QR Code
รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ขุนพล แรงงานไทย (B)
2017-04-20
 • การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน
 • นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก
 • นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว ยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งเครือญาติในสายเลือดเลยทีเดียว
 • ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$
 • จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

1. กระทรวงแรงงานไต้หวัน ปรับลดค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติในปีที่ 4 เป็นต้นไป ไม่เกิน 1,500 เหรียญไต้หวัน

          ในอดีตแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญา 3 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศไปทำเรื่องกลับเข้ามารอบใหม่ นอกจากต้องเสียค่าบริการจัดหางานหรือที่รู้จักกันในนามค่าหัวคิวครั้งใหม่แก่บริษัทจัดหางานไทยแล้ว เมื่อเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน แม้จะกลับมาทำงานกับนายจ้างรายเดิม บริษัทจัดหางานจำนวนไม่น้อยกจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนเสมือนคนงานใหม่ คือเริ่มที่ปีแรก 1,800 เหรียญไต้หวัน ปีที่ 2 เก็บเดือนละ 1,700 เหรียญ และปีที่ 3 ถึงจะเก็บเดือนละ 1,500 เหรียญ แต่หลังจากมีการแก้กฎหมายการจ้างงาน ยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย 1 วันหลังทำงานครบ 3 ปี อนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ โดยแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิม จะเสียค่าบริการให้แก่บริษัทจัดหางานเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน แต่แรงงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายใหม่ บริษัทจัดหางานจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน 1,800 เหรียญไต้หวัน เหมือนแรงงานที่เดินทางมาใหม่

          อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศมาตรฐานการจัดเก็บค่าบริการของบริษัทจัดหางานฉบับใหม่ กำหนดให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปี ไม่ได้เดินทางกลับประเทศ ไม่ว่าจะต่อสัญญาในไต้หวันกับนายจ้างเดิมหรือกับนายจ้างรายใหม่ เสียค่าบริการรายเดือนไม่เกิน 1,500 เหรียญ กระทรวงแรงงานให้เหตุผลว่า แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปีและทำงานในไต้หวันต่อไป ไม่ว่าจะทำงานกับนายจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในไต้หวันแล้ว โอกาสที่จะเรียกใช้บริการหรือขอคำปรึกษาจากบริษัทจัดหางานมีไม่มากเหมือนอย่างในช่วงแรกที่เดินทางมาถึง ประกอบกับไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ ทำให้บริษัทจัดหางานไม่ต้องช่วยทำเรื่องกลับประเทศ ไม่ต้องรับ-ส่งที่สนามบิน ฯลฯ ดังนั้น จึงอนุญาตให้บริษัทจัดหางานเรียกรับค่าบริการรายเดือนจากแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ ไม่ว่าจะกับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ ไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน หรือพูดง่ายๆ คือ แรงงานต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป จะเสียค่าบริการรายเดือนเท่ากับที่เสียในปีที่ 3 หรือไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน

 

แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$

 

2. นายจ้างไต้หวันชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ มอบเงินล้านให้เป็นทุนทำธุรกิจที่บ้าน

          สังคมไต้หวันนับวันจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนไต้หวันในปัจจุบันอยู่ที่ 80 ปี กระทรวงมหาดไทยคาดการณ์ว่า ในปี 2560 นี้ คนสูงวัยหรือคนชรา ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ในไต้หวันจะมีสัดส่วนสูงถึง 14% ตามนิยามของสหประชาชาติ เรียกได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ และเมื่อถึงปี 2568 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า สัดส่วนคนชราในไต้หวันจะเพิ่มขึ้นเป็น 20.1% กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุด เมื่อคนสูงอายุเพิ่มขึ้น ความต้องการผู้อนุบาลมาดูแลก็เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ลูกหลานต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ จึงทำให้จำนวนผู้อนุบาลต่างชาติในไต้หวันพุ่งสูงขึ้นถึง 250,000 คนแล้ว

          ผู้อนุบาลต่างชาติที่เดินทางมาดูแลคนป่วยและคนสูงอายุในไต้หวัน อาจพักรวมกับนายจ้างในบ้านเดียวกัน หรือบางรายจะพักอยู่กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุตามลำพัง การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน โดยคนป่วยหรือผู้สูงอายุจะรักและพึ่งพาผู้อนุบาลต่างชาติยิ่งกว่าลูกหลานที่อาจมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว ขณะที่ผู้อนุบาลต่างชาติ แรกๆ อาจเป็นเพราะหน้าที่ แต่เมื่ออยู่นานๆ เกิดความผูกพัน ถือผู่ป่วยหรือผู้สูงอายุเสมือนเป็นญาติของตน และการดูแลที่เอาใจใส่ ทำให้นายจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ผู้อนุบาลดูแล เกิดความซาบซึ้งและประทับใจมองว่า ผู้อนุบาลต่างชาติทำหน้าที่ดูแลหรือมีความกตัญญูต่อพ่อแม่มากกว่าตนเสียด้วยซ้ำ ความชื่นชมนี้เอง ทำให้นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว บางคนยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งพี่น้องร่วมสายเลือดเลยทีเดียว

 

นายจ้างและผู้สูงอายุจำนวนมากมีความผูกพันและรักเอ็นดูผู้อนุบาลต่างชาติเสมือนเป็นลูกหลานเลยทีเดียว

