QR Code
กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61 ไต้หวันรณรงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรม WHA เต็มที่ กระแสประชาธิปไตย
2018-06-12
  • ก.ต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการณ์ขอบคุณมิตรประเทศที่สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม WHA ครั้งที่ 71

    ก.ต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการณ์ขอบคุณมิตรประเทศที่สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม WHA ครั้งที่ 71

    ก.ต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการณ์ขอบคุณมิตรประเทศที่สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม WHA ครั้งที่ 71
  • การประชุมใหญ่ WHA

    การประชุมใหญ่ WHA

    การประชุมใหญ่ WHA

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61

ไต้หวันรณรงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรม WHA เต็มที่

      การประชุมสมัชชาอนามัยโลกหรือ WHA ซึ่งเพิ่งปิดฉากลงเมื่อปลายเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ไต้หวันไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ด้วยเหตุผล "จีนเดียว" ของทางการจีนคอมมิวนิสต์ แต่ปีนี้่ หลายประเทศที่ไม่มี คสพ. ทางการทูตกับไต้หวัน ได้แสดงจุดยืนหนุนไต้หวันเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ไม่วาจะเป็นสหรัฐฯ พันธมิตรที่เข้มแข็งของไต้หวัน แม่แต่นิวซีแลนด์ก็อดรนทนบ่ได้ ที่จะเห็นเครือข่ายการอนามัยโลกต้องเกิดช่องโหว่จากเหตุผลทางการเมืองที่ไร้สาระสิ้นดี ไต้หวันจึงต้องพยายามแสดงความสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในบ่วงโซ่แห่งการอนามัยโลก เพื่อให้สมาชิกยอมรับไต้หวันมากขึ้น 

 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงาน

Sina ผู้อนุบาลอินโดนีเซีย กินยาลดความอ้วนแล้วเป็นอัมพาต

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

2018-04-21 07:00:00

 

1. ปี 2560 ที่ผ่านมา แรงงานต่างชาติที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ เสียชีวิต 381 ราย ทายาทรับเงินทดแทนเป็นก้อนครั้งเดียว 165 ราย รับเงินทดแทนเป็นรายเดือน 216 ราย ขณะที่แรงงานต่างชาติยื่นขอเงินสงเคราะห์กรณีทายาทเสียชีวิต 5,829 ราย แต่ละรายเฉลี่ยได้รับเงินสงเคราะห์ 74,536  เหรียญไต้หวัน

         กองทุนประกันภัยแรงงานเปิดเผยว่า ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน ณ สิ้นปี 2560 ที่ผ่านมา มี 676,142 คน ในจำนวนนี้ทำงานในภาคการผลิต ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงาน 425,985 คน และจากสถิติในปี 2560 มีแรงงานต่างชาติเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานเคราะห์ร้ายเสียชีวิต 381 ราย โดยเป็นแรงงานต่างชาติที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2552 ซึ่งทายาทจะได้รับเงินทดแทนเป็นก้อนครั้งเดียวจำนวน 165 ราย เงินทดแทนที่กองทุนประกันภัยจ่ายไปแล้ว 57,901,900 เหรียญไต้หวัน เฉลี่ยรายละ 350,921 เหรียญ

        ส่วนแรงงานต่างชาติที่เข้ากองทุนประกันภัยแรงงานครั้งแรกหลังวันที่ 1 ม.ค. 2552 ซึ่งทายาทจะได้รับเงินทดแทนเป็นรายเดือน จำนวน 216 ราย ทายาทรับเงินทดแทนเป็นรายเดือนไปแล้ว 18,987,490 เหรียญไต้หวัน และเพื่อจะอำนวยความสะดวกและช่วยทายาทประหยัดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินทดแทนเป็นรายเดือน กองทุนประกันภัยแรงงาน อนุโลมให้ทายาทยื่นขอโอนเป็นครั้งละ 6 เดือนได้ ทำให้ประหยัดค่าธรรมเนียมในการโอนซึ่งแต่ละครั้งประมาณ 250 เหรียญไต้หวัน ถึง 5 ครั้ง หรือประหยัดได้ ปีละ 2,500 เหรียญไต้หวัน

        นอกจากนี้ แรงงานต่างชาติที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ และญาติในสายเลือดตรงเสียชีวิต มีสิทธิยื่นขอเงินสงเคราะห์ต่อกองทุนประกันภัย โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ยื่นขอและได้รับอนุมัติไปแล้ว 5,829 ราย รวมเงินสงเคราะห์ที่กองทุนอนุมัติจ่ายในส่วนนี้ 434,469,210 เหรียญ แต่ละรายเฉลี่ยได้รับเงินสงเคราะห์ 74,536 เหรียญไต้หวัน กองทุนประกันภัยแรงงานกล่าวเรียกร้องนายจ้างและบริษัทจัดหางานว่า ควรให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในการยื่นขอเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมาย

        ไต้หวันผ่านกฎหมายว่าด้วยระเบียบการจ่ายเงินกองทุนประกันภัยแรงงานฉบับใหม่  เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับเงินสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันภัยแรงงาน โดยกำหนดให้ผู้เอาประกันที่เข้ากองทุนประกันภัยแรงงานครั้งแรก หลังวันที่ 1 ม.ค. 2552 หากเคราะห์ร้ายเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินทดแทนเป็นรายเดือน แทนที่จะเป็นก้อนครั้งเดียวเหมือนอย่างผู้เอาประกันที่เข้ากองทุนก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2552 โดยให้มีผลครอบคลุมผู้เอาประกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแรงงานท้องถิ่นหรือแรงงานต่างชาติ

        นอกจากเงินทดแทนกรณีผู้เอาประกันบาดเจ็บพิการหรือเสียชีวิตแล้ว  แรงงานต่างชาติที่เข้ากองทุนประกันภัยแรงงาน ยังสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนประกันภัยแรงงานได้ กรณีที่ญาติในสายเลือดตรง อาทิ บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรเสียชีวิต โดยมีเงื่อนไขคือ กรณีบิดามารดาหรือคู่สมรสเสียชีวิต แรงงานต่างชาติสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนฯ เท่ากับค่าจ้างที่แจ้งเอาประกันจำนวน 3 เดือน หากบุตรที่อายุครบ 12 ปีขึ้นไปเสียชีวิต   แรงงานต่างชาติสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนประกันภัยแรงงานเท่ากับค่าจ้างที่แจ้งเอาประกันจำนวน 2 เดือน แต่หากบุตรมีอายุไม่ถึง 12 ปีเสียชีวิต  แรงงานต่างชาติสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนประกันภัยแรงงานเท่ากับค่าจ้างที่แจ้งเอาประกันจำนวน 1½ เดือน

 

     ปี 2560 ที่ผ่านมา แรงงานต่างชาติที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานของไต้หวัน เสียชีวิต 381 ราย

 

2. ผู้อนุบาลอินโดนีเซียขายยาลดความอ้วนเกลื่อนสื่อโซเชียล ทำเพื่อนร่วมชาติที่หลงเชื่อคำโฆษณา 2 ปีตายแล้วอย่างน้อย 4 ราย บจง.วอนรัฐบาลเข้าแทรกแซงตรวจสอบ

