QR Code
รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ขุนพล แรงงานไทย (B)
2017-04-20
 • การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน
 • นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก
 • นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว ยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งเครือญาติในสายเลือดเลยทีเดียว
 • ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$
 • จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

1. กระทรวงแรงงานไต้หวัน ปรับลดค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติในปีที่ 4 เป็นต้นไป ไม่เกิน 1,500 เหรียญไต้หวัน

          ในอดีตแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญา 3 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศไปทำเรื่องกลับเข้ามารอบใหม่ นอกจากต้องเสียค่าบริการจัดหางานหรือที่รู้จักกันในนามค่าหัวคิวครั้งใหม่แก่บริษัทจัดหางานไทยแล้ว เมื่อเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน แม้จะกลับมาทำงานกับนายจ้างรายเดิม บริษัทจัดหางานจำนวนไม่น้อยกจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนเสมือนคนงานใหม่ คือเริ่มที่ปีแรก 1,800 เหรียญไต้หวัน ปีที่ 2 เก็บเดือนละ 1,700 เหรียญ และปีที่ 3 ถึงจะเก็บเดือนละ 1,500 เหรียญ แต่หลังจากมีการแก้กฎหมายการจ้างงาน ยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย 1 วันหลังทำงานครบ 3 ปี อนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ โดยแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิม จะเสียค่าบริการให้แก่บริษัทจัดหางานเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน แต่แรงงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายใหม่ บริษัทจัดหางานจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน 1,800 เหรียญไต้หวัน เหมือนแรงงานที่เดินทางมาใหม่

          อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศมาตรฐานการจัดเก็บค่าบริการของบริษัทจัดหางานฉบับใหม่ กำหนดให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปี ไม่ได้เดินทางกลับประเทศ ไม่ว่าจะต่อสัญญาในไต้หวันกับนายจ้างเดิมหรือกับนายจ้างรายใหม่ เสียค่าบริการรายเดือนไม่เกิน 1,500 เหรียญ กระทรวงแรงงานให้เหตุผลว่า แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปีและทำงานในไต้หวันต่อไป ไม่ว่าจะทำงานกับนายจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในไต้หวันแล้ว โอกาสที่จะเรียกใช้บริการหรือขอคำปรึกษาจากบริษัทจัดหางานมีไม่มากเหมือนอย่างในช่วงแรกที่เดินทางมาถึง ประกอบกับไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ ทำให้บริษัทจัดหางานไม่ต้องช่วยทำเรื่องกลับประเทศ ไม่ต้องรับ-ส่งที่สนามบิน ฯลฯ ดังนั้น จึงอนุญาตให้บริษัทจัดหางานเรียกรับค่าบริการรายเดือนจากแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ ไม่ว่าจะกับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ ไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน หรือพูดง่ายๆ คือ แรงงานต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป จะเสียค่าบริการรายเดือนเท่ากับที่เสียในปีที่ 3 หรือไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน

 

แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$

 

2. นายจ้างไต้หวันชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ มอบเงินล้านให้เป็นทุนทำธุรกิจที่บ้าน

          สังคมไต้หวันนับวันจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนไต้หวันในปัจจุบันอยู่ที่ 80 ปี กระทรวงมหาดไทยคาดการณ์ว่า ในปี 2560 นี้ คนสูงวัยหรือคนชรา ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ในไต้หวันจะมีสัดส่วนสูงถึง 14% ตามนิยามของสหประชาชาติ เรียกได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ และเมื่อถึงปี 2568 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า สัดส่วนคนชราในไต้หวันจะเพิ่มขึ้นเป็น 20.1% กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุด เมื่อคนสูงอายุเพิ่มขึ้น ความต้องการผู้อนุบาลมาดูแลก็เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ลูกหลานต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ จึงทำให้จำนวนผู้อนุบาลต่างชาติในไต้หวันพุ่งสูงขึ้นถึง 250,000 คนแล้ว

          ผู้อนุบาลต่างชาติที่เดินทางมาดูแลคนป่วยและคนสูงอายุในไต้หวัน อาจพักรวมกับนายจ้างในบ้านเดียวกัน หรือบางรายจะพักอยู่กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุตามลำพัง การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน โดยคนป่วยหรือผู้สูงอายุจะรักและพึ่งพาผู้อนุบาลต่างชาติยิ่งกว่าลูกหลานที่อาจมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว ขณะที่ผู้อนุบาลต่างชาติ แรกๆ อาจเป็นเพราะหน้าที่ แต่เมื่ออยู่นานๆ เกิดความผูกพัน ถือผู่ป่วยหรือผู้สูงอายุเสมือนเป็นญาติของตน และการดูแลที่เอาใจใส่ ทำให้นายจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ผู้อนุบาลดูแล เกิดความซาบซึ้งและประทับใจมองว่า ผู้อนุบาลต่างชาติทำหน้าที่ดูแลหรือมีความกตัญญูต่อพ่อแม่มากกว่าตนเสียด้วยซ้ำ ความชื่นชมนี้เอง ทำให้นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว บางคนยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งพี่น้องร่วมสายเลือดเลยทีเดียว

 

นายจ้างและผู้สูงอายุจำนวนมากมีความผูกพันและรักเอ็นดูผู้อนุบาลต่างชาติเสมือนเป็นลูกหลานเลยทีเดียว

 

