QR Code
มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 9 ก.ย. 60 เลือกตั้งผู้นำเมืองลอดช่องปีนี้ จำกัดเฉพาะเชื้อสาย “มาเลย์” เท่านั้น ข่าวประจำวัน & มุมมองคนดัง (A)
2017-09-09
 • บรรยากาศการเลือกตั้งที่สิงคโปร์ ปี 2015

  บรรยากาศการเลือกตั้งที่สิงคโปร์ ปี 2015

  บรรยากาศการเลือกตั้งที่สิงคโปร์ ปี 2015
 • บรรยากาศการเลือกตั้งที่สิงคโปร์ ปี 2015

  บรรยากาศการเลือกตั้งที่สิงคโปร์ ปี 2015

  บรรยากาศการเลือกตั้งที่สิงคโปร์ ปี 2015
 • บรรยากาศการเลือกตั้งที่สิงคโปร์ ปี 2015

  บรรยากาศการเลือกตั้งที่สิงคโปร์ ปี 2015

  บรรยากาศการเลือกตั้งที่สิงคโปร์ ปี 2015
 • บรรยากาศการเลือกตั้งที่สิงคโปร์ ปี 2015

  บรรยากาศการเลือกตั้งที่สิงคโปร์ ปี 2015

  บรรยากาศการเลือกตั้งที่สิงคโปร์ ปี 2015

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 9 ก.ย. 60

 

เลือกตั้งผู้นำเมืองลอดช่องปีนี้ จำกัดเฉพาะเชื้อสาย “มาเลย์” เท่านั้น

        เดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองวันชาติของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งปีนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ โดยเมื่อวันที่ 20 ส.ค. นรม. ลีเซียนลุง แห่งสิงคโปร์ ได้กล่าวรายงานสถานการณ์บ้านเมืองต่อประชาชนที่จัดให้มีขึ้นเป็นประจำว่า ในอนาคตอีกไม่นานนักสิงคโปร์จะมีประธานาธิบดีที่มาจากบุคคลเชื้อสายมาเลย์ ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นกระบวนการการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสิงคโปร์คนใหม่ที่ยังไม่มีการประกาศกำหนดการต่างๆ โดยละเอียด

        หลังจากนั้นเพียงหนึ่งสัปดาห์ นรม. ลีเซียนลุง ก็ได้ลงนามในคำสั่งจัดการเลือกตั้ง ปธน. สิงคโปร์ โดยเปิดรับสมัครจนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 4 ก.ย. ซึ่งสิงคโปร์มีระเบียบเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปธน. อย่างเข้มงวด โดยจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีผู้ขอลงสมัครรับเลือกตั้งที่ผ่านมา 2 สมัยถูกตัดสิทธิเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ทำให้เหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว จึงได้รับเลือกตั้งโดยปริยาย เพราะฉะนั้น หากการเลือกตั้งในคราวนี้มีผู้มีคุณสมบัติเกินกว่า 2 คนขึ้นไป สิงคโปร์ก็จะจัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ปธน. คนใหม่ ในวันที่ 23 ก.ย. 2560

        ที่ผ่านมา ปธน. สิงคโปร์ จะเลือกตั้งโดยสมาชิกรัฐสภา อยู่ในวาระคราวละ 6 ปี โดยไม่จำกัดว่าจะดำรงตำแหน่งกี่วาระ ตั้งแต่ปี 1993 เป็นต้นมา สิงคโปร์ได้จัดการเลือกตั้ง ปธน. โดยประชาชนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยตรงเป็นครั้งแรก ซึ่ง ปธน. สิงคโปร์ สมัยที่ 2 และ 3 เป็น ปธน. ที่มาจากเชื้อสายอินเดีย ส่วน ปธน. สมัยที่ 4 และ 5 มาจากเชื้อสายชาวจีน สิงคโปร์ใช้ระบบการปกครองในระบอบคณะรัฐมนตรีแบบพรรคเดียว ส่วน ปธน. เป็นเพียงผู้นำประเทศโดยตำแหน่งเท่านั้น อำนาจหน้าที่คล้ายกับธนาคารกลางของไต้หวัน บวกกับอำนาจในการอภัยโทษ ยุบสภา และยังมีอำนาจในการปฏิเสธประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแห่งชาติเช่น งบประมาณของรัฐบาลด้วย

        เมื่อเดือน พ.ย. 2016 รัฐสภาสิงคโปร์มีมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนแปลงกลไกการเลือกตั้ง ปธน. เพื่อให้โอกาสแก่ชนกลุ่มน้อยในการดำรงตำแหน่ง ปธน. สิงคโปร์ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเลือกตั้ง ปธน. ใน 5 สมัยที่ผ่านมา ซึ่งก็คือในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ยังมีกลุ่มชนบางกลุ่มในสิงคโปร์ไม่เคยมีโอกาสดำรงตำแหน่ง ปธน. เพราะฉะนั้น การเลือกตั้ง ปธน. สิงคโปร์ในสมัยต่อไป จึงจำกัดให้ผู้ที่มีเชื้อสายมาเลย์เท่านั้น ที่จะมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ปธน. สิงคโปร์ในสมัยนี้ได้

