QR Code
สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 6 ก.ย. 60 สัมภาษณ์พิเศษนายเว่ยหมิงกู่ ผู้ว่าการจังหวัดจางฮั่ว นโยบายมุ่งใต้ใหม่กับบทบาทของจางฮว่า สื่อใจ ไร้พรมแดน (A)
2017-09-06
  • นายเว่ยหมิงกู่ ผู้ว่าการจังหวัดจางฮว่า ให้สัมภาษณ์พิเศษอาร์ทีไอ นโยบายมุ่งใต้ใหม่

    นายเว่ยหมิงกู่ ผู้ว่าการจังหวัดจางฮว่า ให้สัมภาษณ์พิเศษอาร์ทีไอ นโยบายมุ่งใต้ใหม่

    นายเว่ยหมิงกู่ ผู้ว่าการจังหวัดจางฮว่า ให้สัมภาษณ์พิเศษอาร์ทีไอ นโยบายมุ่งใต้ใหม่
  • นายเว่ยหมิงกู่ ผู้ว่าการจังหวัดจางฮว่า ให้สัมภาษณ์พิเศษอาร์ทีไอ นโยบายมุ่งใต้ใหม่

    นายเว่ยหมิงกู่ ผู้ว่าการจังหวัดจางฮว่า ให้สัมภาษณ์พิเศษอาร์ทีไอ นโยบายมุ่งใต้ใหม่

    นายเว่ยหมิงกู่ ผู้ว่าการจังหวัดจางฮว่า ให้สัมภาษณ์พิเศษอาร์ทีไอ นโยบายมุ่งใต้ใหม่

 

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 6 ก.ย. 60

 

        สัมภาษณ์พิเศษนายเว่ยหมิงกู่ ผู้ว่าการจังหวัดจางฮั่ว  นโยบายมุ่งใต้ใหม่กับบทบาทของจางฮั่ว

        จากเหตุการณ์ไฟดับทั่วไต้หวันวันที่ 15 ส.ค. ที่ผ่านมา ทำให้มีเสียงเรียกร้องจากทุกภาคส่วนให้รัฐบาลพิจารณาตรวจสอบนโยบายด้านพลังงานเสียใหม่ ต่อกรณีนี้ นายเว่ยหมิงกู่  (魏明谷) ผู้ว่าการเมืองจางฮั่ว ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของอาร์ทีไอว่า พลังงานสีเขียวเป็นกระแสของโลกในอนาคต เทศบาลเมืองจางฮั่วได้ผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวอย่างกระตือรือร้น และจะทำให้เขตนิคมอุตสาหกรรมชายฝั่งจางฮั่ว (Changhua Coastal Industrial Park) กลายเป็นศูนย์กลางพลังงานสีเขียวอัจฉริยะของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยปัจจุบันมีการลงทุนสูงถึง 1.012 ล้านล้านเหรียญไต้หวันแล้ว

 

       นายเว่ยหมิงกู่ กล่าวว่า ชายฝั่งเมืองจางฮั่วมีทุ่งกังหันลมที่ดีมาก กระทรวงเศรษฐการได้คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 21 ทุ่งกังหันลมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทุ่งกังหันลม 1 แห่งสามารถก่อตั้งได้ 1 บริษัท ทุ่งกังหันลม 21 แห่งก็มี 21 บริษัท คาดว่าช่วงปลายปีนี้จะสามารถผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อผ่านเรียบร้อยแล้วก็สามารถยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างได้ทันที หลังจากโครงการผ่านไป 4 ปี เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานลมจะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ โดยจะติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานลมปีละ 50-100 ตัว ผ่านไป 10 ปี จะสามารถติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 800 ตัว

 

       ผู้ว่าการเมืองจางฮั่วผู้นี้ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า พลังงานลมเป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ เพียงแค่มีลมพัดก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชม. หลังจากทุ่งกังหันลมจางฮั่วติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานลมครบ 1,000 ตัว ก็จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เมืองหยุนหลินไปจนถึงอี๋หลานซึ่งมีประชากรรวม 5.8 ล้านครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้ได้ตลอดทั้งปี

 

นายเว่ยหมิงกู่ ผู้ว่าการจังหวัดจางฮั่ว ให้สัมภาษณ์พิเศษอาร์ทีไอ นโยบายมุ่งใต้ใหม่

 

จางฮั่วกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (นิวเซาท์บาวด์)

