QR Code
รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ขุนพล แรงงานไทย (B)
2017-05-18
 • ชาวเวียดนามโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันมากกว่าทุกประเทศ

  ชาวเวียดนามโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันมากกว่าทุกประเทศ

  ในบรรดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวียดนามมีจำนวนมากเป็นอันดับ 1
 • ปี 2559 มีชาวไทยยื่นขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันจำนวน 284 คน

  ปี 2559 มีชาวไทยยื่นขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันจำนวน 284 คน

  ปี 2559 ที่ผ่านมา มีชาวไทยยื่นขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันจำนวน 284 คน เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนถึง 248 คน
 • รถจักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมในหมู่แรงงานต่างชาติ

  รถจักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมในหมู่แรงงานต่างชาติ

  รถจักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมในหมู่แรงงานต่างชาติ เพราะราคาถูกและไม่ต้องมีใบขับขี่ (Cr:Liberty Times Net)
 • จับสองพี่น้องชาวอินโดนีเซียรับโอนเงินใต้ดินและค้ามนุษย์

  จับสองพี่น้องชาวอินโดนีเซียรับโอนเงินใต้ดินและค้ามนุษย์

  จับสองพี่น้องชาวอินโดนีเซียรับโอนเงินใต้ดินและค้ามนุษย์
 • จับสองพี่น้องชาวอินโดนีเซียรับโอนเงินใต้ดินและค้ามนุษย์

  จับสองพี่น้องชาวอินโดนีเซียรับโอนเงินใต้ดินและค้ามนุษย์

  จับสองพี่น้องชาวอินโดนีเซียรับโอนเงินใต้ดินและค้ามนุษย์

 

1. ปี 2559 มีชาวต่างชาติได้รับสัญชาติไต้หวัน 3,252 คน ในจำนวนนี้ ร้อยละ 66 เป็นชาวเวียดนาม ส่วนชาวไทยมี 284 คน

          กระทรวงมหาดไทย ไต้หวันประกาศสถิติชาวต่างชาติที่ได้รับการโอนสัญชาติเป็นชาวไต้หวันเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา ปรากฎว่า มีชาวเวียดนาม 2,146 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 65.99 % ได้รับสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวัน จากชาวต่างชาติที่ด้รับการโอนสัญชาติทั้งหมด 3,252 คน ซึ่งมีจำนวนลดลงจากปีก่อนหน้านี้ 360 คน และเหตุผลสำคัญในการยื่นคำร้องขอโอนสัญชาติก็คือ เป็นคู่สมรสของชาวไต้หวัน

 

ในบรรดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวียดนามมีจำนวนมากเป็นอันดับ 1

 

ปี 2559 มีชาวต่างชาติได้รับการโอนสัญชาติทั้งหมด 3,252 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวเวียดนาม 2,146 คน หรือ 65.99 %

 

          โฆษกกระทรวงมหาดไทยแถลงว่า เงื่อนไขและคุณสมบัติของชาวต่างชาติที่จะยื่นขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวไต้หวัน จะต้องเป็นผู้พำนักอาศัยในไต้หวันรวมสะสมแล้วปีละไม่ต่ำกว่า 183 วัน ต่อเนื่องกัน 3 ปี จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอได้ และพบว่าผู้ขอโอนสัญชาติส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติหรือบุคคลไร้สัญชาติที่สมรสกับชาวไต้หวัน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่มีมาตรการสะกัดกั้นการสมรสแอบแฝงหรือการแต่งงานปลอม ด้วยการสัมภาษณ์ก่อนอนุญาตตรวจลงตราหรือออกวีซ่าเข้าเมืองให้ ตั้งแต่สำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศแล้ว ส่งผลให้ยอดจำนวนคู่สมรสต่างชาติที่ยื่นขอโอนสัญชาติ ซึ่งในอดีต ช่วงที่มีสถิติสูงสุด คือเมื่อปี 2551 สูงถึงปีละ 13,230 คน ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงเมื่อปีที่แล้ว ชาวต่างชาติที่ยื่นคำร้องขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวัน ลดลงเหลือ 3,252 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวเวียดนามมากที่สุด 2,146 คน ครองสัดส่วน 66.59% ตามด้วยอินโดนีเซีย 382 คน ไทย 284 คน ฟิลิปปินส์ 275 คน มาเลเซีย 34 คน พม่า 20 คน กัมพูชา 6 คนและสิงคโปร์ 1 คน รวมผู้ขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3,148 คน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 96.80 เหตุผลสำคัญในการขอโอนสัญชาติก็คือ แต่งงานกับชาวไต้หวัน

 

เมื่อปี 2551 ยอดจำนวนคู่สมรสต่างชาติที่ยื่นขอโอนสัญชาติ ทำสถิติสูงสุดปีละ 13,230 คน

 

          เป็นที่น่าสังเกตว่า ปี 2559 ที่ผ่านมา มีชาวไทยยื่นขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันจำนวน 284 คน เพิ่มขึ้นถึง 248 คน แต่กระทรวงมหาดไทยไต้หวันไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า อะไรที่ทำให้ชาวไทยยื่นขอโอนสัญญชาติมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้น ตามมาด้วยฟิลิปปินส์ที่มีการยื่นขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันเพิ่มขึ้นมากเป็นอันดับ 2 รองจากไทย โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา มีชาวฟิลิปปินส์ขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันเพิ่มขึ้น 32 คน   

 

ปี 2559 ที่ผ่านมา มีชาวไทยยื่นขอโอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวันจำนวน 284 คน เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนถึง 248 คน

 

2. กระทรวงสาธารณสุขเตือนนายจ้างและแรงงานต่างชาติ ให้ยึดวันอนุญาตต่อสัญญาใหม่เป็นหลัก จัดให้แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจโรคในเดือนที่ 6, 18 และ 30