        สถานการณ์ในปัจจุบันก็คือ ผู้ที่มีโอกาสมากที่สุดและอาจจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสุดยอดของสิงคโปร์ในการเลือกตั้งคราวนี้ก็คือประธานรัฐสภาหญิงคนแรกของสิงคโปร์ นาง Halimah Yacob บางที นางอาจจะกลายเป็น ปธน. หญิงคนแรกของสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังนักธุรกิจอีก 2 คน ที่ตั้งใจจะลงสมัครรับเลือกตั้ง ปธน. สิงคโปร์ แต่พวกเขาจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนี้ได้หรือไม่ยังมีบททดสอบคุณสมบัติการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปธน. สิงคโปร์ รออยู่เบื้องหน้า หมายความว่า ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งที่มาจากนักธุรกิจจะต้องดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทและถือหุ้นในบริษัทที่มีมูลค่าอย่างต่ำ 500 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ขึ้นไป อย่างไรก็ดี คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ปธน. สิงคโปร์มีอำนาจที่จะออกใบรับรองคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปธน. ได้ตามสภาพความเป็นจริง

กล่าวโดยสรุปแล้ว มาตรฐานในระดับสูงและการพิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยทางการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของสิงคโปร์ เป็นเงื่อนไขที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะผ่านการพิจารณาได้ เช่นเดียวกับการที่สมัชชาประชาชนของจีนแผ่นดินใหญ่มีมติผ่านร่างแผนการปฏิรูปการเมืองของฮ่องกง กำหนดให้ผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกงต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง จึงจะกลายเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ ซึ่งในทางความเป็นจริง ฐานะของนาง Halimah Yacob เป็นที่ถกเถียงกันมากพอสมควร เนื่องจากบิดาของนางมีเชื้อสายอินเดีย มารดามีเชื้อสายมาเลย์ เมื่อเป็นเช่นนี้จะตัดสินว่านางฯ มีเชื้อสายอินเดียหรือมาเลย์กันแน่ รัฐธรรมนูญสิงคโปร์ได้ระบุเกี่ยวกับความหมายของเชื้อสายของกลุ่มต่างๆ ในสิงคโปร์อย่างละเอียดในมาตราที่ 19บี ว่า บุคคลที่เป็นสมาชิกของชุมชนมาเลย์ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายมาเลย์หรือไม่ จะต้องยอมรับว่าเป็นสมาชิกหนึ่งของชุมชนมาเลย์ และจะต้องเป็นบุคคลที่ชุมชนมาเลย์ให้การยอมรับด้วย

เริ่มตั้งแต่การกลายเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปธน. จนถึงได้รับการเลือกตั้ง กระบวนการนี้มิได้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของประชาชนแต่ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการเมืองที่ค่อนข้างสูงมาก นอกจากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้หลักประกันในการมีส่วนร่วมของกลุ่มชนชาติต่างๆ ในประเทศแล้ว ในทำนองเดียวกัน ระเบียบต่าง ๆ เหล่านี้ได้จำกัดสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งของกลุ่มชนอื่น ๆ ในสังคม ประการต่อมาก็คือ กลไกการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะแสดงบทบาทที่สำคัญยิ่ง แม้ ปธน. สิงคโปร์จะเป็นเพียงผู้นำประเทศในตำแหน่งเท่านั้น มีความหมายทางการเมืองไม่มากนักก็ตาม แต่ในหลายสมัยที่ผ่านมา สิ่งที่เรียกว่า “การเลือกตั้งโดยตรง” จากประชาชนก็มีความหมายเพียงสัญลักษณ์เท่านั้น ซึ่งยังคงห่างไกลจากความหมายที่แท้จริงของการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

จักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมในกลุ่มแรงงานต่างชาติ

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

2017-11-18 11:15:08

 

1. ระวัง ค่าจ้างทำงานเป็นปี ไม่พอเสียค่าปรับ! ตำรวจตรวจแหลกเมาแล้วขับ ที่เมืองจางฮั่วคนงานต่างชาติถูกจับคืนเดียว 6 ราย

             แรงงานไทยดื่มสุราเมาแล้วขับขี่ทั้งรถจักรยานแบบดั้งเดิม จักรยานไฟฟ้าหรือรถมอร์เตอร์ไซค์ แล้วประสบอุบัติ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ทำให้เสียเงิน เสียสุขภาพ ยังอาจทำให้ตัวเองหรือผู้อื่นเสียชีวิต ถูกจำคุก หรือถูกเนรเทศกลับประเทศ ส่งผลให้อนาคตหม่นหมอง ล่าสุด ตำรวจทุกท้องที่ มีการตรวจเข้มเมาแล้วขับ พบแรงงานต่างชาติจำนวนมากคิดว่า เมาแล้วขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าไม่เป็นไร? กระทรวงแรงงานเตือนว่า  นอกจากลงโทษปรับเงินและติดคุกแล้ว ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานมาตรา 12 ผู้ที่ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกโดยไม่มีการรอลงอาญาหรือเปรียบเทียบปรับนั้น นายจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้กระทำผิดกฎหมายดื่มแล้วขับเมื่อถูกตัดสินจำคุก นายจ้างมีสิทธิไล่ออกได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใดๆ  ส่วนชาวต่างชาติที่ได้รับถิ่นที่อยู่ถาวร ก็อาจถูกเพิกถอนและเนรเทศกลับประเทศ ไม่สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้อีก ถือได้ว่าเป็นการลงโทษนักดื่มที่รุนแรงมาก และมาตรการลงโทษข้างต้น ไม่มีการยกเว้นสำหรับแรงงานต่างชาติ หากตรวจพบโดนเหมือนกันหมด จึงเตือนแรงงานไทย ชาวไทยในไต้หวันที่เป็นนักดื่มทั้งหลายต้องระวัง เพราะตำรวจไต้หวันเอาจริง และปฏิบัติการตรวจเข้มอย่างต่อเนื่อง  