       เพื่อผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่อย่างได้ผล เทศบาลจังหวัดจางฮั่วจึงต้องพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับบรรยากาศการลงทุนของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมมหกรรมฟอรั่มเศรษฐกิจโลกฤดูร้อนปี 2560  เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ถึงสองรายการ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบรรยากาศการลงทุนและเสรษฐกิจของประเทศอาเซียน

 

    ซึ่งท่านผู้ว่าเว่ยฯ ย้ำว่า จุดเด่นของจังหวัดจางฮั่วก็คือพื้นฐานอุตสาหกรรมอันเข้มแข็ง  ทั้งทางด้านเครื่องจักรกล โลหะ และโลหะแปรรูป ตลอดจนอะไหล่รถยนต์ เครื่องจักร และสิ่งทอ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดใหญ่ ไต้หวันมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ตั้งโรงงานในประเทศเหล่านี้ สร้างพื้นฐานความสัมพันธ์อันดีกับภาคเอกชนซึ่งภายใต้การผลักดันอุตสาหกรรม 4.0 ที่เป็นแนวโน้มที่ต้องเป็นไป วิสาหกิจขนาดกลางและย่อมจะต้องมองหาศักยภาพและโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งเทศบาลจังหวัดจางฮว่าได้คำนึงถึงประเด็นเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนารถยนต์อัจฉริยะที่จะกลายเป็นแนวโน้มที่ต้องเป็นไปของอุปกรณ์ขนส่งคมนาคมในอนาคต ซึ่งย่อมจะต้องส่งผลให้บริษัทขนส่งต่างๆ ต้องเกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย คนในยุคใหม่ใช้รถยนต์สนองความต้องการของตน ทำให้ในอนาคตมีความต้องการรถยนต์ในลักษณะแตกต่างกั นไป และการออกแบบก็จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน รถยนต์อัจฉริยะขับเคลื่อนอัตโนมัติย่อมจะต้องเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ไต้หวันมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน ไอที จำนวนมาก ในขณะที่จังหวัดจางฮั่วเองก็เป็นฐานภาคการผลิตที่เข้มแข็งด้วย และยังมีศูนย์วิจัยค้นคว้าพัฒนารถยนต์ที่นี่ เพราะฉะนั้น รับรองได้ว่าจังหวัดจางฮั่ว ต้องเป็นส่วนหนึ่งในกระแสแห่งการพัฒนารถยนต์อัจฉริยะอย่างแน่นอน

 

    จังหวัดจางฮั่วเตรียมการต้อนรับทุนต่างชาติไว้อย่างไรบ้าง บรรยากาศการลงทุนในจางฮั่วเป็นอย่างไรบ้าง เหมาะสมกับการดึงดูดนักลงทุนจากประเทศกลุ่มเป้หมายนิวเซาท์บาวด์อย่างไร?

             ผู้ว่าฯ ตอบว่า จังหวัดจางฮั่วดำเนินการตามแนวนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลอย่างเต็มที่ และได้พยายามล๊อบบี้ให้กรมการอุตสาหกรรมติดตั้งอุปรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยบริเวณชายฝั่งฟากตะวันออกของเขตหลุนเว่ย นอกจากนี้ ยังได้พยายามสำรวจสิ่งปลูกสร้างหรือเขตที่มิได้มีการทำการเกษตร แนวคลองส่งน้ำ บ่อพักน้ำป่า และที่ดินรกร้างในเขตจังหวัดจางฮั่ว เพื่อนำมาใช้พัฒนาพลังงานสีเขียว พร้อมๆ ไปกับการนำมาฟื้นฟูเป็นพื้นที่การเกษตร ตลอดจนอนุรักษ์ดินด้วย

 

             ในสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคจะเป็นอุปกรณ์สำคัญของซอฟท์เพาเวอร์ดิจิทัลแห่งชาติ ซี่งเชื่อว่า เส้นทางแห่งการพัฒนาพลังงานสีเขียวจะต้องยืนหยัดต่อไปดึงดูดผู้ประกอบกาดิจิทัลระดับโลกให้เข้ามาลงทุนที่นี่ กระตุ้นการพัฒนาและการลงทุนพื้นฐานไอทีในไต้หวัน

