QR Code
ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 61 - เซเว่นอีเลเว่นเปิดใหม่เก๋ไก๋ สุดอลังในไต้หวัน ฮอตฮิตติดดาว
2018-08-07
 • เซเว่นอีเลเว่นเปิดใหม่เก๋ไก๋ สุดอลังในไต้หวัน

  เซเว่นอีเลเว่นเปิดใหม่เก๋ไก๋ สุดอลังในไต้หวัน

  เซเว่นอีเลเว่นที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ด้วยคอนเซ็ปต์แหล่งรวมขนมเบเกอรี่
 • เซเว่นอีเลเว่นเปิดใหม่เก๋ไก๋ สุดอลังในไต้หวัน

  เซเว่นอีเลเว่นเปิดใหม่เก๋ไก๋ สุดอลังในไต้หวัน

  เซเว่นอีเลเว่นสไตล์สวยแบบมุ้งมิ้งที่สุดในไต้หวันที่กลายเป็นสถานที่ฮอตฮิตในการถ่ายรูปเล่น ตั้งอยู่ที่นครไทจง
 • เซเว่นอีเลเว่นเปิดใหม่เก๋ไก๋ สุดอลังในไต้หวัน

  เซเว่นอีเลเว่นเปิดใหม่เก๋ไก๋ สุดอลังในไต้หวัน

  เซเว่นอีเลเว่นที่ไม่มีพนักงานแคชเชียร์ 7-ELEVEN 無人超商 X-STORE ที่เขตซิ่นอี้ กรุงไทเป

 

คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

 

สัปดาห์นี้พาคุณไปติดดาว 7-11 เปิดใหม่เก๋ไก๋ สุดอลัง 3 สไตล์ ในไต้หวัน

 

1. เซเว่นอีเลเว่นที่ไม่มีพนักงานแคชเชียร์ 7-ELEVEN 無人超商 X-STORE ที่เขตซิ่นอี้ กรุงไทเป 

 

2. เซเว่นอีเลเว่นสไตล์สวยแบบมุ้งมิ้งที่สุดในไต้หวันที่กลายเป็นสถานที่ฮอตฮิตในการถ่ายรูปเล่น ตั้งอยู่ที่นครไทจง

 

3. เซเว่นอีเลเว่นที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ด้วยคอนเซ็ปต์แหล่งรวมขนมเบเกอรี่ ที่เขตซิ่นอี้ กรุงไทเป

ผู้อนุบาลอินโดโหด ตบและทีบหน้าคนชรา

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

2018-09-15 08:44:17

 

คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

1. 1 ม.ค. 62 ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 23,100 เหรียญไต้หวัน ลูกจ้างจ่ายเบี้ยประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นเดือนละ 24 เหรียญไต้หวัน

         ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่ผ่านมานี้ มีมติปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนจากปัจจุบัน 22,000 เหรียญไต้หวัน เป็น 23,100 เหรียญไต้หวัน ปรับขึ้น 1,100 เหรียญ หรือปรับขึ้นในสัดส่วนร้อยละ 5 ได้รับการอนุมัติจากสภาบริหารแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป ค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนจะปรับขึ้นเป็น 23,100 เหรียญไต้หวัน ส่วนค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง สำหรับการทำงานที่คิดค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงของแรงงานท้องถิ่น ปรับขึ้นจากชั่วโมงละ 140 เหรียญไต้หวันเป็น 150 เหรียญไต้หวัน ปรับขึ้น 7.14%

         กระทรวงแรงงานแถลงว่า การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนเป็น 23,100 เหรียญ จะมีแรงงานท้องถิ่น 1,363,400คนและแรงงานต่างชาติในภาคการผลิต 438,000 คน รวมเป็น 2,257,400คน ได้รับอานิสงค์ ส่วนการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงเป็น 150 เหรียญไต้หวันต่อชั่วโมง จะมีแรงงานท้องถิ่นได้รับการปรับขึ้นค่าจ้าง 456,000 คน

         และหลังจากปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแล้ว เบี้ยประกันภัยแรงงาน ประกันสุขภาพจะปรับขึ้นตามไปด้วย แต่อัตราการปรับขึ้นเบี้ยประกันทั้งประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพ คาดว่าจะประกาศได้ในเดือนตุลาคมศกนี้

 

ปีใหม่ปรับขึ้นค่าจ้างเดือนละ 1,100 เหรียญ แต่นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มกว่า 1,235 เหรียญ ขณะที่ลูกจ้างจ่ายเพิ่มเดือนละประมาณ 24 เหรียญ

 

         ทางฝ่ายนายจ้างบ่นว่า การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้ นอกจากค่าจ้างแล้ว เงินโบนัส เบี้ยประกันภัยแรงงานที่นายจ้างต้องรับผิดชอบร้อยละ 70 แรงงานรับผิดชอบเพียงร้อยละ 20 และเบี้ยประกันสุขภาพที่นายจ้างรับผิดชอบร้อยละ 60 แรงงานรับผิดชอบร้อยละ 30 ส่งผลให้ต้นทุนด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งนายจ้างจะต้องรับไปเต็มๆ ปีละ 39,000 ล้านเหรียญไต้หวัน

จากการประมาณการของกระทรวงแรงงานคาดว่า แรงงานต่างชาติที่ส่วนใหญ่ได้รับค่าจ้างเท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ นายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มในส่วนที่เป็นเบี้ยประกันภัยแรงงานและเบี้ยประกันสุภาพ 135 เหรียญไต้หวัน บวกกับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น 1,100 เหรียญ แต่ละเดือน นายจ้างต้องจ่ายเพิ่ม 1,235 เหรียญไต้หวันต่อการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ 1 คน

         สำหรับแรงงานต่างชาติในภาคการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่มีค่าจ้างรายเดือนเท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หลังวันที่ 1 ม.ค. 2562 ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 23,100 เหรียญไต้หวันแล้ว จะเสียเบี้ยประกันภัยแรงงานเพิ่มขึ้น 20 เหรียญ จากเดิม 418 เหรียญเป็น 438 เหรียญ และเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น 4 เหรียญ จากเดิม 310 เหรียญเป็น 314 เหรียญ สรุปก็คือตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไป ค่าจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นเดือนละ 1,100 เหรียญ แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 24 เหรียญไต้หวัน ขณะที่มีวงเงินคุ้มครองจากประกันภัยแรงงานเพิ่มขึ้น และที่สำคัญ เงินบำเหน็จชราภาพที่มีเพียงไต้หวันเท่านั้น ที่จ่ายให้แก่แรงงานต่างชาติ หลังอายุครบ 65 ปีขึ้นไปแล้ว จะได้รับมากขึ้น เพราะอัตราค่าจ้างที่แจ้งเอาประกันเพิ่มสูงขึ้น

                 ส่วนตำแหน่งผู้ช่วยงานบ้านและผู้อนุบาลในครัวเรือน เนื่องจากไม่อยู่ในการคุ้มครองของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน จึงไม่ได้อยู่ในขอบข่ายได้รับการปรับ แต่สำหรับผู้ช่วยงานบ้านและผู้อนุบาลไทย สำนักงานแรงงานไทยในไต้หวัน กำหนดให้นายจ้างขณะยื่นขอนำเข้าแรงงานไทยในตำแหน่งนี้ จะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 

