QR Code
 
รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ขุนพล แรงงานไทย (B)
2017-04-20
 • การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน
 • นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก
 • นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว ยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งเครือญาติในสายเลือดเลยทีเดียว
 • ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$
 • จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

1. กระทรวงแรงงานไต้หวัน ปรับลดค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติในปีที่ 4 เป็นต้นไป ไม่เกิน 1,500 เหรียญไต้หวัน

          ในอดีตแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญา 3 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศไปทำเรื่องกลับเข้ามารอบใหม่ นอกจากต้องเสียค่าบริการจัดหางานหรือที่รู้จักกันในนามค่าหัวคิวครั้งใหม่แก่บริษัทจัดหางานไทยแล้ว เมื่อเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน แม้จะกลับมาทำงานกับนายจ้างรายเดิม บริษัทจัดหางานจำนวนไม่น้อยกจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนเสมือนคนงานใหม่ คือเริ่มที่ปีแรก 1,800 เหรียญไต้หวัน ปีที่ 2 เก็บเดือนละ 1,700 เหรียญ และปีที่ 3 ถึงจะเก็บเดือนละ 1,500 เหรียญ แต่หลังจากมีการแก้กฎหมายการจ้างงาน ยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย 1 วันหลังทำงานครบ 3 ปี อนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ โดยแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิม จะเสียค่าบริการให้แก่บริษัทจัดหางานเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน แต่แรงงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายใหม่ บริษัทจัดหางานจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน 1,800 เหรียญไต้หวัน เหมือนแรงงานที่เดินทางมาใหม่

          อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศมาตรฐานการจัดเก็บค่าบริการของบริษัทจัดหางานฉบับใหม่ กำหนดให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปี ไม่ได้เดินทางกลับประเทศ ไม่ว่าจะต่อสัญญาในไต้หวันกับนายจ้างเดิมหรือกับนายจ้างรายใหม่ เสียค่าบริการรายเดือนไม่เกิน 1,500 เหรียญ กระทรวงแรงงานให้เหตุผลว่า แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปีและทำงานในไต้หวันต่อไป ไม่ว่าจะทำงานกับนายจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในไต้หวันแล้ว โอกาสที่จะเรียกใช้บริการหรือขอคำปรึกษาจากบริษัทจัดหางานมีไม่มากเหมือนอย่างในช่วงแรกที่เดินทางมาถึง ประกอบกับไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ ทำให้บริษัทจัดหางานไม่ต้องช่วยทำเรื่องกลับประเทศ ไม่ต้องรับ-ส่งที่สนามบิน ฯลฯ ดังนั้น จึงอนุญาตให้บริษัทจัดหางานเรียกรับค่าบริการรายเดือนจากแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ ไม่ว่าจะกับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ ไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน หรือพูดง่ายๆ คือ แรงงานต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป จะเสียค่าบริการรายเดือนเท่ากับที่เสียในปีที่ 3 หรือไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน

 

แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$

 

2. นายจ้างไต้หวันชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ มอบเงินล้านให้เป็นทุนทำธุรกิจที่บ้าน

          สังคมไต้หวันนับวันจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนไต้หวันในปัจจุบันอยู่ที่ 80 ปี กระทรวงมหาดไทยคาดการณ์ว่า ในปี 2560 นี้ คนสูงวัยหรือคนชรา ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ในไต้หวันจะมีสัดส่วนสูงถึง 14% ตามนิยามของสหประชาชาติ เรียกได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ และเมื่อถึงปี 2568 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า สัดส่วนคนชราในไต้หวันจะเพิ่มขึ้นเป็น 20.1% กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุด เมื่อคนสูงอายุเพิ่มขึ้น ความต้องการผู้อนุบาลมาดูแลก็เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ลูกหลานต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ จึงทำให้จำนวนผู้อนุบาลต่างชาติในไต้หวันพุ่งสูงขึ้นถึง 250,000 คนแล้ว

          ผู้อนุบาลต่างชาติที่เดินทางมาดูแลคนป่วยและคนสูงอายุในไต้หวัน อาจพักรวมกับนายจ้างในบ้านเดียวกัน หรือบางรายจะพักอยู่กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุตามลำพัง การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน โดยคนป่วยหรือผู้สูงอายุจะรักและพึ่งพาผู้อนุบาลต่างชาติยิ่งกว่าลูกหลานที่อาจมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว ขณะที่ผู้อนุบาลต่างชาติ แรกๆ อาจเป็นเพราะหน้าที่ แต่เมื่ออยู่นานๆ เกิดความผูกพัน ถือผู่ป่วยหรือผู้สูงอายุเสมือนเป็นญาติของตน และการดูแลที่เอาใจใส่ ทำให้นายจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ผู้อนุบาลดูแล เกิดความซาบซึ้งและประทับใจมองว่า ผู้อนุบาลต่างชาติทำหน้าที่ดูแลหรือมีความกตัญญูต่อพ่อแม่มากกว่าตนเสียด้วยซ้ำ ความชื่นชมนี้เอง ทำให้นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว บางคนยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งพี่น้องร่วมสายเลือดเลยทีเดียว