        นางสาว Sina ผู้อนุบาลอินโดนีเซีย ผู้ซึ่งเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันตั้งแต่ปี 2556 โดยในขณะนั้นมีอายุเพียง 20 ปี หลังเดินทางมาทำงานในไต้หวันได้ประมาณ 2 ปี ได้ซื้อยาลดความอ้วนโดยการแนะนำของคนบ้านเดียวกันจากทางเฟสบุ๊คมาทานในราคา 7,000 เหรียญไต้หวัน ผ่านไปเพียง 1 สัปดาห์ เกิดอาการไม่สบาย หลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์ตรวจพบป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังอักเสบส่งผลให้กลายเป็นอัมพาต รักษาจนถึงทุกวันนี้ ยังไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือช่วยเหลือตัวเองได้ เหตุการณ์ในทำนองนี้ เกิดขึ้นเป็นประจำในกลุ่มแรงงานต่างชาติเพศหญิง โดยเฉพาะแรงงานอินโดนีเซีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อนุบาลในครัวเรือน ด้วยเหตุนี้ สมาคมการจัดหางานไทเป นครนิวไทเป นครเถาหยวนและนครเกาสงจัดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมาว่า ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา มีแรงงานอินโดนีเซีย ทานยาลดความอ้วนอย่างไม่ถูกต้องเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 4 ราย ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมผู้ที่ป่วยเป็นอัมพาตและมีอาการป่วยไม่รุนแรงอีกหลายสิบราย เรียกร้องหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญเข้าไปสอดส่องดูแลและตรวจสอบขบวนการขายยาลดความอ้วนอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งมักจะโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงผ่านทางเฟสบุ๊คและไลน์

 

 

นางสาว Sina ผู้อนุบาลอินโดนีเซีย ซื้อยาลดความอ้วนโดยการแนะนำของคนบ้านเดียวกันมาทาน กลายเป็นอัมพาตนอนรักษาที่โรงพยาบาลนาน 3 ปี

 

        สมาคมการจัดหางานไต้หวันกล่าวว่า ขบวนการขายยาลดความอ้วนทางเฟซบุ๊กและไลน์ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานอินโดนีเซียด้วยกัน การที่แรงงานอินโดนีเซียบางรายเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน แต่แอบทำธุรกิจขายตรงยาลดความอ้วนให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ส่งผลให้เกดความเสี่ยง ทั้งต่อนายจ้าง บจง.และแรงงานต่างชาติที่หลงเชื่อคำโฆษณา นอกจากควรได้รับโทษฐานค้ากำไรเกินควรจากการขายตรงแล้ว กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการควรตรวจสอบว่าทำธุรกิจอย่างผิดกฎหมายและยาที่จำหน่ายได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบและอนุญาตจากองค์การอาหารและยาหรือไม่ คณะกรรมการการค้ายุติธรรมต้องเข้าไปตรวจสอบว่าโฆษณาเกินความเป็นจริงไหม? กระทรวงแรงงานก็ไม่ควรละเลย แรงงานต่างชาติได้รับอนุญาตมาทำงานตำแหน่งผู้อนุบาล แต่ใช้ตำแหน่งงานบังหน้า มาทำมาหากิน ที่สำคัญมีอันตรายต่อแรงงานต่างชาติด้วยกัน

        สมาคมการจัดหางานไต้หวันกล่าวว่า สภาพการณ์ที่คนงานอินโดนีเซียขายยาลดความอ้วนและอาหารเสริม ค่อนข้างจะแพร่หลาย สาเหตุมาจากมีบริษัทขายตรงจากสหรัฐอเมริการายหนึ่งชื่อว่า SYNERGY บริษัทนี้จำหน่ายยาลดความอ้วนและอาหารเสิรมโดยพุ่งเป้าดึงดูดแรงงานอินโดนีเซียที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน โดยผ่านทางเฟสบุ๊ค และอาศัยแฟนเพจกลุ่มต่างๆ ที่ผู้ติดตามส่วนใหญ่เป็นแรงงานอินโดนีเซีย เพราะทราบดีว่า แรงงานอินโดนีเซียเกือบทั้งหมดเป็นชาวมุสลิม ในช่วงเดือนถือศีลอด จะไม่ทานอาหารและน้ำดื่มตั้งแต่ตะวันออกและตกดิน และมีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ โดยไม่มีคำเตือนจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้มีการสั่งซื้อกันมากมาย โดยขณะนี้ สมาคมการจัดหางานไต้หวันได้แต่งตั้งทนายความ ดำเนินฟ้องร้องบริษัทขายตรงดังกล่าวแล้ว

 

 

 

บ.ขายตรงยาลดความอ้วนของอเมริกาดึงดูดแรงงานอินโดนีเซียในไต้หวันเข้าเป็นสมาชิกจำนวนมาก

 

        คุณแม่ของ Sina ซึ่งเดินทางมาดูแลลูกสาวถึงที่ไต้หวันกล่าวให้สัมภาษณ์ด้วยใบหน้าที่นองไปด้วยน้ำตาว่า เนื่องจากเชื่อมั่นระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานต่างชาติที่ดีของไต้หวัน จึงให้ลูกสาวมาทำงาน แต่ไม่นึกว่า จะมาหลงคำชักชวนของคนบ้านเดียวกันที่เข้าร่วมขบวนการขายตรงยาลดความอ้วน ทำให้ลูกสาวต้องกลายเป็นอัมพาต ขณะนี้นางมีความประสงค์อย่างเดียว ต้องการจะพาลูกสาวกลับบ้านโดยเร็วที่สุด

        เกี่ยวกับเรื่องนี้ คณะกรรมการการค้ายุติธรรมของไต้หวันแถลงว่า เพิ่งจะได้รับหนังสือร้องเรียนก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน ทางคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เนื่องจากคดีนี้เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติและยาลดความอ้วน ดังนั้น จึงต้องเชิญกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมตรวจสอบ คาดจะมีผลคืบหน้าในอีกไม่นาน ส่วนกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ก็กล่าวว่า แรงงานต่างชาติ จะทำงานกับนายจ้างและตำแหน่งงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ธุรกิจขายตรง ไม่อยู่ในขอบข่ายการทำงานของแรงงานต่างชาติ หากแรงงานต่างชาติคนไหนไปทำงานขายตรง ใบอนุญาตทำงานเดิมจะถูกเพิกถอนทันที

 

คุณแม่ร่ำไห้เสียใจที่ลูกสาวหลงเชื่อคำโฆษณายาลดความอ้วนจนกลายเป็นอัมพาต

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
หวังหวีจั่วและสวี่อวี้ซิว

คู่ดูโอไต้หวันตกรอบรองในศึกเทนนิสชายซานไที่จื่อ เอทีพี แชลเลนเจอร์ 2018 ที่แข่งขันในไทเป

คู่ดูโอไต้หวันตกรอบรองในศึกเทนนิสชายซานไที่จื่อ เอทีพี แชลเลนเจอร์ 2018 ที่แข่งขันในไทเป

2018-04-19 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

-คู่ดูโอไต้หวัน (หวังหวีจั่วและสวี่อวี้ซิว) ตกรอบรองในศึกเทนนิสชายซานไที่จื่อ เอทีพี แชลเลนเจอร์ 2018 ที่แข่งขันในไทเป