ปรับขึ้นค่าจ้างเดือนละ 1,100 เหรียญ นายจ้างจ่ายเพิ่มกว่า 1,235 เหรียญ ลูกจ้างจ่ายเพิ่มเดือนละประมาณ 24 เหรียญ

 

2. กลุ่ม NGO ในไต้หวันประท้วงตำรวจใช้ปืนยิงตาข่าย เป็นเหตุให้แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายที่ลักลอบตัดไม้บนดอยเสียชีวิต

       เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ผ่านมานี้ ตัวแทนของสมาคมแรงงานนานาชาติและศูนย์บริการคู่สมรสเวียดนาม สององค์กรนอกภาครัฐ หรือ NGO ในไต้หวันไปชุมนุมประท้วงอยู่หน้าที่ทำการสำนักงานตำรวจ กระทรวงมหาดไทยในกรุงไทเป ประท้วงตำรวจใช้ปืนยิงตาข่ายล้อมจับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย บนภูเขาอาลีซาน ตะขอตาข่ายส่วนที่เป็นเหล็กถูกใส่หัวของแรงงานเวียดนาม จนได้รับบาดเจ็บ อีกหลายวันต่อมาพบว่าแรงงานเวียดนามรายนี้ ซึ่งถูกจับกุมแต่หนีรอดออกไปได้ นอนเสียชีวิตอยู่ในป่า ขณะที่มือยังถูกล๊อคด้วยกุญแจมือ  กลุ่ม NGO เรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของแรงงานเวียดนามรายนี้ว่า ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ ขณะเดียวกัน ยังเรียกร้องให้ยกเลิกระบบให้เงินรางวัลตามผลงานการจับกุมแรงงานต่างชาติแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเปิดให้แรงงานต่างชาติสามารถโอนย้ายนายจ้างได้โดยเสรี ห้ามมีการเก็บค่าบริการจัดหางาน เพื่อลดปัจจัยที่ทำให้แรงงานต่างชาติหลบหนีนายจ้าง

 

กลุ่ม NGO ประท้วงตำรวจใช้ปืนยิงตาข่ายล้อมจับ เป็นเหตุให้แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายที่ลักลอบตัดไม้บนดอยเสียชีวิต

 

       แรงงานเวียดนามที่เคราะห์เสียชีวิตรายนี้ ชื่อนายหวงเหวินถวน เดินทางมาทำงานที่ไต้หวันเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ในตำแหน่งลูกเรือประมง เนื่องจากทนต่อการทำงานหนักและนายจ้างดุด่าไม่ไหว ทำงานได้เพียง 4 เดือนก็หลบหนีนายจ้างไปรับจ้างตัดไม้บนเขาอาลีซานในเมืองเจียอี้อย่างผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 14 เมษายนปีนี้ นายหวงและเพื่อนร่วมชาติอีกหลายคน ขณะที่กำลังแบกท่อนไม้ลงจากดอย ถูกตำรวจป่าไม้ที่เดินทางไปดักรออยู่แล้วใช้ปืนยิงตาข่ายล้อมจับ แต่ตะขอตาข่ายไปถูกใส่หัวของนายหวงได้รับบาดเจ็บ แม้จะถูกจับใส่กุญแจมือ แต่นายหวงหนีรอดออกไปได้ อีก 4 วันต่อมา มีคนไปพบนายหวงนอนตายอยู่ในป่า ในลักษณะขึ้นอืด บนหัวมีบาดแผล และที่มือยังมีกุญแจมือล็อคอยู่ นิติเวชชันสูตรศพกล่าวว่า สาเหตุการตายมาจากกระดูกบนหัวแตกร้าวและไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิบนดอยที่เปลี่ยนแปลงอย่างฮวบฮาบได้

       สมาคมแรงงานนนานาชาติไต้หวันแถลงว่า การเสียชีวิตของนายหวง ไม่ใช่เป็นคดีเฉพาะกรณี ทั้งนี้ เมื่อเดือนสิงหาคมปี 2560 ก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่คนงานเวียดนามหลบหนีนายจ้างในเมืองซินจู๋รายหนึ่ง ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับแจ้งเหตุเดินทางมาจับกุม ถูกตำรวจยิง 9 นัดเสียชีวิต คดีนี้ สำนักงานอัยการของศาลท้องถิ่นซินจู๋สั่งฟ้องตำรวจ ข้อหาใช้อาวุธปืนอย่างไม่เหมาะสมและเกินกว่าเหตุ ประมาทในหน้าที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต ในส่วนของคดีแพ่ง ตำรวจที่ตกเป็นจำเลย ได้ยอมความกับทายาทของผู้ตายแล้ว ในวงเงินชดเชย 2.5 ล้านเหรียญไต้หวัน จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของนายหวงว่า ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ ขณะเดียวกัน ยังเรียกร้องให้ยกเลิกระบบให้เงินรางวัลตามผลงานการจับกุมแรงงานต่างชาติแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเปิดให้แรงงานต่างชาติสามารถโอนย้ายนายจ้างได้โดยเสรี ห้ามมีการเก็บค่าบริการจัดหางาน เพื่อลดปัจจัยที่ทำให้แรงงานต่างชาติหลบหนีนายจ้าง

 

 

NGO พาพี่สาวผู้ตาย (สวมเสื้อเหลือง) ไปประท้วงตำรวจใช้ปืนยิงตาข่ายล้อมจับ เป็นเหตุให้น้องชายที่เป็นแรงงานผิดกฎหมายเสียชีวิต

 

3. ผู้อนุบาลอินโดโหด ตบและทีบหน้าคนชรา ภาพทำร้ายคนแก่ถูกโพสลงเฟซบุ๊ก ชาวโซเชียลด่าลั่นทั้งเมือง

       ไต้หวันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว ประชากรสูงอายุ หรือ 65 ปีขึ้นไปมีมากกว่า 3 ล้านคน ในจำนวนนี้มีคนชราจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาสุขภาพ ต้องการคนมาดูแล จึงมีการนำเข้าผู้อนุบาลต่างชาติเพื่อมาดูแลคนชรา ณ สิ้นเดือนก.ค.ปีนี้ มีจำนวน 253,046 คน ดังนั้นในบ้านมีผู้อนุบาลต่างชาติจึงเป็นภาพที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในครอบครัวชาวไต้หวัน ผู้อนุบาลต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานอินโดนีเซีย ทำงานดี มีความอดทน เป็นที่ชื่นชอบของนายจ้างและคนแก่ที่ถูกดูแล แต่ก็มีผู้อนุบาลใจโหด มักจะตบตีทำร้ายคนชราที่ไม่มีทางสู้เป็นข่าวให้ได้ยินเป็นระยะๆ อย่างช่วงนี้ โลกโซเชียลส่งว่อนคลิปสาวอินโดนีเซียตบตีทำร้ายอากงวัย 80 ปี ที่ป่วยเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวไม่ได้ ฟ้องหลานสาวว่าถูกทำร้าย นายจ้างซึ่งเป็นหลานสาวอากงจึงติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อติดตามดูการดูแลของผู้อนุบาลจากมือถือ พบภาพที่น่าเสียใจและน่าโมโหอย่างยิ่ง ผู้อนุบาลที่ตนจ่ายค่าจ้างว่าจ้างมาดูแลคุณปู่ กลับทำร้ายตบตี กระทั่งใช้เท้าทีบหน้าคนแก่ที่ป่วยและไร้ทางสู้เป็นประจำ

