QR Code
 
รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ขุนพล แรงงานไทย (B)
2017-04-20
 • การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน
 • นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก
 • นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว ยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งเครือญาติในสายเลือดเลยทีเดียว
 • ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$
 • จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

1. กระทรวงแรงงานไต้หวัน ปรับลดค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติในปีที่ 4 เป็นต้นไป ไม่เกิน 1,500 เหรียญไต้หวัน

          ในอดีตแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญา 3 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศไปทำเรื่องกลับเข้ามารอบใหม่ นอกจากต้องเสียค่าบริการจัดหางานหรือที่รู้จักกันในนามค่าหัวคิวครั้งใหม่แก่บริษัทจัดหางานไทยแล้ว เมื่อเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน แม้จะกลับมาทำงานกับนายจ้างรายเดิม บริษัทจัดหางานจำนวนไม่น้อยกจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนเสมือนคนงานใหม่ คือเริ่มที่ปีแรก 1,800 เหรียญไต้หวัน ปีที่ 2 เก็บเดือนละ 1,700 เหรียญ และปีที่ 3 ถึงจะเก็บเดือนละ 1,500 เหรียญ แต่หลังจากมีการแก้กฎหมายการจ้างงาน ยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย 1 วันหลังทำงานครบ 3 ปี อนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ โดยแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิม จะเสียค่าบริการให้แก่บริษัทจัดหางานเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน แต่แรงงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายใหม่ บริษัทจัดหางานจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน 1,800 เหรียญไต้หวัน เหมือนแรงงานที่เดินทางมาใหม่

          อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศมาตรฐานการจัดเก็บค่าบริการของบริษัทจัดหางานฉบับใหม่ กำหนดให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปี ไม่ได้เดินทางกลับประเทศ ไม่ว่าจะต่อสัญญาในไต้หวันกับนายจ้างเดิมหรือกับนายจ้างรายใหม่ เสียค่าบริการรายเดือนไม่เกิน 1,500 เหรียญ กระทรวงแรงงานให้เหตุผลว่า แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปีและทำงานในไต้หวันต่อไป ไม่ว่าจะทำงานกับนายจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในไต้หวันแล้ว โอกาสที่จะเรียกใช้บริการหรือขอคำปรึกษาจากบริษัทจัดหางานมีไม่มากเหมือนอย่างในช่วงแรกที่เดินทางมาถึง ประกอบกับไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ ทำให้บริษัทจัดหางานไม่ต้องช่วยทำเรื่องกลับประเทศ ไม่ต้องรับ-ส่งที่สนามบิน ฯลฯ ดังนั้น จึงอนุญาตให้บริษัทจัดหางานเรียกรับค่าบริการรายเดือนจากแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ ไม่ว่าจะกับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ ไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน หรือพูดง่ายๆ คือ แรงงานต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป จะเสียค่าบริการรายเดือนเท่ากับที่เสียในปีที่ 3 หรือไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน

 

แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$

 

2. นายจ้างไต้หวันชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ มอบเงินล้านให้เป็นทุนทำธุรกิจที่บ้าน

          สังคมไต้หวันนับวันจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนไต้หวันในปัจจุบันอยู่ที่ 80 ปี กระทรวงมหาดไทยคาดการณ์ว่า ในปี 2560 นี้ คนสูงวัยหรือคนชรา ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ในไต้หวันจะมีสัดส่วนสูงถึง 14% ตามนิยามของสหประชาชาติ เรียกได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ และเมื่อถึงปี 2568 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า สัดส่วนคนชราในไต้หวันจะเพิ่มขึ้นเป็น 20.1% กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุด เมื่อคนสูงอายุเพิ่มขึ้น ความต้องการผู้อนุบาลมาดูแลก็เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ลูกหลานต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ จึงทำให้จำนวนผู้อนุบาลต่างชาติในไต้หวันพุ่งสูงขึ้นถึง 250,000 คนแล้ว

          ผู้อนุบาลต่างชาติที่เดินทางมาดูแลคนป่วยและคนสูงอายุในไต้หวัน อาจพักรวมกับนายจ้างในบ้านเดียวกัน หรือบางรายจะพักอยู่กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุตามลำพัง การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน โดยคนป่วยหรือผู้สูงอายุจะรักและพึ่งพาผู้อนุบาลต่างชาติยิ่งกว่าลูกหลานที่อาจมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว ขณะที่ผู้อนุบาลต่างชาติ แรกๆ อาจเป็นเพราะหน้าที่ แต่เมื่ออยู่นานๆ เกิดความผูกพัน ถือผู่ป่วยหรือผู้สูงอายุเสมือนเป็นญาติของตน และการดูแลที่เอาใจใส่ ทำให้นายจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ผู้อนุบาลดูแล เกิดความซาบซึ้งและประทับใจมองว่า ผู้อนุบาลต่างชาติทำหน้าที่ดูแลหรือมีความกตัญญูต่อพ่อแม่มากกว่าตนเสียด้วยซ้ำ ความชื่นชมนี้เอง ทำให้นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว บางคนยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งพี่น้องร่วมสายเลือดเลยทีเดียว

 

นายจ้างและผู้สูงอายุจำนวนมากมีความผูกพันและรักเอ็นดูผู้อนุบาลต่างชาติเสมือนเป็นลูกหลานเลยทีเดียว

 

          บริษัทจัดหางานหลายรายกล่าวว่า นายจ้างไต้หวันมีความเป็นมิตรและมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่านายจ้างชาติอื่น หากชื่นชมหรือประทับใจการทำงานของผู้อนุบาลต่างชาติ มักจะมอบเงินเป็นแสนให้แก่แรงงานของตนที่ทำงานครบสัญญา ไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้ว เพื่อนำกลับไปสร้างบ้าน หรือเป็นทุนรอนทำกิจการเลี้ยงครอบครัว บางรายดูแลแรงงานต่างชาติในยามที่เจ็บป่วย หรือยามที่คลอดลูกเสมือนเป็นญาติพี่น้องของตน ออกค่าใช้จ่ายรับสามีหรือลูกของคนงานให้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวัน มอบเงินเป็นทุนการศึกษาของลูก เป็นต้น และภาพคนงานต่างชาติซาบซึ้งในน้ำใจของนายจ้าง คุกเข่ากราบขอบคุณนายจ้าง หรือร้องไห้ร่ำลานายจ้าง ก็เป็นภาพที่พบเห็นได้เป็นประจำที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน

          กรณีของนายเฉินซงหย่ง นักแสดงรุ่นใหญ่ของไต้หวันที่อยู่เป็นโสดและสุขภาพไม่ดีในยามแก่ชรา ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อาศัยผู้อนุบาลอินโดนีเซียเป็นผู้คอยดูแลภารกิจประจำวันอย่างใกล้ชิด ผู้อนุบาลอินโดนีเซียเรียกนายเฉินว่าพ่อ นายเฉิงก็ถือผู้อนุบาลอินโดนีเซียที่ดูแลตนเสมือนลูกสาว นายเฉิงเคยมอบเงินแสนให้นำกลับไปสร้างบ้านให้ลูก และยังเตรียมเงินไว้จำนวน 2 ล้านเหรียญให้ผู้อนุบาลอินโดนีเซียรายนี้ นำกลับบ้านไปทำธุรกิจส่วนตัวเลี้ยงครอบครัว หลังจากทำงานครบสัญญา

          บริษัทจัดหางานเล่าว่า ที่นครเถาหยวน มีนายจ้างรายหนึ่งชื่นชมการทำงานของผู้อนุบาลอินโดนีเซีย ที่ดูแลเอาใจใส่คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาตอย่างดียิ่งกว่าตนเป็นเวลานานถึง 9 ปี ทุกครั้งที่กลับไปเยี่ยมครอบครัว นายจ้างนอกจากจัดการให้ทุกอย่าง ออกค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มอบเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว ยังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสร้อยทองให้ผู้อนุบาลนำกลับไปฝากสามีและลูกๆ ด้วย และช่วง 9 ปีที่ผ่านมา นายจ้างได้รับสามีและลูกของผู้อนุบาลรายนี้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวันแล้ว 2 ครั้ง โดยนายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

 

นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก

 

3. จับชายไต้หวันขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์ เอเย่นต์แรงงานฟิลิปปินส์วอนตำรวจอย่างส่งกลับประเทศ เพราะกลัวถูกยิงเป้า

          ตำรวจนครเกาสงทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกค้าที่เป็นลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ มีการฝึกเอเย่นต์ให้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ และหลอกล่อให้แรงงานฟิลิปปินส์มาเป็นเอเย่นต์ขายยา เพื่อตีสนิทและจำหน่ายยาเสพติดแก่เพื่อนร่วมชาติได้ง่าย และโคกราคายาเสพติดขึ้นอีกเท่าตัว แอมเฟตทามีนขนาด 3.75 กรัม ราคาทั่วไป 1,600 เหรียญไต้หวัน แต่ขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ 3,000 เหรียญ ตำรวจจับกุมหัวโจกของแก๊งนี้ พร้อมเอเย่นต์ขายยาที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ แรงงานฟิลิปปินส์รายนี้ หลังถูกจับกุม ผวาถูกส่งกลับประเทศโดนประหารชีวิต คุกเข่าวอนตำรวจอย่างส่งกลับ

          ตำรวจนครเกาสงแถลงว่า นายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่จบการศึกษาเพียงมัธยมต้น เคยเป็นจับกังอยู่แถวท่าเรือเฉียนเจิ้นในนครเกาสง แต่อาศัยที่เคยมีภรรยาและเคยมีแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์มาก่อน พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ได้บ้าง ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติด นอกจากขายให้กับชาวไต้หวันแล้ว ยังดึงแรงงานฟิลิปปินส์มาร่วมขายด้วย พุ่งเป้าไปที่ลูกค้าชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ และจะขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ในราคาแพงกว่าทั่วไปถึง 1 เท่าตัว หลังจากได้แจ้งเบาะแสจากพลเมืองดี ตำรวจได้จัดกำลังสอดส่องความเคลื่อนไหวของแก๊งค้ายาแก๊งนี้ จนเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา  ได้โอกาสบุกเข้าจับกุม นอกจากจับนายกู่ ผู้เป็นหัวโจกได้แล้ว ยังจับกุมลูกสมุนที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ชาย 2 หญิง 1 แรงงานฟิลิปปินส์ทั้ง 3 หลังถูกจับเกรงว่าจะถูกส่งกลับประเทศ ถึงกับคุกเข่าอ้อนวอนตำรวจว่า อย่างส่งพวกตนกลับประเทศ เพราะอาจถูกยิงเป้าที่บ้านเกิดก็ได้ เนื่องจากผู้นำฟิลิปปินส์คนใหม่ ได้แก่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต กำลังใช้มาตรการเด็ดขาด สังหารผู้ค้ายาเสพติด

          แต่ตำรวจไม่ฟังเสียง หลังสอบปากคำส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้อัยการดำเนินคดีต่อไป ซึ่งตามกฎหมายของไต้หวัน ผู้ค้ายาเสพติดจำพวกแอมเฟตทามีน ซึ่งในไต้หวันจัดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 2 จะถูกจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก 7 ปีขึ้นไป และหลังพ้นโทษแล้ว จะถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน

          สำหรับประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ที่แรงงานฟิลิปปินส์ผู้ค้ายาเสพติดหวาดกลัว เป็นผู้นำที่กำลังทำสงครามปรามปรามยาเสพติด เขาประกาศว่า ต้องการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากฟิลิปปินส์ เพราะถือเป็นภัยคุกคามที่กระทบชีวิตประชาชนร่วม 4 ล้านคน และมีผู้ถูกสังหารเสียชีวิตราว 6,000 คน นับตั้งแต่ผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้เดินหน้าทำสงครามปราบเสพติดเมื่อราว 6 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังมีนายหน้าค้ายาและผู้เสพอีกราว 1 ล้านคน เข้ามอบตัวกับทางการ ด้านประชาคมโลกต่างวิพากษ์วิจารณ์นโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เด็ดขาดของผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้ โดยนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนบางกลุ่มบอกว่า การที่นายดูแตร์เตสนับสนุนนโยบายจับตาย อาจทำให้เขาถูกศาลอาญาระหว่างประเทศฟ้องในคดีก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้      

