QR Code
รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ขุนพล แรงงานไทย (B)
2017-05-18
 • ชาวเวียดนามโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันมากกว่าทุกประเทศ

  ชาวเวียดนามโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันมากกว่าทุกประเทศ

  ในบรรดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวียดนามมีจำนวนมากเป็นอันดับ 1
 • ปี 2559 มีชาวไทยยื่นขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันจำนวน 284 คน

  ปี 2559 มีชาวไทยยื่นขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันจำนวน 284 คน

  ปี 2559 ที่ผ่านมา มีชาวไทยยื่นขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันจำนวน 284 คน เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนถึง 248 คน
 • รถจักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมในหมู่แรงงานต่างชาติ

  รถจักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมในหมู่แรงงานต่างชาติ

  รถจักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมในหมู่แรงงานต่างชาติ เพราะราคาถูกและไม่ต้องมีใบขับขี่ (Cr:Liberty Times Net)
 • จับสองพี่น้องชาวอินโดนีเซียรับโอนเงินใต้ดินและค้ามนุษย์

  จับสองพี่น้องชาวอินโดนีเซียรับโอนเงินใต้ดินและค้ามนุษย์

  จับสองพี่น้องชาวอินโดนีเซียรับโอนเงินใต้ดินและค้ามนุษย์
 • จับสองพี่น้องชาวอินโดนีเซียรับโอนเงินใต้ดินและค้ามนุษย์

  จับสองพี่น้องชาวอินโดนีเซียรับโอนเงินใต้ดินและค้ามนุษย์

  จับสองพี่น้องชาวอินโดนีเซียรับโอนเงินใต้ดินและค้ามนุษย์

 

1. ปี 2559 มีชาวต่างชาติได้รับสัญชาติไต้หวัน 3,252 คน ในจำนวนนี้ ร้อยละ 66 เป็นชาวเวียดนาม ส่วนชาวไทยมี 284 คน

          กระทรวงมหาดไทย ไต้หวันประกาศสถิติชาวต่างชาติที่ได้รับการโอนสัญชาติเป็นชาวไต้หวันเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา ปรากฎว่า มีชาวเวียดนาม 2,146 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 65.99 % ได้รับสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวัน จากชาวต่างชาติที่ด้รับการโอนสัญชาติทั้งหมด 3,252 คน ซึ่งมีจำนวนลดลงจากปีก่อนหน้านี้ 360 คน และเหตุผลสำคัญในการยื่นคำร้องขอโอนสัญชาติก็คือ เป็นคู่สมรสของชาวไต้หวัน

 

ในบรรดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวียดนามมีจำนวนมากเป็นอันดับ 1

 

ปี 2559 มีชาวต่างชาติได้รับการโอนสัญชาติทั้งหมด 3,252 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวเวียดนาม 2,146 คน หรือ 65.99 %

 

          โฆษกกระทรวงมหาดไทยแถลงว่า เงื่อนไขและคุณสมบัติของชาวต่างชาติที่จะยื่นขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวไต้หวัน จะต้องเป็นผู้พำนักอาศัยในไต้หวันรวมสะสมแล้วปีละไม่ต่ำกว่า 183 วัน ต่อเนื่องกัน 3 ปี จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอได้ และพบว่าผู้ขอโอนสัญชาติส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติหรือบุคคลไร้สัญชาติที่สมรสกับชาวไต้หวัน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่มีมาตรการสะกัดกั้นการสมรสแอบแฝงหรือการแต่งงานปลอม ด้วยการสัมภาษณ์ก่อนอนุญาตตรวจลงตราหรือออกวีซ่าเข้าเมืองให้ ตั้งแต่สำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศแล้ว ส่งผลให้ยอดจำนวนคู่สมรสต่างชาติที่ยื่นขอโอนสัญชาติ ซึ่งในอดีต ช่วงที่มีสถิติสูงสุด คือเมื่อปี 2551 สูงถึงปีละ 13,230 คน ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงเมื่อปีที่แล้ว ชาวต่างชาติที่ยื่นคำร้องขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวัน ลดลงเหลือ 3,252 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวเวียดนามมากที่สุด 2,146 คน ครองสัดส่วน 66.59% ตามด้วยอินโดนีเซีย 382 คน ไทย 284 คน ฟิลิปปินส์ 275 คน มาเลเซีย 34 คน พม่า 20 คน กัมพูชา 6 คนและสิงคโปร์ 1 คน รวมผู้ขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3,148 คน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 96.80 เหตุผลสำคัญในการขอโอนสัญชาติก็คือ แต่งงานกับชาวไต้หวัน

 

เมื่อปี 2551 ยอดจำนวนคู่สมรสต่างชาติที่ยื่นขอโอนสัญชาติ ทำสถิติสูงสุดปีละ 13,230 คน

 

