QR Code
รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ขุนพล แรงงานไทย
2017-04-20
 • การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน
 • นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก
 • นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว ยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งเครือญาติในสายเลือดเลยทีเดียว
 • ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$
 • จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

1. กระทรวงแรงงานไต้หวัน ปรับลดค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติในปีที่ 4 เป็นต้นไป ไม่เกิน 1,500 เหรียญไต้หวัน

          ในอดีตแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญา 3 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศไปทำเรื่องกลับเข้ามารอบใหม่ นอกจากต้องเสียค่าบริการจัดหางานหรือที่รู้จักกันในนามค่าหัวคิวครั้งใหม่แก่บริษัทจัดหางานไทยแล้ว เมื่อเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน แม้จะกลับมาทำงานกับนายจ้างรายเดิม บริษัทจัดหางานจำนวนไม่น้อยกจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนเสมือนคนงานใหม่ คือเริ่มที่ปีแรก 1,800 เหรียญไต้หวัน ปีที่ 2 เก็บเดือนละ 1,700 เหรียญ และปีที่ 3 ถึงจะเก็บเดือนละ 1,500 เหรียญ แต่หลังจากมีการแก้กฎหมายการจ้างงาน ยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย 1 วันหลังทำงานครบ 3 ปี อนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ โดยแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิม จะเสียค่าบริการให้แก่บริษัทจัดหางานเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน แต่แรงงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายใหม่ บริษัทจัดหางานจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน 1,800 เหรียญไต้หวัน เหมือนแรงงานที่เดินทางมาใหม่

          อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศมาตรฐานการจัดเก็บค่าบริการของบริษัทจัดหางานฉบับใหม่ กำหนดให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปี ไม่ได้เดินทางกลับประเทศ ไม่ว่าจะต่อสัญญาในไต้หวันกับนายจ้างเดิมหรือกับนายจ้างรายใหม่ เสียค่าบริการรายเดือนไม่เกิน 1,500 เหรียญ กระทรวงแรงงานให้เหตุผลว่า แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปีและทำงานในไต้หวันต่อไป ไม่ว่าจะทำงานกับนายจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในไต้หวันแล้ว โอกาสที่จะเรียกใช้บริการหรือขอคำปรึกษาจากบริษัทจัดหางานมีไม่มากเหมือนอย่างในช่วงแรกที่เดินทางมาถึง ประกอบกับไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ ทำให้บริษัทจัดหางานไม่ต้องช่วยทำเรื่องกลับประเทศ ไม่ต้องรับ-ส่งที่สนามบิน ฯลฯ ดังนั้น จึงอนุญาตให้บริษัทจัดหางานเรียกรับค่าบริการรายเดือนจากแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ ไม่ว่าจะกับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ ไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน หรือพูดง่ายๆ คือ แรงงานต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป จะเสียค่าบริการรายเดือนเท่ากับที่เสียในปีที่ 3 หรือไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน

 

แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$

 

2. นายจ้างไต้หวันชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ มอบเงินล้านให้เป็นทุนทำธุรกิจที่บ้าน

          สังคมไต้หวันนับวันจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนไต้หวันในปัจจุบันอยู่ที่ 80 ปี กระทรวงมหาดไทยคาดการณ์ว่า ในปี 2560 นี้ คนสูงวัยหรือคนชรา ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ในไต้หวันจะมีสัดส่วนสูงถึง 14% ตามนิยามของสหประชาชาติ เรียกได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ และเมื่อถึงปี 2568 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า สัดส่วนคนชราในไต้หวันจะเพิ่มขึ้นเป็น 20.1% กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุด เมื่อคนสูงอายุเพิ่มขึ้น ความต้องการผู้อนุบาลมาดูแลก็เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ลูกหลานต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ จึงทำให้จำนวนผู้อนุบาลต่างชาติในไต้หวันพุ่งสูงขึ้นถึง 250,000 คนแล้ว

          ผู้อนุบาลต่างชาติที่เดินทางมาดูแลคนป่วยและคนสูงอายุในไต้หวัน อาจพักรวมกับนายจ้างในบ้านเดียวกัน หรือบางรายจะพักอยู่กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุตามลำพัง การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน โดยคนป่วยหรือผู้สูงอายุจะรักและพึ่งพาผู้อนุบาลต่างชาติยิ่งกว่าลูกหลานที่อาจมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว ขณะที่ผู้อนุบาลต่างชาติ แรกๆ อาจเป็นเพราะหน้าที่ แต่เมื่ออยู่นานๆ เกิดความผูกพัน ถือผู่ป่วยหรือผู้สูงอายุเสมือนเป็นญาติของตน และการดูแลที่เอาใจใส่ ทำให้นายจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ผู้อนุบาลดูแล เกิดความซาบซึ้งและประทับใจมองว่า ผู้อนุบาลต่างชาติทำหน้าที่ดูแลหรือมีความกตัญญูต่อพ่อแม่มากกว่าตนเสียด้วยซ้ำ ความชื่นชมนี้เอง ทำให้นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว บางคนยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งพี่น้องร่วมสายเลือดเลยทีเดียว

 

