QR Code
 
รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ขุนพล แรงงานไทย (B)
2017-04-20
 • การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน
 • นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก
 • นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว ยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งเครือญาติในสายเลือดเลยทีเดียว
 • ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$
 • จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

1. กระทรวงแรงงานไต้หวัน ปรับลดค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติในปีที่ 4 เป็นต้นไป ไม่เกิน 1,500 เหรียญไต้หวัน

          ในอดีตแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญา 3 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศไปทำเรื่องกลับเข้ามารอบใหม่ นอกจากต้องเสียค่าบริการจัดหางานหรือที่รู้จักกันในนามค่าหัวคิวครั้งใหม่แก่บริษัทจัดหางานไทยแล้ว เมื่อเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน แม้จะกลับมาทำงานกับนายจ้างรายเดิม บริษัทจัดหางานจำนวนไม่น้อยกจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนเสมือนคนงานใหม่ คือเริ่มที่ปีแรก 1,800 เหรียญไต้หวัน ปีที่ 2 เก็บเดือนละ 1,700 เหรียญ และปีที่ 3 ถึงจะเก็บเดือนละ 1,500 เหรียญ แต่หลังจากมีการแก้กฎหมายการจ้างงาน ยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย 1 วันหลังทำงานครบ 3 ปี อนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ โดยแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิม จะเสียค่าบริการให้แก่บริษัทจัดหางานเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน แต่แรงงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายใหม่ บริษัทจัดหางานจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน 1,800 เหรียญไต้หวัน เหมือนแรงงานที่เดินทางมาใหม่

          อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศมาตรฐานการจัดเก็บค่าบริการของบริษัทจัดหางานฉบับใหม่ กำหนดให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปี ไม่ได้เดินทางกลับประเทศ ไม่ว่าจะต่อสัญญาในไต้หวันกับนายจ้างเดิมหรือกับนายจ้างรายใหม่ เสียค่าบริการรายเดือนไม่เกิน 1,500 เหรียญ กระทรวงแรงงานให้เหตุผลว่า แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปีและทำงานในไต้หวันต่อไป ไม่ว่าจะทำงานกับนายจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในไต้หวันแล้ว โอกาสที่จะเรียกใช้บริการหรือขอคำปรึกษาจากบริษัทจัดหางานมีไม่มากเหมือนอย่างในช่วงแรกที่เดินทางมาถึง ประกอบกับไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ ทำให้บริษัทจัดหางานไม่ต้องช่วยทำเรื่องกลับประเทศ ไม่ต้องรับ-ส่งที่สนามบิน ฯลฯ ดังนั้น จึงอนุญาตให้บริษัทจัดหางานเรียกรับค่าบริการรายเดือนจากแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ ไม่ว่าจะกับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ ไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน หรือพูดง่ายๆ คือ แรงงานต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป จะเสียค่าบริการรายเดือนเท่ากับที่เสียในปีที่ 3 หรือไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน

 

แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$

 

2. นายจ้างไต้หวันชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ มอบเงินล้านให้เป็นทุนทำธุรกิจที่บ้าน

          สังคมไต้หวันนับวันจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนไต้หวันในปัจจุบันอยู่ที่ 80 ปี กระทรวงมหาดไทยคาดการณ์ว่า ในปี 2560 นี้ คนสูงวัยหรือคนชรา ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ในไต้หวันจะมีสัดส่วนสูงถึง 14% ตามนิยามของสหประชาชาติ เรียกได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ และเมื่อถึงปี 2568 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า สัดส่วนคนชราในไต้หวันจะเพิ่มขึ้นเป็น 20.1% กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุด เมื่อคนสูงอายุเพิ่มขึ้น ความต้องการผู้อนุบาลมาดูแลก็เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ลูกหลานต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ จึงทำให้จำนวนผู้อนุบาลต่างชาติในไต้หวันพุ่งสูงขึ้นถึง 250,000 คนแล้ว

          ผู้อนุบาลต่างชาติที่เดินทางมาดูแลคนป่วยและคนสูงอายุในไต้หวัน อาจพักรวมกับนายจ้างในบ้านเดียวกัน หรือบางรายจะพักอยู่กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุตามลำพัง การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน โดยคนป่วยหรือผู้สูงอายุจะรักและพึ่งพาผู้อนุบาลต่างชาติยิ่งกว่าลูกหลานที่อาจมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว ขณะที่ผู้อนุบาลต่างชาติ แรกๆ อาจเป็นเพราะหน้าที่ แต่เมื่ออยู่นานๆ เกิดความผูกพัน ถือผู่ป่วยหรือผู้สูงอายุเสมือนเป็นญาติของตน และการดูแลที่เอาใจใส่ ทำให้นายจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ผู้อนุบาลดูแล เกิดความซาบซึ้งและประทับใจมองว่า ผู้อนุบาลต่างชาติทำหน้าที่ดูแลหรือมีความกตัญญูต่อพ่อแม่มากกว่าตนเสียด้วยซ้ำ ความชื่นชมนี้เอง ทำให้นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว บางคนยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งพี่น้องร่วมสายเลือดเลยทีเดียว

 

นายจ้างและผู้สูงอายุจำนวนมากมีความผูกพันและรักเอ็นดูผู้อนุบาลต่างชาติเสมือนเป็นลูกหลานเลยทีเดียว

 

          บริษัทจัดหางานหลายรายกล่าวว่า นายจ้างไต้หวันมีความเป็นมิตรและมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่านายจ้างชาติอื่น หากชื่นชมหรือประทับใจการทำงานของผู้อนุบาลต่างชาติ มักจะมอบเงินเป็นแสนให้แก่แรงงานของตนที่ทำงานครบสัญญา ไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้ว เพื่อนำกลับไปสร้างบ้าน หรือเป็นทุนรอนทำกิจการเลี้ยงครอบครัว บางรายดูแลแรงงานต่างชาติในยามที่เจ็บป่วย หรือยามที่คลอดลูกเสมือนเป็นญาติพี่น้องของตน ออกค่าใช้จ่ายรับสามีหรือลูกของคนงานให้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวัน มอบเงินเป็นทุนการศึกษาของลูก เป็นต้น และภาพคนงานต่างชาติซาบซึ้งในน้ำใจของนายจ้าง คุกเข่ากราบขอบคุณนายจ้าง หรือร้องไห้ร่ำลานายจ้าง ก็เป็นภาพที่พบเห็นได้เป็นประจำที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน

