QR Code
 
รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ขุนพล แรงงานไทย (B)
2017-04-20
 • การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน
 • นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก
 • นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว ยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งเครือญาติในสายเลือดเลยทีเดียว
 • ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$
 • จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

1. กระทรวงแรงงานไต้หวัน ปรับลดค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติในปีที่ 4 เป็นต้นไป ไม่เกิน 1,500 เหรียญไต้หวัน

          ในอดีตแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญา 3 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศไปทำเรื่องกลับเข้ามารอบใหม่ นอกจากต้องเสียค่าบริการจัดหางานหรือที่รู้จักกันในนามค่าหัวคิวครั้งใหม่แก่บริษัทจัดหางานไทยแล้ว เมื่อเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน แม้จะกลับมาทำงานกับนายจ้างรายเดิม บริษัทจัดหางานจำนวนไม่น้อยกจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนเสมือนคนงานใหม่ คือเริ่มที่ปีแรก 1,800 เหรียญไต้หวัน ปีที่ 2 เก็บเดือนละ 1,700 เหรียญ และปีที่ 3 ถึงจะเก็บเดือนละ 1,500 เหรียญ แต่หลังจากมีการแก้กฎหมายการจ้างงาน ยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย 1 วันหลังทำงานครบ 3 ปี อนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ โดยแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิม จะเสียค่าบริการให้แก่บริษัทจัดหางานเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน แต่แรงงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายใหม่ บริษัทจัดหางานจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน 1,800 เหรียญไต้หวัน เหมือนแรงงานที่เดินทางมาใหม่

          อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศมาตรฐานการจัดเก็บค่าบริการของบริษัทจัดหางานฉบับใหม่ กำหนดให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปี ไม่ได้เดินทางกลับประเทศ ไม่ว่าจะต่อสัญญาในไต้หวันกับนายจ้างเดิมหรือกับนายจ้างรายใหม่ เสียค่าบริการรายเดือนไม่เกิน 1,500 เหรียญ กระทรวงแรงงานให้เหตุผลว่า แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปีและทำงานในไต้หวันต่อไป ไม่ว่าจะทำงานกับนายจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในไต้หวันแล้ว โอกาสที่จะเรียกใช้บริการหรือขอคำปรึกษาจากบริษัทจัดหางานมีไม่มากเหมือนอย่างในช่วงแรกที่เดินทางมาถึง ประกอบกับไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ ทำให้บริษัทจัดหางานไม่ต้องช่วยทำเรื่องกลับประเทศ ไม่ต้องรับ-ส่งที่สนามบิน ฯลฯ ดังนั้น จึงอนุญาตให้บริษัทจัดหางานเรียกรับค่าบริการรายเดือนจากแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ ไม่ว่าจะกับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ ไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน หรือพูดง่ายๆ คือ แรงงานต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป จะเสียค่าบริการรายเดือนเท่ากับที่เสียในปีที่ 3 หรือไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน

 

แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$

 

2. นายจ้างไต้หวันชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ มอบเงินล้านให้เป็นทุนทำธุรกิจที่บ้าน

          สังคมไต้หวันนับวันจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนไต้หวันในปัจจุบันอยู่ที่ 80 ปี กระทรวงมหาดไทยคาดการณ์ว่า ในปี 2560 นี้ คนสูงวัยหรือคนชรา ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ในไต้หวันจะมีสัดส่วนสูงถึง 14% ตามนิยามของสหประชาชาติ เรียกได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ และเมื่อถึงปี 2568 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า สัดส่วนคนชราในไต้หวันจะเพิ่มขึ้นเป็น 20.1% กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุด เมื่อคนสูงอายุเพิ่มขึ้น ความต้องการผู้อนุบาลมาดูแลก็เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ลูกหลานต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ จึงทำให้จำนวนผู้อนุบาลต่างชาติในไต้หวันพุ่งสูงขึ้นถึง 250,000 คนแล้ว

          ผู้อนุบาลต่างชาติที่เดินทางมาดูแลคนป่วยและคนสูงอายุในไต้หวัน อาจพักรวมกับนายจ้างในบ้านเดียวกัน หรือบางรายจะพักอยู่กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุตามลำพัง การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน โดยคนป่วยหรือผู้สูงอายุจะรักและพึ่งพาผู้อนุบาลต่างชาติยิ่งกว่าลูกหลานที่อาจมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว ขณะที่ผู้อนุบาลต่างชาติ แรกๆ อาจเป็นเพราะหน้าที่ แต่เมื่ออยู่นานๆ เกิดความผูกพัน ถือผู่ป่วยหรือผู้สูงอายุเสมือนเป็นญาติของตน และการดูแลที่เอาใจใส่ ทำให้นายจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ผู้อนุบาลดูแล เกิดความซาบซึ้งและประทับใจมองว่า ผู้อนุบาลต่างชาติทำหน้าที่ดูแลหรือมีความกตัญญูต่อพ่อแม่มากกว่าตนเสียด้วยซ้ำ ความชื่นชมนี้เอง ทำให้นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว บางคนยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งพี่น้องร่วมสายเลือดเลยทีเดียว

 