 

นายจ้างและผู้สูงอายุจำนวนมากมีความผูกพันและรักเอ็นดูผู้อนุบาลต่างชาติเสมือนเป็นลูกหลานเลยทีเดียว

 

          บริษัทจัดหางานหลายรายกล่าวว่า นายจ้างไต้หวันมีความเป็นมิตรและมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่านายจ้างชาติอื่น หากชื่นชมหรือประทับใจการทำงานของผู้อนุบาลต่างชาติ มักจะมอบเงินเป็นแสนให้แก่แรงงานของตนที่ทำงานครบสัญญา ไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้ว เพื่อนำกลับไปสร้างบ้าน หรือเป็นทุนรอนทำกิจการเลี้ยงครอบครัว บางรายดูแลแรงงานต่างชาติในยามที่เจ็บป่วย หรือยามที่คลอดลูกเสมือนเป็นญาติพี่น้องของตน ออกค่าใช้จ่ายรับสามีหรือลูกของคนงานให้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวัน มอบเงินเป็นทุนการศึกษาของลูก เป็นต้น และภาพคนงานต่างชาติซาบซึ้งในน้ำใจของนายจ้าง คุกเข่ากราบขอบคุณนายจ้าง หรือร้องไห้ร่ำลานายจ้าง ก็เป็นภาพที่พบเห็นได้เป็นประจำที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน

          กรณีของนายเฉินซงหย่ง นักแสดงรุ่นใหญ่ของไต้หวันที่อยู่เป็นโสดและสุขภาพไม่ดีในยามแก่ชรา ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อาศัยผู้อนุบาลอินโดนีเซียเป็นผู้คอยดูแลภารกิจประจำวันอย่างใกล้ชิด ผู้อนุบาลอินโดนีเซียเรียกนายเฉินว่าพ่อ นายเฉิงก็ถือผู้อนุบาลอินโดนีเซียที่ดูแลตนเสมือนลูกสาว นายเฉิงเคยมอบเงินแสนให้นำกลับไปสร้างบ้านให้ลูก และยังเตรียมเงินไว้จำนวน 2 ล้านเหรียญให้ผู้อนุบาลอินโดนีเซียรายนี้ นำกลับบ้านไปทำธุรกิจส่วนตัวเลี้ยงครอบครัว หลังจากทำงานครบสัญญา

          บริษัทจัดหางานเล่าว่า ที่นครเถาหยวน มีนายจ้างรายหนึ่งชื่นชมการทำงานของผู้อนุบาลอินโดนีเซีย ที่ดูแลเอาใจใส่คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาตอย่างดียิ่งกว่าตนเป็นเวลานานถึง 9 ปี ทุกครั้งที่กลับไปเยี่ยมครอบครัว นายจ้างนอกจากจัดการให้ทุกอย่าง ออกค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มอบเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว ยังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสร้อยทองให้ผู้อนุบาลนำกลับไปฝากสามีและลูกๆ ด้วย และช่วง 9 ปีที่ผ่านมา นายจ้างได้รับสามีและลูกของผู้อนุบาลรายนี้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวันแล้ว 2 ครั้ง โดยนายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

 

นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก

 

3. จับชายไต้หวันขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์ เอเย่นต์แรงงานฟิลิปปินส์วอนตำรวจอย่างส่งกลับประเทศ เพราะกลัวถูกยิงเป้า

          ตำรวจนครเกาสงทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกค้าที่เป็นลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ มีการฝึกเอเย่นต์ให้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ และหลอกล่อให้แรงงานฟิลิปปินส์มาเป็นเอเย่นต์ขายยา เพื่อตีสนิทและจำหน่ายยาเสพติดแก่เพื่อนร่วมชาติได้ง่าย และโคกราคายาเสพติดขึ้นอีกเท่าตัว แอมเฟตทามีนขนาด 3.75 กรัม ราคาทั่วไป 1,600 เหรียญไต้หวัน แต่ขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ 3,000 เหรียญ ตำรวจจับกุมหัวโจกของแก๊งนี้ พร้อมเอเย่นต์ขายยาที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ แรงงานฟิลิปปินส์รายนี้ หลังถูกจับกุม ผวาถูกส่งกลับประเทศโดนประหารชีวิต คุกเข่าวอนตำรวจอย่างส่งกลับ