              จังหวัดจางฮั่ว นอกจากจะเป็นฐานการเกษตรสำคัญของไต้หวันแล้ว ยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติของไต้หวันจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นบริษัทยางรถยนต์แมกซิน เคนด้า และเมอร์ริด้า มีโรงงานที่นี่ ทั้งนี้เนื่องจากจางฮั่วมีสภาพแวดล้อมอากาศดีเหมาะแก่การพำนักอาศัย ประกอบกับเป็นพื้นที่ราบ ระบบการป้องน้ำท่วมก็ออกแบบเป็นอย่างดี เป็นจุดเด่นสำหรับระบบป้องกันน้ำท่วมในการก่อสร้างโรงงานที่นี่ สภาพแวดล้อมเหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูดให้ยักษ์ใหญ่ด้านเอนจิ้นเวปไซต์ยังกูเกิ้ล เลือกที่จะมาเปิดศูนย์ข้อมูลของตนที่จังหวัดจางฮั่ว

 

              นิตยสารโกบอลวิวสำรวจพบว่า ตอนนี้ แอปเปิ้ล มีสีเขียวมากขึ้นทุกขณะ โดยเมื่อเร็วๆนี้ บริษัทแอปเปิ้งได้ประกาศว่า มีบริษัทซัพพลายเยอร์ของตน 7 บริษัทได้ให้คำมั่นว่าภายในปี 2018 ซึ่งก็คือปีหน้า จะสามารถใช้พลังงานรีไซเคิลได้ 100% และบริษัท จาบิล โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันดับ 3 ของโลก และเป็นซัพพลายเยอร์สำคัญให้แก่แอปเปิ้ลก็ได้ประกาศเมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาว่า โรงงานที่ผลิตอะไหล่สำคัญให้แก่แอปเปิลในเมืองจีนของตน จะใช้พลังงานรีไซเคิล 100% ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป ซึ่งทำให้แอปเปิ้ลก้าวเข้าใกล้เป้าหมายของตนที่ต้องการให้ซัพพลายเยอร์ของตนใช้พลังงานสีเขียวแบบ 100%

 

              นอกจากนี้ ในอนาคต การพัฒนาพลังานแสงอาทิตย์และพลังงานลมของจังหวัดจางฮว่า ยังสามารถที่จะเพิ่มอัตราส่วนการใช้พลังงานสีเขียวให้แก่ผู้ประกอบการและโรงงานต่างๆ ในจังหวัดได้อีกด้วย ซึ่งก็จะเป็นโอกาสดีในการหาตลาดส่งออกได้มากยิ่งขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็ฯเครื่องยืนยันถึงข้อได้เปรียบของจังหวัดจางฮว่า ไม่เพียงแต่สามารถดึงดูดนักลงทุนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เท่านั้น หากยังสามารถดึงดูดบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ให้มาลงทุนเปิดโรงงานที่นี่อีกด้วย  

 

การบริหารแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดจ่างฮว่า

              ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดจางฮั่ว มีแรงงานข้ามชาติรวม 51,664 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าในไทเปเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว และเป็นจังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติมากที่สุด ซึ่งเทศบาลจังหวัดจางฮั่ว ได้พยายามดุแลและบริหารแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ด้วยความเอาใจใส่ เสริมสวัสดิการ ให้การศึกษา ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย จัดกิจกรรม หรือฝึกอาชีพให้แก่แรงงานข้ามชาติ ทั้งนี้เพื่ออาศัยกิจกรรมหลากหลายเสริมสวัสดิการให้แก่ทั้งแรงงานข้ามชาติและประชาชนในจังหวัดจางฮว่าไปพร้อมๆ กันด้วย ยกตัวอย่างเช่น

 

1.เยี่ยมแรงงานข้ามชาติที่เพิ่งเดินทางเข้ามาใหม่ สร้างหลักประกันให้แก่การทำงานของแรงงานข้ามชาติ

2.ให้บริการปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนแบบเคาะประตู

3.จัดกิจกรรมสันทนาการหลากหลากหลาย เพิ่มสวัสดิการให้แก่แรงงานข้ามชาติด้วย

4.จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือฉุกเฉินให้แก่แรงงานข้ามชาติ

5.ผลักดันการจัดการฝึกอบรมอาชีพเพิ่มเติมฟรีให้แก่แรงงานข้ามชาติ

 

 นายเว่ยหมิงกู่ ผู้ว่าการจังหวัดจางฮั่ว ให้สัมภาษณ์พิเศษอาร์ทีไอ นโยบายมุ่งใต้ใหม่

