QR Code
 
รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ขุนพล แรงงานไทย (B)
2017-04-20
 • การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน
 • นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก
 • นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว ยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งเครือญาติในสายเลือดเลยทีเดียว
 • ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$
 • จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

1. กระทรวงแรงงานไต้หวัน ปรับลดค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติในปีที่ 4 เป็นต้นไป ไม่เกิน 1,500 เหรียญไต้หวัน

          ในอดีตแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญา 3 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศไปทำเรื่องกลับเข้ามารอบใหม่ นอกจากต้องเสียค่าบริการจัดหางานหรือที่รู้จักกันในนามค่าหัวคิวครั้งใหม่แก่บริษัทจัดหางานไทยแล้ว เมื่อเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน แม้จะกลับมาทำงานกับนายจ้างรายเดิม บริษัทจัดหางานจำนวนไม่น้อยกจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนเสมือนคนงานใหม่ คือเริ่มที่ปีแรก 1,800 เหรียญไต้หวัน ปีที่ 2 เก็บเดือนละ 1,700 เหรียญ และปีที่ 3 ถึงจะเก็บเดือนละ 1,500 เหรียญ แต่หลังจากมีการแก้กฎหมายการจ้างงาน ยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย 1 วันหลังทำงานครบ 3 ปี อนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ โดยแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิม จะเสียค่าบริการให้แก่บริษัทจัดหางานเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน แต่แรงงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายใหม่ บริษัทจัดหางานจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน 1,800 เหรียญไต้หวัน เหมือนแรงงานที่เดินทางมาใหม่

          อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศมาตรฐานการจัดเก็บค่าบริการของบริษัทจัดหางานฉบับใหม่ กำหนดให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปี ไม่ได้เดินทางกลับประเทศ ไม่ว่าจะต่อสัญญาในไต้หวันกับนายจ้างเดิมหรือกับนายจ้างรายใหม่ เสียค่าบริการรายเดือนไม่เกิน 1,500 เหรียญ กระทรวงแรงงานให้เหตุผลว่า แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปีและทำงานในไต้หวันต่อไป ไม่ว่าจะทำงานกับนายจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในไต้หวันแล้ว โอกาสที่จะเรียกใช้บริการหรือขอคำปรึกษาจากบริษัทจัดหางานมีไม่มากเหมือนอย่างในช่วงแรกที่เดินทางมาถึง ประกอบกับไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ ทำให้บริษัทจัดหางานไม่ต้องช่วยทำเรื่องกลับประเทศ ไม่ต้องรับ-ส่งที่สนามบิน ฯลฯ ดังนั้น จึงอนุญาตให้บริษัทจัดหางานเรียกรับค่าบริการรายเดือนจากแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ ไม่ว่าจะกับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ ไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน หรือพูดง่ายๆ คือ แรงงานต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป จะเสียค่าบริการรายเดือนเท่ากับที่เสียในปีที่ 3 หรือไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน

 

แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$

 

2. นายจ้างไต้หวันชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ มอบเงินล้านให้เป็นทุนทำธุรกิจที่บ้าน

          สังคมไต้หวันนับวันจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนไต้หวันในปัจจุบันอยู่ที่ 80 ปี กระทรวงมหาดไทยคาดการณ์ว่า ในปี 2560 นี้ คนสูงวัยหรือคนชรา ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ในไต้หวันจะมีสัดส่วนสูงถึง 14% ตามนิยามของสหประชาชาติ เรียกได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ และเมื่อถึงปี 2568 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า สัดส่วนคนชราในไต้หวันจะเพิ่มขึ้นเป็น 20.1% กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุด เมื่อคนสูงอายุเพิ่มขึ้น ความต้องการผู้อนุบาลมาดูแลก็เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ลูกหลานต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ จึงทำให้จำนวนผู้อนุบาลต่างชาติในไต้หวันพุ่งสูงขึ้นถึง 250,000 คนแล้ว

