QR Code
รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ขุนพล แรงงานไทย (B)
2017-04-20
 • การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน
 • นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก
 • นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว ยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งเครือญาติในสายเลือดเลยทีเดียว
 • ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$
 • จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

1. กระทรวงแรงงานไต้หวัน ปรับลดค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติในปีที่ 4 เป็นต้นไป ไม่เกิน 1,500 เหรียญไต้หวัน

          ในอดีตแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญา 3 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศไปทำเรื่องกลับเข้ามารอบใหม่ นอกจากต้องเสียค่าบริการจัดหางานหรือที่รู้จักกันในนามค่าหัวคิวครั้งใหม่แก่บริษัทจัดหางานไทยแล้ว เมื่อเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน แม้จะกลับมาทำงานกับนายจ้างรายเดิม บริษัทจัดหางานจำนวนไม่น้อยกจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนเสมือนคนงานใหม่ คือเริ่มที่ปีแรก 1,800 เหรียญไต้หวัน ปีที่ 2 เก็บเดือนละ 1,700 เหรียญ และปีที่ 3 ถึงจะเก็บเดือนละ 1,500 เหรียญ แต่หลังจากมีการแก้กฎหมายการจ้างงาน ยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย 1 วันหลังทำงานครบ 3 ปี อนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ โดยแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิม จะเสียค่าบริการให้แก่บริษัทจัดหางานเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน แต่แรงงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายใหม่ บริษัทจัดหางานจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน 1,800 เหรียญไต้หวัน เหมือนแรงงานที่เดินทางมาใหม่

          อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศมาตรฐานการจัดเก็บค่าบริการของบริษัทจัดหางานฉบับใหม่ กำหนดให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปี ไม่ได้เดินทางกลับประเทศ ไม่ว่าจะต่อสัญญาในไต้หวันกับนายจ้างเดิมหรือกับนายจ้างรายใหม่ เสียค่าบริการรายเดือนไม่เกิน 1,500 เหรียญ กระทรวงแรงงานให้เหตุผลว่า แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปีและทำงานในไต้หวันต่อไป ไม่ว่าจะทำงานกับนายจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในไต้หวันแล้ว โอกาสที่จะเรียกใช้บริการหรือขอคำปรึกษาจากบริษัทจัดหางานมีไม่มากเหมือนอย่างในช่วงแรกที่เดินทางมาถึง ประกอบกับไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ ทำให้บริษัทจัดหางานไม่ต้องช่วยทำเรื่องกลับประเทศ ไม่ต้องรับ-ส่งที่สนามบิน ฯลฯ ดังนั้น จึงอนุญาตให้บริษัทจัดหางานเรียกรับค่าบริการรายเดือนจากแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ ไม่ว่าจะกับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ ไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน หรือพูดง่ายๆ คือ แรงงานต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป จะเสียค่าบริการรายเดือนเท่ากับที่เสียในปีที่ 3 หรือไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน

 

แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$

 

2. นายจ้างไต้หวันชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ มอบเงินล้านให้เป็นทุนทำธุรกิจที่บ้าน

          สังคมไต้หวันนับวันจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนไต้หวันในปัจจุบันอยู่ที่ 80 ปี กระทรวงมหาดไทยคาดการณ์ว่า ในปี 2560 นี้ คนสูงวัยหรือคนชรา ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ในไต้หวันจะมีสัดส่วนสูงถึง 14% ตามนิยามของสหประชาชาติ เรียกได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ และเมื่อถึงปี 2568 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า สัดส่วนคนชราในไต้หวันจะเพิ่มขึ้นเป็น 20.1% กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุด เมื่อคนสูงอายุเพิ่มขึ้น ความต้องการผู้อนุบาลมาดูแลก็เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ลูกหลานต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ จึงทำให้จำนวนผู้อนุบาลต่างชาติในไต้หวันพุ่งสูงขึ้นถึง 250,000 คนแล้ว

          ผู้อนุบาลต่างชาติที่เดินทางมาดูแลคนป่วยและคนสูงอายุในไต้หวัน อาจพักรวมกับนายจ้างในบ้านเดียวกัน หรือบางรายจะพักอยู่กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุตามลำพัง การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน โดยคนป่วยหรือผู้สูงอายุจะรักและพึ่งพาผู้อนุบาลต่างชาติยิ่งกว่าลูกหลานที่อาจมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว ขณะที่ผู้อนุบาลต่างชาติ แรกๆ อาจเป็นเพราะหน้าที่ แต่เมื่ออยู่นานๆ เกิดความผูกพัน ถือผู่ป่วยหรือผู้สูงอายุเสมือนเป็นญาติของตน และการดูแลที่เอาใจใส่ ทำให้นายจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ผู้อนุบาลดูแล เกิดความซาบซึ้งและประทับใจมองว่า ผู้อนุบาลต่างชาติทำหน้าที่ดูแลหรือมีความกตัญญูต่อพ่อแม่มากกว่าตนเสียด้วยซ้ำ ความชื่นชมนี้เอง ทำให้นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว บางคนยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งพี่น้องร่วมสายเลือดเลยทีเดียว