 

ทะลายแก๊งค้ายาที่ขายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

 จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

ทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยมีพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

ลู่ผิง (ซ้าย) ประธานอาร์ทีไอให้การต้อนรับนายชิวฉุยเจิ้ง รองประธาน MAC (กลาง) ที่สถานีฯ

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 20 มี.ค. 60 ไต้หวันดัน ฉันทามติใหม่ แทนที่ ฉันทามติ 1992

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 20 มี.ค. 60 ไต้หวันดัน ฉันทามติใหม่ แทนที่ ฉันทามติ 1992

2017-03-20 11:55:00

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 20 มี.ค. 60

 

ไต้หวันดัน ฉันทามติใหม่ระหว่างช่องแคบไต้หวันแทนที่ ฉันทามติ 1992 

 

แสดงความคิดเห็นต่อรายการนี้ (tuei@rti.org.tw)

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
โจลิน ไช่อีหลิน (蔡依林)

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของอวี้เข่อเหวยในชุด 00:00 และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของอวี้เข่อเหวยในชุด 00:00 และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-03-19 23:30:00

 

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

-แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของอวี้เข่อเหวย (郁可唯)ในชุด 00:00 และข่าวบันเทิงไต้หวัน-โจลิน ไช่อีหลิน (蔡依林) เข้าห้องอัดเสียงทำอัลบั้มเพลงชุดใหม่แล้ว...

 

โจลิน ไช่อีหลิน (蔡依林) โพสภาพในห้องอัดเสียงฝากแฟนเพลงของเธอ

 

อวี้เข่อเหวย (郁可唯) และอัลบั้มเพลงชุด 00:00

More
มนุษย์เงินพ้อ เลิกงานแล้วยังต้องรับคำสั่งงานทางไลน์

รายการสโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560

รายการสโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560

2017-03-19 09:46:34

 

1. ทิ้งกระดาษชำระลงโถส้วมแทนถังขยะ การปฏิวัติวัฒนธรรมการเข้าห้องส้วมของชาวไต้หวัน

            การถ่ายอุจจาระเป็นภารกิจประจำวันของมนุษย์ เมื่อเสร็จภารกิจต้องทำความสะอาด คนไทยส่วนใหญ่ใช้น้ำล้าง แต่ในไต้หวันส่วนใหญ่ใช้กระดาษชำระ เมื่อเช็ดเสร็จจะทิ้งกระดาษชำระลงถังขยะ โดยจะมีถุงพลาสติกรองรับ เต็มแล้วก็มัดถุงให้แน่นและหิ้วไปทิ้งรถขยะ นั่นเป็นภารกิจที่เคยเป็นมา แต่เริ่มจากมิ.ย. ปีนี้เป็นต้นไป จะต้องเปลี่ยนแปลงสุขนิสัยและความเคยชินที่เคยปฏิบัติมา จากที่เคยทิ้งกระดาษชำระที่เช็ดก้นแล้วลงถังขยะ ต้องเปลี่ยนไปทิ้งลงโถส้วมแทน   

           เหตุผลคือ การทิ้งกระดาษชำระลงถังขยะ ก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นบ่อเกิดเชื้อโรค สร้างกลิ่นเหม็นและเป็นที่ดึงดูดยุงและแมลงวัน และยังมีกระบวนการกำจัดขยะที่ยากกว่า

 

นายหลี่อิ้งหยวน รมว. ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรณรงค์มาตรการทิ้งกระดาษชำระลงโถส้วมแทนถังขยะ

 

           ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไต้หวัน สาธารณรัฐจีนประกาศว่า จะรณรงค์การทิ้งกระดาษชําระลงในโถส้วม โดยให้ประชาชนเริ่มต้นจากที่บ้านก่อน เปลี่ยนแปลงสุขนิสัยในการเข้าห้องน้ำเสียใหม่ จากที่เคยทิ้งกระดาษชําระลงในถังขยะให้เปลี่ยนมาทิ้งลงโถส้วมแทน และได้ขอความร่วมมือไปยังทุกหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสวนสาธารณะให้เริ่มใช้มาตรการนี้ตั้งแต่เดือนมิ.ย.นี้

          นายหลี่อิ้งหยวน (李應元) รัฐมนตรีว่าการทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เคยประกาศต่อคณะกรรมาธิการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติเมื่อปลายปีที่แล้วว่า จะผลักดันมาตรการให้ประชาชนทิ้งกระดาษชำระลงในโถส้วม ได้รับทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านจากประชาชน ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดงานแถลงข่าวประกาศว่า จะเริ่มใช้นโยบายดังกล่าว โดยเชิญกระทรวงคมนาคม บริษัทรถไฟฟ้าความเร็วสูง บริษัทรถไฟฟ้า ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริษัทผู้ผลิตกระดาษชำระ ร่วมประชุมหารือเพื่อตอบรับนโยบายดังกล่าว

          นายหลี่อิ้งหยวนอ้างอิงผู้ว่าการกรุงปารีสที่เคยเน้นว่า "เมืองที่ได้ชื่อว่ามีอารยธรรมนั้น ชาวเมืองทุกคนจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาด" สมัยก่อนประชาชนมีแนวความคิดว่าการทิ้งกระดาษชําระลงในโถส้วมจะทำให้ส้วมตัน แต่จากการทดสอบแล้วพบว่า แต่ตามมาตรฐานการผลิตกระดาษชำระในปัจจุบัน เมื่อเปียกน้ำจะยุ่ยเปื่อยเป็นชิ้นเล็กๆ จึงขอรณรงค์ให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงสุขนิสัยด้วยการทิ้งกระดาษชําระลงในโถส้วมแทนการทิ้งลงถังขยะ

          อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนที่กังวลว่า หากการทำสะอาดไม่ได้ใช้กระดาษชำระ แต่เป็นกระดาษเช็ดมือ หรือกระดาษอื่นๆ ที่ย่อยสลายได้ยากกว่า จะก่อให้เกิดปัญหาท่อตัน ฯลฯ

 

เดือนมิ.ย.นี้เป็นต้นไป ส้วมสาธารณะและของหน่วยงานราชการทุกแห่งต้องทิ้งกระดาษชำระลงโถส้วมแทนถังขยะ

 