          ผู้อนุบาลต่างชาติที่เดินทางมาดูแลคนป่วยและคนสูงอายุในไต้หวัน อาจพักรวมกับนายจ้างในบ้านเดียวกัน หรือบางรายจะพักอยู่กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุตามลำพัง การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน โดยคนป่วยหรือผู้สูงอายุจะรักและพึ่งพาผู้อนุบาลต่างชาติยิ่งกว่าลูกหลานที่อาจมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว ขณะที่ผู้อนุบาลต่างชาติ แรกๆ อาจเป็นเพราะหน้าที่ แต่เมื่ออยู่นานๆ เกิดความผูกพัน ถือผู่ป่วยหรือผู้สูงอายุเสมือนเป็นญาติของตน และการดูแลที่เอาใจใส่ ทำให้นายจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ผู้อนุบาลดูแล เกิดความซาบซึ้งและประทับใจมองว่า ผู้อนุบาลต่างชาติทำหน้าที่ดูแลหรือมีความกตัญญูต่อพ่อแม่มากกว่าตนเสียด้วยซ้ำ ความชื่นชมนี้เอง ทำให้นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว บางคนยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งพี่น้องร่วมสายเลือดเลยทีเดียว

 

นายจ้างและผู้สูงอายุจำนวนมากมีความผูกพันและรักเอ็นดูผู้อนุบาลต่างชาติเสมือนเป็นลูกหลานเลยทีเดียว

 

          บริษัทจัดหางานหลายรายกล่าวว่า นายจ้างไต้หวันมีความเป็นมิตรและมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่านายจ้างชาติอื่น หากชื่นชมหรือประทับใจการทำงานของผู้อนุบาลต่างชาติ มักจะมอบเงินเป็นแสนให้แก่แรงงานของตนที่ทำงานครบสัญญา ไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้ว เพื่อนำกลับไปสร้างบ้าน หรือเป็นทุนรอนทำกิจการเลี้ยงครอบครัว บางรายดูแลแรงงานต่างชาติในยามที่เจ็บป่วย หรือยามที่คลอดลูกเสมือนเป็นญาติพี่น้องของตน ออกค่าใช้จ่ายรับสามีหรือลูกของคนงานให้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวัน มอบเงินเป็นทุนการศึกษาของลูก เป็นต้น และภาพคนงานต่างชาติซาบซึ้งในน้ำใจของนายจ้าง คุกเข่ากราบขอบคุณนายจ้าง หรือร้องไห้ร่ำลานายจ้าง ก็เป็นภาพที่พบเห็นได้เป็นประจำที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน

          กรณีของนายเฉินซงหย่ง นักแสดงรุ่นใหญ่ของไต้หวันที่อยู่เป็นโสดและสุขภาพไม่ดีในยามแก่ชรา ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อาศัยผู้อนุบาลอินโดนีเซียเป็นผู้คอยดูแลภารกิจประจำวันอย่างใกล้ชิด ผู้อนุบาลอินโดนีเซียเรียกนายเฉินว่าพ่อ นายเฉิงก็ถือผู้อนุบาลอินโดนีเซียที่ดูแลตนเสมือนลูกสาว นายเฉิงเคยมอบเงินแสนให้นำกลับไปสร้างบ้านให้ลูก และยังเตรียมเงินไว้จำนวน 2 ล้านเหรียญให้ผู้อนุบาลอินโดนีเซียรายนี้ นำกลับบ้านไปทำธุรกิจส่วนตัวเลี้ยงครอบครัว หลังจากทำงานครบสัญญา

          บริษัทจัดหางานเล่าว่า ที่นครเถาหยวน มีนายจ้างรายหนึ่งชื่นชมการทำงานของผู้อนุบาลอินโดนีเซีย ที่ดูแลเอาใจใส่คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาตอย่างดียิ่งกว่าตนเป็นเวลานานถึง 9 ปี ทุกครั้งที่กลับไปเยี่ยมครอบครัว นายจ้างนอกจากจัดการให้ทุกอย่าง ออกค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มอบเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว ยังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสร้อยทองให้ผู้อนุบาลนำกลับไปฝากสามีและลูกๆ ด้วย และช่วง 9 ปีที่ผ่านมา นายจ้างได้รับสามีและลูกของผู้อนุบาลรายนี้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวันแล้ว 2 ครั้ง โดยนายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

 

นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก

 

3. จับชายไต้หวันขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์ เอเย่นต์แรงงานฟิลิปปินส์วอนตำรวจอย่างส่งกลับประเทศ เพราะกลัวถูกยิงเป้า

          ตำรวจนครเกาสงทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกค้าที่เป็นลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ มีการฝึกเอเย่นต์ให้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ และหลอกล่อให้แรงงานฟิลิปปินส์มาเป็นเอเย่นต์ขายยา เพื่อตีสนิทและจำหน่ายยาเสพติดแก่เพื่อนร่วมชาติได้ง่าย และโคกราคายาเสพติดขึ้นอีกเท่าตัว แอมเฟตทามีนขนาด 3.75 กรัม ราคาทั่วไป 1,600 เหรียญไต้หวัน แต่ขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ 3,000 เหรียญ ตำรวจจับกุมหัวโจกของแก๊งนี้ พร้อมเอเย่นต์ขายยาที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ แรงงานฟิลิปปินส์รายนี้ หลังถูกจับกุม ผวาถูกส่งกลับประเทศโดนประหารชีวิต คุกเข่าวอนตำรวจอย่างส่งกลับ

          ตำรวจนครเกาสงแถลงว่า นายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่จบการศึกษาเพียงมัธยมต้น เคยเป็นจับกังอยู่แถวท่าเรือเฉียนเจิ้นในนครเกาสง แต่อาศัยที่เคยมีภรรยาและเคยมีแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์มาก่อน พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ได้บ้าง ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติด นอกจากขายให้กับชาวไต้หวันแล้ว ยังดึงแรงงานฟิลิปปินส์มาร่วมขายด้วย พุ่งเป้าไปที่ลูกค้าชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ และจะขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ในราคาแพงกว่าทั่วไปถึง 1 เท่าตัว หลังจากได้แจ้งเบาะแสจากพลเมืองดี ตำรวจได้จัดกำลังสอดส่องความเคลื่อนไหวของแก๊งค้ายาแก๊งนี้ จนเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา  ได้โอกาสบุกเข้าจับกุม นอกจากจับนายกู่ ผู้เป็นหัวโจกได้แล้ว ยังจับกุมลูกสมุนที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ชาย 2 หญิง 1 แรงงานฟิลิปปินส์ทั้ง 3 หลังถูกจับเกรงว่าจะถูกส่งกลับประเทศ ถึงกับคุกเข่าอ้อนวอนตำรวจว่า อย่างส่งพวกตนกลับประเทศ เพราะอาจถูกยิงเป้าที่บ้านเกิดก็ได้ เนื่องจากผู้นำฟิลิปปินส์คนใหม่ ได้แก่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต กำลังใช้มาตรการเด็ดขาด สังหารผู้ค้ายาเสพติด

          แต่ตำรวจไม่ฟังเสียง หลังสอบปากคำส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้อัยการดำเนินคดีต่อไป ซึ่งตามกฎหมายของไต้หวัน ผู้ค้ายาเสพติดจำพวกแอมเฟตทามีน ซึ่งในไต้หวันจัดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 2 จะถูกจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก 7 ปีขึ้นไป และหลังพ้นโทษแล้ว จะถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน

          สำหรับประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ที่แรงงานฟิลิปปินส์ผู้ค้ายาเสพติดหวาดกลัว เป็นผู้นำที่กำลังทำสงครามปรามปรามยาเสพติด เขาประกาศว่า ต้องการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากฟิลิปปินส์ เพราะถือเป็นภัยคุกคามที่กระทบชีวิตประชาชนร่วม 4 ล้านคน และมีผู้ถูกสังหารเสียชีวิตราว 6,000 คน นับตั้งแต่ผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้เดินหน้าทำสงครามปราบเสพติดเมื่อราว 6 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังมีนายหน้าค้ายาและผู้เสพอีกราว 1 ล้านคน เข้ามอบตัวกับทางการ ด้านประชาคมโลกต่างวิพากษ์วิจารณ์นโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เด็ดขาดของผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้ โดยนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนบางกลุ่มบอกว่า การที่นายดูแตร์เตสนับสนุนนโยบายจับตาย อาจทำให้เขาถูกศาลอาญาระหว่างประเทศฟ้องในคดีก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้      

 

ทะลายแก๊งค้ายาที่ขายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

 จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

ทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยมีพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

กระทรวงแรงงานไต้หวัน

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 21 มิ.ย. 60 กระทรวงแรงงานไต้หวันงัดมาตรการดึงดูดบุคลากรต่างชาติ ตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 21 มิ.ย. 60 กระทรวงแรงงานไต้หวันงัดมาตรการดึงดูดบุคลากรต่างชาติ ตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

2017-06-21 11:55:00

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 21 มิ.ย. 60

 