-เฉียนเพ่ยหยุนจบที่ 6 ศึกกอล์ฟหญิง LOTTE Championship Presented by HERSHEY

 

More
ลาบานูน ยกวงมาปลอบขวัญพี่น้องชาวไทยในไต้หวัน

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 18 เมษายน 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 18 เมษายน 2561

2018-04-21 10:52:37

 

1. เชิญชวนพี่น้องชาวไทยแต่งชุดไทยไปเชียร์การแข่งขันตะกร้อ 32 ทีมและเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ 2561 ที่ปั่นเฉียว นครนิวไทเปในวันอาทิตย์นี้

          ช่วงก่อน 09.00 น. ร่วมกันทำบุญตักบาตร และเริ่มการแข่งขันตะกร้อ โดยมีทีมตะกร้อจากโรงงานทั่วไต้หวันที่ผ่านการคัดสรร 30 ทีมและทีมชาติของไต้หวันอีก 2 ทีมร่วมการแข่งขัน

          ในงานแจกคูปองรับอาหารไทยฟรี 5,000 ใบ หน่วยงานต่างๆ ทั้งไทยและไต้หวันไปตั้งบูธให้บริการพี่น้องชาวไทย อาทิ สำนักงานแรงงานไทยแจกคู่มือแรงงานไทยฉบับใหม่ล่าสุด แจกฟรีกระเป๋าสะพายข้าง ฯลฯ กองแรงงานนครนิวไทเปนำเสื้อผ้ามือสอง (ยังใหม่) ไปแจก นอกจากนี้ ยังมีบริการนวดสุขภาพ ตัดผม ดูดวงและตรวจสุขภาพฟรี ค่ายโทรศัพท์ทุกค่ายไปแจกและให้บริการฟรี และพบกับดนตรี นาศิลป์ไทยกว่า 5 คณะ ช่วงบ่ายพบกับลาบานูน ยกวงมาปลอบขวัญพี่น้องชาวไทยในไต้หวัน อย่าลืม สวมชุดไทยไปร่วมงานกันนะครับ!

 

 

ลาบานูน ยกวงมาปลอบขวัญพี่น้องชาวไทยในไต้หวัน

 

 

2. รมว. รง. ไต้หวันจู่โจมตรวจความปลอดภัยไซต์งานก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน พบข้อบกพร่อง 11 จุด สั่งหยุดงาน 5 จุดและลงโทษปรับ 360,000 เหรียญไต้หวัน

          เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 61 นางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานไต้หวัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานความปลอดภัยในการทำงาน กระทรวงแรงงานบุกตรวจสอบความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 พบไม่ได้มาตรฐาน 11 จุด เช่น ไม่ได้ติดตั้งตาข่ายป้องกันอันตรายนั่งร้านพนังด้านนอกด้านทิศเหนือของอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 ไม่มีราวป้องกันอันตรายที่สายพานลำเลียงสัมภาระ ฯลฯ ในจำนวนนี้ 5 จุดถูกสั่งงดงานจนกว่าจะปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐาน และจากการประเมินเบื้องต้น ผู้รับเหมาได้แก่บริษัท New Asia Development Construction และ Yi Ting Engineering ถูกสั่งปรับ 360,000 เหรียญไต้หวัน และตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา สำนักงานความปลอดภัยในการทำงานดำเนินตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนแล้วกว่า 30 ครั้ง

          โครงการก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงหรือก่อสร้างเพิ่มเติมส่วนขยายและระบบต่างๆ ขณะนี้ งานก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 80 ปัจจุบัน ไม่มีการว่าจ้างแรงงานต่างชาติเข้าทำงาน

          ไต้หวันทุ่มงบประมาณ 294,000 ล้านเหรียญไต้หวัน เพื่อปรับปรุงและขยายท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนภายในระยะเวลา 10 ปี ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพอในการรองรับผู้โดยสาร นอกจากปรับปรุงอาคารแห่งที่ 2 แล้ว ยังมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 ซึ่งขณะนี้เริ่มดำเนินก่อสร้างแล้ว ณ สิ้นเดือนเม.ย. ปีนี้ คาดจะมีการนำเข้าแรงงานไทยประมาณ 100 คน

          สำนักงานความปลอดภัยในการทำงาน ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยสถานประกอบการและไซต์งานก่อสร้างต่างๆ เป็นประจำ ส่งผลให้อัตราส่วนการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปี 2557 ที่ยังสูงถึง 12.015 ต่อพันคน ลดลงเป็น 10.036 ต่อพันคน ลดลง 16.5%

 

 

ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย รมว. รง. ไต้หวันจู่โจมตรวจไซต์งานก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

 

3. เตือนแรงงานไทยหลีกเลี่ยงไปตกหรือจับปลาตามห้วยหนองคลองบึงในไต้หวันมาทำอาหาร เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากไม่คุ้นกับสภาพแวดล้อมในแม่น้ำลำคลอง และสภาพอากาศที่แปรปรวนบ่อย อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ง่ายแล้ว ในไต้หวันเนื่องจากมีโรงงานตั้งกันดาษดื่น แม่น้ำลำคลองหรือคลองระบายน้ำ มักจะมีโลหะหนักและสารเคมีปนเปื้อน หากจับสัตว์น้ำขึ้นมากิน จะทำให้ร่างกายได้รับสารพิษตกค้าง ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้ ปกติชาวไต้หวันจะไม่กินปลาจากแม่น้ำลำธาร หรือคลองระบายน้ำ เพราะมันสกปรกและอันตราย นอกจากนี้ ตามลำคลองยังมักจะมีการขุดตักทรายอย่างผิดกฎหมาย ทำให้พื้นแม่น้ำเป็นหลุมเป็นบ่อและมีน้ำวน เสี่ยงต่อการจมน้ำ จึงเตือนแรงงานไทยด้วยความหวังดีว่า หลีกเลี่ยงไปในสถานที่อันตรายดังกล่าว  หากจะทานปลาหรือสัตว์เลี้ยงชนิดไหนก็ตาม ควรจะหาซื้อจากซูปเปอร์มาเก็ต  ร้านขายส่งขนาดใหญ่ ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพและอนามัย อีกทั้งราคาก็ไม่แพง จะปลอดภัยกว่า

 

แรงงานไทยนักตกปลาฝีมือดี จมนำ้ตายพร้อมเพื่อนชาวไต้หวัน ขณะไปตกปลาในวังน้ำลึกแห่งหนึ่งในเมืองเจียอี้

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
หลิวเจิงอิ้ง (劉增應) ผู้ว่าการจังหวัดหลียนเจียง

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 16 เม.ย. 61 สัมภาษณ์พิเศษนายหลิวเจิงอิ้ง ผู้ว่าการจังหวัดเหลียนเจียง นโยบายมุ่งใต้ใหม่

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 16 เม.ย. 61 สัมภาษณ์พิเศษนายหลิวเจิงอิ้ง ผู้ว่าการจังหวัดเหลียนเจียง นโยบายมุ่งใต้ใหม่

2018-04-18 19:03:14

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 16 เม.ย. 61

สัมภาษณ์พิเศษนายหลิวเจิงอิ้ง ผู้ว่าการจังหวัดเหลียนเจียง นโยบายมุ่งใต้ใหม่ 

จังหวัดเหลียนเจียงส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างสภาพแวดล้อมเป็นมิตรดึงดูดนักท่องเที่ยวเอเชียใต้