          หลังไต้หวันประกาศยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย 1 วัน หลังทำงานครบ 3 ปี โดยอนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่หรือเปลี่ยนนายจ้างใหม่ที่ไต้หวันได้ ทำให้การนับระยะเวลาเข้ารับการตรวจโรคของแรงงานต่างชาติเกิดความสับสน เพื่อให้นายจ้างมีหลักยึดในการปฏิบัติตาม กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการจึงปรับระเบียบการตรวจโรคของแรงงานต่างชาติ กำหนดให้แรงงานต่างชาติที่ได้รับการต่อสัญญาในไต้หวัน ยึดวันที่ระบุในใบอนุญาตเป็นวันแรกของการทำงาน จัดให้แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจโรคในเดือนที่ 6 เดือนที่ 18 และเดือนที่ 30  ทั้งนี้ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องรับการตรวจโรคครั้งแรกภายใน 3 วัน ส่วนแรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ต่อสัญญาในไต้หวัน หรือเพิ่งจะเดินทางเข้ามาใหม่ ยังคงเป็นไปตามระเบียบเดิม กล่าวคือยึดตามวันแรกที่เดินทางถึงไต้หวันเป็นหลัก ต้องเข้ารับการตรวจโรคภายในเวลา 3 วัน นับแต่วันเดินทางถึง จากนั้นก่อนหรือหลัง 30 วันของเดือนที่ 6 เดือนที่ 18 และเดือนที่ 30

          สำหรับรายการการตรวจโรคของแรงงานต่างชาติที่เดินทางถึงไต้หวันแล้ว มีทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่ 1. ตรวจซิฟิลิส 2.ตรวจวัณโรคโดยเอกซเรย์ปอด หากตรวจพบวัณโรคในการตรวจโรคเดือนที่ 6 เป็นต้นไป จะอนุญาตให้รักษาในไต้หวันได้ แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากตัวแรงงานและนายจ้างก่อน 3. ตรวจพยาธิในอุจจาระ รวมทั้งเชื้อบิดอามีบ้า หากตรวจพบพยาธิในอุจจาระในการตรวจโรคเดือนที่ 6 เป็นต้นไป อนุญาตให้รักษาในไต้หวันได้  4. โรคเรื้อน และ5. โรคหัดและหัดเยอรมัน

 

 

3. แรงงานต่างชาตินิยมขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า เตือนอันตราย ปีที่แล้วจางฮั่วเพียงเมืองเดียวเกิดอุบัติเหตุแล้ว 228 คดี

          แรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมาก จนถึงปัจจุบันร่วม 650,000 คนแล้ว ในอดีตแรงงานต่างชาติมักจะปั่นจักรยานเป็นยานพาหนะ แต่ 2-3 ปีมานี้ รถจักรยานไฟฟ้ากำลังมาแรง ทั้งนี้เนื่องจาก จะปั่นก็ได้ หรือไม่ปั่นก็ยังวิ่งได้ เพราะขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ แม้ความเร็วจะสู้รถมอเดอไซค์ไม่ได้ แต่ราคาถูกว่าหลายเท่าตัว ที่สำคัญ ไม่ต้องมีใบขับขี่ก็สามารถขับขี่ได้อย่าง๔กกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ ตามถนนหนทาง โดยเฉพาะในต่างจังหวัด อย่างที่เมืองจางฮั่ว ตามถนนหนทาง จะพบเห็นรถจักรยานไฟฟ้าวิ่งเต็มไปหมด แต่การขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า อัตราการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง กองตำรวจจราจรเมืองจางฮั่วรายงานว่า ปี 2559 ที่ผ่านมา เฉพาะรถจักรยานไฟฟ้าในเมืองจางฮั่วเกิดอุบัติเหตุสูงถึง 228 คดี ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตไป 1 ราย และจากการวิเคราะห์พบว่า ในจำนวนอุบัติเหตุรถจักรยานไฟฟ้า 228 ครั้ง มีกว่าร้อยละ 80 เกิดจากแรงงานต่างชาติเป็นคนขับขี่ ซึ่งถูกดำเนินคดีข้อหาความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณะ จึงเตือนว่า ต้องระมัดระวัง

          รายงานกล่าวว่า ปัจจุบัน รอบๆ บริเวณสถานีรถไฟในเมืองต่างๆ อย่างสถานีรถไฟจางฮั่วและหยุนหลิน จะพบเห็นแรงงานต่างชาติขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก สาเหตุที่รถจักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยม เป็นเพราะไม่ต้องสอบใบขับขี่ก็สามารถขับขี่ได้ ไม่ต้องออกแรงปั่นอย่างเดียวเหมือนจักรยานทั่วไป และสนนราคาถูกว่าหลายเท่าตัว แบบมาตรฐานและทั่วๆ ไป ราคาคันละหมื่นต้นๆ หากเป็นรถจักรยานไฟฟ้าที่คุณภาพสุดยอด ราคาก็แค่ 20,000 เหรียญเศษ ถูกกว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่อย่างถูกๆ ก็เริ่มต้นที่ 6-7 หมื่นแล้ว แต่หากเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรู ราคาจะอยู่ที่ 8-9 หมื่นเหรียญไต้หวัน และมีการลือกันว่า แม้เมาเหล้าขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า จะไม่ถูกจับเหมือนขับรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นข่าวลือผิดๆ จึงทำให้รถจักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติ แม้แต่แรงงานไทยก็ไม่เว้น ส่งผลให้คดีอุบัติเหตุจากรถจักรยานไฟฟ้าพุ่ง