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

เซี่ยสูเหวย (謝淑薇)

เซี่ยสูเหวย (謝淑薇) หืดขึ้นคอเฉือนสาวจีนเข้ารอบหญิงเดี่ยวออสเตรเลี่ยนโอเพ่น 2018

เซี่ยสูเหวย (謝淑薇) หืดขึ้นคอเฉือนสาวจีนเข้ารอบหญิงเดี่ยวออสเตรเลี่ยนโอเพ่น 2018

2018-01-18 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

-เซี่ยสูเหวย (謝淑薇) หืดขึ้นคอเฉือนสาวจีนเข้ารอบหญิงเดี่ยวออสเตรเลี่ยนโอเพ่น 2018

-โปรอ้อมคว้าแชมป์กอล์ฟหญิงฮิตาชิเลดี้ส์คลาสสิก 2018 ในไต้หวัน เจิงหย่าหนีจบที่ 3 ร่วม

More
ภรรยาบริจาคไตให้สามีที่ป่วยต้องล้างไตเป็นประจำ นัดกันเที่ยวรอบโลกหลังเปลี่ยนไต

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 17 ม.ค. 61 ไต้หวันมีผู้ป่วยล้างไตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 17 ม.ค. 61 ไต้หวันมีผู้ป่วยล้างไตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

2018-01-17 20:09:43

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 17 ม.ค. 61

     ไต้หวันมีผู้ป่วยล้างไตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ผู้เชี่ยวชาญเตือนให้ระมัดระวังปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่มีผู้ป่วยล้างไต เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะป่วยและกลายเป็นผู้ป่วยที่ต้องล้างไตด้วย 

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
ซากุระสุดสวยที่ฟาร์มอู่หลิง

ดอกเหมยบานสะพรั่งทั่วไทเป + แพลนทริปชมเทศกาลซากุระทั่วไต้หวันกัน

ดอกเหมยบานสะพรั่งทั่วไทเป + แพลนทริปชมเทศกาลซากุระทั่วไต้หวันกัน

2018-01-15 23:30:00

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

         -ดอกเหมยบานสะพรั่งทั่วไทเป โดยเฉพาะที่บ้านพักอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและสวนสาธารณะจื้อเฉิงกงหยวน (志成公園) ที่เขตซื่อหลิน กรุงไทเป

         -แพลนทริปชมเทศกาลซากุระทั่วไต้หวัน ใครอยากไปแหล่งชมซากุระระดับเทพในไต้หวันรีบเข้ามาฟังกันเลย

 

บรรยากาศของดอกซากุระที่บานสะพรั่งทั่วฟาร์มอู่หลิง (武陵農場) ที่นครไทจง

 

หนาวนี้ขึ้นเขาชมซากุระทั่วไต้หวันกันเถอะ

 

ดอกเหมยบานสะพรั่งที่บ้านพักอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค

 

More
เหลียงจิ้งหรู แสดงความยินดีกับ ผิ่นกวั้น (品冠)

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของผิ่นกวั้น (品冠) ในชุด 言外之意 (Implication) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของผิ่นกวั้น (品冠) ในชุด 言外之意 (Implication) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-01-14 23:30:00

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

-แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของผิ่นกวั้น (品冠) ในชุด 言外之意 (Implication) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (เจิงจื้อเหว่ยปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ข่มขืนหลันเจี๋ยอิง /A-Lin เปิดคอนเสิร์ตที่เกาสง สามีและลูกมาให้กำลังใจสยบข่าวเตียงหัก)

 

ผิ่นกวั้น (品冠) หรือ Victor Wong กับอัลบั้มเพลงชุด Implication

 

เหลียงจิ้งหรู (梁靜茹) แสดงความยินดีกับ ผิ่นกวั้น (品冠) หรือ Victor Wong ในงานเกิดตัวอัลบั้มเพลงชุด Implication

 

 เจิงจื้อเหว่ย (曾志偉) ดาวตลกชื่อดังชาวฮ่องกง

 

A-Lin บนเวทีคอนเสิร์ตที่เกาสง

More
ปธน. คิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 61 นักวิชาการไต้หวันระบุ เกาหลีเหนือต้องการสร้างความแตกแยกให้แก่สหรัฐฯ กับ เกาหลีใต้

