QR Code
รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ขุนพล แรงงานไทย (B)
2017-10-11
 • กองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันอนุมัติเงินบำเหน็จชราภาพแก่แรงงานไทยแล้วกว่า 100 คน

  กองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันอนุมัติเงินบำเหน็จชราภาพแก่แรงงานไทยแล้วกว่า 100 คน

  กองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันอนุมัติเงินบำเหน็จชราภาพแก่แรงงานไทยแล้วกว่า 100 คน สูงสุดได้ 320,000 เหรียญ
 • แรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานที่ไต้หวันมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนฯ

  แรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานที่ไต้หวันมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนฯ

  แรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานที่ไต้หวันในภาคการผลิต ก่อสร้างและผู้อนุบาลในองค์กร เมื่ออายุครบ 60 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนฯ
 • ควรเก็บใบถิ่นที่อยู่ (บัตร ARC) และสำเนาหนังสือเดินทางไว้

  ควรเก็บใบถิ่นที่อยู่ (บัตร ARC) และสำเนาหนังสือเดินทางไว้

  ควรเก็บใบถิ่นที่อยู่ (บัตร ARC) และสำเนาหนังสือเดินทางไว้ เพื่อความสะดวกในการตรวจหาข้อมูลของกองทุนประกันภัยแรงงาน
 • แรงงานต่างชาติในไต้หวันมีสิทธิ์ยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพ

  แรงงานต่างชาติในไต้หวันมีสิทธิ์ยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพ

  แรงงานต่างชาติในไต้หวันมีสิทธิ์ยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพได้เช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่น
 • นายจ้างที่กลั่นแกล้งลูกจ้างโดยการแจ้งความเท็จว่าหลบหนี ระวังจะถูกดำเนินคดีทางอาญา

  นายจ้างที่กลั่นแกล้งลูกจ้างโดยการแจ้งความเท็จว่าหลบหนี ระวังจะถูกดำเนินคดีทางอาญา

  นายจ้างที่กลั่นแกล้งลูกจ้างโดยการแจ้งความเท็จว่าหลบหนี ระวังจะถูกดำเนินคดีทางอาญา

 

1. กระทรวงแรงงานไต้หวันเตือน นายจ้างที่กลั่นแกล้งลูกจ้างโดยการแจ้งความเท็จว่าหลบหนี ระวังจะถูกดำเนินคดีทางอาญา

        เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวย้ำว่า นายจ้างที่แจ้งความเท็จว่าแรงงานต่างชาติของตนหลบหนี นอกจากจะถูกลงโทษปรับเงินตั้งแต่ 300,000-1,500,000 เหรียญไต้หวันแล้ว ยังอาจถูกดำเนินคดีทางอาญา ความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ

        ช่วงนี้ เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้สังคมไต้หวันให้ความสนใจมาตรการในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติหลายเหตุการณ์ เช่นคดีที่คนงานเวียดนามผิดกฎหมายลักทรัพย์แล้วขัดขืนการจับกุมด้วยการต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ถูกตำรวจยิง 9 นัดเสียชีวิต รวมถึงกลุ่ม NGO จัดให้แรงงานต่างชาติลงประชามติจำลอง ในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ นายเสวียเจี้ยนจง (薛鑑忠) ผอ.สำนักงานบริหารแรงงานข้ามชาติ กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานแถลงว่า ในอดีต เคยตรวจพบนายจ้างบางราย หลังจากที่เกิดข้อพิพาทกับลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างชาติแล้ว เข้าแจ้งความเท็จว่าแรงงานต่างชาติของตนหลบหนี ส่งผลให้แรงงานต่างชาติถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน ต้องเดินทางกลับประเทศ อย่างไรก็ตาม การแจ้งความแรงงานต่างชาติหลบหนี ปัจจุบันมีการตรวจสอบอย่างรัดกุม หากพบว่า นายจ้างแจ้งความเท็จโดยมีเจตนาจะกลั่นแกล้งแรงงานต่างชาติ นอกจากกองแรงงานท้องที่มีอำนาจลงโทษปรับเงินตั้งแต่ 300,000-1,500,000 เหรียญไต้หวันแล้ว ยังอาจถูกกระทรวงแรงงานส่งดำเนินคดีทางอาญา ความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ ส่วนแรงงานต่างชาติที่ตกเป็นผู้เสียหาย จะได้รับการโอนย้ายไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่

        ผอ.สำนักงานบริหารแรงงานข้ามชาติกล่าวว่า การแจ้งความเท็จว่าแรงงานต่างชาติของตนหลบหนี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน จะถูกลงโทษปรับเงินและมีโทษทางอาญา จึงเตือนให้นายจ้างหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดกฎหมาย ป้องกันถูกลงโทษ

        ตามกฎหมายการจ้างงานมาตราที่ 56 กำหนดให้นายจ้างต้องรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงแรงงานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลังจากที่แรงงานต่างชาติของตนขาดงานต่อเนื่อง 3 วัน โดยไม่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้เจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบของสังคม อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ นายจ้างจะต้องดำเนินการตามความเป็นจริง จะอาศัยระบบแจ้งความแรงงานต่างชาติหลบหนีมากลั่นแกล้งแรงงานต่างชาติไม่ได้

        ตามระเบียบในทางปฏิบัติในปัจจุบัน กรณีที่แรงงานต่างชาติมีข้อพิพาทกับนายจ้าง ทำให้ขาดงานและไม่สามารถติดต่อได้เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน แต่ช่วงระหว่างนี้ หากมีการโทรศัพท์ร้องเรียนหรือขอรับความช่วยเหลือจากสายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955 หรือได้รับการช่วยเหลือจากกองแรงงานท้องที่ จัดให้ไปอยู่ยังบ้านพักฉุกเฉิน กระทรวงแรงงานจะไม่ถือว่าเป็นการหลบหนี หากนายจ้างมีการแจ้งความว่าแรงงานต่างชาติของตนหลบหนี หลังตรวจสอบแล้วพบว่า แรงงานต่างชาติไม่ได้หลบหนี จะคืนความเป็นธรรมด้วยการเพิกถอนคำสั่งทันที

 

นายจ้างที่กลั่นแกล้งลูกจ้างโดยการแจ้งความเท็จว่าหลบหนี ระวังจะถูกดำเนินคดีทางอาญา