 

          บริษัทจัดหางานหลายรายกล่าวว่า นายจ้างไต้หวันมีความเป็นมิตรและมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่านายจ้างชาติอื่น หากชื่นชมหรือประทับใจการทำงานของผู้อนุบาลต่างชาติ มักจะมอบเงินเป็นแสนให้แก่แรงงานของตนที่ทำงานครบสัญญา ไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้ว เพื่อนำกลับไปสร้างบ้าน หรือเป็นทุนรอนทำกิจการเลี้ยงครอบครัว บางรายดูแลแรงงานต่างชาติในยามที่เจ็บป่วย หรือยามที่คลอดลูกเสมือนเป็นญาติพี่น้องของตน ออกค่าใช้จ่ายรับสามีหรือลูกของคนงานให้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวัน มอบเงินเป็นทุนการศึกษาของลูก เป็นต้น และภาพคนงานต่างชาติซาบซึ้งในน้ำใจของนายจ้าง คุกเข่ากราบขอบคุณนายจ้าง หรือร้องไห้ร่ำลานายจ้าง ก็เป็นภาพที่พบเห็นได้เป็นประจำที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน

          กรณีของนายเฉินซงหย่ง นักแสดงรุ่นใหญ่ของไต้หวันที่อยู่เป็นโสดและสุขภาพไม่ดีในยามแก่ชรา ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อาศัยผู้อนุบาลอินโดนีเซียเป็นผู้คอยดูแลภารกิจประจำวันอย่างใกล้ชิด ผู้อนุบาลอินโดนีเซียเรียกนายเฉินว่าพ่อ นายเฉิงก็ถือผู้อนุบาลอินโดนีเซียที่ดูแลตนเสมือนลูกสาว นายเฉิงเคยมอบเงินแสนให้นำกลับไปสร้างบ้านให้ลูก และยังเตรียมเงินไว้จำนวน 2 ล้านเหรียญให้ผู้อนุบาลอินโดนีเซียรายนี้ นำกลับบ้านไปทำธุรกิจส่วนตัวเลี้ยงครอบครัว หลังจากทำงานครบสัญญา

          บริษัทจัดหางานเล่าว่า ที่นครเถาหยวน มีนายจ้างรายหนึ่งชื่นชมการทำงานของผู้อนุบาลอินโดนีเซีย ที่ดูแลเอาใจใส่คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาตอย่างดียิ่งกว่าตนเป็นเวลานานถึง 9 ปี ทุกครั้งที่กลับไปเยี่ยมครอบครัว นายจ้างนอกจากจัดการให้ทุกอย่าง ออกค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มอบเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว ยังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสร้อยทองให้ผู้อนุบาลนำกลับไปฝากสามีและลูกๆ ด้วย และช่วง 9 ปีที่ผ่านมา นายจ้างได้รับสามีและลูกของผู้อนุบาลรายนี้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวันแล้ว 2 ครั้ง โดยนายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

 

นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก

 

3. จับชายไต้หวันขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์ เอเย่นต์แรงงานฟิลิปปินส์วอนตำรวจอย่างส่งกลับประเทศ เพราะกลัวถูกยิงเป้า

          ตำรวจนครเกาสงทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกค้าที่เป็นลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ มีการฝึกเอเย่นต์ให้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ และหลอกล่อให้แรงงานฟิลิปปินส์มาเป็นเอเย่นต์ขายยา เพื่อตีสนิทและจำหน่ายยาเสพติดแก่เพื่อนร่วมชาติได้ง่าย และโคกราคายาเสพติดขึ้นอีกเท่าตัว แอมเฟตทามีนขนาด 3.75 กรัม ราคาทั่วไป 1,600 เหรียญไต้หวัน แต่ขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ 3,000 เหรียญ ตำรวจจับกุมหัวโจกของแก๊งนี้ พร้อมเอเย่นต์ขายยาที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ แรงงานฟิลิปปินส์รายนี้ หลังถูกจับกุม ผวาถูกส่งกลับประเทศโดนประหารชีวิต คุกเข่าวอนตำรวจอย่างส่งกลับ

          ตำรวจนครเกาสงแถลงว่า นายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่จบการศึกษาเพียงมัธยมต้น เคยเป็นจับกังอยู่แถวท่าเรือเฉียนเจิ้นในนครเกาสง แต่อาศัยที่เคยมีภรรยาและเคยมีแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์มาก่อน พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ได้บ้าง ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติด นอกจากขายให้กับชาวไต้หวันแล้ว ยังดึงแรงงานฟิลิปปินส์มาร่วมขายด้วย พุ่งเป้าไปที่ลูกค้าชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ และจะขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ในราคาแพงกว่าทั่วไปถึง 1 เท่าตัว หลังจากได้แจ้งเบาะแสจากพลเมืองดี ตำรวจได้จัดกำลังสอดส่องความเคลื่อนไหวของแก๊งค้ายาแก๊งนี้ จนเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา  ได้โอกาสบุกเข้าจับกุม นอกจากจับนายกู่ ผู้เป็นหัวโจกได้แล้ว ยังจับกุมลูกสมุนที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ชาย 2 หญิง 1 แรงงานฟิลิปปินส์ทั้ง 3 หลังถูกจับเกรงว่าจะถูกส่งกลับประเทศ ถึงกับคุกเข่าอ้อนวอนตำรวจว่า อย่างส่งพวกตนกลับประเทศ เพราะอาจถูกยิงเป้าที่บ้านเกิดก็ได้ เนื่องจากผู้นำฟิลิปปินส์คนใหม่ ได้แก่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต กำลังใช้มาตรการเด็ดขาด สังหารผู้ค้ายาเสพติด