          เป็นที่น่าสังเกตว่า ปี 2559 ที่ผ่านมา มีชาวไทยยื่นขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันจำนวน 284 คน เพิ่มขึ้นถึง 248 คน แต่กระทรวงมหาดไทยไต้หวันไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า อะไรที่ทำให้ชาวไทยยื่นขอโอนสัญญชาติมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้น ตามมาด้วยฟิลิปปินส์ที่มีการยื่นขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันเพิ่มขึ้นมากเป็นอันดับ 2 รองจากไทย โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา มีชาวฟิลิปปินส์ขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันเพิ่มขึ้น 32 คน   

 

ปี 2559 ที่ผ่านมา มีชาวไทยยื่นขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันจำนวน 284 คน เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนถึง 248 คน

 

2. กระทรวงสาธารณสุขเตือนนายจ้างและแรงงานต่างชาติ ให้ยึดวันอนุญาตต่อสัญญาใหม่เป็นหลัก จัดให้แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจโรคในเดือนที่ 6, 18 และ 30

          หลังไต้หวันประกาศยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย 1 วัน หลังทำงานครบ 3 ปี โดยอนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่หรือเปลี่ยนนายจ้างใหม่ที่ไต้หวันได้ ทำให้การนับระยะเวลาเข้ารับการตรวจโรคของแรงงานต่างชาติเกิดความสับสน เพื่อให้นายจ้างมีหลักยึดในการปฏิบัติตาม กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการจึงปรับระเบียบการตรวจโรคของแรงงานต่างชาติ กำหนดให้แรงงานต่างชาติที่ได้รับการต่อสัญญาในไต้หวัน ยึดวันที่ระบุในใบอนุญาตเป็นวันแรกของการทำงาน จัดให้แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจโรคในเดือนที่ 6 เดือนที่ 18 และเดือนที่ 30  ทั้งนี้ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องรับการตรวจโรคครั้งแรกภายใน 3 วัน ส่วนแรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ต่อสัญญาในไต้หวัน หรือเพิ่งจะเดินทางเข้ามาใหม่ ยังคงเป็นไปตามระเบียบเดิม กล่าวคือยึดตามวันแรกที่เดินทางถึงไต้หวันเป็นหลัก ต้องเข้ารับการตรวจโรคภายในเวลา 3 วัน นับแต่วันเดินทางถึง จากนั้นก่อนหรือหลัง 30 วันของเดือนที่ 6 เดือนที่ 18 และเดือนที่ 30

          สำหรับรายการการตรวจโรคของแรงงานต่างชาติที่เดินทางถึงไต้หวันแล้ว มีทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่ 1. ตรวจซิฟิลิส 2.ตรวจวัณโรคโดยเอกซเรย์ปอด หากตรวจพบวัณโรคในการตรวจโรคเดือนที่ 6 เป็นต้นไป จะอนุญาตให้รักษาในไต้หวันได้ แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากตัวแรงงานและนายจ้างก่อน 3. ตรวจพยาธิในอุจจาระ รวมทั้งเชื้อบิดอามีบ้า หากตรวจพบพยาธิในอุจจาระในการตรวจโรคเดือนที่ 6 เป็นต้นไป อนุญาตให้รักษาในไต้หวันได้  4. โรคเรื้อน และ5. โรคหัดและหัดเยอรมัน

 

 

3. แรงงานต่างชาตินิยมขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า เตือนอันตราย ปีที่แล้วจางฮั่วเพียงเมืองเดียวเกิดอุบัติเหตุแล้ว 228 คดี

          แรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมาก จนถึงปัจจุบันร่วม 650,000 คนแล้ว ในอดีตแรงงานต่างชาติมักจะปั่นจักรยานเป็นยานพาหนะ แต่ 2-3 ปีมานี้ รถจักรยานไฟฟ้ากำลังมาแรง ทั้งนี้เนื่องจาก จะปั่นก็ได้ หรือไม่ปั่นก็ยังวิ่งได้ เพราะขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ แม้ความเร็วจะสู้รถมอเดอไซค์ไม่ได้ แต่ราคาถูกว่าหลายเท่าตัว ที่สำคัญ ไม่ต้องมีใบขับขี่ก็สามารถขับขี่ได้อย่าง๔กกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ ตามถนนหนทาง โดยเฉพาะในต่างจังหวัด อย่างที่เมืองจางฮั่ว ตามถนนหนทาง จะพบเห็นรถจักรยานไฟฟ้าวิ่งเต็มไปหมด แต่การขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า อัตราการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง กองตำรวจจราจรเมืองจางฮั่วรายงานว่า ปี 2559 ที่ผ่านมา เฉพาะรถจักรยานไฟฟ้าในเมืองจางฮั่วเกิดอุบัติเหตุสูงถึง 228 คดี ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตไป 1 ราย และจากการวิเคราะห์พบว่า ในจำนวนอุบัติเหตุรถจักรยานไฟฟ้า 228 ครั้ง มีกว่าร้อยละ 80 เกิดจากแรงงานต่างชาติเป็นคนขับขี่ ซึ่งถูกดำเนินคดีข้อหาความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณะ จึงเตือนว่า ต้องระมัดระวัง