          กองจราจรเมืองจางฮั่วเตือนว่า การขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าหลังดื่มสุรา หากตรวจพบจะมีโทษเหมือนกับขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ เพราะขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า ซึ่งต้องเสียค่าปรับแพงมาก ตามระดับแอลกอฮอลล์ในเลือดที่วัดได้ สูงสุดปรับ 90,000 เหรียญไต้หวัน เว้นแต่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่า เมาแล้วขับรถจักรยานไฟฟ้าด้วยการปั่นด้วยเท้า ไม่ได้ใช้การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ หากพิสูจน์ได้ จะเสียค่าปรับถูกลง 300-600 เหรียญ แต่โดยมากแล้ว จะขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ ถูกดำเนินคดีข้อหาความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณะ จึงเตือนมาด้วยความหวังดีว่า ต้องระมัดระวัง เพราะนอกจากเสียค่าปรับแล้ว ยังอาจมีอันตรายถึงบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิตได้

 

 

รถจักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมในหมู่แรงงานต่างชาติ เพราะราคาถูกและไม่ต้องมีใบขับขี่ (Cr:Liberty Times Net)

 

การขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าหลังดื่มสุรา มีโทษเหมือนกับขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ (Cr:Liberty Times Net)

 

4. จับสองพี่น้องชาวอินโดนีเซียรับโอนเงินใต้ดิน เป็นนายหน้าเถื่อน ขูดรีด ใช้แรงงานทาสและบังคับเพื่อนร่วมชาติค้าประเวณี

          สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครนิวไทเปทะลายแก๊งนอกกฎหมายชาวอินโดนีเซีย ที่อาศัยเปิดร้านขายของชำบังหน้า ที่แท้รับโอนเงินใต้ดิน เก็บค่าธรรมเนียมแพงและคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นธรรม ยังเป็นนายหน้าจัดหางานอย่างผิดกฎหมาย จัดส่งผู้อนุบาลอินโดนีเซียที่หลบหนีนายจ้างไปทำงานที่โรงพยาบาลในช่วงเช้า บ่ายให้กลับมาช่วยทำงานที่ร้านขายของชำ ซึ่งมีถึง 4 สาขา และกลางคืนบังให้ไปขายประเวณี

          โฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครนิวไทเปแถลงว่า การทะลายแก๊งชาวอินโดนีเซียครั้งนี้ ตรวจพบข้อมูลโดยบังเอิญจากคดีจับกุมแก๊งนอกกฎหมายชาวอินโดนีเซีย ที่อาศัยยาเสพติดควบคุมเพื่อนร่วมชาติค้าประเวณีเมื่อเดือน มิ.ย. ปีที่แล้ว เนื่องจากหัวโจกของคดีนี้ ใช้บริการโอนเงินของร้านของชำดังกล่าว จึงมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง พบว่า เจ้าของร้านขายของชำ เป็นของ 2 พี่น้องชาวอินโดนีเซีย น้องสาวแต่งงานมาอยู่ไต้หวันกว่า 10 ปีแล้ว และเปิดร้านขายของชำอยู่ที่เขตซินเตี้ยน พี่ชายเดินทางมาไต้หวันในมาดนักธุรกิจ แต่จริงๆ แล้ว ช่วยน้องสาวทำธุรกิจนอกกฎหมาย โดย 2 พี่น้องเปิดร้านขายของชำในนครนิวไทเปถึง 4 สาขา แต่ร้านขายของชำเป็นเพียงบังหน้า ธุรกิจจริงๆ  คือรับโอนเงินกลับอินโดนีเซียอย่างผิดกฎหมาย ยอดจำนวนเงินโอนแต่ละปี สูงนับร้อยล้านเหรียญไต้หวัน โดยเก็บค่าธรรมเนียมการโอนแบบโอนธรรมดา 3 วันถึง 200 เหรียญต่อการโอน 1 รายการ แต่หากต้องการโอนแบบเร่งด่วน 1-2 วันถึง ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินยอดละ 300 เหรียญ และจะเอากำไรในการโอนเงินจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แพงกว่าธนาคารประมาณ 1-2%  นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นนายหน้าจัดหางานให้แรงงานอินโดนีเซียที่หลบหนีนายจ้าง ด้วยการหักค่านายหน้าจากหยาดเหงื่อของเพื่อนร่วมชาติ โดยนายการจับกุมครั้งนี้ มีแรงงานอินโดนีเซียผิดกฎหมายที่ตกเป็นเหยื่อ 1 ราย ให้การสารภาพว่า ตนถูกจัดให้ไปทำความสะอาดที่โรงพยาบเป็นเวลาครึ่งวัน ได้รับค่าจ้าง วันละ 1,000 เหรียญ แต่ถูกหักค่านายหน้าวันละ 300 เหรียญ ช่วงบ่ายต้องกลับมาหั่นพักทำกับข้าวที่ร้านขายของชำ และกลางคืนถูกส่งไปค้าประเวณี ต้องทำงานตลอดทั้งวันโดยไม่ได้พักหรือว่างเลย

 

 

 

จับสองพี่น้องชาวอินโดนีเซียรับโอนเงินใต้ดิน เป็นนายหน้าเถื่อน ขูดรีด ใช้แรงงานทาสและบังคับเพื่อนร่วมชาติค้าประเวณี

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

เซี่ยสูเหวยและบาโบรา สไตรโควา

เซี่ยสูเหวย (謝淑薇) คว้าแชมป์หญิงคู่ เทนนิสหญิงรายการบีเอ็นพีพาริบาสโอเพน 2018

เซี่ยสูเหวย (謝淑薇) คว้าแชมป์หญิงคู่ เทนนิสหญิงรายการบีเอ็นพีพาริบาสโอเพน 2018

2018-03-22 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

- เซี่ยสูเหวย (謝淑薇) จับคู่กับสาวเช็ค Barbora Strycova คว้าแชมป์หญิงคู่ เทนนิสหญิงรายการบีเอ็นพีพาริบาสโอเพน 2018

- สาวไต้หวัน (หวีอ้ายเหวิน) คว้าเหรียญทองปืนสั้นอัดลมประเภท 10 ม. จากยิงปืนมหาวิทยาลัยโลกได้สำเร็จ

More
สวี่หมิงชุน รมว. แรงงาน

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 20 มี.ค. 61 ค่่าจ้างขั้นต่ำพร้อมเสนอเป็นกฎหมายปลายปีนี้ ไต้หวัน-อินโดฯ จับมือพัฒนาน้ำ