          แต่ตำรวจไม่ฟังเสียง หลังสอบปากคำส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้อัยการดำเนินคดีต่อไป ซึ่งตามกฎหมายของไต้หวัน ผู้ค้ายาเสพติดจำพวกแอมเฟตทามีน ซึ่งในไต้หวันจัดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 2 จะถูกจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก 7 ปีขึ้นไป และหลังพ้นโทษแล้ว จะถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน

          สำหรับประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ที่แรงงานฟิลิปปินส์ผู้ค้ายาเสพติดหวาดกลัว เป็นผู้นำที่กำลังทำสงครามปรามปรามยาเสพติด เขาประกาศว่า ต้องการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากฟิลิปปินส์ เพราะถือเป็นภัยคุกคามที่กระทบชีวิตประชาชนร่วม 4 ล้านคน และมีผู้ถูกสังหารเสียชีวิตราว 6,000 คน นับตั้งแต่ผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้เดินหน้าทำสงครามปราบเสพติดเมื่อราว 6 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังมีนายหน้าค้ายาและผู้เสพอีกราว 1 ล้านคน เข้ามอบตัวกับทางการ ด้านประชาคมโลกต่างวิพากษ์วิจารณ์นโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เด็ดขาดของผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้ โดยนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนบางกลุ่มบอกว่า การที่นายดูแตร์เตสนับสนุนนโยบายจับตาย อาจทำให้เขาถูกศาลอาญาระหว่างประเทศฟ้องในคดีก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้      

 

ทะลายแก๊งค้ายาที่ขายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

 จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

ทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยมีพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

ไข่ปลากระบอก อาหารเลิศรสยอดนิยมของคนไต้หวัน

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 2561

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 2561

2018-01-19 17:22:17

 

1. กระแสลมหนาวที่พัดมาระลอกล่าสุด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ม.ค. ที่ผ่านมา นับได้ว่าหนาวเย็นที่สุดตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาวปีนี้ ลมหนาวที่หอบฝนมาด้วยทำให้น้ำในเขื่อนหลายแห่งมีน้ำเพิ่มขึ้น ขณะที่บนภูเขาสูงหลายลูกมีหิมะตกลงมาปกคลุมจนขาวโพลน ส่วนอุณหภูมิบนพื้นราบในเขตกรุงไทเปลดลงเหลือ 7-8°C ขณะที่อุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกได้มีเพียง 3-4°C  อากาศที่หนาวเย็นทำให้มีคนเสียชีวิตไปแล้วกว่า 300 คน ใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 

2. อากาศที่หนาวเย็นส่งผลเสียต่อร่างกายมนุษย์ แต่สัตว์ในเขตหนาวบางชนิด เช่นหมีแพนด้ากับนกแพนกวินกลับร่าเริงแจ่มใส วิ่งเล่นนอกอาคารอย่างมีความสุข นอกจากนี้ สวนดอกเหมยบนภูเขาหลายแห่งเบ่งบานสะพรั่ง เพราะดอกเหมยเป็นดอกไม้ที่ชอบอากาศหนาว ยิ่งหนาวยิ่งออกดอกได้สวยงาม สถานที่ชมดอกเหมยยอดนิยมได้แก่ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน หมู่บ้านซิ่นอี้ เมืองหนานโถว หรือที่สวนดอกเหมยในเขตบ้านพักตากอากาศประธานาธิบดีเจียงไคเชคที่เจี่ยวป่านซาน (角板山 ) ในนครเถาหยวน

 

 

ดอกเหมย (梅花) เป็นดอกประจำชาติของไต้หวัน เบ่งบานในฤดูหนาว

 

3. สภาพอากาศของโลกแปรเปลี่ยนไป ทำไข่ปลากระบอกตามธรรมชาติ อาหารยอดนิยมของคนไต้หวันลดลง

         สภาพอากาศแปรปรวน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั่วโลกในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาอบอุ่นขึ้น ทำให้ปลากระบอก(烏魚) วางไข่ลดน้อยลง ปริมาณปลากระบอกตามธรรมชาติที่จับได้ลดลงตามไปด้วย 

         อาหารไต้หวันมีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์ ในจำนวนเมนูจานเด็ดที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวไต้หวัน มีอยู่จานหนึ่ง คนไทยอาจไม่ค่อยคุ้นเคย ยกเว้นที่เคยไปร่วมงานแต่งหรืองานสังสรรค์ในภัตตาคารในไต้หวัน อาหารเย็นที่เสิร์ฟเป็นจานแรก หรือบางคนเรียกอาหารเรียกน้ำย่อย ก็มักจะมีไข่ปลากระบอกรวมอยู่ด้วย