          ตำรวจนครเกาสงแถลงว่า นายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่จบการศึกษาเพียงมัธยมต้น เคยเป็นจับกังอยู่แถวท่าเรือเฉียนเจิ้นในนครเกาสง แต่อาศัยที่เคยมีภรรยาและเคยมีแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์มาก่อน พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ได้บ้าง ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติด นอกจากขายให้กับชาวไต้หวันแล้ว ยังดึงแรงงานฟิลิปปินส์มาร่วมขายด้วย พุ่งเป้าไปที่ลูกค้าชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ และจะขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ในราคาแพงกว่าทั่วไปถึง 1 เท่าตัว หลังจากได้แจ้งเบาะแสจากพลเมืองดี ตำรวจได้จัดกำลังสอดส่องความเคลื่อนไหวของแก๊งค้ายาแก๊งนี้ จนเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา  ได้โอกาสบุกเข้าจับกุม นอกจากจับนายกู่ ผู้เป็นหัวโจกได้แล้ว ยังจับกุมลูกสมุนที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ชาย 2 หญิง 1 แรงงานฟิลิปปินส์ทั้ง 3 หลังถูกจับเกรงว่าจะถูกส่งกลับประเทศ ถึงกับคุกเข่าอ้อนวอนตำรวจว่า อย่างส่งพวกตนกลับประเทศ เพราะอาจถูกยิงเป้าที่บ้านเกิดก็ได้ เนื่องจากผู้นำฟิลิปปินส์คนใหม่ ได้แก่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต กำลังใช้มาตรการเด็ดขาด สังหารผู้ค้ายาเสพติด

          แต่ตำรวจไม่ฟังเสียง หลังสอบปากคำส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้อัยการดำเนินคดีต่อไป ซึ่งตามกฎหมายของไต้หวัน ผู้ค้ายาเสพติดจำพวกแอมเฟตทามีน ซึ่งในไต้หวันจัดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 2 จะถูกจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก 7 ปีขึ้นไป และหลังพ้นโทษแล้ว จะถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน

          สำหรับประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ที่แรงงานฟิลิปปินส์ผู้ค้ายาเสพติดหวาดกลัว เป็นผู้นำที่กำลังทำสงครามปรามปรามยาเสพติด เขาประกาศว่า ต้องการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากฟิลิปปินส์ เพราะถือเป็นภัยคุกคามที่กระทบชีวิตประชาชนร่วม 4 ล้านคน และมีผู้ถูกสังหารเสียชีวิตราว 6,000 คน นับตั้งแต่ผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้เดินหน้าทำสงครามปราบเสพติดเมื่อราว 6 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังมีนายหน้าค้ายาและผู้เสพอีกราว 1 ล้านคน เข้ามอบตัวกับทางการ ด้านประชาคมโลกต่างวิพากษ์วิจารณ์นโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เด็ดขาดของผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้ โดยนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนบางกลุ่มบอกว่า การที่นายดูแตร์เตสนับสนุนนโยบายจับตาย อาจทำให้เขาถูกศาลอาญาระหว่างประเทศฟ้องในคดีก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้      

 

ทะลายแก๊งค้ายาที่ขายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

 จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

ทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยมีพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้้งหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งขอรับใบสมัคร

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 10 เม.ย. 60 เปิดยุทธการเลือกหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งคนใหม่

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 10 เม.ย. 60 เปิดยุทธการเลือกหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งคนใหม่

2017-04-10 11:55:00

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 10 เม.ย. 60

 

เปิดยุทธการเลือกหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งคนใหม่

ผู้นำไต้หวันเร่งดันนโยบายมุ่งสู่ใต้ครั้งใหม่ 

ลุ้นไต้หวันจะได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม WHA ปีนี้่หรือไม่

 

แสดงความคิดเห็นต่อรายการนี้ (tuei@rti.org.tw)

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
ELLA โพสคลิปโชว์แดนซ์สะบัด ไม่หวั่นแม้วันท้องโต

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของกัวเสียวเสี่ยว ในชุด I และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของกัวเสียวเสี่ยว ในชุด I และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-04-09 23:30:00

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

- แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของกัวเสียวเสี่ยว ในชุด I และข่าวบันเทิงไต้หวัน (ELLA แห่ง S.H.E. จัดเต็ม โพสคลิปโชว์สเต็ปแดนซ์สะบัดแม้วันท้องโต แถมคุยว่าเป็นหนึ่งในสตรีมีครรภ์ที่แกร่งที่สุดในโลก)

 

 

 

ELLA โพสคลิปโชว์แดนซ์สะบัด ไม่หวั่นแม้วันท้องโต

กัวเสียวเสี่ยวกับอัลบั้มเพลงชุด I

More
ที่ตั้งรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ออฟมอลตา ในยุโรป

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 9 เม.ย. 60 มารู้จักรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ออฟมอลตา หรือ คณะทหารองค์อธิปัตย์แห่งมอลตา

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 9 เม.ย. 60 มารู้จักรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ออฟมอลตา หรือ คณะทหารองค์อธิปัตย์แห่งมอลตา

2017-04-09 11:55:00

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 9 เม.ย. 60

 

มารู้จักรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ออฟมอลตา หรือ คณะทหารองค์อธิปัตย์แห่งมอลตา 

รัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ออฟมอลตา หรือ คณะทหารองค์อธิปัตย์แห่งมอลตา (อังกฤษ: Sovereign Military Order of Malta: SMOM) ย่อว่า ออร์เดอร์ออฟมอลตา หรือ คณะแห่งมอลตา (Order of Malta) ชื่อเต็มว่า คณะฮอสปิทัลเลอร์ทหารองค์อธิปัตย์แห่งนักบุญยอห์นแห่งเยรูซาเลม แห่งโรดส์ และแห่งมอลตา (Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta) เป็นคณะนักบวชคาทอลิกฝ่ายฆราวาสซึ่งตามประเพณีแล้วมีลักษณะเป็นทหาร อัศวิน และขุนนาง เดิมเจอราร์ดผู้รับพร (Blessed Gerard) ก่อตั้งขึ้นเป็นกลุ่มอัศวินฮอสปิทัลเลอร์ (Knights Hospitaller) ราว ค.ศ. 1099 ณ กรุงเยรูซาเลม ราชอาณาจักรเยรูซาเลม คณะนักบวชนี้จึงเป็นคณะอัศวินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังเหลืออยู่ ปัจจุบัน กองบัญชาการของคณะอยู่ที่วังมอลตา (Palazzo Malta) ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี และถือกันอย่างกว้างขวางว่า คณะนี้เป็นบุคคลอธิปไตย (sovereign subject) ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ภารกิจของคณะปรากฏอยู่ในคติพจน์ของคณะเอง คือ "ปกป้องศรัทธา ช่วยเหลือยาจก" (Defence of the faith and assistance to the poor; Tuitio fidei et obsequium pauperum)

ข้อมูล wikipedia.org

 

แสดงความคิดเห็นต่อรายการนี้ (tuei@rti.org.tw)

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
ไต้หวันประสบปัญหาสมองไหลรุนแรง

รายการสโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560

รายการสโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560

2017-04-09 09:21:40

 

1. เมื่อวันที่ 4 เม.ย. เป็นวันเช็งเม้ง ซึ่งเป็นประเพณีเซ่นไหว้และทำความสะอาดสุสานบรรพบุรุษของของชาวจีน และถือเป็นวันรวมญาติอีกวันหนึ่ง หลูหลานที่ไปทำงานหรือตั้งรกรากในที่ต่างๆ จะเดินทางกลับมาเซ่นไหว้และทำความสะอาดสุสานของบรรพบุรุษตน ในจำนวนนี้ การรวมตัวของลูกหลานที่มีจำนวนมากที่สุด น่าจะไม่มีใครเกอน ลูกหลานของอากง เย่ชุนรื่อ ที่เขตซินอูในนครเถาหยวน (เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อปี ค.ศ. 1735) จากในไต้หวันและทั่วโลกกว่า 8,000 คน บรรยากาศในพิธีเซ่นไหว้เสมือนงานเฉลิมฉลองขนาดใหญ่

 

ลูกหลานของอากง เย่ชุนรื่อ กว่า 8,000 คน มาชุมนุมกันเพื่อทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ บรรยากาศเสมือนงานเฉลิมฉลองขนาดใหญ่

 

2. ชาวไต้หวันนิยมฝังเถ้าอัฐิตามโคนต้นไม้และดอกไม้ตามนโยบายส่งเสริมการทำศพเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

                ไต้หวันมีพื้นที่เพียง 36,000 ตร.กม. ขณะที่มีประชากรมากถึง 23 ล้านคน จัดเป็นเขตพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการตาย จึงเป็นปัญหาใหญ่ เพราะตามประเพณีดั้งเดิมของชาวจีน จะใช้วิธีฝังศพเป็นส่วนใหญ่ แต่ในไต้หวันมีข้อจำกัดในพื้นที่สุสานสำหรับการฝังศพ รัฐบาลจึงส่งเสริมให้ประชาชนทำพิธีกรรมงานศพ โดยการฌาปนกิจศพ จากนั้นนำเอาเถ้าอัฐิไปเก็บตามเจดีย์เก็บอัฐิของรัฐหรือของภาคเอกชน จนปัจจุบัน ชาวไต้หวันส่วนใหญ่จะใช้วิธีเผาศพ แต่ละเมืองจะมีสถานที่ฌาปนกิจศพของรัฐ ค่าใช้จ่ายไม่แพง อย่างไรก็ตาม เริ่มมีปัญหาการจัดหาสถานที่สร้างเจดีย์เก็บอัฐิ รัฐบาลจึงส่งเสริมให้ประชาชนทำพิธีศพเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการฌาปนกิจ จากนั้นนำเอาเถาอัฐิไปลอยอังคาร (ต้องบดเถาอัฐิให้ละเอียดก่อน) ซึ่งรัฐบาลท้องที่จะอำนวยความสะดวกและบริการฟรี แต่ละปีมีชาวไต้หวันไปใช้บริการกว่า 1,000 คน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไต้หวันในภาคเหนือ และที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ได้แก่การนำเถ้าอัฐิไปฝังตามโคนต้นไม้ ดอกไม้ ฯลฯ ไม่ต้องสร้างสุสาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จนถึงขณะนี้ รัฐบาลได้จัดสร้างสุสานการฝังเถ้าอัฐิตามโคนต้นไม้และดอกไม้ทั่วไต้หวัน 29 แห่ง มีชาวไต้หวันไปใช้บริการแล้วร่วม 100,000 ราย ในจำนวนนี้ชาวกรุงไทเปใช้บริการมากที่สุด