 

นายจ้างและผู้สูงอายุจำนวนมากมีความผูกพันและรักเอ็นดูผู้อนุบาลต่างชาติเสมือนเป็นลูกหลานเลยทีเดียว

 

          บริษัทจัดหางานหลายรายกล่าวว่า นายจ้างไต้หวันมีความเป็นมิตรและมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่านายจ้างชาติอื่น หากชื่นชมหรือประทับใจการทำงานของผู้อนุบาลต่างชาติ มักจะมอบเงินเป็นแสนให้แก่แรงงานของตนที่ทำงานครบสัญญา ไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้ว เพื่อนำกลับไปสร้างบ้าน หรือเป็นทุนรอนทำกิจการเลี้ยงครอบครัว บางรายดูแลแรงงานต่างชาติในยามที่เจ็บป่วย หรือยามที่คลอดลูกเสมือนเป็นญาติพี่น้องของตน ออกค่าใช้จ่ายรับสามีหรือลูกของคนงานให้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวัน มอบเงินเป็นทุนการศึกษาของลูก เป็นต้น และภาพคนงานต่างชาติซาบซึ้งในน้ำใจของนายจ้าง คุกเข่ากราบขอบคุณนายจ้าง หรือร้องไห้ร่ำลานายจ้าง ก็เป็นภาพที่พบเห็นได้เป็นประจำที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน

          กรณีของนายเฉินซงหย่ง นักแสดงรุ่นใหญ่ของไต้หวันที่อยู่เป็นโสดและสุขภาพไม่ดีในยามแก่ชรา ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อาศัยผู้อนุบาลอินโดนีเซียเป็นผู้คอยดูแลภารกิจประจำวันอย่างใกล้ชิด ผู้อนุบาลอินโดนีเซียเรียกนายเฉินว่าพ่อ นายเฉิงก็ถือผู้อนุบาลอินโดนีเซียที่ดูแลตนเสมือนลูกสาว นายเฉิงเคยมอบเงินแสนให้นำกลับไปสร้างบ้านให้ลูก และยังเตรียมเงินไว้จำนวน 2 ล้านเหรียญให้ผู้อนุบาลอินโดนีเซียรายนี้ นำกลับบ้านไปทำธุรกิจส่วนตัวเลี้ยงครอบครัว หลังจากทำงานครบสัญญา

          บริษัทจัดหางานเล่าว่า ที่นครเถาหยวน มีนายจ้างรายหนึ่งชื่นชมการทำงานของผู้อนุบาลอินโดนีเซีย ที่ดูแลเอาใจใส่คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาตอย่างดียิ่งกว่าตนเป็นเวลานานถึง 9 ปี ทุกครั้งที่กลับไปเยี่ยมครอบครัว นายจ้างนอกจากจัดการให้ทุกอย่าง ออกค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มอบเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว ยังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสร้อยทองให้ผู้อนุบาลนำกลับไปฝากสามีและลูกๆ ด้วย และช่วง 9 ปีที่ผ่านมา นายจ้างได้รับสามีและลูกของผู้อนุบาลรายนี้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวันแล้ว 2 ครั้ง โดยนายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

 

นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก

 

3. จับชายไต้หวันขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์ เอเย่นต์แรงงานฟิลิปปินส์วอนตำรวจอย่างส่งกลับประเทศ เพราะกลัวถูกยิงเป้า

          ตำรวจนครเกาสงทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกค้าที่เป็นลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ มีการฝึกเอเย่นต์ให้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ และหลอกล่อให้แรงงานฟิลิปปินส์มาเป็นเอเย่นต์ขายยา เพื่อตีสนิทและจำหน่ายยาเสพติดแก่เพื่อนร่วมชาติได้ง่าย และโคกราคายาเสพติดขึ้นอีกเท่าตัว แอมเฟตทามีนขนาด 3.75 กรัม ราคาทั่วไป 1,600 เหรียญไต้หวัน แต่ขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ 3,000 เหรียญ ตำรวจจับกุมหัวโจกของแก๊งนี้ พร้อมเอเย่นต์ขายยาที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ แรงงานฟิลิปปินส์รายนี้ หลังถูกจับกุม ผวาถูกส่งกลับประเทศโดนประหารชีวิต คุกเข่าวอนตำรวจอย่างส่งกลับ