        คนไต้หวันชื่นชอบทานไข่ปลากระบอกมากและมีสัดส่วนสูงที่สุดในโลก ประมาณกันว่ามูลค่าไข่ปลากระบอกที่คนไต้หวันบริโภคในแต่ละปีสูงกว่า 5,000 ล้านเหรียญไต้หวันทีเดียว

 

 

ไข่ปลากระบอก ทานกับต้นหอมสด อาหารเลิศรสยอดนิยมของคนไต้หวัน

 

ไข่ปลากระบอกย่าง รสชาติหอมชวนกิน

 

         ปลากระบอกเป็นปลาที่มีไข่จำนวนมาก และไข่ของมันเป็นอาหารอันโอชะ ปลากระบอกแบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่ปลากระบอกตามธรรมชาติ และปลากระบอกที่มาจากการเลี้ยง ในอดีต ปลากระบอกในไต้หวันประมาณ 70% เป็นปลากระบอกที่จับได้ตามธรรมชาติ โดยมากจะมาจากต่างถิ่น อย่างเช่นว่ายมาจากสหรัฐฯ จีนแผ่นดินใหญ่ บราซิล โดยเฉพาะญี่ปุ่น เมื่อถึงฤดูวางไข่ พวกมันจะพากันว่ายลงมาจากทางเหนือลงมาทางใต้ เพื่อมาวางไข่ มาถึงตำบลเฉติ้ง (茄萣) ในนครเกาสง โดยท่าเรือซิงต๋า (興達港) เป็นแหล่งซื้อขายปลากระบอกที่สำคัญที่สุด ปลากระบอกร้อยละ 90 ในไต้หวันจะซื้อขายจากท่าเรือประมงแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาพอากาศที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงขึ้นทั่วโลกในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ทำให้ปลากระบอกวางไข่ลดน้อยลง ปริมาณปลากระบอกที่จับได้ลดลงตามไปด้วย ท่าเรือซิงต๋ากำลังทบทวนว่าจะปรับเปลี่ยนบทบาทไปทำอย่างอื่น ต่อไปคนไต้หวัน คงได้ทานแต่ไข่ปลากระบอกที่แพงและมาจากบ่อเลี้ยงเท่านั้น

        ไข่ปลากระบอกเป็นอาหารเลิศรสที่ขาดไม่ได้สำหรับหลายๆ ครอบครัวในการประกอบอาหาร โดยเฉพาะช่วงตรุษจีน ประมาณกลางเดือนพ.ย.ของทุกปี เป็นช่วงที่ชาวประมงที่เลี้ยงปลากระบอกทั้งหลายเริ่มฆ่าปลากระบอกเพื่อเอาไข่ปลามาตากขาย

        ใอดีตคนญี่ปุ่นมักโกรธเคืองเจ้าปลากระบอกเป็นอย่างมาก เพราะมันกินอาหารของญี่ปุ่น อาศัยอยู่ในทะเลญี่ปุ่น แต่คนญี่ปุ่นกลับจับไม่ค่อยได้ เนื่องจากเมื่อมันกินอิ่ม ใกล้จะวางไข่ จะพากันแหวกว่ายลงใต้มาวางไข่ที่ไต้หวัน  เพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นจึงต้องมาซื้อไข่ปลากระบอกในราคาแพงจากไต้หวัน

 

 

ช่วงกลางเดือนพ.ย.เป็นต้นไปของทุกปี เป็นฤดูจับปลากระบอกที่ว่างลงมาวางไข่ที่ไต้หวัน แต่ปัจจุบัน เนื่องจากสภาพอากาศแปรเปลี่ยน ปริมาณปลากระบอกตามธรรมชาติที่จับได้น้อยลง

 

 

 ผึ่งแดดเป็นกระบวนการสำคัญในการผลิตไข่ปลากระบอก และในไต้หวันบริโภคไข่ปลากระบอกปีละกว่า 5,000 ล้าน NT$

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
คิโนะชิตะ เซนไก (KINOSHITA Seigai)

มุมมองคนดังไต้หวัน วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 61 พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ ตอนที่ 8 《ต้นคิมหันต์ประเทศทางใต้》

มุมมองคนดังไต้หวัน วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 61 พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ ตอนที่ 8 《ต้นคิมหันต์ประเทศทางใต้》

2018-01-14 12:19:00

(ตอนที่ 8) คิโนะชิตะ เซนไก (KINOSHITA Seigai) 《ต้นคิมหันต์ประเทศทางใต้》

คิโนะชิตะ เซนไก (1887 – 1988)

l  1887 เกิดที่จังหวัดนางาโน่ ของญี่ปุ่น

l  1918 มาไต้หวัน

l  1923 พำนักที่เขตตั้นสุ่ย ในไต้หวัน ชื่อบ้าน ซื่อไหว้จวง (世外莊)