นายจ้างและผู้สูงอายุจำนวนมากมีความผูกพันและรักเอ็นดูผู้อนุบาลต่างชาติเสมือนเป็นลูกหลานเลยทีเดียว

 

          บริษัทจัดหางานหลายรายกล่าวว่า นายจ้างไต้หวันมีความเป็นมิตรและมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่านายจ้างชาติอื่น หากชื่นชมหรือประทับใจการทำงานของผู้อนุบาลต่างชาติ มักจะมอบเงินเป็นแสนให้แก่แรงงานของตนที่ทำงานครบสัญญา ไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้ว เพื่อนำกลับไปสร้างบ้าน หรือเป็นทุนรอนทำกิจการเลี้ยงครอบครัว บางรายดูแลแรงงานต่างชาติในยามที่เจ็บป่วย หรือยามที่คลอดลูกเสมือนเป็นญาติพี่น้องของตน ออกค่าใช้จ่ายรับสามีหรือลูกของคนงานให้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวัน มอบเงินเป็นทุนการศึกษาของลูก เป็นต้น และภาพคนงานต่างชาติซาบซึ้งในน้ำใจของนายจ้าง คุกเข่ากราบขอบคุณนายจ้าง หรือร้องไห้ร่ำลานายจ้าง ก็เป็นภาพที่พบเห็นได้เป็นประจำที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน

          กรณีของนายเฉินซงหย่ง นักแสดงรุ่นใหญ่ของไต้หวันที่อยู่เป็นโสดและสุขภาพไม่ดีในยามแก่ชรา ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อาศัยผู้อนุบาลอินโดนีเซียเป็นผู้คอยดูแลภารกิจประจำวันอย่างใกล้ชิด ผู้อนุบาลอินโดนีเซียเรียกนายเฉินว่าพ่อ นายเฉิงก็ถือผู้อนุบาลอินโดนีเซียที่ดูแลตนเสมือนลูกสาว นายเฉิงเคยมอบเงินแสนให้นำกลับไปสร้างบ้านให้ลูก และยังเตรียมเงินไว้จำนวน 2 ล้านเหรียญให้ผู้อนุบาลอินโดนีเซียรายนี้ นำกลับบ้านไปทำธุรกิจส่วนตัวเลี้ยงครอบครัว หลังจากทำงานครบสัญญา

          บริษัทจัดหางานเล่าว่า ที่นครเถาหยวน มีนายจ้างรายหนึ่งชื่นชมการทำงานของผู้อนุบาลอินโดนีเซีย ที่ดูแลเอาใจใส่คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาตอย่างดียิ่งกว่าตนเป็นเวลานานถึง 9 ปี ทุกครั้งที่กลับไปเยี่ยมครอบครัว นายจ้างนอกจากจัดการให้ทุกอย่าง ออกค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มอบเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว ยังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสร้อยทองให้ผู้อนุบาลนำกลับไปฝากสามีและลูกๆ ด้วย และช่วง 9 ปีที่ผ่านมา นายจ้างได้รับสามีและลูกของผู้อนุบาลรายนี้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวันแล้ว 2 ครั้ง โดยนายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

 

นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก

 

3. จับชายไต้หวันขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์ เอเย่นต์แรงงานฟิลิปปินส์วอนตำรวจอย่างส่งกลับประเทศ เพราะกลัวถูกยิงเป้า

          ตำรวจนครเกาสงทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกค้าที่เป็นลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ มีการฝึกเอเย่นต์ให้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ และหลอกล่อให้แรงงานฟิลิปปินส์มาเป็นเอเย่นต์ขายยา เพื่อตีสนิทและจำหน่ายยาเสพติดแก่เพื่อนร่วมชาติได้ง่าย และโคกราคายาเสพติดขึ้นอีกเท่าตัว แอมเฟตทามีนขนาด 3.75 กรัม ราคาทั่วไป 1,600 เหรียญไต้หวัน แต่ขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ 3,000 เหรียญ ตำรวจจับกุมหัวโจกของแก๊งนี้ พร้อมเอเย่นต์ขายยาที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ แรงงานฟิลิปปินส์รายนี้ หลังถูกจับกุม ผวาถูกส่งกลับประเทศโดนประหารชีวิต คุกเข่าวอนตำรวจอย่างส่งกลับ

          ตำรวจนครเกาสงแถลงว่า นายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่จบการศึกษาเพียงมัธยมต้น เคยเป็นจับกังอยู่แถวท่าเรือเฉียนเจิ้นในนครเกาสง แต่อาศัยที่เคยมีภรรยาและเคยมีแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์มาก่อน พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ได้บ้าง ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติด นอกจากขายให้กับชาวไต้หวันแล้ว ยังดึงแรงงานฟิลิปปินส์มาร่วมขายด้วย พุ่งเป้าไปที่ลูกค้าชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ และจะขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ในราคาแพงกว่าทั่วไปถึง 1 เท่าตัว หลังจากได้แจ้งเบาะแสจากพลเมืองดี ตำรวจได้จัดกำลังสอดส่องความเคลื่อนไหวของแก๊งค้ายาแก๊งนี้ จนเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา  ได้โอกาสบุกเข้าจับกุม นอกจากจับนายกู่ ผู้เป็นหัวโจกได้แล้ว ยังจับกุมลูกสมุนที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ชาย 2 หญิง 1 แรงงานฟิลิปปินส์ทั้ง 3 หลังถูกจับเกรงว่าจะถูกส่งกลับประเทศ ถึงกับคุกเข่าอ้อนวอนตำรวจว่า อย่างส่งพวกตนกลับประเทศ เพราะอาจถูกยิงเป้าที่บ้านเกิดก็ได้ เนื่องจากผู้นำฟิลิปปินส์คนใหม่ ได้แก่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต กำลังใช้มาตรการเด็ดขาด สังหารผู้ค้ายาเสพติด