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 20 มี.ค. 61 ค่่าจ้างขั้นต่ำพร้อมเสนอเป็นกฎหมายปลายปีนี้ ไต้หวัน-อินโดฯ จับมือพัฒนาน้ำ

2018-03-20 11:55:00

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 20 มี.ค. 61

 

1. ค่่าจ้างขั้นต่ำพร้อมเสนอเป็นกฎหมายปลายปีนี้

2.ไต้หวัน-อินโดฯ จับมือพัฒนาน้ำ 

3.ไทเป-นิวไทเป จับมือออกบัตรโดยสารรายเดือน เอ็มอาร์ที+รถเมล์ ไม่จำกัดการใช้ เพียงเดือนละ 1280 เอ็นที 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

More
ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 19 มี.ค. 61

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 19 มี.ค. 61 - แนะนำขนมปังสุดฮิตในไต้หวัน จังจังเปา (ขนมปังเลอะเลอะ)

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 19 มี.ค. 61 - แนะนำขนมปังสุดฮิตในไต้หวัน จังจังเปา (ขนมปังเลอะเลอะ)

2018-03-21 18:39:22

ช่วงนี้ที่ไต้หวันมีกระแสของขนมสุดฮิต เป็นขนมปังช็อกโกแลตที่กินแล้วผงโกโก้จะเลอะปากเลอะมือ ภาษาจีนเรียกว่า เรียกว่า “จังจังเปา” (髒髒包) แปลว่า ขนมปังเลอะเลอะ สัปดาห์นี้พาคุณไปรู้จักที่มาและความฮอตฮิตของขนมปังเลอะเลอะ จังจังเปากัน

 

 

 

ขนมปังสุดฮิตในไต้หวัน จังจังเปา (髒髒包 : ขนมปังเลอะเลอะ)

More
ดอกคาร่าลิลลี่หลากสีสัน

ไปชมดอกคาร่าลิลลี่หลากสีสัน ในเทศกาลคาร่าลิลลี่ที่นครเถาหยวนกัน

ไปชมดอกคาร่าลิลลี่หลากสีสัน ในเทศกาลคาร่าลิลลี่ที่นครเถาหยวนกัน

2018-03-19 23:30:00

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

      -จะพาคูณผู้ฟังไปชมดอกคาร่าลิลลี่หลากสีสัน ในเทศกาลคาร่าลิลลี่ที่นครเถาหยวนกัน

      -ดอกกุหลาบพันปีเริ่มบานสะพรั่งทั่วไทเป ห้ามพลาดชม อูไหลตู้เจวียน กุหลาบพันปีพันธุ์พิเศษของไต้หวัน ที่ปลูกมากแถบสือติ้งของนิวไทเป

      -แนะนำจุดชมหิ่งห้อยเด็ดๆในไทเป

 

เทศกาลคาร่าลิลลี่หลากสีสันในเขตต้าหยวนของนครเถาหยวน

 

บรรยากาศของเทศกาลดอกคาร่าลิลลี่หลากสีสันในนครเถาหยวนที่มีมวลมหาประชาชนแห่ชมทุ่งคาร่าลิลลี่กันเต็มไปหมด

 

"อูไหลตู้จวน"ดอกกุหลาบพันปีพันธุ์พิเศษที่มีเฉพาะในไต้หวัน

 

หิ่งห้อยนับร้อยนับพัน ส่องแสงระยิบระยับกัน

More
โจลิน ไช่อีหลิน (蔡依林)

แนะนำมินิอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของหลูกว่างจ้ง ในชุด 幾分之幾 (You complete me) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำมินิอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของหลูกว่างจ้ง ในชุด 幾分之幾 (You complete me) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-03-18 23:30:00

 

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

-แนะนำมินิอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของหลูกว่างจ้ง (盧廣仲) ในชุด 幾分之幾 (You complete me) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (จู่ๆ สื่อจีนแผ่นดินไหญ่ก็รายงานข่าวว่าเจอรี่ F4 ดอดไปจองโรงแรมจัดสถานที่จัดงานแต่งงาน แต่หลินจื้อหลิง (林志玲) บอกไม่รู้เรื่องว่าใครจะแต่งงาน ถ้าใครได้ไปงานถ่ายรูปมาฝากด้วย / โจลิน ไช่อีหลิน (蔡依林) ออกงานโชว์ตัวครั้งแรกหลังป่วยหนัก ในงานดินเนอร์ของมิชิลินไกด์ฉบับไทเป)

 

หลูกว่างจ้งกับมินิอัลบั้มเพลงชุด You complete me

 

ข่าวลือของเจอรี่กับหลินจื้อหลิงมาอีกแล้ว คราวนี้ถูกลือว่าจะจัดงานแต่งงานทีเกาะบาหลีช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้

 

อาเจ๊โจลิน ปรากฏตัวครั้งแรกหลังป่วยหนักในงานเลี้ยงดินเนอร์ของมิชิลินไกด์ฉบับแนะนำไทเป

More
โฆษกทำเนียบขาว สหรัฐฯ ประกาศรับคำเชิญผู้นำเกาหลีเหนือ คาดปลายเดือน พ.ค. 61 เจอกันแน่

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 61 วิกฤตนิวเคลียร์คาบสมุทรเกาหลี เริ่มเห็นแสงสว่างแล้ว

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 61 วิกฤตนิวเคลียร์คาบสมุทรเกาหลี เริ่มเห็นแสงสว่างแล้ว

2018-03-17 15:10:17

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่  17 มี.ค. 61

วิกฤตนิวเคลียร์คาบสมุทรเกาหลี เริ่มเห็นแสงสว่างแล้ว

       หลังจากที่สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีดีวันดีขึ้น โดยส่งตัวแทนนักกีฬาของทั้งสองฝ่ายร่วมทีมโอลิมปิกส์ ฤดูหนาวที่เปียงชาง เมื่อต้นเดือน ก.พ. 61 แล้ว คสพ. ระหว่างกันก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นทุกขณะ จน ปธน. คิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เชื้อเชิญผู้นำพญาอินทรีย์ นั่งโต๊ะเจรจา ซึ่งคาดว่าจะจัดให้มีขึ้นในราวปลายเดือน พ.ค. 61 ส่งสัญญานปลดล๊อควิกฤตนิวเคลียร์คาบสมุทรเกาหลีที่คุกรุ่นมานานหลายปี ...............