 

ผู้อนุบาลอินโดโหด ป้อนอาหารให้อากงโดยวิธียัดอาหารเข้าปาก ตบตีและทีบหน้าอากงที่เป็นอัมพาต

 

       เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองจางฮั่ว ผู้อนุบาลอินโดนีเซียรายหนึ่งเดินทางมาดูแลอากงวัย 80 ปี ที่ป่วยเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวและช่วยตัวเองไม่ได้ ต่อหน้านายจ้างปฏิบัติหน้าที่ดี แต่ลับหลังอยู่กับอากงสองต่อสอง กลับปฏิบัติต่ออากงอย่างโหดร้ายทารุณ เช่นป้อนอาหารใช้วิธียัดอาหารเข้าปาก ตบบ้องหู ตบหน้า แม้กระทั่งใช้เท้าทีบหน้าอากงที่ไม่มีทางสู้ อากงเนื่องจากป่วยเป็นอัมพาต ไม่สามารถพูดจาได้สะดวกคล่องแคล้ว ได้แต่แสดงอาการ ซึ่งพอสื่อกันรู้เรื่องฟ้องหลายครั้งแล้วว่า ถูกผู้อนุบาลอินโดนีเซียรายนี้ทำร้าย แต่เนื่องจากไม่มีหลักฐาน หลานอากงจึงแอบติดตั้งกล้องวงจรปิด พบพฤติกรรมที่โหดร้ายทารุณของผู้อนุบาลรายนี้ แต่ไม่ได้แจ้งความ เพียงแค่เรียกบริษัทจัดหางานส่งผู้อนุบาลใจร้ายรายนี้กลับประเทศ จากนั้นไม่นาน เพื่อนของหลานอากงมาเห็นคลิปดังกล่าวเข้ารู้สึกโมโหเป็นอย่างยิ่ง นำไปโพสลงในเฟซบุ๊ก มีคนแชร์ว่อนโลกโซเชียล และด่ากันลั่นทั้งเมือง

       หลังกลายเป็นข่าวใหญ่ กระทรวงแรงงานตรวจสอบจึงพบว่า นายจ้างไม่ได้ดำเนินคดีกับผู้อนุบาลใจโหดรายนี้ เพียงแค่ส่งกลับบ้าน กระนั้นก็ตาม ได้จัดผู้อนุบาลรายนี้อยู่ในบัญชีดำ ห้ามเดินทางเข้ามาทำงานในไต้หวันตลอดชีพ

       นายเสวียเจี้ยนจง ผอ. สำนักงานบริหารแรงงานข้ามชาติ กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานกล่าวว่า แรงงานต่างชาติ หากทำร้ายผู้สูงอายุหรือคนป่วย นายจ้างควรจะแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และหากอัยการสั่งฟ้อง แม้จะยังไม่มีการตัดสิน กระทรวงแรงงานจะเพิกถอนใบอนุญาตทำงานทันที หลังจากคดีสิ้นสุดลง จะถูกเนรเทศส่งกลับประเทศ ห้ามเดินทางเข้ามาทำงานที่ไต้หวันตลอดชีวิต

 

 

ใช้ทัพพีป้อนอาหารยัดเข้าปากอากง

 

 

 

ตบหัวอากง

 

 ใช้เท้าถีบหน้าอากง

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพคอมพิวเตอร์ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมง ##

More
พิพิธภัณฑ์กู้กง

พิพิธภัณฑ์กู้กงติดอันดับ 8 ของ 25 อันดับพิพิธภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

พิพิธภัณฑ์กู้กงติดอันดับ 8 ของ 25 อันดับพิพิธภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

2018-09-14 22:30:00

 

 คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

- TripAdvisor เลือกพิพิธภัณฑ์กู้กงติดอันดับ 8 ใน 25 อันดับพิพิธภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 

- มารู้จัก 10 พิพิธภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวันจากการจัดอันดับของ TripAdvisor กัน

 

พิพิธภัณฑ์กู้กงของไต้หวันติดอันดับ 1 ใน 25 พิพิธภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

 

บรรยากาศสไตล์ยุโรปในพิพิธภัณฑ์ฉีเหม่ย

More
ไต้จืออิ่ง

ไต้จืออิ่งและโจวเทียนเฉิงผ่านเข้ารอบสบายในแบดอาชีพที่ญี่ปุ่น/เจิงจวิ้นซินอดสร้างประวัติศาสตร์ที่ยูเอสโอเพ่น

ไต้จืออิ่งและโจวเทียนเฉิงผ่านเข้ารอบสบายในแบดอาชีพที่ญี่ปุ่น/เจิงจวิ้นซินอดสร้างประวัติศาสตร์ที่ยูเอสโอเพ่น

2018-09-13 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

- ไต้จืออิ่งและโจวเทียนเฉิงผ่านเข้ารอบสบายที่ญี่ปุ่น

- เจิงจวิ้นซินอดสร้างประวัติศาสตร์ที่ยูเอสโอเพ่น หลังตกรอบรองชายเดี่ยวในการแข่งขันระดับเยาวชน ทำให้ไม่สามารถสร้างสถิติเป็นนักกีฬาคนที่ 4 ของโลกที่สามารถทะลุเข้ารอบชิงของการแข่งขันระดับเยาวชนของทัวร์นาเมนต์ระดับแกรนแสลมครบทั้ง 4 รายการภายในปีเดียวกัน

- เซี่ยสูเหวยแพ้คู่ปรับเก่าตกรอบ 2 หญิงเดี่ยว และไปได้เพียงรอบ 16 คู่สุดท้ายในประเภทคู่ของยูเอสโอเพ่น 2018

More
NGO ประท้วงตำรวจใช้ปืนยิงตาข่ายล้อมจับ เป็นเหตุให้แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายเสียชีวิต

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

2018-09-16 09:17:57

 

 คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

1. ปีใหม่ 2562 ปรับขึ้นค่าจ้างเป็น 23,100 เหรียญ แม้ลูกจ้างจ่ายเบี้ยประกันเพิ่ม 24 เหรียญ แต่วงเงินคุ้มครองเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพที่จะได้รับเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มมากขึ้นตามค่าจ้างที่ปรับขึ้น

         การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้ นอกจากค่าจ้างแล้ว เงินโบนัส เบี้ยประกันภัยแรงงานที่นายจ้างต้องรับผิดชอบร้อยละ 70 แรงงานรับผิดชอบเพียงร้อยละ 20 และเบี้ยประกันสุขภาพที่นายจ้างรับผิดชอบร้อยละ 60 แรงงานรับผิดชอบร้อยละ 30 ส่งผลให้ต้นทุนด้านแรงงานเพิ่มขึ้น

จากการประมาณการของกระทรวงแรงงานคาดว่า นายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มในส่วนที่เป็นเบี้ยประกันภัยแรงงานและเบี้ยประกันสุภาพ 135 เหรียญไต้หวัน บวกกับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น 1,100 เหรียญ แต่ละเดือน นายจ้างต้องจ่ายเพิ่ม 1,235 เหรียญไต้หวันต่อการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ 1 คน  ฝ่ายนายจ้างกล่าวว่า ต้นทุนด้านแรงงานจะเพิ่มขึ้นปีละ 39,000 ล้านเหรียญไต้หวัน