 

 

จักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมในกลุ่มแรงงานต่างชาติ แต่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า เมาแล้วขับขี่จักรยานไฟฟ้าไม่เป็นไร สุดท้ายโดนปรับหนัก

 

ในแต่ละปี มีคนงานไทยเมาแล้วขับเกิดอุบัติเหตุถูกชนหรือไปชนคนอื่นมากมายหลายสิบคดี

 

ตำรวจไต้หวันเอาจริง ปฏิบัติการตรวจเข้มเมาแล้วขับอย่างต่อเนื่องในทุกท้องที่

 

2. ระวังหลงกล! แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไต้หวัน ถ่ายทอดเทคนิคกลโกงแก่คนไทยต้มตุ๋นเพื่อนร่วมชาติ

แก๊งมิจฉาชีพในปัจจุบัน ได้พัฒนาและปรับกลโกงการต้มตุ๋นหลอกลวงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ อย่างเฟสบุ๊คและไลน์เป็นต้น ที่ผ่านมา การส่งข้อความหรือลิงค์หลอกลวงให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อไปกดเงินตู้ ATM หรือหลอกให้ซื้อแต้มเล่นเกม ส่วนใหญ่จะส่งเป็นภาษาจีน คนงานต่างชาติแม้จะตกเป็นเป้าหมาย แต่ไม่ค่อยมีผู้เสียหาย เนื่องจากอ่านภาษาจีนไม่ออก แต่ขณะนี้ เริ่มมีข้อความหลอกลวงต้มตุ๋นที่เป็นภาษาแม่ของแรงงานต่างชาติแล้ว อย่างเช่นภาษาไทย อินโดนีเซียและเวียดนาม ทำให้แรงงานต่างชาติในไต้หวัน ตกเป็นเหยื่อกลายเป็นผู้เสียหายได้ง่ายขึ้น

               จึงขอเตือนว่า คนร้ายส่วนมาก มักเล่นกับความโลภ หรือความกลัวของเหยื่อ เช่น ท่านเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเงินสดจำนวนหนึ่ง จากการจับฉลาก เงินปันจำนวนหนึ่งจากกองมรดก หรือ ทางตำรวจสืบพบว่าบัญชีของคุณเป็นบัญชีที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ ซึ่งทำให้ผู้รับมีอาการดีใจ หรือตื่นตกใจ จนไม่ทันคิดถึงความเป็นไปได้ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการมีสติ ไม่ไหลไปกับสิ่งที่ปลายสายกำลังพูด ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นใครก็ตาม

 

จับคนไทยมาเรียนรู้เทคนิคกลโกงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไต้หวัน เพื่อนำไปต้มตุ๋นเพื่อนร่วมชาติ

 

3. วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ค่าจ้างขั้นต่ำในไต้หวันจะปรับสูงขึ้นเป็น 22,000 เหรียญไต้หวัน แต่สำหรับผู้อนุบาลในครัวเรือน ไม่อยู่ในขอบข่ายการบังคับใช้ของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน จึงไม่ได้รับการปรับขึ้นตามไปด้วย ทั้งที่การทำงานเหน็จเหนื่อยไม่แพ้หรืออาจหนักกว่าแรงงานในภาคการผลิตเสียด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม สำหรับแรงงานไทย จะโชคดีกว่าแรงงานอื่นอีก 3 ชาติ ที่ค่าจ้างแรกเริ่มว่าจ้าง จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 

 ผู้อนุบาลในครัวเรือน ไม่อยู่ในขอบข่ายได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ทั้งที่การทำงานเหน็จเหนื่อยไม่แพ้หรืออาจหนักกว่าแรงงานในภาคการผลิตเสียด้วยซ้ำ

 

4. สัมภาษณ์กัวซิวหมิ่น (郭修敏) หรือคุณธัญวลัย เดชเจริญจิรดา ประธานบริษัทไทยเฟิง จำกัด (泰國泰豐有限公司) ซึ่งเป็นชาวไต้หวันที่ไปลงทุนในประเทศไทย โดยตั้งโรงงานผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูง เช่นวาล์วปั้มพีวีซี บอลวาล์วพลาสติกเป็นต้น ขานรับโครงการตอบแทนแรงงานไทยที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไต้หวัน ด้วยการพาอดีตแรงงานไทยกลับไปเยี่ยมสถานที่ที่เคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาอีกครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมที่พักและอาหาร ตกประมาณคนละ 40,000 เหรียญไต้หวัน

             แรงงานไทยที่โชคดี ได้เดินทางกลับมาท่องเที่ยวที่ไต้หวันในครั้งนี้ มี 5 คน เป็นชุดแรกในจำนวน 12 คน ที่โชคดีได้เดินทางกลับมาท่องไต้หวันฟรี ซึ่งส่วนใหญ่รับทราบข่าวโครงการนี้จาก Rti กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกประทับใจและสนุกสนานมาก ในอดีตเคยมาทำงานที่ไต้หวัน แต่ไม่มีโอกาสไปท่องเที่ยว มาครั้งนี้ ทำให้รู้ว่า ไต้หวันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย คุณวราพร และคุณวุฒิพัฒน์ 2 อดีตแรงงานไทยผู้โชคดีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวที่ไต้หวันอีกครั้ง