กระทรวงแรงงานไต้หวันงัดมาตรการดึงดูดบุคลากรต่างชาติ ตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
อาหารฮอตฮิตในร้านสะดวกซื้อไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 19 มิ.ย. 60 - อาหารฮอตฮิตในร้านสะดวกซื้อไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 19 มิ.ย. 60 - อาหารฮอตฮิตในร้านสะดวกซื้อไต้หวัน

2017-06-23 22:02:43

ผลสำรวจพบว่า ปัจจุบันคนไต้หวันกินอาหารนอกบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้มีคนจำนวนมากที่เลือกซื้ออาหารจากร้านสะดวกซื้อกินทั้งสามมื้อ  และพบว่าอาหารที่รสชาติดั้งเดิม อาหารที่มีสภาพเดิม และอาหารอุ่นร้อนแล้วกินได้ทันที อาหารที่ขายดีมีอะไรติดตามได้ในรายการค่ะ

 

ไข่ต้มใบชา 茶葉蛋 (ฉาเย่ตั้น)ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ตลอดกาล

 

มันเทศ 番薯 (ฟานสู่) ครองใจผู้บริโภคเป็นอันดับ 2 ในร้านแฟมิลี่มาร์ท

More
เกาะเต่า (龜山 : กุยซาน) นอกชายฝั่งเมืองจีหลง เป็นจุดชมวาฬที่ดีที่สุดของไต้หวัน

หนีร้อนไปลงเรือตะลุยเกาะกุยซานเต่า เที่ยวชมโลมาและวาฬ (ภาค 1)

หนีร้อนไปลงเรือตะลุยเกาะกุยซานเต่า เที่ยวชมโลมาและวาฬ (ภาค 1)

2017-06-19 23:30:00

 

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

-จะพาคุณผู้ฟังหนีร้อนไปลงเรือตะลุยเกาะกุยซานหรือเกาะที่มีลักษณะเหมือนเต่า (龜山) ชมปลาโลมาและปลาวาฬ (ภาค 1)

 

 

 

เกาะกุยซานหรือเกาะเต่ามีลักษณะเหมือนเต่า (龜山) ตั้งอยู่นอกชายฝั่งเมืองจีหลง ภาคเหนือของเกาะไต้หวัน

 

 

 

 

 

 

 

 เกาะเต่า (龜山 : กุยซาน) นอกชายฝั่งเมืองจีหลง เป็นจุดชมโลมาและวาฬที่ดีที่สุดของไต้หวัน

 

More
ปธน. ไช่อิงเหวิน ย้ำปักกิ่งกดดันไต้หวันในสังคมนานาชาติ แต่สาธารณรัฐจีนก็ยังคงเป็นประเทศอธิปไตยเหมือนเดิม

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 19 มิ.ย. 60 ปานามา-ไต้หวัน ยุติ คสพ. ทางการทูต ไต้หวันตอบโต้

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 19 มิ.ย. 60 ปานามา-ไต้หวัน ยุติ คสพ. ทางการทูต ไต้หวันตอบโต้

2017-06-19 11:55:00

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 19 มิ.ย. 60

 

ปานามา-ไต้หวัน ยุติ คสพ. ทางการทูต ไต้หวันตอบโต้ย้ำจีนแผ่นดินใหญ่ยั่วยุไต้หวัน ทำ คสพ. ตึงเครียด

คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ย้ำจะทบทวนสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบไต้หวัน 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
หลินหมิงเจิน

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของหลินหมิงเจิน ในชุด #Me และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของหลินหมิงเจิน ในชุด #Me และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-06-18 23:30:00

 

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

-แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของหลินหมิงเจิน ในชุด #Me และข่าวบันเทิงไต้หวัน (ซูฉีโพสน้อยใจใคร?ในเฟสบุ๊คสองวันติด)

 

หลินหมิงเจิน ในอัลบั้มชุด #Me 

 

ซูฉี นางแบบและนักแสดงชาวไต้หวันผู้ก้าวมาแสดงภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูด

More
Moon World Landscape Park (田寮月世界地景公園) ในนครเกาสง

รายการสโมสรผู้ฟังวันที่ 18 มิถุนายน 2560

รายการสโมสรผู้ฟังวันที่ 18 มิถุนายน 2560

2017-06-18 09:18:07

 

 

 