          ตำรวจนครเกาสงแถลงว่า นายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่จบการศึกษาเพียงมัธยมต้น เคยเป็นจับกังอยู่แถวท่าเรือเฉียนเจิ้นในนครเกาสง แต่อาศัยที่เคยมีภรรยาและเคยมีแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์มาก่อน พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ได้บ้าง ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติด นอกจากขายให้กับชาวไต้หวันแล้ว ยังดึงแรงงานฟิลิปปินส์มาร่วมขายด้วย พุ่งเป้าไปที่ลูกค้าชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ และจะขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ในราคาแพงกว่าทั่วไปถึง 1 เท่าตัว หลังจากได้แจ้งเบาะแสจากพลเมืองดี ตำรวจได้จัดกำลังสอดส่องความเคลื่อนไหวของแก๊งค้ายาแก๊งนี้ จนเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา  ได้โอกาสบุกเข้าจับกุม นอกจากจับนายกู่ ผู้เป็นหัวโจกได้แล้ว ยังจับกุมลูกสมุนที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ชาย 2 หญิง 1 แรงงานฟิลิปปินส์ทั้ง 3 หลังถูกจับเกรงว่าจะถูกส่งกลับประเทศ ถึงกับคุกเข่าอ้อนวอนตำรวจว่า อย่างส่งพวกตนกลับประเทศ เพราะอาจถูกยิงเป้าที่บ้านเกิดก็ได้ เนื่องจากผู้นำฟิลิปปินส์คนใหม่ ได้แก่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต กำลังใช้มาตรการเด็ดขาด สังหารผู้ค้ายาเสพติด

          แต่ตำรวจไม่ฟังเสียง หลังสอบปากคำส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้อัยการดำเนินคดีต่อไป ซึ่งตามกฎหมายของไต้หวัน ผู้ค้ายาเสพติดจำพวกแอมเฟตทามีน ซึ่งในไต้หวันจัดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 2 จะถูกจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก 7 ปีขึ้นไป และหลังพ้นโทษแล้ว จะถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน

          สำหรับประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ที่แรงงานฟิลิปปินส์ผู้ค้ายาเสพติดหวาดกลัว เป็นผู้นำที่กำลังทำสงครามปรามปรามยาเสพติด เขาประกาศว่า ต้องการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากฟิลิปปินส์ เพราะถือเป็นภัยคุกคามที่กระทบชีวิตประชาชนร่วม 4 ล้านคน และมีผู้ถูกสังหารเสียชีวิตราว 6,000 คน นับตั้งแต่ผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้เดินหน้าทำสงครามปราบเสพติดเมื่อราว 6 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังมีนายหน้าค้ายาและผู้เสพอีกราว 1 ล้านคน เข้ามอบตัวกับทางการ ด้านประชาคมโลกต่างวิพากษ์วิจารณ์นโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เด็ดขาดของผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้ โดยนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนบางกลุ่มบอกว่า การที่นายดูแตร์เตสนับสนุนนโยบายจับตาย อาจทำให้เขาถูกศาลอาญาระหว่างประเทศฟ้องในคดีก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้      

 

ทะลายแก๊งค้ายาที่ขายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

 จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

ทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยมีพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

จวงจี๋เซิง

จวงจี๋เซิง คว้าแชมป์เทนนิส ATP Challenger ที่ซานฟรานซิสโก

จวงจี๋เซิง คว้าแชมป์เทนนิส ATP Challenger ที่ซานฟรานซิสโก

2018-02-15 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

-จวงจี๋เซิง คว้าแชมป์เทนนิส ATP Challenger ที่ซานฟรานซิสโก

-หวงอวี้ถิงได้อันดับที่ 20 ในการแข่งขัน Speed Skating ระยะ 1,000 ม. ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว

More
น่ายินดี! รัฐบาลไต้หวันตั้งเป้าปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 30,000 เหรียญไต้หวันภายใน 4-6 ปี

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

2018-02-15 08:10:00

 

      1. แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวัน ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายมาตรฐานแรงงาน เช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่น เมื่อมีปัญหาด้านความเป็นอยู่หรือการทำงาน ยังสามารถโทรศัพท์ปรึกษาหรือขอรับความช่วยเหลือได้จากสายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955 หรือกองแรงงานท้องที่ กระทรวงแรงงานไต้หวัน ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ให้แรงงานต่างชาติได้รับทราบ โดยผ่านสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุและจัดพิมพ์เป็นคู่มือแรงงานต่างชาติฉบับภาษาต่างๆ เนื้อหามีเรื่องสิทธิประโยชน์และสิ่งควรรู้สำหรับแรงงานต่างชาติในไต้หวันทุกคน ท่านใดต้องการ เขียนอีเมล์โดยระบุที่อยู่เป็นภาษาจีน (สำหรับท่านที่อยู่ในไต้หวัน) ไปที่ thai@rti.org.tw เราจะจัดส่งให้ฟรี

 

คู่มือแรงงานต่างชาติฉบับภาษาไทย บรรจุเนื้อหาสิทธิประโยชน์และสิ่งควรรู้สำหรับแรงงานต่างชาติในไต้หวัน

 

การ์ดพกติดตัวแนะนำสายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955

 