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

 

More
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ตุ๋นเพื่อนร่วมชาติชาวไทย 18 คน ขณะถูกจับที่เมืองเหมียวลี่

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561

2018-03-17 07:43:40

 

1. ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เพิ่มพรวด เถาหยวนเนรมิตสถานีตำรวจเก่าหน้าสถานีรถไฟ ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แห่งใหม่  เปิดตัวเดือนเมษายนปีนี้

          นครเถาหยวน นอกจากจะมีแรงงานต่างชาติทำงานอยู่มากที่สุดแล้ว ยังเป็นเมืองที่มีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวนมากถึง 58,774 คน ครองสัดส่วนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทั้งหมด 11% มากเป็นอันดับ 4 รองจากนครนิวไทเป กรุงไทเปและนครเกาสง แต่จากข้อมูลของนครเถาหยวนพบว่า หน่วยงานที่ให้บริการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ และศูนย์บริการผู้ต้องถิ่นฐานใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ให้บริการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ไปแล้วเพียง 250 คนเท่านั้น ถูกสภาเทศบาลโจมตีว่า ไร้ประสิทธิภาพและไม่ได้ให้บริการอย่างทั่วถึงต่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาสถานที่แห่งใหม่และปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ ด้านเทศบาลนครเถาหยวนกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ได้ปรับปรุงอาคารสถานีตำรวจเก่าที่หน้าสถานีรถไฟเถาหยวน ซึ่งมีพื้นที่กว้าง เดินทางไปใช้บริการสะดวกและที่สำคัญคือว่างอยู่ ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ หวังเพิ่มการให้บริการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้อย่างครบวงจร

          นางหวงหว่านหรู สมาชิกสภาเทศบาลนครเถาหยวนแถลงว่า ปัจจุบัน จำนวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีมากถึง 58,000 คนแล้ว แต่สถานที่ให้บริการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ มีพื้นที่คับแคบเพียง 20 กว่าผิง (ประมาณ 60 ตร.ม.) เท่านั้น ไม่มีห้องประชุม สถานที่จัดแสดงและไม่สามารถให้บริการเจรจาไกล่เกลี่ยหรือให้คำปรึกษาได้ อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่เพียงแค่ 2 คน จึงเรียกร้องให้กองสังคมของเทศบาลนครเถาหยวน เพิ่มเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญให้บริการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งจัดหาสถานที่แห่งใหม่ที่กว้างกว่าเดิม

          ด้านนายหลี่กวงต๋า สท.นครเถาหยวนอีกผู้หนึ่งกล่าวว่า นอกจากเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและจัดหาสถานที่แห่งใหม่แล้ว ยังควรจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมตามประเพณีของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ด้วย เช่น งานประเพณีสงกรานต์ของไทยเป็นต้น และยังควรพิจารณาให้มีที่นั่งในสภา 1-2 ที่นั่ง เพื่อเป็นปากเสียงในสภาแทนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

 

 เถาหยวนเนรมิตสถานีตำรวจเก่าหน้าสถานีรถไฟ ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แห่งใหม่  เปิดบริการเดือนเมษายนปีนี้

 

2. ชาวเวียดนามลักลอบเข้าสู่ไต้หวันโดยทางเรือมากขึ้น แทนที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่ลดลงอย่างมาก

          สถานกักกันหลายแห่งที่อดีตเคยใช้เป็นสถานที่รองรับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่หลบหนีเข้าไต้หวันเพื่อหางานทำเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นสถานรองรับชาวต่างชาติ โดยชาติที่ถูกจับข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมากที่สุด ได้แก่ชาวเวียดนาม และนอกจากลักลอบเข้าเมืองแล้ว แรงงานต่างชาติที่หลบหนีนายจ้างออกไปหางานทำอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเรียกกันว่าแรงงานผิดกฎหมาย และยังไม่ถูกตรวจพบมีจำนวนกว่า 50,000 คน กลายเป็นปัญหาใหญ่เสมือนเป็นระเบิดเวลาในสังคมที่อาจปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้

          สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยสถิติกพบว่า ช่วงที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่หลบหนีเข้าไต้หวันมากที่สุด คือช่วงปีค.ศ. 1989-1994 แต่ละปีตรวจพบและส่งกลับมากกว่า 3,000 คน โดยเฉพาะปี ค.ศ. 1993 ทำลายสถิติ ปีเดียวตรวจพบและส่งกลับ 5,986 คน แต่หลังจากปีค.ศ. 2005 เป็นต้นมา จำนวนชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่ลักลอบเข้าไต้หวันเพื่อทำงานหาเงินและถูกตรวจพบลดลงอย่างรวดเร็ว เหลือเพียง 595 คน จากนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ยิ่งปี ค.ศ. 2015 มีเพียง 7 คน ในขณะที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ผู้ลักลอบเข้าเมืองลดลงอย่างรวดเร็ว โดยในปี ค.ศ. 2011  เป็นต้นมา ชาวเวียดนามที่อาศัยเรือประมงเดินทางมาทางเรือลักลับเข้าไต้หวัน มีจำนวนมากที่สุดแทนที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ และใน10 เดือนแรกของปี 2017 ที่ผ่านมา มีมนุษย์เรือชาวเวียดนามถูกตรวจพบและส่งกลับประเทศไปแล้ว 186 คน จีนแผ่นดินใหญ่ 23 คน

