไม่ได้รับอนุญาต

       ด่านกักกันพืชและสัตว์ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เตือนผู้โดยสารห้ามนำพืช เช่นผลไม้สด ต้นพืช เมล็ดพืช ดิน แมลง เนื้อสัตว์และสัตว์มีชีวิตเข้าสู่ไต้หวันโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนนอกจากจะถูกยึดทำลายแล้ว ยังจะถูกปรับเงินตั้งแต่ 300,000 เหรียญไต้หวันขึ้นไป

       นักท่องเที่ยวที่นำสุนัข แมวหรือกระต่ายเดินทางไปด้วย โดยมีไต้หวันเป็นประเทศต้นทาง/หรือปลายทางจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนำสัตว์ดังกล่าวให้ถูกต้อง และส่งไปยังกรมสุขอนามัยและการตรวจกักกันพืชและสัตว์ของไต้หวัน (Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine of Taiwan) เพื่อรับการอนุมัติการเดินทาง

 

 

เตือนผู้โดยสารห้ามนำเข้าพืช สัตว์และผลิตภัณฑ์เข้าสู่ไต้หวันโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

2. ชาวบ้านมั่ว แอบถ่ายซากกระดูกสัตว์ขนาดใหญ่โพสต์ในโซเชียลมีเดียอ้างว่า แรงงานต่างชาติฆ่าสุนัขกินอีกแล้ว ส่งผลให้ชาวเน็ตด่าสนั่น กล่าวหาแรงงานต่างชาติทารุณ ป่าเถื่อน แต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบ โรงงานเอาภาพถ่ายออกมาแฉ ที่แท้เป็นหมูหัน โดยโรงงานแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองผิงตง จัดกิจกรรมนอกโรงงาน ซื้อหมูทั้งตัวให้พนักงานต่างชาติย่างกิน กินไม่หมดเสียดายยกทั้งไม้เสียบกลับมาที่โรงงาน ยังไม่ทันเก็บเข้าครัว ถูกชาวบ้านมาเห็นเข้า เข้าใจผิดนึกว่าเป็นซากกระดูกสุนัขตัวใหญ่ จากเรื่องนี้ เตือนให้ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย ต้องระมัดระวัง อย่างเชื่อข่าว คลิปหรือภาพที่เห็นโดยง่าย ต้องคิดก่อนเชื่อ เช็คก่อนแชร์

 

 ชาวบ้านถ่ายภาพซากกระดูกสัตว์ขนาดใหญ่โพสต์ในโซเชียลมีเดียอ้างว่า แรงงานต่างชาติฆ่าสุนัขกินอีกแล้ว

 

ที่แท้เป็นหมูย่างที่โรงงานซื้อหมูทั้งตัวมาให้แรงงานต่างชาติย่างกิน

 

3. กฎหมายไต้หวันห้ามกินแมวหมา ห้ามจูงสุนัขให้วิ่งตามรถและเพิ่มโทษทรมานหรือฆ่าสัตว์เลี้ยงจำคุกไม่เกิน 2 ปี

       กฎหมายคุ้มครองสัตว์ของไต้หวัน นอกจากเพิ่มโทษจำคุกผู้ทรมานสัตว์เลี้ยงจาก 1 ปีเป็นไม่เกิน 2 ปีแล้ว ยังได้กำหนดห้ามกินหรือมีเนื้อสุนัขและแมวไว้ในครอบครอง ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษปรับเงินตั้งแต่ 50,000 เหรียญไต้หวันขึ้นไป ไม่เกิน 250,000 เหรียญไต้หวัน และห้ามลากหรือจูงสุนัขวิ่งตามรถ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็ตาม ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ 3,000 เหรียญขึ้นไป ไม่เกิน 15,000 เหรียญไต้หวัน

 

 ไต้หวันห้ามกินแมวหมา ห้ามจูงสุนัขให้วิ่งตามรถและเพิ่มโทษทรมานหรือฆ่าสัตว์เลี้ยงจำคุกไม่เกิน 2 ปี

 