บัตรแสดงความห่วงใยจากศูนย์บริการแรงงานต่างชาติ ณ ท่าอากาศยาน

 

      2. เทศกาลตรุษจีนปีนี้ เริ่มตั้งแต่ 15-20 ก.พ. หยุดยาว 6 วัน แนะนำให้แรงงานไทยใช้เวลานี้พักผ่อนหรือเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ แต่ควรศึกษาวิธีการเดินทางให้เรียบร้อย รวมถึงต้องพกใบถิ่นที่อยู่หรือ ARC และเบอร์โทรติดต่อของนายจ้าง หัวหน้างาน หรือล่าม ฯลฯ เพื่อป้องกันเกิดเหตุจำเป็นและฉุกเฉิน และควรหลีกเลี่ยงไปยังสถานที่มีแรงงานต่างชาติชุมนุมจำนวนมากหรือมีการดื่มสุรา ป้องกันเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุ

 

 

 หยุดยาวเทศกาลตรุษจีนเริ่มแล้ว ตั้งแต่ 15-20 ก.พ. นี้

 

แนะนำให้แรงงานไทยถือโอกาสช่วงหยุดยาวออกไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในภาพเป็นเจดีย์ฉือเอิน (慈恩塔) ที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

      3. น่ายินดี! รัฐบาลไต้หวันตั้งเป้าปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 30,000 เหรียญไต้หวันภายใน 4-6 ปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ต่อแต่นี้ไป ในไต้หวันน่าจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นประจำทุกปี และอาจปรับขึ้นในอัตราส่วนที่สูงพอสมควร

 

 น่ายินดี! รัฐบาลไต้หวันตั้งเป้าปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 30,000 เหรียญไต้หวันภายใน 4-6 ปี

 

      4. แรงงานเวียดนามขัดขืนการจับกุมถูกตำรวจยิงเสียชีวิต ตำรวจที่ยิงแรงงานต่างชาติรายนี้ถูกอัยการสั่งฟ้องดำเนินคดี ข้อหาทำเกินกว่าเหตุ เนื่องจากแรงงานต่างชาติแม้ต่อสู้กับตำรวจ แต่ไม่มีอาวุธอยู่ในมือ ถือโอกาสนี้ เตือนพี่น้องแรงงานไทยอย่างทำผิดกฎหมาย และควรให้ความร่วมมือโดยดี เมื่อตำรวจเรียกให้หยุดเพื่อทำการตรวจค้น

 

      5. สุรายังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของแรงงานไทย เตื่อนแรงงานไทยลด ละ เลิก และหลีกเลี่ยงดื่มสุรา เพราะนอกจากเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้ว ยังทำลายสุขภาพด้วย โดยเฉพาะสุราที่จำหน่ายให้แก่แรงงานต่างชาติ มีจำนวนมากเป็นสุราปลอม เสียเงินทองแล้ว ยังทำลายสุขภาพด้วย

 

      6. นางเตือนใจ สินธุวณิก อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้กำลังใจและข้อคิดเตือนใจแก่แรงงานที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน

 

สุรายังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของแรงงานไทย เตื่อนแรงงานไทยลด ละ เลิก และหลีกเลี่ยงดื่มสุรา

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
นายลีจิ้นหย่ง (ที่ 2 จากขวา) ผู้ว่าการจังหวัดหยุนหลิน

่ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 13 ก.พ. 61 จังหวัดหยุนหลินลุยนโยบายมุ่งใต้ใหม่ บุกตลาดมุสลิม

่ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 13 ก.พ. 61 จังหวัดหยุนหลินลุยนโยบายมุ่งใต้ใหม่ บุกตลาดมุสลิม

2018-02-13 10:55:00

่ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 13 ก.พ. 61

      นายลีจิ้นหย่ง ผู้ว่าการจังหวัดหยุนหลินเร่งสปีดลุยนโยบายมุ่งใต้ใหม่ บุกตลาดมุสลิม ขยายตลาดสินค้าเกษตรในประเทศมุสลิมเป้าหมายมุ่งใต้ใหม่ 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

More
ของขวัญสุดฮิตและอั่งเปาสุดแปลกในเทศกาลวาเลนไทน์ที่ไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 12 ก.พ. 61 - ของขวัญฮอตฮิตและอั่งเปาสุดแปลกในเทศกาลวาเลนไทน์ที่ไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 12 ก.พ. 61 - ของขวัญฮอตฮิตและอั่งเปาสุดแปลกในเทศกาลวาเลนไทน์ที่ไต้หวัน

2018-02-14 18:18:00

 

               ปีนี้เทศกาลวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก 14 ก.พ. ใกล้กับช่วงตรุษจีนพอดี พาคุณไปรู้จักของขวัญวาเลนไทน์ฮอตฮิตในปีนี้ ดอกไม้ที่ภาษาจีนเรียกว่า หย่งเซิงฮัว (永生花) หรือ Preserved Flower และอั่งเปาสุดแปลกที่แจกในเทศกาลวาเลนไทน์ ติดตา่มได้ในรายการ