         ส่วนแรงงานต่างชาติในภาคการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่มีค่าจ้างรายเดือนเท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หลังวันที่ 1 ม.ค. 2562 ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 23,100 เหรียญไต้หวันแล้ว จะเสียเบี้ยประกันภัยแรงงานเพิ่มขึ้น 20 เหรียญ จากเดิม 418 เหรียญเป็น 438 เหรียญ และเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น 4 เหรียญ จากเดิม 310 เหรียญเป็น 314 เหรียญ สรุปก็คือตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไป ค่าจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นเดือนละ 1,100 เหรียญ แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นเดือนละ 24 เหรียญไต้หวัน ขณะที่มีวงเงินคุ้มครองจากประกันภัยแรงงานเพิ่มขึ้น และที่สำคัญ เงินบำเหน็จชราภาพที่มีเพียงไต้หวันเท่านั้น ที่จ่ายให้แก่แรงงานต่างชาติ หลังอายุครบ 60 ปีขึ้นไปแล้ว จะได้รับมากขึ้น เพราะอัตราค่าจ้างที่แจ้งเอาประกันเพิ่มสูงขึ้น (คลิกดูรายละเอียดการยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพจากไต้หวันเพิ่มได้ที่นี่)

         ช่วงหลายปีมานี้ ในไต้หวันมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแทบจะทุกปี ในอัตราเฉลี่ย 1,000 เหรียญไต้หวันต่อปี โดยนับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมาแล้วรวมครั้งนี้ด้วย จำนวน 8 ครั้ง จากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อปี 2551 ซึ่งอยู่ที่ 17,280 เหรียญไต้หวัน ปรับขึ้นเป็น 23,100 เหรียญไต้หวันในต้นปีหน้า ปรับขึ้นรวม 5,820 เหรียญ หรือปรับขึ้นในอัตราส่วน 33.68% ส่วนค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง ซึ่งใช้สำหรับผู้ใช้แรงงานท้องถิ่นที่ทำงานเป็นรายชั่วโมง 10 ปีที่ผ่านมา ปรับขึ้นจากชั่วโมงละ 95 เหรียญ รวมครั้งนี้เป็น 150 เหรียญ ปรับขึ้นไปแล้ว 55 เหรียญ คิดเป็นอัตราส่วน 57.89%

 

ปีใหม่ 2562 ปรับขึ้นค่าจ้างเป็น 23,100 เหรียญ แม้ลูกจ้างจ่ายเบี้ยประกันเพิ่ม 24 เหรียญ แต่วงเงินคุ้มครองเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพที่จะได้รับเมื่ออายุ 65 ปีขึ้นไป จะเพิ่มมากขึ้นตามค่าจ้างที่ปรับสูงขึ้น

 

2. แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายลักลอบตัดไม้บนดอยเสียชีวิต เหตุถูกตำรวจล้อมจับยิงด้วยปืนตาข่ายกลุ่ม NGO พาญาติผู้ตายประท้วงตำรวจทำเกินกว่าเหตุ

       เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ผ่านมานี้ กลุ่ม NGO ในไต้หวัน ได้แก่สมาคมแรงงานนานาชาติและศูนย์บริการคู่สมรสเวียดนาม ไปชุมนุมประท้วงอยู่หน้าที่ทำการสำนักงานตำรวจในกรุงไทเป ประท้วงตำรวจใช้ปืนยิงตาข่ายล้อมจับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย บนภูเขาอาลีซาน ตะขอตาข่ายส่วนที่เป็นเหล็กถูกใส่หัวของแรงงานเวียดนาม จนได้รับบาดเจ็บ อีกหลายวันต่อมาพบว่าแรงงานเวียดนามรายนี้ ซึ่งถูกจับกุมแต่หนีรอดออกไปได้ นอนเสียชีวิตอยู่ในป่า ขณะที่มือยังถูกล๊อคด้วยกุญแจมือ  กลุ่ม NGO เรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของแรงงานเวียดนามรายนี้ว่า ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ ขณะเดียวกัน ยังเรียกร้องให้ยกเลิกระบบให้เงินรางวัลตามผลงานการจับกุมแรงงานต่างชาติแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเปิดให้แรงงานต่างชาติสามารถโอนย้ายนายจ้างได้โดยเสรี ห้ามมีการเก็บค่าบริการจัดหางาน เพื่อลดปัจจัยที่ทำให้แรงงานต่างชาติหลบหนีนายจ้าง

 

NGO ประท้วงตำรวจใช้ปืนยิงตาข่ายล้อมจับ เป็นเหตุให้แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายเสียชีวิต

 

       แรงงานเวียดนามที่เคราะห์เสียชีวิตรายนี้ ชื่อนายหวงเหวินถวน เดินทางมาทำงานที่ไต้หวันเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ในตำแหน่งลูกเรือประมง เนื่องจากทนต่อการทำงานหนักและนายจ้างดุด่าไม่ไหว ทำงานได้เพียง 4 เดือนก็หลบหนีนายจ้างไปรับจ้างตัดไม้บนเขาอาลีซานในเมืองเจียอี้อย่างผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 14 เมษายนปีนี้ นายหวงและเพื่อนร่วมชาติอีกหลายคน ขณะที่กำลังแบกท่อนไม้ลงจากดอย ถูกตำรวจป่าไม้ที่เดินทางไปดักรออยู่แล้วใช้ปืนยิงตาข่ายล้อมจับ แต่ตะขอตาข่ายไปถูกใส่หัวของนายหวงได้รับบาดเจ็บ แม้จะถูกจับใส่กุญแจมือ แต่นายหวงหนีรอดออกไปได้ อีก 4 วันต่อมา มีคนไปพบนายหวงนอนตายอยู่ในป่า ในลักษณะขึ้นอืด บนหัวมีบาดแผล และที่มือยังมีกุญแจมือล็อคอยู่ นิติเวชชันสูตรศพกล่าวว่า สาเหตุการตายมาจากกระดูกบนหัวแตกร้าวและไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิบนดอยที่เปลี่ยนแปลงอย่างฮวบฮาบได้

 

กลุ่ม NGO ประท้วงตำรวจใช้ปืนยิงตาข่ายล้อมจับ เป็นเหตุให้แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายที่ลักลอบตัดไม้บนดอยเสียชีวิต

 

3. สัมภาษณ์คุณภัทราพร ไพบูลย์ศิลปะ ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ เกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบได้เห็น ขณะเดินทางมาทำข่าวในไต้หวัน พร้อมให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยทุกคน ขอให้สู้ๆ เพื่ออนาคตของตนเองและครอบครัว

 

คุณภัทราพร ไพบูลย์ศิลป (คนกลาง) ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ เยือน Rti

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพคอมพิวเตอร์ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมง ##

More
นายอู๋จาวเซี่ย รมว. กต. ไต้หวัน (ขวา) เข้าร่วมการประชุม PIF พบผู้นำประเทศเจ้าภาพ

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 10 ก.ย. 61 จีนกร่างใน PIF ถูกเจ้าภาพสั่งห้ามพูด วอล์กเอาท์ออกจากที่ประชุม

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 10 ก.ย. 61 จีนกร่างใน PIF ถูกเจ้าภาพสั่งห้ามพูด วอล์กเอาท์ออกจากที่ประชุม

2018-09-12 19:35:56

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 10 ก.ย. 61

         1. จีนกร่างในการประชุม (Pacific Islands Forum-PIF) จนถูกเจ้าภาพสั่งห้ามพูด ไม่พอใจถึงกับวอล์กเอาท์ออกจากที่ประชุม เจ้าภาพเรียกร้องให้ขอโทษ ส่วนจีนก็ไม่ยอมถอย ประนามว่า เจ้าภาพไม่เข้าใจสถานการณ์โลก สำหรับ กต. ไต้หวัน ระบุเคารพการตัดสินใจของเจ้าภาพ 

          2. กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ประกาศยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวรัสเซีย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ 

More
สามสาว S.H.E.