 

2. กองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันอนุมัติเงินบำเหน็จชราภาพแก่แรงงานไทยแล้วกว่า 100 คน สูงสุดได้ 320,000 เหรียญ

       ตามที่กฎหมายการประกันภัยแรงงานของไต้หวันอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่เป็นผู้เอาประกัน มีสิทธิ์ยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วได้ เช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่น และสำนักงานแรงงานไทยเริ่มทำการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมา จนถึงปลายเดือนสิงหาคมปีนี้ มีแรงงานไทยที่เคยเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันและปัจจุบันอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว ยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพผ่านสำนักงานแรงงานไทย ทั้งที่ไทเปและเกาสงแล้วจำนวน 101 รายจำนวนเงินที่ได้รับแล้วกว่า 3,600,000 เหรียญไต้หวัน แรงงานไทยที่ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพสูงสุด ทำงานอยู่ที่ฟอร์โมซา นครเกาสง มีอายุการทำงาน 10 ปี และเฉลี่ยวงเงินค่าจ้างที่แจ้งเอาประกันเดือนละ 32,000 เหรียญ ได้รับอนุมัติเงินบำเหน็จชราภาพ 320,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนแรงงานไทยที่รอการอนุมัติมีจำนวนกว่า 100 ราย ขณะที่มีจำนวนหนึ่งเอกสารไม่ครบ เช่นไม่มีใบถิ่นที่อยู่หรือ ARC และไม่มีหนังสือเดินทางเป็นต้น

 

กองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันอนุมัติเงินบำเหน็จชราภาพแก่แรงงานไทยแล้วกว่า 100 คน สูงสุดได้ 320,000 เหรียญ

 

      สำนักงานแรงงานไทย ไทเปเปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2560 ได้ช่วยแรงงานไทยที่อายุครบ 60 ปีขึ้นไป ยื่น ขอเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยไต้หวัน 165 ราย ในจำนวนนี้ ได้รับอนุมัติแล้ว 85 ราย อีก 80 รายกำลังอยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติ และจำนวนเงินที่ได้รับแล้วทั้งสิ้น 2,651,127 เหรียญไต้หวัน มีแรงงานไทยบางรายได้รับเงินบำเหน็จสูงกว่า 200,000 เหรียญไต้หวัน ขณะที่ส่วนใหญ่ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพระหว่าง 30,000-50,000 ทั้งนี้ เนื่องจากแรงงานไทยจำนวนมากเคยเปลี่ยนชื่อ แต่ไม่มีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และไม่มีใบถิ่นที่อยู่หรือ ARC ทำให้ระบบฐานข้อมูลของกองทุนฯ ไม่สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาทำงานทั้งหมดของแรงงานไทย แล้วนำมาสะสมรวมกันได้ ค้นหาได้เฉพาะข้อมูลบางส่วนเท่าที่มีหลักฐานประกอบเท่านั้น และวงเงินที่ได้รับจะคำนวณจากค่าจ้างรายเดือนที่เอาประกันโดยเฉลี่ยและระยะเวลาที่ทำงานในไต้หวัน

      ส่วนข้อมูลของสำนักงานแรงงานไทย เกาสง พบว่า ได้ช่วยแรงงานไทยที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ยื่นขอเงินทดแทนจากกองทุนประกันภัยของไต้หวันแล้ว จำนวน 38 ราย ในจำนวนนี้ อนุมัติแล้ว 16 ราย จำนวนเงินที่ได้รับ 950,000 เหรียญไต้หวัน ในจำนวนนี้ มีรายหนึ่ง ซึ่งทำงานอยู่ที่ฟอร์โมซา เฮฟวี่ อินดัสทรี่ส์ นครเกาสง มีอายุการทำงาน 10 ปี และเฉลี่ยวงเงินค่าจ้างที่นายจ้างแจ้งเอาประกันเดือนละ 32,000 เหรียญ ได้รับอนุมัติเงินบำเหน็จชราภาพสูงถึง 320,000 เหรียญไต้หวัน และมีจำนวน 16 ราย กำลังรอผลการอนุมัติมี ขณะที่มี 26 รายเอกสารไม่ครบ เช่นไม่มีใบถิ่นที่อยู่หรือ ARC สำเนาหนังสือเดินทางเป็นต้น

 

แรงงานต่างชาติในไต้หวันมีสิทธิ์ยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพได้เช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่น

 

      กรมประกันภัยแรงงานของไต้หวันกล่าวว่า ตามกฎหมายการประกันภัยแรงงานของไต้หวัน แรงงานต่างชาติที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงาน เสียเบี้ยประกันภัยเป็นประจำทุกเดือน มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่น โดยคิดตามอายุการเข้ากองทุนฯ ปีละ 1 เดือนของค่าจ้างที่เอาประกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าเคยมาทำงานที่ไต้หวันตั้งแต่ปีไหน หรือมาแล้วกี่ครั้ง อายุการเข้ากองทุนสามารถนำมาสะสมรวมกันได้ ยกตัวอย่างเช่น แรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานในไต้หวันรวมสะสมแล้ว ครบ 12 ปี เมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์ สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเงิน 12 เดือนของค่าจ้างที่เอาประกัน สมมุติว่าค่าจ้างที่เอาประกันโดยเฉลี่ยคือ 20,000 เหรียญ ก็จะได้รับเงิน 240,000 เหรียญไต้หวัน อย่างไรก็ตาม ตัวคนงานจะต้องยื่นคำร้องขอรับเงินบำเหน็จชราภาพด้วยตนเอง โดยขอแบบคำร้องและรายละเอียดขั้นตอนดำเนินการได้จาก สำนักงานแรงงานจังหวัด แต่มีสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพแก่แรงงานต่างชาติ นั้นคือ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งนี้เพราะขณะที่นายจ้างแจ้งเอาประกัน อาจแจ้งชื่อเป็นภาษาจีน ซึ่งไม่ตรงกับชื่อของแรงงานต่างชาติที่ยื่นคำร้องของรับเงินบำเหน็จ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนชื่อ อาจทำให้การรวมอายุการเข้ากองทุนเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะกลายเป็นคนละคน ดังนั้นจึงแนะนำว่า จะต้องเก็บเอกสารสำคัญเช่นใบถิ่นที่อยู่ หรือ ARC หนังสือเดินทางและสัญญาจ้างงาน เป็นต้น โดยเฉพาะใบถิ่นที่อยู่หรือ ARC หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า 外僑居留證 เพราะในบัตร ARC จะมีเลขประจำตัวของชาวต่างชาติ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเดินทางเข้าสู่ไต้หวันกี่ครั้งแล้วก็ตาม