4. ฟังเสียงสัมภาษณ์อดีตคนงานไทยจากนครพนมที่ถูกจับเมื่อปี 2551 ข้อหาฆ่าสุนัขที่ตนเลี้ยงไว้ปรุงเป็นอาหาร  กองพัฒนาการเกษตรนครเถาหยวนลงโทษให้ไปทำงานที่ฟาร์มอนุรักษ์สัตว์เป็นเวลา 40 ชั่วโมงแทน ทั้งนี้เนื่องจากคำนึงถึงเป็นแรงงานต่างชาติรายแรกที่ทำผิดกฎหมายคุ้มครองสัตว์ และไม่มีเงินเสียค่าปรับที่สูงเป็นแสน แต่การตัดสินใจดังกล่าว ถูกกลุ่มอนุรักษ์สัตว์โจมตีว่าทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย

 

คนงานไทยจากนครพนมถูกจับเมื่อปี 2551 ข้อหาฆ่าไอ้ดำ น้องหมาที่ตนเลี้ยงไว้ปรุงเป็นอาหาร

 

5. ดร.อำมร เชาวลิต อดีตเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กล่าวให้กำลังใจแก่แรงงานไทยในไต้หวัน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ปธน. ไช่อิงเหวิน พบหารือนาย James Moriarty ประธาน AIT

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 หลังซัมมิตทรัมป์ฯ+คิม ผู้นำไต้หวันสั่งจับตาสถานคาบสมุทรเกาหลีใกล้ชิด

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 หลังซัมมิตทรัมป์ฯ+คิม ผู้นำไต้หวันสั่งจับตาสถานคาบสมุทรเกาหลีใกล้ชิด

2018-06-19 19:37:20

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61

 

          1. หลังซัมมิตทรัมป์ฯ+คิม ผู้นำไต้หวันสั่งจับตาสถานคาบสมุทรเกาหลีใกล้ชิด

          2. ผู้นำไต้หวันซาบซึ้งสหรัฐฯ หนุนไต้หวันในทุกเวทีโลก

  ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้กล่าวขอบคุณสหรัฐฯ ที่ให้ความช่วยเหลือไต้หวันในประชาคมโลก ขณะพบหารือกับนายเจมส์ มอเรียตี้ (James Moriarty) ประธานสถาบันอเมริกันประจำไต้หวัน หรือ AIT  ในวันนี้ ณ ทำเนียบ ปธน. ไต้หวัน กรุงไทเป โดยระบุว่า ตนกับนายเจมส์ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ของ AIT เมื่อวานนี้ ซึ่งป็นเสมือนสัญญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ และเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย

            ปธน. ไช่ฯ ระบุว่า ว่า "ในช่วงที่ผ่านมา ทางการจีนได้พยายามกดดันไต้หวันทางการทูตมาโดยตลอด และยังมีการเคลื่อนไหวทางทหาร ชี้ชัดว่า จีนกำลังพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบัน และเสถียรภาพ สันติภาพบนช่องแคบไต้หวันโดยพลการ และก่อให้เกิดความตึงเครียดขึ้นในภูมิภาค ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว สหรัฐฯ และมิตรประเทศที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนไต้หวันในประชาคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกดดันสายการบินนานาชาติให้เปลี่ยนการใช้ชื่อไต้หวัน การกล่าวสนับสนุนไต้หวันของสหรัฐฯ ชาวไต้หวันซาบซึ้งในน้ำใจที่สหรัฐฯ ยืนหยัดสนับสนุนไต้หวันมาโดยตลอด"

          3.  อัยการสั่งฟ้อง 4 สปายจีน สมาชิกพรรคใหม่ ข้อหาบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติ

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงาน

More
ม่อเหวินเว่ย (莫文蔚) กับอัลบั้มเพลงชุด Half Time

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของม่อเหวินเว่ย (คาเรน มอก) ในชุด Half Time และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของม่อเหวินเว่ย (คาเรน มอก) ในชุด Half Time และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-06-17 22:30:00

 

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

- แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของม่อเหวินเว่ย (莫文蔚 คาเรน มอก) ในชุด Half Time