มาตรฐานการผลิตกระดาษชำระในปัจจุบัน เมื่อเปียกน้ำจะยุ่ยเปื่อยเป็นชิ้นเล็กๆ 

ยังมีผู้กังวลว่า หากทิ้งกระดาษเช็ดมือ หรือกระดาษอื่นๆ ที่ย่อยสลายยากกว่าลงโถส้วม จะทำให้ท่ออุดตัน

 

2. เลิกงานแล้ว ยังใช้ไลน์สั่งงาน ถูกตัดสินว่าสั่งให้ทำงานล่วงเวลา นายจ้างต้องจ่าย ค่าโอทีให้ลูกจ้างอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

         ไลน์ (Line) โปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ยอดฮิตจากญี่ปุ่น ที่นิยมใช้กันมากในไต้หวันและไทย ทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกและง่ายดายกว่าอดีตเป็นอย่างมาก และส่งผลให้การใช้โทรศัพท์ติดต่อกันลดน้อยลง ค่าโทรศัพท์ลดลง เพราะคนส่วนใหญ่หันมาใช้ไลน์และโปรแกรมสื่อสารอื่นๆ ที่ผ่านอินเตอร์เน็ท เพียงเข้าอินเตอร์เน็ทได้เป็นพอ เพราะฉะนั้น บัตรเติมเงินโทรศัพท์ที่นิยมใช้กันเมื่อ 2-3 ปีย้อนหลังที่แล้ว ขณะนี้แถบไม่มีคนซื้อใช้กันอีกแล้ว โดยมีบัตรเข้าเน็ทมาแทนที่

         แต่การติดต่อสารที่ง่ายและสะดวก ใช่ว่าจะจะเป็นเรื่องดีเสมอไป การติดต่อที่สะดวก ทำให้มนุษย์เงินเดือนจำนวนมากต้องลำบากใจ เพราะนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชามักจะสั่งงานทางไลน์ แม้จะเลิกงานไปแล้ว หรือในวันหยุดก็ตาม บังครั้งดึกดื่นค่อนคืนยังไลน์มาสั่งงาน ต่อไปนายจ้างประเภทนี้  ระวัง ต้องจ่ายค่าโอทีกันแล้ว

 

 

มนุษย์เงินพ้อ ชั่วโมงทำงานหน้าที่การงานท่วมหัว เลิกงานแล้วยังต้องรับคำสั่งทางไลน์จากนายจ้างอีก

 

         สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านแรงงานนครนิวไทเป  ได้ตัดสินคดีพิพาทที่พนักงานโรงงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ร้องเรียนนายจ้างว่า  หลังเลิกเงินแล้ว ยังมักจะได้รับคำสั่งงานทางไลน์จากนายจ้างเป็นประจำ จึงรวบรวมหลักฐานยื่นฟ้องต่อกองแรงงานนครนิวไทเป หลังรับเรื่องแล้ว กองแรงงานได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดำเนินการพิจารณา ผลการตัดสินคณะกรรมการฯ ออกมาแล้ว ให้นายจ้างจ่ายค่าโอทีไลน์สั่งงานรวม  1,365 นาที เมื่อคิดคำนวณจากค่าจ้างพื้นฐานขอพนักงานเดือนละ 25,200 เหรียญไต้หวัน ค่าโอทีตกนาทีละ 1.75 เหรียญ นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลารวม 2,598 เหรียญไต้หวัน

 

 

นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาที่ชอบสั่งงานทางไลน์หลังเลิกงาน เตรียมจ่ายค่าโที แม้คำสั่งเพียง 1 นาที ต้องจ่ายอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

 

3. ตอบจดหมายผู้ฟังจากประเทศไทยและในไต้หวัน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ นะครับ

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ห้องประชุมศาลรัฐธรรมนูญไต้หวัน

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 18 มี.ค. 60 ต้องไม่ยอมให้การแก้กฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนการแก้กฎหมายแรงงาน

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 18 มี.ค. 60 ต้องไม่ยอมให้การแก้กฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนการแก้กฎหมายแรงงาน

2017-03-18 14:41:53

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 18 มี.ค. 60

 

ต้องไม่ยอมให้การแก้กฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนการแก้กฎหมายแรงงาน

 

แสดงความคิดเห็นต่อรายการนี้ (tuei@rti.org.tw)

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
สวนสาธารณะไทจง สถานที่นัดพบยอดฮิตของแรงงานต่างติ

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

2017-03-18 06:58:06

 

1. สุดระอา! แรงงานต่างชาติทิ้งเศษขยะเกลื่อนสวนสาธารณะ กองแรงงานนครไทจงเอาจริงปรับหนัก 6,000 เหรียญไต้หวัน วันแรกโดนไปแล้ว 5 ราย

          สวนสาธารณะทั่วไต้หวันเป็นจุดนัดพบยอดฮิตของแรงงานต่างชาติ ในวันหยุดมักพบเห็นแรงงานต่างชาติจำนวนมากพากันไปยังสวนสาธารณะต่างๆ นั่งล้อมวงพูดคุยสนทนาและรับประทานอาหาร โดยเฉพาะสวนสาธารณะไทจง สถานการณ์รุนแรงสุด แรงงานเวียดนามและอินโดนีเซียนั่งเต็มสวน (อาจเป็นเพราะมีจำนวนมากที่สุด) ที่สำคัญหลังทานอาหารเสร็จแยกย้ายกันกลับโรงงานแล้ว ไม่มีการเก็บเศษอาหารและขยะ ทิ้งเกลื่อนตามสวน จนพนักงานดูแลความสะอาดบ่นอุบ ทำความสะอาดไม่หวาดไม่ไหว กองแรงงานนครไทจงเริ่มปรับหนักตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา วันแรกโดนไปแล้ว 5 ราย

 

 

 

ในวันหยุด เจ้าหน้าที่ต้องออกแจกแผ่นพับเตือนแรงงานต่างชาติ (ส่วนใหญ่เป็นเวียดนามและอินโดนีเซีย) อย่าทิ้งขยะเรี่ยราด

 

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขจะออกตรวจตราอย่างเข้มงวดในวันหยุด โดยเฉพาะช่วงรับเงินเดือนทุกวันที่ 10 ของเดือน

 