 

ควรเก็บใบถิ่นที่อยู่ (บัตร ARC) และสำเนาหนังสือเดินทางไว้ เพื่อความสะดวกในการตรวจหาข้อมูลของกองทุนประกันภัยแรงงาน

 

      ทางด้านสำนักงานแรงงานไทยกล่าวย้ำว่า แรงงานไทยควรเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวไว้ให้ดี เพื่อประโยชน์ในการเขียนคำร้อง ในยามที่มีสิทธิ์ยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยของไต้หวัน ส่วนคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการยื่นขอ มีดังต่อไปนี้

      1. ต้องเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานของไต้หวัน เช่นแรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานที่ไต้หวันในภาคการผลิต ก่อสร้างและผู้อนุบาลในองค์กร จะต้องเข้ากองทุนฯ ทุกคน ยกเว้นผู้อนุบาลในครัวเรือนและผู้ช่วยงานบ้าน ซึ่งไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน จึงไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนฯ

      2. อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้เกิดก่อนหรือในปี พ.ศ. 2500 และผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2501 จะต้องมีอายุครบ 61 ปีขึ้นไป ผู้เกิดปี 2502 ต้องมีอายุครบ 62 ปี ผู้เกิดในปี 2503 จะต้องมีอายุครบ 63 ปี ผู้ที่เกิดในปี 2504 จะต้องมีอายุครบ 64 ปี และผู้ที่เกิดในปีพ.ศ. 2505 และหลังจากนั้น จะต้องมีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอรับเงิน

      3. อัตราเงินบำเหน็จชราภาพที่มีสิทธิ์ได้รับ เท่ากับอายุการเข้ากองทุนฯ ปีละ 1 เดือนของค่าจ้างที่แจ้งเอาประกันโดยเฉลี่ยใน 60 เดือนก่อนจะลาออกจากสมาชิกกองทุนฯ ผู้ที่เข้ากองทุนฯ ไม่ถึง 5 ปี ให้คิดค่าจ้างที่แจ้งเอาประกันโดยเฉลี่ยตามระเวลาการเข้ากองทุนฯ จริง (อายุการเข้ากองทุนฯ สามารถรวมสะสมกันได้)

      4. วิธีและขั้นตอนในการขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ ให้ผู้มีสิทธิ์กรอกใบคำร้องและใบรับเงิน (อยู่ในใบเดียวกัน ขอรับได้จากสนง.แรงงานจังหวัดในท้องที่หรือกระทรวงแรงงานไทย) ทั้งนี้ ใบคำร้องเป็นภาษาจีน แรงงานไทยผู้มีสิทธิ์ ให้กรอกชื่อ และบัญชีธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (ตามชื่อที่เข้ากองทุนฯ)

      5. แนบหลักฐานแสดงตนดังนี้ :

1) สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาใบถิ่นที่อยู่ (บัตร ARC)

2) หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารที่เปิดบัญชี ซึ่งขอได้จากธนาคารที่เปิดบัญชี

3) สำเนาทะเบียนบ้าน

      เอกสารที่กล่าวมาทั้งหมดต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน การสะกดชื่อของผู้ยื่นขอ ต้องตรงตามในหนังสือเดินทาง และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ยกเว้นสำเนาใบถิ่นที่อยู่ (บัตร ARC)  ซึ่งเป็นเอกสารของราชการไต้หวัน ไม่ต้องแปลและผ่านการรับรอง (สำนักงานแรงงานไทยให้ข้อแนะนำว่า ควรเก็บสำเนาหนังสือเดินทางและใบถิ่นที่อยู่ (บัตร ARC) เก่าๆ ไว้ เพื่อความสะดวกในการตรวจหาข้อมูลของกองทุนประกันภัยแรงงาน)

     หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ (ไต้หวัน) ที่สำนักงานแรงงานไทเป 02-27011413 สำนักงานแรงงานไทย เกาสง 07-3927620 (ไทย) หรือสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงานไทย 0-23212422

 

8 เดือนแรกของปี 2560 แรงงานไทยได้รับอนุมัติเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนฯ แล้ว  101 ราย รอการอนุมัติอีกกว่า 100 ราย ขณะที่มีจำนวนหนึ่งเอกสารไม่ครบ เช่นไม่มีใบถิ่นที่อยู่หรือ ARC และไม่มีหนังสือเดินทางเป็นต้น

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

ล๊อตโต้แบบขูดได้รับความนิยมมากเพราะขูดลุ้นรางวัลได้ทันที

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 20 ก.พ. 61 อั้งเปาตรุษจีน พร้อมลุยล๊อตโต้อัดเงินรางวัล 5.7 พันล้าน

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 20 ก.พ. 61 อั้งเปาตรุษจีน พร้อมลุยล๊อตโต้อัดเงินรางวัล 5.7 พันล้าน

2018-02-20 11:55:00

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 20 ก.พ. 61

        อั้งเปาตรุษจีน พร้อมลุยล๊อตโต้อัดเงินรางวัล 5.7 พันล้าน

      โบนัสปลายปีเป็นที่รอคอยกันของบรรดามนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย ได้มากบ้างน้อยบ้างตามอัตภาพ ก็อย่าไปคิดมากครับ ได้มากก็ใช้มาก ได้น้อยก็ใช้น้อย ข้าราชการในไต้หวันจะได้โบนัสกันคนละ 1.5 เดือน ส่วนเอกชนก็อาจจะมีตั้งแต่ไม่ได้เลย ไปจนถึงหลายสิบเดือน ตามผลกำไรของบริษัทละครับ และช่วงตรุษจีนก็จะเป็นช่วงแห่งการเสี่ยงดวงด้วยนะครับ เพราะฉะนั้น ล๊อตโต้ ไต้หวันจึงอัดเม็ดเงินรางวัลในล๊อตโต้ทุกประเภทอีกรวมกว่า 5.7 พันล้านเอ็นที ก็เสี่ยงดวงกันพอหอมปากหอมคอนะครับ ยังไงก็โชคดีตรุษจีน ร่ำรวยเงินทองครับ