- ข่าวบันเทิงไต้หวัน (หนุ่มเจย์ โจวเจี๋ยหลุนโชว์มายากลหยอกเด็กอีกแล้ว /หลินจื้อหลิงโชว์ตู้มในคอลเลคชั่นชุดใหม่ของเวอซาเช่ / โอวหยางน่าน่าเตรียมกลับไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย คราวนี้จะไปเป็นรุ่นน้องของหวังลี่หงที่บอสตันเลย)

 

 

ม่อเหวินเว่ย (莫文蔚) กับอัลบั้มเพลงชุด Half Time

 

หนุ่มเจย์ โจวเจี๋ยหลุน โชว์มายากลหยอกเด็กในบ้านตัวเอง

 

หลินจื้อหลิงโชว์ตู้มเน้นๆ ทำให้หนุ่มๆใจสั่นอีกแล้ว

 

โอวหยางน่าน่า สาวงามนามเพราะแถมยังเก่งอีกต่างหาก กับการโชว์เดี่ยวเชลโล่ในคอนเสิร์ตฉลองวันเกิดของตัวเอง

More
บ๊ะจ่างรสชาติโดนใจคนไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 61 - บ๊ะจ่างรสชาติโดนใจคนไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 61 - บ๊ะจ่างรสชาติโดนใจคนไต้หวัน

2018-06-19 18:08:37

เทศกาลตวนอู่ มีอาหารที่เป็นไฮไลท์สำคัญของเทศกาลคือขนมจ้าง หรือบ๊ะจ่าง สัปดาห์นี้พาคุณไปติดดาวบ๊ะจ่างฮอตฮิตและวัตถุดิบในบ๊ะจ่างที่โดนใจคนไต้หวัน

 

บ๊ะจ่างภาคเหนือของไต้หวัน

 

บ๊ะจ่างภาคใต้ของไต้หวัน

 

บ๊ะจ่างฮากกา

 

บ๊ะจ่างหูโจว

 

บ๊ะจ่างด่าง

More
บ๊ะจ่างปีนี้ แข่งกันที่ความคิดสร้างสรรค์และความหรู ในภาพเป็นบ๊ะจ่างไส้กะเพราะหมูและเนื้อวัววากิว

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

2018-06-17 09:35:36

 

1. วันไหว้ขนมจ้างหยุดยาวสามวัน เชิญชวนผู้ฟังในไต้หวันไปชมกาาแข่งเรือมังกรในพื้นที่ต่างๆ

 

อีกกิจกรรมหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้ในเทศกาลไหว้ขนมจ้างก็คือแข่งเรือมังกร ในภาพเป็นงานแข่งเรือมังกรที่สระต้าถาน เขตหลงฐาน นครเถาหยวน

 

2. เทศกาลไหว้ขนมจ้างหรือเทศกาลบ๊ะจ่างปีนี้ บ๊ะจ่างแข่งกันที่ไส้มีความความหรูหรา แน่นอนมีราคาแพง อย่างเช่น ห่อด้วยไส้ที่เป็นเนื้อวัววากิว เป๋าฮื้อ พระกระโดดกำแพง และกะเพราะหมู บ๊ะจ่างรสชาติไทยๆ