นายจ้างและผู้สูงอายุจำนวนมากมีความผูกพันและรักเอ็นดูผู้อนุบาลต่างชาติเสมือนเป็นลูกหลานเลยทีเดียว

 

          บริษัทจัดหางานหลายรายกล่าวว่า นายจ้างไต้หวันมีความเป็นมิตรและมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่านายจ้างชาติอื่น หากชื่นชมหรือประทับใจการทำงานของผู้อนุบาลต่างชาติ มักจะมอบเงินเป็นแสนให้แก่แรงงานของตนที่ทำงานครบสัญญา ไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้ว เพื่อนำกลับไปสร้างบ้าน หรือเป็นทุนรอนทำกิจการเลี้ยงครอบครัว บางรายดูแลแรงงานต่างชาติในยามที่เจ็บป่วย หรือยามที่คลอดลูกเสมือนเป็นญาติพี่น้องของตน ออกค่าใช้จ่ายรับสามีหรือลูกของคนงานให้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวัน มอบเงินเป็นทุนการศึกษาของลูก เป็นต้น และภาพคนงานต่างชาติซาบซึ้งในน้ำใจของนายจ้าง คุกเข่ากราบขอบคุณนายจ้าง หรือร้องไห้ร่ำลานายจ้าง ก็เป็นภาพที่พบเห็นได้เป็นประจำที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน

          กรณีของนายเฉินซงหย่ง นักแสดงรุ่นใหญ่ของไต้หวันที่อยู่เป็นโสดและสุขภาพไม่ดีในยามแก่ชรา ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อาศัยผู้อนุบาลอินโดนีเซียเป็นผู้คอยดูแลภารกิจประจำวันอย่างใกล้ชิด ผู้อนุบาลอินโดนีเซียเรียกนายเฉินว่าพ่อ นายเฉิงก็ถือผู้อนุบาลอินโดนีเซียที่ดูแลตนเสมือนลูกสาว นายเฉิงเคยมอบเงินแสนให้นำกลับไปสร้างบ้านให้ลูก และยังเตรียมเงินไว้จำนวน 2 ล้านเหรียญให้ผู้อนุบาลอินโดนีเซียรายนี้ นำกลับบ้านไปทำธุรกิจส่วนตัวเลี้ยงครอบครัว หลังจากทำงานครบสัญญา

          บริษัทจัดหางานเล่าว่า ที่นครเถาหยวน มีนายจ้างรายหนึ่งชื่นชมการทำงานของผู้อนุบาลอินโดนีเซีย ที่ดูแลเอาใจใส่คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาตอย่างดียิ่งกว่าตนเป็นเวลานานถึง 9 ปี ทุกครั้งที่กลับไปเยี่ยมครอบครัว นายจ้างนอกจากจัดการให้ทุกอย่าง ออกค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มอบเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว ยังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสร้อยทองให้ผู้อนุบาลนำกลับไปฝากสามีและลูกๆ ด้วย และช่วง 9 ปีที่ผ่านมา นายจ้างได้รับสามีและลูกของผู้อนุบาลรายนี้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวันแล้ว 2 ครั้ง โดยนายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

 

นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก

 

3. จับชายไต้หวันขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์ เอเย่นต์แรงงานฟิลิปปินส์วอนตำรวจอย่างส่งกลับประเทศ เพราะกลัวถูกยิงเป้า

          ตำรวจนครเกาสงทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกค้าที่เป็นลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ มีการฝึกเอเย่นต์ให้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ และหลอกล่อให้แรงงานฟิลิปปินส์มาเป็นเอเย่นต์ขายยา เพื่อตีสนิทและจำหน่ายยาเสพติดแก่เพื่อนร่วมชาติได้ง่าย และโคกราคายาเสพติดขึ้นอีกเท่าตัว แอมเฟตทามีนขนาด 3.75 กรัม ราคาทั่วไป 1,600 เหรียญไต้หวัน แต่ขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ 3,000 เหรียญ ตำรวจจับกุมหัวโจกของแก๊งนี้ พร้อมเอเย่นต์ขายยาที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ แรงงานฟิลิปปินส์รายนี้ หลังถูกจับกุม ผวาถูกส่งกลับประเทศโดนประหารชีวิต คุกเข่าวอนตำรวจอย่างส่งกลับ

          ตำรวจนครเกาสงแถลงว่า นายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่จบการศึกษาเพียงมัธยมต้น เคยเป็นจับกังอยู่แถวท่าเรือเฉียนเจิ้นในนครเกาสง แต่อาศัยที่เคยมีภรรยาและเคยมีแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์มาก่อน พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ได้บ้าง ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติด นอกจากขายให้กับชาวไต้หวันแล้ว ยังดึงแรงงานฟิลิปปินส์มาร่วมขายด้วย พุ่งเป้าไปที่ลูกค้าชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ และจะขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ในราคาแพงกว่าทั่วไปถึง 1 เท่าตัว หลังจากได้แจ้งเบาะแสจากพลเมืองดี ตำรวจได้จัดกำลังสอดส่องความเคลื่อนไหวของแก๊งค้ายาแก๊งนี้ จนเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา  ได้โอกาสบุกเข้าจับกุม นอกจากจับนายกู่ ผู้เป็นหัวโจกได้แล้ว ยังจับกุมลูกสมุนที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ชาย 2 หญิง 1 แรงงานฟิลิปปินส์ทั้ง 3 หลังถูกจับเกรงว่าจะถูกส่งกลับประเทศ ถึงกับคุกเข่าอ้อนวอนตำรวจว่า อย่างส่งพวกตนกลับประเทศ เพราะอาจถูกยิงเป้าที่บ้านเกิดก็ได้ เนื่องจากผู้นำฟิลิปปินส์คนใหม่ ได้แก่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต กำลังใช้มาตรการเด็ดขาด สังหารผู้ค้ายาเสพติด