          บริษัทจัดหางานหลายรายกล่าวว่า นายจ้างไต้หวันมีความเป็นมิตรและมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่านายจ้างชาติอื่น หากชื่นชมหรือประทับใจการทำงานของผู้อนุบาลต่างชาติ มักจะมอบเงินเป็นแสนให้แก่แรงงานของตนที่ทำงานครบสัญญา ไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้ว เพื่อนำกลับไปสร้างบ้าน หรือเป็นทุนรอนทำกิจการเลี้ยงครอบครัว บางรายดูแลแรงงานต่างชาติในยามที่เจ็บป่วย หรือยามที่คลอดลูกเสมือนเป็นญาติพี่น้องของตน ออกค่าใช้จ่ายรับสามีหรือลูกของคนงานให้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวัน มอบเงินเป็นทุนการศึกษาของลูก เป็นต้น และภาพคนงานต่างชาติซาบซึ้งในน้ำใจของนายจ้าง คุกเข่ากราบขอบคุณนายจ้าง หรือร้องไห้ร่ำลานายจ้าง ก็เป็นภาพที่พบเห็นได้เป็นประจำที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน

          กรณีของนายเฉินซงหย่ง นักแสดงรุ่นใหญ่ของไต้หวันที่อยู่เป็นโสดและสุขภาพไม่ดีในยามแก่ชรา ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อาศัยผู้อนุบาลอินโดนีเซียเป็นผู้คอยดูแลภารกิจประจำวันอย่างใกล้ชิด ผู้อนุบาลอินโดนีเซียเรียกนายเฉินว่าพ่อ นายเฉิงก็ถือผู้อนุบาลอินโดนีเซียที่ดูแลตนเสมือนลูกสาว นายเฉิงเคยมอบเงินแสนให้นำกลับไปสร้างบ้านให้ลูก และยังเตรียมเงินไว้จำนวน 2 ล้านเหรียญให้ผู้อนุบาลอินโดนีเซียรายนี้ นำกลับบ้านไปทำธุรกิจส่วนตัวเลี้ยงครอบครัว หลังจากทำงานครบสัญญา

          บริษัทจัดหางานเล่าว่า ที่นครเถาหยวน มีนายจ้างรายหนึ่งชื่นชมการทำงานของผู้อนุบาลอินโดนีเซีย ที่ดูแลเอาใจใส่คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาตอย่างดียิ่งกว่าตนเป็นเวลานานถึง 9 ปี ทุกครั้งที่กลับไปเยี่ยมครอบครัว นายจ้างนอกจากจัดการให้ทุกอย่าง ออกค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มอบเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว ยังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสร้อยทองให้ผู้อนุบาลนำกลับไปฝากสามีและลูกๆ ด้วย และช่วง 9 ปีที่ผ่านมา นายจ้างได้รับสามีและลูกของผู้อนุบาลรายนี้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวันแล้ว 2 ครั้ง โดยนายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

 

นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก

 

3. จับชายไต้หวันขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์ เอเย่นต์แรงงานฟิลิปปินส์วอนตำรวจอย่างส่งกลับประเทศ เพราะกลัวถูกยิงเป้า

          ตำรวจนครเกาสงทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกค้าที่เป็นลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ มีการฝึกเอเย่นต์ให้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ และหลอกล่อให้แรงงานฟิลิปปินส์มาเป็นเอเย่นต์ขายยา เพื่อตีสนิทและจำหน่ายยาเสพติดแก่เพื่อนร่วมชาติได้ง่าย และโคกราคายาเสพติดขึ้นอีกเท่าตัว แอมเฟตทามีนขนาด 3.75 กรัม ราคาทั่วไป 1,600 เหรียญไต้หวัน แต่ขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ 3,000 เหรียญ ตำรวจจับกุมหัวโจกของแก๊งนี้ พร้อมเอเย่นต์ขายยาที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ แรงงานฟิลิปปินส์รายนี้ หลังถูกจับกุม ผวาถูกส่งกลับประเทศโดนประหารชีวิต คุกเข่าวอนตำรวจอย่างส่งกลับ

          ตำรวจนครเกาสงแถลงว่า นายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่จบการศึกษาเพียงมัธยมต้น เคยเป็นจับกังอยู่แถวท่าเรือเฉียนเจิ้นในนครเกาสง แต่อาศัยที่เคยมีภรรยาและเคยมีแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์มาก่อน พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ได้บ้าง ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติด นอกจากขายให้กับชาวไต้หวันแล้ว ยังดึงแรงงานฟิลิปปินส์มาร่วมขายด้วย พุ่งเป้าไปที่ลูกค้าชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ และจะขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ในราคาแพงกว่าทั่วไปถึง 1 เท่าตัว หลังจากได้แจ้งเบาะแสจากพลเมืองดี ตำรวจได้จัดกำลังสอดส่องความเคลื่อนไหวของแก๊งค้ายาแก๊งนี้ จนเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา  ได้โอกาสบุกเข้าจับกุม นอกจากจับนายกู่ ผู้เป็นหัวโจกได้แล้ว ยังจับกุมลูกสมุนที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ชาย 2 หญิง 1 แรงงานฟิลิปปินส์ทั้ง 3 หลังถูกจับเกรงว่าจะถูกส่งกลับประเทศ ถึงกับคุกเข่าอ้อนวอนตำรวจว่า อย่างส่งพวกตนกลับประเทศ เพราะอาจถูกยิงเป้าที่บ้านเกิดก็ได้ เนื่องจากผู้นำฟิลิปปินส์คนใหม่ ได้แก่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต กำลังใช้มาตรการเด็ดขาด สังหารผู้ค้ายาเสพติด

          แต่ตำรวจไม่ฟังเสียง หลังสอบปากคำส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้อัยการดำเนินคดีต่อไป ซึ่งตามกฎหมายของไต้หวัน ผู้ค้ายาเสพติดจำพวกแอมเฟตทามีน ซึ่งในไต้หวันจัดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 2 จะถูกจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก 7 ปีขึ้นไป และหลังพ้นโทษแล้ว จะถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน

          สำหรับประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ที่แรงงานฟิลิปปินส์ผู้ค้ายาเสพติดหวาดกลัว เป็นผู้นำที่กำลังทำสงครามปรามปรามยาเสพติด เขาประกาศว่า ต้องการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากฟิลิปปินส์ เพราะถือเป็นภัยคุกคามที่กระทบชีวิตประชาชนร่วม 4 ล้านคน และมีผู้ถูกสังหารเสียชีวิตราว 6,000 คน นับตั้งแต่ผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้เดินหน้าทำสงครามปราบเสพติดเมื่อราว 6 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังมีนายหน้าค้ายาและผู้เสพอีกราว 1 ล้านคน เข้ามอบตัวกับทางการ ด้านประชาคมโลกต่างวิพากษ์วิจารณ์นโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เด็ดขาดของผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้ โดยนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนบางกลุ่มบอกว่า การที่นายดูแตร์เตสนับสนุนนโยบายจับตาย อาจทำให้เขาถูกศาลอาญาระหว่างประเทศฟ้องในคดีก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้      

 

ทะลายแก๊งค้ายาที่ขายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

 จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

ทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยมีพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

คุณหวงถูสุ่ย (1895-1930)

มุมมองคนดังไต้หวัน วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 61 พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ภาพและเสียง (9) คุณหวงถูสุ่ย

มุมมองคนดังไต้หวัน วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 61 พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ภาพและเสียง (9) คุณหวงถูสุ่ย

2018-01-28 09:15:32

มุมมองคนดังไต้หวัน วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 61

พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ภาพและเสียง (9) คุณหวงถูสุ่ย (黃土水)

 

คุณหวงถูสุ่ย (1895-1930)

ปีค.ศ.1895 เกิดที่เขตเมิ่งเสีย กรุงไทเป

ปีค.ศ.1911 ศึกษาที่วิทยาลัยครูไต้หวัน

ปีค.ศ.1915 ศึกษาสาขาการแกะสลักไม้ ที่โรงเรียนศิลปะโตเกียว

ปีค.ศ.1920 เข้าร่วมนิทรรศการจักรพรรดิญี่ปุ่นครั้งที่ 2

ปีค.ศ.1922 จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่ โรงเรียนศิลปะโตเกียว

ปีค.ศ.1927 เข้าร่วมงานนิทรรศการต่างๆ ในไต้หวัน

ปีค.ศ.1930 เสียชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น

https://youtu.be/jhvtFcU_S2s

 

1895年生於台北艋舺

1911年就讀國語學校公學師範部

1915年就讀東京美術學校木雕科

1920年入選日本第二回帝展

1922年東京美術學校研究科畢業

1927年在台北舉行個展

1930年於日本過世

 

 ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

More
คนงานฟิลิปปินส์ในไต้หวันมีจำนวนกว่า 148,000 คน

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

2018-01-27 07:52:53

 

1. ไต้หวันแก้กฎหมายอนุญาตให้เด็กต่างชาติเกิดใหม่ ได้รับการคุ้มครองจากประกันสุขภาพทันที ไม่ต้องรอ 6 เดือน คาดมีเด็กต่างชาติเกิดใหม่ได้รับอนิสงส์ปีละกว่า 700 คน

          เพื่อเป็นคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเด็กชาวต่างชาติที่เกิดในไต้หวัน ตั้งแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไป เด็กชาวต่างชาติเกิดใหม่ สามารถขอเข้าประกันสุขภาพได้ทันที ไม่ต้องรอหลังเกิดแล้ว 6 เดือน

          กฎหมายการประกันสุขภาพฉบับเดิม กำหนดให้ชาวต่างชาติ จะต้องพำนักในไต้หวันครบ 6 เดือน แล้วจึงจะขอเข้าประกันสุขภาพได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันชาวต่างชาติบางคนที่ป่วยเป็นโรค หวังเดินทางมาใช้ระบบประกันสุขภาพของไต้หวัน ซึ่งเสียค่ารักษาพยาบาลน้อยมาก ส่งผลให้เด็กต่างชาติเกิดใหม่ ต้องรอ 6 เดือนจึงจะขอเข้าประกันสุขภาพได้ พ่อแม่ชาวต่างชาติต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอัตราสูง จึงมีเสียงเรียกร้องให้แก้กฎหมาย

          สำนักงานการประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขแถลงว่า มีการแก้กฎหมาย ให้เด็กต่างชาติเกิดใหม่ ที่บิดามารดาเป็นชาวต่างชาติพำนักอยู่ในไต้หวันอย่างถูกกฎหมาย รวมถึงแรงงานต่างชาติ สามารถขอเข้าประกันสุขภาพได้ทันที หลังลืมตาดูโลกแล้ว ทำให้บิดามารดามีภาระด้านค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลลดน้อยลง คาดจะทำให้เด็กต่างชาติเกิดใหม่ได้รับอานิสงส์ปีละกว่า 700 คน

