QR Code
 
รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ขุนพล แรงงานไทย (B)
2017-04-20
 • การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน
 • นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก
 • นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว ยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งเครือญาติในสายเลือดเลยทีเดียว
 • ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$
 • จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

1. กระทรวงแรงงานไต้หวัน ปรับลดค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติในปีที่ 4 เป็นต้นไป ไม่เกิน 1,500 เหรียญไต้หวัน

          ในอดีตแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญา 3 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศไปทำเรื่องกลับเข้ามารอบใหม่ นอกจากต้องเสียค่าบริการจัดหางานหรือที่รู้จักกันในนามค่าหัวคิวครั้งใหม่แก่บริษัทจัดหางานไทยแล้ว เมื่อเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน แม้จะกลับมาทำงานกับนายจ้างรายเดิม บริษัทจัดหางานจำนวนไม่น้อยกจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนเสมือนคนงานใหม่ คือเริ่มที่ปีแรก 1,800 เหรียญไต้หวัน ปีที่ 2 เก็บเดือนละ 1,700 เหรียญ และปีที่ 3 ถึงจะเก็บเดือนละ 1,500 เหรียญ แต่หลังจากมีการแก้กฎหมายการจ้างงาน ยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย 1 วันหลังทำงานครบ 3 ปี อนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ โดยแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิม จะเสียค่าบริการให้แก่บริษัทจัดหางานเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน แต่แรงงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายใหม่ บริษัทจัดหางานจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน 1,800 เหรียญไต้หวัน เหมือนแรงงานที่เดินทางมาใหม่

          อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศมาตรฐานการจัดเก็บค่าบริการของบริษัทจัดหางานฉบับใหม่ กำหนดให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปี ไม่ได้เดินทางกลับประเทศ ไม่ว่าจะต่อสัญญาในไต้หวันกับนายจ้างเดิมหรือกับนายจ้างรายใหม่ เสียค่าบริการรายเดือนไม่เกิน 1,500 เหรียญ กระทรวงแรงงานให้เหตุผลว่า แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปีและทำงานในไต้หวันต่อไป ไม่ว่าจะทำงานกับนายจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในไต้หวันแล้ว โอกาสที่จะเรียกใช้บริการหรือขอคำปรึกษาจากบริษัทจัดหางานมีไม่มากเหมือนอย่างในช่วงแรกที่เดินทางมาถึง ประกอบกับไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ ทำให้บริษัทจัดหางานไม่ต้องช่วยทำเรื่องกลับประเทศ ไม่ต้องรับ-ส่งที่สนามบิน ฯลฯ ดังนั้น จึงอนุญาตให้บริษัทจัดหางานเรียกรับค่าบริการรายเดือนจากแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ ไม่ว่าจะกับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ ไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน หรือพูดง่ายๆ คือ แรงงานต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป จะเสียค่าบริการรายเดือนเท่ากับที่เสียในปีที่ 3 หรือไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน

 

แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$

 

2. นายจ้างไต้หวันชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ มอบเงินล้านให้เป็นทุนทำธุรกิจที่บ้าน

          สังคมไต้หวันนับวันจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนไต้หวันในปัจจุบันอยู่ที่ 80 ปี กระทรวงมหาดไทยคาดการณ์ว่า ในปี 2560 นี้ คนสูงวัยหรือคนชรา ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ในไต้หวันจะมีสัดส่วนสูงถึง 14% ตามนิยามของสหประชาชาติ เรียกได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ และเมื่อถึงปี 2568 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า สัดส่วนคนชราในไต้หวันจะเพิ่มขึ้นเป็น 20.1% กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุด เมื่อคนสูงอายุเพิ่มขึ้น ความต้องการผู้อนุบาลมาดูแลก็เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ลูกหลานต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ จึงทำให้จำนวนผู้อนุบาลต่างชาติในไต้หวันพุ่งสูงขึ้นถึง 250,000 คนแล้ว

          ผู้อนุบาลต่างชาติที่เดินทางมาดูแลคนป่วยและคนสูงอายุในไต้หวัน อาจพักรวมกับนายจ้างในบ้านเดียวกัน หรือบางรายจะพักอยู่กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุตามลำพัง การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน โดยคนป่วยหรือผู้สูงอายุจะรักและพึ่งพาผู้อนุบาลต่างชาติยิ่งกว่าลูกหลานที่อาจมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว ขณะที่ผู้อนุบาลต่างชาติ แรกๆ อาจเป็นเพราะหน้าที่ แต่เมื่ออยู่นานๆ เกิดความผูกพัน ถือผู่ป่วยหรือผู้สูงอายุเสมือนเป็นญาติของตน และการดูแลที่เอาใจใส่ ทำให้นายจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ผู้อนุบาลดูแล เกิดความซาบซึ้งและประทับใจมองว่า ผู้อนุบาลต่างชาติทำหน้าที่ดูแลหรือมีความกตัญญูต่อพ่อแม่มากกว่าตนเสียด้วยซ้ำ ความชื่นชมนี้เอง ทำให้นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว บางคนยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งพี่น้องร่วมสายเลือดเลยทีเดียว

 

นายจ้างและผู้สูงอายุจำนวนมากมีความผูกพันและรักเอ็นดูผู้อนุบาลต่างชาติเสมือนเป็นลูกหลานเลยทีเดียว

 