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

 

 

More
ดอกทิวลิปสวยๆ ที่ซื่อหลินกวนตี่

ไปดูดอกทิวลิปนับหมื่นต้นบานสะพรั่งกลางกรุงไทเปกัน

ไปดูดอกทิวลิปนับหมื่นต้นบานสะพรั่งกลางกรุงไทเปกัน

2018-02-19 23:30:00

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

       -ไปดูดอกทิวลิปนับหมื่นต้นบานสะพรั่งกลางกรุงไทเปกัน

       -ทริปออกกำลังกายกับการขี่จักรยานเลียบริมแม่น้ำจากหนานกั่งถึงต้านสุ่ย

 

เทศกาลดอกทิวลิปที่ซื่อหลินกวนตี่ (ทำเนียบอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค) ระหว่างวันที่ 13-28 ก.พ. 2561

 

บรรยากาศของเทศกาลดอกทิวลิปที่ซื่อหลินกวนตี่

 

พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงฉายร่วมกับอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คระหว่างเสด็จเยือนซื่อหลินกวนตี่แห่งนี้ในปีคศ.1963 ซึ่งประดับอยู่ในร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ภายใน ถือเป็นมุมอันซีนของซื่อหลินกวนตี่ที่คนไทยควรแวะไปเยือน

 

 ความสุขเล็กๆ ของคนไทเปกับเส้นทางขี่จักรยานสวยๆ เลียบริมแม่น้ำจีหลง

 

บรรยากาศช่วงพระอาทิตย์ตกที่ต้านสุ่ย หลังจบทริปปั่นจักรยานหนานกั่ง-ต้านสุ่ย

 

More
วงต่งซื่อจ่าง (The Chairman)

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของวงต่งซื่อจ่าง (The Chairman) ในชุด 祭 (The Offering) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของวงต่งซื่อจ่าง (The Chairman) ในชุด 祭 (The Offering) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-02-18 23:30:00

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

-แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของวงต่งซื่อจ่าง (The Chairman) ในชุด 祭 (The Offering) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (ศิลปินไต้หวันขึ้นเวทีรายการพิเศษฉลองตรุษจีนของ CCTV มากถึง 11 คน /เอ๊ะ ยังไง?? หลินจื้อหลิงโพสข้อความรับวาเลนไทน์ว่า ไม่มีใครควรจะเป็นของใคร)

More
หน่วยสุนัขตำรวจของสถานีตำรวจนครนิวไทเป (NTPD K-9 Unit) มาอวยพรปีใหม่พร้อมกลอนมงคล

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

2018-02-15 17:41:08

 

1. วันที่ 2 เดือนหนึ่ง ตามปฏิทินจีน เป็นวันที่ผู้หญิงที่แต่งงานไปแล้ว กลับไปเยี่ยมบ้านแม่ เรียกว่า (回娘家) หุยเหนียงเจีย แปลตรงๆ คือกลับบ้านแม่ วันนี้รถราบนท้องถนนจะมากเป็นพิเศษ จราจรจะคับคั่งทุกที่

 

2. ชุนเหลียนปีนี้ นิยมนำเสียงเห่าของสุนัขมาเขียนเป็นคำกลอนมงคล

          นักการเมืองในไต้หวัน มีวิธีการหาเสียงและบริการฐานเสียงที่ได้รับความนิยมอย่างหนึ่ง นั่นคือเขียนคำกลอนที่เป็นสิริมงคลลงบนแผ่นกระดาษสีแดง ซึ่งภาษาจีนเรียกว่าชุนเหลียน (春聯) แจกให้กับประชาชน เป็นการเอาใจประชาชนและบริการฐานเสียงที่ได้ผลอย่างหนึ่ง

          และเนื่องจาก ปีใหม่ปีนี้ เป็นปีจอ เพราะฉะนั้น ชุนเหลียนที่เขียนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสุนัข โดยเฉพาะเสียงเห่าของสุนัข เพราะในภาษาจีน เสียงเห่าสุนัขจะเขียนเป็นวั่งๆ (汪汪) ขณะที่คนไทยเราจะเลียนเสียงเห่าสุนัขว่า โฮ่งๆ คำว่าวั่งๆ (汪汪) ไปพ้องเสียงกับ 旺旺 (ออกเสียงวั่งๆ เช่นกัน) มีความหมายว่ารุ่ง รุ่งเรือง รุ่งโรจน์ จึงถูกนำมาเขียนเป็นคำกลอนบนชุนเหลียน ซึ่งมีมากมาย เช่น旺好年 เจริญนุ่งเรืองในใหม่สดใส  旺旺招財  ปีจอนำโชค有夠旺  รุ่งเรืองสุดๆ เป็นต้น ในจำนวนนี้ ชุนเหลียนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปีนี้ คงไม่มีชุนเหลียนของใครเกินชุนเหลียนของหม่าอิงจิ่ว อดีตประธานาธิบดี ซึ่งท่านจะใช้พู่กันเขียนชุนเหลียนแจกผู้สนใจเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ อดีตผู้นำไต้หวันผู้นี้เขียนคำกลอนมงคล 2 แบบ แบบที่หนึ่งได้แก่ 狗年旺旺 財源滾滾  ปีจอรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมา และแบบที่ 2 เขียนว่า  海宇熙春金雞去,乾坤生意駿犬來  แปลง่ายๆ คือ ไก่ทองลาไปพร้อมปีเก่า หมาหล่อมา เงินทองไหล เซ็งลี้ฮ้อ  ได้รับความนิยมสุดๆ ข่าวบอกว่า พิมพ์ครั้งแรก 100,000 ฉบับ มีคนไปขอรับหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่วัน พิมพ์เพิ่มครั้งที่ 2 อีก 60,000 ฉบับ ครั้งที่ 3 พิมพ์ 90,000 ฉบับ ก็เช่นเดียวกัน กลายเป็นของยอดนิยมในเทศกาลตรุษจีนของปีนี้ไปแล้ว โดยเฉพาะที่จีนแผ่นดินใหญ่ ข่าวบอกว่า มีการประมูลขายในเว็บไซต์ฉบับละ 1000 หยวน หรือประมาณ 6,000 เหรียญไต้หวัน มีคนบอกว่า หากเดินทางไปเยี่ยมญาติมิตรที่จีนแผ่นดินใหญ่ในตรุษจีนปีนี้ ของขวัญที่ญาติมิตรอยากได้และชื่นชอบมากที่สุดก็คือชุนเหลียนของหม่าอิงจิ่วนี้เอง