2.  ไต้หวันสูญเสียปูชนียบุคคลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฉีป๋อหลิน (齊柏林-Po-lin Chi) ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีชื่อดัง เจ้าของผลงาน มองเห็นไต้หวัน (看見臺灣 : Beyond Beauty : Taiwan from Above) ซึ่งเป็นหนังเชิงสารคดีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องแรกที่สร้างรายได้ในไต้หวันสูงถึง 220 ล้านเหรียญไต้หวัน เสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุเครื่องบินตก สร้างความเศร้าโศกและอาลัยแก่ชาวไต้หวันเป็นอย่างมาก

 

 ภาพถ่ายมุมสูงของฉีป๋อหลิน Moon World Landscape Park (田寮月世界地景公園) อีกหนึ่งธรรมชาติที่แปลกตา อยู่ในเขตเถียนเหลียว นครเกาสง

 

ทิวทัศน์มุมสูงของเกาะกุยซาน (龜山島) หรือเกาะเต่า นอกชายฝั่งจีหลง

 

             เมื่อวันที่ 10 เวลา 11:56 น. ขณะที่ฉีป๋อหลินกำลังนั่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของสายการบิน Emerald Pacific Airlines ปฏิบัติภารกิจสำรวจทัศนียภาพ เพื่อเตรียมการถ่ายทำภาพยนตร์เชิงสารคดีมองเห็นไต้หวันตอนที่ 2 หรือ Beyond Beauty : Taiwan from Above 2 ซึ่งมีกำหนดจะถ่ายทำแล้วเสร็จนำออกฉายในปี 2019 ขณะที่กำลังบินอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองฮัวเหลียน ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกทำให้ผู้กำกับดังผู้นี้ พร้อมด้วยผู้ช่วยของเขาและนักบิน รวม 3 คน เสียชีวิต

             ฉีป๋อหลิน เดิมเป็นข้าราชการในสังกัดของกระทรวงคมนาคม เนื่องจากชื่นชอบและมีฝีมือในการถ่ายภาพ จึงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บันทึกภาพมุมสูงในโครงการก่อสร้างทางหลวงหรือทางด่วนสายต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบระบบนิเวศทั้งก่อน หลังและระหว่างการก่อสร้าง เป็นเวลานานถึง 20 ปีเลยทีเดียว ทำให้เขามีโอกาสได้ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งภูมิประเทศ ทิวทัศน์ แม่น้ำลำธาร ระบบนิเวศของไต้หวันจากมุมสูง และมักจะนำออกมาเผยแพร่เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวไต้หวันรักษ์โลกรักแผ่นดินที่อยู่อาศัย

 

 

 

ฉีป๋อหลิน (齊柏林-Po-lin Chi) แต่ละวันจะทำงานอยู่บนเครื่องบินที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ทั่วเกาะไต้หวัน

 

ท้องทุ่งนาของไต้หวัน ฝีมือการถ่ายทำของฉีป๋อหลิน

 

             เมื่อปี 2553 ฉีป๋อหลิน ลาออกจากราชการ เพื่อสร้างภาพยนตร์เชิงสารคดี Beyond Beauty : Taiwan from Above นำออกฉายในปี 2556  ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ ซึ่งบันทึกความงามเกาะไต้หวันจากมุมสูง ขณะเดียวกันก็กระตุ้นเตือนว่า ผืนดินถูกทำลายและได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด จากภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ ทำให้บริษัทผลิตและประกอบไอซีระดับโลกของไต้หวัน ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ที่เกาสง ถูกฟ้องว่าปล่อยน้ำเสียลงคลองโดยไม่ได้กำจัดมลภาวะก่อนปล่อยตามกฎหมาย ขณะที่โรงแรมรีสอร์ทหรูบนเขาต่างๆ เช่นที่ฟาร์มชิงจิ้งก็ถูกฟ้องว่า บุกรุกป่า และถูกทางการสั่งรื้อทิ้งไปหลายหลัง

             Beyond Beauty: Taiwan from Above ยังทุบสถิติภาพยนตร์สารคดีที่ทำรายได้สูงสุด 220 ล้านเหรียญไต้หวันจากการเข้าฉายในไต้หวัน และมาแรงด้วยการคว้ารางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมจากรางวัลโกลเดน ฮอร์ส อวอร์ดส์" (金馬獎 : Golden Horse Awards) หรือ รางวัลม้าทองคำ ที่ได้ชื่อว่าเป็นรางวัลเก่าแก่ที่สุดที่มอบให้แก่ภาพยนตร์ภาษาจีน ซึ่งดำเนินมาถึงครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2013 ที่ไทเปด้วย

 