          แต่ตำรวจไม่ฟังเสียง หลังสอบปากคำส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้อัยการดำเนินคดีต่อไป ซึ่งตามกฎหมายของไต้หวัน ผู้ค้ายาเสพติดจำพวกแอมเฟตทามีน ซึ่งในไต้หวันจัดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 2 จะถูกจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก 7 ปีขึ้นไป และหลังพ้นโทษแล้ว จะถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน

          สำหรับประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ที่แรงงานฟิลิปปินส์ผู้ค้ายาเสพติดหวาดกลัว เป็นผู้นำที่กำลังทำสงครามปรามปรามยาเสพติด เขาประกาศว่า ต้องการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากฟิลิปปินส์ เพราะถือเป็นภัยคุกคามที่กระทบชีวิตประชาชนร่วม 4 ล้านคน และมีผู้ถูกสังหารเสียชีวิตราว 6,000 คน นับตั้งแต่ผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้เดินหน้าทำสงครามปราบเสพติดเมื่อราว 6 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังมีนายหน้าค้ายาและผู้เสพอีกราว 1 ล้านคน เข้ามอบตัวกับทางการ ด้านประชาคมโลกต่างวิพากษ์วิจารณ์นโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เด็ดขาดของผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้ โดยนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนบางกลุ่มบอกว่า การที่นายดูแตร์เตสนับสนุนนโยบายจับตาย อาจทำให้เขาถูกศาลอาญาระหว่างประเทศฟ้องในคดีก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้      

 

ทะลายแก๊งค้ายาที่ขายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

 จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

ทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยมีพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

ภาคการเกษตรในไต้หวันขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561

2018-05-05 10:40:36

 

1. หน้าร้อนมาเยือนแล้ว กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันแนะแรงงานไทย ทั้งที่ทำงานอยู่ในไต้หวันและที่เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศไทย หลีกเลี่ยงถูกยุงกัด เพราะจะก่อให้เกิดการติดเชื้อหลายโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค อาทิ โรคไข้ซิกาและไขเลือดออกเป็นต้น วิธีป้องกันโรคติดเชื้อจากยุงที่ดีที่สุดคือการป้องกันตัวเองจากยุงกัด ทำได้ดังต่อไปนี้

             - สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนและมิดชิด

             - ใช้ยากันยุงพ่นหรือทาที่ผิวหนังเมื่อต้องออกไปข้างนอกในเวลากลางคืน

             - ติดมุ้งลวด หรือกางมุ้งเพื่อป้องกันยุงกัดขณะนอนหลับ

             - ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยกำจัดหรือทำความสะอาดบริเวณที่มีน้ำขังรอบบ้าน

             - หากภายในบ้านมีสระน้ำ ควรใช้อุปกรณ์ที่ช่วยให้น้ำไหลเวียนอยู่เสมอ เพราะน้ำนิ่งนั้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง

 

ในแต่ละปี มีผู้คนทั่วโลกกว่า 1 ล้านคนเสียชีวิต และอีกหลายร้อยล้านคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ยุงเป็นพาหะ

 

2. ไต้หวันเตรียมเปิดให้เยาวชนจากอาเซียนเดินทางมาท่องเที่ยวและทำงานในไต้หวันได้เป็นเวลา 180 วัน และจะอนุญาตให้ลูกเรือประมงต่างชาติทำงานภาคการเกษตรช่วงหยุดจับปลา

             เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร คณะกรรมการการเกษตรไต้หวันวางแผนจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างกันกับไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย นายหลินชงเสียน ประธานคณะกรรมการการเกษตรไต้หวันเปิดเผยเมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมาว่า ขณะนี้ได้รับการตอบรับด้วยดีจาก 4 ประเทศ เหลือเพียงการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เบื้องต้นจะอนุญาตให้เยาวชนของ 4 ประเทศดังกล่าว โดยขั้นต้นจะเปิดให้เยาวชนจาก 4 ประเทศดังกล่าวทำงานภาคเกษตรได้ประเทศละ 200 คน โดยต้องสมัครล่วงหน้า หวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาภาคการเกษตรขาดแคลนแรงงานในระยะสั้น และขาดแคลนแรงงานตามฤดูกาล อีกทั้งจากการทดลองดำเนินมาตรการนี้จะสามารถประเมินได้ว่าจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามที่หลายฝ่ายห่วงกังวลหรือไม่ โดยปัจจุบันแรงงานผิดกฎหมายในไต้หวันยังคงเป็นแรงงานเวียดนามมีจำนวนมากที่สุด

 

 

 

ภาคการเกษตรในไต้หวันขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก รัฐบาลตั้งเป้าเปิดให้เยาวชนจากอาเซียนทำท่องเที่ยวและทำงานในไต้หวันได้เป็นเวลา 180 วัน