          แต่ตำรวจไม่ฟังเสียง หลังสอบปากคำส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้อัยการดำเนินคดีต่อไป ซึ่งตามกฎหมายของไต้หวัน ผู้ค้ายาเสพติดจำพวกแอมเฟตทามีน ซึ่งในไต้หวันจัดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 2 จะถูกจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก 7 ปีขึ้นไป และหลังพ้นโทษแล้ว จะถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน

          สำหรับประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ที่แรงงานฟิลิปปินส์ผู้ค้ายาเสพติดหวาดกลัว เป็นผู้นำที่กำลังทำสงครามปรามปรามยาเสพติด เขาประกาศว่า ต้องการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากฟิลิปปินส์ เพราะถือเป็นภัยคุกคามที่กระทบชีวิตประชาชนร่วม 4 ล้านคน และมีผู้ถูกสังหารเสียชีวิตราว 6,000 คน นับตั้งแต่ผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้เดินหน้าทำสงครามปราบเสพติดเมื่อราว 6 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังมีนายหน้าค้ายาและผู้เสพอีกราว 1 ล้านคน เข้ามอบตัวกับทางการ ด้านประชาคมโลกต่างวิพากษ์วิจารณ์นโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เด็ดขาดของผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้ โดยนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนบางกลุ่มบอกว่า การที่นายดูแตร์เตสนับสนุนนโยบายจับตาย อาจทำให้เขาถูกศาลอาญาระหว่างประเทศฟ้องในคดีก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้      

 

ทะลายแก๊งค้ายาที่ขายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

 จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

ทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยมีพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

นายชิวจิ้งฉุน (邱鏡淳) ผู้ว่าการจังหวัดซินจู๋ ให้สัมภาษณ์พิเศษทางสถานีวิทยุ Rti

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 2 ส.ค. 60 รายงานพิเศษมุ่งใต้ใหม่ สัมภาษณ์พิเศษนายชิวจิ้งฉุน (邱鏡淳) ผู้ว่าการจังหวัดซินจู๋

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 2 ส.ค. 60 รายงานพิเศษมุ่งใต้ใหม่ สัมภาษณ์พิเศษนายชิวจิ้งฉุน (邱鏡淳) ผู้ว่าการจังหวัดซินจู๋

2017-08-02 11:55:00

 

รายการสื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 2 ส.ค. 60 สัมภาษณ์พิเศษนายชิวจิ้งฉุน (邱鏡淳) ผู้ว่าการจังหวัดซินจู๋ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ปฏิสัมพันธ์กับประเทศอาเซียน

        ผู้ว่าฯ ระบุ ที่ผ่านมาเทศบาลจังหวัดซินจู๋ได้ทุ่มเทประสานกับนโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่ของรัฐบาลกลางอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงมาตรฐานด้านเทคโนโลยีและการบริการของท้องถิ่น รวมทั้งบรรยากาศการลงทุนในประเทศด้วย ให้ความช่วยเหลือแก่ภาคธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจของตน เช่นการหาแหล่งลงทุนที่เหมาะสมในต่างประเทศ ซึ่งนับตั้งแต่ผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่เป็นต้นมา เทศบาลจังหวัดซินจู๋ได้ขยายปฏิสัมพันธ์ในทุกมิติ โดยเมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจกับจังหวัด ทินดองทับ ของเวียดนาม ส่งเสริมให้เยาวชนของทั้งสองฝ่ายฝึกงานและเสริมการศึกษาดิจิทัล โดยมีสมาคมวัฒนธรรมและการศึกษาไต้หวัน-เวียดนาม เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อเป็นช่องทางในการอบรมบ่มเพาะบุคลากรอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยการมอบทุนการศึกษาด้วย ส่งเสริมให้บุตรหลานเยาวชนไต้หวัน ซึ่งรวมถึงบุตรหลานของผู้มาอยู่ใหม่ไปศึกษา ฝึกงาน ที่เวียดนาม ด้วยเวียดนามเป็นหนึ่งในดาวเด่นดวงใหม่ของอาเซียน เป็นสมาชิก TPPในขณะที่ค่าแรงในจีนแผ่นดินใหญ่พุ่งสูงขึ้นอย่งต่อเนื่อง ทำให้เวียดนามกลายเป็นแหล่งลงทุนสำคัญของนักลงทุนไต้หวันแห่งหนึ่ง

        นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา เทศบาลจังหวัดซินจู๋ ยังได้เชิญทีมงานของ สนง. ผู้แทนเศรษฐกิจและการค้าอินโดนีเซียประจำไทเป ร่วมกันจัดงานสัมนาโอกาสการลงทุนในอินโดนีเซีย ที่ซินจู๋ เพื่อแนะนำ ชี้แจง บรรยากาศการลงทุน การค้า อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ ให้แก่ผู้สนใจได้เข้าใจกฎระเบียบของอินโดฯ มากยิ่งขึ้นด้วย มีเถ้าแก่ในซินจู๋ถึง 23 รายที่ให้ความสนใจต่อการลงทุนในอินโดนีเซีย