 

หย่งเซิงฮัว คือ ดอกไม้ที่ผ่านกระบวนการทำให้เก็บรักษาในสภาพเหมือนกับดอกไม้สดอยู่ได้นานเกินครึ่งปี

 

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อคุนหมิง ร.พ.กรุงไทเป แจกถุงยางอนามัยในซองอั่งเปารูปสุนัข (ปีจอ) ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์

More
เทศกาลโคมไฟไต้หวัน 2018 จะจัดขึ้นที่เมืองเจียอี้ (嘉義縣 ) ระหว่าง 2 มี.ค.-11 มี.ค. 61

เทศกาลดอกทิวลิปที่บ้านพักท่านเจียงไคเช็ค (ซื่อหลินกวนตี่) จะเปิดฉากในช่วงตรุษจีนนี้

เทศกาลดอกทิวลิปที่บ้านพักท่านเจียงไคเช็ค (ซื่อหลินกวนตี่) จะเปิดฉากในช่วงตรุษจีนนี้

2018-02-12 23:30:00

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

-หยุดยาวช่วงตรุษจีนนี้ อย่าลืมแวะไปดูเทศกาลดอกทิวลิปที่บ้านพัก (ทำเนียบ) ท่านเจียงไคเช็คหรือซื่อหลินกวนตี่ (士林官邸) กัน

-เทศกาลโคมไฟทั่วไต้หวันเริ่มตั้งแต่ช่วงตรุษจีนนี้เลย ที่เจียอี้และเกาสง

-วันที่ 11-20 ก.พ. 61 แท็กซี่ขึ้นราคาค่าโดยสารทั่วประเทศ

 

วันหยุดช่วงตรุษจีนนี้ อย่าลืมไปแวะชมเทศกาลดอกทิวลิปที่ทำเนียบอดีตปธน.เจียงไคเช็คกัน

 

 

 เทศกาลโคมไฟไต้หวัน 2018 จะจัดขึ้นที่เมืองเจียอี้ (嘉義縣 ) ระหว่าง 2 มี.ค.-11 มี.ค. 61

 

โคมหลักของเทศกาลโคมไฟไต้หวัน 2018 ที่จะจัดขึ้นในเขตไท่เป่า (太保) ของเมืองเจียอี้ (嘉義縣)

 

More
Cindy หยวนหย่งหลิน

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของ Cindy 袁詠琳 ในชุด 此刻_正好 (เวลานี้ กำลังดี) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของ Cindy 袁詠琳 ในชุด 此刻_正好 (เวลานี้ กำลังดี) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-02-11 23:30:00

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

-แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของ Cindy 袁詠琳 ในชุด 此刻_正好 (เวลานี้ กำลังดี) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (หลิวเชียน นักมายากลชื่อดังชาวไต้หวัน ปรากฏตัวในแบบย้อนยุคในรายการพิเศษช่วงตรุษจีนของสถานีโทรทัศน์หูหนานเว่ยซื่อ /สวีฮวายอวี้เพิ่มรอบคอนเสิร์ตหลังบัตรรอบแรกขายหมดในพริบตา)

More
Theresa May นรม. งอังกฤษ

ก้าวทันโลก วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 61 สหราชอาณาจักรตั้งกระทรวงผู้ชราโดดเดี่ยวเป็นแห่งแรกในยุโรป

ก้าวทันโลก วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 61 สหราชอาณาจักรตั้งกระทรวงผู้ชราโดดเดี่ยวเป็นแห่งแรกในยุโรป

2018-02-10 11:55:00

ก้าวทันโลก วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 61

 

             สหราชอาณาจักรตั้งกระทรวงผู้ชราโดดเดี่ยวเป็นแห่งแรกในยุโรป สะท้อนปัญหาสังคมผู้ชรารุนแรง ต้องการความเอาใจใส่จากภาครัฐมากยิ่งขึ้น 

More
ภาคการเกษตรในไต้หวัน ประสบภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

2018-02-10 07:58:10

 

1. ไอเดียกระฉูด! ไต้หวันจะพิจารณาเปิดให้แรงงานต่างชาติ ใช้เวลาว่างในวันหยุดประจำสัปดาห์ ไปทำงานหารายได้พิเศษในภาคการเกษตรได้