l  1927-1943 เป็นกรรมการตัดสินผลงาน หอศิลป์ไต้หวัน

l  1946 กลับญี่ปุ่น

l  1988 เสียชีวิต อายุ 102 ปี

          คิโนะชิตะ เซนไก เกิดที่จังหวัดนางาโน่ ในปี 1918 ได้รวมกลุ่มเพื่อนออกเดินทางจากโตเกียวเพื่อไปอินเดีย ระหว่างทางได้แวะพักที่ไต้หวัน ในปี 1923 พำนักอาศัยที่ตั้นสุ่ย ที่บ้าน ซื่อไหว้จวง (世外莊) ถือเป็น อาร์ต แกลเลอรี่ ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคเหนือไต้หวัน มีศิลปินไต้หวัน-ญี่ปุ่น แวะมาไม่ขาดสาย เขาวาดภาพเป็นอาชีพ แต่ไม่เคยรับลูกศิษย์ ภาพวาดของเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผสมผสานธรรมชาติกับผู้คนและวัฒนธรรม ลายเส้นและสีหมึกละเอียดประณีต ในปี 1927-1943 เป็นกรรมการตัดสินผลงานของ หอศิลป์ในไต้หวันอย่างไม่ขาดสาย เขาได้ร่วมงานกับจิตรกรที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นอีกท่านหนึ่งคือโกะบารา โกะโต (Gobara Koto) ในวงการภาพวาดของญี่ปุ่นในไต้หวัน เมื่อ โกะโต เดินทางกลับญี่ปุ่นเมื่อปี 1936 บทบาทของเซนไก ในไต้หวันมีความสำคัญมากขึ้น เขาทำงานในไต้หวันถึงปี 1946 จึงเดินทางกลับญี่ปุ่น ฝากไว้ซึ่งผลงานที่เป็นต้นแบบให้แก่นักวาดภาพในรุ่นหลัง เซนไก สิ้นชีวิตเมื่อปี  1988 ด้วยวัย 102 ปี

More
กระทรวงแรงงานไต้หวันไม่แยกแรงงานต่างชาติออกจากระบบค่าจ้างขั้นต่ำ

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

2018-01-14 10:37:43

 

1. ไต้หวันเตรียมบัญญัติกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่ กระทรวงแรงงานย้ำ ไม่แยกแรงงานต่างชาติและแรงงานท้องถิ่นออกจากกัน

             ตามที่มีสื่อรายงานว่า กระทรวงแรงงานไต้หวันกำลังอยู่ระหว่างร่างกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำเป็นการเฉพาะ ซึ่งแยกออกมาจากกฎหมายมาตรฐานแรงงาน และจะแยกคนงานต่างชาติและคนงานท้องถิ่นออกจากกัน หรือพูดง่ายๆ คือกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำฉบับใหม่ จะไม่คุ้มครองแรงงานต่างชาติ เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงแรงงานไต้หวันออกแถลงการณ์ย้ำว่า ไม่ว่าจะในแง่ของกฎหมายหรือด้านนโยบาย ล้วนไม่สามารถจะแยกแรงงานต่างชาติออกจากกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำได้ทั้งนั้น

             หนังสือพิมพ์ Liberty Times ของไต้หวันรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเปิดเผยว่า ร่างกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำจะมีการเพิ่มโทษสำหรับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และจะไม่ครอบคลุมแรงงานต่างชาติ แต่ยังต้องศึกษาผลกระทบที่จะตามมา อาทิเข้าข่ายละเมิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยคนงานข้ามชาติและหลักความเสมอภาคของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน รวมถึงผลกระทบต่อการเจรจาเขตการค้าเสรีกับประเทศอื่นๆ หรือไม่เป็นต้น เกี่ยวกับรายงานข่าวข้างต้น กระทรวงแรงงานออกแถลงการณ์ยืนยันว่า จากการตรวจสอบอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของไต้หวันและระหว่างประเทศ ล้วนห้ามพฤติกรรมที่เหยียดหยามและกีดกันแรงงานต่างชาติ และการแยกแรงงานต่างชาติและแรงงานท้องถิ่นออกจากกัน เป็นพฤติกรรมที่เหยียดหยามและกีดกันแรงงานต่างชาติ จึงไม่สมควรอย่างยิ่ง

             กระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวว่า การเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติ เพื่อทดแทนภาวะขาดแคลนแรงงาน หากค่าจ้างของแรงงานต่างชาติต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จะส่งผลกระทบต่อค่าจ้างและโอกาสทำงานของแรงงานท้องถิ่น จะยิ่งเป็นผลเสียต่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานท้องถิ่น ดังนั้น ไม่ว่าจะในแง่ของกฎหมายหรือในด้านนโยบาย ล้วนไม่สมควรจะแยกแรงงานต่างชาติออกจากกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำ

            

 

กระทรวงแรงงานไต้หวันยืนยันไม่แยกแรงงานต่างชาติออกจากระบบค่าจ้างขั้นต่ำ

 

2. ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันใกล้แตะ 700,000 คนแล้ว ผู้อนุบาลมีสัดส่วนเพิ่มมากสุด เป็น 249,641 คน

             กระทรวงแรงงานเปิดเผยสถิติแรงงานต่างชาติในไต้หวัน ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 ปรากฏว่า 11 เดือนแรกของปี 2560 ที่ผ่านมา แรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มขึ้นร่วม 50,000 คน เป็น 674,651 คน โดยในจำนวนนี้ ทำงานอยู่ในภาคการผลิต 425,010 คน หรือคิดเป็น 63% ภาคสวัสดิการสังคม จำนวน 249,641 คน ครองสัดส่วน 37% หากเทียบกับปี 2559 จำนวนแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น 49,883 คน หรือเพิ่มขึ้น 79.8% ทั้งนี้ ในภาคการผลิต เพิ่มขึ้น 37,533 คน จัดเป็นสถิติเพิ่มสูงสุดเป็นอันดับ 2 ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ส่วนผู้อนุบาลก็เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 12,350 คน มากเป็นอันดับสองในช่วง 12 ปีเช่นกัน แสดงว่า ไต้หวันกำลังประสบกับภาวะขาดแคลนแรงงานที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติใกล้ทะลุหลัก 700,000 คนในไม่ช้านี้