 

ปีนี้เนื่องจากเป็นปีจอ จึงนิยมนำเสียงเห่าของสุนัขมาเขียนเป็นชุนเหลียนหรือกลอนมงคลคู่ (ภาพจาก udn.com)

 

อดีตประธานาธิบดีหม่าอิงจิ่วเขียนชุนเหลียนแจกผู้สนใจเป็นประจำทุกปี

 

 

 

ชุนเหลียนหรือกลอนมงคลคู่ของหม่าอิงจิ่ว อดีตผู้นำไต้หวันได้รับความนิยมมากทั้งในไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่

 

 

 

หน่วยสุนัขตำรวจของสถานีตำรวจนครนิวไทเป (NTPD K-9 Unit)  มาอวยพรปีใหม่พร้อมกลอนมงคล

 

3. ข่าวดีของคนรักหมา บริษัทยาไต้หวันเปิดตัวยารักษาโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยงขนานแรกในเอเชีย

          “มะเร็ง” ซึ่งทางการแพทย์เรียกว่า “เนื้องอกร้าย” ถือเป็นโรคร้ายอันดับ 1 ที่คร่าชีวิตผู้คนบนโลกใบนี้มากที่สุดในแต่ละปี และไม่เพียงแต่กับมนุษย์เท่านั้น มะเร็งแต่ยังเกิดขึ้นได้กับสัตว์แทบทุกชนิด ไม่เว้นแม้แต่ “สุนัข” สัตว์เลี้ยงแสนรักของใครหลายๆ คน

          สำหรับในไต้หวัน มะเร็งถูกจัดเป็นอันดับที่ 1 ของ 10 สาเหตุการพรากชีวิตของน้องหมา เพื่อนแท้ของมนุษย์เราไป ที่ผ่านมา เจ้าของสุนัขส่วนใหญ่เชื่อว่า เมื่อสัตว์เลี้ยงของตนเองเป็นมะเร็ง จะมีโอกาสรอดชีวิตน้อยมาก จึงถอดใจที่จะรักษา โดยยินยอมให้ใช้วิธีการุณยฆาต เพื่อลดความเจ็บปวดทรมานลง อย่างไรก็ดี เมื่อสัปดาห์ก่อน Vetco Pharmaceuticals Inc (臺灣動藥國際公司) บริษัทผลิตยาสำหรับสัตว์เลี้ยงของไต้หวัน จัดแถลงข่าวเปิดตัวยารักษาโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยงขนานแรกในเอเชีย นอกจากเป็นทางเลือกในการรักษาให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงตัวโปรดแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ไม่ทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยของวงการสัตวแพทย์ไต้หวัน

          ยารักษาโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยงของบริษัท Vetco มีชื่อว่า Antican มีสรรพคุณต้านโรคมะเร็ง โดยไม่มีผลข้างเคียงต่อสัตว์เลี้ยง ขณะที่ใช้ยานี้ สัตว์เลี้ยงยังคงกินได้ กระโดดโลดเต้นได้ตามปกติ โดยตลาดยารักษาสัตว์เลี้ยงในไต้หวัน มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเหรียญไต้หวันต่อปี และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้คนในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงใกล้ชิดมากขึ้น

             ก็ถือเป็นข่าวดีช่วงเริ่มต้นปีใหม่ปีจอ สำหรับคนรักสัตว์ ที่ต่อนี้ไป มีโอกาสรักษาเจ้าตูบเพื่อนแท้ของเราให้หายจากโรคมะเร็ง ในราคาที่ไม่แพง ง่ายสะดวกมากขึ้น 

 

ข่าวดีของคนรักหมา บริษัทยาไต้หวันเปิดตัวยารักษาโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยงขนานแรกในเอเชีย

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ผลงานของเฉินจิ้น

ก้าวทันโลก วันเสาร์ที่ 17 ก.พ. 61 พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ภาพและเสียง ตอนที่ 10

ก้าวทันโลก วันเสาร์ที่ 17 ก.พ. 61 พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ภาพและเสียง ตอนที่ 10

2018-02-17 11:55:00

ก้าวทันโลก วันเสาร์ที่ 17 ก.พ. 61

พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ภาพและเสียง ตอนที่ 10 

ชื่อผลงาน :    ผลงานของเฉินจิ้น

ชื่อจิตรกร :    เฉินจิ้น (陳進) (ค.ศ. 1907-1998)

ประวัติโดยย่อ : เกิดที่เมืองซินจู๋ เมื่อปีค.ศ.1907

ปีค.ศ. 1922   ศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาไทเปแห่งที่ 3 (สำหรับนักเรียนไต้หวัน)

ปีค.ศ. 1925   ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบโจชิบิ (Joshibi University of Art and Design)

ปีค.ศ. 1927   ผลงานถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพวาดแบบ Nihonga ในไต้หวัน

ปีค.ศ. 1934   ผลงานถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะแห่งจักรวรรดิ์นิยม

ปีค.ศ. 1946   ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตัดสินผลงานศิลปะประจำมณฑล

ปีค.ศ. 1998   เสียชีวิตที่กรุงไทเป

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

More
ไต้หวันตั้งเป้าปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 30,000 เหรียญไต้หวันภายในเวลา 4 ปี

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

2018-02-15 17:18:09

 

1. ไต้หวันลั่น! ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 30,000 เหรียญภายในเวลา 4 ปี