       หลิวเจิงอิ้ง (劉增應) ผู้ว่าการจังหวัดหลียนเจียง ให้สัมภาษณ์ในรายการ Good Morning Taiwan ของสถานีวิทยุ RTI เกี่ยวกับการผลักดันตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาล เขากล่าวว่า มาจู่ เป็นสถานที่ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เขากล่าวว่าที่ผ่านมาจู่เป็นแนวหน้าของสงคราม คนทั่วไปจะรู้สึกมีความลี้ลับ แต่ปัจจุบันได้พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างกระตือรือร้น มาจู่ ไม่เพียงแต่มีวัฒนธรรมชาวเกาะ ยังมีวัฒนธรรมฮกเกี้ยนตะวันออก มีอาหารอร่อยระดับโลก มีระบบนิเวศวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ มีทะเลกว้างใหญ่ เมืองตามภูเขา มีเสน่ห์ดึงดูดใจอย่างยิ่ง

       หลิวเจิงอิ้งบอกว่า กิจการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญที่จังหวัดมาจู่พยายามส่งเสริม ในอดีตคนทั่วไปจะไม่ค่อยรู้จักมาจู่ ในแต่ละปีจึงมีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่กี่หมื่นคน แต่ในช่วงหลายปีนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเท่าตัว ในปีที่แล้ว มีผู้มาเยือน 2 แสนคน เขาเชื่อว่าในอนาคตจะถึงระดับ 5 แสนคน ซึ่งเป้าหมายสำคัญของการดึงดูดนักท่องเที่ยวครอบคลุมชาวมุสลิมทั่วโลกซึ่งมีอยู่ 1,600 ล้านคนด้วย จังหวัดมาจู่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับนักท่องเที่ยว

       หลิงเจิงอิ้งบอกว่า แม้ว่า มาจู่ไม่มีโรงแรมระดับ 5 ดาว แต่ก็มี Guest House หรือ โฮม เสตย์ ที่มีเอกลักษณ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดประมูลสร้างโรงแรม 5 ดาว ในระบบสัมปทาน (BOT) ในเรื่องปัญหาการจราจร ได้มีการปรับปรุงดีขึ้น นักเดินทางนั่งเครื่องบินจากไทเป หรือ ไทจง ไป มาจู่ได้ หรือโดยสารเรือเมล์จากจีหลงก็ได้

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

More
หวงหมิงจื้อ (Namewee) ในชุด 亞洲通吃 (all eat Asian)

แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของหวงหมิงจื้อ (Namewee) ในชุด 亞洲通吃 (all eat Asian) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของหวงหมิงจื้อ (Namewee) ในชุด 亞洲通吃 (all eat Asian) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-04-15 23:30:00

 

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

          - แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของหวงหมิงจื้อ (Namewee) ในชุด 亞洲通吃 (all eat Asian) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (คนไต้หวันซื้อหุ้นทีมบาส NBA โจวเจี๋ยหลุนบอกต่อไปคงได้นั่งเชียร์หลินซูหาวที่แถวแรกเลย /สาวโจลินตอบอะไร หลังโจวเจี๋ยหลุนบอกบนเวทีคอนเสิร์ตว่าโจลินคือใคร / ชิงฟงแห่งโซดากรีนเปิด IG ให้แฟนๆ ตามชิลกับทริปไล่ตามดารา)

 

หวงหมิงจื้อ  (Namewee) กับอัลบั้มเพลงชุด all eat Asia

 

หนุ่มเจย์ เตรียมเป็นแขก VIP ตอนไปดูบาส NBA ที่ริมสนาม

 

สาวโจลิน ไปโชว์ตัวที่ฮ่องกง คนอะไรสวยเหมือนเดิมไม่มีเปลียน

 

หนุ่มชิงฟง นักร้องนำวงโซดากรีน กับภาพชิลๆ บน IG ที่เปิดให้แฟนคลับไล่ตามดารา

More
ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 15 เม.ย. 61-สามเรื่องราวสุดฮิตในไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 15 เม.ย. 61-สามเรื่องราวสุดฮิตในไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 15 เม.ย. 61-สามเรื่องราวสุดฮิตในไต้หวัน

2018-04-17 21:08:10

ฮอตฮิตติดดาวสัปดาห์นี้ พบกับเรื่องราวฮอตฮิต 3 เรื่อง 3 รส 1. ตู้คีบตุ๊กตา ธุรกิจสุดฮิตในไต้หวัน ขนาดเทพนาจายังอยากเล่น?? 2. สบู่แฮนด์เมดผลงานของผู้ต้องขังในสถานกักกันเมืองเจียอี้ ขายดีรายได้ปีละ 3 ล้านเหรียญไต้หวัน 3. ร้านกาแฟที่มีหุ่นยนต์เหมือนกับในภาพยนตร์เรื่องทรานสฟอร์เมอร์ กลายเป็นสถานที่ฮอตฮิตในการถ่ายรูปเช็คอินที่เถาหยวน

 

ตู้คีบตุ๊กตา ธุรกิจสุดฮิตในไต้หวัน ขนาดเทพนาจายังอยากเล่น

 

 

สบู่แฮนด์เมดผลงานของผู้ต้องขังในสถานกักกันเมืองเจียอี้ ขายดีรายได้ปีละ 3 ล้านเหรียญไต้หวัน

 

ร้านกาแฟที่มีหุ่นยนต์เหมือนกับในภาพยนตร์เรื่องทรานสฟอร์เมอร์ กลายเป็นสถานที่ฮอตฮิตในการถ่ายรูปเช็คอินที่เถาหยวน

More
เรือนจำซินจู๋ให้ผู้ต้องขังฝึกสุนัขจรจัด

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561

2018-04-15 08:49:44

 

1. โครงการสุนัขเรือนจำ ของเรือนจำซินจู๋ ทำประโยชน์ 2 ชั้นให้กับผู้ต้องขังและสุนัขจรจัด 12 ปี ไม่เคยมีนักโทษทำผิดซ้ำถูกจับอีก

          เรือนจำเมืองซินจู๋ริเริ่มนำเอาระบบสุนัขเรือนจำมาใช้ตั้งแต่ 12 ปีที่แล้ว โดยมีครูฝึกสุนัขที่มีความเชี่ยวชาญมาสอนเทคนิคการฝึกสุนัขจรจัดให้แก่ผู้ต้องขัง สุนัขจรจัดที่ผ่านการฝึกแล้ว เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจรับไปเลี้ยงต่อไป โครงการนี้ สร้างความผูกพันระหว่างผู้ต้องขังกับสุนัขจรจัด ไม่เพียงแต่ช่วยให้สุนัขจรจัดจำนวนมากมีบ้านพักอาศัย มีคนดูแลเอาใจใส่ จนกลับมาเป็นสุนัขที่ฉลาด เป็นที่รักของผู้นำไปเลี้ยง ยังทำให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกฝนด้านจิตใจ มีความอดทน ทำให้ตระหนักและเคารพในชีวิต ไม่ว่าจะชีวิตคนหรือชีวิตสัตว์ ส่งผลให้ 12 ปีที่ผ่านมา ทำสถิติใหม่ ยังไม่ปรากฎผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการสุนัขเรือนจำ หลังพ้นโทษแล้ว กระทำผิดซ้ำถูกจับเข้าเรือนจำอีก