          กองแรงงานนครไทจงเตือนผ่าน Rti มาว่า ปัจจุบันสถานที่สาธารณะในนครไทจงทุกแห่ง ห้ามสูบบุหรี่ (รวมทั้งร้านค้า ร้านอาหาร สถานีรถไฟ สวนสาธารณะ สถานบันเทิงและสถานที่อื่นๆ) การสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะต้องระวางโทษปรับ 10,000 เหรียญไต้หวัน จึงต้องระมัดระวังอย่าสูบบุหรี่ในที่สถานที่สาธารณะอย่างเด็ดขาด ส่วนการทิ้งขยะในที่สาธารณะ และถ่ายปัสสาวะอุจจาระเรี่ยราด จะถูกลงโทษปรับเงินไม่เกิน 6,000 เหรียญไต้หวัน

          ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามสวนสาธารณะในวันหยุด โดยเฉพาะวันหยุดหลังวันที่ 10 ของเดือน ซึ่งเป็นวันจ่ายเงินเดือนของแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ เจ้าหน้าที่จะตรวจตราอย่างเข้มงวด

 

หลังประชาสัมพันธ์มาหลายเดือน เริ่มปรับเมื่อ 5 มี.ค. 60 วันแรกโดนไปแล้ว 5 ราย สูบบุหรี่ในที่สาธารณะปรับ 10,000 NT$ ทิ้งขยะปรับ 6,000 NT$

 

2. สิ้นคิด! คนงานไทยหลงคารมแก๊งค้ายาเสพติด ติดยาไอซ์งอมแงมโดนจับ 4 คน

          แก๊งค้ายาเสพติดขับแท๊กซี่บังหน้า ตระเวนออกหาลูกค้า โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติเพื่อจำหน่ายยาเสพติด โดยอ้างว่า ยาไอซ์ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่นและกระปี้กระเปร่า ขยันทำงาน ไม่มีเงินไม่เป็นไร เซ็นเชื่อไว้ก่อนค่อยจ่ายวันเงินเดือนออกก็ได้ ปรากฎว่าว่า มีแรงงานไทยจำนวนไม่น้อยหลงเชื่อคารม ซื้อยาไอซ์มาเสพ ติดกันงอมแงมจนโงหัวไม่ขึ้น โดนจับทั้งแก๊ง 5 คน พร้อมคนงานไทยที่เป็นลูกค้า 4 คน

 

รวบหัวหน้าแก๊งขับแท็กซี่บังหน้าหลอกขายยาเสพติดมอมเมาคนงานไทย (Cr: Liberty Times)

 

จับแก๊งขายยาเสพติดมอมเมาคนงานต่างชาติ คนงานไทยถูกจับ 4 คน

 

3. คุณวีรนันท์เล่าว่าตอนอยู่กับนายจ้างเก่า ท่านใจดีมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว แต่เมื่อย้ายมาอยู่กับนายจ้างใหม่ ผิดกันราวฟ้ากับดิน ทำงานหนักและต้องทำทุกอย่าง ยังไม่รู้ว่าจะอดทนต่อไปได้ไหม?

 

4. คุณเมษัณฑ์ ยกย่องกฎหมายการจ้างงานฉบับใหม่ที่อนุญาตให้แรงงานต่างชาติ เมื่อทำงานครบสัญญา 3 ปี ไม่ต้องเดินทางกลับบ้านไปทำเรื่องมาใหม่ ประหยัดค่าหัวคิวได้เป็นจำนวนมาก แต่ยังมีช่องโหว่ให้บริษัทจัดหางานหากินกับแรงงานต่างชาติได้ จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตราอย่างเข้มงวด แนะนำว่าใครเจอปัญหาในทำนองนี้ อย่างนิ่งนอนใจ ต้องร้องเรียน 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
Mayday อู่เย่ว์เทียน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday อู่เย่ว์เทียน ในเพลง 人生有限公司 (บริษัทชีวิตจำกัด) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday อู่เย่ว์เทียน ในเพลง 人生有限公司 (บริษัทชีวิตจำกัด) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-03-17 22:30:00

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปินสัปดาห์นี้

-ไปฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday อู่เย่ว์เทียน ในเพลง 人生有限公司 (บริษัทชีวิตจำกัด) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (Mayday ประกาศเตือนแฟนๆ เตรียมตอกบัตรทำงานกับคอนเสิร์ต"บริษัทชีวิตไม่จำกัด" ของพวกเขา)

 

Mayday อู่เย่ว์เทียน (五月天) กับอัลบั้มเพลงชุด 人生有限公司 (บริษัทชีวิตจำกัด)

More
คุณซุนเสี่ยวเยี่ยนกับเพื่อน

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่16 ก.พ. 60 - ชีวิตที่มีความสุข คือชีวิตที่ช่วยเหลือผู้อื่น

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่16 ก.พ. 60 - ชีวิตที่มีความสุข คือชีวิตที่ช่วยเหลือผู้อื่น

2017-03-24 20:31:47

สัปดาห์เป็นเรื่องราวของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมในการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้อื่น และช่วงติวสอบ TOCFL ข้อสอบการฟังระดับกลาง Band B อธิบายเนื้อหา (ครึ่งแรก) สำหรับตอบคำข้อ 48-50

More
ไต้จืออิ่งคว้าแชมป์ออลอิงแลนด์ 2017

ไต้จืออิ่งปราบน้องเมย์คว้าแชมป์ออลอิงแลนด์ 2017 มาครองอย่างยิ่งใหญ่

ไต้จืออิ่งปราบน้องเมย์คว้าแชมป์ออลอิงแลนด์ 2017 มาครองอย่างยิ่งใหญ่

2017-03-16 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

-ไต้จืออิ่งปราบน้องเมย์คว้าแชมป์ออลอิงแลนด์ 2017 มาครองอย่างยิ่งใหญ่

-จันหย่งหรานจับคู่ฮิงกิสส์ทะลุรอบตัดเชือกศึกบีเอ็นพี พาริบาส โอเพน ที่เมือง อินเดียน เวลล์ส ประเทศสหรัฐฯ 

 


ไต้จืออิ๋ง(ซ้าย) และ “เมย์” รัชนก (ขวา) ขณะรับเหรียญรางวัล

 