 

 

สุสานสาธารณะหยางหมิงซาน (陽明山第一墓園) เป็นสุสานที่ให้บริการนำเถ้าอัฐิไปฝังในสวนดอกไม้

 

สุสานสาธารณะทหารในกรุงไทเป (臺北市軍人公墓) เป็นสุสานที่เปิดให้นำอัฐิข้าราชการทหารไปฝังตามโคนต้นไม้

 

สุสานสาธารณะต้าเคิงในนครไทจง (大坑樹灑花葬區) เป็นสุสานที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปนำอัฐิไปฝังตามโคนต้นไม้

 

3.  ไต้หวันประสบปัญหาสมองไหลรุนแรง ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีชาวไต้หวันที่จบการศึกษาสูง เดินทางไปทำงานต่างประเทศกว่า 720,000 คน สาเหตุสำคัญมาจากอัตราเงินเดือนไม่ขยับขึ้น ขณะที่มีการนำเข้าแรงงานไร้ฝีมือเพิ่มขึ้น

 

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีชาวไต้หวันที่จบการศึกษาสูง เดินทางไปทำงานต่างประเทศกว่า 720,000 คน

 

4. ตอบจดหมายผู้ฟังจากประเทศไทยและในไต้หวัน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ลูก-หลาน มิใช่สมบัติส่วนตัวของพ่อแม่

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 8 เม.ย. 60 ลูก-หลาน มิใช่สมบัติส่วนตัวของพ่อแม่

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 8 เม.ย. 60 ลูก-หลาน มิใช่สมบัติส่วนตัวของพ่อแม่

2017-04-08 11:55:00

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 8 เม.ย. 60  

 

ลูก-หลาน มิใช่สมบัติส่วนตัวของพ่อแม่

 

แสดงความคิดเห็นต่อรายการนี้ (tuei@rti.org.tw)

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
แรงงานท้องถิ่นบ่น กฎหมายมาตรฐานแรงงานฉบับใหม่ ทำรายได้หด

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

2017-04-08 09:57:14

 

             1. สาธารณสุขไต้หวันย้ำ แรงงานต่างชาติไม่ต้องรับการตรวจ HIV ก่อนหรือหลังเข้าไต้หวัน ห้ามนายจ้างหรือ บจง. บังคับแรงงานต่างชาติรับการตรวจหรือแสดงใบผ่านการตรวจโรคเอดส์ หากฝ่าฝืน มีโทษปรับ 60,000- 300,000 เหรียญไต้หวัน และจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติบางส่วนหรือทั้งหมด แต่หากแรงงานต่างชาติสงสัยตนติดเชื้อเอดส์? สามารถเข้ารับการตรวจ ด้วยการออกค่าใช้จ่ายเอง และสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจต้องแจ้งผลตรวจแก่ผู้รับการตรวจเท่านั้น ห้ามแจ้งผลตรวจแก่นายจ้างหรือผู้อื่น กรณีที่ตรวจพบว่า ติดเชื้อเอดส์ แรงงานต่างชาติมีสิทธิ์จะขอรับการรักษาที่ไต้หวันได้ โดยออกค่ารักษาเอง หากแรงงานต่างชาติคนไหน ถูกนายจ้างเรียกร้องให้ไปรับการตรวจโรคเอดส์ สามารถโทรแจ้งไปที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 1955 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

แรงงานต่างชาติไม่ต้องรับการตรวจ HIV ก่อนหรือหลังเข้าไต้หวัน และห้ามนายจ้าง บจง. บังคับแรงงานต่างชาติรับการตรวจหรือแสดงใบผ่านการตรวจโรคเอดส์

 

            2. ผู้ใช้แรงงาน และนายจ้างกดดันรัฐบาล ปรับแก้กฎหมายวันหยุดประจำสัปดาห์ เหตุทำเสียหายทุกฝ่าย

เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีวันหยุดเพิ่มขึ้น รัฐบาลได้แก้กฎหมายมาตรฐานแรงงาน เพิ่มวันหยุดประจำสัปดาห์เป็น 2 วัน ในจำนวนนี้มี 1 วัน เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ที่ทำงานล่วงเวลาไม่ได้ ยกเว้นกรณีเกิดภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน อีก 1 วันเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำสัปดาห์ที่ทำงานล่วงเวลาได้ แต่นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาหรือค่าโอทีเพิ่มจากที่ได้รับตามปกติอยู่แล้ว 2 ชั่วโมงแรก เพิ่มให้ชั่วโมง 1.33 เท่า ชั่วโมงที่ 3 เป็นต้นไป จ่ายให้ชั่วโมงละ 1.66 เท่าของชั่วโมงปกติ หากการทำงานล่วงเวลาไม่ถึง 4 ชั่วโมง ให้คิดเป็น 4 ชั่วโมง เกิน 4 ชั่วโมง แต่ไม่ถึง 8 ชั่วโมง ให้คิดเป็น 8  ชั่วโมง เกิน 8 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ให้คิดเป็น 12 ชั่วโมง มาตรการนี้ มีเจตนาดีต้องการให้แรงงานมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น แต่การกำหนดอย่างละเอียดเช่นนี้ กลับทำให้นายจ้างลดการทำงานล่วงเวลาลง เพื่อประหยัดต้นทุนด้านแรงงาน รวมถึงเกรงว่าจะทำผิดกฎหมายถูกลงโทษในสถานหนัก ส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้ลดลง และราคาสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคพุ่งสูงขึ้น เสียงสะท้อนและแรงกดดัน ทำให้กระทรวงแรงงานอาจต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวใหม่อีกรอบ

 

แรงงานท้องถิ่นบ่น กฎหมายมาตรฐานแรงงานฉบับใหม่ส่วนที่เกี่ยวกับวันหยุดประจำสัปดาห์และการทำงานล่วงเวลา ทำรายได้หดหาย

 

           3. เชิญชวนพี่น้องแรงงานไทยในไต้หวันเที่ยวงานแข่งขันเซปักตะกร้อและงานประเพณีสงกรานต์ ณ ลานหน้าที่ทำการนครนิวไทเป วันอาทิตย์ที่ 23 เม.ย. 60 พบกับมนต์แคนแก่นคูน และคณะนาฏศิลป์อัครนาฏยจากประเทศไทย ลงนามถวายความอาลัยในหลวง ร.9 รับการตรวจสุขภาพฟรีจากหมอไต้หวัน-ไทย และบริการฟรีด้านต่างๆ ลุ้นโชคตั๋วเครื่องบินไปกลับไทเป-กรุงเทพฯ มือถือหรูและรถจักรยาน รวมถึงรางวัลต่างๆ มากมาย

 

 

           4. คุณปารณีย์ จันทรกุล ผู้สื่อข่าวโต๊ะต่างประเทศ  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส แสดงความเห็นเกี่ยวกับไต้หวัน หลังเดินทางมาทำข่าวชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานไทย การกำจัดขยะและการควบคุมปริมาณน้ำตาลและเกลือในอาหารของไต้หวัน ฯลฯ

 

คุณปารณีย์ จันทรกุล ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขณะให้สัมภาษณ์อโศก ศรีจันทร์ จาก Rti

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
เฉินฉี่เจิน (ซ้าย) และอาซิ่น (ขวา)

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday ในเพลง 勇敢 (หยงกั่น-กล้า) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday ในเพลง 勇敢 (หยงกั่น-กล้า) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-04-07 22:30:00

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปินสัปดาห์นี้

- ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday ในเพลง 勇敢 (หยงกั่น-กล้า) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (เฉินฉีเจินร่วมแสดงในฟรีคอนเสิร์ตของ Mayday)

More
คลาสเรียนภาษาไต้หวันสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 6 เม.ย. 60 - คลาสเรียนภาษาไต้หวันสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 6 เม.ย. 60 - คลาสเรียนภาษาไต้หวันสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

2017-04-12 22:55:09

สำนักงานเขตเหวินซาน กรุงไทเป เปิดคลาสสอนสอนภาษาไต้หวันและแคมป์อบรมการใช้ชีวิตระหว่างวันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคมศกนี้ ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ เนื้อหาที่จะทำการสอนภายในคลาสคือ ภาษาหมิ่นหนานหรือภาษาไต้หวัน ศิลปวัฒนธรรม การทัวร์เขตเหวินซาน การป้องกันอัคคีภัย การฝึกอบรมวิชาชีพ การให้คำปรึกษาในด้านการจ้างงาน การปรับตัวในการดำรงชีวิตและการปลดปล่อยความเครียด เรียนรู้เกี่ยวกับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์และการรายงานและคืนภาษี การป้องกันโรคร้าย การทำธุรกรรมเกี่ยวกับการอยู่อาศัยและสัญชาติ ความรู้ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎระเบียบจราจร เป็นต้น และเนื่องจากระยะเวลาการเรียนนั้นจะคาบเกี่ยวกับเทศกาลเรือมังกร ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม จะมีการจัดกิจกรรมทำบะจ่างในคลาสเรียนอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ http://wsdo.gov.taipei/ ในหมวดกิจกรรมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (新移民活動訊息) หรือโทรสอบถามที่ 02-29365522 ต่อ 356

 