       เทศกาลบ๊ะจ่าง หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า ตวนอู่เจ๋ (端午節) ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. เป็นประเพณีที่สืบทอดมากว่า 2,200 ปีที่แล้ว ตั้งแต่ยุคสมัยจั้นกั๋ว ยุคที่ประเทศจีนแบ่งเป็นก๊กเป็นรัฐ ทำสงครามต่อสู้กันระหว่างรัฐต่อรัฐเป็นเวลานานปี ในสมัยนั้น รัฐฉู่ (楚國) มีขุนนางที่รักชาติและเป็นกวีชื่อดังคนหนึ่งชื่อว่า ชวีหยวน (屈原) ขุนนางชวีหยวนรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์สุขของราษฎรเป็นที่ตั้ง จึงเป็นที่รักใคร่ของประชาชน แต่ก็ถูกขุนนางกังฉินคอยใส่ร้ายป้ายสีต่อฮ่องเต้เสมอ ฮ่องเต้ก็หูเบาจึงสั่งเนรเทศชวีหยวนให้ออกจากเมืองไป ช่วงที่ชวีหยวนต้องร่อนเร่พเนจร ได้แต่งลำนำบทกลอนไว้มากมาย เล่าถึงชีวิตที่รันทดและความไม่อยู่ในทศพิธราชธรรมของฮ่องเต้  จนความทราบถึงพระเนตรพระกรรณ ก็ยิ่งพิโรธนัก ขุนนางชวีหยวนก็ยังมีแก่ใจกราบทูลเสนอแนะข้อราชการ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน แต่ฮ่องเต้ไม่สนพระทัย ชวีหยวนพานน้อยใจ จึงไปกระโดดน้ำตายที่แม่น้ำมี่โหลเจียง (汨羅江) ตรงกับวันที่ 5 เดือน 5 นั่นเอง เมื่อชาวบ้านรู้ต่างพากันไปงมหาศพ หวังจะนำมาทำพิธีให้สมเกียรติ แต่หาไม่เจอ จึงเอาข้าวไปโปรยลงแม่น้ำ แล้วบนบานศาลกล่าว ให้กุ้งหอยปูปลามากินแต่ข้าว บ้างก็พายเรือตีกลองขับไล่กุ้งหอยปูปลา ไม่ให้ไปแทะกินศพของขุนนางชวีหยวน ต่อมาจึงกลายไปเป็นธรรมเนียมการไหว้เทศกาลขนมจ้างเดือน 5 นี่เอง 

 

เทศกาลไหว้ขนมจ้างหรือบ๊ะจ่างมาถึงแล้ว ประเพณีสำคัญคือทานบ๊ะจ่าง (肉粽 ภาษาจีนกลางอ่านว่าโร่วจ้ง)

 

        การไหว้ขนมจ้างในปัจจุบัน ไม่ได้นำขนมจ้างไปโยนลงแม่น้ำแล้ว แต่จะไหว้กันภายในบ้าน และหลายเมืองก็จัดเป็นงานใหญ่ มีการแข่งเรือมังกร「龍舟」กันเป็นที่สนุกสนาน บ้านไหนที่แม่บ้านมีฝีมือก็มักจะ "เปาโจ้งจื่อ" (包粽子) บ้างก็เรียกว่าโร่วจ้ง หรือบ๊ะจ่าง (肉粽) และแจกจ่ายญาติมิตรให้ได้ชิมกัน นอกจากนี้ ตามห้างร้านท้องตลาดก็จะมีขนมจ้างวางขายกันมากมาย

 

บ๊ะจ่างรสชาติไทยๆ ไส้กะเพราหมู ได้รับความนิยมอย่างมาก

 

บ๊ะจ่างไส้เนื้อวัววากิว ลูกละ 300-500 เหรียญไต้หวัน

 

บ๊ะจ่างเย็นไส้ไอศกรีมห่อสตรอเบอร์รี่

 

 

บ๊ะจ่างไส้เป๋าฮื้อ

 

บ๊ะจ่างไส้เนื้อไก่และเกาลัด

 

       แต่มาถึงยุคปัจจุบัน การห่อขนมจ้างเอง ไม่ค่อยเป็นที่นิยม เพราะเป็นครอบครัวขนาดเล็ก ประกอบกับไม่มีเวลา สู้ซื้อจากร้านค้าที่เขาห่อขายโดยเฉพาะไม่ได้ ทุกวันนี้ ขนมจ้างหรือบ๊ะจ่าง ถือเป็นขนมที่ทานได้ตลอดทั้งปี แต่จะมีมากเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลบ๊ะจ่าง ไม่เพียงแต่ร้านค้าเท่านั้น ภัตตาคารและโรงแรมดังๆ ก็จะห่อบ๊ะจ่างขาย กล่าวได้ว่า ถึงเทศกาลไหว้ขนมจ้างทีไร จะมีขนมบ๊ะจ่างหลายร้อยยี่ห้อให้เลือกซื้อ ตั้งแต่ราคาถูกจนถึงราคาแพง