ไต้จืออิ๋ง นักแบดสาวไต้หวัน คว้าแชมป์โลกจากรายการ “โยเน็กซ์ ออลล์ อิงแลนด์”

More
สหรัฐแสดงความห่วงใยสิทธิประโยชน์ของผู้อนุบาลต่างชาติในไต้หวัน

รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

2017-03-16 08:58:25

 

1. สหรัฐเผยแพร่รายงานสิทธิมนุษยชนทั่วโลกปี 2559 ห่วงใยสิทธิประโยชน์แรงงานต่างชาติและผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน

          กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆ ประจำปี 2559 (Human Rights Reports for 2016) ซึ่งครอบคลุม 195 ประเทศ ใน 6 ภูมิภาคทั่วโลก โดยรายงานฯ กล่าวถึงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆ แบบไม่มีการจัดลำดับและไม่ระบุข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ในส่วนของไต้หวัน ไม่ได้ระบุว่ามีเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงแต่ประการใด แต่ได้แสดงความห่วงใยต่อปัญหาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะลูกเรือประมงและผู้อนุบาลในครัวเรือน รายงานยังระบุว่า ในไต้หวันยังมีสภาพการณ์เหยียดเชื้อชาติคู่สมรสที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนแผ่นดินใหญ่

 

รายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของสหรัฐแสดงความห่วงใยสิทธิประโยชน์ของผู้อนุบาลต่างชาติในไต้หวัน

 

          รายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ในส่วนที่เกี่ยวกับไต้หวัน ซึ่งมีความหนา 27 หน้าฉบับนี้ กล่าวว่า แรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน ยังปรากฏสภาพการณ์ถูกนายจ้างทำร้ายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม แม้ทางการจะมีระบบร้องทุกข์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่มักไม่ค่อยกล้าร้องเรียน เนื่องจากกลัวถูกนายจ้างยกเลิกสัญญาต้องเดินทางกลับประเทศ ไม่สามารถหาเงินใช้หนี้ที่จ่ายเป็นค่าบริการจัดหางานแก่บริษัทจัดหางานได้ รายงานกล่าวว่า ปัจจุบัน แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานที่ไต้หวันมีจำนวนมากกว่า 600,000 คน ส่วนใหญ่มาจากอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์และไทย ในด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ ยังมีนายจ้างไต้หวันจำนวนหนึ่ง ไม่ได้จ่ายค่าจ้างทำงานล่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รายงานฉบับนี้ อ้างอิงรายงานการตรวจสอบทางด้านแรงงานประจำปีพ.ศ. 2558 ของกระทรวงแรงงานไต้หวันที่กล่าวว่า มีนายจ้างประมาณ 30% ฝ่าฝืนกฎหมายมาตรฐานแรงงาน

 

สหรัฐอเมริกาแสดงความห่วงใยสิทธิประโยชน์ของลูกเรือประมงต่างชาติในไต้หวัน

 

          ด้านปัญหาการเหยียดเชื้อชาติ การใช้ความรุนแรงและการค้ามนุษย์ รายงานฉบับนี้กล่าวว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 สัดส่วนของแรงงานต่างชาติ คู่สมรสต่างชาติและจีนแผ่นดินใหญ่ในไต้หวัน สูงถึงร้อยละ 2 ของประชากรทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่สมรสต่างชาติและจีนแผ่นดินใหญ่ ตกเป็นเป้าหมายของการเหยียดเชื้อชาติ ทั้งในครอบครัวและนอกบ้าน

 

รายงานของสหรัฐอเมริการะบุว่า คู่สมรสต่างชาติและจีนแผ่นดินใหญ่ในไต้หวันยังถูกเหยียดเชื้อชาติ

  

          ต่อรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฉบับข้างต้น นายหลิน เห้อหมิง โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีของไต้หวันแถลงว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลได้พยายามผลักดันกฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติหลายฉบับ เช่น ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ลดชั่วโมงการทำงานลงเหลือสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง เพิ่มวันหยุดประจำสัปดาห์เป็น 2 วัน และยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติจะต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย 1 วัน หลังจากทำงานครบสัญญา 3 ปี ฯลฯ นอกจากมาตรการเหล่านี้แล้ว ในอนาคต รัฐบาลยังจะยกระดับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้รับค่าจ้างและสวัสดิการเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอย่างต่อเนื่อง

 

          รายงานยังได้กล่าวถึงสัดส่วนการเข้าร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งของสตรีไต้หวันว่า เพิ่มมากขึ้น โดยไต้หวันมีประธานาธิบดีหญิงคนแรก คือประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน  ขณะที่สัดส่วนของสมาชิกสภานิติบัญญัติเพศหญิงทำลายสถิติสูงถึง 38% ในจำนวนนี้ ยังประกอบด้วย ส.ส. หญิง ซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่คนแรกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้สตรีไต้หวันจะมีสัดส่วนเข้าร่วมการเมืองมากขึ้น แต่รายงานฉบับนี้ อ้างอิงคำวิพากษ์วิจารณ์ของกลุ่มเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศในไต้หวันที่ว่า อัตราส่วนของรัฐมนตรีเพศหญิงในคณะรัฐบาลที่นำโดยประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน มีสัดส่วนต่ำที่สุด ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 เป็นต้นมา

 

          ทั้งนี้ รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ทั่วโลกประจำปี 2559 ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกา ได้จัดให้ไต้หวันอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 1 หรือระดับ Tier 1 หมายถึงเป็นประเทศที่ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ในการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายการต่อต้านการค้ามนุษย์ติดต่อกันเป็นปีที่ 7

 

นายหลิน เห้อหมิง โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันโต้ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง

 

2. กระทรวงแรงงานไต้หวันเผย แรงงานต่างชาติหลบหนีกว่า 50,000 คน ยังคงลอยนวลทำงานอย่างผิดกฎหมายอยู่ในไต้หวัน

 