 

 

 

จับมนุษย์เรือชาวเวียดนาม นั่งเรือยอร์ชลักลอบเข้าสู่ไต้หวัน

 

3. แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไทยมาฝึกวิชาที่ไต้หวันโดนรวบ อัยการสั่งทำงานสาธารณประโยชน์ 3 ปี ก่อนรับโทษตามกฎหมาย

          คดีนี้ นายหงเหว่ยเหลียง ผู้ต้องหาซึ่งเป็นหัวโจกคดีนี้ เคยถูกจับและถูกตัดสินลงโทษ 14 ปี คดีปล้นชิงทรัพย์ เพิ่งจะได้รับอนุญาตพักโทษก่อนกำหนดเมื่อเดือนมิ.ย. ปี 2561 แต่ออกจากเรือนจำได้ไม่นาน ได้ร่วมกับเพื่อนลงขัน 1.2 ล้านบาท ว่าจ้าง 2 คนไทย ได้แก่นางสาวธัญวรรณ และนายณัฐสิทธิ์ ซึ่งเป็นแฟนกัน รับสมัครพนักงานไทย 18 คน โดยอ้างค่าตอบแทนสูงถึง 1 แสนบาทต่อเดือนเป็นตัวล่อ รับสมัครคนไทยทยอยเดินทางมาฝึกอบรมเทคนิคกลโกงที่นครไทจงเป็นเวลาเดือนเศษ จากนั้นส่งไปปฏิบัติหน้าที่ต้มตุ๋นคนไทยทางโทรศัพท์ ซึ่งมีฐานอยู่ที่เมืองเหมียวลี่

          DSI ของไทยตรวจพบ 2 คนไทยดังกล่าว มีพฤติการณ์น่าสงสัย โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนไต้หวัน และมีข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้ง จนมีฐานะร่ำรวยผิดสังเกต และพบเบาะแสว่า จะเดินทางเข้าไต้หวัน ช่วงระหว่างวันที่ 20 - 25 ก.ย. 60 ทีมสืบสวน DSI  จึงได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ กรมสอบสวน กระทรวงยุติธรรมของไต้หวัน เฝ้าติดตามพฤติกรรมและหาพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561 ถูกตำรวจจู่โจมจับกุมผู้ต้องได้ทั้งหมด เป็นชาวไทย 18 คน ชาวไต้หวัน 5 คน อีก 4 คนอยู่ระหว่างหลบหนีและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อัยการได้สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งไทยและไต้หวันทั้งหมด นอกจากข้อหาหลอกลวงต้มตุ๋นแล้ว เพื่อให้เข็ดหลาบอัยการยังสั่งให้ผู้ต้องหาทั้งหมดจะต้องทำงานสาธารณประโยชน์เป็นเวลา 3 ปี ก่อนรับโทษตามกฎหมาย

          สำนวนฟ้องของอัยการระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 5-12 ตุลาคม ก่อนจะถูกจับ แก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งนี้ ใช้โทรศัพท์ต้มตุ๋นเหยื่อผู้เสียหายในประเทศไทย โดยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ปปส. เจ้าหน้าที่การไปรษณีย์ ตำรวจ พนักงานอัยการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสถาบันการเงิน แจ้งกับผู้เสียหายว่า บัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารถูกคนอื่นนำไปใช้ก่อคดีอาชญากรรม ขอให้โอนเงินเข้าไปในบัญชีที่ปลอดภัย ที่แท้เป็นบัญชีของหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้เงินจากการต้มตุ๋นทุกวัน ระยะเวลาสั้นๆ เพียง 8 วันก่อนถูกจับ มีชาวไทยตกเป็นเหยื่อสูญเงินแล้ว 950,000 บาท

          ในสำนวนฟ้องของอัยการ ขอให้ศาลเพิ่มการลงโทษจำคุกผู้ต้องหาชาวไต้หวันเป็นเวลา 10 ปี ยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการต้มตุ๋นทั้งหมดและปรับ 100 ล้านเหรียญไต้หวัน ส่วนผู้ต้องหาชาวไทย เนื่องจากให้ความร่วมมือโดยดี ขอให้ศาลลงโทษตามกฎหมายในสถานเบา คือจำคุก 3 ปี และเพื่อให้หลาบจำ อัยการจะขอให้ศาลสั่งให้จำเลยทั้งหมดต้องไปทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ก่อนเข้ารับโทษตามกฎหมายเป็นเวลา 3 ปี

 

ตำรวจไทจงจับ 18 คนไทย อาศัยฟรีวีซ่า ร่วมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไต้หวัน ตุ๋นเพื่อนร่วมชาติ

 

 

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ตุ๋นเพื่อนร่วมชาติชาวไทย 18 คน ขณะถูกจับที่เมืองเหมียวลี่ (Cr : The Liberty Times)

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
หลัวจื้อเสียง

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของหลัวจื้อเสียงในเพลงจื้อมิ่งซัง (致命傷) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของหลัวจื้อเสียงในเพลงจื้อมิ่งซัง (致命傷) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-03-16 22:30:00

 

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปิน

-ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของหลัวจื้อเสียงในเพลงจื้อมิ่งซัง (致命傷) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (หลินจื้อหลิงขออภัยแฟนๆ ผ่านทางผู้จัดการส่วนตัวที่ทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าท้องแล้ว /ชิงฟงเปิดบัญชี IG แล้ว พร้อมโพสต์ภาพสยบข่าวโซดากรีนวงแตก)

 

หลัวจื้อเสียง (羅志祥) นักร้องหนุ่มคนดังชาวไต้หวัน

 