           จากข้อมูลของมูลนิธิ Harmony Home Association ซึ่งเป็นหน่วยงานการกุศลที่เคยช่วยเหลือเด็กทารกเกิดใหม่ ซึ่งพ่อแม่เป็นชาวต่างชาติมาตลอด 20 ปี ได้ช่วยเหลือเด็กต่างชาติแล้ว 1,200 คน ปัจจุบัน ยังดูแลเด็กที่เกิดจากแรงงานต่างชาติประมาณ 160 คน เด็กแต่ละคน เมื่อเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ต้องได้รับการรักษาพยาบาล มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 300-600 เหรียญต่อครั้ง แต่ละปี มีค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยปีละ 3,000 เหรียญไต้หวัน แต่เด็กทารกบางราย มีโรคแทรกซ้อนตั้งแต่แรกเกิด ต้องเข้ารักษาในห้องอภิบาลผู้ป่วยหนัก เนื่องจากไม่มีประกันสุขภาพ ระยะเวลา 2-3 เดือน ค่ารักษาพยาบาลสูงนับล้านเหรียญไต้หวัน ผู้เป็นพ่อแม่ไม่สามารถรับภาระได้ บางรายใช้วิธีคลอดลูกแล้วหลบหนี ทิ้งลูกไว้ที่โรงพยาบาล ตกเป็นภาระอย่างหนักของมูลนิธิ

 

 

เด็กต่างชาติเกิดใหม่ จะได้รับการคุ้มครองจากประกันสุขภาพทันที ไม่ต้องรอ 6 เดือน คาดมีเด็กต่างชาติเกิดใหม่ได้รับอนิสงส์ปีละกว่า 700 คน

 

2. จำคุกนายหน้าจัดหางานหลอก 13 คนงานฟิลิปปินส์ในไต้หวันไปทำงานแคนาดา

             ศาลท้องถิ่นไทจงตัดสินจำคุกนายเจี่ยน ชายชาวไต้หวัน อายุ 41 เจ้าของบริษัทจัดหางานลี่หงเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน นางสาวหลิน แฟนสาวของนายเจี่ยน 1 ปี 2 เดือน และนายเฉิน ผู้จัดการ 1 ปี 8 เดือน ข้อหาหลอกลวงคนงานฟิลิปปินส์ที่ทำงานในไต้หวันจำนวน 13 คน ทำให้สูญเสียค่าหัวคิว 33,500 ดอลล่าร์สหรัฐ นอกจากจำคุกแล้ว ยังยึดทรัพย์สินที่ได้จากหลอกลวงคนงานอีก 1,060,000 เหรียญไต้หวัน

             ศาลท้องถิ่นไทจง กล่าวในคำพิพากษาว่า คดีนี้ เกิดขึ้นปี 2553 นายเจี่ยน เจ้าของบริษัทจัดหางานลี่หง พร้อมด้วยนางสาวหลิน แฟนสาวและนายเฉิน ผู้จัดการฝ่ายขาย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนแรงงานฟิลิปปินส์ที่ทำงานอยู่ในไต้หวันไปทำงานที่ประเทศแคนาดา โดยอ้างว่า โตโยต้า บริษัทผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นโรงงานแคนาดา ต้องการรับสมัครพนักงานชาย ช่วง 6 เดือนแรกจะได้รับค่าจ้างเดือนละ 2,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 60,000 เหรียญไต้หวัน หลังจากนั้นค่าจ้างจะปรับสูงขึ้นเป็น 2,300 ดอลล่าสหรัฐ หรือ 69,000เหรียญไต้หวัน แรงงานเพศหญิงจะได้รับค่าจ้าง 6 เดือนแรก เดือนละ 1,800 ดอลล่าร์สหรัฐ จากนั้น ปรับสูงขึ้นเป็นเดือนละ 2,100 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 63,000 เหรียญไต้หวัน ผู้สนใจเสียค่าบริการจัดหางานหรือค่าหัวคิวคนละแค่ 2,500 ดอลล่าร์สหรัฐ เพียงไม่กี่วัน ก็มีคนงานฟิลิปปินส์สนใจมาสมัครและจ่ายค่าหัวคิวจำนวน 13 คน แต่หลังจากรับค่าหัวคิวไปแล้วไม่นาน บริษัทจัดหางานลี่หงก็ปิดกิจการ นายเจี่ยนและพนักงานของบริษัทหลบหน้า ไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้คนงานฟิลิปปินส์สูญเงินค่าหัวคิวรวม 33,500 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,000,000 เหรียญไต้หวันเศษ คนงานฟิลิปปินส์ทั้ง 13 คน เข้าแจ้งความตำรวจ ตำรวจจับกุมนายหน้าจัดหางานรายนี้ พร้อมพนักงาน ส่งดำเนินคดี หลังจากผ่านกระบวนการพิจารณาของศาลอย่างเนิ่นนาน

 

คนงานฟิลิปปินส์ในไต้หวัน ส่วนใหญ่ทำงานในโรงงานอิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์

 

            ในที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ศาลท้องถิ่นไทจง ได้คืนความเป็นธรรมแก่คนงานฟิลิปปินส์ผู้เสียหาย โดยทำการตัดสินคดีนี้แล้ว  จำคุกนายเจี่ยน ชายชาวไต้หวัน อายุ 41 เจ้าของบริษัทจัดหางานลี่หงเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน นางสาวหลิน แฟนสาวของนายเจี่ยน 1 ปี 2 เดือน และนายเฉิน ผู้จัดการ 1 ปี 8 เดือน ข้อหาหลอกลวงคนงานไปทำงานต่างประเทศ ทำให้แรงงานฟิลิปปินส์จำนวน 13 คน สูญเงินค่าหัวคิว 33,500 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,000,000 เหรียญไต้หวัน นอกจากจำคุกแล้ว ยังยึดทรัพย์สินที่ได้จากหลอกลวงคนงาน อีก 1,060,000 เหรียญไต้หวันด้วย