       แต่ในปีนี้ จะแข่งกันที่ไส้ของบ๊ะจ่าง แต่ไหนแต่ไรมา ไส้บ๊ะจ่าง จะห่อด้วยเนื้อหมู ระยะไม่กี่ปีมานี้ มีไส้เป๋าฮื้อ ขาหมู แต่ปีนี้ นิยมไส้กะเพราหมูสับ รสชาติแบบไทยๆ และไส้เนื้อวัว ต้องเป็นเนื้อวัววากิวจากญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียเสียด้วย ลูกละ 300-500 เหรียญ นอกจากนี้ ยังมีไส้พระกระโดดกำแพงด้วย   

 

 ในอดีตแม่บ้านมักจะห่อบ๊ะจ่างเองและแจกจ่ายญาติมิตรให้ได้ชิมกัน

 

 

ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะซื้อบ๊ะจ่างจากตลาด ห้างและภัตาคารมาทาน

 

3. ชานมไข่มุก เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของไต้หวันที่โด่งดังไปทั่วโลก อุปกรณ์ที่การทานคือหลอดดูด แต่สำนักงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประกาศตั้งแต่ 1 ก.ค. ปีหน้าเป็นต้นไป ร้านค้าต่างๆ ห้ามให้หลอดพลาสติกแก่ลูกค้าที่กินอาหารในร้าน เจ้าหน้าที่แนะให้ใช้ช้อนตักชานมไข่มุกแทนหลอดดูด คำแนะนำนี้ถูกประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ยับ

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแนะให้ทานชานมไข่มุกด้วยช้อนแทนหลอดดูกถูกจวกยับ (ภาพจาก TVBS News)

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง 70 แห่ง รับการตรวจสอบความปลอดภัย

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

2018-06-16 07:00:00

1. กระทรวงแรงงานไต้หวันเพิ่ม 3 มาตรการ ปรับปรุงความเป็นอยู่และคุ้มครองความปลอดภัยแรงงานต่างชาติ

      หลังจากที่ระยะเวลาเพียง 6 เดือน เกิดเหตุไฟไหม้หอพักโรงงานติดต่อกันถึง  2 ครั้ง เป็นเหตุให้แรงงานต่างชาติเสียชีวิตถึง 8 ราย เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 61 กระทรวงแรงงานได้จัดประชุมหน่วยงานด้านแรงงานทั่วไต้หวัน เพื่อทบทวนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยของแรงงานต่างชาติมากขึ้น

 

เอาจริง! กระทรวงแรงงานไต้หวันเพิ่ม 3 มาตรการ ปรับปรุงความเป็นอยู่และคุ้มครองความปลอดภัยแรงงานต่างชาติ

 

      นางหวงชิวกุ้ย อธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวหลังการประชุมว่า สืบเนื่องจากช่วงระยะนี้ เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้ายแรงเผาหอพักแรงงานต่างชาติถึง 2 ครั้ง ที่ประชุมมีมติเพิ่มมาตรการคุ้มครองความเป็นอยู่และความปลอดภัยของแรงงานต่างชาติ 3 รายการ ได้แก่ 1 เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่สถานประกอบการที่มีการว่าจ้างแรงงานต่างชาติมากกว่า 30 คนขึ้นไป และภายในเวลา 3 ปี เคยถูกแรงงานต่างชาติร้องเรียนผ่านหน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์ เช่น สายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955 เป็นต้น โดยจะมีการตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนภัยและดับเพลิง ความปลอดภัยของอาคารโรงงาน หอพัก รวมถึงอาชีวอนามัยและมาตรการดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติเป็นต้น ในเบื้องต้น ได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง 70 โรงงาน มีกำหนดจะตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเวลา 60 วัน จากนั้นจะนำผลการตรวจสอบเข้าพิจารณาทบทวนในที่ประชุมในเดือนสิงหาคมปีนี้

 

กระทรวงแรงงานได้คัดเลือกสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง 70 แห่ง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและหอพักของแรงงานต่างชาติ

 