 

3. ตำรวจเตือน อย่างเชื่อข่าวลือเมาแล้วขับขี่จักรยานไฟฟ้าไม่ถูกปรับ

             แรงงานต่างชาติที่เปลี่ยนจากรถจักรยานดั้งเดิม มาขี่รถจักรยานไฟฟ้า มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการลือกันว่า จักยานไฟฟ้าเป็นรถจักรยาน เมาแล้วขับไม่เป็นไร ไม่ถูกปรับ ทำให้เกิดอุบัติเหตุและทำผิดกฎจราจรบ่อยครั้ง เฉพาะสถานีตำรวจเขตหย่งคังในนครไถหนานเพียงแห่งเดียว ต้นปีเป็นต้นมา จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จับปรับแรงงานต่างชาติที่เมาแล้วขับขี่จักรยานไฟฟ้าและทำผิดกฎจราจรไปแล้ว 36 คดี จึงได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโรงงานต่างๆ ที่มีการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ เพื่อให้ทราบถึงโทษปรับและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

 

แรงงานต่างชาติหันมาขับขี่รถจักรยานไฟฟ้ามากขึ้น  และเกิดอุบัติเหตุด้านการจราจรมากมาย

 

4. เนื่องในโอกาสสงกรานต์และวันแรงงานแห่งชาติ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงานอวยพรพี่น้องแรงงานไทยในไต้หวัน  ขณะเดียวกันให้ข้อคิดเตือนใจแรงงานไทย ขอให้ประหยัดอดออม เก็บเงินกลับบ้าน และให้ดูแลสุขภาพของตนเอง

 

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงานอวยพรและให้กำลังใจพี่น้องแรงงานไทยในไต้หวัน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
สมาคมนักธุรกิจไต้หวันแห่งประเทศไทย เรียกร้องนานาชาติหนุนไต้หวันร่วม WHA

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 61 ไต้หวันสำแดงพลังเรียกร้องขอเข้าร่วม WHA

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 61 ไต้หวันสำแดงพลังเรียกร้องขอเข้าร่วม WHA

2018-05-01 19:00:40

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 61

ไต้หวันสำแดงพลังเรียกร้องขอเข้าร่วม WHA

       นักธุรกิจไต้หวันในไทยรวมตัวเรียกร้องประชาคมโลกตระหนักความสำคัญที่ไต้หวันต้องเข้าร่วมการประชุม WHA มิเช่นนั้น จะกลายเป็นช่องโหว่การป้องกันโรคในระดับโลก ส่วนจีนคอมมิวนิสต์บอกไม่เกี่ยว ไต้หวันบอกไม่เกี่ยวได้ไง ประนามจีน "พูดพล่อยๆ" 

       กระทรวงการต่างประเทศระบุหนังสั้นเกี่ยวกับการแสดงศักยภาพด้านการแพทยฺ์ของไต้หวันเป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลก มียอดวิวนับล้าน แสดงให้เห็นว่า ชาวโลกต่างเห็นถึงศักยภาพด้านการแพทย์ของไต้หวันเป็นอย่างดี จึงสมควรให้ไต้หวันเข้าร่วมกิจกรรม WHA 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

More
SpeXial

แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของ Spexial ในชุด Buddy Buddy และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของ Spexial ในชุด Buddy Buddy และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-04-29 22:30:00

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

-แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของ Spexial ในชุด Buddy Buddy และข่าวบันเทิงไต้หวัน (โจลิน ไช่ไปมิลาน แต่สัมภาระหาย ต้องใส่เสื้อชุดเดียวตลอด 5 วัน / เวินหลันชนะคดี ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย 4.8 ล้านให้ต้นสังกัดเก่า / เซียวจิ้งเถิงนั่งกินข้าวกล่องข้างทางระหว่างรอเข้าฉากในละคร TV แต่โดนคนแซวว่าเป็นดาราแต่กินข้าวกล่อง เจ้าตัวถึงกับอึ้ง)

More
รถยิงสลุตแทนการจุดประทัดในศาลเจ้าไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 29 เม.ย. 61 - รถยิงสลุตแทนการจุดประทัดในศาลเจ้าไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 29 เม.ย. 61 - รถยิงสลุตแทนการจุดประทัดในศาลเจ้าไต้หวัน

2018-05-03 21:16:22

     ศาลเจ้ายุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม! สัปดาห์นี้พาคุณไปเกาะกระแสฮิต "รถยิงสลุต" (禮炮車) ที่เริ่มนิยมใช้แทนการจุดประทัดในศาลเจ้าไต้หวัน ประหยัด ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดควันพิษ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลและเลือกเสียงจุดประทัดได้ถึง 10 เสียง รถคันนี้มีที่มาและหลักการทำงานเป็นอย่างไร ติดตามได้ในรายการ

 

 

 

More
ภาคการเกษตรของไต้หวันขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

2018-04-27 22:30:00

 

1. ไต้หวันเตรียมเปิดให้ชาวไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ขอวีซ่าท่องเที่ยวและทำงานในไต้หวันได้เป็นเวลา 180 วัน