           สำนักงานบริหารแรงงานไปทำงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงานฟิลิปปินส์ เคยประกาศเตือนก่อนหน้าโนน้นว่า มีนายหน้าจัดหางานหลอกลวงคนงานฟิลิปปินส์ที่ทำงานในไต้หวัน โดยอ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานที่แคนาดาได้ โดยเก็บค่าหัวคิวในอัตรา คนละ 2,500 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 70,000 เหรียญไต้หวัน มีคนงานบางรายจ่ายค่าหัวคิวไปแล้ว นายหน้าหายตัวไปติดต่อไม่ได้ ขณะที่อีกหลายรายจ่ายค่าหัวคิวและได้เดินทางไปยังแคนาดาแล้ว ถูกลอยแพ ไม่มีนายจ้างหรือตำแหน่งงานตามที่ระบุในสัญญา เมื่อคนงานเรียกร้องขอคืนค่าหัวคิว นายหน้าจัดหางานจะใช้วิธีต่างๆ นาๆ ผัดผ่อน ทำให้คนงานส่วนใหญ่ไม่ได้รับเงินคืน แม้แต่หนังสือเดินทางก็ถูกยึด ไม่สามารถเอาคืนได้ บางรายจำต้องไปทำงานกับนายจ้างรายอื่นอย่างผิดกฎหมาย เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพระหว่างที่ถูกลอยแพ ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่แสนจะลำเค็ญ

 

คนงานฟิลิปปินส์ในไต้หวัน ส่วนใหญ่ทำงานในโรงงานอิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์

 

          นอกจากปัญหาถูกหลอกแล้ว การที่คนงานที่ตกเป็นเหยื่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ที่ยังทำงานไม่ครบสัญญา มีการยกเลิกสัญญากับนายจ้างก่อนกำหนดเป็นจำนวนมาก  ทำให้นายจ้างไต้หวันเดือดร้อนไปตามาๆ กัน จึงประกาศเตือนแรงงานฟิลิปปินส์ระมัดระวัง อย่างหลงเชื่อโฆษณาไปทำงานที่แคนาดาจากนายหน้าจัดหางานอย่างเด็ดขาด

          สำหรับปัญหาการหลอกลวงคนงานฟิลิปปินส์ไปทำงานแคนาดาหรือสหรัฐนั้น มีกระแสข่าวแว่วมาหลายปีแล้ว แต่ก็ยังมีคนงานตกเป็นเหยื่อถูกหลอกลวงมาตลอด  อย่างช่วงปี 2552-2555 ปรากฎมีคนงานฟิลิปปินส์ขอยกเลิกสัญญากับนายจ้างก่อนจะครบกำหนดเวลา 2 ปี จำนวนมาก โดยส่วนใหญ่มาทำงานที่ไต้หวันได้เพียงปีเดียว และเกือบทั้งหมดให้เหตุผลที่ขอยกเลิกสัญญาว่า จะลากลับไปทำงานต่อที่ประเทศแคนาดา  บางรายถึงขั้นไปยื่นขอวีซ่าเข้าเมืองต่อสำนักงานตัวแทนแคนาดาประจำไต้หวันโดยตรง ส่งผลให้นายจ้างเดือดร้อนมาก ดังนั้นทางสมาคมการจัดหางานไทเป จึงได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานแรงงานฟิลิปปินส์ในกรุงไทเป ขอให้ประชาสัมพันธ์แก่คนงานฟิลิปปินส์ทราบโดยทั่วกันว่า การจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศอื่น เป็นสิทธิของตัวเอง แต่ควรทำงานให้ครบสัญญาก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับนายจ้างและตัวเอง

 

คนงานฟิลิปปินส์ในไต้หวันมีจำนวนกว่า 148,000 คน ครองสัดส่วน 22% ของแรงงานต่างชาติในไต้หวัน

 

          สมาคมการจัดหางานไทเปกล่าวว่า คนงานฟิลิปปินส์ที่ขอยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดเวลา ส่วนใหญ่จะเป็นคนงานที่ทำงานในไต้หวันได้ประมาณ 1 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนงานได้รับการฝึกฝน จนเริ่มคล่องงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับนายจ้างหรือสถานที่ทำงานได้แล้ว ส่งผลกระทบต่อนายจ้าง หรือผู้ถูกดูแลอย่างมาก เพราะเมื่อคนงานยื่นข้อเสนอขอยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดแล้ว หากนายจ้างตกลง ก็ไม่รู้จะหาใครมาดูแลผู้ป่วยในช่วงระหว่างที่รอการนำเข้าคนใหม่ ครั้นจะปฏิเสธ ก็เกรงว่าคนงานจะแก้แค้น ด้วยการไม่ดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ทำให้ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรดี

          บริษัทจัดหางานที่เคยประสบปัญหาข้างต้นหลายรายเล่าว่า คนงานฟิลิปปินส์บางรายแอบไปยื่นขอวีซ่ากับสำนักงานตัวแทนแคนาดาอย่างเงียบๆ โดยไม่บอกให้นายจ้างและบริษัทจัดหางานทราบ ต่อเมื่อทุกอย่างทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้นายจ้างทราบในวันสุดท้าย  จากนั้นก็ไม่ยอมมาทำงาน จะขอลากลับอย่างเดียว 

 

คนงานฟิลิปปินส์ในไต้หวันมีจำนวนมากกว่า 148,000 คน ร้านขายของสำหรับแรงงานฟิลิปปินส์จึงผุดขึ้นจำนวนมาก

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
เซียวจิ้งเถิง (蕭敬騰)

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของเซียวจิ้งเถิงในเพลง 一次幸福的機會 (โอกาสที่จะมีความสุขสักครั้ง) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของเซียวจิ้งเถิงในเพลง 一次幸福的機會 (โอกาสที่จะมีความสุขสักครั้ง) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-01-26 22:30:00

 

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปินสัปดาห์นี้

       - ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของเซียวจิ้งเถิง (蕭敬騰) เจ้าของฉายา "เจ้าชายเพลงป๊อปแห่งไต้หวัน" ในเพลง 一次幸福的機會 (โอกาสที่จะมีความสุขสักครั้ง)