ภาพถ่ายของฉีป๋อหลิน ทำบ.ผลิตและประกอบไอซีระดับโลกของไต้หวันที่นครเกาสง ถูกฟ้องค่าเสียหายร้อยล้านเหรียญไต้หวัน ฐานปล่อยน้ำเสียลงคลอง

 

ภาพถ่ายมุมสูงของฉีป๋อหลิน ทำ บ.ปูนซีเมนต์เอเชีย (亞泥) งานเข้า

 

3. ปลายเดือนมิถุนายนทุกปี เป็นช่วงที่เด็กนักเรียนในไต้หวันปิดเทอมใหญ่และจบการศึกษา

             เราเคยนำเอาเรื่องราวของโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาในไต้หวันหลายแห่ง นิยมจัดพิธีสำเร็จการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ค่อนข้างพิเศษ โดยเน้นให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น เช่นโรงเรียนในหมู่บ้านติดชายทะเลแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของไต้หวัน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรใต้ทะเล ให้เด็กๆ ดำน้ำลงไปรับใบประกาศนียบัตร โรงเรียนประถมที่เจียอี้ให้เด็กๆ ปีนภูเขาอวี้ซาน (玉山) ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,952 เมตร ขึ้นไปรับใบประกาศนียบัตรกันบนยอดเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นต้น ซึ่งถือเป็นการสร้างความประทับใจและความทรงจำดีๆ ให้เด็กๆ และเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่โรงเรียนของตนเองอีกด้วย

 

 

ร.ร.ประถมซั่งหลิน (上林國小) มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาบนยอดเขาอวี้ซาน (玉山) ซึ่งสูงจากระดับน่ำทะเล 3,952 ม.

 

 

เด็กนักเรียน ร.ร. ประถมจงหัว (中華國小) ที่จีหลง ต้องดำน้ำลงไปรับประกาศนียบัตรใต้ทะเล

 

            สำหรับรายการวันนี้จะนำเอาการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรของโรงเรียนมัธยมศึกษากวนเถียน (官田國中) นครไถหนาน ที่จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรกลางทุ่งนา หลังจากให้เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาเกี่ยวข้าวที่ปลูกกันเองในท้องนา ซึ่งเป็นพื้นที่ในโรงเรียน  หลังรับใบประกาศนียบัตรแล้ว ยังให้เด็กๆ หุงข้าวและทำข้าวปั้นแข่งกัน จากนั้นนำมารับประทานร่วมกันทั้งครูและนักเรียน เป็นที่สนุกสนานอย่างยิ่ง โดยโรงเรียนมัธยมศึกษากวนเถียนแห่งนี้ ได้แบ่งพื้นที่ในโรงเรียนทำเป็นพื้นที่ปลูกข้าว มีทั้งหมด 3 แปลง โดยการทดน้ำมาจากแม่น้ำเจียหนานเข้ามายังแปลงข้าว ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ทำให้โรงเรียนแห่งนี้ได้รับตรารับรองเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ภายในร.ร. แบ่งพื้นที่ทำนาข้าว 3 แปลง ทดน้ำมาจากแม่น้ำเจียหนาน และไม่ใช้สารเคมี ทำให้ ร.ร.แห่งนี้ได้รับตรารับรองเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

 

เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาต้องเกี่ยวข้าวที่ปลูกกันเองในท้องนาก่อน จึงจะได้รับมอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา

 

เด็กนักเรียนทำข้าวปั้นแข่งกัน นำมาเลี้ยงคุณครูและทานร่วมกันทั้งครูและนักเรียน เป็นที่สนุกสนานอย่างยิ่ง

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
แรงงานต่างชาติมีหวังยกระดับสถานภาพเป็นแรงงานมีฝีมือ

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

2017-06-17 08:23:00

 

แรงงานไทยอยากให้การประชุมหารือปัญหาด้านแรงงานไทย-ไต้หวัน หยิบยกประเด็นขยายระยะเวลาทำงานในไต้หวันเกิน 12 ปีมากที่สุด รองลงมาเป็นห่วงเรื่องยาเสพติดระบาด

 

             การประชุมคณะกรรมการร่วมหารือปัญหาด้านแรงงานระหว่างไทยและไต้หวัน ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนกันเป็นเจ้าภาพ ครั้งนี้ มีกำหนดจะจัดขึ้นในกรุงไทเป ในวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย. นี้