          เพื่อที่จะแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร คณะกรรมการการเกษตรและกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวัน สาธารณรัฐจีน บรรลุความเห็นพ้องกัน เตรียมเปิดให้ชาวไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย อายุ 20 -45 ปี ขอวีซ่าเดินทางมาท่องเที่ยวและทำงานในไต้หวันได้ ไม่เกิน 180 วัน หวังดึงเยาวชนและคนวัยทำงานมาท่องเที่ยวและทำงานในไต้หวันได้ปีละ 800-1,000 คน

          นายหลินชงเสียน (林聰賢) ประธานคณะกรรมการการเกษตร ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า รมว. กระทรวงเกษตรของไต้หวันกล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศเห็นด้วยและตกลงที่จะหารือกับประเทศอาเซียน ได้แก่ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เพื่อเปิดให้ประชาชนของทั้ง 4 ประเทศที่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี พร้อมกับทำงานไปด้วย เป็นเวลาไม่เกิน 180 วัน หรือ 6 เดือน อนาคตอาจขยายเป็น 1-2 ปี และเตรียมหาหรือกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยในเร็วๆ หากทุกฝ่ายเห็นด้วย จะนำเสนอต่อสภาบริหารเพื่ออนุมัติต่อไป

 

ภาคการเกษตรของไต้หวันขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก รัฐบาลมีแผนการจะเปิดให้ญาติพี่น้องของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ขอวีซ่าท่องเที่ยวและทำงานที่ไต้หวันได้เป็นเวลา 180 วัน

 

          อย่างไรก็ตาม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยกังวลจะทำให้ปัญหาการอยู่เลยกำหนดและหลบหนีทำงานในไต้หวันอย่างผิดกฎหมายรุนแรงขึ้น สำหรับปัญหานี้ คณะกรรมการการเกษตรกล่าวว่า ในเบื้องต้น จะจำกัดเฉพาะเป็นลูกหลานหรือญาติพี่น้องของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ยื่นขอหนังสือรับรองจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาขาต่างๆ ก่อน จากนั้น จึงไปขอวีซ่าท่องเที่ยวและทำงานได้ นอกจากจะช่วยลดปัญหาการหลบหนีได้แล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาที่อยู่ที่พักได้ด้วย

          คณะกรรมการการเกษตรกล่าวว่า โครงการนี้ กระทรวงการต่างประเทศเห็นชอบแล้ว ส่วนกระทรวงแรงงานก็เห็นว่า จำนวนที่จะเปิดให้นำเข้าปีละ 800-1,000 คน เป็นตัวเลขที่ยอมรับได้ ดังนั้นโอกาสที่โครงการนี้จะกลายเป็นจริง ค่อนข้างจะสูง

 

 

ภาคการเกษตรของไต้หวันขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก รัฐบาลมีแผนการจะเปิดให้ญาติพี่น้องของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ขอวีซ่าท่องเที่ยวและทำงานที่ไต้หวันได้เป็นเวลา 180 วัน

 

2. ตำรวจไถหนานเตือนแรงงานต่างชาติ อย่างเชื่อข่าวลือเมาแล้วขับขี่จักรยานไฟฟ้าจะไม่ถูกปรับ

          แรงงานต่างชาติที่เปลี่ยนจากรถจักรยานดั้งเดิม มาขี่รถจักรยานไฟฟ้า มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการลือกันว่า จักยานไฟฟ้าเป็นรถจักรยาน เมาแล้วขับไม่เป็นไร ไม่ถูกปรับ ทำให้เกิดอุบัติเหตุและทำผิดกฎจราจรบ่อยครั้ง เฉพาะสถานีตำรวจเขตหย่งคังในนครไถหนานเพียงแห่งเดียว ต้นปีเป็นต้นมา จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จับปรับแรงงานต่างชาติที่เมาแล้วขับขี่จักรยานไฟฟ้าและทำผิดกฎจราจรไปแล้ว 36 คดี จึงได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโรงงานต่างๆ ที่มีการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ เพื่อให้ทราบถึงโทษปรับและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

          นายจางเจ๋อหมิง หัวหน้าตำรวจจราจร สถานีตำรวจหย่งคังกล่าวว่า ที่เขตหย่งคัง มีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง จึงมีแรงงานต่างชาติจำนวนมาก ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ปั่นรถจักรยาน แต่ช่วงปีสองปีมานี้ แรงงานต่างชาติเปลี่ยนมาขับขี่รถจักรยานไฟฟ้ามากขึ้น ทั้งนี้เพราะ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ไม่ต้องลำบากปั่นด้วยเท้า ราคารถจักรยานไฟฟ้าลดลง ประมาณหมื่นต้นๆ ก็หาซื้อได้แล้ว ไม่ต้องมีป้ายทะเบียน ไม่ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง วิ่งด้วยได้เร็วพอๆ กับรถจักรยานยนต์ ที่สำคัญคือไม่ต้องมีใบขับขี่ก็สามารถขับขี่ได้อย่างถูกกฎหมาย และยังพบว่า ผู้ขายรถจักรยานไฟฟ้า เพื่อดึงดูดให้แรงงานต่างชาติซื้อรถจักรยานไฟฟ้ามาขับขี่มากขึ้น มักจะโกหกว่า รถจักรยานไฟฟ้าก็คือจักรยาน เมาแล้วขับไม่ถูกจับ จึงขอเตือนว่า ไม่เป็นความจริง รถจักรยานไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ดื่มแล้วขับอาจเกิดอันตรายทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น จึงมีโทษปรับเช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์