          กรณีของนายเฉินซงหย่ง นักแสดงรุ่นใหญ่ของไต้หวันที่อยู่เป็นโสดและสุขภาพไม่ดีในยามแก่ชรา ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อาศัยผู้อนุบาลอินโดนีเซียเป็นผู้คอยดูแลภารกิจประจำวันอย่างใกล้ชิด ผู้อนุบาลอินโดนีเซียเรียกนายเฉินว่าพ่อ นายเฉิงก็ถือผู้อนุบาลอินโดนีเซียที่ดูแลตนเสมือนลูกสาว นายเฉิงเคยมอบเงินแสนให้นำกลับไปสร้างบ้านให้ลูก และยังเตรียมเงินไว้จำนวน 2 ล้านเหรียญให้ผู้อนุบาลอินโดนีเซียรายนี้ นำกลับบ้านไปทำธุรกิจส่วนตัวเลี้ยงครอบครัว หลังจากทำงานครบสัญญา

          บริษัทจัดหางานเล่าว่า ที่นครเถาหยวน มีนายจ้างรายหนึ่งชื่นชมการทำงานของผู้อนุบาลอินโดนีเซีย ที่ดูแลเอาใจใส่คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาตอย่างดียิ่งกว่าตนเป็นเวลานานถึง 9 ปี ทุกครั้งที่กลับไปเยี่ยมครอบครัว นายจ้างนอกจากจัดการให้ทุกอย่าง ออกค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มอบเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว ยังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสร้อยทองให้ผู้อนุบาลนำกลับไปฝากสามีและลูกๆ ด้วย และช่วง 9 ปีที่ผ่านมา นายจ้างได้รับสามีและลูกของผู้อนุบาลรายนี้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวันแล้ว 2 ครั้ง โดยนายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

 

นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก

 

3. จับชายไต้หวันขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์ เอเย่นต์แรงงานฟิลิปปินส์วอนตำรวจอย่างส่งกลับประเทศ เพราะกลัวถูกยิงเป้า

          ตำรวจนครเกาสงทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกค้าที่เป็นลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ มีการฝึกเอเย่นต์ให้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ และหลอกล่อให้แรงงานฟิลิปปินส์มาเป็นเอเย่นต์ขายยา เพื่อตีสนิทและจำหน่ายยาเสพติดแก่เพื่อนร่วมชาติได้ง่าย และโคกราคายาเสพติดขึ้นอีกเท่าตัว แอมเฟตทามีนขนาด 3.75 กรัม ราคาทั่วไป 1,600 เหรียญไต้หวัน แต่ขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ 3,000 เหรียญ ตำรวจจับกุมหัวโจกของแก๊งนี้ พร้อมเอเย่นต์ขายยาที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ แรงงานฟิลิปปินส์รายนี้ หลังถูกจับกุม ผวาถูกส่งกลับประเทศโดนประหารชีวิต คุกเข่าวอนตำรวจอย่างส่งกลับ

          ตำรวจนครเกาสงแถลงว่า นายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่จบการศึกษาเพียงมัธยมต้น เคยเป็นจับกังอยู่แถวท่าเรือเฉียนเจิ้นในนครเกาสง แต่อาศัยที่เคยมีภรรยาและเคยมีแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์มาก่อน พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ได้บ้าง ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติด นอกจากขายให้กับชาวไต้หวันแล้ว ยังดึงแรงงานฟิลิปปินส์มาร่วมขายด้วย พุ่งเป้าไปที่ลูกค้าชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ และจะขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ในราคาแพงกว่าทั่วไปถึง 1 เท่าตัว หลังจากได้แจ้งเบาะแสจากพลเมืองดี ตำรวจได้จัดกำลังสอดส่องความเคลื่อนไหวของแก๊งค้ายาแก๊งนี้ จนเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา  ได้โอกาสบุกเข้าจับกุม นอกจากจับนายกู่ ผู้เป็นหัวโจกได้แล้ว ยังจับกุมลูกสมุนที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ชาย 2 หญิง 1 แรงงานฟิลิปปินส์ทั้ง 3 หลังถูกจับเกรงว่าจะถูกส่งกลับประเทศ ถึงกับคุกเข่าอ้อนวอนตำรวจว่า อย่างส่งพวกตนกลับประเทศ เพราะอาจถูกยิงเป้าที่บ้านเกิดก็ได้ เนื่องจากผู้นำฟิลิปปินส์คนใหม่ ได้แก่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต กำลังใช้มาตรการเด็ดขาด สังหารผู้ค้ายาเสพติด

          แต่ตำรวจไม่ฟังเสียง หลังสอบปากคำส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้อัยการดำเนินคดีต่อไป ซึ่งตามกฎหมายของไต้หวัน ผู้ค้ายาเสพติดจำพวกแอมเฟตทามีน ซึ่งในไต้หวันจัดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 2 จะถูกจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก 7 ปีขึ้นไป และหลังพ้นโทษแล้ว จะถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน

          สำหรับประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ที่แรงงานฟิลิปปินส์ผู้ค้ายาเสพติดหวาดกลัว เป็นผู้นำที่กำลังทำสงครามปรามปรามยาเสพติด เขาประกาศว่า ต้องการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากฟิลิปปินส์ เพราะถือเป็นภัยคุกคามที่กระทบชีวิตประชาชนร่วม 4 ล้านคน และมีผู้ถูกสังหารเสียชีวิตราว 6,000 คน นับตั้งแต่ผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้เดินหน้าทำสงครามปราบเสพติดเมื่อราว 6 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังมีนายหน้าค้ายาและผู้เสพอีกราว 1 ล้านคน เข้ามอบตัวกับทางการ ด้านประชาคมโลกต่างวิพากษ์วิจารณ์นโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เด็ดขาดของผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้ โดยนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนบางกลุ่มบอกว่า การที่นายดูแตร์เตสนับสนุนนโยบายจับตาย อาจทำให้เขาถูกศาลอาญาระหว่างประเทศฟ้องในคดีก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้      