ฟังเพลงฉลองครบรอบ 17 ปีของสามสาว S.H.E. ในเพลง 17 และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงฉลองครบรอบ 17 ปีของสามสาว S.H.E. ในเพลง 17 และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-09-09 22:30:00

 

 คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

     - ฟังเพลงฉลองครบรอบ 17 ปีของสามสาว S.H.E. ในเพลง 17

     - ข่าวบันเทิงไต้หวัน (5 หนุ่ม Mayday บุกแดนโอปป้า ไปเปิดคอนเสิร์ต Life Tour รอบที่ 108 ที่กรุงโซล / กวงเหลียงยังฮ็อตไม่เลิก แฟนเพลงที่มาเลเซียจองบัตร 15,000 ใบหมดภายใน 5 ชั่วโมง)

 

สามสาว S.H.E. เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของไต้หวัน กับเพลง 17 ซึ่งเป็นซิงเกิลฉลองการเข้าวงการเพลงครบรอบ 17 ปีของพวกเธอ

 

Mayday กับคอนเสิร์ต Life Tour รอบที่ 108 ที่กรุงโซลแดนโอปป้า

 

กวงเหลียง นักร้องหนุ่มคนด้ังชาวมาเลเซีย เตรียมกลับไปเปิดคอนเสิร์ตที่บ้านเกิดอีกครั้ง

 

More
ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 61

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 61 - กล่องของขวัญขนมไหว้พระจันทร์ที่ชาวไต้หวันนิยมเลือกซื้อ

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 61 - กล่องของขวัญขนมไหว้พระจันทร์ที่ชาวไต้หวันนิยมเลือกซื้อ

2018-09-13 19:28:46

อีกไม่นานก็ใกล้จะถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้ว สัปดาห์นี้พาคุณไปติดดาวผลสำรวจกล่องของขวัญขนมไหว้พระจันทร์ที่ชาวไต้หวันนิยมเลือกซื้อเพื่อมอบให้แก่กันในเทศกาลนี้ คนไต้หวันชอบและไม่ชอบขนมไหว้พระจันทร์แบบไหน และพบกับ 3 อาชีพที่ไม่อยากได้ขนมพายสับปะรดเป็นของขวัญ สาเหตุเพราะอะไร ติดตามได้ในรายการ

More
อาคารที่ทำการของกระทรวงกลาโหม

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

2018-09-09 07:00:00

 


 คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

1. ลมหนาวเริ่มมาเยือนแล้ว เตือนไต้ฝุ่นยังไม่หมด ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ ยังจะมีไต้ฝุ่นพัดเข้าไต้หวันอีก 1-2 ลูก   

         หลังจากฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ สภาพอากาศในไต้หวันเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว คือกลางวันอากาศร้อนอบอ้าว แต่ช่วงบ่ายๆ มีพายุฝนคะนอง ฝนตกหนักแต่ตกไม่นาน อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันพยากรณ์ว่า ตั้งแต่เสาร์นี้เป็นต้นไป เริ่มมีลมหนาวจากจีนแผ่นดินใหญ่พัดลงมาปกคลุมเกาะไต้หวัน ทำให้ในช่วงเช้าและกลางดึกอากาศจะเย็นลง กลางวันแม้จะยังร้อนอยู่ แต่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 26-28 องศาเซียลเซียส ไม่ร้อนเหมือนช่วงก่อน หลังผ่านเทศกาลไหว้พระจันทร์ ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 24 ก.ย. ไปแล้ว จะยิ่งเด่นชัดมากขึ้น

         ในส่วนของไต้ฝุ่น ซึ่งปีนี้ ถือเป็นปีที่ไต้ฝุ่นก่อตัวมากที่สุดปีหนึ่ง ตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงปลายเดือนส.ค. ที่ผ่านมา มีไต้ฝุ่นก่อตัวแล้วทั้งหมด 21 ลูก แต่มีเพียงไต้ฝุ่นมาเรียเพียงลูกเดียวเท่านั้นที่พัดเข้าสู่ไต้หวัน นอกนั้นพัดเฉียดไปเฉียดมา หรือขึ้นเหนือไปทางญี่ปุ่นและเกาหลีกันหมด

 

ไต้ฝุ่นเชบีถล่มญี่ปุ่นอ่วม สนามบินคันไซน้ำท่วมหนักกลายเป็นทะเลเวิ้งว้าง

 

         โดยเฉพาะญี่ปุ่น  ปีนี้โดนภัยธรรมชาติถล่มหนัก ทั้งแผ่นดินไหว อากาศร้อนผิดปกติ และน้ำท่วม ล่าสุดโดนซูปเปอร์ไต้ฝุ่นเชบีพัดกระหน่ำช่วงวันที่ 4 ก.ย. ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก ตายนับ 10 แหล่งท่องเที่ยวอย่างโอซาก้า เกียวโตและนรา น้ำท่วมเสียหายหนัก สนามบินคันไซจมอยู่ใต้บาดาล ต้องปิดใช้งาน 3 วัน ตั้งแต่ 4-6 ก.ย.

         เพราะฉะนั้น ปีนี้ไต้หวันถือว่าโชคดีมากๆ ที่รอดพ้นจากการโจมตีของพายุไต้ฝุ่น อย่างไรก็ตาม กรมอุตุฯ พยากรณ์ว่า ช่วงเดือนก.ย.-พ.ย. ซึ่งเป็นฤดูใบไม้ร่วง ยังจะมีไต้ฝุ่นก่อตัวอีกหลายลูก และในจำนวนนี้ จะมี 1-2 ลูก พัดเข้าสู่ไต้หวัน และไต้ฝุ่นในฤดูใบไม้ร่วง มักจะก่อตัวใกล้เกาะไต้หวันและมีความรุนแรง ที่ผ่านมา ไต้ฝุ่นในฤดูนี้และพัดเข้าสู่ไต้หวัน สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อไต้หวันมาแล้วหลายลูก จึงชะล่าใจไม่ได้

 

กรมอุตุฯ เตือนไต้ฝุ่นยังไม่หมด ก.ย.-ต.ค. นี้อาจจะมี 1-2 ลูกพัดเข้าสู่ไต้หวัน

 