 

 

เรือนจำซินจู๋ให้ผู้ต้องขังฝึกสุนัขจรจัด ทำให้ผู้ต้องขังมีความมั่นใจในตัวเองและเป็นผู้มีจิตใจเมตตามากขึ้น แล้วยังช่วยแก้ปัญหาสุนัขจรจัดได้ด้วย  (Cr: apple daily.com)

 

          เรือนจำเมืองซินจูเปิดเผยว่า โครงการนี้ ริเริ่มโดยนายหวงหรงรุ่ย (黃榮瑞) ผู้บัญชาการเรือนจำซินจู ซึ่งปัจจุบันเกษียณราชการไปแล้ว โดยเมื่อ 12 ปีที่แล้ว ผู้บัญชาการเรือนจำท่านนี้ ได้เห็นภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับโครงการสุนัขเรือนในสหรัฐอเมริกาที่เริ่มมาหลายปีแล้ว เกิดความรู้สึกสนใจ ประกอบกับเจ้าตัวเป็นคนรักสุนัขอยู่แล้ว จึงตัดสินใจริเริ่มโครงการนี้ในเรือนจำซินจู๋ ปัจจุบัน แม้ผู้บัญชาการหวงจะเกษียณไปแล้ว แต่โครงการนี้ยังคงสืบทอดต่อมา โดยช่วง 12 ปีที่ผ่านมาโครงการนี้ มีผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการแล้ว 52 คน ฝึกฝนสุนัขจรจัดไปแล้ว 73 ตัว นอกจากที่ยังอยู่ระหว่างฝึก 8 ตัว สุนัขที่ผ่านการฝึกมาแล้ว 65 ตัว มีประชาชนผู้สนใจมารับไปเลี้ยงทั้งหมดแล้ว และที่น่าทึ่งก็คือ ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการและพ้นโทษแล้วทั้งหมด 46 คน จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ปรากฎมีผู้ใดกระทำผิดซ้ำถูกจับเข้าเรือนจำอีกเลยแม้แต่คนเดียว

          สุนัขจรจัดที่เข้าโครงการสุนัขเรือนจำของเรือนจำซินจู๋ จัดส่งให้โดยสมาคมสัตว์เลี้ยงจรจัดวั่งๆ ส่วนใหญ่จะมีอายุไม่เกิน 1 ปี และมีท่าทางฉลาด โดยทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนเทคนิคการฝึกสุนัข ผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจมาก ผู้ต้องขังไม่เพียงได้ความมั่นใจกลับคืนมา ทำให้เกิดความรักและคุ้มครองสัตว์ เรียนรู้การรักและคุ้มครองตัวเอง ให้คุณค่ากับชีวิต และสุนัขจรจัดที่ไม่มีผู้ให้ความรัก หลังจากได้รับการฝึกฝนแล้ว สามารถอยู่เป็นเพื่อนผู้ต้องขังชราและผู้ที่ต้องขังยาว ด้วยการปลอบใจและให้การสนับสนุนทางใจ ยังสามารถช่วยเจ้าหน้าที่เรือนจำเดินตรวจตรา คอยระวังคุ้มครอง และเปิดให้ประชาชนมารับไปเลี้ยงได้ด้วย

          โครงการนี้ กล่าวได้ว่านำประโยชน์ 2 ชั้นมาสู่ผู้ต้องขังกับสุนัขจรจัด กล่าวคือ ทั้งผู้ต้องขังและสุนัขจรจัด ที่ถูกสังคมมองว่าเป็นชีวิตชายขอบ ต่างค้นพบคุณค่าแห่งการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปซึ่งกันและกัน

 

 

 

 

 

เรือนจำซินจู๋ให้ผู้ต้องขังฝึกสุนัขจรจัด ทำให้ผู้ต้องขังมีความมั่นใจในตัวเองและเป็นผู้มีจิตใจเมตตามากขึ้น แล้วยังช่วยแก้ปัญหาสุนัขจรจัดได้ด้วย (Cr: chinatimes.com, apple daily.com)

 

2. 10 สิ่งน่าสนใจในไต้หวันที่คุณอาจไม่รู้

          หนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษรายงานบทความ “การปรับตัวของไต้หวัน” ระบุรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับไต้หวันจำนวน 10 รายการ ซึ่งคาดว่าคนอังกฤษส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ทราบดังนี้ :

          1. ไต้หวันมีบริการ WiFi สาธารณะฟรี,kตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 โดยนักท่องเที่ยวต้องทำการลงทะเบียนเพื่อยื่นขอใช้งานก่อน          2. ไต้หวันมีร้านอาหารธีมห้องน้ำที่ภายในมีการตกแต่งให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนนั่งรับประทานอาหารอยู่ในห้องน้ำ และมีภาชนะใส่อาหารลักษณะเหมือนชักโครก   

          3. ไต้หวันวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้แก่วัดจงไถฉานซื่อ สร้างเสร็จเมื่อปีค.ศ.2000 ความสูงถึง 37 ชั้น 

 

 

วัดจงไถฉานซื่อ (中台禪寺) สูง 136 ม. 37 ชั้น เป็นวัดในศาสนาพุทธที่ใหญและสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่เมืองหนานโถว ภาคกลางไต้หวัน

 

          4. ไต้หวันมีมหาเศรษฐีที่ติดอันดับโลกอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดอันดับของ Forbes ในปีค.ศ.2016 พบว่ามีถึง 25 คน มากว่าประเทศสเปนมากๆ และน้อยกว่าประเทศญี่ปุ่นเพียง 2 คนเท่านั้น   

          5. คนไต้หวันชอบดื่มชามาก จากสถิติขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติพบว่าคนไต้หวันดื่มชาอยู่ในอันดับที่ 17 ของโลก ใช้ใบชาต่อปีเฉลี่ยคนละ 1.85 กิโลกรัม ซึ่งน้อยกว่าประเทศอังกฤษเพียง 5 อันดับ   

          6. แม้คนไต้หวันจะชอบดื่มชามาก แต่การเติบโตของร้านกาแฟ Starbucks ในไต้หวันกลับรวดเร็วมากเช่นกัน และเมื่อดูจากความหนาแน่นของสาขาสตาร์บัคในไต้หวัน อยู่ในลำดับที่ 10 ของโลกเลยทีเดียว   

          7. ราคาแฮมเบอร์เกอร์ Big Mac ในแมคโดนัลล์ไต้หวันราคาถูกมากๆ จนถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศที่มีราคาจำหน่ายแมคโดนัลล์ถูกที่สุด    

          8. ไต้หวันมีทั้งรถไฟแบบโบราณซึ่งยังวิ่งให้บริการอยู่ภายในอุทยานแห่งชาตอาลีซาน กับรถไฟความเร็วสูงที่มีความเร็วสูงถึง 186 ไมล์ต่อชั่วโมง    

          9. ไต้หวันยังคงมีโทษประหารชีวิต ซึ่งทั่วโลกเหลือเพียง 4 ประเทศเท่านั้นประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไต้หวัน