 

ทะลายแก๊งค้ายาที่ขายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

 จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

ทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยมีพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

ตึกรัฐสภาไต้หวัน

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 30 พ.ค. 60 กระทรวงเกษตรไต้หวันวางแผนพลิกโฉมการเกษตรไต้หวัน

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 30 พ.ค. 60 กระทรวงเกษตรไต้หวันวางแผนพลิกโฉมการเกษตรไต้หวัน

2017-05-30 11:55:00

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 30 พ.ค. 60

 

กระทรวงเกษตรไต้หวันวางแผนพลิกโฉมการเกษตรไต้หวัน

ตึกรัฐสภาไต้หวันเตรียมผลิตไฟฟ้าใช้เอง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ไต้หวันงัดมาตรการดึงบุคลากรต่างชาติทำงานในไต้หวัน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

 

More
10 อันดับวิธีคลายร้อนของคนไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 29 พ.ค. 60 - 10 อันดับวิธีคลายร้อนของคนไต้หวัน ตอนที่ 1

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 29 พ.ค. 60 - 10 อันดับวิธีคลายร้อนของคนไต้หวัน ตอนที่ 1

2017-06-01 02:09:18

ไต้หวันเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้ว คนไต้หวันมีวิธีคลายร้อนยังไง แตกต่างจากคนไทยเราหรือเปล่า? สัปดาห์นี้ไปติดดาว 10 อันดับวิธีคลายร้อนของคนไต้หวัน อันดับ 6-10 อาจมีวิธีแปลกๆ ใหม่ๆ ท่ีเราคาดไม่ถึง?!?

 

อันดับ 6 อาบน้ำเย็น (冷水沖澡) 

 

อันดับ 7 ดื่มน้ำอุ่น (喝溫水)

 

อันดับ 8 เสื่อตาตามิ (榻榻米)

 

อันดับ 9 นวดกดจุด (按摩穴道)

 

อันดับ 10 กินอะไรก็ให้เติมรสเผ็ดเข้าไปด้วย (吃東西加辣) 

 

 

More
ไทเปจากมุมสูง

ทริปเดินเล่นดับร้อนกินลมชมธรรมชาติที่เมาคง สวนหลังบ้านของคนไทเป

ทริปเดินเล่นดับร้อนกินลมชมธรรมชาติที่เมาคง สวนหลังบ้านของคนไทเป

2017-05-29 23:30:00

 

ธีระ หยางและ "อะไรอะไรในไต้หวัน" สัปดาห์นี้

จะพาทุกท่านไปออกทริปเดินเล่นดับร้อนกินลมชมธรรมชาติที่เมาคง (貓空) สวนหลังบ้านของคนไทเป

 

ทิวทัศน์อันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาของกรุงไทเปที่มองเห็นจากกระเช้าเมาคง

 

ทิวทัศน์ของตึกไทเป 101 เมื่อมองจากเส้นทางเดินเขาจางซู่ปู้เต้าในแถบเมาคง

 

ทิวทัศน์ยามค่ำคืนของกรุงไทเป เมื่อมองจากกระเช้าเมาคง

 

ดอกดาวกระจายบานสะพรั่งบนเส้นทางเดินเขาจางซู่ปู้เต้าในแถบเมาคง

 

ศาลาพักผ่อนที่จุดชมวิวของเส้นทางเดินเขาจางซู่ปู้เต้าในแถบเมาคง

 

More
นายลี ต้าเหวย รมว. กต. ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ต้องทำงานหนัก

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 29 พ.ค. 60 สถานการณ์ช่องแคบไต้หวันมึนตึง การทูตไต้หวันขยับตัวลำบาก

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 29 พ.ค. 60 สถานการณ์ช่องแคบไต้หวันมึนตึง การทูตไต้หวันขยับตัวลำบาก

2017-05-29 11:55:00

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 29 พ.ค. 60

 

สถานการณ์ช่องแคบไต้หวันมึนตึง การทูตไต้หวันขยับตัวลำบาก

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

 

More
Twinko

แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของ Twinko ในชุด 戀愛限定 (Love Limited) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของ Twinko ในชุด 戀愛限定 (Love Limited) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-05-28 23:30:00

 

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

-ขอแนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของ Twinko ในชุด 戀愛限定 (Love Limited) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (ซ่งหวินฮั่ว นางเอกพันล้านคนดังของไต้หวันเป็นตัวแทนของมูลนิธิ World Vision เดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่ไถหนาน)

 

More
ชาวไต้หวันนิยมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกันมาก

รายการสโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560

รายการสโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560

2017-05-28 09:34:09

 

1. สุขสันต์เทศกาลตวนอู่เจ๋ (端午節) หรือเทศกาลไหว้ขนมจ้าง (บ๊ะจ่าง) ในไต้หวันหยุดยาว 4 วันติดต่อกัน เริ่มจากวันเสาร์ที่ 27-วันอังคารที่ 30 พ.ค. โดยจะไปทำงานชดเชยวันจันทร์ที่หยุดต่อเนื่องในวันเสาร์ที่ 3 มิ.ย. 60

 

แข่งพายเรือมังการเป็นกิจกรรมประจำเทศกาลไหว้ขนมจ้าง ในปีนี้การแข่งขันพายเรือมังกรนานาติไทเป มีนักกีฬาจากประเทศต่างมาร่วมแข่งชิงรางวัล 3 ล้านเหรียญไต้หวันหลายชาติ

 

 

หยุดยาวเทศกาลตวนอู่เจ๋หรือเทศกาลไหว้ขนมจ้าง ระหว่าง 27-30 พ.ค. 60 ชาวไต้หวันทยอยเดินทางกลับบ้านในชนบท

 