          รายงานกล่าวว่า ปัจจุบัน รอบๆ บริเวณสถานีรถไฟในเมืองต่างๆ อย่างสถานีรถไฟจางฮั่วและหยุนหลิน จะพบเห็นแรงงานต่างชาติขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก สาเหตุที่รถจักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยม เป็นเพราะไม่ต้องสอบใบขับขี่ก็สามารถขับขี่ได้ ไม่ต้องออกแรงปั่นอย่างเดียวเหมือนจักรยานทั่วไป และสนนราคาถูกว่าหลายเท่าตัว แบบมาตรฐานและทั่วๆ ไป ราคาคันละหมื่นต้นๆ หากเป็นรถจักรยานไฟฟ้าที่คุณภาพสุดยอด ราคาก็แค่ 20,000 เหรียญเศษ ถูกกว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่อย่างถูกๆ ก็เริ่มต้นที่ 6-7 หมื่นแล้ว แต่หากเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรู ราคาจะอยู่ที่ 8-9 หมื่นเหรียญไต้หวัน และมีการลือกันว่า แม้เมาเหล้าขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า จะไม่ถูกจับเหมือนขับรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นข่าวลือผิดๆ จึงทำให้รถจักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติ แม้แต่แรงงานไทยก็ไม่เว้น ส่งผลให้คดีอุบัติเหตุจากรถจักรยานไฟฟ้าพุ่ง

          กองจราจรเมืองจางฮั่วเตือนว่า การขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าหลังดื่มสุรา หากตรวจพบจะมีโทษเหมือนกับขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ เพราะขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า ซึ่งต้องเสียค่าปรับแพงมาก ตามระดับแอลกอฮอลล์ในเลือดที่วัดได้ สูงสุดปรับ 90,000 เหรียญไต้หวัน เว้นแต่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่า เมาแล้วขับรถจักรยานไฟฟ้าด้วยการปั่นด้วยเท้า ไม่ได้ใช้การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ หากพิสูจน์ได้ จะเสียค่าปรับถูกลง 300-600 เหรียญ แต่โดยมากแล้ว จะขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ ถูกดำเนินคดีข้อหาความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณะ จึงเตือนมาด้วยความหวังดีว่า ต้องระมัดระวัง เพราะนอกจากเสียค่าปรับแล้ว ยังอาจมีอันตรายถึงบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิตได้

 

 

รถจักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมในหมู่แรงงานต่างชาติ เพราะราคาถูกและไม่ต้องมีใบขับขี่ (Cr:Liberty Times Net)

 

การขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าหลังดื่มสุรา มีโทษเหมือนกับขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ (Cr:Liberty Times Net)

 

4. จับสองพี่น้องชาวอินโดนีเซียรับโอนเงินใต้ดิน เป็นนายหน้าเถื่อน ขูดรีด ใช้แรงงานทาสและบังคับเพื่อนร่วมชาติค้าประเวณี

          สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครนิวไทเปทะลายแก๊งนอกกฎหมายชาวอินโดนีเซีย ที่อาศัยเปิดร้านขายของชำบังหน้า ที่แท้รับโอนเงินใต้ดิน เก็บค่าธรรมเนียมแพงและคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นธรรม ยังเป็นนายหน้าจัดหางานอย่างผิดกฎหมาย จัดส่งผู้อนุบาลอินโดนีเซียที่หลบหนีนายจ้างไปทำงานที่โรงพยาบาลในช่วงเช้า บ่ายให้กลับมาช่วยทำงานที่ร้านขายของชำ ซึ่งมีถึง 4 สาขา และกลางคืนบังให้ไปขายประเวณี

          โฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครนิวไทเปแถลงว่า การทะลายแก๊งชาวอินโดนีเซียครั้งนี้ ตรวจพบข้อมูลโดยบังเอิญจากคดีจับกุมแก๊งนอกกฎหมายชาวอินโดนีเซีย ที่อาศัยยาเสพติดควบคุมเพื่อนร่วมชาติค้าประเวณีเมื่อเดือน มิ.ย. ปีที่แล้ว เนื่องจากหัวโจกของคดีนี้ ใช้บริการโอนเงินของร้านของชำดังกล่าว จึงมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง พบว่า เจ้าของร้านขายของชำ เป็นของ 2 พี่น้องชาวอินโดนีเซีย น้องสาวแต่งงานมาอยู่ไต้หวันกว่า 10 ปีแล้ว และเปิดร้านขายของชำอยู่ที่เขตซินเตี้ยน พี่ชายเดินทางมาไต้หวันในมาดนักธุรกิจ แต่จริงๆ แล้ว ช่วยน้องสาวทำธุรกิจนอกกฎหมาย โดย 2 พี่น้องเปิดร้านขายของชำในนครนิวไทเปถึง 4 สาขา แต่ร้านขายของชำเป็นเพียงบังหน้า ธุรกิจจริงๆ  คือรับโอนเงินกลับอินโดนีเซียอย่างผิดกฎหมาย ยอดจำนวนเงินโอนแต่ละปี สูงนับร้อยล้านเหรียญไต้หวัน โดยเก็บค่าธรรมเนียมการโอนแบบโอนธรรมดา 3 วันถึง 200 เหรียญต่อการโอน 1 รายการ แต่หากต้องการโอนแบบเร่งด่วน 1-2 วันถึง ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินยอดละ 300 เหรียญ และจะเอากำไรในการโอนเงินจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แพงกว่าธนาคารประมาณ 1-2%  นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นนายหน้าจัดหางานให้แรงงานอินโดนีเซียที่หลบหนีนายจ้าง ด้วยการหักค่านายหน้าจากหยาดเหงื่อของเพื่อนร่วมชาติ โดยนายการจับกุมครั้งนี้ มีแรงงานอินโดนีเซียผิดกฎหมายที่ตกเป็นเหยื่อ 1 ราย ให้การสารภาพว่า ตนถูกจัดให้ไปทำความสะอาดที่โรงพยาบเป็นเวลาครึ่งวัน ได้รับค่าจ้าง วันละ 1,000 เหรียญ แต่ถูกหักค่านายหน้าวันละ 300 เหรียญ ช่วงบ่ายต้องกลับมาหั่นพักทำกับข้าวที่ร้านขายของชำ และกลางคืนถูกส่งไปค้าประเวณี ต้องทำงานตลอดทั้งวันโดยไม่ได้พักหรือว่างเลย

 

 

 

จับสองพี่น้องชาวอินโดนีเซียรับโอนเงินใต้ดิน เป็นนายหน้าเถื่อน ขูดรีด ใช้แรงงานทาสและบังคับเพื่อนร่วมชาติค้าประเวณี

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

เซี่ยสูเหวย (謝淑薇)

เซี่ยสูเหวย (謝淑薇) หืดขึ้นคอเฉือนสาวจีนเข้ารอบหญิงเดี่ยวออสเตรเลี่ยนโอเพ่น 2018

เซี่ยสูเหวย (謝淑薇) หืดขึ้นคอเฉือนสาวจีนเข้ารอบหญิงเดี่ยวออสเตรเลี่ยนโอเพ่น 2018

2018-01-18 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

-เซี่ยสูเหวย (謝淑薇) หืดขึ้นคอเฉือนสาวจีนเข้ารอบหญิงเดี่ยวออสเตรเลี่ยนโอเพ่น 2018

-โปรอ้อมคว้าแชมป์กอล์ฟหญิงฮิตาชิเลดี้ส์คลาสสิก 2018 ในไต้หวัน เจิงหย่าหนีจบที่ 3 ร่วม

More
ภรรยาบริจาคไตให้สามีที่ป่วยต้องล้างไตเป็นประจำ นัดกันเที่ยวรอบโลกหลังเปลี่ยนไต

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 17 ม.ค. 61 ไต้หวันมีผู้ป่วยล้างไตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 17 ม.ค. 61 ไต้หวันมีผู้ป่วยล้างไตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

2018-01-17 20:09:43

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 17 ม.ค. 61

     ไต้หวันมีผู้ป่วยล้างไตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ผู้เชี่ยวชาญเตือนให้ระมัดระวังปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่มีผู้ป่วยล้างไต เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะป่วยและกลายเป็นผู้ป่วยที่ต้องล้างไตด้วย 

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
ซากุระสุดสวยที่ฟาร์มอู่หลิง

ดอกเหมยบานสะพรั่งทั่วไทเป + แพลนทริปชมเทศกาลซากุระทั่วไต้หวันกัน

ดอกเหมยบานสะพรั่งทั่วไทเป + แพลนทริปชมเทศกาลซากุระทั่วไต้หวันกัน

2018-01-15 23:30:00

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

         -ดอกเหมยบานสะพรั่งทั่วไทเป โดยเฉพาะที่บ้านพักอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและสวนสาธารณะจื้อเฉิงกงหยวน (志成公園) ที่เขตซื่อหลิน กรุงไทเป

         -แพลนทริปชมเทศกาลซากุระทั่วไต้หวัน ใครอยากไปแหล่งชมซากุระระดับเทพในไต้หวันรีบเข้ามาฟังกันเลย

 