          บริษัทจัดหางานหลายรายกล่าวว่า นายจ้างไต้หวันมีความเป็นมิตรและมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่านายจ้างชาติอื่น หากชื่นชมหรือประทับใจการทำงานของผู้อนุบาลต่างชาติ มักจะมอบเงินเป็นแสนให้แก่แรงงานของตนที่ทำงานครบสัญญา ไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้ว เพื่อนำกลับไปสร้างบ้าน หรือเป็นทุนรอนทำกิจการเลี้ยงครอบครัว บางรายดูแลแรงงานต่างชาติในยามที่เจ็บป่วย หรือยามที่คลอดลูกเสมือนเป็นญาติพี่น้องของตน ออกค่าใช้จ่ายรับสามีหรือลูกของคนงานให้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวัน มอบเงินเป็นทุนการศึกษาของลูก เป็นต้น และภาพคนงานต่างชาติซาบซึ้งในน้ำใจของนายจ้าง คุกเข่ากราบขอบคุณนายจ้าง หรือร้องไห้ร่ำลานายจ้าง ก็เป็นภาพที่พบเห็นได้เป็นประจำที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน

          กรณีของนายเฉินซงหย่ง นักแสดงรุ่นใหญ่ของไต้หวันที่อยู่เป็นโสดและสุขภาพไม่ดีในยามแก่ชรา ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อาศัยผู้อนุบาลอินโดนีเซียเป็นผู้คอยดูแลภารกิจประจำวันอย่างใกล้ชิด ผู้อนุบาลอินโดนีเซียเรียกนายเฉินว่าพ่อ นายเฉิงก็ถือผู้อนุบาลอินโดนีเซียที่ดูแลตนเสมือนลูกสาว นายเฉิงเคยมอบเงินแสนให้นำกลับไปสร้างบ้านให้ลูก และยังเตรียมเงินไว้จำนวน 2 ล้านเหรียญให้ผู้อนุบาลอินโดนีเซียรายนี้ นำกลับบ้านไปทำธุรกิจส่วนตัวเลี้ยงครอบครัว หลังจากทำงานครบสัญญา

          บริษัทจัดหางานเล่าว่า ที่นครเถาหยวน มีนายจ้างรายหนึ่งชื่นชมการทำงานของผู้อนุบาลอินโดนีเซีย ที่ดูแลเอาใจใส่คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาตอย่างดียิ่งกว่าตนเป็นเวลานานถึง 9 ปี ทุกครั้งที่กลับไปเยี่ยมครอบครัว นายจ้างนอกจากจัดการให้ทุกอย่าง ออกค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มอบเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว ยังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสร้อยทองให้ผู้อนุบาลนำกลับไปฝากสามีและลูกๆ ด้วย และช่วง 9 ปีที่ผ่านมา นายจ้างได้รับสามีและลูกของผู้อนุบาลรายนี้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวันแล้ว 2 ครั้ง โดยนายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

 

นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก

 

3. จับชายไต้หวันขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์ เอเย่นต์แรงงานฟิลิปปินส์วอนตำรวจอย่างส่งกลับประเทศ เพราะกลัวถูกยิงเป้า

          ตำรวจนครเกาสงทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกค้าที่เป็นลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ มีการฝึกเอเย่นต์ให้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ และหลอกล่อให้แรงงานฟิลิปปินส์มาเป็นเอเย่นต์ขายยา เพื่อตีสนิทและจำหน่ายยาเสพติดแก่เพื่อนร่วมชาติได้ง่าย และโคกราคายาเสพติดขึ้นอีกเท่าตัว แอมเฟตทามีนขนาด 3.75 กรัม ราคาทั่วไป 1,600 เหรียญไต้หวัน แต่ขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ 3,000 เหรียญ ตำรวจจับกุมหัวโจกของแก๊งนี้ พร้อมเอเย่นต์ขายยาที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ แรงงานฟิลิปปินส์รายนี้ หลังถูกจับกุม ผวาถูกส่งกลับประเทศโดนประหารชีวิต คุกเข่าวอนตำรวจอย่างส่งกลับ

          ตำรวจนครเกาสงแถลงว่า นายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่จบการศึกษาเพียงมัธยมต้น เคยเป็นจับกังอยู่แถวท่าเรือเฉียนเจิ้นในนครเกาสง แต่อาศัยที่เคยมีภรรยาและเคยมีแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์มาก่อน พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ได้บ้าง ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติด นอกจากขายให้กับชาวไต้หวันแล้ว ยังดึงแรงงานฟิลิปปินส์มาร่วมขายด้วย พุ่งเป้าไปที่ลูกค้าชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ และจะขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ในราคาแพงกว่าทั่วไปถึง 1 เท่าตัว หลังจากได้แจ้งเบาะแสจากพลเมืองดี ตำรวจได้จัดกำลังสอดส่องความเคลื่อนไหวของแก๊งค้ายาแก๊งนี้ จนเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา  ได้โอกาสบุกเข้าจับกุม นอกจากจับนายกู่ ผู้เป็นหัวโจกได้แล้ว ยังจับกุมลูกสมุนที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ชาย 2 หญิง 1 แรงงานฟิลิปปินส์ทั้ง 3 หลังถูกจับเกรงว่าจะถูกส่งกลับประเทศ ถึงกับคุกเข่าอ้อนวอนตำรวจว่า อย่างส่งพวกตนกลับประเทศ เพราะอาจถูกยิงเป้าที่บ้านเกิดก็ได้ เนื่องจากผู้นำฟิลิปปินส์คนใหม่ ได้แก่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต กำลังใช้มาตรการเด็ดขาด สังหารผู้ค้ายาเสพติด

          แต่ตำรวจไม่ฟังเสียง หลังสอบปากคำส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้อัยการดำเนินคดีต่อไป ซึ่งตามกฎหมายของไต้หวัน ผู้ค้ายาเสพติดจำพวกแอมเฟตทามีน ซึ่งในไต้หวันจัดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 2 จะถูกจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก 7 ปีขึ้นไป และหลังพ้นโทษแล้ว จะถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน

          สำหรับประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ที่แรงงานฟิลิปปินส์ผู้ค้ายาเสพติดหวาดกลัว เป็นผู้นำที่กำลังทำสงครามปรามปรามยาเสพติด เขาประกาศว่า ต้องการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากฟิลิปปินส์ เพราะถือเป็นภัยคุกคามที่กระทบชีวิตประชาชนร่วม 4 ล้านคน และมีผู้ถูกสังหารเสียชีวิตราว 6,000 คน นับตั้งแต่ผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้เดินหน้าทำสงครามปราบเสพติดเมื่อราว 6 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังมีนายหน้าค้ายาและผู้เสพอีกราว 1 ล้านคน เข้ามอบตัวกับทางการ ด้านประชาคมโลกต่างวิพากษ์วิจารณ์นโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เด็ดขาดของผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้ โดยนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนบางกลุ่มบอกว่า การที่นายดูแตร์เตสนับสนุนนโยบายจับตาย อาจทำให้เขาถูกศาลอาญาระหว่างประเทศฟ้องในคดีก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้      

 

ทะลายแก๊งค้ายาที่ขายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

 จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

ทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยมีพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

ไต้หวันส่งออกไปอาเซียนพุ่งต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 16 พ.ค. 60 ไต้หวันส่งออกไปอาเซียนพุ่งต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 16 พ.ค. 60 ไต้หวันส่งออกไปอาเซียนพุ่งต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7

2017-05-16 11:55:00

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 16 พ.ค. 60

 

ไต้หวันส่งออกไปอาเซียนพุ่งต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7

รมว. แรงงานไต้หวันย้ำ จะไม่เกิดหตุจ่ายเบี้ยประกันมาก รับบำนาญน้อย และยืดเวลาปลดเกษียน อย่างที่มีข่าวลือแน่

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

 

More

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 15 พ.ค. 60 - กระแสฮอตฮิตวันแม่ในไต้หวันและของขวัญวันแม่ยอดนิยม

2017-05-19 12:28:57

วันอาทิตย์ที่14 พฤษภาคมปีนี้ตรงกับวันแม่สากลและวันแม่ไต้หวัน พาไปเกาะกระแสฮอตฮิตวันแม่ในไต้หวัน ประวัติวันแม่ ของขวัญยอดนิยมในปีนี้ และของขวัญวันแม่ที่ขายดีที่สุดตลอดกาล 

More
ทางเดินลอยฟ้าภูเขาปากว้าซาน

ทริปประลองความเสียวในไต้หวันกับ 10 สุดยอดสะพานและทางเดินลอยฟ้าสุดเจ๋ง (ตอนจบ)

ทริปประลองความเสียวในไต้หวันกับ 10 สุดยอดสะพานและทางเดินลอยฟ้าสุดเจ๋ง (ตอนจบ)

2017-05-15 23:30:00

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

จะพาทุกท่านไปร่วมทริปประลองความเสียวในไต้หวันกับ 10 สุดยอดสะพานและทางเดินลอยฟ้าสุดเจ๋ง (ตอนจบ)

 

บรรยากาศของทางเดินลอยฟ้าภูเขาปากว้าซาน (八卦山) ในเมืองจางฮั่ว (彰化縣) ความยาว 1,005 เมตร

 

สะพานลอยฟ้าไท่ผิงหยุนที (太平雲梯) ตั้งอยู่บริเวณภูเขาเหมยซาน (梅山) ในเขตจังหวัดเจียอี้ (嘉義縣) บนความสูง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

 

เดินเที่ยวชมขุนเขาแมกไม้กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาได้ที่ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง (清境空中步道) ตำบลเหรินอ้าย (仁愛鄉) เมืองหนานโถว (南投縣) ที่จะเปิดให้บริการปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นี้

More
สมาคมความสัมพันธ์เอเชียตะวันออก กต. ไต้หวัน

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 15 พ.ค. 60 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานประสานงานกับญี่ปุ่นเป็นทางการแล้ว

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 15 พ.ค. 60 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานประสานงานกับญี่ปุ่นเป็นทางการแล้ว

2017-05-15 11:55:00

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 15 พ.ค. 60

 

เปลี่ยนชื่อหน่วยงานประสานงานกับญี่ปุ่นเป็นทางการแล้ว

รมว. กลาโหมไต้หวันยอมรับจีนแผ่นดินใหญ่ไม่หยุดข่มขู่ทั้งทางวาจาและการทหาร

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

 

 

More
หยางเฉิงหลิน (楊丞琳) กับลูกสาวอายุ 12 ขวบ

แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของจางฮุ่ยเม่ย ในชุด 夢想的聲音 (ม่งเสี่ยงเตอเซิงอิน-เสียงแห่งความฝัน) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของจางฮุ่ยเม่ย ในชุด 夢想的聲音 (ม่งเสี่ยงเตอเซิงอิน-เสียงแห่งความฝัน) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-05-14 23:30:00

 

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

-แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของจางฮุ่ยเม่ย ในชุด 夢想的聲音 (ม่งเสี่ยงเตอเซิงอิน-เสียงแห่งความฝัน) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (Mayday เปิดคอนเสิร์ต 10 รอบที่ฮ่องกง / เรนนี่ หยางเฉิงหลิน (楊丞琳) ฉลองวันแม่กับคุณแม่ ก่อนจะกลับบ้านมาฉลองกับลูกสาวของตัวเอง???)