          ช่วงนี้ ปัญหาค่าจ้างตกต่ำกลายเป็นประเด็นร้อนที่มีการถกเถียงกันในสังคมของไต้หวันเป็นอย่างมาก เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไฉ่อิงเหวิน ประธานาธิบดีเคยพูดไว้ช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมาว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 30,000 เหรียญไต้หวัน เป็นเป้าหมายที่ท่านอยากให้เป็นจริงมากที่สุด หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลออกมาพูดหลายคน ในทำนองว่า เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แต่ที่พูดค่อนข้างชัดเจนและมีเงื่อนเวลาก็คือ นายซือจวิ้นจี๋ (施俊吉) รองนายกรัฐมนตรีที่พูดในการให้สัมภาษณ์รายการวิทยุเมื่อ 16 ม.ค. ที่ผ่านมาว่า หากเศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายสูงกว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่จะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้เป็น 30,000 เหรียญไต้หวัน จะสามารถเป็นจริงได้ภายในเวลา 4-6 ปี รองนายกรัฐมนตรีของไต้หวันผู้นี้กล่าวยกตัวอย่างว่า หากมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในอัตรา 6% ต่อปี ภายในปี 2567 หรืออีก 6 ปีข้างหน้า ค่าจ้างขั้นต่ำในไต้หวันจะอยู่ที่ 30,000 เหรียญไต้หวัน แต่หากปรับในอัตราส่วน 7% ใช้เวลา 5 ปี และหากปรับขึ้น 8% ทุกปี ใช้เวลาเพียง 4 ปี ค่าจ้างขั้นต่ำก็จะอยู่ที่ 30,000 เหรียญไต้หวัน

         ด้านนายซุนโหย่วเหลียน (孫友聯) เลขาธิการแนวร่วมแรงงานไต้หวันกล่าวว่า การที่รัฐบาลตั้งเป้าจะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 30,000 เหรียญไต้หวัน โดยตั้งเป้าปรับขึ้นปีละ 8%  ภายในเวลา 4 ปีนั้น เป็นเรื่องดีและน่าชื่นชม อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา รัฐบาลของพรรคดีพีพี ยังไม่เคยปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราสูงถึงขนาดนี้  ดังนั้นจะสามารถบรรลุเป้าตามที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ ยังคงต้องจับตามองดูกันต่อไป

         จากแนวโน้มสถานการณ์ในปัจจุบัน การยกระดับค่าจ้างในไต้หวันให้สูงขึ้น เป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลจะเพิกเฉยไม่ได้ ยิ่งรัฐบาลออกมาพูดอย่างเปิดเผย คล้ายกับเป็นการให้คำมั่นสัญญาเช่นนี้แล้ว รัฐบาลก็ต้องเดินหน้าต่อไป ดังนั้น จึงคาดว่า ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป น่าจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำกันทุกปี และปรับขึ้นในสัดส่วนที่น่าจะสูงกว่า 6% ขึ้นไป จนกว่าค่าจ้างขั้นต่ำจะไปอยี่ที่ระดับ 30,000 เหรียญไต้หวัน ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับแรงงานไทย

         นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาในไต้หวัน มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมาแล้วรวม 7 ครั้ง จากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อปี 2551 ซึ่งอยู่ที่ 17,280 เหรียญไต้หวัน  ปรับขึ้นเป็น 22,000 เหรียญไต้หวันในปัจจุบัน ปรับขึ้นแล้วรวม 4,720 เหรียญ หรือปรับขึ้นในอัตราส่วน 27.31% ส่วนค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง ซึ่งใช้สำหรับผู้ใช้แรงงานท้องถิ่นที่ทำงานเป็นรายชั่วโมง 7 ปีที่ผ่านมา ปรับขึ้นจากชั่วโมงละ 95 เหรียญเป็น 140 เหรียญในในปีนี้ ปรับขึ้นไปแล้ว 45 เหรียญ คิดเป็นอัตราส่วน 47.60%  

 

ไต้หวันตั้งเป้าปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 30,000 เหรียญไต้หวันภายในเวลา 4 ปี

 

2.     ผลกระทบจากมาตรการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ ยอดจำนวนบริษัทจัดหางานเปิดใหม่ในไต้หวันชะลอตัว ปี 2560 เพิ่มขึ้น 44 ราย

          ตามที่สภานิติบัญญัติของไต้หวัน ผ่านการแก้ไขกฎหมายการจ้างงานมาตรา 52 ยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติจะต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย 1 วัน หลังทำงานครบสัญญา 3 ปี โดยอนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 2559 เป็นต้นมา จากสถิติของกระทรวงแรงงานพบว่า จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2560 หรือผ่านไปแล้ว 1 ปี มีแรงงานต่างชาติได้รับการต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันแล้วทั้งหมด 88,751 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานต่างชาติในภาคการผลิต 58,113 คน ภาคสวัสดิการสังคม ได้แก่ผู้อนุบาลในครัวเรือน 30,638 คน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้แล้วกว่า 6,000 ล้านเหรียญไต้หวัน เฉพาะแรงงานไทย ได้รับการต่อสัญญาใหม่แล้ว 8,750 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานไทยในภาคการผลิต 8,660 คน ผู้อนุบาล 90 คน ถือว่าช่วยให้แรงงานไทยประหยัดค่าบริการจัดหางานหรือค่าหัวคิวได้แล้วกว่า 600 ล้านบาท

          ขณะที่แรงงานต่างชาติได้รับประโยชน์ บริษัทจัดหางานกลายเป็นผู้เสียหายจากมาตรการนี้ เนื่องจากโอกาสเก็บค่าหัวคิวจากคนงานที่ทำงานครบสัญญา ซึ่งแต่ละคนโดยเฉลี่ยจะเดินทางกลับไปทำเรื่องและเสียค่าหัวคิวมาใหม่ประมาณ 2-3 ครั้ง รวมค่าหัวคิวกว่า 100,000 บาท บริษัทจัดในไต้หวันเก็บได้แต่เพียงค่าบริการรายเดือนเท่านั้น ส่งผลให้บริษัทจัดหางานปิดกิจการไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของกระทรวงแรงงานไต้หวันพบว่า ปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทจัดหางานไต้หวันเปิดใหม่แม้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนไม่มาก

          ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานไต้หวัน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 ยอดจำนวนบริษัทจัดหางานไต้หวันที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนจากกระทรวงแรงงาน มีทั้งหมด 2,957 บริษัท ในจำนวนนี้ ปิดกิจการแล้ว 1,373 บริษัท ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ 36 บริษัท ถูกพักใช้ใบอนุญาต 6 บริษัท ยังเปิดดำเนินการ 1,542 บริษัท เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี2559 จำนวน 44 บริษัท