       - ข่าวบันเทิงไต้หวัน (เซียวจิ้งเถิงเตรียมเปิดคอนเสิร์ต 2 รอบทีไทเปอารีน่า บัตร 22,000 ใบขายหมดภายใน 1 วินาที /เหล่าดาราที่ผันตัวเองมาเป็นเถ้าแก่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายแรงงานฉบันใหม่กันถ้วนหน้า)

 

 

บัตรคอนเสิร์ตของเซียวจิ้งเถิง (蕭敬騰) รวม 22,000 ใบ ขายหมดภายใน 1 วินาที

 

อวี้ฟาง ดาราสาวทรงสะบึม ลงทุนเปิดร้านอาหารสไตล์ครอบครัวในไต้หวัน

 

เจี่ยหย่งเจี๋ยดาราสาวชาวไต้หวันเปิดร้าน Wedding Studio เป็นอาชีพเสริม

More
ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบ TOCFL ระบบ CAT

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 25 ม.ค. 61 - ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบ TOCFL ระบบ CAT

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 25 ม.ค. 61 - ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบ TOCFL ระบบ CAT

2018-02-05 21:13:03

แนะนำการสอบ TOCFL ระบบ CAT (Computerized Adaptive Test) ซึ่งผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเลือกระดับที่ต้องการสมัครสอบ จากปกติที่ต้องเลือกระดับในการสมัครสอบแบ่งเป็นระดับต้น (Band A) ระดับกลาง (Band B) และระดับสูง (Band C) โดยจะจัดสอบ TOCFL CAT รอบล่าสุดในวันเสาร์ที่ 10 มี.ค.นี้ สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ก.พ.นี้ ทางเว็บไซต์ https://reg.sc-top.org.tw/

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ช่วงติวสอบ TOCFL ข้อสอบการอ่าน ระดับต้น Band A ชุดที่ 2 ข้อ 17-19

More
เซี่ยสูเหวยและผงส้วย

เซี่ยสูเหวยควงผงซ้วยเข้ารอบตัดเชือกในศึกเทนนิสหญิงคู่ของออสเตรเลี่ยนโอเพ่น 2018

เซี่ยสูเหวยควงผงซ้วยเข้ารอบตัดเชือกในศึกเทนนิสหญิงคู่ของออสเตรเลี่ยนโอเพ่น 2018

2018-01-25 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

-แฟนๆ อดชมศึกสายเลือดของสองนักเทนนิสหญิงไต้หวัน เมื่อเซี่ยสูเหวย (謝淑薇) ควงผงซ้วย (彭帥) เข้ารอบตัดเชือกในศึกเทนนิสหญิงคู่ของออสเตรเลี่ยนโอเพ่น 2018 แต่จันหย่งหรานดันมาตกรอบ 8 คู่สุดท้ายอย่างน่าเสียดาย 

-เซี่ยสูเหวย (謝淑薇) สร้างปรากฏการณ์โค่นมือวางเจ๋งๆ ในเทนนิสหญิงเดี่ยวออสเตรเลี่ยนโอเพ่น 2018 จนกลายเป็นที่จับตามองของสื่อกีฬาทั่วโลก

More
ธ.ค. 60 มีคนงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 5,732 คน มาไต้หวันมากสุด 2,492 คน

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

2018-01-28 08:38:52

 

1. แรงงานไต้หวันหวั่นกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ เปิดโอกาสให้นายจ้างเอาเปรียบลูกจ้าง

               หลังสภานิติบัญญัติของไต้หวันผ่านกฎหมายมาตรฐานแรงงานฉบับแก้ไข มีการปรับวันหยุดให้มีความยืดหยุ่น จากเดิม 1ทำงาน 5 วัน ทำโอทีได้ 1 วันและอีก 1 วันต้องเป็นวันหยุด ห้ามทำโอที เป็น 2 สัปดาห์ทำงาน 10 วัน ทำงานล่วงเวลาหรือโอทีได้ 2 วัน อีก 2 วันเป็นวันหยุดพักผ่อน แก้จากเดิมที่ทำงานติดต่อกันได้ไม่เกิน 6 วัน เป็น 12 วัน และเพิ่มชั่วโมงโอทีในแต่ละเดือนจากเดิมไม่เกิน 46 ชั่วโมง เป็น 54 ชั่วโมง ฯลฯ แต่ความเห็นจากแรงงานส่วนใหญ่ ไม่ค่อยพอใจกับการแก้กฎหมายฉบับนี้ โดยเฉพาะ ประเด็นที่แรงงานมีสิทธิ์เลือกเปลี่ยนชั่วโมงทำงานล่วงเวลาเป็นวันหยุดชดเชย โดยนายจ้างและลูกจ้างตกลงกันเอง กลุ่มแรงงานเกรงว่า นายจ้างจะใช้วิธีบีบให้แรงงานหยุดชดเชย แทนที่จ่ายค่าโอทีให้แก่ลูกจ้าง

 

มนุษย์เงินเดือนในไต้หวันหวั่นกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ เปิดโอกาสให้นายจ้างเอาเปรียบลูกจ้าง

 

2. แรงงานต่างชาติลงประชามติ อยากให้รัฐบาลยกเลิกระบบการจัดส่งโดยบริษัทจัดหางาน หันมาจัดส่งโดยรัฐ และโอนย้ายนายจ้างได้โดยเสรี ต่อเสียงเรียกร้องให้ยกเลิกการจัดส่งแรงงานโดยบริษัทจัดหางานนั้น กระทรวงแรงงานออกแถลงการณ์กล่าวว่า เนื่องจากไต้หวันเป็นตลาดเสรี และระบบบริษัทจัดหางานเกิดจากความต้องการของตลาด โดยมีนายจ้างบางส่วนไม่มีเวลาและไม่สามารถไปดำเนินการยื่นขอว่าจ้างแรงงานต่างชาติได้ จำเป็นต้องพึ่งพาบริษัทจัดหางาน อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกเพื่อให้นายจ้างว่าจ้างแรงงานต่างชาติโดยตรงมากขึ้น