บรรยากาศของดอกซากุระที่บานสะพรั่งทั่วฟาร์มอู่หลิง (武陵農場) ที่นครไทจง

 

หนาวนี้ขึ้นเขาชมซากุระทั่วไต้หวันกันเถอะ

 

ดอกเหมยบานสะพรั่งที่บ้านพักอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค

 

More
เหลียงจิ้งหรู แสดงความยินดีกับ ผิ่นกวั้น (品冠)

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของผิ่นกวั้น (品冠) ในชุด 言外之意 (Implication) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของผิ่นกวั้น (品冠) ในชุด 言外之意 (Implication) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-01-14 23:30:00

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

-แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของผิ่นกวั้น (品冠) ในชุด 言外之意 (Implication) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (เจิงจื้อเหว่ยปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ข่มขืนหลันเจี๋ยอิง /A-Lin เปิดคอนเสิร์ตที่เกาสง สามีและลูกมาให้กำลังใจสยบข่าวเตียงหัก)

 

ผิ่นกวั้น (品冠) หรือ Victor Wong กับอัลบั้มเพลงชุด Implication

 

เหลียงจิ้งหรู (梁靜茹) แสดงความยินดีกับ ผิ่นกวั้น (品冠) หรือ Victor Wong ในงานเกิดตัวอัลบั้มเพลงชุด Implication

 

 เจิงจื้อเหว่ย (曾志偉) ดาวตลกชื่อดังชาวฮ่องกง

 

A-Lin บนเวทีคอนเสิร์ตที่เกาสง

More
ปธน. คิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 61 นักวิชาการไต้หวันระบุ เกาหลีเหนือต้องการสร้างความแตกแยกให้แก่สหรัฐฯ กับ เกาหลีใต้

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 61 นักวิชาการไต้หวันระบุ เกาหลีเหนือต้องการสร้างความแตกแยกให้แก่สหรัฐฯ กับ เกาหลีใต้

2018-01-16 20:27:02

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 61

 

เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ จูบปากกันแล้ว แต่คาดความสัมพันธ์ระหว่างกันจะก้าวให้ดีขึ้นอย่างเชื่องช้า 

ส่วนนักวิชาการไต้หวันระบุ เกาหลีเหนือต้องการสร้างความแตกแยกให้แก่สหรัฐฯ กับ เกาหลีใต้

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
คิโนะชิตะ เซนไก (KINOSHITA Seigai)

มุมมองคนดังไต้หวัน วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 61 พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ ตอนที่ 8 《ต้นคิมหันต์ประเทศทางใต้》

มุมมองคนดังไต้หวัน วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 61 พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ ตอนที่ 8 《ต้นคิมหันต์ประเทศทางใต้》

2018-01-14 12:19:00

(ตอนที่ 8) คิโนะชิตะ เซนไก (KINOSHITA Seigai) 《ต้นคิมหันต์ประเทศทางใต้》

คิโนะชิตะ เซนไก (1887 – 1988)

l  1887 เกิดที่จังหวัดนางาโน่ ของญี่ปุ่น

l  1918 มาไต้หวัน

l  1923 พำนักที่เขตตั้นสุ่ย ในไต้หวัน ชื่อบ้าน ซื่อไหว้จวง (世外莊)

l  1927-1943 เป็นกรรมการตัดสินผลงาน หอศิลป์ไต้หวัน

l  1946 กลับญี่ปุ่น

l  1988 เสียชีวิต อายุ 102 ปี

          คิโนะชิตะ เซนไก เกิดที่จังหวัดนางาโน่ ในปี 1918 ได้รวมกลุ่มเพื่อนออกเดินทางจากโตเกียวเพื่อไปอินเดีย ระหว่างทางได้แวะพักที่ไต้หวัน ในปี 1923 พำนักอาศัยที่ตั้นสุ่ย ที่บ้าน ซื่อไหว้จวง (世外莊) ถือเป็น อาร์ต แกลเลอรี่ ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคเหนือไต้หวัน มีศิลปินไต้หวัน-ญี่ปุ่น แวะมาไม่ขาดสาย เขาวาดภาพเป็นอาชีพ แต่ไม่เคยรับลูกศิษย์ ภาพวาดของเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผสมผสานธรรมชาติกับผู้คนและวัฒนธรรม ลายเส้นและสีหมึกละเอียดประณีต ในปี 1927-1943 เป็นกรรมการตัดสินผลงานของ หอศิลป์ในไต้หวันอย่างไม่ขาดสาย เขาได้ร่วมงานกับจิตรกรที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นอีกท่านหนึ่งคือโกะบารา โกะโต (Gobara Koto) ในวงการภาพวาดของญี่ปุ่นในไต้หวัน เมื่อ โกะโต เดินทางกลับญี่ปุ่นเมื่อปี 1936 บทบาทของเซนไก ในไต้หวันมีความสำคัญมากขึ้น เขาทำงานในไต้หวันถึงปี 1946 จึงเดินทางกลับญี่ปุ่น ฝากไว้ซึ่งผลงานที่เป็นต้นแบบให้แก่นักวาดภาพในรุ่นหลัง เซนไก สิ้นชีวิตเมื่อปี  1988 ด้วยวัย 102 ปี