          10. ไต้หวันมีตึกไทเป 101 ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดของโลก ในช่วงปีค.ศ.2004-2010

 

ตึกไทเป 101 มีความสูง 509.2 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในโลกช่วงปีค.ศ.2004-2010

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
เทศกาลชมอินทรีที่ภูเขากวนอินซาน (觀音山)

เทศกาลชมหิ่งห้อยมาอีกแล้ว สวนสัตว์ไทเปกิจกรรมเปิดสวนยามค่ำให้ชมหิ่งห้อยกัน

เทศกาลชมหิ่งห้อยมาอีกแล้ว สวนสัตว์ไทเปกิจกรรมเปิดสวนยามค่ำให้ชมหิ่งห้อยกัน

2018-04-13 23:30:00

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

-เทศกาลชมหิ่งห้อยมาอีกแล้ว สวนสัตว์ไทเปกิจกรรมเปิดสวนยามค่ำให้ชมหิ่งห้อยกัน

-คนรักการชมนกห้ามพลาด เทศกาลชมอินทรีที่ภูเขากวนอินซาน (觀音山)  ในเขตอู๋กู่ (五股) นครนิวไทเป  ระหว่าง 14-22 เมษายนนี้

-ใครอยากเล่นสงกรานต์ฟังทางนี้ ถ.หัวซินเจียในเขตจงเหอของนิวไทเป จัดเล่นสงกรานต์สาดน้ำกันได้เต็มที่ ในวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายนนี้

 

สวนสัตว์ไทเปจัดกิจกรรมชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน (ภาพจากสวนสัตว์ไทเป)

 

 

 เทศกาลชมอินทรีที่ภูเขากวนอินซาน (觀音山)  ในเขตอู๋กู่ (五股) นครนิวไทเป  ระหว่าง 14-22 เมษายนนี้

 

ภูเขากวนอินซาน (觀音山)  ตั้งอยู่ในเขตอู๋กู่ (五股)  บริเวณติดต่อกับเขตปาหลี่ (八里) นครนิวไทเป 

 

เด็กๆ เล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานที่ถ.หัวซินเจียในเขตจงเหอของนครนิวไทเป

 

More
มาตรการต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ ช่วยแรงงานไทยประหยัดค่าหัวคิวได้แล้วกว่า 600 ล้านบาท

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561

2018-04-14 10:52:47

 

1. ผ่านไป 1 ปี 4 เดือน แรงงานต่างชาติได้รับการต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันแล้วกว่า 113,400 คน เป็นแรงงานไทย 10,978 คน ช่วยแรงงานไทยประหยัดค่าหัวคิวได้แล้วกว่า 600 ล้านบาท

          สภานิติบัญญัติของไต้หวัน ผ่านการแก้ไขกฎหมายการจ้างงานมาตรา 52 ยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติจะต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย 1 วัน หลังทำงานครบ 3 ปี โดยอนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 59 เป็นต้นมา จากสถิติของกระทรวงแรงงานพบว่า จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้ มีนายจ้างไต้หวันที่ยื่นคำร้องขอต่อสัญญาใหม่กับแรงงานต่างชาติของตนแล้ว 113,400 ราย และช่วยแรงงานต่างชาติของตนขอต่อสัญญากับนายจ้างใหม่ 3,900 ราย แสดงว่า ระบบใหม่ ช่วยให้แรงงานต่างชาติ ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องกลับไปเสียค่าหัวคิวมารอบใหม่แล้วร่วม 120,000 คน

          จากสถิติของกรมพัฒนากำลังแรงงานพบว่า ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หรือหลังจากระบบใหม่มีผลใช้บังคับแล้ว 1ปี 4 เดือน มีนายจ้างที่ยื่นคำร้องขอต่อสัญญาใหม่กับแรงงานต่างชาติของตนและได้รับอนุมัติแล้ว 113,400 ราย ในจำนวนนี้ แบ่งเป็น ภาคการผลิต 73,119 ราย ครองสัดส่วน 65% และตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือน 40,289 ราย หรือ 35% ส่วนแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญา 3 ปีแล้ว ไม่ต่อสัญญากับนายจ้างเดิม แต่อยากจะอยู่ทำงานต่อไปกับนายจ้างใหม่ ยื่นขอเปลี่ยนนายจ้างใหม่จำนวน 14,600 ราย ในจำนวนนี้ หานายจ้างใหม่ได้แล้ว 3,900 ราย หรือเปลี่ยนนายจ้างใหม่ได้สำเร็จเพียง 26.7%

 

รงงานต่างชาติได้รับการต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันแล้วกว่า 113,400 คน เป็นแรงงานไทย 10,978 คน ช่วยแรงงานไทยประหยัดค่าหัวคิวได้แล้วกว่า 600 ล้านบาท

 

          สำหรับแรงงานไทยที่ทำงานในภาคการผลิตได้รับการต่อสัญญาใหม่กับนายจ้างเดิมไปแล้ว 10,978 คน แบ่งเป็นทำงานในภาคการผลิต 10,869 คนทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาล 109 คน ส่วนที่ขอเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่สำเร็จ มีจำนวน 233 คน ในจำนวนนี้ ทำงานในภาคการผลิต 197 คน ทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือน 36 คน หากคิดคำนวณค่าบริการจัดหางานและค่าใช้จ่ายที่คนงานไทยต้องกลับไปเสียรอบใหม่เฉลี่ยคนละ 60,000 บาท มาตรการใหม่นี้ ช่วยแรงงานไทยลดค่าหัวคิวได้แล้วกว่า 600 ล้านบาท

          กรณีที่แรงงานต่างชาติประสงค์ต่อสัญญาใหม่กับนายจ้างรายเดิมหรือนายจ้างรายใหม่ แต่ถูกบริษัทจัดหางานเรียกเก็บค่าต่อสัญญา 20,000-25,000 เหรียญไต้หวัน หรือมีนายจ้างและบริษัทจัดหางานบางราย บังคับให้แรงงานต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศไปเสียค่าหัวคิวใหม่ แล้วจึงเดินทางกลับมาทำงานต่อได้นั้น นายเสว เจี้ยนจง ผอ. สำนักงานบริหารแรงงานข้ามชาติ กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานกล่าวย้ำว่า ค่าบริการจัดหางานจากแรงงานต่างชาตินั้น อนุญาตให้บริษัทจัดหางานต่างประเทศเรียกรับได้ก่อนการเดินทางเท่านั้น ส่วนบริษัทจัดหางานไต้หวัน อนุญาตให้เรียกเก็บได้เฉพาะค่าบริการดูแลเป็นรายเดือนระหว่างที่แรงงานต่างชาติทำงานอยู่ที่ไต้หวัน ในอัตราค่าบริการปีแรกเดือนละไม่เกิน 1,800 เหรียญไต้หวัน ปีที่ 2 เดือนละไม่เกิน 1,700 เหรียญ ปีที่ 3 เป็นต้นไป เดือนละไม่เกิน 1,500 เหรียญไต้หวัน ซึ่งได้รวมค่าบริการต่อสัญญาใหม่และช่วยเปลี่ยนนายจ้างใหม่อยู่ด้วยแล้ว ห้ามมีการเรียกรับค่าบริการจัดหางาน ค่าต่อสัญญาใหม่หรือค่าบริการหานายจ้างใหม่จากแรงงานต่างชาติอีก หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษปรับเงิน 10-20 เท่าของค่าบริการที่เรียกรับ นอกจากนี้ ยังจะถูกพักใบอนุญาตเป็นเวลา 3 เดือน