ช่วงติวสอบ TOCFL ข้อสอบการอ่าน ระดับกลาง Band B ข้อ 1-5

More
โจวเทียนเฉิง

โจวเทียนเฉิงแพ้หนุ่มเดนรอบชิงได้แค่รองแชมป์ชายเดี่ยวที่อินเดีย

โจวเทียนเฉิงแพ้หนุ่มเดนรอบชิงได้แค่รองแชมป์ชายเดี่ยวที่อินเดีย

2017-04-06 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

-โจวเทียนเฉิงแพ้หนุ่มเดนรอบชิงได้แค่รองแชมป์ชายเดี่ยวที่อินเดีย

-โปรเมจบแค่ที่ 8 รายการ ANA ยังแซงขึ้นเป็นมือ 1 โลกไม่ได้

-จันหย่งหรานและมาร์ติน่า ฮิงกิสส์จบแค่รอบรองชนะเลิศในเทนนิสหญิงคู่ที่ไมอามี่

More
อายุโดยเฉลี่ยของแรงงานไทยในไต้หวันค่อนข้างสูง

รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 5 เมษายน 2560

รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 5 เมษายน 2560

2017-04-06 08:31:10

 

1. ปี 2559 คนงานต่างชาติในไต้หวันเสียชีวิตทั้งหมด 330 คน ทายาทที่ได้รับเงินทดแทนเป็นรายเดือนมี 163 ราย ขณะที่แรงงานต่างชาติยื่นขอเงินสงเคราะห์กรณีญาติในสายเลือดตรงเสียชีวิต 5,009 ราย แต่ละรายเฉลี่ยได้รับเงินสงเคราะห์ 71,941 เหรียญไต้หวัน

          สำนักงานการประกันภัยแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวันเปิดเผยสถิติพบว่า เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา แรงงานต่างชาติในไต้หวันที่เป็นสมาชิกของกองทุนประกันภัยและเสียชีวิต มีทั้งหมด 330 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้เข้ากองทุนประกันภัยแรงงานก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2552 ซึ่งทายาทมีสิทธิรับเงินทดแทนเป็นก้อนครั้งเดียว จำนวน 167 ราย รวมเงินทดแทนที่ทายาทรับไปแล้ว 68,934,925 เหรียญ แต่ละรายเฉลี่ยได้รับเงิน 412,784 เหรียญไต้หวัน และอีก 163 ราย เนื่องจากเข้ากองทุนฯ ครั้งแรกหลังวันที่ 1 ม.ค. 2552 จึงได้รับเงินกองทุนประกันภัยแรงงานเป็นรายเดือน คิดเป็นมูลค่า 16,710,150 เหรียญไต้หวัน ส่วนแรงงานต่างชาติที่ญาติในสายเลือดตรงเสียชีวิต ยื่นขอเงินสงเคราะห์ต่อกองทุนฯ และได้รับอนุมัติแล้ว มีจำนวนมากกว่า 5,009 ราย รวมเงินทดแทนทั้งหมด 360,349,973 เหรียญไต้หวัน แต่ละรายเฉลี่ยได้รับเงินสงเคราะห์ 71,941 เหรียญไต้หวัน สำนักงานการประกันภัยแรงงานกล่าวเรียกร้องนายจ้างและบริษัทจัดหางานว่า ควรให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในการยื่นขอเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมาย

            ในส่วนของแรงงานไทยในไต้หวัน ในปี 2559 ที่ผ่านมา เสียชีวิตทั้งหมด 70 ราย.....ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายการออนไลน์

 

แรงงานต่างชาติในไต้หวันมีจำนวนกว่า 630,000 คน ปี 2559 เสียชีวิต 330 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานไทย 70 คน

 

อายุโดยเฉลี่ยของแรงงานไทยในไต้หวันค่อนข้างสูง ประกอบกับขาดการดูแลสุขภาพ อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจึงสูงกว่าชาติอื่น

 

2. คนงานอินโดนีเซียผิดกฎหมาย ตกสะพานทางด่วนที่จีหลงดับ 2 บาดเจ็บสาหัส 1

          เมื่อเช้าเวลา 07.00 น. วันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมานี้ เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่ไซต์งานขยายทางยกระดับในเมืองจีหลง คนงานอินโดนีเซียผิดกฎหมาย 3 คน แกะแบบเหล็กบนสะพานโดยไม่มีวิศกรหรือหัวหน้างานควบคุม ปรากฎว่าถอดสกรูผิดที่ ทำให้แบบเหล็กร่วงตกลงมา คนงานอินโดนเซียทั้ง 3 ตกจากที่สูง 20 เมตรลงมาสู่พื้น ตายคาที่ 1 ไปตายที่โรงพยาบาล 1 คน อีก 1 คนอาการสาหัส สำนักงานตรวจสอบด้านแรงงานสั่งปิดไซต์งานทันที ห้ามทำการก่อสร้างต่อ จนกว่าจะเคลียร์ปัญหาต่างๆ แล้วเสร็จ

          เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้านแรงงานกล่าวว่า โครงการขยายทางยกระดับในเมืองจีหลงดังกล่าว มีระยะทางเพียง 1.23 กม. มูลค่าการก่อสร้าง 370 ล้านเหรียญไต้หวัน ตั้งแต่ก่อสร้างมาประสบปัญหาหลายอย่าง ทำให้การก่อสร้างล่าช้ามาก และมีกำหนดจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมปีนี้ แต่แล้วผู้รับเหมาโครงการว่าจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเข้าทำงาน และยังมาเกิดอุบัติเหตุมีคนงานเสียชีวิตถึง 2 คน จึงสั่งปิดไซต์งาน ห้ามทำการก่อสร้างอีกต่อไป จนกว่าจะจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

          สำหรับแรงงานอินโดนีเซียที่โชคร้ายทั้ง 3 คน ผู้ตายได้แก่นายโมฮาหมัด อายุ 32 ปี นายเนวันโด้ อายุ 29 ปีและได้รับบาดเจ็บสาหัสนาย โกตี้ อายุ 25 ปี ทั้ง 3 เดินทางมาทำงานที่ไต้หวันเมื่อปีที่แล้ว โดยทำงานอยู่ที่โรงงานสิ่งทอ แต่ทำอยู่ได้ไม่นานก็หลบหนีนายจ้างออกมากลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย รับจ้างหางานทำเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองไปเป็นวันๆ และเพิ่งจะมาทำงานในไซต์งานที่เกิดเหตุครั้งได้ไม่กี่วัน โดยผ่านการแนะนำจากนายหน้าผิดกฎหมาย ซึ่งแรงงานอินโดนีเซียทั้ง 3 ต้องเสียค่านายหน้าคนละร่วมหมื่น และในช่วงเวลาเกิดเหตุ ทั้ง 3 คน ปีนขึ้นไปบนทางยกระดับที่สูง 18 เมตร เพื่อแกะแบบเหล็กที่หุ้มเสาตอม่อทางยกระดับ โดยไม่มีผู้รับเหมา วิศวกรหรือหัวหน้างานคอยสอดส่งควบคุม อีกทั้งไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยใดๆ และที่สำคัญคนงานทั้ง 3 ถอดสกรูที่ยึดแบบเหล็กเอาไว้ผิดที่ ทำให้แบบเหล็กสองข้างตกลงมา กระแทกนั่งร้านฉุดคนงานทั้ง 3 ร่วงตกลงมาจากที่สูงพอๆ กับตึก 6 ชั้นด้วย นายโมฮาหมัด หัวกระแทกพื้น กะโหลกแตกร้าว สมองกระเด็นกระจัดกระจายในที่เกิดเหตุ ตายคาที่ นายเนวันโด้ ได้รับบาดเจ็บสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ส่วนนายโกตี้ ได้รับบาดเจ็บ ขณะนี้ยังอยู่ห้องไอซียูของโรงพยาบาล

         ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้รับเหมาข้อหาฆ่าคนโดยประมาท ส่งฟ้องศาลดำเนินคดี และนอกจากโทษทางอาญาแล้ว ยังส่งให้กระทรวงแรงงานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงโทษฐานว่าจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต.....ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายการออนไลน์

 

 

เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่ไซต์งานขยายทางยกระดับในเมืองจีหลง คนงานอินโดนีเซียผิดกฎหมายตกจากที่สูงเสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บสาหัส 1 คน

 

 

นายโมฮาหมัด อายุ 32 ปี แรงงานอินโดนีเซียผิดกฎหมายร่วงตกลงมาจากที่สูง 20 เมตร เสียชีวิตคาที่

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
นายหลินว่านอี้ รมว. ประจำสภาบริหารไต้หวันชี้แจงแผนปฏิรูปบำนาญแห่งชาติ

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 4 เม.ย. 60 ไต้หวันปฏิรูประบบบำนาญข้าราชการ และปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยแรงงาน

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 4 เม.ย. 60 ไต้หวันปฏิรูประบบบำนาญข้าราชการ และปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยแรงงาน

2017-04-04 11:55:00

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 4 เม.ย. 60

 

ไต้หวันปฏิรูประบบบำนาญข้าราชการ และปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยแรงงาน

 

แสดงความคิดเห็นต่อรายการนี้ (tuei@rti.org.tw)

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

 

 

More
สินค้าขายดีในเทศกาลเชงเม้ง

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 3 เม.ย. 60 - เกาะกระแสสามเทศกาลในช่วงวันหยุดยาวนี้มีอะไรฮอตฮิต

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 3 เม.ย. 60 - เกาะกระแสสามเทศกาลในช่วงวันหยุดยาวนี้มีอะไรฮอตฮิต

2017-04-12 22:54:15

ในช่วงวันหยุดยาวในไต้หวัน 4 วัน (1-4 เมษายน) ตรงกับ 3 เทศกาลด้วยกัน คือ วันเมษาหน้าโง่ (愚人節 อวี๋เหรินเจี๋ย ) วันเชงเม้ง (清明節 ชิงหมิงเจี๋ย) และวันเด็ก (兒童節 เอ๋อร์ถงเจี๋ย) มีอะไรฮอตฮิตติดตามได้ในรายการ

More