More
กระทรวงแรงงานไต้หวันไม่แยกแรงงานต่างชาติออกจากระบบค่าจ้างขั้นต่ำ

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

2018-01-14 10:37:43

 

1. ไต้หวันเตรียมบัญญัติกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่ กระทรวงแรงงานย้ำ ไม่แยกแรงงานต่างชาติและแรงงานท้องถิ่นออกจากกัน

             ตามที่มีสื่อรายงานว่า กระทรวงแรงงานไต้หวันกำลังอยู่ระหว่างร่างกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำเป็นการเฉพาะ ซึ่งแยกออกมาจากกฎหมายมาตรฐานแรงงาน และจะแยกคนงานต่างชาติและคนงานท้องถิ่นออกจากกัน หรือพูดง่ายๆ คือกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่ จะไม่คุ้มครองแรงงานต่างชาติ เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงแรงงานไต้หวันออกแถลงการณ์ย้ำว่า ไม่ว่าจะในแง่ของกฎหมายหรือด้านนโยบาย ล้วนไม่สามารถจะแยกแรงงานต่างชาติออกจากกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำได้ทั้งนั้น

             หนังสือพิมพ์ Liberty Times ของไต้หวันรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเปิดเผยว่า ร่างกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำจะมีการเพิ่มโทษสำหรับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และจะไม่ครอบคลุมแรงงานต่างชาติ แต่ยังต้องศึกษาผลกระทบที่จะตามมา อาทิเข้าข่ายละเมิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยคนงานข้ามชาติและหลักความเสมอภาคของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน รวมถึงผลกระทบต่อการเจรจาเขตการค้าเสรีกับประเทศอื่นๆ หรือไม่เป็นต้น เกี่ยวกับรายงานข่าวข้างต้น กระทรวงแรงงานออกแถลงการณ์ยืนยันว่า จากการตรวจสอบอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของไต้หวันและระหว่างประเทศ ล้วนห้ามพฤติกรรมที่เหยียดหยามและกีดกันแรงงานต่างชาติ และการแยกแรงงานต่างชาติและแรงงานท้องถิ่นออกจากกัน เป็นพฤติกรรมที่เหยียดหยามและกีดกันแรงงานต่างชาติ จึงไม่สมควรอย่างยิ่ง

             กระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวว่า การเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติ เพื่อทดแทนภาวะขาดแคลนแรงงาน หากค่าจ้างของแรงงานต่างชาติต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จะส่งผลกระทบต่อค่าจ้างและโอกาสทำงานของแรงงานท้องถิ่น จะยิ่งเป็นผลเสียต่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานท้องถิ่น ดังนั้น ไม่ว่าจะในแง่ของกฎหมายหรือในด้านนโยบาย ล้วนไม่สมควรจะแยกแรงงานต่างชาติออกจากกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำ

            

 

กระทรวงแรงงานไต้หวันยืนยันไม่แยกแรงงานต่างชาติออกจากระบบค่าจ้างขั้นต่ำ

 

2. ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันใกล้แตะ 700,000 คนแล้ว ผู้อนุบาลมีสัดส่วนเพิ่มมากสุด เป็น 249,641 คน

             กระทรวงแรงงานเปิดเผยสถิติแรงงานต่างชาติในไต้หวัน ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 ปรากฏว่า 11 เดือนแรกของปี 2560 ที่ผ่านมา แรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มขึ้นร่วม 50,000 คน เป็น 674,651 คน โดยในจำนวนนี้ ทำงานอยู่ในภาคการผลิต 425,010 คน หรือคิดเป็น 63% ภาคสวัสดิการสังคม จำนวน 249,641 คน ครองสัดส่วน 37% หากเทียบกับปี 2559 จำนวนแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น 49,883 คน หรือเพิ่มขึ้น 79.8% ทั้งนี้ ในภาคการผลิต เพิ่มขึ้น 37,533 คน จัดเป็นสถิติเพิ่มสูงสุดเป็นอันดับ 2 ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ส่วนผู้อนุบาลก็เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 12,350 คน มากเป็นอันดับสองในช่วง 12 ปีเช่นกัน แสดงว่า ไต้หวันกำลังประสบกับภาวะขาดแคลนแรงงานที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติใกล้ทะลุหลัก 700,000 คนในไม่ช้านี้