 

มาตรการต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ ช่วยแรงงานไทยประหยัดค่าหัวคิวได้แล้วกว่า 600 ล้านบาท

 

2. ทายาทผู้อนุบาลฟิลิปปินส์ที่เคราะห์ร้ายจากเหตุแผ่นดินไหวที่ฮัวเหลียน แสดงความรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของชาวไต้หวันที่ได้มอบเงินช่วยเหลือ 3.8 ล้านเปโซ

          กรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองฮัวเหลียนขนาด 6 ตามมาตราวัดริกเตอร์ เมื่อเวลาประมาณ 23.50 ของวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 17 ราย บาดเจ็บกว่า 250 คน ในจำนวนนี้ มีแรงงานฟิลิปปินส์ที่เดินทางมาทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาลดูแล 2 สามีภรรยาชาวญี่ปุ่นคู่หนึ่งที่มาตั้งรกรากมีบ้านพักอาศัยอยู่ในตึกหยุนชุ่ย 1 ใน 4 ตึกที่ถล่มลงมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ ผู้อนุบาลชาวฟิลิปปินส์รายนี้ ชื่อนาง Melody Albano Castro อายุ 27 ปี มาทำงานได้เกือบ 3 ปีแล้ว เพื่อหาเงินเลี้ยงลูกสาววัย 8 ขวบ และค่ารักษาพยาบาลให้แก่สามีที่เจ็บป่วย มีกำหนดจะเดินทางกลับไปเยี่ยมลูกสาวและสามีในอีกไม่นาน แต่ยังไม่ทันกลับบ้านก็มาเสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เสียก่อน

          เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา นายหลินซงฮ่วน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำฟิลิปปินส์ ได้นำเงินบริจาคจากชาวไต้หวันในฟิลิปปินส์จำนวน 600,000 เปโซ ไปมอบต่อทายาทของนาง Melody หลังจากได้รับเงินช่วยเหลือจากนายจ้าง กระทรวงแรงงานและชาวไต้หวันที่ได้มอบให้ไปแล้ว 3,200,000 เปโซ รวมเป็นเงิน 3.8 ล้านเปโซ หรือเท่ากับ 2,340,000 เหรียญไต้หวัน ส่งผลให้สามี คุณแม่และญาติพี่น้องของ Melody ซาบซึ้งในน้ำใจจากไต้หวันเป็นอย่างมาก                   

 

นาง Melody Albano Castro อายุ 27 ปี ผู้อนุบาลชาวฟิลิปปินส์ผู้เคราะห์ร้ายเสียชีวิตในเหุการณ์แผ่นดินไหวที่ฮัวเหลียน เมื่องวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

 

3. นายจ้างหลงรักผู้อนุบาลอินโดจนมีพยานรัก 2 คน กลัวมีปัญหาแจ้งเป็นลูกของน้องสาว ทั้งนายจ้าง ผู้อนุบาลและน้องสาวโดนจับข้อหาช่อโกงและแจ้งข้อมูลเท็จ

          นายจ้าว ชายชาวไต้หวันซึ่งมีบ้านพักอยู่ในนครนิวไทเป ได้ว่าจ้างนางสาวเจนนี่ อายุ 43 ปีผู้อนุบาลอินโดนีเซียที่หลบหนีนายจ้างเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต นายจ้างและลูกจ้างตกหลุมรักและอยู่กินจนมีลูกด้วยกัน 2 คน เนื่องจากเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ไม่มีประกันสุขภาพ นายจ้าวจึงขอยืมบัตรประกันสุขภาพจากน้องสาว ให้ผู้อนุบาลอินโดนีเซียสวมบัตรประชาชน ทำให้นายจ้าว ซึ่งเป็นพ่อของเด็กทั้งสอง แต่ตามในทะเบียนบ้านกลายเป็นลุง ยังมีการยื่นขอเงินสวัสดิการต่างๆ ตามสิทธิ์ เช่นเงินช่วยเหลือค่าทำคลอด เงินสวัสดิการเด็กรายเดือนเป็นต้น จนกระทั่งตำรวจตรวจพบนางสาวเจนนี่ ขณะทำงานอย่างผิดกฎหมายอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ความจึงแตก ถูกส่งฟ้องศาล เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ที่ผ่านมานี้ สำนักงานอัยการศาลท้องถิ่นเมืองจีหลง สั่งฟ้องทั้ง 3 ข้อหาร่วมกันช่อโกงเงินสวัสดิการของรัฐ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน นายจ้าวและนางสาวเจนนี่ ยังโดนข้อหาว่าจ้างแรงงานต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และทำงานอย่างผิดกฎหมาย

 

นายจ้างหลงรักผู้อนุบาลอินโดจนมีพยานรัก 2 คน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ทีมเทนนิสชายไต้หวันสู้ศึกเดวิสคัพ 2018

ทีมเทนนิสชายไต้หวันปราบอิหร่านขาดลอยในศึกเดวิสคัพ 2018

ทีมเทนนิสชายไต้หวันปราบอิหร่านขาดลอยในศึกเดวิสคัพ 2018

2018-04-12 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

-ทีมเทนนิสชายไต้หวันปราบอิหร่านขาดลอยในศึกเดวิสคัพ 2018 พร้อมรักษาสถานภาพในโซนเอเชีย/โอเชียเนีย กรุ๊ป 2 ได้สำเร็จ

More
นายพล แรงงานไทยที่สร้างชื่อเสียงในวงการตกปลาของไต้หวัน

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

2018-04-14 08:15:47

 

1. แรงงานไทยสร้างชื่อในวงการตกปลาในไต้หวัน เจ้าของรางวัลชนะเลิศการตกปลาหลายเวที จมน้ำตายปริศนาพร้อมเพื่อนชาวไต้หวัน

               นายพล อายุ 40 ปี แรงงานไทยจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เดินทางมาทำงานที่ไต้หวันกว่า 10 ปีแล้ว เนื่องจากพูดภาษาจีนได้ดี จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นล่ามดูแลหอพักแรงงานไทยของบริษัท CHINA GENERAL PLASTICS CORP. ที่เหมียวลี่ ซึ่งเป็นโรงงานพลาสติกส์ขนาดใหญ่ ว่าจ้างแรงงานไทยชาติเดียว 36 คน โดยนายพลชื่นชอบและเชี่ยวชาญด้านการตกปลาเป็นอย่างมาก เคยร่วมงานแข่งขันตกปลาและคว้ารางวัลมาแล้วทั่วไต้หวัน จนได้รับการยกย่องว่าเป็นเซียนการตกปลา หากแมทช์แข่งขันตกปลาใดมีนายพลเข้าร่วมด้วย นักตกปลาชาวไต้หวันส่วนใหญ่มักจะเลี่ยง ดังนั้น แมทช์การแข่งขันตกปลาต่างๆ นายพลจะสมัครเป็นคนสุดท้ายก่อนหมดเขตเป็นประจำ นอกจากนี้ ยังขึ้นชื่อในเรื่องการผลิตเหยื่อปลอม โดยนายพลจะนำเข้าชิ้นส่วนเช่น ตะกั่ว ฯลฯ จากประเทศไทย เหยื่อปลอมของนายพล เล่ากันว่า ไม่เพียงแต่ราคาแพง ยังต้องเข้าคิวรอสั่งจองเลยทีเดียว