2. เข้าสู่หน้าร้อนแล้ว ปีนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายไม่เอาพลังงานนิวเคลียร์ มุ่งส่งเสริมพลังงานสะอาด แต่ยังไม่มีผลเป็นที่น่าพอใจ ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะขาดแคลนไฟฟ้า รัฐบาลงัดมาตรการหลายอย่างเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดการใช้กระแสไฟฟ้า เช่นขึ้นค่าไฟในช่วงหน้าร้อน ใช้กระแสไฟฟ้ายิ่งมากราคายิ่งแพง และหากกระแสไฟฟ้าที่ใช้ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา จะได้รับเงินรางวัล 0.8 เหรียญต่อไฟฟ้าที่ลดลง 1 หน่วย อย่างไรก็ตาม ค่าไฟฟ้าในไต้หวันถือว่าถูกมาก กล่าวคือใช้ไฟไม่เกิน 120 หน่วยต่อเดือน ค่าไฟหน่วยละ 1.63 เหรียญ ใช้ไฟระหว่าง 121-330 หน่วย คิดราคาหน่วยละ 2.10 เหรียญ แต่ช่วงหน้าร้อน ราคาหน่วยละ 2.83 เหรียญ ฯลฯ

 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่ 3 ที่เมืองผิงตง เปิดใช้เมื่อปี 1978 และมีกำหนดจะปลดประจำการในปี 2025

 

 

 

 ไต้หวันมีนโยบายพัฒนาส่งเสริมพลังงานสีเขียว โรงงานจำนวนมากติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง

 

3. ชาวไต้หวันนิยมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพมานับ 10 ปีแล้ว สาเหตุสำคัญประการหนึ่งมาจากไต้หวันเป็นผู้ผลิตจักรยานแถวหน้าของโลก มีจักรยานแบรนด์ดังระดับโลกสัญชาติไต้หวันหลายยี่ห้อ เช่น Giant (捷安特) Merida (美利達) และSpecialized เป็นต้น และทุกเมืองในไต้หวันจะมีไบค์เลนหรือทางจักรยานโดยเฉพาะ และเมื่อปี 2015 โครงการ “เส้นทางรอบเกาะหมายเลข 1” (Cycling Route No.1) โดยกระทรวงคมนาคมไต้หวัน ได้เชื่อมเส้นทางจักรยานทั่วเกาะเข้าด้วยกัน รวมถึงมีการติดตั้งเครื่องหมายจราจรสำหรับจักรยานบนทางหลวงและจัดตั้งจุดซ่อมบำรุงจักรยาน หลังดำเนินการแล้วเสร็จลง เส้นทางจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทราที่สามารถชมเงาสะท้อนของภูเขาเขียวขจีบนผิวน้ำในทะเลสาบที่มีสีเขียวมรกตได้รับการจัดอันดับจาก CNN  ให้เป็น 1 ใน 10 เส้นทางจักรยานที่สวยงามที่สุดในโลก

 

 

 

ชาวไต้หวันนิยมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกันมาก เมืองต่างๆ มีทางจักรยานเฉพาะและสามารถเชื่อมกันถึงทั่วทั้งเกาะ

 

แรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในไซต์งานก่อสร้างหรือโรงงาน นิยมใช้จักรยานเป็นยานพาหนะ

 

         เกาะไต้หวันแม้จะเล็ก แต่การปั่นจักรยานรอบเกาะใช้เวลาประมาณ 9 วัน แต่ละวันต้องปั่นให้ได้ระยะทาง 100 กว่ากิโลเมตร ถือเป็นบททดสอบพละกำลังและความอดทนของนักปั่นได้ดีที่สุด ก้าวลงจากรถยนต์ เปลี่ยนมาปั่นจักรยาน สัมผัสกับความรู้สึกของลมที่โชยมาปะทะใบหน้าและสูดดมกลิ่นของน้ำฝนกับกลิ่นเหงื่อที่ผสมปนเปกัน ที่สำคัญไปกว่านั้นคือการได้ปฏิสัมพันธ์กับคนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เพียงหนึ่งรอยยิ้ม หรือเสียงเชียร์ให้กำลังใจเพียงหนึ่งเสียง ก็สามารถสร้างความอิ่มเอมใจให้แก่นักปั่นจักรยานท่องเที่ยวได้อย่างมากมาย

 

 

 

 

ในไต้หวันจัดการแข้งขันปั่นจักรยานรายการใหญ่ๆ ตลอดทั้งปี

 

         ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ไต้หวันเกิดกระแสความนิยม จักรยานฟิกซ์เกียร์ (Fixed Gear) ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากการใช้จักรยานรุ่นนี้ในการส่งเอกสารหรือส่งพัสดุด่วนของแมสเซนเจอร์ ซึ่งสามารถซอกซอนไปตามช่องว่างระหว่างรถยนต์ที่แออัดบนท้องถนนและกลายเป็นทัศนียภาพที่แปลกตาของมหานครต่างๆ ในต่างประเทศ ความพิเศษของจักรยานฟิกซ์เกียร์ คือ ตัวเฟืองหลังหรือสเตอร์จะหมุนไปทางเดียวเท่านั้นและไม่มีเบรค ทำให้สามารถพัฒนาเป็นเทคนิคการปั่นจักรยานในลักษณะต่างๆ เช่น ปั่นถอยหลัง หมุนแฮนด์ เป็นต้น ประกอบกับโครงเฟรมหรือตัวรถที่เรียบง่าย ทำให้สามารถเลือกตัวเฟรม แฮนด์จักรยานหรือสีสกรูน็อต ตามความชอบส่วนบุคคลได้ จักรยานฟิกซ์เกียร์ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่น กลายเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมเสรีแห่งท้องถนน (Street Culture)

 

ไต้หวันกำลังนิยมรถจักรยานที่ไม่มีเบรคหรือจักรยานฟิกซ์เกียร์ (單速車 : Fixed Gear) เวลาเบรคใช้วิธีปั่นถอยหลัง

 

4. ตอบจดหมายผู้ฟังจากประเทศไทยและในไต้หวัน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 60 แนวคิด 3 ใหม่ สร้างผู้ชนะร่วม 3 ฝ่าย

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 60 แนวคิด 3 ใหม่ สร้างผู้ชนะร่วม 3 ฝ่าย

2017-05-27 11:55:00

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 60

 

แนวคิด 3 ใหม่ สร้างผู้ชนะร่วม 3 ฝ่าย

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
ในภาพเป็นการอบรมแรงงานไทยก่อนการเดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

2017-05-26 21:43:01

 