 

บทบาทของสมาคมฮากกาโลก

        ท่านผู้ว่าฯ ได้เล่าให้ฟังถึงบทบาทในฐานะนายกสมาคมชาวฮากกาโลกที่ตนดำรงตำแหน่งนี้อยู่ว่า แน่นอนว่า "เลือดย่อมข้นกว่าน้ำ" ทำให้ซินจู๋โดดเด่นในการพัฒนา คสพ. กับชาวฮากกาทั่วโลก โดยในปี 2013 ซินจู๋ได้จัดงานเทศกาลโคมไฟ 3 มิติ วัฒนธรรมชาวฮากกา โดยเชิญศิลปินและจิตรกรชื่อดังใน 4  จังหวัดที่มีชาวฮากกาพำนักอาศัยอยู่ค่อนข้างมาก ได้แก่ เถาหยวน ซินจู๋ เมืองซินจู๋ และเหมียวลี่ วาดภาพขนาดยักษ์สูง 1 เมตร ยาว 80 เมตร ภายใต้หัวข้อ 12 เทศกาลสำคัญชาวฮากกา จัดการแข่งขันร้องเพลงพื้นบ้านชาวฮากกา เทศกาลดอกถงฮัว และเทศกาลแข่งขุนหมูอ้วนอี้หมิน รวมเอาวัฒนธรรมและวิวทิวทัศน์อันสวยงามของชาวฮากกาย่อลงมาในกิจกรรมเหล่านี้

        ปี 2015 จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมชาวฮากกานานาชาติ เชิญศิลปินกลองฮากกานับร้อยคณะจาก 10 ประเทศมาร่วมงาน จัดพิธีสมรสหมู่ประเพณีฮากกาโบราณ 51 คู่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาวฮากกาใน 13 อำเภอในจังหวัดซินจู๋

        ประสานกับแผนการพัฒนาเส้นทางแห่งวัฒนธรรมโรแมนติกชาวฮากกา "ไถซาน"  เชิญศิลปินระดับโลกจากเอ๋อเหมยออกแบบสร้างสรรค์  "กระท่อมจิบชา" และสร้างกระท่อมชมดาวระยิบบนเขาเป่าซาน แลกเปลี่ยนด้านศิลปะวัฒนธรรมกับศิลปินจากญี่ปุ่น และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

        นอกจากนี้ เมื่อปลายปีที่แล้ว การประชุมสมาคมชาวฮากกาโลกที่ กทม. ยังมีมติให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวฮากกานานาชาติที่ซินจู๋ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมสัมัพนธ์ระหว่างชาวฮากกาทั่วโลก

 

ด้านการท่องเที่ยว

        ผู้ว่าชิวฯ เล่าให้ฟังเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดซินจู๋ว่า เทศบาลซินจู๋ได้ออกแพกเกจทัวร์ ท่องทั่วจังหวัด เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวและชิมอาหารเลิศรสในจังหวัดซินจู๋ อย่างเต็มอิ่ม โดยร่วมมือกับรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน รับนักท่องเที่ยวจากสถานีรถไทเปและสถานีรถไฟความเร็วสูง

        นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมท่องเที่ยวเขาสิงห์โต ชมทัศนียภาพเทือกเขาในเขตจังหวัดซินจู๋กันอย่างเต็มอิ่ม ให้บริการไกด์หลายภาษาทั้งจีนและอังกฤษ โดยในช่วงซัมเมอร์ปีนี้มีทั้งหมด 6 กรุ๊ปด้วยกัน

        ส่วนในช่วงวันหยุดก็ยังให้บริการรถบัสท่องเที่ยว 2 สาย พานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเขตจังหวัดซินจู๋

        ส่วนนักท่องเที่ยวที่นิยมโดยสารรถไฟ ก็อาจเลือกโปรแกรมทัวร์ท่องซินจู๋ไปกับรถไฟ ชมทัศนีภาพอันงดงามของวนอุทยานการ์ตูนที่จู๋ตง สถานีรถไฟแห่งความความรักเหอซิง ชมตลาดเก่าเน่ยวาน หรืออาจจขับรถไปเที่ยวฟาร์มเสวี่ยป้า รวมทั้งเขตท่องเที่ยวบึงเอ๋อเหมย เที่ยวไปกินไป อย่างเต็มอิ่ม

 ดึงดูดชาวมุสลิมมาท่องเที่ยว ส่งเสริมการรับรองฮาลาล

       รัฐบาลผลักดันนโยบายมุ่งใต้ครั้งใหม่ เมืองต่างๆในไต้หวันเร่งส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้สอดคล้องต่อนโยบายดังกล่าว ชิวจิ้งฉุน (邱鏡淳)  ผู้ว่าการจังหวัดซินจู๋ (Xinchu County)ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ RTI ในวันที่ 19 ว่า ซินจู๋ มีธรรมชาติ ทะเล ภูเขาและบึงที่งดงาม และมีวัฒนธรรมชาวฮากกาและของเด่นพื้นเมืองเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ทางจังหวัดได้จัดทำเอกสารภาษาต่าง ๆ เพื่อแจกให้ผู้เดินทางที่สนามบินซงซานและสนามบินเถาหยวนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้วางแผนจะนำคณะผู้ประกอบการไปร่วมงานนิทรรศการท่องเที่ยวที่มาเลเซีย ในเดือนกันยายน ปีนี้