          ภาคการเกษตรในไต้หวัน ประสบภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก แต่การเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติ ยังติดขัดในหลายประเด็น เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ คณะกรรมการการเกษตร ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงเกษตรของไต้หวันเสนอมาตรการใหม่ อนุญาตให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกว่า 670,000 คน สามารถไช้วันหยุดประจำสัปดาห์ไปทำงานในไร่ สวนและฟาร์มอย่างถูกกฎหมายได้ คาดจะเริ่มดำเนินการได้ครึ่งหลังของปีนี้ จุดแรกที่จะทดลองทำคือที่เมืองหยุนหลิน แรงงานต่างชาติที่ประสงค์จะใช้เวลาว่างในวันหยุดประจำสัปดาห์ไปทำงานหารายได้พิเศษในภาคการเกษตร รัฐบาลท้องถิ่นจะจัดให้ลงทะเบียน จากนั้นจัดส่งไปทำงานตามไร่สวนและฟาร์มต่างๆ ที่เกษตรกรลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้ ค่าจ้างรายวันอาจสูงถึง 2,000 เหรียญไต้หวัน อย่างไรก็ตาม มาตรการใหม่ของคณะกรรมการเกษตรนี้ กระทรวงแรงงานกล่าวว่า จะต้องทำการประเมิน ก่อนจะเปิดดำเนินการ

          จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเกษตรทราบว่า คณะกรรมการการเกษตรกำลังพิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวันและประสงค์จะหารายได้พิเศษ ใช้วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 ในจำนวน 2 วัน ไปทำงานภาคการเกษตร ทั้งนี้ แรงงานต่างชาติในไต้หวัน มีค่าจ้างเท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรือ 22,000 เหรียญไต้หวัน หากไม่มีรายได้จากการทำงานล่วงเวลาหรือทำโอทีแล้ว  หลังถูกหักค่าอาหาร ที่พักและค่าบริการรายเดือน แต่ละเดือนเหลือเงินค่าจ้างเพียง 17,000 เหรียญไต้หวัน หากคำนวณจากวันทำงานในแต่ละเดือน 22 วัน ค่าจ้างแต่ละวันจะได้ประมาณ 773 เหรียญ แต่หากไปทำงานตามไร่สวนและฟาร์มเกษตร อาจได้ค่าจ้างสูงถึงวัน 2,000 เหรียญ น่าจะเป็นที่สนใจของแรงงานต่างชาติจำนวนมาก...ฟังเพิ่มจากรายการออนไลน์       

 

 

 

ไต้หวันจะพิจารณาเปิดให้แรงงานต่างชาติ ใช้เวลาว่างในวันหยุดประจำสัปดาห์ไปทำงานในฟาร์มเกษตร แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

 

2. จำนวนแรงงานต่างชาติพุ่งไม่หยุด 7 ปีเพิ่ม 300,000 คน สภาการตรวจสอบจะสอบกระทรวงแรงงานบกพร่องในหน้าที่หรือไม่?

          ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วงระหว่างปี 2553-2560 เพิ่มขึ้นมากถึง 300,000 คน สภาการตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐแถลงว่า กฎหมายการจ้างงาน ซึ่งบัญญัติขึ้นตั้งแต่เมื่อ 20 ปีที่แล้ว มีการกำหนดให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง จะต้องตั้งดัชนีเตือนภัยสำหรับการว่างจ้างแรงงานต่างชาติ ทั้งประเภทแรงงานไร้ฝีมือ หรือที่เรียกว่าแรงงานระดับบลูคอลลาร์ และแรงงานที่มีทักษะ หรือแรงงานระดับไวท์คอลลาร์ เพื่อป้องกันและควบคุมการว่าจ้างแรงงานต่างชาติมากเกินความจำเป็น แต่จนกระทั่งถึงปัจจุบัน กระทรวงแรงงานยังไม่ได้จัดตั้งดัชนีเตือนภัย และไม่มีระบบควบคุมยอดจำนวนแรงงานต่างชาติแต่อย่างใด จึงต้องดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกว่า บกพร่องในหน้าที่หรือไม่

          สภาการตรวจสอบระบุว่า ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวัน ทยอยเพิ่มขึ้นจาก 303,684 คน เมื่อปี 2545 เป็น 379,653 คน เมื่อปี 2553 แต่เริ่มจากปี 2554 – 2556 ระยะเวลาเพียง 3 ปี ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันพุ่งขึ้นเป็น 489,134 คน หลังจากนั้น จำนวนแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นปีละ 50,000 คน เป็น 587,940 คน และในปี 2560 ที่ผ่านมา ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันมาถึง 679,142 คน สรุปจากปี 2553-2560 ระยะเวลา 7 ปี เพิ่มขึ้นถึง 300,000 คน...ฟังเพิ่มจากรายการออนไลน์

 

จำนวนแรงงานต่างชาติพุ่งไม่หยุด 7 ปีเพิ่ม 300,000 คน

 

3. อีก 4 เดือนครบสัญญาจะได้กลับบ้านอยู่แล้ว แต่แทงเพื่อนร่วมชาติตาย แรงงานเวียดนามต้องนอนคุกรอ 10 ปีข้างหน้าจึงจะได้กลับบ้าน