1. นายจ้างไต้หวันจำนวนมากขึ้นหันมานิยมนำเข้าแรงงานไทยผ่านระบบจ้างตรง กระทรวงแรงงานของไทยจัดส่งเจ้าหน้าที่มาประชาสัมพันธ์การจัดส่งแรงงานไทยให้นายจ้างไต้หวันผ่านระบบจ้างตรงหรือการจัดส่งโดยรัฐ ด้านบริษัทจัดหางาน หลังจากกฏหมายการจ้างงานอนุญาตให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญา 3 ปี สามารถต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ ไม่ต้องกลับไปสียค่าหัวคิวมารอบใหม่ ทำให้รายได้จากการเก็บค่าหัวคิวแรงงานต่างชาติลดน้อนลง ก็เริ่มยอมรับระบบจ้างตรงมากขึ้น โดยหันมาเน้นให้บริการดูแลแรงงานไทยที่นายจ้างนำเข้าผ่านระบบจ้างตรง

 

 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน (แถวหน้าคนที่ 3 จากซ้าย) และคณะฯ ประชุมหารือการจัดส่งแรงงานไทยให้นายจ้างไต้หวันผ่านระบบการจัดส่งโดยรัฐกับสมาคมการจัดหางานนครไทจง

 

เยี่ยม บ.อิเกีย (IKEA) ร้านขายเครื่องเรือนและของใช้ภายในบ้านขนาดใหญ่จากประเทศสวีเดนสาขานครไทจง ซึ่งซัพพลายเออร์นำเข้าแรงงานไทยผ่านระบบการจัดส่งโดยรัฐ

 

 

2. แรงงานไทยเพศหญิง ได้รับความสนใจจากนายจ้างไต้หวันเพิ่มมากขึ้น เพราะไม่มีปัญหาเรื่องดื่มเหล้าเสพยาเสพติด บริหารง่าย ขณะนี้ มีโรงงานขนาดใหญ่ในไต้หวันหลายแห่งเริ่มนำเข้าแรงงานไทยเพศหญิงแล้วนับพันคน

 

ผอ.ลัพธวรรณ วอลช์ และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานแรงงานไทย เดินทางไปประชุมหารือกับ บ. Everlight Electronics ซึ่งเป็นผู้ผลิตหลอด LED รายใหญ่อันดับ 6 ของโลก ปัจจุบันนำเข้าแรงงานไทยเพศหญิงร่วม 400 คน ทำงานอยู่ที่โรงงานในเมืองเหมียวลี่

 

3. สำนักงานแรงงานไทยในไทเปจัดทำคู่มือแรงงานไทยฉบับใหม่ บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไว้มากมายโดยเฉพาะวิธีและขั้นตอนการยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันของแรงงานไทยที่เคยเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันและมีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปแล้ว ใครสนใจและอยากได้ ขอได้ที่สำนักงานแรงงานไทย ไทเป หรือส่งที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อไปขอที่อาร์ทีไอ thai@rti.org.tw จะจัดส่งให้ฟรี

 

สำนักงานแรงงานไทยในไทเปจัดทำคู่มือแรงงานไทยฉบับใหม่ แนะนำวิธีและขั้นตอนการยื่นขอเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานของไต้หวัน

 

4. นพ. สิทธิชัย อาชายินดี จาก ร.พ.เลิดสิน ในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แนะนำวิธีรักษาสุขภาพอย่างง่ายๆสำหรับแรงงานไทยในไต้หวัน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
จูเกอเลี่ยง

ฟังเพลงรำลึกความหลังกับเพลง 東山再起 (ตงซานไจ้ฉี่) ผลงานของจูเกอเลี่ยง ดาวตลกชื่อดังผู้ล่วงลับ และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงรำลึกความหลังกับเพลง 東山再起 (ตงซานไจ้ฉี่) ผลงานของจูเกอเลี่ยง ดาวตลกชื่อดังผู้ล่วงลับ และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-05-26 22:30:00

 

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปินสัปดาห์นี้

-ฟังเพลงรำลึกความหลังกับเพลง 東山再起 (ตงซานไจ้ฉี่) ผลงานของจูเกอเลี่ยง ดาวตลกชื่อดังผู้ล่วงลับ และข่าวบันเทิงไต้หวัน (หนังล่าสุดของจูเกอเลี่ยงก่อนเสียชีวิตทำรายได้น้อยลงอย่างน่าใจหาย)

 

More
หลิวเสี่ยวฉิง (劉筱清) ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชาวกวางตุ้ง

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ค. 60 - คลาสอบรมวิชาชีพ สานฝันผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ค. 60 - คลาสอบรมวิชาชีพ สานฝันผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

2017-05-27 01:41:47

 

             กองแรงงาน เทศบาลนครซินจู๋ ระบุว่า ในปีนี้ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน จะมีการเปิดอบรมวิชาชีพ 9 คลาสโดยเป็นการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การทำธุรกิจบริการการบริการการท่องเที่ยว การบริการจัดเลี้ยงอาหาร และการบริการอื่นๆ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อ 1999 (สายด่วนบริการสาธารณะหรือ ติดต่อคุณวัง (汪小姐)โทร 5324900 ต่อ 26 (แผนกการบริการจัดหางาน กองแรงงาน เทศบาลนครซินจู๋)

 

            หลิวเสี่ยวชิง (劉筱清ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชาวกวางตุ้ง ปัจจุบันอายุเกือบ 40 ปีแล้ว เมื่อ 15 ปีก่อน เธอแต่งงานมาอยู่ไต้หวัน และเมื่อปีที่แล้วได้ร่วมอบรมวิชาชีพในด้านการเป็นผู้ดูแลคุณแม่หลังคลอดของรัฐบาลนครซินจู๋ หลังจากที่การอบรมเสร็จสิ้น เธอได้เริ่มทำงานจนปัจจุบันทำงานมาได้กว่า 10 เดือนแล้ว

 

            หลิวเสี่ยวชิง กล่าวว่าในระหว่างการอบรม อาจารย์ผู้สอนจะใช้คำง่ายๆในการสอน ทำให้เธอเข้าใจง่าย  และยังช่วยปูรากฐานให้เธอมีทักษะที่ดีในการทำงาน หลังจากนั้น เธอได้หางานผ่านทางตัวแทนจัดหางาน จนในที่สุดเธอก็มีงานทำและได้รับเงินเดือนๆ แรก