             ที่น่าสนใจคือ ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นับจากกระทรวงแรงงานอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถซื้อโควตาแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นจากโควตาเดิมที่ได้รับอยู่แล้วได้ โดยจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันความมั่นคงในการทำงานของแรงงานท้องถิ่น ในอัตรา 3,000-7,000 เหรียญ เฉพาะในส่วนของมาตรการนี้ มีการนำเข้าแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นแล้วถึง 284,000 คน และเป็นต้นเหตุทำให้ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติพุ่งกระฉูดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

 

 

ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันใกล้แตะ 700,000 คนแล้ว ผู้อนุบาลมีสัดส่วนเพิ่มมากสุด เป็น 249,641 คน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
อู่เยว่เทียน (五月天 : Mayday) วงร็อค อันดับหนึ่งขวัญใจวัยรุ่นไต้หวัน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday ในเพลง 如果我們不曾相遇 (หากเราไม่เคยพบกัน) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday ในเพลง 如果我們不曾相遇 (หากเราไม่เคยพบกัน) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-01-12 22:30:00

 

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปินสัปดาห์นี้

           - ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday (五月天) ในเพลง 如果我們不曾相遇 (หากเราไม่เคยพบกัน) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (Mayday โดนเซอร์ไพร์สในคอนเสิร์ตของตัวเอง เมื่อหลินอี้เหลี่ยน นักร้องสาวคนดังขวัญใจอาซิ่น นักร้องนำของวง มาปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญบนเวทีคอนเสิร์ตที่สนามเบสบอลนครเถาหยวน)

 

อู่เยว่เทียน (五月天 : Mayday) วงร็อค อันดับหนึ่งขวัญใจวัยรุ่นไต้หวัน

 

บรรยากาศในคอนเสิร์ตอของ Mayday ที่เถาหยวน ซึ่งหลินอี้เหลียนมาเป็นนักร้องร้บเชิญ

More
การเรียนการสอนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แบบออนไลน์

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 11 ม.ค. 61 - การเรียนการสอนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แบบออนไลน์

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 11 ม.ค. 61 - การเรียนการสอนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แบบออนไลน์

2018-01-19 17:13:29

    เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ในโรงเรียนของพื้นที่ชนบท ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างมาก กระทรวงศึกษาธิการของไต้หวันจึงวางแผนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเรียนการสอน เพื่อรูปแบบการสอนแบบ “ออกอากาศเรียนรู้สดร่วมกัน” ให้เด็กนักเรียนในชนบทสามารถเรียนรู้ข้ามภูมิภาคพร้อมกันและสามารถโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนได้อีกด้วย

     ด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้รวมเอาระบบดิจิทัลเข้ากับการเรียนการสอน โดยระหว่างปี 2018-2020 ได้วางแผนลงทุนเป็นจำนวน 1 หมื่นล้านเหรียญไต้หวัน ในการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบดิจิทัล

     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2018 ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดงานเปิดตัวโครงการ "Digital Campus Smart Learning"ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาหนานหู กรุงไทเป ได้ลองใช้การใช้แพลตฟอร์มการเรียนการสอนแบบดิจิทัลและข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้เข้าใจแนวคิดการเรียนการสอนแบบดิจิทัล นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์สอนภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และอาจารย์ในโรงเรียนชนบท กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติจงยัง และสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรม จัดการถ่ายทอดการสอนภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาหย่งติ้งในนครนิวไทเปได้เรียนออนไลน์  อีกทั้งยังถ่ายทอดไปยังโรงเรียนประถมศึกษาอื่นๆ ในชนบทด้วย โดยนักเรียนและอาจารย์สามารถมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ ลดข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลาได้ สร้างการเรียนรู้แบบนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ช่วงติวสอบ TOCFL ข้อสอบการอ่าน ระดับต้น Band A ชุดที่ 2 ข้อ 6-10

More
จันหย่งหรานและแอนเดรีย ฮลาวัคโคว่า

จันหย่งหรานหืดขึ้นคอกว่าจะทะลุเข้ารอบ 8 คู่สุดท้ายในศึกเทนนิสหญิงคู่ที่ซิดนีย์

จันหย่งหรานหืดขึ้นคอกว่าจะทะลุเข้ารอบ 8 คู่สุดท้ายในศึกเทนนิสหญิงคู่ที่ซิดนีย์

2018-01-11 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

- จันหย่งหรานหืดขึ้นคอกว่าจะทะลุเข้ารอบ 8 คู่สุดท้ายในศึกเทนนิสหญิงคู่ที่ซิดนีย์ ส่วนเซี่ยสูเหวยและเผิงซ่วยกลับมาจับคู่เล่นด้วยกันอีกครั้ง แต่ตกรอบแรก

- หลูเยี่ยนซวินอาจต้องถอนตัวจากออสเตรเลี่ยนโอเพ่น เพราะอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ขวายังไม่ดีขึ้น

 