      ประการที่ 2 จะมีการทบทวนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะมาตรฐานการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติที่นายจ้างจะต้องปฏิบัติ เช่นสภาพการณ์ในหอพักรวมถึงอาหารการกิน อธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงานผู้นี้กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อเสนอและปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น ส่วนข้อเสนอของกลุ่ม NGO ที่เสนอให้แยกหอพักและโรงงานออกจากกัน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการบริหารสถานประกอบการ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงเศรษฐการ ความปลอดภัยและการบริหารอาคาร ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย จะนำเข้าหารือในที่ประชุมข้ามกระทรวง ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้

 

กลุ่ม NGO เรียกร้องออกกฎหมายให้แยกหอพักและโรงงานออกจากกัน

 

      สำหรับประการที่ 3 จะมีการแก้ระเบียบว่าด้วยการอนุญาตว่าจ้างและการบริหารแรงงานต่างชาติก่อนสิ้นเดือนตุลาคมปีนี้ โดยเฉพาะในบทลงโทษสำหรับนายจ้างที่ไม่ดูแลหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของนายจ้างที่ดี เป็นเหตุให้แรงงานต่างชาติเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน รวมถึงสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายในลักษณะร้ายแรง จะลงโทษทันที ไม่ให้โอกาสปรับปรุงแก้ตัวเหมือนอย่างที่ผ่านมาอีก์

      หวังว่าหน่วยงานรัฐจะเอาจริงเอาจังตามมาตรการที่กล่าวมาทั้ง 3 รายการ ซึ่งจะทำให้แรงงานต่างชาติลดความผวาและแรงกดดันจากการทำงานลงได้บ้าง

 

หอพักแรงงานไทยที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ.Unitech สาขาอี๋หลาน

 

2. แรงงานต่างชาติไม่ผ่านการตรวจโรคเพิ่มจำนวนขึ้น โรคที่เป็นมากที่สุดได้แก่พยาธิในลำไส้ ประเทศที่เป็นมากที่สุดได้แก่เวียดนาม

      กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวันเปิดเผยสถิติการตรวจโรคของแรงงานต่างชาติในปี 2560 ทั้งการตรวจโรคครั้งแรก และการตรวจในเดือนที่ 6, 18,และ 30 พบว่าแรงงานต่างชาติที่รับการตรวจโรคทีทั้งหมด 772,848 คน มีผู้ไม่ผ่านการตรวจโรค 5,770 คน ครองสัดส่วน 0.75% เพิ่มขึ้นกว่าปี 2559 0.3% โรคที่ไม่ผ่านมาตรวจมากที่สุด ได้แก่พยาธิในลำไส้ มี 5,230 คน เพิ่มขึ้นกว่าปี 2559 ถึง 2,000 คน ตามด้วยตรวจเอกซ์เรย์ที่ปอด 436 คน ซิฟิลิส 105 คนและโรคเรื้อน 3 คน  

 

ปี 60 มีแรงงานต่างชาติที่ไม่ผ่านการตรวจโรค 5,770 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานเวียดนามมากที่สุด

 

      สำหรับโรคพยาธิในลำไส้ที่มีแรงงานต่างชาติไม่ผ่านการตรวจโรคมากที่สุดถึง 5,239 ราย ครองสัดส่วนของโรคที่ไม่ผ่านการตรวจในแรงงานต่างชาติถึง 90% แบ่งเป็นผู้ไม่ผ่านการตรวจโรคในครั้งแรก จำนวน 2,327 คน และการตรวจโรคในเดือนที่ 6, 18 และ 30 จำนวน 2,903 คน เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แสดงว่า การตรวจโรคในประเทศผู้ส่งออกแรงงาน ก่อนที่แรงงานต่างชาติจะเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน จะต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น แลพหากจำแนกตามสัญญาติแล้ว แรงงานเวียดนามมีจำนวนไม่ผ่านการตรวจโรคพยาธิมากที่สุด มีถึง 1,942 คนตามด้วยอินโดนีเซีย 1,557 คน ฟิลิปปินส์ 1,231 คน ส่วนแรงงานไทยที่ไม่ผ่านการตรวจโรคพยาธิมี 499 คน แม้จะจำนวนแรงงานไทยที่ไม่ผ่านการตรวจโรคพยาธิจะน้อยที่สุด แต่เนื่องจากยอดจำนวนแรงงานไทยมีน้อยกว่าชาติอื่น หากเทียบอัตราส่วนต่อจำนวนแรงงานของแต่ละชาติแล้ว แรงงานไทยมีสัดส่วนผู้ไม่ผ่านการตรวจโรคอยู่ที่ 0.83% สูงเป็นอันดับ 2 รองจากเวียดนามที่ 0.97% อันดับ 3 ได้แก่ฟิลิปปินส์ 0.82% และอันดับ 4 คนงานอินโดนีเซีย 0.62%