 

อดีตแรงงานไทย 5 รายโชคดี ได้กลับมาเที่ยวไต้หวันฟรีกับพนักงานของบริษัทไทยเฟิง จำกัด

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
By 2

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ By 2 ในเพลงม่งเซียนเซิง (夢先生) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ By 2 ในเพลงม่งเซียนเซิง (夢先生) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-11-17 23:30:00

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปินสัปดาห์นี้

-ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ By 2 ในเพลงม่งเซียนเซิง (夢先生) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (หลังมีข่าวคืนดีกับหนุ่มเจอรี่ หลินจื้อหลิงก็ไปทำงานที่เซี่ยงไฮ้ ปรากฏว่าชาวเน็ตแอบถ่ายภาพเจอรี่เล่นบาสอยู่ในเซี่ยงไฮ้ได้อีก สงสัยว่าตามไปเฝ้าหรือเปล่าเนี่ย???)

More
เซี่ยสูเหวย

เซี่ยสูเหวย (謝淑薇) คว้ารองแชมป์หญิงเดี่ยว WTA 125K ที่หัวหิน

เซี่ยสูเหวย (謝淑薇) คว้ารองแชมป์หญิงเดี่ยว WTA 125K ที่หัวหิน

2017-11-16 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

-เซี่ยสูเหวย (謝淑薇) คว้ารองแชมป์หญิงเดี่ยว WTA 125K ที่หัวหิน

-ฝงซานซานเฉือนโปรโมของไทยคว้าแชมป์กอล์ฟหญิง LPGA รายการบลูเบย์ แอลพีจีเอที่เกาะไหหลำพร้อมขึ้นเป็นมือ 1 ของโลกคนใหม่

More
ไต้หวันเตรียมแก้กฎหมาย ผ่อนปรนวันหยุดประจำสัปดาห์ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

2017-11-16 21:40:19

 

1. ไต้หวันเตรียมแก้กฎหมาย ผ่อนปรนวันหยุดประจำสัปดาห์ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และเพิ่มชั่วโมงโอทีในแต่ละเดือนเป็น 54 ชม. แต่รวม 3 เดือนไม่เกิน 138 ชม.

      เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา นายไล่ชิงเต๋อ นายกรัฐมนตรีของไต้หวันสาธารณรัฐจีนนั่งหัวโต๊ะพิจารณาแนวทางการแก้กฎหมายมาตรฐานแรงงานในส่วนที่เกี่ยวกับวันหยุดประจำสัปดาห์และชั่วโมงทำงานล่วงเวลาหรือโอที ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ นายสวีกัวหย่ง โฆษกรัฐบาลแถลงว่า หลังหารือกับ สส.พรรครัฐบาลแล้ว ปัญหาสำคัญได้แก่วันหยุดประจำสัปดาห์ จะมีการแก้ให้มีความยืดหยุนมากขึ้น ผู้ประกอบการหากต้องการให้ลูกจ้างทำงานมากกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน นอกจากต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างแล้ว ยังต้องผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานส่วนกลาง และรับรองโดยกระทรวงแรงงานแล้ว จึงจะขยายวันทำงานได้

 

 

      ในส่วนของการทำงานล่วงเวลาหรือโอที จะแก้เป็นทำโอทีได้จากปัจจุบัน ไม่เกินสัปดาห์ละ 46 ชม. ปรับเป็น 54 ชม. และ รวมชั่วโมงโอทีต่อเนื่องกัน 3 เดือน ต้องไม่เกิน 138 ชม. กล่าวคือให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างมีชั่วโมงโอทีที่ยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ละเดือนสามารถทำโอทีได้ไม่เกิน 54 ชม. แต่รวม 3 เดือน ห้ามเกิน 138 ชั่วโมงหรือเฉลี่ยสัปดาห์ละ 46 ชั่วโมงเหมือนในปัจจุบัน

      สำหรับข้อกำหนดที่ให้นายจ้างต้องจ่ายค่าโอที 4 ชั่วโมง กรณีที่ลูกจ้างทำโอที 1 ชม.ขึ้นไป ไม่ถึง 4 ชั่วโมง และทำงาน 5 ชม. ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8 ชั่วโมง ต้องจ่ายค่าโอทีเป็น 8 ชั่วโมง ก็จะปรับให้เป็นคิดชั่วโมงโอทีที่ทำตามความเป็นจริง

      ด้านวันหยุดพักพิเศษประจำปี ที่ปัจจุบัน จะต้องใช้ให้หมดภายในปีนั้น ไม่สามารถนำไปรวมสะสมในปีต่อไปได้ ก็จะแก้เป็นสามารถนำไปรวมสะสมกับวันหยุดพักพิเศษประจำปีในปีต่อไปได้ หากปีต่อไปหมดกำหนดหรือยกเลิกสัญญาจ้าง วันหยุดพักพิเศษประจำปีที่ยังไม่ได้ใช้หรือยังใช้ไม่หมด นายจ้างต้องจ่ายเป็นค่าจ้างให้แทน