          นายเติ้ง อายุ 39 ปี คนงานเวียดนามที่ทำงานอยู่ในโรงงานขัดผิวโลหะแห่งหนึ่งในเขตต้าหย่า นครไทจง เนื่องจากไม่พอใจ นายเหงียน อายุ 26 ปี เพื่อนร่วมงานชาติเดียวกัน มักจะนำเรื่องของไปฟ้องต่อหัวหน้างานเป็นประจำ จนเป็นเหตุให้ตนถูกปลดออกจากหัวหน้าแรงงานเวียดนาม เมื่อค่ำเวลา 19.00 น. ของวันที่ 13 ส.ค. ปีที่แล้ว ได้ชวนนายเหงียนเจรจากันที่หอพัก ระหว่างนั้น ทั้งสองเกิดการทะเลาะอย่างรุนแรง นายเติ้งชักมีดปอกผลไม้ที่ซุกซ่อนไปก่อนแล้วออกมาแทงเข้าที่หลังหลายแผล น้องสาวของนายเหงียนซึ่งทำงานอยู่ในโรงงานเดียวกันเห็นเหตุการณ์ รีบโทรศัพท์แจ้งความที่สายด่วน 119 รถพยาบาลนำร่างที่ท่วมไปด้วยเลือดของนายเหงียนส่งรักษาที่โรงพยาบาล แต่ เนื่องจากถูกแทงบาดเจ็บสาหัส เสียเลือดมากและทนพิษบาดแผลไม่ไหว นายเหงียนเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล หลังเกิดเหตุ นายเติ้งอาศัยช่วงที่ชุลมุน หลบหนีออกจากโรงงาน ไปยังเมืองเหมียวลี่ แต่คงคิดได้ว่าหนีไม่รอด จึงเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจเมืองเหมียวลี่ ถูกควบคุมตัวส่งให้สถานีตำรวจนครไทจง ดำเนินการตามกฎหมายข้อหาฆ่าคน เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา ศาลท้องถิ่นไทจงอ่านคำพิพากษาตัดสินจำคุกนายเติ้งเป็นเวลา 10 ปี 6 เดือน ฐานฆ่าคนตาย เมื่อรับโทษจนครบแล้ว ให้เนรเทศออกนอกประเทศ

          จากสถิติของสำนักงานตำรวจของไต้หวัน ปีพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา แรงงานต่างชาติในไต้หวันก่อคดีอาชญากรรม 1,636 คดี จำนวนแรงงานต่างชาติที่เกี่ยวข้อง 1,676 คน ส่วนใหญ่หรือ 810 คดีเป็นคดีเกี่ยวกับเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ตามด้วยคดียาเสพติด 346 คดี ลักทรัพย์ 318 คดี ชาติที่ก่อคดีอาญามากที่สุดในไต้หวันได้แก่ เวียดนาม มีแรงงานเวียดนามถูกจับจากการก่อคดีจำนวน 1,042 คน ตามด้วยคนงานไทย 438 คน อินโดนีเซีย 201 คนและฟิลิปปินส์ 196 คน

 

คนงานเวียดนามแทงเพื่อนร่วมชาติเสียชีวิต ถูกตัดสินจำคุก 10 ปี

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

รายงานโดยอโศก ศรีจันทร์ ทีมข่าว Rti

More
หวังลี่หง

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของหวังลี่หงในเพลง Why Don't You Just Love Me และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของหวังลี่หงในเพลง Why Don't You Just Love Me และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-02-09 22:30:00

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปินสัปดาห์นี้

- ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของหวังลี่หงในเพลง Why Don't You Just Love Me และข่าวบันเทิงไต้หวัน (ปีนี้หลิวเต๋อหัวไม่ได้ร่วมแสดงในรายการพิเศษฉลองตรุษจีนของ CCTV แต่ก็ออก MV เพลงกงสี่ฟาไฉเวอร์ชั่นใหม่มาทักทายแฟนๆ)

More
โจวเทียนเฉิง

โจวเทียนเฉิงคว้ารองแชมป์แบดชายเดี่ยวที่อินเดีย / เซี่ยสูเหวยคว้ารางวัลผู้เล่นพัฒนาการดีเด่นประจำเดือนมค. 61 จาก WTA Tour

โจวเทียนเฉิงคว้ารองแชมป์แบดชายเดี่ยวที่อินเดีย / เซี่ยสูเหวยคว้ารางวัลผู้เล่นพัฒนาการดีเด่นประจำเดือนมค. 61 จาก WTA Tour

2018-02-08 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

- โจวเทียนเฉิงคว้ารองแชมป์แบดชายเดี่ยวที่อินเดีย

- เซี่ยสูเหวยคว้ารางวัลนักกีฬาพัฒนาการดีเด่นประจำเดือนมกราคม 2561 ของ WTA Tour

- ต้วนอิ๋งอิ๋งและหวังหยาจิ่นคู่ดูโอจีนคว้าแชมป์หญิงคู่เทนนิส WTA Taiwan Open 2018 

More
แรงงานต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันครบ 183 วันใน 1 ปี เงินเดือนไม่ถึง 34,000 เหรียญ ไม่ต้องเสียภาษี