2. เว่อร์สุดๆ! กระทรวงกลาโหมฟ้องการประปาไต้หวัน เพียงเพื่อทวงหนี้ 2,321 เหรียญ ถูกผู้พิพากษาวิพากษ์วิจารณ์ว่า ใช้ทรัพยากรตุลาการอย่างพร่ำเพรื่อ

         กระทรวงกลาโหมฟ้องการประปาเพื่อทวงค่าน้ำที่โดนหักจากบัญชีคู่สมรสทหารผ่านศึกรายหนึ่ง จำนวน 2,321 เหรียญ โดยที่กระทรวงกลาโหมไม่ทราบว่าคู่สมรสทหารผ่านศึกรายนี้เสียชีวิตแล้ว ยังคงโอนเงินบำนาญรายครึ่งปีเข้าบัญชีเป็นเงิน 156,000 เหรียญ ด้านการประปาก็ไม่ทราบเช่นกันว่า เจ้าของบัญชีเสียชีวิตแล้ว ยังคงหักค่าน้ำประปาพื้นฐานจากบัญชีต่อไป รวมเงินค่าน้ำที่หักไป 2,321 เหรียญ หลังทราบว่าคู่สมรสผู้มีสิทธิ์รับเงินบำนาญเสียชีวิตแล้ว กระทรวงกลาโหมจะถอนเงินคืนจากบัญชี พบว่าถูกการประปาหักเป็นค่าน้ำไปแล้ว 2,321 เหรียญ จึงทวงกับการประปา สองหน่วยงานรัฐนี้ตกลงกันไม่ได้กับเงินแค่ 2,321 เหรียญ ขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องกัน แม้ในที่สุด กระทรวงกลาโหมจะชนะคดี การประปาต้องคืนเงินที่หักไป แต่ผู้พิพากษาศาลท้องถิ่นไทจงวิจารณ์ในคำพิพากษาว่า ทั้ง 2 หน่วยงานเป็นองค์กรของรัฐ มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงจำนวนมาก มีเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายเพียบ และมีรัฐมนตรีประจำสภาบริหารช่วยประสานไกล่เกลี่ยข้ามกระทรวง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานรัฐให้สูงขึ้น ไฉนเลยแค่เงิน 2,321 เหรียญไม่สามารถหาทางตกลงกันได้ ใช้วิธีฟ้องร้องทางศาล ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรด้านตุลาการโดยใช่เหตุ

         ไม่เพียงแค่หน่วยงานเท่านั้นที่ฟ้องร้องพร่ำเพรื่อ บุคคลทั่วไปก็มีเช่นกัน ที่เมืองฮัวเหลียน มีผู้ชายคนหนึ่ง ถูกตั้งชื่อว่าเป็น วายร้ายแห่งการฟ้องร้องมั่ว ชายคนนี้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐปีละกว่า 100 คดี ต่อเนื่องกันมา 10 ปีแล้ว หน่วยงานรัฐแทบทุกแห่ง บุคคลสำคัญแทบทุกคน โดนแกฟ้องดะเรียกร้องค่าเสียไปทั่ว ตั้งแต่หลักล้านไปจนถึงร้อยล้าน แต่เนื่องจากขาดหลักฐานหรือไร้มูลความจริง ถูกศาลตีกลับ สั่งให่เพิ่มพยานหลักฐาน และเสียค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง แกไม่สนทั้งนั้น จนศาลปวดหัวกับนายคนนี้มาก ตอนนี้ กระทรวงยุติธรรมกำลังผลักดันแก้กฎหมาย ลงโทษผู้ฟ้องร้องที่ไม่มีหลักฐานชัดเจน ฟ้องมั่ว จะถูกลงโทษปรับเงิน 120,000 เหรียญ

 

อาคารที่ทำการของกระทรวงกลาโหม

 

3. ชอบสุดๆ! คนไต้หวันกินไก่ทอดวันละ 800,000 ชิ้น ปีละกว่า 290 ล้านชิ้น เฉลี่ยชิ้นละ 60 เหรียญ มูลค่า 17,500 ล้านเหรียญไต้หวัน หากนำไก่ทอดแต่ละแผ่นไปวางเรียงซ้อนกันจะสูงเท่ากับตึกไทเป 101 จำนวน 32 ตึก

         คนไต้หวันชอบกินไก่ทอดเป็นอย่างมาก บางคนกินกันตั้งแต่เช้ายันดึก เป็นอาหารเช้า เป็นกับข้าวมื้อเที่ยง เป็นอาหารกินเล่นช่วงบ่ายหรือช่วงดึกตอนดูทีวี หรือแม้แต่เป็นอาหารแกล้มสุรา นอกจากกินกันส่วนบุคคลแล้ว ในสถานประกอบการ งานรื่นเริงฉลอง งานประชุม หรือผู้บริหารจะเอาใจลูกน้อง จะเลี้ยงไก่ทอดเป็นส่วนใหญ่ แม้แต่การท้าดวลหรือพนันขันต่อ ก็มักนิยมใช้ไก่ทอดเป็นเดิมพัน

 

คนไต้หวันชอบทานไก่ทอดสุดๆ วันละกว่า 800,000 ชิ้น ปีละกว่า 290 ล้านชิ้น หากนำไปวางเรียงซ้อนกันจะสูงเท่ากับตึกไทเป 101 จำนวน 32 ตึก

 

 

 

 

 

ไก่ทอดในไต้หวันมีหลากหลายสูตร นับพันแบรนด์

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพคอมพิวเตอร์ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมง ##

More
การย้ายถิ่นแบบลูกโซ่ในไต้หวันพุ่ง

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

2018-09-07 23:00:00

 

 คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

1. สภาตรวจสอบจะเอาผิดหน่วยงานที่ปล่อยให้ค่าหัวคิวของแรงงานต่างชาติแพงเกินกำหนด

        นายจางอู่ซิว สมาชิกสภาตรวจสอบของไต้หวันออกแถลงการณ์กล่าวว่า เขาได้ยื่นขอตรวจสอบหน่วยงานที่เพิกเฉยหรือปล่อยปละละเลยให้แรงงานต่างชาติต้องจ่ายค่าบริการจัดหางานหรือค่าหัวคิวในอัตราสูงแก่บริษัทจัดหางาน รวมทั้งเงื่อนไขด้านแรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ

         สมาชิกสภาตรวจสอบของไต้หวันผู้นี้กล่าวว่า นายเฉินเหวยไห่ ผอ. ใหญ่ สำนักงานตัวแทนเวียดนามประจำไต้หวัน กล่าวขณะพ้นวาระก่อนเดินทางกลับประเทศก่อนหน้านี้ว่า แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน แล้วหลบหนีนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและยังไม่ถูกตรวจพบ ซึ่งมีกว่า 50,000 คน ในจำนวนนี้กว่าครึ่งเป็นแรงงานเวียดนาม ต้นเหตุการหลบหนีของแรงงานเวียดนามก็คือ ต้องแบกรับค่าหัวคิวที่แพงลิบลิ่วนั่นเอง

 

แรงงานเวียดนามส่วนใหญ่จะต้องจ่ายค่าบริการจัดหางานในอัตรา 6,000-6,500 ดอลล่าร์สหรัฐหรือประมาณ 200,000 บาท

 