 

 

แรงงานต่างชาติขับขี่จักรยานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น อุบัติเหตุด้านการจราจรพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย

 

          ในไต้หวันผู้ดื่มแล้วขับมีโทษค่อนข้างแรง ทั้งนี้เนื่องมาจากปัญหาเมาแล้วขับ สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่บุคคลอื่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่มีการเพิ่มโทษปรับสูงขึ้นแล้ว แต่ก็ยังมีข่าวคนเมาแล้วขับชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต สร้างความปวดร้าวให้แก่ครอบครัวผู้เคราะห์ร้ายเป็นประจำ ไต้หวีจึงประกาศเพิ่มมาตรการลงโทษขาเมาดื่มแล้วขับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 2556 โดยกำหนดให้ผู้ที่ดื่มแล้วขับ หากถูกตรวจพบว่ามีระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจเกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเท่ากับนักดื่มที่มีน้ำหนักประมาณ 60 กก. ดื่มเบียร์ 3 กระป๋อง จะเกินมาตรฐานนี้ ก็จะถูกจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเงิน 200,000 เหรียญไต้หวัน หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัส จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และหากทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีทีเดียว

          แม้จะไม่ไปชนคนอื่น แต่หากถูกตรวจพบว่ามีระดับแอลกอฮอล์เกิน 0.15 มิลลิกรัม ซึ่งเท่ากับนักดื่มที่มีน้ำหนักประมาณ 60 ก.ก. ดื่มเบียร์เข้าไปเพียง 2 กระป๋อง จะเกินมาตรฐานนี้ ก็จะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่และมีโทษปรับตั้งแต่ 15,000-90,000 เหรียญไต้หวัน พร้อมกำหนดมาตรการกระทำผิดซ้ำจากการดื่มแล้วขับ โดยหากถูกจับข้อหาดื่มแล้วขับ 2 ครั้งภายใน 5 ปี มีโทษปรับสูงสุด 90,000 เหรียญไต้หวันและพักใบอนุญาตขับขี่ 3 ปี ผู้ที่ปฏิเสธไม่รับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายจะถูกจับกุมและส่งไปตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ในฐานะผู้ต้องหาที่กระทำความผิดซึ่งหน้า

 

แรงงานต่างชาติขับขี่จักรยานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น อุบัติเหตุด้านการจราจรพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย

 

          นอกจากโทษปรับและจำคุกแล้ว การขับขี่ไม่มีว่าจะรถจักรยานทั่วไป หรือรถจักรยานไฟฟ้า ล้วนมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งนั้น อย่างที่ช่วงนี้มีข่าวให้ได้ยินประจำว่า คนงานต่างชาติขี่รถจักรยานไฟฟ้าขณะที่มีอาการเมา ไปชนกับรถยนต์ หรือชนขอบถนนเสียหลักตกคลอง เสียชีวิต พิการหรือกลายเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิต จึงไม่ควรเมาแล้วขับ ไม่ว่าจะรถแบบไหนก็ตาม

          ด้านกระทรวงแรงงานก็ย้ำเตือนว่า แรงงานที่ดื่มแล้วขับถูกตัดสินลงโทษให้จำคุก นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างแรงงานผู้นั้นทันที โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยให้แม้แต่เหรียญเดียว และมาตรการลงโทษข้างต้น ไม่มีการยกเว้นสำหรับแรงงานต่างชาติ หากตรวจพบโดนเหมือนกันหมด จึงเตือนแรงงานต่างชาติที่นิยมดื่มทั้งหลายต้องระวัง เพราะตำรวจไต้หวันเอาจริง และปฏิบัติการตรวจเข้มอย่างต่อเนื่อง     

 

สถานีตำรวจหย่งคังในไถหนานเข้าไปในโรงงานอบรมและประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าแก่แรงงานต่างชาติ

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
เทศกาลศิลปะทรายนานาชาติฝูหลง

เทศกาลศิลปะทรายนานาชาติฝูหลงเปิดฉากแล้ว

เทศกาลศิลปะทรายนานาชาติฝูหลงเปิดฉากแล้ว

2018-04-27 22:30:00

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

- เทศกาลศิลปะทรายนานาชาติฝูหลงเปิดฉากแล้ว ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. - 15 ก.ค. 61 ที่ชายหาดฝูหลง

- เทศกาลชมดอกหยิวถงฮัว (มะเยาหิน) ของนครนิวไทเป จะเริ่มเปิดฉากที่เขตถู่เฉิงก่อนในวันที่ 5 พ.ค. 61 นี้

More
ไต้จืออิ่ง

ไต้จืออิ่งใช้ 28 นาทีทะลุเข้ารอบ 2 แบดเอเชีย

ไต้จืออิ่งใช้ 28 นาทีทะลุเข้ารอบ 2 แบดเอเชีย

2018-04-26 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลก

- ไต้จืออิ่งใช้ 28 นาทีทะลุเข้ารอบ 2 การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย รายการ "แบดมินตัน เอเชีย แชมเปียนชิพ 2018" / หวังจื่อเหวยเอาชนะหลินตันเข้ารอบตามโจวเทียนเฉิง