          บริษัทจัดหางานต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนจัดส่งแรงงานมาทำงานที่ไต้หวันได้ มีทั้งสิ้น 2,404 บริษัท ในจำนวนนี้ ถึงกำหนดใบอนุญาตแล้วไม่ต่ออายุ 1,729 บริษัท ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 69 บริษัท เปิดดำเนินกิจการ 606 บริษัท เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 จำนวน 30 บริษัท โดยในจำนวน 606 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทจัดหางานอินโดนีเซีย 245 บริษัท เวียดนาม 157 บริษัท ฟิลิปปินส์ 119 บริษัท ไทย 83 บริษัทและมาเลเซีย 2 บริษัท

 

ผลกระทบจากมาตรการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ ทำจำนวนจัดหางานชะลอตัว ปี 60 เพิ่มเพียง 44 ราย

 

3. กระทรวงแรงงานไต้หวันอนุญาตให้บุตรธิดาผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร ยื่นขอใบอนุญาตทำงานในไต้หวันได้โดยไม่จำกัดประเภทกิจการ

          เพื่อที่จะดึงดูดบุคลากรมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไต้หวัน สภานิติบัญญัติของไต้หวันได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยการว่าจ้างบุคลากรมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. นี้เป็นต้นไป และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้ กระทรวงแรงงานได้ประกาศมาตรการรองรับ กล่าวคือ บุคลากรมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่ทำงานและพำนักในไต้หวัน โดยได้รับใบถิ่นที่อยู่หรือ ARC ถาวรแล้ว บุตรธิดา สามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit ด้วยตนเอง เพื่อทำงานในไต้หวันได้ และไม่มีการจำกัดประเภทของงานและกิจการ

          ทั้งนี้ การพาครอบครัวมาอยู่และทำงานในไต้หวันด้วย เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งของการดึงดูดบุคลากรมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติให้เข้ามาทำงานในไต้หวัน การผ่อนปรนดังกล่าว คาดจะทำให้บุคลากรมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติประสงค์ที่จะมาอยู่และทำงานในไต้หวันมากขึ้น...ฟังเพิ่มจากรายการออนไลน์

 

กระทรวงแรงงานอนุญาตให้บุตรธิดาผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร ยื่นขอใบอนุญาตทำงานในไต้หวันได้โดยไม่จำกัดประเภทกิจการ

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ผงเจียหุ้ย

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของผงเจียหุ้ย ในเพลง 關你屁事啊 (มายุ่งอะไรด้วย) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของผงเจียหุ้ย ในเพลง 關你屁事啊 (มายุ่งอะไรด้วย) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-02-16 22:30:00

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปินสัปดาห์นี้

-ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของผงเจียหุ้ย ในเพลง 關你屁事啊 (มายุ่งอะไรด้วย) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (สามีพาลูกๆทั้ง 3 คนมาให้กำลังใจผงเจียหุ้ยในคอนเสิร์ตใหม่ของเธอ)

More
จวงจี๋เซิง

จวงจี๋เซิง คว้าแชมป์เทนนิส ATP Challenger ที่ซานฟรานซิสโก

จวงจี๋เซิง คว้าแชมป์เทนนิส ATP Challenger ที่ซานฟรานซิสโก

2018-02-15 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

-จวงจี๋เซิง คว้าแชมป์เทนนิส ATP Challenger ที่ซานฟรานซิสโก

-หวงอวี้ถิงได้อันดับที่ 20 ในการแข่งขัน Speed Skating ระยะ 1,000 ม. ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว

More
น่ายินดี! รัฐบาลไต้หวันตั้งเป้าปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 30,000 เหรียญไต้หวันภายใน 4-6 ปี

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

2018-02-15 08:10:00

 

      1. แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวัน ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายมาตรฐานแรงงาน เช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่น เมื่อมีปัญหาด้านความเป็นอยู่หรือการทำงาน ยังสามารถโทรศัพท์ปรึกษาหรือขอรับความช่วยเหลือได้จากสายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955 หรือกองแรงงานท้องที่ กระทรวงแรงงานไต้หวัน ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ให้แรงงานต่างชาติได้รับทราบ โดยผ่านสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุและจัดพิมพ์เป็นคู่มือแรงงานต่างชาติฉบับภาษาต่างๆ เนื้อหามีเรื่องสิทธิประโยชน์และสิ่งควรรู้สำหรับแรงงานต่างชาติในไต้หวันทุกคน ท่านใดต้องการ เขียนอีเมล์โดยระบุที่อยู่เป็นภาษาจีน (สำหรับท่านที่อยู่ในไต้หวัน) ไปที่ thai@rti.org.tw เราจะจัดส่งให้ฟรี

 

คู่มือแรงงานต่างชาติฉบับภาษาไทย บรรจุเนื้อหาสิทธิประโยชน์และสิ่งควรรู้สำหรับแรงงานต่างชาติในไต้หวัน

 

การ์ดพกติดตัวแนะนำสายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955

 

บัตรแสดงความห่วงใยจากศูนย์บริการแรงงานต่างชาติ ณ ท่าอากาศยาน

 

      2. เทศกาลตรุษจีนปีนี้ เริ่มตั้งแต่ 15-20 ก.พ. หยุดยาว 6 วัน แนะนำให้แรงงานไทยใช้เวลานี้พักผ่อนหรือเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ แต่ควรศึกษาวิธีการเดินทางให้เรียบร้อย รวมถึงต้องพกใบถิ่นที่อยู่หรือ ARC และเบอร์โทรติดต่อของนายจ้าง หัวหน้างาน หรือล่าม ฯลฯ เพื่อป้องกันเกิดเหตุจำเป็นและฉุกเฉิน และควรหลีกเลี่ยงไปยังสถานที่มีแรงงานต่างชาติชุมนุมจำนวนมากหรือมีการดื่มสุรา ป้องกันเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุ

 

 

 หยุดยาวเทศกาลตรุษจีนเริ่มแล้ว ตั้งแต่ 15-20 ก.พ. นี้

 