 

 

สาวเรนนี่ หยางเฉิงหลิน (楊丞琳) ถ่ายกับลูกสาวที่ฉลองวันแม่ด้วยกัน

 

จางฮุ่ยเม่ยและอัลบั้มเพลงชุดล่าสุด 夢想的聲音 (เสียงแห่งความฝัน)

More
ราคากล้วยจะร่วงตกลงเหลือ กก.ละ 12 เหรียญ ในปลายมิ.ย.นี้

รายการสโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560

รายการสโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560

2017-05-14 10:41:09

 

1. วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 60 เป็นวันแม่แห่งชาติของไต้หวัน มีการจัดกิจกรรมฉลองวันแม่มากมาย เช่นเลือกคุณแม่ดีเด่นประจำปี ลูกๆ ล้างเท้าให้คุณแม่ และมีการสำรวจความเห็นของคุณแม่ในหัวข้อต่างๆ ในจำนวนนี้ มีรายงานสำรวจความเห็นของคุณแม่ที่มีลูกอายุไม่เกิน 6 ขวบฉบับหนึ่ง พบว่า คำถามที่ถามว่า สิ่งไหนที่เห็นว่าสูญเสียไปหลังจากที่คุณกลายเป็นคุณแม่แล้ว คุณแม่มือใหม่ร้อยละ 79.9 ตอบว่า สิ่งที่สูญเสียคือเวลา ร้อยละ 70.1 ตอบว่าการนอนหลับ ร้อยละ 63.5 ตอบว่า สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง นอกจากนี้ คุณแม่เหล่านี้ร้อยละ 86.1 ยังมีความเห็นว่า หลังมีลูกแล้ว ญาติมิตรทั้งหลายมักจะเพ่งเล็งพฤติกรรมของตน ร้อยละ 70.8 เห็นว่า ทุกคนให้ความสำคัญลูกมากกว่าผู้เป็นแม่

 

 

 

 

ร.ร. และหน่วยงานต่างๆ ในไต้หวัน นิยมจัดกิจกรรมให้ลูกๆ ล้างเท้าคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติ

 

คัดเลือกคุณแม่ดีเด่น อีกหนึ่งกิจกรรมประจำเมืองต่างๆ ในวันแม่ แห่งชาติ

 

2. วันแม่ปีนี้ ดอกคาร์เนชั่น (康乃馨) ซึ่งมีแหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลเถียนเหว่ย (田尾鄉) เมืองจางฮั่ว (彰化縣) ราคาแพงขึ้นมาก 1 ช่อ 20 ดอก ราคาพุ่งเกิน 300 เหรียญ ทำลายสถิติในรอบ 10 ปี สาเหตุเป็นเพราะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเหน็บเมื่อช่วงต้นปีนี้ ทำให้ต้นคาร์เนชั่นออกดอกช้า ปริมาณลดลงร้อยละ 30

 

 

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ดอกคาร์เนชั่นมีราคาแพงสุดในรอบ 10 ปี

 

 ตำบลเถียนเหว่ย (田尾鄉) เมืองจางฮั่ว (彰化縣) เป็นแหล่งผลิตดอกคาร์เนชั่น (康乃馨) ของไต้หวัน

 

นอกจากดอกคาร์เนชั้นแล้ว เมืองจางฮั่ว (彰化縣) ยังเป็นแหล่งผลิตดอกไม้ชนิดต่างๆ ของไต้หวันด้วย

 

3. เนื้อหมูราคาแพง ราคาขายหน้าฟาร์ม 600 กรัม 80 เหรียญไต้หวัน และคาดว่าจะแพงขึ้นไปอีก เนื่องจากใกล้เทศกาลบ๊ะจ่าง หรือเทศกาลไหว้ขนมจ้าง ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันอังคารที่ 30 พ.ค. 60 และจะเป็นวันหยุดยาว 4 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27-30 พ.ค. 60

 

ชาวไต้หวันนิยมบริโภคเนื้อหมูมากกว่าประเทศใดๆ ในเอเชีย

 

แพงสุดๆ ราคาเนื้อหมูหน้าฟาร์ม 600 กรัม 80 เหรียญไต้หวัน 

 

เทศกลาไหว้ขนมจ้างใกล้เข้ามาแล้ว ทำให้ราคาเนื้อหมูแพงไม่หยุด

 

4. กล้วยซึ่งราคาแพงทำลายสถิติตลอดช่วง 1 ปีที่ผ่านมา อันเป็นผลจากพายุไต้ฝุ่นพัดกระหน่ำเกาะไต้หวันติดต่อกัน 4 ลูกเมื่อปีที่แล้ว ส่งผลให้กล้วยหอมในไต้หวันแพงสุดๆ ราคาขายส่งเฉลี่ยกก.ละ 120 เหรียญ หรือราคาขายปลีกลูกละ 30-40 เหรียญ แต่สภาพการณ์เช่นนี้กำลังจะสิ้นสุดลง คณะกรรมการการเกษตรของไต้หวันกล่าวคาดการณ์ว่า ราคากล้วยจะร่วงตกลงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปีนี้ เหลือประมาณ กก.ละ 12 เหรียญ สาเหตุมาจาก ต้นกล้วยปลูกใหม่เริ่มออกผลและนำออกขายได้แล้ว โดยช่วงครึ่งหลังของปี ผลผลิตกล้วยใหม่ที่จะออกสู่ตลาดมีถึง 35,000 กก. มากกว่า 28,000 กก. ในช่วงปกติถึงร้อยละ 24 ประกอบกับช่วงหน้าร้อน คนไต้หวันไม่ค่อยนิยมทานกล้วยมากเหมือนช่วงหน้าหนาว  

 

ปีที่แล้วมีพายุไต้ฝุ่นพัดกระหน่ำเกาะไต้หวันติดต่อกัน 4 ลูก ส่งผลให้สวนกล้วยได้รับความเสียหายรุนแรง

 