ชิงฟง นักร้องนำของวงโซดากรีน กับภาพถ่ายสยบข่าววงแตก

More
โจวเทียนเฉิง

โจวเทียนเฉิงคว้าแชมป์แบดชายเดี่ยวที่เยอรมัน

โจวเทียนเฉิงคว้าแชมป์แบดชายเดี่ยวที่เยอรมัน

2018-03-15 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลก

-โจวเทียนเฉิงคว้าแชมป์แบดชายเดี่ยวที่เยอรมัน 

-ไต้จืออิ่งผ่านรอบแรกศึกออลอิงแลนด์สบายๆ

-เซี่ยสูเหวยทะลุเข้ารอบรองฯ หญิงคู่ ศึก BNP ปาริบาส โอเพ่น 2018 ที่เมืองอินเดียนเวลส์

More
ไต้หวันมีระบบคุ้มครองแรงงานต่างชาติที่ดี

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

2018-03-15 20:36:21

 

1. เหตผลที่ไต้หวันยังคงเป็นตลาดอันดับ 1 ของแรงงานไทย นอกจากประชาชนและนายจ้างไต้หวันมีความเป็นมิตร ไม่ได้มองแรงงานต่างชาติเป็นลูกจ้างแล้ว ที่สำคัญ ไต้หวันมีระบบคุ้มครองแรงงานต่างชาติที่ดี ใช้กฎหมายแรงงานฉบับเดียวกับแรงงานท้องท้องถิ่น ดูแลแรงงานต่างชาติตั้งแต่เริ่มเข้าสู่สนามบินและระหว่างทำงานหากมีปัญหามีหน่วยงานสายด่วน 1955 ที่ให้ความช่วยเหลือและร้องเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถทำงานได้นานถึง 12 ปี โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปประเทศไปเสียค่าหัวคิวมาใหม่ และเมื่อแรงงานต่างชาติอายุครบ 60 ปีขึ้นไปแล้ว (ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน) ยังสามารถยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพตามระยะเวลาที่เคยทำงานอยู่ในไต้หวันได้ด้วย (เป็นประเทศเดียวที่ให้สวัสดิการนี้แก่แรงงานต่างชาติ)

 

 

ไต้หวันมีระบบคุ้มครองแรงงานต่างชาติที่ดี ใช้กฎหมายแรงงานฉบับเดียวกับแรงงานท้องท้องถิ่น ดูแลแรงงานต่างชาติตั้งแต่เริ่มเข้าสู่สนามบิน

 

2. แรงงานไทยแห่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเดินทางมาทำงานในไต้หวันผ่านระบบจัดส่งโดยรัฐ รับ 30 คน มาสมัคร 300 คน นายจ้างคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

 

3. บริษัทข้ามชาติ เช่น Apple Computer ฯลฯ กำหนดให้ซัพพลายเออร์นำเข้าแรงงานต่างชาติ ต้องออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด โดยที่แรงงานต่างชาติไม่ต้องเสียค่าหัวคิว แม้แต่ค่าธรรมเนียมทำใบประวัติอาชญากรรม หนังสือเดินทางและค่าตรวจโรค นายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด เท่ากับว่าการเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันกับนายจ้างเหล่านี้ แรงงานต่างชาติไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ปัจจุบันมีการนำเข้าแรงงานผ่านระบบนายจ้างออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดแล้วหลายพันคน ขณะที่แรงงานไทยที่โชคดีเดินทางมาทำงานกับนายจ้างเหล่านี้แล้วร่วมพันคน

      ล่าสุด บริษัท SHIN ZU SHING CO., LTD. ตั้งอยู่เขตซู่หลิน นครนิวไทเป ซึ่งเป็นซับพลายเออร์ของบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดังหลายบริษัท เช่น Apple Computer, HP, Dell และ Acer เป็นต้น มีความประสงค์จะนำเข้าคนงานไทย จำนวน 60 คน โดยแรงงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวไป-กลับเมื่อทำงานครบสัญญา ค่าอาหารที่พักและค่าบริการรายเดือนที่ต้องเสียให้กับบริษัทจัดหางานระหว่างทำงานอยู่ในไต้หวัน ผู้สนใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้

      เพศชาย อายุ ไม่เกิน 40 ปี ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป จบการศึกษา มัธยมปีที่ 3 เป็นต้นไป

นายจ้างมีกำหนดจะไปสอบคัดเลือกคนงานที่กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ท่านที่มีญาติพี่น้องอยากเดินทางมาทำงานไต้หวันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายรีบสมัครได้ที่

      บริษัทจัดหางาน ทีวีที-ทีน่า เซอร์วิส  02-5309120-3

      หรือติดต่อโดยตรงกับพนักงานของบริษัทที่รับผิดชอบทางด้านนี้

      คุณเป้ 086-3341156 คุณก้อย 081-7666178  คุณนิค 086-3030336  คุณเนย์ 086-3287804

 

โปสเตอร์ประกาศรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานไต้หวันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ของบริษัท SHIN ZU SHING CO., LTD.

 

4. ไต้หวันปรับ ครม.ใหม่ สวี่หมิงชุน รองผู้ว่าการนครเกาสงรับตำแหน่ง รมว. กระทรวงแรงงานแทนหลินเหม่ยจูที่ลาออกจากปัญหาทางสุขภาพ

      รัฐบาลไต้หวันปรับครม.ใหม่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งระดับ รมว. 5 กระทรวง ในจำนวนนี้ นางหลินเหม่ยจู รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานลาออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลทางสุขภาพ โดยมีนางสวี่ หมิงชุน รองผู้ว่าการนครเกาสงรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคนใหม่ และหลังจากพิธีเข้ารับตำแหน่งเมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 26 ก.พ. นี้แล้ว นางสวี่ หมิงชุน รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคนใหม่กล่าวว่า ตนมาจากครอบครัวผู้ใช้แรงงาน ทำให้เข้าใจและตระหนักปัญหาของผู้ใช้แรงงานได้เป็นอย่างดี และขอรับประกันว่า จะยึดจุดยืนในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานอย่างเคร่งครัด และมีความเชื่อมั่นว่า จะสามารถติดต่อสื่อสารและเจรจากับสหภาพแรงงานได้อย่างราบรื่น