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 61 นักวิชาการไต้หวันระบุ เกาหลีเหนือต้องการสร้างความแตกแยกให้แก่สหรัฐฯ กับ เกาหลีใต้

2018-01-16 20:27:02

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 61

 

เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ จูบปากกันแล้ว แต่คาดความสัมพันธ์ระหว่างกันจะก้าวให้ดีขึ้นอย่างเชื่องช้า 

ส่วนนักวิชาการไต้หวันระบุ เกาหลีเหนือต้องการสร้างความแตกแยกให้แก่สหรัฐฯ กับ เกาหลีใต้

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
คิโนะชิตะ เซนไก (KINOSHITA Seigai)

มุมมองคนดังไต้หวัน วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 61 พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ ตอนที่ 8 《ต้นคิมหันต์ประเทศทางใต้》

มุมมองคนดังไต้หวัน วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 61 พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ ตอนที่ 8 《ต้นคิมหันต์ประเทศทางใต้》

2018-01-14 12:19:00

(ตอนที่ 8) คิโนะชิตะ เซนไก (KINOSHITA Seigai) 《ต้นคิมหันต์ประเทศทางใต้》

คิโนะชิตะ เซนไก (1887 – 1988)

l  1887 เกิดที่จังหวัดนางาโน่ ของญี่ปุ่น

l  1918 มาไต้หวัน

l  1923 พำนักที่เขตตั้นสุ่ย ในไต้หวัน ชื่อบ้าน ซื่อไหว้จวง (世外莊)

l  1927-1943 เป็นกรรมการตัดสินผลงาน หอศิลป์ไต้หวัน

l  1946 กลับญี่ปุ่น

l  1988 เสียชีวิต อายุ 102 ปี

          คิโนะชิตะ เซนไก เกิดที่จังหวัดนางาโน่ ในปี 1918 ได้รวมกลุ่มเพื่อนออกเดินทางจากโตเกียวเพื่อไปอินเดีย ระหว่างทางได้แวะพักที่ไต้หวัน ในปี 1923 พำนักอาศัยที่ตั้นสุ่ย ที่บ้าน ซื่อไหว้จวง (世外莊) ถือเป็น อาร์ต แกลเลอรี่ ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคเหนือไต้หวัน มีศิลปินไต้หวัน-ญี่ปุ่น แวะมาไม่ขาดสาย เขาวาดภาพเป็นอาชีพ แต่ไม่เคยรับลูกศิษย์ ภาพวาดของเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผสมผสานธรรมชาติกับผู้คนและวัฒนธรรม ลายเส้นและสีหมึกละเอียดประณีต ในปี 1927-1943 เป็นกรรมการตัดสินผลงานของ หอศิลป์ในไต้หวันอย่างไม่ขาดสาย เขาได้ร่วมงานกับจิตรกรที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นอีกท่านหนึ่งคือโกะบารา โกะโต (Gobara Koto) ในวงการภาพวาดของญี่ปุ่นในไต้หวัน เมื่อ โกะโต เดินทางกลับญี่ปุ่นเมื่อปี 1936 บทบาทของเซนไก ในไต้หวันมีความสำคัญมากขึ้น เขาทำงานในไต้หวันถึงปี 1946 จึงเดินทางกลับญี่ปุ่น ฝากไว้ซึ่งผลงานที่เป็นต้นแบบให้แก่นักวาดภาพในรุ่นหลัง เซนไก สิ้นชีวิตเมื่อปี  1988 ด้วยวัย 102 ปี

More
กระทรวงแรงงานไต้หวันไม่แยกแรงงานต่างชาติออกจากระบบค่าจ้างขั้นต่ำ

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

2018-01-14 10:37:43

 

1. ไต้หวันเตรียมบัญญัติกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่ กระทรวงแรงงานย้ำ ไม่แยกแรงงานต่างชาติและแรงงานท้องถิ่นออกจากกัน

             ตามที่มีสื่อรายงานว่า กระทรวงแรงงานไต้หวันกำลังอยู่ระหว่างร่างกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำเป็นการเฉพาะ ซึ่งแยกออกมาจากกฎหมายมาตรฐานแรงงาน และจะแยกคนงานต่างชาติและคนงานท้องถิ่นออกจากกัน หรือพูดง่ายๆ คือกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่ จะไม่คุ้มครองแรงงานต่างชาติ เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงแรงงานไต้หวันออกแถลงการณ์ย้ำว่า ไม่ว่าจะในแง่ของกฎหมายหรือด้านนโยบาย ล้วนไม่สามารถจะแยกแรงงานต่างชาติออกจากกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำได้ทั้งนั้น