      การแก้กฎหมายมาตรฐานแรงงานครั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นปี และจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ในต้นปีหน้า

 

 

2.ฟาร์มปศุสัตว์ไต้หวันขานรับนโยบายของรัฐที่ให้คนรุ่นใหม่ไปทำงานในฟาร์มรับเงินค่าจ้างเดือนละ 36,000 เหรียญไต้หวัน แต่หากไม่ราบรื่นจะขอนำเข้าแรงงานต่างชาติ

      นายหลินชงเสียน (林聰賢) ประธานคณะกรรมการการเกษตรของไต้หวันกล่าวว่า เพื่อจะดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ไปทำงานในฟาร์มปศุสัตว์ ซึ่งขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก คณะกรรมการการเกษตรเปิดรับสมัครพนักงานในฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อเข้าทำงานในฟาร์มปศุสัตว์ที่นครเถาหยวน จางฮั่ว หยุนหลิน เจียยี่ ไถหนาน เกาสงและผิงตง ค่าจ้างเริ่มต้นที่ 28,000 เหรียญไต้หวัน บวกเบี้ยเลี้ยงและเงินโบนัส 8,800 เหรียญ หรือเท่ากับเดือนละ 36,000 เหรียญไต้หวัน และสาเหตุที่ภาคการเกษตรยังไม่เปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติ เป็นเพราะภาคการเกษตรไม่เหมือนกับภาคการผลิต หากเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติ จะทำให้สภาพการณ์ในชนบทแปรเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ จะทดลองเป็นเวลาครึ่งปี หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานได้ หรือโครงการดำเนินไปอย่างไม่ราบรื่น จะอนุญาตให้ฟาร์มโคนมนำเข้าแรงงานต่างชาติได้

      คณะกรรมการการเกษตรของไต้หวันกล่าวว่า ปัจจุบัน ภาคการเกษตรประสบภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก จากการสำรวจ ขาดแคลนจำนวนกว่า 90,000 คน โครงการส่งเสริมของรัฐ ช่วยดึงดูดคนงานไปทำงานในภาคการเกษตรไดเพียงร้อยละ 10 สาเหตุเป็นเพราะว่า คนรุ่นใหม่ไร้ความอดทน คนงานร้อยละ 40 ทำงานได้ไม่นานก็ลาออก ส่งผลให้อัตราการลาออกสูงถึงร้อยละ 40 ดังนั้น รัฐบาลจึงเปิดรับสมัครพนักงานในฟาร์มโคนม ซึ่งผู้ประกอบการได้ขานรับนโยบายของรัฐเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หลังทดลองทำไปแล้วครึ่งปี หากจำนวนพนักงานที่สมัครเข้าทำงาน ยังมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จะประสานกับกระทรวงแรงงานพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างชาติได้

 

ฟาร์มโคนมมีสภาพแวดล้อมไม่ดีและเป็นงานหนัก คนรุ่นใหม่ไร้ความอดทน ร้อยละ 40 ทำงานได้ไม่นานก็ลาออก

 

 

ภาวะขาดแคลนแรงงาน ทำอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของไต้หวันรน่าเป็นห่วง ในภาพเจ้าของฟาร์มต้องลงมือทำเอง เพราะหาคนงานไม่ได้ 

 

3. แรงงานเวียดนามหึงหวงแฟนสาวแทงเพื่อนร่วมชาติตาย ถูกศาลตัดสินจำคุก 13 ปี

      นายเซี่ย แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายอายุ 33 ปี พบนายซู เพื่อนร่วมชาติอยู่ในห้องนอน 2 ต่อ 2 กับนางเหงียน แฟนสาวที่เป็นคู่มั่น เกิดอาการหึงหวงสุดขีด ควักมีดพับออกมาจ้วงแทงนายซู 5 แผลตายคาที่ หลังเกิดเหตุ 1 ชั่วโมงนายซูเกิดอาการกลัวเข้ามอบตัว ศาลท้องถิ่นซินจู๋อ่านคำพิพากษาตัดสินจำคุกนายเซี่ย 13 ปี หลังพ้นโทษแล้ว ให้เนรเทศออกจากไต้หวัน

      คำพิพากษาระบุว่า นายเซี่ยและนางสาวเหงียนมั่นกันตั้งแต่อยู่ที่เวียดนามแล้ว แต่ยังไม่ได้แต่งงาน ทั้งสองเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันหาเงินสร้างฐานะกันก่อน แต่ทำอยู่ได้ไม่นานก็หลบหนีนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายทั้งคู่ ในวันที่เกิดเหตุ นายเซี่ยมาชวนแฟนสาวออกไปทานข้าวด้วยกัน ยังไม่ทันเข้าบ้าน เห็นในบ้านมีผู้ชายอื่นอยู่ในห้อง จึงเดินหนีไปด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว ประมาณ 20 นาทีหวนกลับมาอีกครั้ง พร้อมกับมีดพับ นายซู ซึ่งเป็นแรงงานผิดกฎหมายเช่นกันมาส่งคืนรถมอเตอร์ไซค์ที่ยืมไปจากนางเหงียน พร้อมกับนำผลไม้มาขอบคุณด้วย กำลังร่วมกันทำอาหารกิน ทำให้ไม่ได้ยินเสียงเคาะประตู นายเซี่ยเคาะประตูอยู่นาน ไม่มีใครมาเปิดประตู ยิ่งทำให้บันดาลโทสะ เชื่อแน่ว่านายซูและแฟนสาวจะต้องมีอะไรกัน เมื่อเข้าไปได้แล้วตรงเข้าไปจ้วงแทงนายซู 5 แผล นายซูทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตหลังส่งรักษาที่โรงพยาบาลได้ไม่นาน