        นายจางอู่ซิวกล่าวว่า ประเด็นนี้กลายเป็นปัญหาที่สร้างความยุงยากให้แก่ไต้หวันและเวียดนาม อดีตผู้แทนเวียดนามประจำไต้หวันได้กล่าวเรียกร้องรัฐบาลทั้งสองฝ่ายมาโดยตลอด ขอให้ความสำคัญและหาทางปรับปรุงแก้ไขปัญหานี้ แต่ที่ผ่านมา หน่วยงานทั้งไต้หวันและเวียดนามไม่ได้แก้ปัญหานี้อย่างกระตือรือร้น ตนจึงห่วงใยว่า หน่วยงานภาครัฐเพิกเฉยหรือละเลยในหน้าที่ ส่งผลให้แรงงานต่างชาติสูญเสียสิทธิประโยชน์ จึงยื่นขออนุมัติจากสภาตรวจสอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบความบกพร่องในหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        สมาชิกสภาตรวจสอบของไต้หวันผู้นี้กล่าวอีกว่า ระเบียบกฎหมายที่ให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ คุ้มครองได้ทุกด้านหรือไม่ กระทรวงแรงงานมีมาตรการตรวจสอบการเรียกรับค่าบริการจัดหางานหรือค่าหัวคิวหรือไม่ รวมถึงมีการตรวจสอบและศึกษาหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขด้านแรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่สมควรมีการตรวจสอบในเชิงลึก เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ...ฟังรายละเอียดเพิ่มจากรายการออนไลน์

 

การแบกรับหนี้สินจากค่าหัวคิว เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้แรงงานเวียดนามมีอัตราการหลบหนีสูง

 

2. กระทรวงแรงงานไต้หวันระบุแรงงานไทยหลบหนีน้อยสุด มีเพียง 809 คน จากทั้งหมด 52,000 คน

        ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อยู่ที่ 692,868 คน ในจำนวนนี้ แรงงานอินโดนีเซียมีจำมากที่สุด 261,543 คน ตามด้วยเวียดนาม 216,900 คน อันดับ 3 ฟิลิปปินส์ 153,121 คน และแรงงานไทย 61,301 คน

        หากดูจากแรงงานต่างชาติที่หลบหนีนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและยังไม่ถูกตรวจพบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 มีจำนวนทั้งหมด 51,999 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานเวียดนามมากที่สุด 24,494 คน ครองอัตราส่วน 47% รองลงมาเป็นแรงงานอินโดนีเซีย มี 24,704 คน ครองสัดส่วน 46.18% อันดับ 3 ได้แก่คนงานฟิลิปปินส์ มีจำนวน 2,652 คน คิดเป็นสัดส่วน 5% และแรงงานไทยที่หลบหนีและยังไม่ถูกตรวจพบมีจำนวนน้อยที่สุด 809 คน คิดเป็นสัดส่วน 1.5% ในจำนวนนี้เป็นแรงงานไทยเพศชาย 670 คน เพศหญิง 139 คน

        สำนักงานบริหารแรงงานข้ามชาติ กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานกล่าวว่า สัดส่วนการหลบหนีของแรงงานต่างชาติลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากใช้มาตรการบริหารจัดการในด้านต่างๆ อาทิการป้องกัน ตรวจสอบ ลงโทษและมีการทบทวนนโยบายตลอดเวลา ส่งผลให้อัตราส่วนการหลบหนีของแรงงานต่างชาติลดลงจาก 3.59% ในปี 2559 ปัจจุบันเหลือ 2.78% ในจำนวนนี้แรงงานไทยหลบหนีน้อยสุด มีเพียง 809 คน จากยอดจำนวนแรงงานต่างชาติหลบหนี 51,999 คน ทั้งนี้ เนื่องจากแรงงานไทยมีจำนวนน้อยกว่าทุกชาติ แต่ที่สำคัญคือทำอย่างไรให้เข้าใจและทราบถึงผลกระทบจากการหลบหนีกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย

 

แรงงานไทยหลบหนีน้อยสุด ณ ก.ค. 61 มีเพียง 809 คน จากทั้งหมด 52,000 คน

 

3. การย้ายถิ่นแบบลูกโซ่ในไต้หวันพุ่ง ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนามหย่าแล้วแต่งงานกับคนชาติเดียวกันมากที่สุด

        กรมทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทยของไต้หวันเปิดเผยสถิติ ณ สิ้นปี 2560 ปรากฎว่า ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวัน มีจำนวน 5,366 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงมากที่สุด ครองสัดส่วน 91.7% เหตุผลของการยื่นขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวัน อันดับ 1 หรือ 4,668 คน หรือร้อยละ 86.9 เป็นเพราะแต่งงานกับชาวไต้หวัน และในจำนวนนี้ เป็นชาวเวียดนามมากที่สุด 3,907 คน ตามด้วยอินโดนีเซีย 533 คน ฟิลิปปินส์ 471 คน ไทย 122 คน มาเลเซีย 56 คน พม่า 40 คน กัมพูชา 12 คนและสิงคโปร์ 6 คน รวมผู้ต้องถิ่นฐานใหม่ที่ได้รับอนุญาตโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันจากประเทศอาเซียนสูงถึง 5,147 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 95.9%

        แม้ว่าอัตราการหย่าของชาวไต้หวัน ซึ่งอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศในเอเชีย กล่าวคืออยู่ที่ 14% แต่เมื่อมาดูตัวเลขอัตราการหย่าของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ยิ่งน่าตกใจ ในจำนวนนี้ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากกัมพูชามีอัตราการหย่าสูงสุด 33.31% กล่าวคือ ได้รับอนุญาตโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันจำนวน  1,240 คน ยื่นขอหย่ากับคู่สมรสชาวไต้หวันถึง 413 คน อัตราการหย่าสูงกว่าชาวไต้หวัน 2.4 เท่าตัว ส่วนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนาม ก็มีอัตราการหย่าที่สูงลิบลิ่วเช่นกัน โดยช่วง 2551-2559 มีชาวเวียดนามได้รับอนุญาตโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันแล้ว 43,540 คน ในจำนวนนี้ ได้รับบัตรประชาชนไต้หวัน แล้วหย่ากับคู่สมรสชาวไต้หวันสูงถึง 11,673 คน อัตราการหย่า 26.81% และส่วนใหญ่หย่าภายในเวลาไม่ถึงปี นับจากได้รับบัตรประชาชนไต้หวันแล้ว ด้านผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากพม่า ได้รับอนุญาตโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวัน 1,060 คน หย่ากับคู่สมรสชาวไต้หวันทันทีที่ได้รับบัตรประชาชนแล้ว 250 คน อัตราการหย่า 23.58% และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากอินโดนีเซีย ได้รับอนุญาตโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวัน 6,211 คน หย่ากับคู่สมรสชาวไต้หวันทันทีที่ได้รับบัตรประชาชนแล้ว 1,069 คน อัตราการหย่า 17.21%

 

ช่วง 2551-2559 มีชาวเวียดนามได้รับอนุญาตโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันแล้ว 43,540 คน

 