 

            ตั้งแต่ที่เสร็จสิ้นการอบรมเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน เสี่ยวฉิงทำงานเป็นผู้ดูแลคุณแม่หลังคลอด มาได้ 10 คนแล้วซึ่งได้รายได้ทั้งหมดกว่า 4 แสนเหรียญไต้หวัน เธอกล่าวว่าไม่เพียงแต่งานนี้จะให้เงินดี แต่เธอยังได้ช่วยเหลือผู้คนอีกด้วย นี่แหล่ะคือความสำเร็จที่แท้จริง

 

 

ช่วงติวสอบ TOCFL ข้อสอบการอ่าน ระดับกลาง Band B ข้อ 22-23

More
จันหย่งหรานและมาร์ติน่า ฮิงกิสส์

จันหย่งหราน (詹詠然) และมาร์ติน่า ฮิงกิสส์คว้าแชมป์หญิงคู่ WTA ใบที่ 3 ของปีนี้ที่กรุงโรม

จันหย่งหราน (詹詠然) และมาร์ติน่า ฮิงกิสส์คว้าแชมป์หญิงคู่ WTA ใบที่ 3 ของปีนี้ที่กรุงโรม

2017-05-25 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

-จันหย่งหราน (詹詠然) และมาร์ติน่า ฮิงกิสส์คว้าแชมป์หญิงคู่ WTA ใบที่ 3 ของปีนี้ที่กรุงโรม

-ไต้หวันเฉือนเกาหลีใต้เข้าเป็นที่ 1 ของสายในศึกแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์โลก "สุธีรมาน คัพ 2017"

More
ยาเสพติดระบาดในกลุ่มแรงงานต่างชาติ

รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

2017-05-25 13:19:45

 

1. สมาชิกสภานครไทจงเรียกร้องให้รื้อฟื้นตรวจปัสสาวะครึ่งปีครั้ง ป้องกันยาเสพติดระบาดในหมู่แรงงานต่างชาติ

            นางสาวอู๋ฉงหัว (吳瓊華) สมาชิกสภานครไทจง กล่าวขณะตั้งกระทู้ถามผอ. กองแรงงานนครไทจงเมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมาว่า ปัญหาการระบาดของยาเสพติดในหมู่แรงงานต่างชาติ เพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตนได้รับคำร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากสะท้อนปัญหาว่า แรงงานต่างชาติในโรงงานติดยาเสพติดกันงอมแงม ส่งผลต่อความปลอดภัยในการทำงานและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม นายจ้างบางรายใช้วิธีสุ่มตรวจปัสสาวะของแรงงานต่างชาติโดยออกค่าใช้จ่ายเอง พบสัดส่วนการติดยาอยู่ในระดับสูง จึงเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญ รีบหาทางสะกัดกั้น และวิธีที่ได้ผลมากที่สุด คือรื้อฟื้นการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ อย่างน้อยครึ่งปีครั้ง แต่นางหวงเหอถิง ผอ. กองแรงงาน นครไทจงตอบว่า การตรวจปัสสาวะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ยกเว้นกรณีที่ยืนยันแล้วว่า แรงงานต่างชาติรายนั้นๆ เสพยาเสพติด จึงจะบังคับตรวจปัสสาวะได้

 

ยาเสพติดระบาดในกลุ่มแรงงานต่างชาติ เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องหาทางแก้ไขและสกัดกั้นอย่างเร่งด่วน

 

            นางสาวอู๋ฉงหัว กล่าวว่า ปัจจุบัน ยาเสพติดในไต้หวันมีหลากหลายรูปแบบ โดยยาเสพติดรุ่นใหม่ มีการผสมกับกาแฟ ผสมกับลูกอม เยลลี่ บรรจุในรูปทรงใหม่ ดูจากภายนอกไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันคือยาเสพติด แรงงานต่างชาติจำนวนมาก ขาดความระมัดระวัง ถูกหลอกให้ทดลองชิม จนติดกันงอมแงมโงหัวไม่ขึ้น และเมื่อ 4 ปีที่แล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เคยรายงานว่า ในไต้หวันมีแรงงานต่างชาติติดยาเสพติดจำนวน 40,000 คน  ปัจจุบัน น่าจะมีมากว่านี้มาก และตั้งแต่ปี 2559 ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานกำหนดให้แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ไต้หวันทุกคน ขณะเดินทางถึงไต้หวันและเข้ารับการอบรม ก่อนจะอนุญาตให้ตัวแทนนายจ้างรับไปยังโรงงาน จะต้องรับเอกสารป้องกันยาเสพติด แต่ไม่ค่อยมีผล ปัญหานับวันรุนแรงขึ้น ไม่เพียงแต่จะทำให้แรงงานต่างชาติเสียสุขภาพ เสียอนาคต ยังสร้างปัญหาให้แก่นายจ้าง มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการทำงาน และอาจกลายเป็นปัญหาสังคมของไต้หวันด้วย สมาชิกสภานครไทจงผู้นี้ ยังได้โชว์ชุดตรวจสอบสารแอมเฟตทามีนในปัสสาวะ ที่นายจ้างไปซื้อหามาใช้ เพื่อสุ่มตรวจปัสสาวะของแรงงานต่างชาติ และผลการตรวจ มีแรงงานต่างชาติที่เสพยาเสพติดในสัดส่วนค่อนข้างสูง กองแรงงานควรใส่ใจและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยบรรจุรายการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะไว้ในการตรวจโรคแรงงานต่างชาติประจำทุกครึ่งปี เพื่อป้องกันยาเสพติดระบาดหนักในหมู่แรงงานต่างชาติ และหลีกเลี่ยงเกิดปัญหาอาชญากรรมในสังคม