      ส่วนการฉายเอกซ์เรย์ตรวจวัณโรคในปอดนั้น ในจำนวนผู้ไม่ผ่านการตรวจ 436 คน ชาติที่ไม่ผ่านการตรวจมากที่สุดได้แก่อินโดนีเซีย มี 180 คน ตามด้วยเวียดนาม 114 คน ฟิลปปินส์ 108 คน ส่วนคนงานไทยมี 34 คน

      ด้านโรคซิฟิลิส มีผู้ไม่ผ่านการตรวจ 105 คน อินโดนเซียมีมากที่สุด 59 คน ตามด้วยฟิลปปินส์ 20 คน และเวียดนาม 17 คน ส่วนแรงงานไทยที่ถูกตรวจพบเป็นกามโรค ประเภทซิฟิลิส 8 คน

 

แรงงานต่างชาติไม่ผ่านการตรวจโรคพยาธิในลำไส้มากที่สุด

 

3. คนงานฟิลิปปินส์โรงงาน hTC ประท้วงนายจ้างหักค่าอาหารและบีบให้ลาออก

      เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา สมาคมบริการประชาชน หรือ SPA ซึ่งเป็นหน่วยงาน NGO ในนครเถาหยวน นำพนักงานโรงงาน hTC สัญชาติฟิลิปปินส์กลุ่มหนึ่งไปชุมนุมประท้วงที่บริษัท Google สำนักงานไต้หวัน ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารไทเป 101 ในกรุงไทเป ชูป้ายประท้วงว่า hTC หักค่าอาหารอย่างผิดกฎหมาย ปลอมแปลงเอกสาร และบีบให้แรงงานลาออกจากงานโดยไม่สมัครใจ ในฐานะที่ Google เป็นบริษัทแม่ ต้องร่วมรับผิดชอบต่อพฤติกรรมผิดกฎหมายดังกล่าว

      นายวางอิงต๋า เลขาธิการสมาคม SPA กล่าวว่า เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา hTC ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตโทรศัพท์มือถือแบรนด์ดังของไต้หวัน อ้างเหตุผลถูก Google เข้าควบกิจการ ทยอยให้พนักงานชาวฟิลิปปินส์ลาออกแล้วส่งกลับบ้าน แม้จะมีการชะลอมาตรการนี้ เนื่องจากถูกหน่วยงาน NGO เข้าไกล่เกลี่ย แต่ก็ยังแอบใช้วิธีให้พนักงานฟิลิปปินส์เซ็นใบลาออกโดยความสมัครใจ นอกจากนี้ โรงงานยังฝ่าฝืนสัญญาด้วยการหักค่าอาหารจำนวน 2,500 เหรียญไต้หวัน ทั้งที่ในสัญญาระบุว่า นายจ้างจัดอาหารให้ฟรีวันละ 3 มื้อ แต่มีการทำสัญญาแนบฉบับหนึ่งขึ้นมา ระบุว่าแรงงานต่างชาติจะเสียค่าอาหารเดือนละ 2,500 เหรียญไต้หวัน เอกสารแนบฉบับนี้ คนงานไม่ได้เซ็นเอง ดังนั้น จึงมีความเป็นได้สูงที่บริษัทปลอมแปลงเอกสาร