             หนังสือพิมพ์ Liberty Times ของไต้หวันรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเปิดเผยว่า ร่างกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำจะมีการเพิ่มโทษสำหรับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และจะไม่ครอบคลุมแรงงานต่างชาติ แต่ยังต้องศึกษาผลกระทบที่จะตามมา อาทิเข้าข่ายละเมิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยคนงานข้ามชาติและหลักความเสมอภาคของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน รวมถึงผลกระทบต่อการเจรจาเขตการค้าเสรีกับประเทศอื่นๆ หรือไม่เป็นต้น เกี่ยวกับรายงานข่าวข้างต้น กระทรวงแรงงานออกแถลงการณ์ยืนยันว่า จากการตรวจสอบอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของไต้หวันและระหว่างประเทศ ล้วนห้ามพฤติกรรมที่เหยียดหยามและกีดกันแรงงานต่างชาติ และการแยกแรงงานต่างชาติและแรงงานท้องถิ่นออกจากกัน เป็นพฤติกรรมที่เหยียดหยามและกีดกันแรงงานต่างชาติ จึงไม่สมควรอย่างยิ่ง

             กระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวว่า การเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติ เพื่อทดแทนภาวะขาดแคลนแรงงาน หากค่าจ้างของแรงงานต่างชาติต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จะส่งผลกระทบต่อค่าจ้างและโอกาสทำงานของแรงงานท้องถิ่น จะยิ่งเป็นผลเสียต่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานท้องถิ่น ดังนั้น ไม่ว่าจะในแง่ของกฎหมายหรือในด้านนโยบาย ล้วนไม่สมควรจะแยกแรงงานต่างชาติออกจากกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำ

            

 

กระทรวงแรงงานไต้หวันยืนยันไม่แยกแรงงานต่างชาติออกจากระบบค่าจ้างขั้นต่ำ

 

2. ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันใกล้แตะ 700,000 คนแล้ว ผู้อนุบาลมีสัดส่วนเพิ่มมากสุด เป็น 249,641 คน

             กระทรวงแรงงานเปิดเผยสถิติแรงงานต่างชาติในไต้หวัน ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 ปรากฏว่า 11 เดือนแรกของปี 2560 ที่ผ่านมา แรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มขึ้นร่วม 50,000 คน เป็น 674,651 คน โดยในจำนวนนี้ ทำงานอยู่ในภาคการผลิต 425,010 คน หรือคิดเป็น 63% ภาคสวัสดิการสังคม จำนวน 249,641 คน ครองสัดส่วน 37% หากเทียบกับปี 2559 จำนวนแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น 49,883 คน หรือเพิ่มขึ้น 79.8% ทั้งนี้ ในภาคการผลิต เพิ่มขึ้น 37,533 คน จัดเป็นสถิติเพิ่มสูงสุดเป็นอันดับ 2 ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ส่วนผู้อนุบาลก็เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 12,350 คน มากเป็นอันดับสองในช่วง 12 ปีเช่นกัน แสดงว่า ไต้หวันกำลังประสบกับภาวะขาดแคลนแรงงานที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติใกล้ทะลุหลัก 700,000 คนในไม่ช้านี้

             ที่น่าสนใจคือ ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นับจากกระทรวงแรงงานอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถซื้อโควตาแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นจากโควตาเดิมที่ได้รับอยู่แล้วได้ โดยจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันความมั่นคงในการทำงานของแรงงานท้องถิ่น ในอัตรา 3,000-7,000 เหรียญ เฉพาะในส่วนของมาตรการนี้ มีการนำเข้าแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นแล้วถึง 284,000 คน และเป็นต้นเหตุทำให้ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติพุ่งกระฉูดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

 

 

ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันใกล้แตะ 700,000 คนแล้ว ผู้อนุบาลมีสัดส่วนเพิ่มมากสุด เป็น 249,641 คน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
Mayday

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday ในเพลง 如果我們不曾相遇 (หากเราไม่เคยพบกัน) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday ในเพลง 如果我們不曾相遇 (หากเราไม่เคยพบกัน) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-01-12 22:30:00