             ที่น่าสนใจคือ ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นับจากกระทรวงแรงงานอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถซื้อโควตาแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นจากโควตาเดิมที่ได้รับอยู่แล้วได้ โดยจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันความมั่นคงในการทำงานของแรงงานท้องถิ่น ในอัตรา 3,000-7,000 เหรียญ เฉพาะในส่วนของมาตรการนี้ มีการนำเข้าแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นแล้วถึง 284,000 คน และเป็นต้นเหตุทำให้ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติพุ่งกระฉูดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

 

 

ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันใกล้แตะ 700,000 คนแล้ว ผู้อนุบาลมีสัดส่วนเพิ่มมากสุด เป็น 249,641 คน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
Mayday

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday ในเพลง 如果我們不曾相遇 (หากเราไม่เคยพบกัน) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday ในเพลง 如果我們不曾相遇 (หากเราไม่เคยพบกัน) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-01-12 22:30:00

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปินสัปดาห์นี้

-ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday ในเพลง 如果我們不曾相遇 (หากเราไม่เคยพบกัน) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (Mayday โดนเซอร์ไพร์สในคอนเสิร์ตของตัวเอง เมื่อหลินอี้เหลี่ยน นักร้องสาวคนดังขวัญใจอาซิ่น นักร้องนำของวง มาปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญบนเวทีคอนเสิร์ตที่สนามเบสบอลนครเถาหยวน)

More
จันหย่งหรานและแอนเดรีย ฮลาวัคโคว่า

จันหย่งหรานหืดขึ้นคอกว่าจะทะลุเข้ารอบ 8 คู่สุดท้ายในศึกเทนนิสหญิงคู่ที่ซิดนีย์

จันหย่งหรานหืดขึ้นคอกว่าจะทะลุเข้ารอบ 8 คู่สุดท้ายในศึกเทนนิสหญิงคู่ที่ซิดนีย์

2018-01-11 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

- จันหย่งหรานหืดขึ้นคอกว่าจะทะลุเข้ารอบ 8 คู่สุดท้ายในศึกเทนนิสหญิงคู่ที่ซิดนีย์ ส่วนเซี่ยสูเหวยและเผิงซ่วยกลับมาจับคู่เล่นด้วยกันอีกครั้ง แต่ตกรอบแรก

- หลูเยี่ยนซวินอาจต้องถอนตัวจากออสเตรเลี่ยนโอเพ่น เพราะอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ขวายังไม่ดีขึ้น

 

More
เงินเหรียญไต้หวันแข็งค่าขึ้นไม่หยุด

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

2018-01-13 12:06:06

 

1. เตือนอันตราย! ขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า ต้องเคารพกฎจราจร แรงงานต่างชาติในเมืองจางฮั่วเกิดอุบัติเหตุสูงสุด

           แรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 มีจำนวน 674,651 คน ใกล้แตะด่าน 700,000 แล้ว ในอดีตแรงงานต่างชาติมักจะปั่นจักรยาน แต่ 2-3 ปีมานี้ รถจักรยานไฟฟ้ากำลังมาแรง ทั้งนี้เนื่องจาก จะปั่นก็ได้ หรือไม่ปั่นก็ยังวิ่งได้ เพราะขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ แม้ความเร็วจะสู้รถมอเดอไซค์ไม่ได้ แต่เร็วกว่าปั่นจักรยานทั่วไป แถมราคาไม่แพงจนเกินไป หมื่นเศษก็หาซื้อได้แล้ว ที่สำคัญไม่ต้องมีใบขับขี่ก็สามารถขับขี่ได้อย่างถูกกฎหมาย และมีการลือกันว่า แม้เมาเหล้าขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า จะไม่ถูกจับเหมือนขับรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นข่าวลือผิดๆ จึงทำให้รถจักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในหมู่แรงงานต่างชาติ แม้แต่แรงงานไทยก็ไม่เว้น ส่งผลให้คดีอุบัติเหตุจากรถจักรยานไฟฟ้าพุ่ง

          บริเวณสถานีรถไฟจางฮั่วและหยุนหลิน จะพบเห็นแรงงานต่างชาติขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าโดยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นจำนวนมาก กองจราจรเมืองจางฮั่วเตือนว่า การขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าต้องเคารพกฎจราจร มิเช่นนั้นอาจถูกลงโทษปรับและทำให้เกิดอุบัติได้ง่าย โดยเฉพาะดื่มสุราแล้วขับขี่จักรยานไฟฟ้า มีโทษเหมือนกับขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งต้องเสียค่าปรับแพงมาก ตามระดับแอลกอฮอลล์ในลมหายใจที่วัดได้ สูงสุดปรับ 200,000 เหรียญไต้หวัน นอกจากนี้ยังถูกดำเนินคดีอาญา ข้อหาความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณะ จึงเตือนมาด้วยความหวังดีว่า ต้องเคารพกฎระเบียบและหลีกเลี่ยงขับขี่ยานพาหนะ หลังดื่มสุรา