กล้วยหอมในไต้หวันแพงสุดๆ ตั้งแต่ปีที่แล้ว ราคาขายส่งเฉลี่ยกก.ละ 120 เหรียญไต้หวัน

 

คณะกรรมการการเกษตรของไต้หวันคาดการณ์ว่า ราคากล้วยจะร่วงตกลงเหลือ กก.ละ 12 เหรียญ ในปลายมิ.ย.นี้

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
8 ขั้นตอนการถอนตัวจากอียูของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 13 พ.ค. 60 สหราชอาณาจักรถอนตัวจากอียู หนทางไม่ราบเรียบอย่างที่คิด

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 13 พ.ค. 60 สหราชอาณาจักรถอนตัวจากอียู หนทางไม่ราบเรียบอย่างที่คิด

2017-05-13 13:53:05

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 13 พ.ค. 60

 

สหราชอาณาจักรถอนตัวจากอียู หนทางไม่ราบเรียบอย่างที่คิด

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

 

More
อาคารสถานีรถไฟปั่นเฉียวเมื่อมองจากภายนอก

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560

2017-05-13 11:28:36

 

1. กองแรงงาน กรุงไทเป เชิญชวนแรงงานไทยส่งผลงานบทกลอนและภาพถ่ายเข้าประกวดชิงรางวัล 15,000 เหรียญไต้หวัน

          กิจกรรมประกวดผลงานบทกลอนและภาพถ่าย ซึ่งกรุงไทเปจัดขึ้นเป็นปีที่ 17 แล้ว เชิญชวนแรงงานต่างชาติในไต้หวัน ไม่ว่าจะอยู่เมืองไหน หากมีพรสวรรค์ทางด้านการเขียนบทกลอนและการถ่ายภาพ ส่งผลงานของท่านเข้าประกวดได้ ตามกติกาดังนี้

          คุณสมบัติ :      เป็นแรงงานต่างชาติถูกกฎหมาย ไม่จำกัดว่าต้องอยู่กรุงไทเป อยู่เมืองไหนก็สมัครได้

          ผลงานที่ส่งเข้าประกวด มี 2 ประเภท แต่ละประเภท ชิงเงินรางวัลที่ 1 จำนวน 15,000 เหรียญไต้หวัน

 1. บทกลอน (ไม่ใช่บทความสั้น) เขียนโคลงกลอนบรรยายชีวิตการทำงานหรือความเป็นอยู่และสิ่งที่ประทับใจในไต้หวัน ความยาวห้ามเกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 2. ภาพถ่าย ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายเอง จะเป็นผู้คน สิ่งของ ทิวทัศน์หรือความประทับใจใด ๆ ก็ได้ แต่ต้องเกี่ยวข้องกับไต้หวัน ภาพถ่ายต้องมีความคมชัดสูง ความละเอียดของภาพ 1200x1800 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB และต้องเขียนข้อความหรือบทกลอนบรรยาย ความยาวประมาณ 4-5 บรรทัด

             กำหนดการสมัคร :         ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

             วิธีส่งผลงาน :               1. ส่งทางไปรษณีย์ หรือไปส่งด้วยตัวเอง ตามที่อยู่ดังนี้ :

                                            108 臺北市萬華區艋舺大道 101 號 4 樓

                                            4F, No.101, Bangka Blvd., Wanhua Dist., Taipei City 108

                                          2. ส่งทาง e-mail : fd-10406@mail.taipei.gov

                                          3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ล่ามภาษาไทย  02-2338-1600 ต่อ 4216

 

 

 

พิธีมอบรางวัลการประกวดบทกลอนและภาพถ่ายเมื่อปี 2559

 

ผลงานบทกลอนและภาพถ่ายที่ชนะการประกวด จะถูกนำลงตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มหรูแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ และห้องสมุดทั่วไต้หวัน

 

2. ควันหลงงานสงกรานต์ คนงานไทยพูดภาษาจีนไม่ได้ หลังจบงาน หาเพื่อนไม่เจอ แบตมือถือก็หมด หลงติดอยู่ที่สถานีรถไฟปั่นเฉียว 4 วัน สุดท้ายกองแรงงานนครนิวไทเปส่งกลับไซต์งานก่อสร้างที่เหมียวลี่

 

สถานีรถไฟปั่นเฉียวอยู่ลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น เป็นชุมทางรถไฟ รถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูง แต่มีป้ายบอกทางชัดเจน

 

อาคารสถานีรถไฟปั่นเฉียวเมื่อมองจากภายนอก

 

3. เยี่ยมแรงงานไทยในโรงงานผลิตอาหารชุด ป้อนผู้โดยสารบนเครื่องบิน และร้านสตาร์บัคทั่วไต้หวัน

           เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. นางลัพธวรรณ วอลช์ ผอ. สำนักงานแรงงาน ไทเป นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยในบริษัท TransAsia Catering Services Ltd. ในเขตต้าหยวน นครเถาหยวน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารชุดสำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน และผลิตขนมชนิดต่างๆ ป้อนร้านดังๆ อย่างสตาร์บัค และร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ

           นางสาว Cathy Chiu กรรมการผู้จัดการใหญ่ TransAsia Catering Services Ltd. กล่าวขณะให้การต้อนรับว่า TransAsia Catering Services Ltd. ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2509 เป็นโรงงานผลิตอาหารชุดสำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบินแห่งแรกของไต้หวัน โดยมีลูกค้าหลักๆ เช่น สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เสฉวนแอร์ไลน์ และสายการบินทรานส์เอเชีย ฯลฯ ต่อมาสายการบินทรานส์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทแม่ประกาศปิดตัวลงอย่างกะทันหันเมื่อปลายปี 2559 ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบรุนแรง จึงต้องขยายตลาดไปยังลูกค้าที่ไม่ใช่สายการบิน โดยปัจจุบัน มีลูกค้ารายสำคัญนับสิบรายแล้ว เช่น สตาร์บัค เซเว่นอีเลเว่น ไฮไลฟ์ ฯลฯ ส่งผลให้สินค้าที่ป้อนให้กับลูกค้าที่เป็นสายการบินมีสัดส่วนลดลงเหลือ 30% ขณะที่ลูกค้าภาคพื้นดินครองสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 70% และสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ

          สำหรับพนักงานของบริษัท TransAsia Catering Services Ltd. ปัจจุบันมีทั้งหมด 380 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานไทย 76 คน เดิมบริษัทว่าจ้างแรงงานฟิลิปปินส์ ต่อมาเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ได้รับคำแนะนำจากบริษัทจัดหางานว่า แรงงานไทยเพศหญิงมีความชำนาญด้านการทำอาหารและบริหารง่าย บริษัทจึงเปลี่ยนมาว่าจ้างแรงงานไทยจนถึงปัจจุบัน และยอมรับว่าแรงงานไทยของบริษัททำงานดี ขยัน ให้ความร่วมมือและเข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นชาวไต้หวัน โดยบริษัทได้ถ่ายทอดความรู้ในการทำอาหารและขนมให้แรงงานไทยได้รับรู้โดยไม่ปิดบัง เพื่อให้แรงงานไทย เมื่อทำงานครบสัญญากลับประเทศไทยไปแล้ว จะสามารถไปทำงานในโรงงานอาหารหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวเลี้ยงครอบครัวได้ต่อไป

 

ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและแรงงานไทยของ TransAsia Catering Services Ltd.

 

 

 เยี่ยมร้านเบเกอรี่ของ TransAsia Catering Services Ltd.

 

4. นายแพทย์ศรชัย วีรมโนมัย ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมจากโรงพยาบาลเลิศสิน สอนวิธีป้องกันโรคไหลตายแก่แรงงานไทยในไต้หวัน 

 

คณะแพทย์ไทยมาตั้งบูธให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพแด่แรงงานไทยในงานสงกราน๖์ที่เขตปั่นเฉียว นครนิวไทเป เมื่อ 23 เม.ย. 2560

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
โจวเจี๋ยหลุน

ฟังเพลงเพราะๆ ของหนุ่มเจย์ โจวเจี๋ยหลุนในเพลงอีเตี๋ยนเตี่ยน (一點點 - เล็กน้อย) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงเพราะๆ ของหนุ่มเจย์ โจวเจี๋ยหลุนในเพลงอีเตี๋ยนเตี่ยน (一點點 - เล็กน้อย) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-05-12 22:30:00

 

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปินสัปดาห์นี้

ไปฟังเพลงเพราะๆ ของหนุ่มเจย์ โจวเจี๋ยหลุน (周杰倫) ในเพลงอีเตี๋ยนเตี่ยน (一點點 - เล็กน้อย) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (CCTV ของจีนออกข่าวชมโจวเจี๋ยหลุน ที่ยอมขอโทษทันท่วงทีหลังหลุดปากด่ารปภ.ในคอนเสิร์ตที่ซีอาน)

 

 

โจวเจี๋ยหลุนและอัลบั้มเพลงชุด Bed time story (ฉวงเปียนกู้ซื่อ - นิทานก่อนนอน)

 

More

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค. 60 - แนะนำศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน

2017-05-19 12:22:48

ประสบการณ์ของนักเรียนไทยที่อยากมาเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ แต่ถูกปฏิเสธวีซ่าด้วยเหตุผลยังเรียนไม่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสมัครเรียนและการขอวีซ่า สัปดาห์นี้จึงขอแนะนำศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันในประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาลไต้หวัน ที่จะช่วยแนะแนวให้คำปรึกษาข้อมูลการสมัครเรียนภาษาและเรียนต่อในไต้หวัน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ช่วงติวสอบ TOCFL ข้อสอบการอ่าน ระดับกลาง Band B ข้อ 18-19

More
เฉียนเพ่ยหยุน

ไต้จืออิ่งเตรียมลงป้องกันแชมป์ในรายการ Yonex Open Chinese Taipei 2017

ไต้จืออิ่งเตรียมลงป้องกันแชมป์ในรายการ Yonex Open Chinese Taipei 2017

2017-05-11 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

- ไต้จืออิ่งเตรียมลงป้องกันแชมป์ในรายการ Yonex Open Chinese Taipei 2017 ที่จะจัดขึ้นในไทเปในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมประกาศไม่เข้าลงแข่งรายการชิงแชมป์โลก 2017 เพื่อร่วมแข่งในกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่กรุงไทเปจะเป็นเจ้าภาพแทน

- เฉียนเพ่ยหยุน รุกกี้หน้าใหม่ชาวไต้หวันใน LPGA Tour ปีนี้ ทำเอาปาร์คอินบีเหงื่อตก กว่าจะเฉือนเอาชนะไปได้ในศึกกอล์ฟ แอลพีจีเอ ทัวร์ รายการ ซิตีบานาเม็กซ์ ลอเรนา โอชัว แมตข์ เพลย์ 

More
แรงงานต่างชาติในไต้หวันเดินขบวนเรียกร้องรัฐบาลให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์มากกว่าเดิม

รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560

รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560

2017-05-11 08:46:41

1. แรงงานต่างชาติในไต้หวันเดินขบวนประท้วง เรียกร้องรัฐบาลให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์มากกว่าเดิม