      ทั้งนี้ นางสวี่ หมิงชุน ปัจจุบันอายุ 52 ปี จบการศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน เคยเป็นทนายความนานถึง 21 ปี ระหว่างนี้เคยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่กลุ่มแรงงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ก่อนจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคนใหม่ เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการนครเกาสง ผอ. กองนิติการนครเกาสงและเมืองผิงตง

 

สวี่หมิงชุน รองผู้ว่าการนครเกาสง (คนขวา) รับตำแหน่ง รมว. กระทรวงแรงงานแทนหลินเหม่ยจู (คนซ้าย) ที่ลาออกจากปัญหาทางสุขภาพ

 

5. แรงงานอินโดนีเซียเมาสุรา เดินเซบนชานชลาถูกรถไฟเฉี่ยวชน รอดตายราวปาฏิหาริย์

      แรงงานอินโดนีเซียคนหนึ่งนามว่า โรคิม (Rokim) อายุ 31 ปี ในอาการเมาสุรา เดินเซไปเซมาบนชานชลาของสถานีรถไฟจงลี่ ในนครเถาหยวน ในขณะนั้น เดินเซถลาไปชนกับรถไฟขบวนหนึ่งที่กำลังลดความเร็วลงเพื่อจอดเทียบชานชลา ทำให้ใบหน้าและกะโหลกศีรษะด้านซ้ายแตก ผู้โดยสารคนอื่นโทรเรียกรถพยาบาลช่วยนำส่งรักษาที่โรงพยาบาล แม้จะได้รับบาดเจ็บใบหน้าและกะโหลกศีรษะค่อนข้างสาหัส แต่โชคดีที่ขณะนั้นรถไฟลดความเร็วลงแล้ว ประกอบกับได้รับการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องและทันท่วงทีก่อนนำส่งโรงพยาบาล ทำให้แรงงานอินโดนีเซียรายนี้รอดตายมาได้ราวปาฏิหาริย์

      ในอดีตเคยมีแรงงานไทย เมาสุราแล้วเดินโซเซบนรางรถไฟ เดินหรือปั่นรถจักรยานฝ่าด่านกั้นถูกรถไฟเฉียวชนเสียชีวิตมาแล้วหลายราย มาคราวนี้ เป็นแรงงานอินโดนีเซีย จึงขอเตือนแรงงานไทยว่า ไม่ว่าจะดื่มสุราหรือไม่ หลีกเลี่ยงเดินบนรางรถไฟ และเมื่อเดินบนชานชานชลา ก็ควรระมัดระวัง โดยเฉพาะรถไฟขบวนพิเศษที่วิ่งผ่านด้วยความเร็วสูงโดยไม่จอดเทียบสถานีเล็ก เราจะมีความรู้สึกว่าถูกรถไฟดูดเข้าไป คล้ายกับว่าโดนผลักจากข้างหลัง ดังนั้นจึงต้องเดินหรือยืนในเขตปลอดภัยที่สถานีรถไฟเขากำหนดไว้

 

 

6. ดร.พัทยา เรือนแก้ว นักวิจัยด้านการย้ายถิ่นของคนไทย ซึ่งทำโครงการร่วมกับศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าสภาพการณ์ของคนไทยที่ได้พบเห็นในไต้หวัน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ไต้หวันส่งออก Smart Precise Agriculture ไปยังประเทศเป้าหมายมุ่งใต้ใหม่

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 14 มี.ค. 61 นักวิชาการเขยเกษตรกรนำไฮเทคปรับปรุงเทคนิคการเกษตรพร้อมส่งออกตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 14 มี.ค. 61 นักวิชาการเขยเกษตรกรนำไฮเทคปรับปรุงเทคนิคการเกษตรพร้อมส่งออกตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

2018-03-14 11:55:00

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 14 มี.ค. 61

นักวิชาการเขยเกษตรกรนำไฮเทคปรับปรุงเทคนิคการเกษตรพร้อมส่งออกตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

 

    นักวิชาการเขยเกษตรกรนำไฮเทคปรับปรุงเทคนิคการเกษตรดีเยี่ยม พยากรณ์การออกดอกและการออกผลได้อย่างแม่นยำ เพิ่มผลผลิต ด้วย Smart Precise Agriculture ปรับปรุงคุณภาพชีวิตเกษตรกร พร้อมส่งออกเทคนิคเหล่านี้ไปยังประเทศเป้าหมาย "มุ่งสู้ใต้ใหม่" สมกับที่เป็นนักวิชาการลูกเขยเกษตรกรไต้หวัน 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

More
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (中正紀念堂) ใกล้รถไฟฟ้า MRTสายสีแดง/เขียว สถานี CKS Memorial Hall

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 12 มี.ค. 61 - แนะนำสถานที่ชมดอกซากุระในไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 12 มี.ค. 61 - แนะนำสถานที่ชมดอกซากุระในไต้หวัน

2018-03-15 20:51:27

กิจกรรมที่คนไต้หวันฮอตฮิตในช่วงนี้คือการชมดอกซากุระ หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า ส่างอิง (賞櫻) สัปดาห์นี้ขอแนะนำสถานที่ชมดอกซากุระในไต้หวันมีที่ใดน่าสนใจ ติดตามได้ในรายการ

 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (中正紀念堂) ใกล้รถไฟฟ้า MRTสายสีแดง/เขียว สถานี  CKS Memorial Hall 

แผนที่ :  https://goo.gl/maps/2gKjg4BD9nH2

 

สวนสาธารณะเล่อหัว (樂活公園) ใกล้รถไฟฟ้า MRTสายสีน้ำตาล สถานี  Donghu แผนที่ : https://goo.gl/maps/BKF9NCaKVP72

 

ศาลเจ้าเทียนหยวนกง (天元宮) เขตตั้นสุ่ย นครนิวไทเป แผนที่ : https://goo.gl/maps/CsggRbBE8NM2

 

 

More