          กรณีที่สหรัฐอเมริกาออกรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของทั่วโลกประจำปี 2559 โดยระบุว่าในส่วนของไต้หวัน ปัญหาที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไขคือ การเหยียดเชื้อชาติ ด้านกระทรวงแรงงานของไต้หวันออกมาเปิดเผยว่า ณ วันที่ 31 ม.ค. ที่ผ่านมา ในไต้หวันมีแรงงานต่างชาติหลบหนีนายจ้าง กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและยังไม่ถูกตรวจพบจับกุม 53,302 คน ในขณะที่ปีที่แล้วมีแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ถูกตรวจพบจับกุมและส่งกลับประเทศ 20,678 คน อัตราส่วนการหลบหนีของแรงงานต่างชาติอยู่ที่ร้อยละ 4 หรือแรงงานต่างชาติทุก 100 คน จะมี 4 คนที่หลบหนีออกไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย โดยในจำนวนแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายกว่า 50,000 คน เป็นแรงงานเวียดนามมากที่สุด 25,883 คน รองลงมาได้แก่อินโดนีเซีย 23,974 คน อันดับ 3 ฟิลิปปินส์ 2,555 คน อันดับสุดท้ายแรงงานไทย หลบหนีและยังไม่ถูกตรวจพบ จำนวน 889 คน และในจำนวนแรงงานไทยผิดกฎหมาย เป็นผู้หญิง152 คน ผู้ชาย 737 คน

 

อัตราส่วนการหลบหนีของแรงงานต่างชาติอยู่ที่ร้อยละ 4 หรือทุก 100 คน จะมี 4 คนที่หลบหนีออกไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย

 

          สื่อสิ่งพิมพ์ในไต้หวันรายงานว่า สาเหตุของการหลบหนี มาจากหลายปัจจัย เช่น ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากนายจ้าง หรือบริษัทจัดหางาน ถูกหักค่าจ้าง ถูกกักกัน ขูดรีด เป็นต้น บีบให้แรงงานต่างชาติจำต้องหลบหนีออกไปจากนายจ้างเดิม ที่สำคัญ มีนายหน้าเถื่อนบางรายคอยปล่อยข่าวผ่านล่ามหรือคู่สมรสต่างชาติให้แรงงานต่างชาติตาโตว่า หนีออกจากนายจ้างไปทำงานข้างนอก จะมีรายได้เพิ่มขึ้น 2-3 เท่าของที่เดิม ช่วงแรกๆ อาจจะยังไม่เชื่อ แต่เมื่อโน้มน้าวบ่อยๆ เข้า ทำให้แรงงานต่างชาติค่อยๆ หลงเชื่อ และเมื่อหลบหนีไปแล้ว นายหน้าเถื่อนยังเป็นผู้ควบคุมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ส่งให้ไปทำงานกับนายจ้างที่ต้องการแต่ไม่มีสิทธิ์จะยื่นขอว่าจ้างแรงงานต่างชาติได้ รับเงินค่านายหน้าทั้งจากแรงงานต่างชาติและนายจ้าง แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเหล่านี้ แม้จะถูกหักเงิน หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ ก็ไม่กล้าที่จะร้องเรียน เพราะรู้ดีว่า ตัวเองผิดกฎหมาย

    

          กลุ่ม NGO กล่าวเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาว่า ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้สูงขึ้น เพื่อจูงใจให้แรงงานต่างชาติอยู่ทำงานกับนายจ้างเดิมต่อไป ไม่คิดที่จะหลบหนีออกไปหางานทำอย่างผิดกฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจากแรงงานต่างชาติที่หลบหนี ส่วนใหญ่มีสาเหตุสำคัญมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ กล่าวคือต้องการหาเงินได้มากขึ้น ปรับปรุงเงื่อนไขทางด้านแรงงาน ให้แรงงานต่างชาติมีโอกาสทำงานล่วงเวลาเพิ่มขึ้น และมีสิทธิโอนย้ายหรือเปลี่ยนนายจ้างใหม่อย่างเสรี หากทำได้เช่นนี้ ปัญหาการหลบหนีของแรงงานต่างชาติจะลดน้อยลง

 

         ก่อนหน้านี้ ตำรวจสามารถทะลายและจับกุมแก๊งค้ามนุษย์หลายกลุ่ม ซึ่งมักใช้หลอกลวงแรงงานต่างชาติว่า จะได้รับค่าจ้างเดือนละ 30,000-40,000 เหรียญ ปรากฏว่ามีแรงงานต่างชาติจำนวนหนึ่งหลงเชื่อ หนีออกจากโรงงาน ไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย ตามที่แก๊งค้ามนุษย์แนะนำ อย่างก่อนหน้านี้ มีคดีที่แรงงานอินโดนีเซียเพศหญิง 21 คน ชาย 7 คน หลงคารมแก๊งค้ามนุษย์ หลบหนีออกจากนายจ้างเดิมกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย แต่เมื่อหนีออกไปแล้ว ถูกส่งไปทำงานตามฟาร์มเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ สวนดอกไม้ บ่อเลี้ยงปลา ฟาร์มเลี้ยงหมู ไก่ และโรงงานปั้มโลหะเป็นต้น โดยมากจะตั้งอยู่ตามชนบทของไทจง หนานโถว จางฮั่ว หยุนหลินและเจียยี่ นอกจากนี้ หากเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดี จะถูกบังคับไปขายประเวณี แต่ค่าแรงที่ได้รับในแต่ละเดือน จะถูกหักค่านายหน้าเดือนละ 6,000-9,000 เหรียญ นอกจากนี้ ยังมีรายการหักเงินอีกสารพัด จนทำให้แต่ละเดือนได้รับค่าจ้างจริงเพียง 6,000 เหรียญเท่านั้น และค่าจ้างดังกล่าว ใช่ว่าจะได้รับเงินสดทันที มักจะค้างจ่ายเป็นประจำ บางคนถูกติดค้างเป็นเวลาร่วมครึ่งปี จะหลบหนีไปที่อื่นก็ไม่มีที่ไป ประกอบกับถูกควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่มีโอกาสหลบหนี จะทวงถามหรือร้องเรียนก็ไม่กล้า เพราะตัวเองผิดกฎหมายกลัวโดนจับส่งกลับประเทศ นอกจากนี้ ยังกลัววิธีการเชือดไก่ให้ลิงดูของกลุ่มนอกกฎหมายแก๊งนี้ หากมีคนงานคนใด ส่ออาการจะหลบหนีหรือกระด้างกระเดื่อง จะถูกจับใส่รถ ไปโยนทิ้งไว้บริเวณใกล้สถานีตำรวจ แล้วโทรแจ้งตำรวจว่าเป็นแรงงานผิดกฎหมาย จนแรงงานในความควบคุมหวาดกลัว ไม่กล้าฮึดสู้ ต้องทนทุกข์ทรมานถูกขูดรีดหยาดเหงื่อต่อไป ดังนั้นเมื่อมีตำรวจบุกทะลายรังแก๊งค้ามนุษย์กลุ่มนี้ แรงงานผิดกฎหมายแต่ละ จึงรู้สึกดีใจและมีความหวังขึ้นมาทันที โฆษกตำรวจแถลงว่า แก๊งค้ามนุษย์แก๊งนี้ ทำธุรกิจนายหน้าเถื่อนมานานถึง 14 ปีแล้ว รายได้จากการขูดรีดแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไม่ต่ำกว่า 10 ล้านเหรียญไต้หวัน