- โปรโมคว้าแชมป์ที่แอลเอ ทำให้พี่น้องจุฑานุกาลสร้างประวัติศาสตร์เป็นพี่น้องคู่ที่ 2 ที่คว้าแชมป์ LPGA ทัวร์ได้สำเร็จ

 

More
ลาบานูนขอบคุณแฟนเพลงชาวไทยในไต้หวันที่ให้การสนับสนุนอย่างล้นหลาม

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

2018-04-28 10:42:52

 

สื่อไต้หวันพาดหัวชื่นชมงานสงกรานต์ของแรงงานไทยที่ปั่นเฉียว โคตรร็อคและยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดากิจกรรมของแรงงานต่างชาติ

           ดร.จูลี่หลุน ผู้ว่าการนครนิวไทเป กล่าวขอบคุณแรงงานไทยและพี่น้องชาวไทยที่มาทำงานและตั้งถิ่นฐานในไต้หวัน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความหลากหลายให้กับวัฒนธรรมในนครนิวไทเปให้มีสีสันมากขึ้น

          ตามที่สำนักงานแรงงานไทย ไทเปร่วมกับกองแรงงานนครนิวไทเป และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและไต้หวัน จัดงานประเพณีสงกรานต์และการแข่งขันเซปักตะกร้อปี 2561 ณ ลานหน้าที่ทำการนครนิวไทเป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. เวลา 09.00-16.00 น. โดยมีแรงงานไทยเข้าร่วมกว่า 10,000  คน สื่อไต้หวันจัดเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดของแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติในไต้หวัน ขณะเดียวกันพาดหัวข่าวในทำนองชื่นชมว่า แรงงานไทยนับหมื่นสนุกสนานกับงานสงกรานต์ งานแข่งขันเซปักตะกร้อและประเพณีสงกรานต์ของแรงงานไทยบรรยากาศโคตรร็อคและยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดากิจกรรมของแรงงานต่างชาติ และแรงงานไทยแข่งตะกร้อสุดมันส์ วงดนตรีร็อคชื่อดังมาแสดงปลอบขวัญเพื่อนร่วมชาติ ฯลฯ

 

ลาบานูนขอบคุณแฟนเพลงชาวไทยในไต้หวันที่ให้การสนับสนุนอย่างล้นหลาม

 

          ดร.จูลี่หลุน ผู้ว่าการนครนิวไทเป กล่าวทักทายกับพี่น้องแรงงานไทยด้วยคำว่า สวัสดีครับ ได้รับเสียงปรบมือจากแรงงานไทยได้ไม่น้อย ท่านกล่าวว่า การจัดงานแข่งขันเซปักตะกร้อและประเพณีสงกรานต์ในนครนิวไทเป ปีนี้เป็นปีที่ 8 แล้ว ขอขอบคุณแรงงานไทยและพี่น้องชาวไทยที่ทำงานและตั้งถิ่นฐานอยู่ในนครนิวไทเป จำนวนกว่า 10,000 คน ที่มาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความหลากหลายให้กับวัฒนธรรมในนครนิวไทเปให้มีสีสันมากขึ้น

 

ดร.จูลี่หลุน ผู้ว่าการนครนิวไทเป ผู้ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมของแรงงานไทยมานานกว่า 16 ปี

 

          นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยกล่าวขอบคุณผู้ว่าการนครนิวไทเปและหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานให้กับพี่น้องชาวไทย และในโอกาสสงกรานต์ขออวยพรให้พี่น้องชาวไทย ประสบแต่ความสุข ความปลอดภัยและสำเร็จในอาชีพการงาน

 

นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป

 

         ด้านนายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงานให้ข้อคิดเตือนใจแรงงานไทย ขอให้ประหยัดอดออม เก็บเงินกลับบ้าน และให้ดูแลสุขภาพของตนเอง นอกจากนี้ ยังได้มอบโล่ขอบคุณแก่ดร.จูลี่หลุน ที่ให้การดูแลและสนับสนุนการจัดงานของแรงงานไทยมาตั้งแต่สมัยเป็นผู้ว่าการนครเถาหยวน 8 ปี และผู้ว่าการนครนิวไทเปอีก 8 ปี รวมเป็นเวลานานถึง 16 ปี

 

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงานอวยพรและให้ข้อคิดเตือนใจแก่แรงงานไทย

 

          ด้านนางลัพธวรรณ วอลช์ ผอ. สำนักงานแรงงานไทย ไทเป กล่าวให้กำลังใจแรงงานไทย ขอให้ตั้งใจทำงานหากมีปัญหาสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานแรงงานไทย ไทเปได้ ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสารและเฟสบุ๊ค นอกจากนี้ ผอ.สำนักงานแรงงานไทย ไทเป ยังได้เสนอให้แรงงานไทย พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการสมัครเรียน มสธ. กับสำนักงานแรงงานไทย ไทเป โดยได้แนะนำชมรม มสธ. และชมรมเชฟไทย รวมถึงชมรมมวยไทยในไต้หวันด้วย

          ไฮไลท์ของงานอยู่ที่การแสดงของ ลาบานูน วงดนตรีร็อคชื่อดังจากประเทศไทย ที่นอกจากนำเสียงเพลงมาปลอบขวัญขุนพลแรงงานไทยในไต้หวันแล้ว ยังได้เตือนสติและให้กำลังใจแก่พี่น้องแรงงานไทยด้วย แรงงานไทยกว่า 10,000 คน มีความสุขร้องคลอไปกับเสียงเพลงเป็นเวลา 1.5 ชั่วโมงเต็มๆ ....