            นางหวงเหอถิง ผอ. กองแรงงาน นครไทจงตอบว่า กองแรงงานได้เพิ่มมาตรการป้องกกันการระบาดของยาเสพติด ด้วยการเพิ่มการตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันใหม่ภายใน 3 เดือน โดยเมื่อปีที่แล้ว กองแรงงาน นครไทจง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติ ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์และผลของการเสพยาเสพติดแล้ว 27,000 ครั้ง และสำหรับปีนี้ จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติแล้วกว่า 7,000 ครั้ง มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 425 ครั้ง โดยการไปตรวจเยี่ยม นอกจากตรวจสอบสวัสดิการที่พึงมีแล้ว ยังประสัมพันธ์ให้แรงงานต่างชาติได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์และผลเสียอันเกิดจากการเสพยาเสพติด รวมทั้งได้ชี้แจงให้นายจ้างทราบด้วยว่า กรณีที่มีแรงงานต่างชาติต้องสงสัยเสพยาเสพติด ให้รวบรวมหลักฐานแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ ส่วนข้อเสนอให้จัดการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะไว้ในรายการตรวจโรคทุกครึ่งปีนั้น เคยเสนอต่อกระทรวงแรงงาน แต่เนื่องจากเกี่ยวข้องกับปัญหาสิทธิมนุษยชน เว้นเสียแต่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน จึงจะบังคับให้ตรวจปัสสาวะได้ อย่างไรก็ตาม จะสะท้อนปัญหาดังกล่าวต่อกระทรวงแรงงานต่อไป

            ยาเสพติดกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของแรงงานไทย โดยเฉพาะทางภาคกลางของเกาะไต้หวัน มีนายจ้างและบจง. ร้องเรียนกันมากว่า แรงงานไทยติดยาเสพติดกันรุนแรง สำนักงานแรงงานไทย เตรียมหยิบยกปัญหานี้ไปถกในเวทีประชมหารือปัญหาแรงงานระหว่างไทยไต้หวันที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มิ.ย. ปีนี้ที่กรุงไทเป อย่างไรก็ตาม นอกจากแรงงานไทยแล้ว ยาเสพติดเริ่มระบาดเข้าไปสู่แรงงานเวียดนามและอินโดนีเซียด้วยแล้วเหมือนกัน

 

ยาเสพติดระบาดในกลุ่มแรงงานต่างชาติ สมาชิกสภานครไทจงเรียกร้องให้รื้อฟื้นตรวจปัสสาวะครึ่งปีครั้ง

 

2. สภาผ่านกฎหมายวาระแรก บุตรชาวต่างชาติไม่ต้องรอ 6 เดือน สามารถเข้าประกันสุขภาพตั้งแต่แรกเกิด

            กฎหมายประกันสุขภาพฉบับปัจจุบันกำหนดว่า ชาวต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันอย่างถูกกฎหมาย หากคลอดลูก จะต้องรอจนกว่าเด็กอายุครบ 6 เดือนแล้ว จึงจะเข้าประกันสุขภาพของไต้หวันได้ สมาชิกสภานิติบัญญัติเห็นว่า นับวันชาวต่างชาติที่ทำงานอย่างถูกกฎหมายในไต้หวันจะเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างชาติระดับไวท์คอล่าร์ หรือแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือ บางคนทำงานในไต้หวันหลายปี ทั้งสามีภรรยามีประกันสุขภาพทั้งนั้น แต่บุตรที่เกิดใหม่กลับไม่สามารถเข้าประกันสุขภาพได้ ต้องระยะเวลา 6 เดือน ทำให้เด็กแรกเกิดไร้หลักประกัน ดังนั้น จึงได้แก้กฎหมายประกันสุขภาพ ให้เด็กทารกที่เกิดจากชาวต่างชาติสามารถเข้าประกันสุขภาพได้ตั้งแต่แรกเกิด เช่นเดียวกับบุตรของชาวไต้หวัน ร่างกฎหมายฉบับนี้ ผ่านสภานิติบัญญัติในวาระแรกแล้ว ในวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา เมื่อผ่านการพิจารณาทั้ง 3 วาระแล้ว จะประกาศมีผลบังคับใช้ทันที

            กรมประกันสังคม กระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันแถลงว่า ปัจจุบัน ชาวต่างชาติในไต้หวัน แม้แรงงานต่างชาติไร้ฝีมือจะมีจำนวนมากว่า แต่บุตรที่เกิดจากแรงงานต่างชาติกลับมีจำนวนไม่มาก ส่วนใหญ่จะเป็นบุตรที่เกิดจากแรงงานต่างชาติที่มีทักษะหรือที่เรียกกันว่าไวท์คอล่าร์ ซึ่งแต่ละปี มีประมาณ 800 คน หากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาและประกาศมีผลใช้บังคับแล้ว ก็จะทำให้บุตรที่เกิดจากชาวต่างชาติได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพตั้งแต่แรกเกิด

            ก่อนหน้านี้ มีแรงงานไทยเพศหญิงคนหนึ่ง ตั้งครรภ์ระหว่างทำงานอยี่ที่ไต้หวัน ตั้งใจจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อใกล้ถึงเวลาคลอด 6-8 สัปดาห์ แต่คลอดก่อนกำหนด ตัวคุณแม่ไม่มีปัญหา เพราะมีประกันสุขภาพและมีประกันภัยแรงงาน ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่น แต่เด็กทารกมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ ต้องรักษาในตู้อบนานกว่า 1 เดือน ค่ารักษาพยาบาลร่วม 300,000 เหรียญไต้หวัน เนื่องจากเด็กทารกชาวต่างชาติที่เกิดใหม่ ต้องรออายุครบ 6 เดือนแล้ว จึงจะเข้าประกันสุขภาพได้ ทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถชำระค่ารักษาพยาบาล กลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมา

 

สภาผ่านกฎหมายวาระแรก บุตรชาวต่างชาติไม่ต้องรอ 6 เดือน สามารถเข้าประกันสุขภาพตั้งแต่แรกเกิด

 

3. ชีวิตพลิกผัน จากแรงงานต่างชาติกลายเป็นศิลปินวาดทราย มาริโอ้ได้รับใบอนุญาตเป็นศิลปินเปิดหมวกรายแรกในหมู่แรงงานต่างชาติ