          แรงงานต่างชาติในไต้หวันมีจำนวน 640,000 คนแล้ว ส่วนใหญ่ทำงานในกิจการ 3K หรือ 3D ได้แก่งานหนัก สกปรกและอันตราย รวมถึงงานอนุบาลดูแลคนป่วยและผู้สูงอายุ แม้จะมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน แต่ไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด ดังนั้น เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ก่อนถึงวันแรงงานแห่งชาติของไต้หวัน 1 วัน แรงงานต่างชาติประมาณ 500 คน ภายใต้การนำของกลุ่มเคลื่อนไหวด้านแรงงานและองค์กรเอ็นจีโอ เดินขบวนประท้วงไปยังหน้าที่ทำการกระทรวงแรงงานในกรุงไทเป เรียกร้องให้กระทรวงแรงงานไต้หวันยกเลิกระบบการจัดส่งแรงงานโดยบริษัทจัดหางาน หันมาใช้ระบบจ้างตรง อนุญาตให้แรงงานต่างชาติโอนย้ายนายจ้างได้โดยเสรี และจัดระบบทดแทนการทำงาน เพื่อให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาล มีโอกาสได้หยุดพักผ่อน

 

 

แรงงานต่างชาติในไต้หวันเดินขบวนที่หน้าที่ทำการกระทรวงแรงงาน เรียกร้องรัฐบาลลงโทษนายจ้างที่ทำผิดกฎระเบียบอย่างเข้มงวด

 

 

แรงงานต่างชาติในไต้หวันกว่า 500 คน เดินขบวนเรียกร้องรัฐบาลให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์มากกว่าเดิม เมื่อ 30 เม.ย. 60

 

          แนวร่วมแรงงานข้ามชาติไต้หวัน ซึ่งเป็นองค์กรเอ็นจีโอที่ผลักดันการเดินขบวนประท้วงครั้งนี้กล่าวว่า ไต้หวันนำเข้าแรงงานต่างชาติกว่า 25 ปีแล้ว แต่กฎหมายและระเบียบต่างๆ ยังเป็นของเก่าๆ ไม่ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย โดยทุกวันนี้ ยังมีแรงงานต่างชาติจำนวนมากถูกเอารัดเอาเปรียบ องค์กรเอ็นจีโอนี้วิจารณ์ว่า ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ขณะหาเสียงเลือกตั้ง เคยให้คำมั่นสัญญาว่า จะดูแลและคุ้มครองแรงงาน โดยจะบัญญัติกฎหมายที่ให้การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานอย่างเร่งด่วน แต่หลังจากได้รับเลือกเข้ามาบริหารประเทศแล้ว กลับไม่ทำตามสัญญา ดังนั้น จึงผลักดันให้มีการเดินขบวนประท้วงขึ้น เพื่อกดดันให้รัฐบาลหันมาใส่ใจต่อแรงงานต่างชาติมากขึ้น โดยการเดินขบวนประท้วงในครั้งนี้ เรียกร้องให้เลิกล้มระบบการจัดส่งแรงงานต่างชาติโดยบริษัทจัดหางาน หันมาใช้ระบบจ้างตรง เพื่อลดค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างชาติ ขณะเดียวกันเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายการจ้างงานมาตรา 53 ที่จำกัดการโอนย้ายนายจ้างของแรงงานต่างชาติ อนุญาตให้แรงงานต่างชาติโอนย้ายนายจ้างได้โดยเสรี นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลจัดระบบการทำงานทดแทน เพื่อให้ผู้อนุบาลต่างชาติได้มีโอกาสหยุดพักผ่อนบ้าง แรงงานเวียดนามผู้หนึ่ง ซึ่งเข้าร่วมการเดินขบวนประท้วงในครั้งนี้กล่าวว่า ตนต้องทำงานทุกวัน และเตรียมพร้อมตลอดเวลาโดยไม่มีเวลาหยุดพักผ่อนเลย ทำให้เหน็ดเหนื่อยและล้ามาก เคยสะท้อนปัญหาแก่บริษัทจัดหางานแล้ว แต่ไม่มีผล แต่ละเดือนยังต้องผ่อนจ่ายค่าหัวคิว 5,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนผู้อนุบาลฟิลิปปินส์ที่เดินทางมาทำงานเป็นเวลา 8 ปีแล้วกล่าวว่า ต้องทำงานตั้งแต่ 06.00 น. จนถึง 22.00 น. จึงได้หยุดพักผ่อน เหนื่อยมาก

 

 

 

          ต่อข้อเรียกร้องของแรงงานต่างชาติข้างต้น กระทรวงแรงงานไต้หวันออกแถลงการณ์ตอบว่า ยังมีนายจ้างจำนวนมาก ไม่ค่อยรู้กฎระเบียบ ที่สำคัญไม่มีเวลา ต้องพึ่งพาบริษัทจัดหางานตั้งแต่ยื่นขออนุญาตว่าจ้าง นำเข้า ตลอดจนบริหารดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติแทนนายจ้าง อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานได้ส่งเสริมให้นายจ้างนำเข้าแรงงานต่างชาติผ่านระบบจ้างตรง โดยได้จัดตั้งศูนย์จ้างตรง ช่วยเหลือนายจ้างว่าจ้างแรงงานต่างชาติโดยไม่ผ่านบริษัทจัดหางานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 ขณะนี้นำเข้าแรงงานต่างชาติแล้วนับหมื่นคน ขณะเดียวกันมีการจัดระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการให้บริการของบริษัทจัดหางานทุกปี ส่วนการโอนย้ายนายจ้างโดยอิสรเสรี เนื่องจากไต้หวันมีนโยบายนำเข้าแรงงานต่างชาติในลักษณะทดแทนภาวะขาดแคลนแรงงานชั่วคราว และตามกฎหมายการจ้างงาน กำหนดให้การนำเข้าแรงงานต่างชาติ จะส่งผลกระทบต่อโอกาสและเงื่อนไขการทำงานของแรงงานท้องถิ่นไม่ได้ เว้นแต่กรณีนายจ้างเสียชีวิต หยุดกิจการหรืออพยพไปอยู่ต่างประเทศ จึงจะอนุญาตให้โอนย้ายนายจ้างใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ได้แก้กฎหมาย ผ่อนปรนมาตรการโอนย้ายนายจ้างใหม่ไปมากแล้ว เพียงแค่แรงงานต่างชาติและนายจ้างเดิมตกลงว่า จะขอโอนย้ายนายจ้างหรือย้ายงานใหม่ กระทรวงแรงงานจะอนุญาตให้มีการโอนย้ายตามความประสงค์