        จากการวิเคราะห์ของกระทรวงการต่างประเทศพบว่า ช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ได้รับสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันแล้ว ทำการหย่ากับคู่สมรสชาวไต้หวัน แล้วไปแต่งงานกับคนชาติเดียวกันหรือต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เกิดสภาวะการย้ายถิ่นแบบลูกโซ่ ซึ่งเป็นการย้ายถิ่นที่เกิดจากผู้ย้ายถิ่นชุดแรกๆ ไปแต่งงานกับอดีตสามีหรือแฟนเก่าในถิ่นเดิมแล้วพากลับมาอยู่ที่ไต้หวันเพิ่มมากขึ้น ในจำนวนนี้ เวียดนามมีมากที่สุด และตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2560 มีหญิงชาวเวียดนามแต่งงานกับชาวไต้หวัน ได้รับอนุญาตโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันแล้ว ขอหย่ากับสามีชาวไต้หวัน จากนั้นกลับไปแต่งงานกับคนชาติเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นอดีตสามี อดีตแฟน แล้วพากลับมาอยู่ที่ไต้หวัน จำนวน  251 คน...ฟังรายละเอียดเพิ่มจากรายการออนไลน์

 

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนามหย่าแล้วแต่งงานกับคนชาติเดียวกันมากที่สุด 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพคอมพิวเตอร์ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมง ##

More
ทุ่งดอกไม้จีนที่ฮัวเหลียน

ทริปพิเศษฉลองไหว้พระจันทร์

ทริปพิเศษฉลองไหว้พระจันทร์

2018-09-07 22:30:00

 

 คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้ มีทริปพิเศษฉลองไหว้พระจันทร์มาฝากกัน

       - เทศกาลโคมลอยที่ผิงซี ปีนี้จัดตรงกับวันไหว้พระจันทร์พอดีเป๊ะ ไปผิงซีกันโลด

       - ตะลุยทุ่งดอกไม้จีนที่ฮัวเหลียน ดอกไม้จีนสีเหลืองอร่ามบานสะพรั่งไปทั่วฮัวเหลียนแล้ว ใครสนใจรีบเลยครับ ใกล้หมดฤดูแล้ว

       - เที่ยวง่ายๆ แถบต้านสุ่ย กับท่าเรือศุลกากร (ไห่หวนหม่าโถว) ที่เพิ่งเปิดให้ชมอีกครั้ง พร้อมชมความงามของทุ่งดอกกุหลาบเรืองแสงในยามราตรี

 

ไปกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ กับความงามแบบเวอร์วังอลังการของทุ่งดอกไม้จีนที่ภูเขาลิ่วสือสือซานและเขาชื่อเคอซานในแถบฮัวเหลียน

 

เทศกาลโคมลอยผิงซี หนึ่งในเทศกาลของไต้หวันที่โด่งดังไปทั่วโลก จะกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วในค่ำคืนวันไหว้พระจันทร์ที่จะมาถึงนี้ (24 ก.ย. 61)

 

ทุ่งกุหลาบเรืองแสงที่ท่าเรือไห่กวนหม่าโถว รีบไปเช็คอินกันเล้ย !!!

 

ทิวทัศน์ยามอาทิตย์อัสดงที่ท่าเรือไห่กวนหม่าโถวแถบต้านสุ่ย

More
ทีมเรือยาวไต้หวันคว้า 2 ทอง 1 เงินจากเอเชี่ยนเกมส์ 2018

ไต้หวันคว้า 17 เหรียญทองปิดฉากเอเชี่ยนเกมส์ 2018 อย่างยิ่งใหญ่

ไต้หวันคว้า 17 เหรียญทองปิดฉากเอเชี่ยนเกมส์ 2018 อย่างยิ่งใหญ่

2018-09-06 22:30:00

 

คลิกฟังรายการออนไลน์ ได้ที่นี่!!!

 

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

- ทัพนักกีฬาไต้หวันคว้า 17 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน และ 31 เหรียญทองแดงจากเอเชี่ยนเกมส์ 2018 จบในอันดับ 7 

- ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินทำตามสัญญาโดยส่งเครื่องบิน F-16 ขึ้นไปรับเครื่องบินของทัพนักกีฬาไต้หวันตั้งแต่อยู่บนฟ้า

 

ทีมเรือยาวไต้หวันคว้า 2 ทอง 1 เงินจากเอเชี่ยนเกมส์ 2018 พร้อมรับทรัพย์กันกระเป๋าตุง จากเงินรางวัลของรัฐบาลที่จะได้คนละ 7.5 ล้านเหรียญไต้หวัน

 

ทัพนักกีฬาไต้หวันคว้า 17 ทอง ถือเป็นผลงานในเอเชี่ยนเกมส์ที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากปี 1998 ที่กทม.เป็นเจ้าภาพ

 

ให้การต้อนรับดั่งวีรบุรุษของประเทศ เมื่อประธานาธิบดีไช่อิงเหวินส่งเครื่องบิน F-16 ทะยานขึ้นฟ้าไปให้การต้อนรับนักกีฬาไต้หวันที่เดินทางกลับมาจากอินโดนีเซีย

 

More
ครั้งแรกของการจัดงาน Taiwan Expo ในประเทศไทย

ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย. 61 งาน Expo Taiwan 2018 ประเทศไทยเริ่มแล้ว สร้างสรรค์ความร่วมมือใหม่ระหว่างไต้หวันและไทย

ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย. 61 งาน Expo Taiwan 2018 ประเทศไทยเริ่มแล้ว สร้างสรรค์ความร่วมมือใหม่ระหว่างไต้หวันและไทย

2018-09-08 12:58:18

ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย. 61

1. งาน Expo Taiwan 2018 ประเทศไทยเริ่มแล้ว สร้างสรรค์ความร่วมมือใหม่ระหว่างไต้หวันและไทย

         เริ่มแล้วเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561 กับบงาน Expo Taiwan 2018 ที่ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย จนถึงวันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ อีเว้นท์ฮอลล์ 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยสภาส่งเสริมการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) ซึ่งในพิธีเปิดงานวันนี้มีนายถงเจิ้นหยวน (童振源) ผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทย, นายหลิวซู่เทียน (劉樹添) ประธานสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน,  นายหลี่กวนจื้อ (李冠志) รองผู้อำนวยการสำนักงานการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน, ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)และคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มาเข้าร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกลุ่มนักธุรกิจไทย นักธุรกิจไต้หวัน และแขกผู้มีเกียรติอีกว่า 500 คน ซึ่งธีมหลักของงานครั้งนี้คือ Let's TIE together ที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไต้หวันในด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์, นวัตกรรม, การท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีอัจฉริยะ, เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม, การแพทย์เพื่อสุขภาพ และไฮไลท์เด่นจากเมืองต่างๆ รวมแล้วกว่า 210 บูธ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยจะรู้จักไต้หวันในมุมต่างๆ มากยิ่งขึ้น และเกิดการสรรค์สร้างความร่วมมือใหม่ๆ แบบทวิภาคี

         นอกจากนี้สมาคมพลังงานสีเขียวสำหรับภาคอุตสาหกรรมของนครนิวไทเป (New Taipei City Green Industry Association) ก็ยังได้ทำการลงนามความร่วมมือกับสมาคมนักธุรกิจไต้หวันในประเทศไทย เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดการปล่อยมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศด้วย

2. บรรยากาศทางเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้น สวนวิทยาศาสตร์ในไต้หวันทั้ง 3 แห่ง ทำนิวไฮอีก 

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ 

More