More
เงินเหรียญไต้หวันแข็งค่าขึ้นไม่หยุด

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

2018-01-13 12:06:06

 

1. เตือนอันตราย! ขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า ต้องเคารพกฎจราจร แรงงานต่างชาติในเมืองจางฮั่วเกิดอุบัติเหตุสูงสุด

           แรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 มีจำนวน 674,651 คน ใกล้แตะด่าน 700,000 แล้ว ในอดีตแรงงานต่างชาติมักจะปั่นจักรยาน แต่ 2-3 ปีมานี้ รถจักรยานไฟฟ้ากำลังมาแรง ทั้งนี้เนื่องจาก จะปั่นก็ได้ หรือไม่ปั่นก็ยังวิ่งได้ เพราะขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ แม้ความเร็วจะสู้รถมอเดอไซค์ไม่ได้ แต่เร็วกว่าปั่นจักรยานทั่วไป แถมราคาไม่แพงจนเกินไป หมื่นเศษก็หาซื้อได้แล้ว ที่สำคัญไม่ต้องมีใบขับขี่ก็สามารถขับขี่ได้อย่างถูกกฎหมาย และมีการลือกันว่า แม้เมาเหล้าขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า จะไม่ถูกจับเหมือนขับรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นข่าวลือผิดๆ จึงทำให้รถจักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในหมู่แรงงานต่างชาติ แม้แต่แรงงานไทยก็ไม่เว้น ส่งผลให้คดีอุบัติเหตุจากรถจักรยานไฟฟ้าพุ่ง

          บริเวณสถานีรถไฟจางฮั่วและหยุนหลิน จะพบเห็นแรงงานต่างชาติขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าโดยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นจำนวนมาก กองจราจรเมืองจางฮั่วเตือนว่า การขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าต้องเคารพกฎจราจร มิเช่นนั้นอาจถูกลงโทษปรับและทำให้เกิดอุบัติได้ง่าย โดยเฉพาะดื่มสุราแล้วขับขี่จักรยานไฟฟ้า มีโทษเหมือนกับขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งต้องเสียค่าปรับแพงมาก ตามระดับแอลกอฮอลล์ในลมหายใจที่วัดได้ สูงสุดปรับ 200,000 เหรียญไต้หวัน นอกจากนี้ยังถูกดำเนินคดีอาญา ข้อหาความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณะ จึงเตือนมาด้วยความหวังดีว่า ต้องเคารพกฎระเบียบและหลีกเลี่ยงขับขี่ยานพาหนะ หลังดื่มสุรา

 

 

ในเมืองจางฮั่วและหยุนหลิน จะพบเห็นแรงงานต่างชาติขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าโดยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นจำนวนมาก

 

2. แรงงานต่างชาติใช้เวลาว่างทำงานนอกสถานที่หรือทำงานกับนายจ้างอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการทำงานผิดกฎหมาย มีโทษปรับตั้งแต่ 30,000-150,000 เหรียญไต้หวัน และอาจถูกเนรเทศกลับประเทศ

 

3. เงินเหรียญไต้หวันแข็งค่าไม่หยุด จาก 32 NT$ แลก 1 USD เมื่อต้นปี 60  ขณะนี้พุ่งเป็น 29.5 NT$ แลก 1 USD เป็นผลดีต่อการซื้อสินค้าหรือส่งเงินไปต่างประเทศ แต่ผู้ประกอบส่งออกสินค้าร้องโอดครวญ

 

 

4. สัมภาษณ์คุณจารุวรรณ จรานุพงษ์ ผอ.ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันในประเทศไทย

          ในประเทศไทยมีศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันอยู่ 3 แห่งดังนี้

          - ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

          - ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ภาคเหนือ  ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

          - ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

 

คุณจารุวรรณ จรานุพงษ์ ผอ.ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันในประเทศไทยให้ให้สัมภาษณ์ Rti

 

         ภารกิจของศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันในประเทศไทย

         1.การศึกษาต่อไต้หวัน บริการข้อมูลการศึกษาต่อที่ไต้หวันแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจชาวไทย ไม่ว่าจะศึกษาต่อในระดับปริญญา การศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น หรือโครงการเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น ให้คำแนะนำในการเลือกมหาวิทยาลัย คณะสาขาวิชาเรียน การสมัครทุนการศึกษา การเตรียมเอกสารในการสมัครต่างๆ และแนะนำข้อมูลวิธีการรับรองเอกสารสำคัญเป็นต้น

         2.ความร่วมมือทางวิชาการ เป็นตัวแทนประสานงานด้านการศึกษาระหว่างหน่วยงานไทยและไต้หวัน ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เรียนรู้จุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถาบัน นำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต

         3.ส่งเสริมระบบอุดมศึกษาไต้หวันและการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ฯลฯ

 

 คุณจารุวรรณ จรานุพงษ์ ผอ.ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันในประเทศไทยให้ให้สัมภาษณ์ Rti

 

        ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มได้ที่

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพฯ

เลขที่ 50 ตึกศูนย์การศึกษานานาชาติ ชั้น2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงาม วงศ์วาน จตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทรติดต่อ :+66-25-791068 แฟ็กซ์: +66-25-791069

เว็บไซต์ : http://www.tec.mju.ac.th/en    อีเมล : Tecthailand1@gmail.com

 

ถาบันการศึกษาในไต้หวันเดินทางไปจัดงานนิทรรศการการศึกษาไต้หวันในกทม.