       ชิวจิ้งฉุนกล่าวด้วยว่า นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกกำลังขยายตัว คาดว่าปี 2020 จะมีจำนวนเกินกว่า 170 ล้านคน/ครั้งคิดเป็นสัดส่วน 10% ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ในปีที่แล้วชาวมุสลิมเดินทางมาท่องเที่ยวในไต้หวัน 180,000 คน/ครั้ง

       จังหวัดซินจู๋ต้องการการดึงดูดนักท่องเที่ยวมุสลิมเพิ่มขึ้น ได้ร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยวผลักดันสภาพแวดล้อมเป็นมิตรสำหรับชาวมุสลิมและได้ผลักดันการรับรองอาหารฮาลาล ขณะนี้มีเขตท่องเที่ยวและภัตตาคารหลายแห่งผ่านการรับรองแล้ว

      ชิวจิ้งฉุนกล่าวอีกว่า การรับรองฮาลาลเกี่ยวข้องกับการเลือกวัตถุดิบอาหาร วิธีการปรุง ภาชนะ และการตกแต่งร้านเช่นมีห้องละหมาด เป็นต้น ขณะนี้กิจการที่ผ่านการรับรองแล้วคือ สวนสนุกลิ่วฝูชุน ภัตตาคารอาละดิน เป็นต้น และกำลังแนะแนวโรงแรมเชอราตันเพื่อให้ผ่านการรับรอ

 

 

นายชิวจิ้งฉุน (邱鏡淳) ผู้ว่าการจังหวัดซินจู๋ ให้สัมภาษณ์พิเศษทางสถานีวิทยุ Rti

 

คูปองเที่ยว-กิน-ช้อป ที่ซินจู๋

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
ประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมไต้หวัน-ไทย

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 1 ส.ค. 60 ประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมไต้หวัน-ไทย กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันไปอีกก้าวใหญ่

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 1 ส.ค. 60 ประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมไต้หวัน-ไทย กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันไปอีกก้าวใหญ่

2017-08-01 11:55:00

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 1 ส.ค. 60

 

ประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมไต้หวัน-ไทย กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันไปอีกก้าวใหญ่

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) รวม 14 ฉบับ

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
สับปะรดพันธุ์จินจ้วน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 - แนะนำผลไม้สุดอร่อยของไต้หวันที่ไม่ควรพลาดรับประทาน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 - แนะนำผลไม้สุดอร่อยของไต้หวันที่ไม่ควรพลาดรับประทาน

2017-08-02 22:03:45

ไต้หวันได้รับสมญานามว่าเป็นอาณาจักรแห่งผลไม้ ด้วยความที่ฤดูหนาวที่ไม่หนาวจัดเหมือนบางประเทศ ฤดูร้อนก็ร้อน มีแสงแดดเพียงพอ ทำให้แต่ละฤดูมีผลไม้ประจำฤดูหลากชนิด หลายสายพันธุ์เจริญเติบโตได้ดี จากเหนือจรดใต้ แต่ละท้องถิ่นล้วนมีผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของดีประจำท้องถิ่น สัปดาห์นี้อันโกะจะพาทุกท่านไปติดดาวผลไม้สุดอร่อยของไต้หวันที่ไม่ควรพลาดรับประทานกันค่ะ

 

สับปะรดพันธุ์จินจ้วน (金鑽鳳梨 จินจ้วนฟ่งหลี)

 

 

ชมพู่ไข่มุกดำ (黑珍珠蓮霧 เฮยเจินจูเหลียนอู้

 

น้อยหน่า (釋迦 ซื่อเจีย) 

 

 

ฝรั่ง (芭樂 ปาเล่อ)

 

 

มะม่วงพันธุ์อ้ายเหวิน  (愛文芒果 อ้ายเหวินหมั่งกั่ว)

 

 

ส้มโอพันธุ์หมาโต้ว (麻豆文旦 หมาโต้วเหวินตั้น)

 

 

เสาวรส (百香果 ไป่เซียงกั่ว) 

 

 

กล้วยหอมพันธุ์เปลือกแดง (紅皮香蕉 หงผีเซียงเจียว)


More
ภาพความวุ่นวายที่สนามบินเถาหยวนหลังไต้ฝุ่นเนสารทถล่มเกาะไต้หวัน

แชร์ประสบการณ์ผจญไต้ฝุ่นเนสาดดดด....แรงได้ใจไปเต็มๆ

แชร์ประสบการณ์ผจญไต้ฝุ่นเนสาดดดด....แรงได้ใจไปเต็มๆ

2017-07-31 23:30:00

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

-เหล่าพนักงานต้อนรับสายการบินอีว่าแอร์พร้อมใจขอลาหยุดเนื่องจากภัยธรรมชาติในวันหลังไต้ฝุ่นเนสารทถล่มเกาะไต้หวัน ทำให้วุ่นวายกันทั้งสนามบินเลย เพราะอีว่าแอร์ต้องยกเลิกเที่ยวบินถึง 42 ไฟล์ท