 

แรงงานต่างชาติลงประชามติ อยากให้รัฐบาลยกเลิกระบบการจัดส่งโดยบริษัทจัดหางาน หันมาจัดส่งโดยรัฐ

 

3. ไต้หวัน ยังเป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่สุดของแรงงานไทย เดือนธันวาคม 2560 มีคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ  5,732 คน เดินทางมาทำงานไต้หวันมากที่สุด 2,492 คน

            เมื่อเดือนธ.ค. 2560 มีคนงานไทยเดินทางไปทำงานและฝึกงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ 5,732 คน โดยไปทำงานไต้หวันมากที่สุด 2,492 คน รองลงมาคือ เกาหลีใต้ 368 คน ญี่ปุ่น 335 ฮ่องกง 113 คน ตามลำดับ ขณะที่มีการระงับการเดินทางของผู้ที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ และให้การยอมรับว่าจะไปทำงานในต่างประเทศจำนวน 44 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 46.67 ซึ่งมีจำนวน 30 คน โดยประเทศที่ถูกระงับการเดินทางมากที่สุดเป็นเกาหลีใต้ รองลงมาเป็นบาห์เรน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเชค สิงคโปร์ และกาตาร์ 

 

 

ธ.ค. 60 มีคนงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 5,732 คน มาไต้หวันมากสุด 2,492 คน เกาหลีใต้ 368 คน ญี่ปุ่น 335 คน

 

4. เตือนให้ระวังการหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศหรือซื้อสินค้าผ่านสื่อโซเชียล

5. สัมภาษณ์คุณรังสรรค์ อนันต์ ที่ปรึกษาสมาคมการจัดหางานไทยฯ เรื่องปัญหาแรงงานไทยที่พบในต่างประเทศ อันดับ 1 ได้แก่ปัญหายาเสพติด โดยปัจจุบัน แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ไม่ว่าจะอิสราเอล แอฟริกา เกาหลีหรือที่ไต้หวัน ล้วนมีปัญหาเสพและค้ายาเสพติดมากขึ้น เป็นปัญหาน่าเป็นห่วงที่สุด 

 

ยาเสพติดระบาดเป็นปัญหาใหญ่ของแรงงานไทยในต่างประเทศ ที่อิสราเอลรุนแรงสุด

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
พลุฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีนปีนี้ จัดขึ้นที่เมืองไถตง

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 24 ม.ค. 61 สัมภาษณ์พิเศษผู้ว่าการจังหวัดไถตง นายหวงเจี้ยนถิง

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 24 ม.ค. 61 สัมภาษณ์พิเศษผู้ว่าการจังหวัดไถตง นายหวงเจี้ยนถิง

2018-01-24 11:55:00

 

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 24 ม.ค. 61 สัมภาษณ์พิเศษผู้ว่าการจังหวัดไถตง นายหวงเจี้ยนถิง 

 

ไถตงชูความงดงามของทิวทัศน์ทะเลและภูเขา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตามนโยบายมุ่งใต้

 

            เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2561 รายการสวัสดีตอนเช้าไต้หวัน (早安台灣) ของสถานีวิทยุอาร์ทีไอ ได้เดินทางไปยังเมืองไถตง ซึ่งเป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์ทั้งทะเลและภูเขาอันงดงาม พร้อมกับสัมภาษณ์นายหวงเจี้ยนถิง (黃健庭)  ผู้ว่าการเมืองไถตง ถึงแนวทางการผลักดันนโยบายมุ่งใต้ของรัฐบาลผ่านวัฒนธรรมและธรรมชาติในเมืองไถตง

           นายหวงเจี้ยนถิงกล่าวว่า ไถตงกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นเมืองแห่งความสุขของนานาชาติ ดังนั้นจึงมีการกำหนดเที่ยวบินภายในประเทศที่จะบินมายังไถตงทุกๆ 4 ชั่วโมง และสำรวจพื้นที่เพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว จนทำให้ช่วงไม่กี่ปีมานี้มีอัตรานักท่องเที่ยวตามนโยบายมุ่งใต้เดินทางมายังไถตงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น33.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 

           นายหวงเจี้ยนถิงกล่าวอีกว่า ไถตงเป็นเมืองที่มีการจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติทุกปี ทั้งเทศกาลบอลลูนและการแข่งขันกระดานโต้คลื่น ซึ่งเราจึงยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียนและภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยอนาคตจะมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมตามสถานที่ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งข้อมูลป้ายประกาศภาษาอังกฤษและการมอบสัญลักษณ์อาหารฮาลาล เพื่อดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาเยี่ยมเยือนและชมความงดงามของไถตง

           ติดตามรายละเอียดการสัมภาษณ์ผู้ว่าการจังหวัดไถตง โดยคลิกไปที่รูปหูฟังด้านบนนะครับ และอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ด้วย

 

 พลุฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีนปีนี้ จัดขึ้นที่เมืองไถตง ในภาพเป็นงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติไต้หวัน ที่เมืองไถตง

 

ไถตง เมืองท่องเที่ยวสำคัญทางภาคตะวันออกของเกาะ นักท่องเที่ยวเกินกว่า 7 ล้านคนครั้งแล้ว

 

 ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน 

More
บริการฮอตฮิตที่คนไต้หวันเลือกใช้ ก่อนเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 22 ม.ค. 61 - บริการฮอตฮิตที่คนไต้หวันเลือกใช้ ก่อนเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 22 ม.ค. 61 - บริการฮอตฮิตที่คนไต้หวันเลือกใช้ ก่อนเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน

2018-01-28 23:39:00

 

             นับถอยหลังอีกไม่ถึงเดือนสู่ปีใหม่เทศกาลตรุษจีน ปีนี้ตรงกับวันที่ 16 ก.พ.ธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมที่คนไต้หวันยึดถือกันมาก็คือการทำความสะอาดครั้งใหญ่ หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า 大掃除 (ต้าเส่าฉู)  แต่สำหรับกลุ่มคนทำงานที่ต้องทำงานหนักวุ่นอยู่ตลอดทั้งปี การทำความสะอาดครั้งใหญ่เป็นสิ่งที่แค่คิดแล้วก็เหนื่อย จึงจำเป็นต้องพึ่งพามืออาชีพให้มาทำความสะอาด ติดตามได้ในรายการ

 

 

 

More
สะพานลอยฟ้าซีโข่วเตี้ยวเฉียว

ไปเที่ยวสะพานลอยฟ้าดังๆ ในไต้หวันกัน

ไปเที่ยวสะพานลอยฟ้าดังๆ ในไต้หวันกัน

2018-01-22 23:30:00

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

 

         - จะแข่งกันยาวไปถึงไหน กับสะพานลอยฟ้าในไต้หวัน สะพานไท่ผิงหยุนทีที่เจียอี้เพิ่งเปิดตัวเมื่อไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว ด้วยความยาว 281 เมตร แต่มกรานี้ เขตฟู่ซิงของเถาหยวนรีบเปิดตัวสะพานลอยฟ้าซีโข่วเตี้ยวเฉียว (溪口吊橋) ด้วยความยาว 303 เมตร แถมครึ่งปีหลังของปีนี้ หนานโถวก็เตรียมเปิดตัวสะพานลอยฟ้าอีกแห่งคือสะพานเทียนสือจั้นเต้าที่จะยาวถึง 345 เมตร แหมแข่งกันยาวแบบนี้ ตามไปเดินไม่ไหวแล้วนะ

 

         - ใครอยากไปชมเทศกาลซากุระระดับมหาเทพของไต้หวันคือเทศกาลซากุระที่ฟาร์มอู่หลิง (武陵農場) นครไทจง สามารถเลือกไปขึ้นที่ ต.ซานซิงในเมืองอี๋หลันได้ ใครอยากไปรีบจองเลยนะ เดี๋ยวจะหมดอดอีกตามเคย

 

 

 

สะพานลอยฟ้าซีโข่วเตี้ยวเฉียว (溪口吊橋) ในเขตฟู่ซิง นครเถาหยวน เพิ่งเปิดให้บริการที่ความยาว 303 เมตร (ยาวที่สุดในไต้หวันในขณะนี้)

 

บรรยากาศการชมซากุระระดับมหาเทพของไต้หวันที่ฟาร์มอู่หลิง (武陵農場) นครไทจง

More
65% หนุนรัฐบาลเจรจาเพื่อความปลอดภัยทางการบิน กรณี M503

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 22 ม.ค. 61 ไต้หวันโต้จีนกรณีแนวบิน M503 ละเมิดข้อตกลงที่มีก่อนหน้านี้

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 22 ม.ค. 61 ไต้หวันโต้จีนกรณีแนวบิน M503 ละเมิดข้อตกลงที่มีก่อนหน้านี้

2018-01-23 20:33:04

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 22 ม.ค. 61

 

ไต้หวันโต้จีนกรณีแนวบิน M503 ละเมิดข้อตกลงระหวา่งกันที่มีก่อนหน้านี้ 

อดีต ปธน. เฉินสุยเปี่ยน อวยพรวันเกิดอดีต ปธน.ลีเติงฮุย กลายเป็นประเด็นร้อน

เคาะแล้ว ! เลือกตั้งท้องถิ่น 9 รายการ ปลายปีนี้ วันที่ 24 พ.ย. 2561 

 

 ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน 

More
JJ หลินจวิ้นเจี๋ย

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของ JJ หลินจวิ้นเจี๋ย ในชุด 偉大的渺小 (Message in a Bottle) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของ JJ หลินจวิ้นเจี๋ย ในชุด 偉大的渺小 (Message in a Bottle) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-01-21 23:30:00

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

- แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของ JJ หลินจวิ้นเจี๋ย ในชุด 偉大的渺小 (Message in a Bottle)

- ข่าวบันเทิงไต้หวัน (เจิงจื้อเหว่ย ดาวตลกหนุ่ใหญ่ประกาศฟ้องหันอิ่งหัว เจ้าแม่วงการนางแบบจีนในข้อหาหมิ่นประมาท จากกรณีคลิปหลุดเรื่องหลันเจี๋ยอิง/ โจลินโมโหส่วนสูงตัวเอง ใส่ส้นสูงแล้วยังสูงไม่พอ)

 

More
ปธน. มาครง แห่งฝรั่งเศส เยือนปักกิ่ง

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 61 ผู้นำฝรั่งเศสเยือนแดนมังกร เปล่งรํศมีผู้นำยุโรปคนใหม่

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 61 ผู้นำฝรั่งเศสเยือนแดนมังกร เปล่งรํศมีผู้นำยุโรปคนใหม่

2018-01-20 15:26:31

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 61

 

ผู้นำฝรั่งเศสเยือนแดนมังกร เปล่งรํศมีผู้นำยุโรปคนใหม่

 

 ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน 

More