 

 บรรยากาศการแสดงของวงลาบานูน

 

ลาบานูนขอบคุณแฟนเพลงชาวไทยในไต้หวันที่ให้การสนับสนุนอย่างล้นหลาม

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
นายอู๋เม่าคุน รมว. ศึกษาธิการไต้หวันคนใหม่

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 61 เปลี่ยนตัว รมว. ศึกษาฯ เหตุจากตำแหน่งอธิการบดี ม. แห่งชาติไต้หวัน

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 61 เปลี่ยนตัว รมว. ศึกษาฯ เหตุจากตำแหน่งอธิการบดี ม. แห่งชาติไต้หวัน

2018-04-24 20:51:22

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 61

 

1. เปลี่ยนตัว รมว. ศึกษาฯ เหตุจากตำแหน่งอธิการบดี ม. แห่งชาติไต้หวัน แต่คนใหม่ก็ถูกขุดคุ้ยหลา่ยเรื่องทีเดียว

2. ลีหมิงเจ๋อ ยังคงถูกจองจำอยู่ในเมืองจีน ภรรยาสาวเร่งตระเวณขอความช่วยเหลือจากโลกประชาธิปไตย

3. สภาบริหารย้ำจุดยืนของ นรม. ไล่ชิงเต๋อ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับของรัฐบาลภายใต้การนำของ ปธน. ไช่ อิงเหวิน 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

More
จางเสวียโหย่ว

แนะนำมินิอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของจูลี่จิ้ง (Miu) ในชุด 懂你的獨特 (รู้จักความพิเศษของเธอ) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำมินิอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของจูลี่จิ้ง (Miu) ในชุด 懂你的獨特 (รู้จักความพิเศษของเธอ) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-04-22 23:30:00

 

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

- แนะนำมินิอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของจูลี่จิ้ง (Miu) ในชุด 懂你的獨特 (รู้จักความพิเศษของเธอ)

- ข่าวบันเทิงไต้หวัน (หลินจวิ้นเจี๋ยบอกแฟนๆ ว่าคุณแม่เลือกลูกสะใภ้หนักมาก แฟนคลับเลยตะโกนเรียก "แม่สามี" สนั่นฮอลล์ซะเรย / จางเสวียโหย่วเปิดคอนเสิร์ต 6 รอบในไทเป ทำรายได้ไปมากกว่า 250 ล้าน NT / สวีเจียอิ๋งตอบข่าวลือว่าท้องด้วยประโยคสั้นๆ ว่า "หนูยังมีเมนส์นะคะ")

 

จูลี่จิ้งกับมินิอัลบั้มชุด 懂你的獨特 (รู้จักความพิเศษของเธอ)

 

JJ หลินจวิ้นเจี๋ย เกือบได้หาลูกสะใภ้ให้คุณแม่ได้กลางเวทีคอนเสิร์ตที่เซินเจิ้นซะแร้ว

 

จางเสวียโหย่ว บนเวทีคอนเสิร์ตที่ไทเปอารีน่า

More
สินค้าฮอตฮิตของบ.สุราไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 61-สินค้าฮอตฮิตของบ.สุราไต้หวัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสไก่ผสมเหล้าฮัวเตียว

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 61-สินค้าฮอตฮิตของบ.สุราไต้หวัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสไก่ผสมเหล้าฮัวเตียว

2018-04-24 20:04:22

 

สัปดาห์นี้พาไปติดดาวสินค้าฮอตฮิตของบ.สุราไต้หวัน ไม่ใช่เหล้า แต่กลับเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสไก่ผสมเหล้าฮัวเตียว (花雕雞) มีที่มาอย่างไร? ขายดีขนาดไหน? ติดตามได้ในรายการ

 

More
หินพระเศียรราชินีอันโด่งดัง

สวนหินเย๋หลิ่วจีโอปาร์คจัดกิจกรรมเปิดให้เข้าชมช่วงกลางคืนถึงวันที่ 28 เมษายนนี้

สวนหินเย๋หลิ่วจีโอปาร์คจัดกิจกรรมเปิดให้เข้าชมช่วงกลางคืนถึงวันที่ 28 เมษายนนี้

2018-04-20 23:30:00

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

-สวนหินเย๋หลิ่วจีโอปาร์คจัดกิจกรรมเปิดให้เข้าชมช่วงกลางคืนถึงวันที่ 28 เมษายนนี้

-ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไปสวนสัตว์ไทเปจะปิดสวนระหว่างวันที่ 19-30 มิถุนายนของทุกปี

 

บรรยากาศการแสดงแสงสีเสียงยามค่ำในสวนหินเย๋หลิ่วจีโอปาร์ค

 

หินพระเศียรราชินีอันโด่งดังถูกตกแต่งด้วยไฟ LED หลากสีสันในยามค่ำคืน

More