 

แรงงานต่างชาติในไต้หวันกว่า 500 คน เดินขบวนเรียกร้องรัฐบาลให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์มากกว่าเดิม เมื่อ 30 เม.ย. 60

 

2. ห้ามนายจ้างยกเลิกสัญญาโดยพลการหรือส่งกลับแรงงานต่างชาติที่ตั้งท้องหรือคลอดบุตร

           กระทรวงแรงงานไต้หวันย้ำ แรงงานต่างชาติท้อง-คลอด-เลี้ยงลูก นายจ้างห้ามยกเลิกสัญญาโดยพลการ หากแรงงานต่างชาติได้รับความไม่เป็นธรรมในการจ้างงาน สามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานด้านแรงงานประจำท้องถิ่น หรือโทรสายด่วนร้องทุกข์ 1955 ของกระทรวงแรงงานไต้หวันได้

           นางหลินเหม่นจู รมว. กระทรวงแรงงานไต้หวัน ขณะรายงานต่อสภานิติบัญญัติเรื่อง "รายงานผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างชาติที่ให้กำเนิดบุตรระหว่างทำงานในไต้หวันต่อนโยบายด้านประชากรของประเทศ"ระบุว่า หากแรงงานต่างชาติตั้งครรภ์ คลอดบุตร หรือเลี้ยงลูก นายจ้างห้ามยกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวโดยพลการ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 300,000-1,500,000 เหรียญไต้หวัน และกระทรวงแรงงานจะเพิกถอนใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติของนายจ้างด้วย

 

 

          กระทรวงแรงงานย้ำว่า แรงงานต่างชาติที่ให้กำเนิดบุตรระหว่างสัญญาจ้าง หากมีความสามารถในการทำงานตามปกติ ก็มีสิทธิที่จะอาศัยอยู่ในไต้หวันต่อไปได้ เว้นเสียแต่ไม่สามารถทำงานได้ นายจ้างจึงมีสิทธิยกเลิกสัญญา หากแรงงานต่างชาติได้รับความไม่เป็นธรรมในการจ้างงาน สามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานด้านแรงงานประจำท้องถิ่น หรือโทรสายด่วนร้องทุกข์ 1955 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

          ทั้งนี้ แรงงานต่างชาติที่ตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรในไต้หวัน จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่น คือตรวจและฝากครรภ์ตามระเบียบของประกันสุขภาพ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับสตรีตั้งครรภ์ ซึ่งมีฉบับภาษาต่างๆ รวมทั้งภาษาไทยด้วย จากเว็บกระทรวงสาธารณรัฐสุขและสวัสดิการ เมื่อคลอดบุตรแล้ว จะได้รับเงินทดแทนคลอดบุตรเท่ากับ 2 เท่าของค่าจ้างที่แจ้งเอาประกัน และลาคลอดบุตรโดยมีค่าจ้างได้เป็นเวลา 56 วัน ฯลฯ สำหรับบุตรที่เกิดใหม่ สามารถแจ้งขอออกใบถิ่นที่อยู่ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ให้กำเนิดบุตร แต่มีเงื่อนไขว่า แรงงานต่างชาติผู้ให้กำเนิดบุตร จะต้องเป็นแรงงานต่างชาติถูกกฎหมาย กรณีที่สงสัยเรื่องสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขด้านแรงงาน ขอให้โทรศัพท์ไปที่สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ 1955 หรือร้องเรียนไปที่กองแรงงานท้องที่ ซึ่งจะมีล่ามประจำอยู่ทุกแห่ง หรือกรณีฉุกเฉิน ถูกส่งกลับ ก็สามารถร้องเรียนต่อศูนย์บริการแรงงานต่างชาติประจำท่าอากาศยานได้ กระทรวงแรงงานจะให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสตรีตั้งครรภ์โดยการให้ความช่วยเหลือ เช่นประสานกับองค์กรการกุศลภาคเอกชน เพื่อจัดหาบ้านพักฉุกเฉิน ช่วยเหลือเรื่องทนาย กรณีที่ต้องขึ้นศาล หรือช่วยโอนไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ ฯลฯ

          กระทรวงแรงงานกล่าวว่า บุตรที่เกิดจากแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน หากพ่อแม่ของเด็กทารกหลบหนี หรือไม่ประสงค์จะพาเด็กกลับประเทศด้วย เพื่อมนุษยธรรมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเด็กต่างชาติเหล่านี้ หลังผ่านการประเมินแล้ว ตั้งแต่มิ.ย.ศกนี้เป็นต้นไป  กระทรวงแรงงานจะให้ความช่วยเหลือรายละ 600 เหรียญไต้หวันต่อวัน หรือ 17,500 เหรียญไต้หวัน คาดว่าครึ่งหลังของปีนี้ จะรับช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ 45 คน โดยใช้งบประมาณ 5.51 ล้านเหรียญไต้หวัน

 

แรงงานต่างชาติที่ตั้งท้องหรือคลอดบุตรจะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่น ห้ามนายจ้างยกเลิกสัญญาโดยพลการหรือส่งกลับ

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More