-ขอแชร์ประสบการณ์การผจญพายุไต้ฝุ่นเนสาดดดด...ที่แรงได้ใจไปเต็มๆ

More
เฉินหุ้ยถิง

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของเฉินหุ้ยถิง ในชุด Voyager 3 และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของเฉินหุ้ยถิง ในชุด Voyager 3 และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-07-30 23:30:00

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

-แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของเฉินหุ้ยถิง ในชุด Voyager 3 และข่าวบันเทิงไต้หวัน (หวังซินหลิงโดนพิษภาพหลุดอีกแล้ว)

More
สัมพันธ์เยอรมนี-ตุรกีร้าว

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 60 ความสัมพันธ์ตุรกี-เยอรมนีเครียด เหตุตุรกีจับนักต่อสู้สิทธิมนุษยชนเยอรมนี

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 60 ความสัมพันธ์ตุรกี-เยอรมนีเครียด เหตุตุรกีจับนักต่อสู้สิทธิมนุษยชนเยอรมนี

2017-07-30 11:55:00

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 60

 

ความสัมพันธ์ตุรกี-เยอรมนีเครียด เหตุตุรกีจับนักต่อสู้สิทธิมนุษยชนเยอรมนี

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
วัดหลงซานซื่อ กรุงไทเป (艋舺龍山寺)

รายการสโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560

รายการสโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560

2017-08-05 11:30:09

 

1. แนะนำศาลเจ้าและวัดในไต้หวัน

          ไต้หวันมีศาลเจ้าและวัดวาอารามมากมาย จนมีคำพูดภาษาจีนที่ว่า 三步一小廟、五步一大寺 แปลว่าสามก้าวหนึ่งศาล ห้าก้าวหนึ่งวัด  จากข้อมูลระบุว่าไต้หวันมีวัดที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย 14,000 แห่ง และที่ไม่ได้จดทะเบียนอีกหลายพันแห่ง สำหรับ 10 อันดับศาลเจ้าและวัดที่คนไต้หวันเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดได้แก่ (ไปกราบไหว้ขอพรได้ ตามแต่วัตถุประสงค์)

 

1) วัดสิงเทียนกง กรุงไทเป (台北行天宮) ขอพรให้สมปรารถนาและราบรื่นในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะการทำธุรกิจ

       

2) วัดหลงซานซื่อ กรุงไทเป (艋舺龍山寺) ขอพรให้ราบรื่นมีความสุขในชีวิตครอบครัว ปลอดโรคภัย

 

3) ศาลเจ้าเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว กรุงไทเป (台北霞海城隍廟) (ขอคู่ ขอความรักจากเทพเจ้าแห่งความรัก หรือเยว่เหล่า 月老 ผู้เฒ่าจันทรา)

 

4) ศาลเจ้าเจิ้นหลันกง เขตต้าเจี่ย นครไทจง (大甲鎮瀾宮) คุ้มครองชาวประมงและประชาชนทั่วไปให้มีความผาสุข

 

5) ศาลเจ้าเฉาเทียนกง ตำบลเป๋ยกั่ง หยุนหลิน (北港朝天宮) คุ้มครองครอบครัว

 

6) ศาลเจ้าจื่อหนานกง หนานโถว (竹山紫南宮) ขอพรจากเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ให้ยืมเงินขวัญถุงโดยไม่มีดอกเลี้ยและคืนหรือไม่คืนก็ได้

 

ห้องสุขาอลังการของศาลเจ้าจื่อหนานกง หนานโถว (竹山紫南宮)

 

7) ศาลเจ้าฝูเต๋อกง นครนิวไทเป (福德宮) ขอพรให้ชีวิตราบรื่นปลอดภัยและมีโชคลาภ

 

8) ศาลเจ้าเทียนโห้วกง ตำบลลู่กั่ง จางฮั่ว (鹿港天后宮) คุ้มครองความปลอดภัยและขอคู่ขอความรักได้

 

9) ศาลท้าวมหาพรหม (ไทย) ถ.ฉางชุน กรุงไทเป (台北長春路四面佛) ขอพรทุกด้าน เช่นหน้าที่การงาน ปลอดโรคภัยและโชคลาภ ฯลฯ

 

10) ศาลเจ้าฉือฟ่งกง ผิงตง (屏東慈鳳宮)  คุ้มครองโรคภัย ขอพรให้ครอบครัวสมบูรณ์พูนสุข

 

2. อู่เต๋อกงที่ตำบลเป่ยกั่ง เมืองหยุนหลิน ศาลเจ้าทันสมัย ใช้หุ่นยนต์เป็นไกด์นำชมวัด

          เคยเห็นไหม? วัดหรือศาลเจ้าในไต้หวัน มีร้านคอฟฟี่ช็อบแบรนด์ของตัวเอง และบริการต้อนรับ ให้คำแนะนำ ปรึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับศาลเจ้า โดยเจ้าเปปเปอร์ (Pepper) หุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาให้มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ ซึ่งกำลังได้รับความนิยม นอกจากนี้ ยังบริหารศาลเจ้าด้วยหลักบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ศาลเจ้าที่ว่านี้ ได้แก่ ศาลเจ้าอู่เต๋อกง (武德宮) ที่ตำบลเป๋ยกั่ง (北港) เมืองหยุนหลิน (雲林縣)