              แต่แล้วเมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา นายพลกับเพื่อนชาวไต้หวันชวนกันไปตกปลาในวังน้ำลึกแห่งหนึ่งในเมืองเจียอี้ ปรากฎว่าจมน้ำตายทั้งคู่ ตำรวจสันนิษฐานว่า ทั้งคู่เมาสุรา มีคนหนึ่งตกลงไปในน้ำก่อน อีกคนเข้าไปช่วยเหลือ เลยจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่

          ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ นายพลชื่นชอบไต้หวันเป็นอย่างมาก เคยกล่าวไว้ว่า หากตนเสียชีวิต ขอให้เก็บอัฐิอยู่ในไต้หวันต่อไป และในพิธีฌาปนกิจศพซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเจียอี้ตามประเพณีของไต้หวันเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในงานมีนักตกปลาชาวไต้หวันจำนวนมากทยอยเดินทางไปไว้อาลัยนายพล หลังเสร็จพิธีได้นำอัฐิไปเก็บไว้ในเจดีย์ในไต้หวัน ตามความประสงค์ของนายพล

             ขอเตือนแรงงานไทย สุราทำให้เกิดอันตรายได้เสมอ ไม่ว่าจะเชี่ยวชาญหรือเก่งระดับไหน หากเมาสุราแล้ว อันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

 

 

นายพล แรงงานไทยที่สร้างชื่อเสียงในวงการตกปลาของไต้หวัน ได้รับการขนานนามว่าเซียนตกปลา (ภาพจากเฟสบุ๊กของนายพล)

 

นายพลจมน้ำตายพร้อมเพื่อนชาวไต้หวัน ตำรวจสันนิษฐานว่าทั้งคู่เมาสุรา

 

2. กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันเตือนแรงงานไทย หลีกเลี่ยงทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ป้องกันอันตรายจากพยาธิหอยโข่ง

             หลังเกิดเหตุการณ์ที่แรงงานไทยในนครไถหนานจำนวน 6 คน ทานหอยโข่งหรือหอยเชอรี่โดยปรุงไม่สุก เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและปวดหัวอย่างรุนแรง ถูกพาไปรักษาที่โรงพยาบาลฉีเหม่ย แพทย์พบพยาธิหอยโข่งชอนไชเข้าไขสันหลัง หลังผ่านการรักษา มี 5 คนที่อาการดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลแล้ว อีก 1 คนยังอาการโคม่า เนื่องจากมีโรคอื่นแทรกซ้อนนั้น

             เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันเตือนแรงงานไทยด้วยความหวังดีว่า การกินหอยโข่ง หอยปัง หอยทากยักษ์อาฟริกัน ปู กุ้งน้ำจืด และกบ แบบสุกๆ ดิบๆ เช่น การนำหอยมาทำ ก้อย ลาบ พล่า หรือ นำมากินแกล้มกับสุรา จะทำให้มีความเสี่ยงในการได้รับพยาธิหอยโข่ง หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า “พยาธิปอดหนู” เป็นพยาธิตัวกลมที่เป็นสาเหตุของโรคสมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบในคน โดยปกติแล้วพยาธิชนิดนี้ สามารถพบได้ในปอดของหนู เมื่อหนูขับถ่ายออกมา จะมีตัวอ่อนพยาธิปะปนมาด้วย เมื่อหอยกินตัวอ่อนของพยาธิเข้าไป มันก็จะเข้าไปเจริญเติบโตอยู่ในเนื้อของหอย หากคนนำหอยมากินแบบดิบๆ ตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิจะเข้าสู่ร่างกาย ไปตามกระแสเลือด แล้วเคลื่อนที่เข้าสู่สมอง  จากนั้นก็จะทำให้สมองเกิดการอักเสบ หากพยาธิเข้าไปอยู่ในลูกตา อาจทำให้ตาบอดได้ และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีคนงานไทยที่ป่วยเนื่องจากพยาธิขึ้นสมองแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ราย โดยเมื่อปี 2541 พบคนงานไทยในไต้หวันมีอาการดังกล่าวแล้ว 8 ราย ปี 2542 มี 9 ราย ปี 2544 จำนวน 4 ราย ปี 2553 จำนวน 5 ราย ปี 2554 จำนวน 8 ราย และปี 2556 จำนวน 2 ราย

             การรักษาโรคพยาธิหอยโข่งเป็นการรักษาตามอาการ ไม่มียารักษาเฉพาะ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารประเภทหอย ปู กุ้งน้ำจืด กบ ที่ปรุงไม่สุก ควรกินอาหารหรือผักที่ล้างสะอาด ปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนให้นานพอ เพื่อฆ่าตัวอ่อนของพยาธิที่อยู่ในเนื้อสัตว์

 

สธ. ไต้หวันเตือนแรงงานไทยอย่าทานหอยโข่งสุกๆ ดิบๆ ระวังพยาธิขึ้นสมอง อาจเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิต

 

3. สัมภาษณ์ คุณคุ่น ปราบดา หยุ่น นักเขียนชื่อดัง เจ้าของรางวัลซีไรต์ ปี 2545 ที่เดินทางมาร่วมงานสัมมนาวรรณกรรมอาเซียนที่ไทเป (2018 Southeast Asian Literature Forum ไทเป) ได้เล่าเรื่องราวการเดินทางบนถนนสายวรรณกรรมของตน พร้อมให้กำลังใจพี่น้องแรงงานไทยในไต้หวัน

 

 

 

คุณคุ่น ปราบดา หยุ่น นักเขียนชื่อดัง เจ้าของรางวัลซีไรต์ ปี 2545 เยี่ยม Rti

 

คุณคุ่น ปราบดา หยุ่น นักเขียนชื่อดัง (ขวามือ) ถ่ายภาพกับอโศก ศรีจันทร์ ที่ห้องควบคุมการออกอากาศของ Rti

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ปธน. ไช่อิงเหวิน ให้สัมภาษณ์พิเศษ นสพ. เหลียนเหอเป้า ไต้หวัน

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61 ผู้นำไต้หวันเตรียมเยือนมิตรประเทศกลางเมษานี้

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61 ผู้นำไต้หวันเตรียมเยือนมิตรประเทศกลางเมษานี้

2018-04-11 18:41:42

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61

 

1. ผู้นำไต้หวันเตรียมเยือนมิตรประเทศกลางเมษานี้

2. กกต. ไต้หวันคาดเลือกตั้งปลายปีนี้ จัดลงประชามติอย่างน้อย 4 รายการ แต่ยังกำลังพิจารณาอยู่อีกถึง 10 รายการ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สิทธิอาจต้องกาบัตรทั้งบัตรเลือกตั้ิงและบัตรลงประชามติรวมกันถึง 10 ใบทีเดียว ฟังแล้วอย่ากุมขมับนะครับ ประชาธิปไตยก็แบบนี้ล่ะครับ มีสิทธิ่ก็ใช้สิทธิกันไป 

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

More