ช่วงหลายปีมานี้ แรงงานเวียดนามผิดกฎหมาย ก่อคดีฆาตกรรมเป็นประจำ อาจกล่าวได้ว่า คดีอาชญากรรมที่แรงงานต่างชาติก่อขึ้น ประมาณร้อยละ 60-70 เกิดจากแรงงานเวียดนาม และจำนวนแรงงานเวียดนามหลบหนีที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ก็สร้างความปวดหัวให้กับกระทรวงแรงงานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวันเป็นอย่างยิ่ง จากสถิติกระทรวงแรงงานไต้หวัน ณ 30 ก.ย. 60 ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติหลบหนีในไต้หวันมี 52,509 คน ในจำนวนนี้ เป็นแรงงานเวียดนาม  25,409 คน ครองสัดส่วนแรงงานต่างชาติหลบหนี 48 %  ชาติที่หลบหนีมากเป็นอันดับสองคือแรงงานอินโดนีเซีย มีจำนวน 23,672 คน หรือคิดเป็นอัตราส่วน 45 % ของแรงงานต่างชาติหลบหนีทั้งหมด อันดับ 3 ได้แก่ฟิลิปปินส์ หลบหนี 2,577 คน หรือร้อยละ 4.8 ส่วนแรงงานไทยหลบหนี  850 คน อัตราส่วนการหลบหนี 1.6  %

 

 

แรงงานเวียดนามหึงหวงแฟนสาวแทงเพื่อนร่วมชาติตาย ถูกศาลตัดสินจำคุก 13 ปี

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
นรม. ไล่ชิงเต๋อ เร่งเครื่องแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 14 พ.ย. 60 ไต้หวันเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า เสนอ 6 ยุทธศาสตร์

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 14 พ.ย. 60 ไต้หวันเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า เสนอ 6 ยุทธศาสตร์

2017-11-14 22:55:00

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 14 พ.ย. 60

 

ไต้หวันเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า เสนอ 6 ยุทธศาสตร์

  สภาบริหารไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ระบุในวันนี้ว่า ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของภาคอุตสาหกรรมไต้หวันมีสาเหตุสำคัญมาจากตลาดแรงงานไม่เพียงพอ เงื่อนไขการทำงานไม่เป็นที่น่าสนใจ และสิ่งที่เรียนไม่สอดคล้องกับการนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน ตลอดจนบุคลากรด้านเศรษฐกิจดิจิตอลก็อยู่ในสภาพไม่พอเพียง นักศึกษาที่จบจากสาขาที่ตลาดต้องการมีอัตราส่วนที่ลดลง ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านไอทีขยายตัวมากยิ่งขึ้น

          เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สภาบริหารไต้หวัน สาธารณรัฐจีน จึงได้เสนอ 6 นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ได้แก่ จัดตลาดนัดแรงงาน เปิดเสรีตลาดแรงงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อตลาดแรงงาน ลดความแตกต่างระหว่าการศึกษากับการทำงาน แก้ปัญหาเงินเดือนต่ำ ส่วนการแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร จะเร่งดำเนินการดึงบุคลากร ชักจูงบุคลากร และบ่มเพาะบุคลากร

ไต้หวันดันเครือข่ายเฝ้าระวังการระบาดโรคปากเท้าเปื่อยเอเชียแปซิฟิก หวังลุยตลาดมุ่งใต้ใหม่ 

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
ชานมโฮ่วไหน่ฉา (厚奶茶)

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 13 พ.ย. 60 - สินค้าที่เคยมีกระแสฟีเวอร์ในไต้หวัน แต่เลิกฮิตอย่างรวดเร็ว!?!

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 13 พ.ย. 60 - สินค้าที่เคยมีกระแสฟีเวอร์ในไต้หวัน แต่เลิกฮิตอย่างรวดเร็ว!?!

2017-11-16 19:37:02

พาคุณไปรู้จักสินค้าที่เคยมีกระแสฟีเวอร์ในไต้หวัน คนไต้หวันชื่นชอบต่อแถวแย่งซื้อ แต่สุดท้ายกลับเลิกฮิตอย่างรวดเร็ว!?! 