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปินสัปดาห์นี้

-ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday ในเพลง 如果我們不曾相遇 (หากเราไม่เคยพบกัน) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (Mayday โดนเซอร์ไพร์สในคอนเสิร์ตของตัวเอง เมื่อหลินอี้เหลี่ยน นักร้องสาวคนดังขวัญใจอาซิ่น นักร้องนำของวง มาปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญบนเวทีคอนเสิร์ตที่สนามเบสบอลนครเถาหยวน)

More
จันหย่งหรานและแอนเดรีย ฮลาวัคโคว่า

จันหย่งหรานหืดขึ้นคอกว่าจะทะลุเข้ารอบ 8 คู่สุดท้ายในศึกเทนนิสหญิงคู่ที่ซิดนีย์

จันหย่งหรานหืดขึ้นคอกว่าจะทะลุเข้ารอบ 8 คู่สุดท้ายในศึกเทนนิสหญิงคู่ที่ซิดนีย์

2018-01-11 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

- จันหย่งหรานหืดขึ้นคอกว่าจะทะลุเข้ารอบ 8 คู่สุดท้ายในศึกเทนนิสหญิงคู่ที่ซิดนีย์ ส่วนเซี่ยสูเหวยและเผิงซ่วยกลับมาจับคู่เล่นด้วยกันอีกครั้ง แต่ตกรอบแรก

- หลูเยี่ยนซวินอาจต้องถอนตัวจากออสเตรเลี่ยนโอเพ่น เพราะอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ขวายังไม่ดีขึ้น

 

More
เงินเหรียญไต้หวันแข็งค่าขึ้นไม่หยุด

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

2018-01-13 12:06:06

 

1. เตือนอันตราย! ขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า ต้องเคารพกฎจราจร แรงงานต่างชาติในเมืองจางฮั่วเกิดอุบัติเหตุสูงสุด

           แรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 มีจำนวน 674,651 คน ใกล้แตะด่าน 700,000 แล้ว ในอดีตแรงงานต่างชาติมักจะปั่นจักรยาน แต่ 2-3 ปีมานี้ รถจักรยานไฟฟ้ากำลังมาแรง ทั้งนี้เนื่องจาก จะปั่นก็ได้ หรือไม่ปั่นก็ยังวิ่งได้ เพราะขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ แม้ความเร็วจะสู้รถมอเดอไซค์ไม่ได้ แต่เร็วกว่าปั่นจักรยานทั่วไป แถมราคาไม่แพงจนเกินไป หมื่นเศษก็หาซื้อได้แล้ว ที่สำคัญไม่ต้องมีใบขับขี่ก็สามารถขับขี่ได้อย่างถูกกฎหมาย และมีการลือกันว่า แม้เมาเหล้าขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า จะไม่ถูกจับเหมือนขับรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นข่าวลือผิดๆ จึงทำให้รถจักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในหมู่แรงงานต่างชาติ แม้แต่แรงงานไทยก็ไม่เว้น ส่งผลให้คดีอุบัติเหตุจากรถจักรยานไฟฟ้าพุ่ง

          บริเวณสถานีรถไฟจางฮั่วและหยุนหลิน จะพบเห็นแรงงานต่างชาติขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าโดยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นจำนวนมาก กองจราจรเมืองจางฮั่วเตือนว่า การขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าต้องเคารพกฎจราจร มิเช่นนั้นอาจถูกลงโทษปรับและทำให้เกิดอุบัติได้ง่าย โดยเฉพาะดื่มสุราแล้วขับขี่จักรยานไฟฟ้า มีโทษเหมือนกับขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งต้องเสียค่าปรับแพงมาก ตามระดับแอลกอฮอลล์ในลมหายใจที่วัดได้ สูงสุดปรับ 200,000 เหรียญไต้หวัน นอกจากนี้ยังถูกดำเนินคดีอาญา ข้อหาความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณะ จึงเตือนมาด้วยความหวังดีว่า ต้องเคารพกฎระเบียบและหลีกเลี่ยงขับขี่ยานพาหนะ หลังดื่มสุรา

 

 

ในเมืองจางฮั่วและหยุนหลิน จะพบเห็นแรงงานต่างชาติขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าโดยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นจำนวนมาก

 

2. แรงงานต่างชาติใช้เวลาว่างทำงานนอกสถานที่หรือทำงานกับนายจ้างอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการทำงานผิดกฎหมาย มีโทษปรับตั้งแต่ 30,000-150,000 เหรียญไต้หวัน และอาจถูกเนรเทศกลับประเทศ