 

 

ในเมืองจางฮั่วและหยุนหลิน จะพบเห็นแรงงานต่างชาติขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าโดยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นจำนวนมาก

 

2. แรงงานต่างชาติใช้เวลาว่างทำงานนอกสถานที่หรือทำงานกับนายจ้างอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการทำงานผิดกฎหมาย มีโทษปรับตั้งแต่ 30,000-150,000 เหรียญไต้หวัน และอาจถูกเนรเทศกลับประเทศ

 

3. เงินเหรียญไต้หวันแข็งค่าไม่หยุด จาก 32 NT$ แลก 1 USD เมื่อต้นปี 60  ขณะนี้พุ่งเป็น 29.5 NT$ แลก 1 USD เป็นผลดีต่อการซื้อสินค้าหรือส่งเงินไปต่างประเทศ แต่ผู้ประกอบส่งออกสินค้าร้องโอดครวญ

 

 

4. สัมภาษณ์คุณจารุวรรณ จรานุพงษ์ ผอ.ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันในประเทศไทย

          ในประเทศไทยมีศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันอยู่ 3 แห่งดังนี้

          - ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

          - ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ภาคเหนือ  ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

          - ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

 

คุณจารุวรรณ จรานุพงษ์ ผอ.ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันในประเทศไทยให้ให้สัมภาษณ์ Rti

 

         ภารกิจของศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันในประเทศไทย

         1.การศึกษาต่อไต้หวัน บริการข้อมูลการศึกษาต่อที่ไต้หวันแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจชาวไทย ไม่ว่าจะศึกษาต่อในระดับปริญญา การศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น หรือโครงการเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น ให้คำแนะนำในการเลือกมหาวิทยาลัย คณะสาขาวิชาเรียน การสมัครทุนการศึกษา การเตรียมเอกสารในการสมัครต่างๆ และแนะนำข้อมูลวิธีการรับรองเอกสารสำคัญเป็นต้น

         2.ความร่วมมือทางวิชาการ เป็นตัวแทนประสานงานด้านการศึกษาระหว่างหน่วยงานไทยและไต้หวัน ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เรียนรู้จุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถาบัน นำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต

         3.ส่งเสริมระบบอุดมศึกษาไต้หวันและการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ฯลฯ

 

 คุณจารุวรรณ จรานุพงษ์ ผอ.ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันในประเทศไทยให้ให้สัมภาษณ์ Rti

 

        ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มได้ที่

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพฯ

เลขที่ 50 ตึกศูนย์การศึกษานานาชาติ ชั้น2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงาม วงศ์วาน จตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทรติดต่อ :+66-25-791068 แฟ็กซ์: +66-25-791069

เว็บไซต์ : http://www.tec.mju.ac.th/en    อีเมล : Tecthailand1@gmail.com

 

ถาบันการศึกษาในไต้หวันเดินทางไปจัดงานนิทรรศการการศึกษาไต้หวันในกทม.

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
รัฐบาลแจกกำไลป้องกันการหลงทางสำหรับคนชราที่เป็นโรคอัลไซเมอร์

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 10 ม.ค. 61 รายงานพิเศษภาวะผู้ป่วยอัลไซเมอร์ อายุน้อยลงทุกขณะ

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 10 ม.ค. 61 รายงานพิเศษภาวะผู้ป่วยอัลไซเมอร์ อายุน้อยลงทุกขณะ

2018-01-10 10:55:00

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 10 ม.ค. 61

 

รายงานพิเศษภาวะผู้ป่วยอัลไซเมอร์ อายุน้อยลงทุกขณะ สัญญานเตือนผู้คนระวังโรคความจำเสื่อมรุกล้ำสุขภาพของคุณ 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
ร้านกาแฟสตาร์บัคส์สาขาเหนือสุดของไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 61 - ร้านกาแฟสตาร์บัคส์สาขาเหนือสุดของไต้หวันและสาขาที่สวยที่สุดของไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 61 - ร้านกาแฟสตาร์บัคส์สาขาเหนือสุดของไต้หวันและสาขาที่สวยที่สุดของไต้หวัน

2018-01-09 00:06:26

สัปดาห์นี้พาคุณไปรู้จักร้านกาแฟดังระดับโลกที่ได้รับความนิยมในไต้หวันอย่างสตาร์บัคส์ บุกไปเปิดสาขาที่เกาะหมาจู่ เหนือสุดของไต้หวันแล้ว และแนะนำสาขาที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในกรุงไทเป

 

สตาร​์บัคส์สาขาหมาจู่ ตั้งอยู่บนเกาะหนานกัน หมาจู่

 

 

สตาร​์บัคส์สาขาเทียนอวี้ ตั้งอยู่ที่เทียนหมู่ กรุงไทเป

 

More