 

1. ชานมโฮ่วไหน่ฉา (厚奶茶) ของบริษัทอี้เหม่ยฟู้ดส์ (IMEI FOODS) ขายในห้าง Costco เท่านั้น

 

 

2. ช็อกโกแล็ตธันเดอร์ (雷神巧克力) ช็อกโกแล็ตที่ขายในร้านสะดวกซื้อ จากญี่ปุ่น

 

 

3. โดนัทคริสปี้ครีม (Krispy Kreme Doughnuts) แบรนด์ของสหรัฐอเมริกา มาเปิดสาขาที่ VIESHOW Xinyi

 

 

4. ชามะนาวร้านคิงที (清玉 King Tea)

 

 

 

5. ทาร์ตไข่แบบโปรตุเกส (葡式蛋塔)

 

 

More
ฟาร์มฝูโซ่วซานหนงฉ่าง

ไปดูกันว่าแหล่งชมใบไม้เปลี่ยนสียอดฮิตของชาวเน็ตในไต้หวันคือที่ไหนกันบ้าง

ไปดูกันว่าแหล่งชมใบไม้เปลี่ยนสียอดฮิตของชาวเน็ตในไต้หวันคือที่ไหนกันบ้าง

2017-11-13 23:30:00

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

-ไปดูกันว่าแหล่งชมใบไม้เปลี่ยนสียอดฮิตของชาวเน็ตในไต้หวันคือที่ไหนกันบ้าง

-ตอบจดหมายเพื่อนผู้ฟัง (คุณจุฬาลักษณ์) พร้อมเพลงตามคำขอ

More
นายอู๋ตุนอี้ หัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋ง (หน้าซ้าย) ขณะพบหารือกับ นรม. ไล่ชิงเต๋อ (หน้าขวา)

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 13 พ.ย. 60 ทำเนียบ ปธน. ไต้หวันย้ำเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองพบหารือไม่เปลี่ยนแปลง

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 13 พ.ย. 60 ทำเนียบ ปธน. ไต้หวันย้ำเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองพบหารือไม่เปลี่ยนแปลง

2017-11-13 22:55:00

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 13 พ.ย. 60

 

ทำเนียบ ปธน. ไต้หวันย้ำความจริงใจเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองพบหารือไม่เปลี่ยนแปลง

นายซ่งฉู่หยี ตัวแทนผู้นำไต้หวันร่วมประชุมระดับผู้นำเอเปกย้ำ สร้างปฏิสัมพันธ์บนพื้นฐานแห่งความเข้าใจและอะลุ้มอะล่วยกัน

ไต้หวันจับมือสหรัฐฯ ออสเตรเลีย จัดตั้งมูลนิธิเพื่อสิทธิสตรีเอเชียแปซิฟิก สัญญลักษณ์แห่งการเคารพสิทธิสตรีของไต้หวัน 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
เซียวหวงฉี (Ricky)

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของเซียวหวงฉี (Ricky) ในชุด 人生我敬你一杯 (Cheers) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของเซียวหวงฉี (Ricky) ในชุด 人生我敬你一杯 (Cheers) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-11-12 23:30:00

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

-แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของเซียวหวงฉี (Ricky) ในชุด 人生我敬你一杯 (Cheers) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (เจอรี่ F4 โดนนักข่าวจับได้ว่าแอบบินไปหาหลินจื้อหลิงที่มาเลเซีย หรือคู่นี้จะคืนดีกันแล้ว ???)

More
เฉินเฉิงพัว จิตกรไต้หวันยุคใกล้

ตอนที่ 3 บ่ายในห้องปั่นใยไหม (silk spun’s Afternoon : 綢坊之午後

ตอนที่ 3 บ่ายในห้องปั่นใยไหม (silk spun’s Afternoon : 綢坊之午後

2017-11-11 22:55:00

ตอนที่

ชื่อผลงาน : บ่ายในห้องปั่นใยไหม (silk spun’s Afternoon : 綢坊之午後)

ชื่อจิตรกร : เฉินเฉิงพัว (陳澄波 ค.ศ.1895-1947)

        เกิดที่เจียอี้ ในปี 1895

        ศึกษาจนจบปริญญาตรีด้านครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยครูไต้หวัน ในปี 1917

        ศึกษาต่อทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันศิลปกรรมศาสตร์ โตเกียว ในปี 1924

        ผลงานของเขาได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานมหกรรมจิตกรรมจักรพรรดิ ครั้งที่ 7 ในปี 1926

        จบการศึกษาระดับปริญญาโท จิตกรรม มหาวิทยาลัยศิลปกรรมโตเกียว ในปี 1929

        ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองเจียอี้ สมัยที่ 1 ในปี 1946

        เป็นผู้เคราะห์ร้ายในเหตุการณ์ 228 ปี 1947 จนถูกจับยิงเป้าที่หน้าสถานีรถไฟเจียอี้ ในปี 1947

        ผลงานที่มีชื่อว่า "บ่ายในห้องปั่นใยไหม" หรือ silk spun’s Afternoon เป็นผลงานของ "เฉิน เฉิงพัว" ที่ส่งเข้าร่วมงานมหกรรมจิตกรรมแห่งชาติครั้งที่ 1 ที่จัดให้มีขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ ในปี 1929 

More
แก๊งมิจฉาชีพนิยมใช้ซิมมือถือแบบเติมเงินเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงต้มตุ๋น

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

2017-11-10 20:29:28

 