 

3. เงินเหรียญไต้หวันแข็งค่าไม่หยุด จาก 32 NT$ แลก 1 USD เมื่อต้นปี 60  ขณะนี้พุ่งเป็น 29.5 NT$ แลก 1 USD เป็นผลดีต่อการซื้อสินค้าหรือส่งเงินไปต่างประเทศ แต่ผู้ประกอบส่งออกสินค้าร้องโอดครวญ

 

 

4. สัมภาษณ์คุณจารุวรรณ จรานุพงษ์ ผอ.ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันในประเทศไทย

          ในประเทศไทยมีศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันอยู่ 3 แห่งดังนี้

          - ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

          - ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ภาคเหนือ  ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

          - ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

 

คุณจารุวรรณ จรานุพงษ์ ผอ.ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันในประเทศไทยให้ให้สัมภาษณ์ Rti

 

         ภารกิจของศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันในประเทศไทย

         1.การศึกษาต่อไต้หวัน บริการข้อมูลการศึกษาต่อที่ไต้หวันแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจชาวไทย ไม่ว่าจะศึกษาต่อในระดับปริญญา การศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น หรือโครงการเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น ให้คำแนะนำในการเลือกมหาวิทยาลัย คณะสาขาวิชาเรียน การสมัครทุนการศึกษา การเตรียมเอกสารในการสมัครต่างๆ และแนะนำข้อมูลวิธีการรับรองเอกสารสำคัญเป็นต้น

         2.ความร่วมมือทางวิชาการ เป็นตัวแทนประสานงานด้านการศึกษาระหว่างหน่วยงานไทยและไต้หวัน ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เรียนรู้จุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถาบัน นำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต

         3.ส่งเสริมระบบอุดมศึกษาไต้หวันและการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ฯลฯ

 

 คุณจารุวรรณ จรานุพงษ์ ผอ.ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันในประเทศไทยให้ให้สัมภาษณ์ Rti

 

        ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มได้ที่

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพฯ

เลขที่ 50 ตึกศูนย์การศึกษานานาชาติ ชั้น2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงาม วงศ์วาน จตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทรติดต่อ :+66-25-791068 แฟ็กซ์: +66-25-791069

เว็บไซต์ : http://www.tec.mju.ac.th/en    อีเมล : Tecthailand1@gmail.com

 

ถาบันการศึกษาในไต้หวันเดินทางไปจัดงานนิทรรศการการศึกษาไต้หวันในกทม.

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
รัฐบาลแจกกำไลป้องกันการหลงทางสำหรับคนชราที่เป็นโรคอัลไซเมอร์

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 10 ม.ค. 61 รายงานพิเศษภาวะผู้ป่วยอัลไซเมอร์ อายุน้อยลงทุกขณะ

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 10 ม.ค. 61 รายงานพิเศษภาวะผู้ป่วยอัลไซเมอร์ อายุน้อยลงทุกขณะ

2018-01-10 10:55:00

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 10 ม.ค. 61

 

รายงานพิเศษภาวะผู้ป่วยอัลไซเมอร์ อายุน้อยลงทุกขณะ สัญญานเตือนผู้คนระวังโรคความจำเสื่อมรุกล้ำสุขภาพของคุณ 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
ร้านกาแฟสตาร์บัคส์สาขาเหนือสุดของไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 61 - ร้านกาแฟสตาร์บัคส์สาขาเหนือสุดของไต้หวันและสาขาที่สวยที่สุดของไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 61 - ร้านกาแฟสตาร์บัคส์สาขาเหนือสุดของไต้หวันและสาขาที่สวยที่สุดของไต้หวัน

2018-01-09 00:06:26

สัปดาห์นี้พาคุณไปรู้จักร้านกาแฟดังระดับโลกที่ได้รับความนิยมในไต้หวันอย่างสตาร์บัคส์ บุกไปเปิดสาขาที่เกาะหมาจู่ เหนือสุดของไต้หวันแล้ว และแนะนำสาขาที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในกรุงไทเป

 

สตาร​์บัคส์สาขาหมาจู่ ตั้งอยู่บนเกาะหนานกัน หมาจู่

 

 

สตาร​์บัคส์สาขาเทียนอวี้ ตั้งอยู่ที่เทียนหมู่ กรุงไทเป

 

More