      ด้าน hTC โต้ว่า สำนักงานแรงงานฟิลิปปินส์บังคับให้สัญญาจ้างมาตรฐานของคนงานฟิลิปปินส์ นายจ้างต้องจัดอาหารให้คนงานฟรี แต่ขณะที่ไปรับสมัครแรงงานที่กรุงมะนิลา มีการชี้แจงให้คนงานทราบและเข้าใจแล้วว่า จะหักค่าอาหารเดือนละ 2,500 เหรียญ นายจ้างเพิ่มให้เดือนละ 1,500 เหรียญ เท่ากับว่า แรงงานจ่าย 2,500 แต่สามารถซื้ออาหารในโรงอาหารหรือร้านสะดวกซื้อในโรงงานได้ในวงเงิน 4,000 เหรียญ ที่สำคัญ หนังสือรับรองค่าจ้างและค่าใช้จ่ายของคนงาน ซึ่งคนงานลงนามก่อนการเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันและผ่านการรับรองจากกระทรวงแรงงานฟิลิปปินส์มาแล้ว ระบุว่า มีการหักค่าอาหารเดือนละ 2,500 เหรียญ จึงไม่มีปัญหาฝ่าฝืนสัญญาจ้างแต่อย่างใด

 

คนงานฟิลิปปินส์โรงงาน hTC ประท้วงนายจ้างหักค่าอาหารและบีบให้ลาออก

More
การแข่งเรือมังกรที่

ทริปวันเดียว ไปเที่ยวชมการแข่งเรือมังกรที่ปี้ถัน ก่อนจะปิดท้ายด้วยการแช่ออนเซ็นสาวงามที่อูไหล

ทริปวันเดียว ไปเที่ยวชมการแข่งเรือมังกรที่ปี้ถัน ก่อนจะปิดท้ายด้วยการแช่ออนเซ็นสาวงามที่อูไหล

2018-06-15 22:30:00

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

 

- อย่าพลาดการไปชมการแข่งขันเรือมังกรในเทศกาลตวนอู่ วันที่ 18 มิย.นี้ มีแข่งกันหลายจังหวัดทั่วเกาะไต้หวันเลย

 

- พิเศษสุดกับทริปวันเดียว ไปเที่ยวชมการแข่งเรือมังกรที่"ปี้ถัน" ตบท้ายด้วยแช่ออนเซ็นสาวงามที่อูไหล

 

- ล็อตโต้ไต้หวันแจกอั่งเปาฉลองเทศกาลตวนอู่ นอกจากเงินรางวัลที่ 1 จะเริ่มรับกันที่ 100 ล้านNT$ แล้ว ยังมีการแจกรางวัลพิเศษ รางวัลละ 1 ล้านNT$ สำหรับ BIG LOTTO หรือต้าเล่อโท่ว (6/49) ประจำงวดวันที่ 15 มิย., 19 มิย., 22 มิย. และ 26 มิย. 61 ด้วย 

 

More
จันหย่งหรานและอีวาน โดดิก

จันหย่งหรานคว้าแชมป์คู่ผสมในเฟรนช์โอเพ่น 2018

จันหย่งหรานคว้าแชมป์คู่ผสมในเฟรนช์โอเพ่น 2018

2018-06-14 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

-จันหย่งหรานคว้าแชมป์คู่ผสมในเฟรนช์โอเพ่น 2018

-เจิงจวิ้นซิน หนุ่มไต้หวันคว้าแชมป์ชายเดี่ยวและได้รองแชมป์ชายคู่ในการแข่งขันระดับเยาวชนของเฟรนช์โอเพ่น 2018

More
บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน  (Massive open online courses - MOOCs)

ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 การศึกษามุ่งใต้ใหม่ 7 ม. ดังในไต้หวัน ร่วมลุย Massive open online courses (MOOCs)

ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 การศึกษามุ่งใต้ใหม่ 7 ม. ดังในไต้หวัน ร่วมลุย Massive open online courses (MOOCs)

2018-06-14 19:31:00

ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61

 

 

     สกู๊ปพิเศษ การศึกษามุ่งใต้ใหม่ 7 ม. ดังในไต้หวัน ร่วมลุย Massive open online courses (MOOCs) หรือ บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน พุ่งเป้า 4 ประเทศ มุ่งใต้ใหม่ สานฝันให้เป็นจริง ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย win win 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงาน

More