1. เตือนแรงงานไทย รับซิมฟรีจากคนเร่แจก ระวังติดคุกไม่รู้ตัว

           ปัญหาซิมโทรศัพท์มือถือของแรงงานต่างชาติ ถูกแก๊งอาชญากรรมนำไปก่อคดี มีมานานาแล้ว จนถึงปัจจุบัน ยังคงมีแรงงานไทยที่ตกเป็นเหยื่อให้ได้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแรงงานไทยที่เดินทางเข้าไต้หวันใหม่ หลังผ่านการอบรมที่สนามบินแล้ว ก่อนขึ้นรถหรือระหว่างทางไปตรวจโรคที่โรงพยาบาล จะมีคนขับรถรับส่งคนและพนักงานหรือล่ามที่มารับคนงาน คอยแจกซิมฟรีแก่คนงานไทยบนรถ หรือตามสถานีรถไฟ จะมีพนักงานเร่แจกซิมฟรี โดยจะใช้สมาร์ทโฟนถ่ายเอกสารสำคัญเอาไว้ เพื่อไปยื่นขอเปิดซิมให้ แต่ไม่ได้ยื่นขอเฉพาะซิมที่แจกให้แล้ว ยังนำหลักฐานไปยื่นขอเปิดซิมจากทุกค่าย จากนั้น นำซิมเหล่านี้ไปขายให้แก๊งมิจฉาชีพ นำไปก่อคดีหลอกลวงต้มตุ๋น หรือนำไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย โดยในอดีตมักจะก่อคดีโดยการโทรศัพท์ แต่ปัจจุบัน จะก่อคดีผ่านไลน์ เนื่องจากซิมใหม่สามารถนำไปเปิดไลน์ได้

 

 แก๊งมิจฉาชีพนิยมใช้ซิมมือถือแบบเติมเงินที่แรงงานต่างชาติใช้ เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงต้มตุ๋น ในภาพเป็นแก๊งคอลเซนเตอร์ถูกจับยกแก๊ง

 

เตือนแรงงานไทย รับซิมฟรีจากคนเร่แจก ระวังติดคุกไม่รู้ตัว

 

2. คุณสมบัติผู้ยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพ ทำไมไม่กำหนดตายตัวเป็นอายุเดียวไปเลย ทำไมจึงต้องมาแบ่งว่าอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้เกิดก่อนหรือในปี พ.ศ. 2500 และผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2501 จะต้องมีอายุครบ 61 ปีขึ้นไป ผู้เกิดปี 2502 ต้องมีอายุครบ 62 ปี ผู้เกิดในปี 2503 จะต้องมีอายุครบ 63 ปี ผู้ที่เกิดในปี 2504 จะต้องมีอายุครบ 64 ปี และผู้ที่เกิดในปีพ.ศ. 2505 และหลังจากนั้น จะต้องมีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอรับเงิน

          เหตุเพราะในอดีต ไต้หวันกำหนดอายุเกษียณที่ 60 ปี ต่อมาขยายเป็น 65 ปี เพื่อความเป็นธรรมกับคนที่ใกล้เกษียณที่อยู่ๆ ต้องยืดเวลาขอรับเงินบำเหน็จ/บำนาญออกไปนานถึง 5 ปี รัฐบาลจึงใช้วิธีแบ่งอายุของผู้มีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น แนะนำให้จำง่ายๆ คนที่เกิดในปีพ.ศ. 2505 และหลังจากนั้น จะต้องมีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้

 

3. ปัญหาสารพันเกี่ยวกับเงินบำเหน็จชราภาพ เช่น เสียชีวิตไปก่อนจะถึงกำหนด จะมีสิทธิรับไหม? ขณะที่อายุถึงเกณฑ์กำหนด แต่ไม่ได้อยู่ในไต้หวันมีสิทธิหรือไม่? ฯลฯ

 

 

 ไต้หวันเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพแก่คนงานต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศแล้ว

 

4. อย่าลืมนะคะ! เรามีนัดกันวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. นี้ เวลา 14.00 น. (ตามเวลาไต้หวัน)

พบกับเหล่าผู้จัดรายการ Rti ผ่านการรับชม Live สด ทาง https://www.facebook.com/RtiFanpage

แค่คลิกแชร์ Live แล้วคอมเมนต์พูดคุยกับผู้จัดรายการผ่านการชม Live สด ก็มิสิทธิลุ้นรับรางวัลมากมาย

เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน InFocus รุ่น M5s, บัตรอินเตอร์เน็ต Vibo One Card 3G 365 วัน นับสิบใบ,

บัตรอินเตอร์เน็ต 3G, 4G+, 4.5G 30 วัน ใช้งานได้ไม่จำกัดทั้งค่าย T-Star,  IF, OK Card, Chunghwa Telecom

และรางวัลอื่นๆ มากมาย

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ฟ่านเหว่ยฉี

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของสาวฟ่านฟ่านในเพลงเหินจิ่วเหินเจิ่วอี่โห้ว (很久很久以後-หลังจากนั้นอีกนานมาก) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของสาวฟ่านฟ่านในเพลงเหินจิ่วเหินเจิ่วอี่โห้ว (很久很久以後-หลังจากนั้นอีกนานมาก) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-11-10 22:30:00

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปินสัปดาห์นี้

- ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของสาวฟ่านฟ่านในเพลงเหินจิ่วเหินเจิ่วอี่โห้ว (很久很久以後-หลังจากนั้นอีกนานมาก) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (ฟ่านฟ่านโดน เสี่ยวเอส แซวกลางเวทีคอนเสิร์ตว่า "ฉันรวยมาก" / หวีเหวินเล่อ พระเอกหนุ่มชาวฮ่องกงโพสภาพถ่ายร่วมกับโจวเจี๋ยหลุนและผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องดริฟติ้งซิ่งสายฟ้า ทำเอาแฟนๆ โหยหาถามกันยกใหญ่ว่าเตรียมถ่ายทำภาค 2 หรือไง)

More