          ศาลเจ้าอู่เต๋อกง สร้างเมื่อ 39 ปีที่แล้ว เป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว้าง ศาลเจ้าแห่งนี้ มีเทพแห่งโชคลาภจำนวนมากประดิษฐานอยู่ และเทพแห่งโชคลาภในศาลเจ้าต่างๆ ทั่วไต้หวัน มีจำนวนไม่น้อยที่อัญเชิญมาจากศาลเจ้าแห่งนี้ เพราะฉะนั้น ผู้คนที่ไปกราบไหว้บูชาในศาลเจ้าแห่งนี้ ส่วนใหญ่ไปขอโชคขอลาภ ข่าวบอกว่า ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์ ตามปกติทั่วไป ศาลเจ้าจะเต็มไปด้วยกระถางธูปและที่เผากระดาษเงินกระดาษทอง ภายในจะมีเทพเจ้าประดิษฐานและอบอวลไปด้วยควันธูป แต่ศาลเจ้าอู่เต๋อกง บริหารจัดการด้วยวิธีใหม่ ทำให้ดูสะอาดสะอ้าน เป็นระเบียบ เพราะผู้บริหารสูงสุด คือประธานคณะกรรมการหรือ CEO ของศาลเจ้าอู่เต๋อกง นายหลินอันเล่อ (林安樂) อายุ 45 ปี ไม่ธรรมดา เป็นคนรุ่นใหม่ จบสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาแห่งชาติไต้หวัน หรือไถต้า นอกจากนี้ ยังเป็น CEO บริษัทร่วมลงทุนด้วย

          ดังนั้นการบริหารจัดการของศาลเจ้าแห่งนี้ จึงเสมือนกับธุรกิจสมัยใหม่ ภายในศาลเจ้ามีระเบียบเรียบร้อย การเงินเป็นระบบโปร่งใส และยังมีคอฟฟี่ช็อบแบรนด์ของศาลเจ้าเองด้วย ที่น่าสนใจ เมื่อเข้าไปยังศาลเจ้า จะมีเปปเปอร์ (Pepper) หุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาให้มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ ซึ่งธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธนาคาร จะใช้เป็นพนักงานต้อนรับลูกค้า ศาลเจ้าอู่เต๋อกง ก็นำเปปเปอร์มาคอยต้อนรับและให้คำแนะนำแก่ผู้คนที่มาสักการะบูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภด้วย นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่อ่านและแปลความหมายในใบเซียมซี พาผู้คนชมศาลเจ้า ทำหน้าที่คลายพนักงานประชาสัมพันธ์ แถมสวมชุดนักบวชในลัทธิเต๋ออีกต่างหาก น่ารักมาก 

 

ประตูหน้าศาลเจ้าอู่เต๋อกง

 

 

 

อู่เต๋อกงที่ตำบลเป่ยกั่ง เมืองหยุนหลิน ศาลเจ้าทันสมัย ใช้หุ่นยนต์เป็นไกด์นำชมวัด

 

ศาลเจ้าอู่เต๋อกง ยังมีคอฟฟี่ช็อปแบรนด์ของตัวเองด้วย

 

นายหลินอันเล่อ (林安樂) อายุ 45 ปี CEO ของศาลเจ้าอู่เต๋อกง กับประทีปเสริมดวงที่ไม่เหมือนใคร

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
นางจางเสี่ยวเยว่ ประธานคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวัน

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 29 ก.ค. 60 จัดการปัญหา คสพ. ระหว่างช่องแคบไต้หวันด้วยความตรงไปตรงมา และคิดบวก

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 29 ก.ค. 60 จัดการปัญหา คสพ. ระหว่างช่องแคบไต้หวันด้วยความตรงไปตรงมา และคิดบวก

2017-07-29 11:55:00

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 29 ก.ค. 60

 

จัดการปัญหา คสพ. ระหว่างช่องแคบไต้หวันด้วยความตรงไปตรงมา และคิดบวก

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
คุณพลพัฒน์ สุดใสดี หรืออาหมิงซือ 1 ในเชฟไทยชื่อดังในไต้หวัน

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

2017-07-30 07:30:00

 

1. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 ในไต้หวันมีคนงานต่างชาติมีฝีมือหรือคนงานไวท์คอลลาร์ 33,506 คน จำแนกตามประเทศ ชาติที่มีจำนวนมากสุด ได้แก่ญี่ปุ่น มี 8,7033 คน ตามด้วยสหรัฐอเมริกา 5,821 คน อันดับ 3 เป็นมาเลเซีย สำหรับคนงานมีฝีมือในไต้หวัน มีจำนวน 326 คน ส่วนใหญ่เป็นเชฟหรือพ่อครัวทำอาหาร

 

คุณพลพัฒน์ สุดใสดี ชาวสุรินทร์ลูกอีสาน หรือ“อาหมิงซือ” (阿明師) เป็น 1 ในเชฟไทยชื่อดังในไต้หวัน

 

คุณวิเชียร ธนวัฒน์พนิชกุล หรืออาเชียนซือ (阿仟師) อีก 1 พ่อครัวชาวไทยชื่อดังในไต้หวันจากเชียงใหม่

 