แนะนำให้แรงงานไทยถือโอกาสช่วงหยุดยาวออกไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในภาพเป็นเจดีย์ฉือเอิน (慈恩塔) ที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

      3. น่ายินดี! รัฐบาลไต้หวันตั้งเป้าปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 30,000 เหรียญไต้หวันภายใน 4-6 ปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ต่อแต่นี้ไป ในไต้หวันน่าจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นประจำทุกปี และอาจปรับขึ้นในอัตราส่วนที่สูงพอสมควร

 

 น่ายินดี! รัฐบาลไต้หวันตั้งเป้าปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 30,000 เหรียญไต้หวันภายใน 4-6 ปี

 

      4. แรงงานเวียดนามขัดขืนการจับกุมถูกตำรวจยิงเสียชีวิต ตำรวจที่ยิงแรงงานต่างชาติรายนี้ถูกอัยการสั่งฟ้องดำเนินคดี ข้อหาทำเกินกว่าเหตุ เนื่องจากแรงงานต่างชาติแม้ต่อสู้กับตำรวจ แต่ไม่มีอาวุธอยู่ในมือ ถือโอกาสนี้ เตือนพี่น้องแรงงานไทยอย่างทำผิดกฎหมาย และควรให้ความร่วมมือโดยดี เมื่อตำรวจเรียกให้หยุดเพื่อทำการตรวจค้น

 

      5. สุรายังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของแรงงานไทย เตื่อนแรงงานไทยลด ละ เลิก และหลีกเลี่ยงดื่มสุรา เพราะนอกจากเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้ว ยังทำลายสุขภาพด้วย โดยเฉพาะสุราที่จำหน่ายให้แก่แรงงานต่างชาติ มีจำนวนมากเป็นสุราปลอม เสียเงินทองแล้ว ยังทำลายสุขภาพด้วย

 

      6. นางเตือนใจ สินธุวณิก อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้กำลังใจและข้อคิดเตือนใจแก่แรงงานที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน

 

สุรายังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของแรงงานไทย เตื่อนแรงงานไทยลด ละ เลิก และหลีกเลี่ยงดื่มสุรา

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
นายลีจิ้นหย่ง (ที่ 2 จากขวา) ผู้ว่าการจังหวัดหยุนหลิน

่ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 13 ก.พ. 61 จังหวัดหยุนหลินลุยนโยบายมุ่งใต้ใหม่ บุกตลาดมุสลิม

่ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 13 ก.พ. 61 จังหวัดหยุนหลินลุยนโยบายมุ่งใต้ใหม่ บุกตลาดมุสลิม

2018-02-13 10:55:00

่ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 13 ก.พ. 61

      นายลีจิ้นหย่ง ผู้ว่าการจังหวัดหยุนหลินเร่งสปีดลุยนโยบายมุ่งใต้ใหม่ บุกตลาดมุสลิม ขยายตลาดสินค้าเกษตรในประเทศมุสลิมเป้าหมายมุ่งใต้ใหม่ 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

More
ของขวัญสุดฮิตและอั่งเปาสุดแปลกในเทศกาลวาเลนไทน์ที่ไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 12 ก.พ. 61 - ของขวัญฮอตฮิตและอั่งเปาสุดแปลกในเทศกาลวาเลนไทน์ที่ไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 12 ก.พ. 61 - ของขวัญฮอตฮิตและอั่งเปาสุดแปลกในเทศกาลวาเลนไทน์ที่ไต้หวัน

2018-02-14 18:18:00

 

               ปีนี้เทศกาลวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก 14 ก.พ. ใกล้กับช่วงตรุษจีนพอดี พาคุณไปรู้จักของขวัญวาเลนไทน์ฮอตฮิตในปีนี้ ดอกไม้ที่ภาษาจีนเรียกว่า หย่งเซิงฮัว (永生花) หรือ Preserved Flower และอั่งเปาสุดแปลกที่แจกในเทศกาลวาเลนไทน์ ติดตา่มได้ในรายการ

 

หย่งเซิงฮัว คือ ดอกไม้ที่ผ่านกระบวนการทำให้เก็บรักษาในสภาพเหมือนกับดอกไม้สดอยู่ได้นานเกินครึ่งปี

 

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อคุนหมิง ร.พ.กรุงไทเป แจกถุงยางอนามัยในซองอั่งเปารูปสุนัข (ปีจอ) ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์

More
เทศกาลโคมไฟไต้หวัน 2018 จะจัดขึ้นที่เมืองเจียอี้ (嘉義縣 ) ระหว่าง 2 มี.ค.-11 มี.ค. 61

เทศกาลดอกทิวลิปที่บ้านพักท่านเจียงไคเช็ค (ซื่อหลินกวนตี่) จะเปิดฉากในช่วงตรุษจีนนี้

เทศกาลดอกทิวลิปที่บ้านพักท่านเจียงไคเช็ค (ซื่อหลินกวนตี่) จะเปิดฉากในช่วงตรุษจีนนี้

2018-02-12 23:30:00

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

-หยุดยาวช่วงตรุษจีนนี้ อย่าลืมแวะไปดูเทศกาลดอกทิวลิปที่บ้านพัก (ทำเนียบ) ท่านเจียงไคเช็คหรือซื่อหลินกวนตี่ (士林官邸) กัน

-เทศกาลโคมไฟทั่วไต้หวันเริ่มตั้งแต่ช่วงตรุษจีนนี้เลย ที่เจียอี้และเกาสง

-วันที่ 11-20 ก.พ. 61 แท็กซี่ขึ้นราคาค่าโดยสารทั่วประเทศ

 

วันหยุดช่วงตรุษจีนนี้ อย่าลืมไปแวะชมเทศกาลดอกทิวลิปที่ทำเนียบอดีตปธน.เจียงไคเช็คกัน

 

 

 เทศกาลโคมไฟไต้หวัน 2018 จะจัดขึ้นที่เมืองเจียอี้ (嘉義縣 ) ระหว่าง 2 มี.ค.-11 มี.ค. 61

 

โคมหลักของเทศกาลโคมไฟไต้หวัน 2018 ที่จะจัดขึ้นในเขตไท่เป่า (太保) ของเมืองเจียอี้ (嘉義縣)

 

More