 

แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในไต้หวันมีจำนวนกว่า 50,000 คน เป็นแรงงานเวียดนามมากที่สุด 25,883 คน

 

          ต่อปัญหาการหลบหนีของแรงงานต่างชาติที่มีอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองวิเคราะห์ว่า แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน ส่วนใหญ่ต้องแบกรับภาระหนี้สิน จากการกู้ยืมเงินมาจ่ายเป็นค่าบริการจัดหางานหรือค่าหัวคิว เช่นคนงานเวียดนามและอินโดนีเซีย จะอยู่ที่ประมาณ 150,000 เหรียญไต้หวัน เมื่อเดินทางมาทำงาน รายได้ในแต่ละเดือนหลังหักค่างวดเงินกู้ที่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเดือนละ 10,000-15,000 เหรียญ อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เหลือเงินส่งบ้านไม่เท่าไหร่ จึงเป็นแรงจูงใจให้หลบหนีไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย และนี่ก็เป็นสาเหคุหลักที่ทำให้อัตราการหลบหนีโดยเฉพาะของแรงงานเวียดนามและอินโดนีเซียอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ กฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปีที่แล้ว อนุญาตให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่เข้ามอบตัว ไม่ต้องถูกกักกัน หลังเข้ามอบตัวแล้ว สามารถอยู่ในไต้หวันได้อย่างอิสระเป็นเวลานาน 30 วัน ก็มีส่วนทำให้นายจ้างและแรงงานผิดกฎหมาย ไม่เกรงกลัวกฎหมาย หลบหนีและมีสภาพการณ์จ้างแรงงานผิดกฎหมายมากขึ้น

 

         แรงงานหลบหนีนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย นอกจากจะไร้หลักประกันทั้งด้านการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนการรักษาพยาบาลแล้ว ยังตกเป็นเหยื่อของแก๊งนอกกฎหมายได้ง่าย ทั้งนี้เพราะแก๊งนอกกฎหมายเหล่านี้ อาศัยจุดอ่อนเรื่องสถานะผิดกฎหมายของแรงงานต่างชาติที่หลบหนีนายจ้าง ที่ไม่กล้าแจ้งความหรือร้องเรียน จึงมักจะตกเป็นเหยื่อถูกควบคุมกักขังและใช้แรงงานเยี่ยงทาส ใครที่คิดจะหลบหนี ขอให้ทบทวนให้ดี

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
เกษตรกรเมืองผิงตงสามารถปลูกมะเขือเทศไข่มุกสีดำด้วยการพัฒนาพันธุ์เอง

ที่นี่ไต้หวัน – 15 มี.ค. 2560 – มะเขือเทศสีดำ

ที่นี่ไต้หวัน – 15 มี.ค. 2560 – มะเขือเทศสีดำ

2017-03-16 19:24:45

          น่าทึ่ง! เกษตรกรไต้หวันสามารถปลูกมะเขือเทศไข่มุกสีดำลูกโตๆ ได้ด้วยการพัฒนาพันธุ์เอง ราคาท้องตลาดกก.ละ 250 เหรียญไต้หวัน

 

 

 

 

เกษตรกรเมืองผิงตงสามารถปลูกมะเขือเทศไข่มุกสีดำลูกโตๆ ราคากก.ละ 250 เหรียญไต้หวันได้ด้วยการพัฒนาพันธุ์เอง

More
ปฏิรูประบบบำนาญแห่งชาติไต้หวัน ยังมีคนต้านไม่น้อย เพราะจะถูกปรับลดเงินบำนาญลง

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 15 มี.ค. 60 ปฏิรูประบบบำนาญแห่งชาติ จับตาสภาสอบคัดเลือกดันกฎหมายตามกำหนดเวลา?

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 15 มี.ค. 60 ปฏิรูประบบบำนาญแห่งชาติ จับตาสภาสอบคัดเลือกดันกฎหมายตามกำหนดเวลา?

2017-03-15 11:55:00

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 15 มี.ค. 60

 

ปฏิรูประบบบำนาญแห่งชาติ จับตาสภาสอบคัดเลือกดันกฎหมายตามกำหนดเวลา?

 

แสดงความคิดเห็นต่อรายการนี้ (tuei@rti.org.tw)

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์

More
อันดับ 9 ขนมไส้ครีม และไส้ถั่วแดง

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 13 มี.ค. 60 - อาหารในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่คนไต้หวันชื่นชอบ ตอนที่ 1

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 13 มี.ค. 60 - อาหารในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่คนไต้หวันชื่นชอบ ตอนที่ 1

2017-03-24 20:07:57

 สัปดาห์นี้พาไปติดดาวคนไต้หวันชื่นชอบอาหารอะไร เวลาไปตลาดไนท์มาร์เก็ต อันดับ 6-10

 

อันดับ 6 ขนมบอลมันเทศ (ขนมไข่นกกระทา) 地瓜球 ตี้กวาฉิว 

 

 

อันดับ 7 ทาโกะยากิ 章魚燒 จางอวี๋เซา

 

 

 อันดับ 8 นมมะละกอ  木瓜牛奶 มู่กวาหนิวไหน่

 

 

อันดับ 9 ขนมไส้ครีม และไส้ถั่วแดง 車輪餅 เชอหลุนปิ่ง

 

 

 อันดับ 10 ข้าวโพดปิ้ง 烤玉米 เข่าอวี้หมี่

 

More