2. ในไต้หวันมีร้านอาหารไทยระดับปานกลางถึงระดับหรู ประมาณ 2,000 ร้าน แต่พ่อครัวหรือเชฟที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานไต้หวันมาทำงานในตำแหน่งพ่อครัวหรือเชฟตามภัตตาคารหรือร้านอาหารไทยมีเพียง 20 คนเท่านั้น จากตำแหน่งพ่อครัวที่กระทรวงแรงงานไต้หวันอนุญาตจำนวน 300 คน สาเหตุสำคัญมาจากคุณสมบัติของพ่อครัวไทย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่จบปริญญาตรี ตามกฎระเบียบของงไต้หวัน จะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5 ปี แต่ไม่มีหน่วยงานรัฐที่จะรับรองใบผ่านงาน ทำให้พ่อครัวไทยไม่สามารถมาทำงานที่ไต้หวันได้ จึงปรากฏสภาพการณ์ที่ชาวไต้หวัน แห่เรียนหลักสูตรปรุงอาหารไทย หรือ คนไทยที่มาตั้งรกรากในไต้หวันหรือลูกหลาน เข้าทำงานในตำแหน่งพ่อครัว

 

ในไต้หวันมีร้านอาหารกว่า 2,000 แห่ง แต่มีกุ๊กไทยที่ได้รับอนุญาตมาทำงานอย่างถูกต้องเพียง 20 คนเท่านั้น

 

 

 

อาหารไทยได้รับความนิยมอย่างมากในไต้หวัน ร้านอาหารไทยไม่เพียงแต่รสชาติต้องดี บรรยากาศในร้านยังต้องพิถีพิถันด้วย

 

3. การเลือกตั้งในประเทศไทย ตามโรดแมปของรัฐบาล มีกำหนดจะจัดให้มีขึ้นในปลายปีหน้า พี่น้องคนไทยในไต้หวันสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรผ่านแอพทางมือถือ โดยไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย คุณสงกรานต์ ไชยพา ผอ. ฝ่ายจัดการเลือกตั้ง 2 และรับผิดชอบการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และคุณณัฐวุฒิ เมธารินทร์ ผอ. ฝ่ายจัดการเลือกตั้ง 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้งครั้งต่อไป สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนการเลือกตั้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างไร? ชาวไทยหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จะเสียสิทธิ์หรือไม่? สิทธิ์ด้านไหน? และมีความสำคัญอย่างไร? ฟังคำให้สัมภาษณ์จากรายการออนไลน์.... 

 

คุณสงกรานต์ ไชยพา และคุณณัฐวุฒิ เมธารินทร์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งต่อไป 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
Mayday

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday ในเพลง 成名在望 (Almost Famous) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday ในเพลง 成名在望 (Almost Famous) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-07-28 22:30:00

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปินสัปดาห์นี้

- ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday ในเพลง 成名在望 (Almost Famous) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (หลินจื้อหลิงเอาชนะความกลัวหลังตกม้าเมื่อ 12 ปีก่อนได้สำเร็จแล้ว)

More
พานม่งอัน ผู้ว่าการเทศบาลเมืองผิงตง มอบใบประกาศและเงินรางวัลให้เยาวชนดีเด่นที่มีคุณธรรมและความกตัญญู

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค. 60 - บุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เธอผู้ไม่แพ้

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค. 60 - บุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เธอผู้ไม่แพ้

2017-08-02 21:29:41

เทศบาลเมืองผิงตงได้มอบรางวัลบุคคลตัวอย่างที่มีคุณธรรมและกตัญญูแก่เยาวชนจำนวน 7 คน หนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลนั้นเป็นบุตรของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชาวอินโดนิเซีย หลินอวี้ผิง (林玉萍) ซึ่งเกิดมาพร้อมกับความพิการ และมีฐานะยากจน ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมหลิวฉิว (琉球國中) อีกทั้งเธอได้เป็นตัวแทนเมืองผิงตงในการเข้าร่วมประกวดบุคคลตัวอย่างที่มีคุณธรรมและกตัญญูระดับประเทศ และได้รับเลือกจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นบุคคลตัวอย่างที่มีคุณธรรมและกตัญญูระดับประเทศ นับว่าเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา ติดตามเรื่องราวของเธอในรายการค่ะ

 

พานม่งอัน ผู้ว่าการเทศบาลเมืองผิงตง มอบใบประกาศและเงินรางวัลให้เยาวชนดีเด่นที่มีคุณธรรมและความกตัญญู

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ช่วงติวสอบ TOCFL ข้อสอบการอ่าน ระดับกลาง Band B ข้อ 41-43

 

More
คบเพลิงกีฬามหาวิทยาลัยโลกไปถึงจังหวัดไถตงแล้ว

สาวไต้หวัน (เฉียนเพ่ยหยุน) จบที่ 3 ในศึก LPGA มาราธอน คลาสสิค

สาวไต้หวัน (เฉียนเพ่ยหยุน) จบที่ 3 ในศึก LPGA มาราธอน คลาสสิค

2017-07-27 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

- กีฬามหาวิทยาลัยโลก 2017 ที่กรุงไทเปเป็นเจ้าภาพใกล้เปิดฉากแล้ว 

- สาวไต้หวัน (เฉียนเพ่ยหยุน) จบที่ 3 ในศึก LPGA มาราธอน คลาสสิค 

More