            แรงงานต่างชาติในไต้หวัน มีมากกว่า 640,000 คน ในจำนวนนี้ มีไม่น้อยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อย่างนายมาริโอ้ สุเบลเดีย (Mario Subeldia) แรงงานชาวฟิลิปปินส์ เป็นผู้หนึ่ง จากเดิมที่เป็นแรงงานต่างชาติทั่วไป แต่ค้นพบว่าตัวเองชื่นชอบและมีมีพรสวรรค์ด้านการวาดภาพด้วยทรายโดยบังเอิญ จึงลงมือเรียนด้วยตนเอง และอาศัยช่วงเวลาว่างเว้นจากหน้าที่การงานตระเวนแสดงในที่ต่างๆ และนึกไม่ถึงว่า ชีวิตจะพลิกผัน จากแรงงานต่างชาติในโรงงาน กลายเป็นศิลปินวาดทรายที่มีชื่อเสียง และจัดเป็นแรงงานต่างชาติรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นศิลปินแสดงข้างถนน หรือที่เรียกว่าศิลปินเปิดหมวก

            เนื่องจากคุณพ่อสุขภาพไม่ดี ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล ทำให้มาริโอ้ตัดสินใจมาทำงานหาเงินเพื่อไปเป็นค่ารักษาพยาบาลและจุนเจือครอบครัว ตั้งแต่เมื่อ 7 ปีที่แล้ว โดยเดินทางมาทำงานเป็นพนักงานในโรงงานไฮเทคที่อุทยานวิทยาศาสตร์ซินจู๋ หน้าที่การงานที่ต้องเปลี่ยนกะและต้องทำโอที ไม่ได้ทำให้ความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินลดลงเลยแม้นแต่น้อย ตรงกันข้าม การทำงานในไต้หวัน มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆ มากกว่าเดิม อยู่มาวันหนึ่ง หลังจากเลิกงาน มาริโอ้นั่งดูทีวีที่หอพัก เห็นรายการก็อตทาเลนต์ ซึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้โชว์เกี่ยวกับการประกวดที่เฟ้นหาคนที่มีความสามารถโดดเด่น มีนักวาดทรายฝีมือดีมาแสดงความสามารถ ส่งผลให้มาริโอ้ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า ตัวเองก็น่าจะมีพรสวรรค์ทางด้านนี้อยู่บ้าง หลังจากนั้น เมื่อมีเวลาว่างจากงาน มาริโอ้ก็จะเดินทางไปยังชายหาดทะเลในซินจู ศึกษาเม็ดทรายและเริ่มวาดภาพด้วยทราย แรกๆ จะนำภาพถ่ายของพ่อแม่ออกมาวาด นอกจากฝึกฝนฝีมือได้แล้ว ยังช่วยคลายความคิดถึงพ่อแม่ได้ด้วย วาดที่หาดทรายยังไม่พอ มาริโอ้ใช้ถุงบรรจุทรายกลับมาที่หอพักด้วย จากนั้นเข้าเว็บหาคลิปสอนการวาดภาพด้วยทราย ช่วงระยะแรกติดขัดหลายอย่าง เพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องก็ไม่เห็นด้วย ทั้งเพื่อนและล่ามเตือนเขาว่า คุณเป็นเพียงคนงานที่ทำงานรับเงินค่าจ้างไปเป็นเดือนๆ เท่านั้น คุณควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ไม่ควรเสียเวลาให้กับสิ่งที่ไร้สาระ ต่อมาเมื่อเพื่อนๆ และญาติพี่น้องได้เห็นผลงานภาพวาดทรายของเขาที่พัฒนาขึ้นมากไม่แพ้นักวาดทรายมืออาชีพ จึงแสดงความชื่นชมและเริ่มให้การสนับสนุน

 

แรกๆ ทั้งเพื่อนและญาติพี่น้องไม่เห็นด้วยกับการทุ่มเวลาให้กับการวาดทราย ต่อเมื่อได้เห็นผลงานของเขาแล้ว ทุกคนชื่นชมและเริ่มให้การสนับสนุน

 

            โรงงานที่มาริโอ้ทำงานอยู่ใช้ระบบทำงาน 2 วัน หยุดพัก 2 วัน มาริโอ้จึงใช้เวลาว่างตระเวนแสดงการวาดภาพด้วยทรายตามข้างถนน บางครั้งอดหลับอดนอน เพื่อไปแสดงยังจุดต่างๆ เมื่อแสดงเสร็จในตอนค่ำ ก็กลับเข้าโรงงานทำงานกะกลางคืนต่อไป แต่ในช่วงแรกๆ เนื่องจากไม่รู้ระเบียบกฎหมายและไม่รู้ทิศทาง มักจะถูกเจ้าของร้านไล่ เพราะไปขวางทาง บางครั้งก็ถูกตำรวจจับ เพราะแสดงในจุดที่ขัดขวางจราจร ต่อมา แฟนสาวชาวไต้หวันแนะนำและช่วยเหลือเขาไปสอบใบอนุญาตแสดงของศิลปินเปิดหมวก จนได้รับประกาศนียบัตรการแสดงข้างทางจากกรุงไทเปและเมืองซินจู๋ ทำให้เขาสามารถแสดงได้อย่างถูกกฎหมาย ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกจับอีกต่อไป และส่งให้มาริโอ้กลายเป็นแรงงานต่างชาติรายแรกในไต้หวันที่ได้รับประกาศนียบัตรนักแสดงเปิดหมวก

            หลังจากกลายเป็นศิลปินอย่างถูกกฎหมายแล้ว มาริโอ้ก็ได้รับการเชื้อเชิญไปแสดงในงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะในงานคอนเสิร์ตของนักร้องดัง งานเลี้ยงขอบคุณพนักงานของบริษัทต่างๆ รวมถึงงานแต่งงาน กลายเป็นศิลปินเต็มตัวและมีชื่อเสียง มาริโอ้กล่าวให้กำลังใจแด่พี่น้องแรงงานต่างชาติในไต้หวันทุกคนว่า แม้เราจะเป็นเพียงแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือคนหนึ่ง แต่หากเรามีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และไม่ย่อท้อ สามารถสานฝันให้กลายเป็นจริงได้ เขากล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า จงทำให้ดีและพยายามถึงที่สุด ในสิ่งที่คุณชื่นชอบ 

 

 

 

ในวันหยุด มาริโอ้จะตระเวนแสดงการวาดภาพด้วยทรายตามข้างถนนในที่ต่างๆ

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More