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
รัฐบาลแจกกำไลป้องกันการหลงทางสำหรับคนชราที่เป็นโรคอัลไซเมอร์

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 10 ม.ค. 61 รายงานพิเศษภาวะผู้ป่วยอัลไซเมอร์ อายุน้อยลงทุกขณะ

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 10 ม.ค. 61 รายงานพิเศษภาวะผู้ป่วยอัลไซเมอร์ อายุน้อยลงทุกขณะ

2018-01-10 10:55:00

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 10 ม.ค. 61

 

รายงานพิเศษภาวะผู้ป่วยอัลไซเมอร์ อายุน้อยลงทุกขณะ สัญญานเตือนผู้คนระวังโรคความจำเสื่อมรุกล้ำสุขภาพของคุณ 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
ร้านกาแฟสตาร์บัคส์สาขาเหนือสุดของไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 61 - ร้านกาแฟสตาร์บัคส์สาขาเหนือสุดของไต้หวันและสาขาที่สวยที่สุดของไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 61 - ร้านกาแฟสตาร์บัคส์สาขาเหนือสุดของไต้หวันและสาขาที่สวยที่สุดของไต้หวัน

2018-01-09 00:06:26

สัปดาห์นี้พาคุณไปรู้จักร้านกาแฟดังระดับโลกที่ได้รับความนิยมในไต้หวันอย่างสตาร์บัคส์ บุกไปเปิดสาขาที่เกาะหมาจู่ เหนือสุดของไต้หวันแล้ว และแนะนำสาขาที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในกรุงไทเป

 

สตาร​์บัคส์สาขาหมาจู่ ตั้งอยู่บนเกาะหนานกัน หมาจู่

 

 

สตาร​์บัคส์สาขาเทียนอวี้ ตั้งอยู่ที่เทียนหมู่ กรุงไทเป

 

More
ต้นสนเปลี่ยนสีที่ไท่อัน

อากาศหนาวมาแล้ว ไปเก็บสตรอเบอรี่และชมต้นสนเปลี่ยนสีในไต้หวันกันเถอะ

อากาศหนาวมาแล้ว ไปเก็บสตรอเบอรี่และชมต้นสนเปลี่ยนสีในไต้หวันกันเถอะ

2018-01-08 23:30:00

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

จะพาคูณผู้ฟังไปเก็บสตรอเบอรี่ที่ต้าหู (大湖) ของเหมียวลี่ (苗栗) และเที่ยวชมต้นสนเปลี่ยนสีทั่วไต้หวัน อยากรู้ว่ามีจุดเด็ดๆ อยู่ที่ไหน ตามเรามาได้เลย (ไทเปก็มีตั้งหลายที่นะ...จะบอกให้)

 

อยู่แค่เหมียวลี่นี่เองกับบรรยากาศสวยๆของต้นสนเปลี่ยนสีในแถบไท่อัน (泰安) 

 

บรรยากาศของต้นสนรั่วอวี่ซงเปลี่ยนสีแดงสวยที่ อ.หลินเน่ย (林內鄉) ในเขตหยุนหลิน (雲林)

 

เริ่มแล้วกับเทศกาลเก็บสตรอเบอรี่ที่แถบต้าหู (大湖) ของเหมียวลี่ (苗栗)

More
ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน แถลงข่าวส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 60 รายงานพิเศษแถลงข่าวสิ้นปี ปธน. ไช่อิงเหวิน

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 60 รายงานพิเศษแถลงข่าวสิ้นปี ปธน. ไช่อิงเหวิน

2018-01-09 19:17:21

 

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 60

รายงานพิเศษแถลงข่าวสิ้นปี ปธน. ไช่อิงเหวิน 

     เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 60 ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน ได้เปิดแถลงข่าวในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 ย้ำเกี่ยวกับประเด็นด้านความเป็นตัวของตัวเองด้านกลาโหม ยุทธศาสตร์การค้าเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การทูตติดดิน รวมทั้งการปฏิรูปโครงสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ตลอดจนแก้ปัญหาค่าจ้างต่ำ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในปีใหม่นี้ของรัฐบาล 

     ท่านที่สนใจฟังคำแถลงฉบับภาษาจีนจากทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันสาธารณรัฐจีนที่ลิงค์ https://youtu.be/RJAu2dpq28o 

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

 

More
สวีเจียอิ๋ง

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของสาว Lala สวีเจียอิ๋ง ในชุด 心裡學 (The Inner Me) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของสาว Lala สวีเจียอิ๋ง ในชุด 心裡學 (The Inner Me) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-01-07 23:30:00

ธีระ หยางและบันเทองดอทคอมสัปดาห์นี้

-แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของสาว Lala สวีเจียอิ๋ง ในชุด 心裡學 (The Inner Me) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (หลินจืออิ่งไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับย่านการค้าซื่อผิงเจียกลางกรุงไทเป คนกรี๊ดสนั่นจนทำให้ต้องเลิกโปรแกรมเดินชมตามร้าน/เฉินเฉียวเอิน เจ้าแม่ละครทีวีของไต้หวันคนดัง ถูกจับเมาแล้วขับ เป็นตัวอย่างไม่ดีไปซะแระ)

More