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

2018-02-10 11:56:14

 

1. กระทรวงแรงงานไต้หวันห่วงใยสุขภาพแรงงานต่างชาติ แนะวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงถูกยุงกัด

          ในทุกๆ ปีจะมีคนมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคที่ยุงเป็นพาหะ และมีหลายร้อยล้านคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ยุงเป็นพาหะ สำหรับโรคที่มียุงเป็นพาหะ อาทิ ไข้เลือดออก หรือ ไข้เดงกี่ - มียุงลายเป็นพาหะ ไข้เลือดออกมักพบในประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่น ตามชุมชนเมืองหรือกึ่งเมือง ซึ่งมีประชากรหนาแน่น โรคติดเชื้อไวรัสซิกา - เป็นโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ที่มียุงเป็นพาหะ ไข้มาลาเรีย หรือ ไข้จับสั่น - โรคติดเชื้อไข้สมองอักเสบ (Japanese Encephalitis) - เป็นโรคติดเชื้อรุนแรงจากไวรัสเจอี โรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya) - โรคชิคุนกุนย่า หรือ โรคไวรัสข้ออักเสบ เป็นโรคติดต่อผ่านเชื้อไวรัสจากยุงลาย ผู้ป่วยมักมีอาการไข้สูงและปวดข้อ ร่วมกับอาการอื่นๆ เช่น ปวดหัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ข้อบวม หรือผื่นแดง โรคชิคุนกุนยาแม้ไม่ทำให้เสียชีวิต แต่อาจรุนแรงจนเกิดความพิการได้...ฟังต่อจากรายการออนไลน์

 

 ในแต่ละปี มีผู้คนทั่วโลกกว่า 1 ล้านคนเสียชีวิต และอีกหลายร้อยล้านคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ยุงเป็นพาหะ

 

2. ข่าวดี แรงงานต่างชาติที่อยู่ครบ 183 วันใน 1 ปี เงินเดือนไม่ถึง 34,000 เหรียญ ไม่ต้องเสียภาษี

          สภานิติบัญญัติของไต้หวันผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษี ในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะได้รับการลดหย่อนปีละ 408,000 เหรียญ หรือผู้มีรายได้ ซึ่งรวมแรงงานต่างชาติที่อยู่เกิน 183 วันใน 1 ปีด้วย หากมีเงินเดือนไม่เกิน 34,000 เหรียญไต้หวัน  ในปีนั้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เลย หากมีการหักภาษีล่วงหน้า จะได้รับคืนทั้งหมด ทั้งนี้ กฎหมายภาษีฉบับใหม่นี้ เริ่มมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 นี้เป็นต้นไป เพราะฉะนั้น การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีในเดือนพฤษภาคมปีหน้า ซึ่งเป็นการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีของปีนี้ จะได้รับการลดหย่อนจากกฎหมายภาษีฉบับนี้ ส่วนการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ซึ่งเป็นการยื่นเสียภาษีของปีที่แล้ว ผู้ที่อยู่ครบ 183 วันในปีที่แล้ว จะได้รับการลดหย่อนตลอดทั้งปี 306,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนที่เกินจากนี้ หากไม่เกิน 540,000 เหรียญ เสียภาษีเงินได้ 5% เกิน 540,000 แต่ไม่ถึง 1,210,000 เหรียญเสีย 12%

 

 แรงงานต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันครบ 183 วันใน 1 ปี เงินเดือนไม่ถึง 34,000 เหรียญ ไม่ต้องเสียภาษี

 

3. รศ. ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิจัยชีวิตแรงงานไทยในต่างแดนแนะวิธีการดำเนินชีวิตในต่างแดนแก่แรงงานไทยในไต้หวัน : รักษาสุขภาพ รักษาตัวเอง เก็บเงินเก็บทอง หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งที่ไม่ปลอดภัยทั้งหลายทั้งปวง อย่าเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยง เพราะอันตรายและไม่คุ้มเลย

 

รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ เจ้าของรางวัลอาจารย์ดีเด่น ปอมท. สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
เศรษฐกิจหมุนเวียนไต้หวันดังกระหึ่มกลางงานใน กทม.

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 6 ก.พ. 61 เศรษฐกิจหมุนเวียนไต้หวันดังกระหึ่มกลางงานใน กทม.

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 6 ก.พ. 61 เศรษฐกิจหมุนเวียนไต้หวันดังกระหึ่มกลางงานใน กทม.

2018-02-06 19:14:45

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 6 ก.พ. 61

 

เศรษฐกิจหมุนเวียนไต้หวันดังกระหึ่มกลางงานใน กทม. 

ไต้หวันย้ำไม่ทิ้งตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ ปีนี้ระดมจัดมหกรรมสินค้าในเมืองจีนหลายรายการตลอดทั้งปี

งบประมาณกลาง 2561 ถูกตัดทอนเพียง1.25% พอหอมปากหอมคอเท่านั้น 

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

More