             ประเด็นที่ฝ่ายไทยให้ความสำคัญ ได้แก่ ต้องการให้ฝ่ายไต้หวันพิจารณาให้ทายาทแรงงานต่างชาติได้รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเป็นก้อนเดียวแทนการรับเป็นรายเดือนในปัจจุบัน และขอให้ไต้หวันสนับสนุนการจัดส่งแรงงานไทยมาทำงานกับนายจ้างโดยผ่านระบบการจัดส่งโดยรัฐมากขึ้น ฯลฯ

             แต่สำหรับแรงงานไทยแล้ว มีเสียงสะท้อนต้องการให้ไต้หวัน ขยายระยะเวลาทำงานในไต้หวันเกิน 12 ปีมากที่สุด หรือผลักดันโครงการยกระดับแรงงานกึ่งฝีมือ ซึ่งปัจจุบัน แรงงานไทยในไต้หวันส่วนใหญ่หรือมากว่าร้อยละ 50 เคยเดินทางมาทำงานหลายครั้งแล้วและมีอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูง มีจำนวนมากที่ครบหรือใกล้ครบกำหนด 12 ปี และยังประสงค์จะกลับมาทำงานต่อ รวมทั้งนายจ้างก็ต้องการจะว่าจ้างแรงงานไทยที่มีทักษะการทำงานเหล่านี้ต่อไป เนื่องจากแรงงานไทยที่ทำงานในไต้หวันเป็นเวลานาน ล้วนมีความชำนาญและมีประสบการณ์ โดยนายจ้างไม่ต้องเสียเวลาสอนแรงงานใหม่ที่ขาดความชำนาญ เป็นการประหยัดต้นทุนด้านแรงงาน ขณะที่จะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยที่ประสงค์จะทำงานต่อในไต้หวัน เรียกได้ว่าได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย จึงขอให้ฝ่ายไต้หวันขยายระยะเวลาทำงานจาก 12 ปีออกไป หรือผลักดันโครงการยกระดับแรงงานกึ่งฝีมือ ซึ่งเคยผลักดันมาแล้ว ตั้งแต่ปี 2558 แต่หยุดชะงักไป

 

แรงงานไทยส่วนใหญ่อยากให้ขยายระยะเวลาทำงานในไต้หวันเกิน 12 ปี หรือผลักดันโครงการยกระดับแรงงานกึ่งฝีมือมากที่สุด

 

             เรื่องนี้ ฝ่ายไต้หวันได้ประกาศขยายระยะเวลาการทำงานของแรงงานต่างชาติที่ทำงานในครัวเรือน หากแรงงานต่างชาติผ่านเกณฑ์ประเมิน สามารถขยายระยะเวลาการทำงานในไต้หวันจาก 12 ปี เพิ่มเป็น 14 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2558

             สำหรับแรงงานต่างชาติในภาคการผลิต กระทรวงแรงงานไต้หวันเปิดเผยว่า กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนให้แรงงานต่างชาติที่มีอายุการทำงานสะสม 9 ปีเป็นขึ้นไป สามารถยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้ หากผ่านเกณฑ์การประเมินตามกำหนด โดยผู้ผ่านการประเมิน จะได้รับใบอนุญาตทำงานในฐานะเป็นแรงงานมีฝีมือ ไม่ถูกจำกัดระยะเวลาการทำงานอีกต่อไป มีสิทธิ์ขอใบถิ่นที่อยู่ถาวรตามกฎหมายตรวจการเข้าเมืองของไต้หวัน ซึ่งคาดว่า จะเริ่มมีการผลักดันในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ และตั้งเป้าหมายไว้ว่า หากทุกอย่างราบรื่น จะประกาศใช้ได้ ตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป จึงแนะให้แรงงานไทยควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การงานและเรียนรู้ภาษาจีนให้คล่อง เตรียมการสำหรับโอกาสดีที่อาจเริ่มขึ้นในปีหน้า

 

 

 แรงงานต่างชาติมีหวังยกระดับสถานภาพเป็นแรงงานมีฝีมือ

 

             นอกจากระยะเวลาการทำงานแล้ว ปัญหาที่แรงงานไทยอยากให้แก้ไขมากที่สุดรองลงมา ได้แก่การระบาดของยาเสพติดในกลุ่มแรงงานไทย อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการป้องปราม สอดส่องปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและเครือข่ายของยาเสพติดในกลุ่มแรงงานต่างชาติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

 

ยาเสพติดระบาดในกลุ่มคนงานไทยเป็ฯประเด็นที่แรงงานไทยในไต้หวันอยากให้แก้ไขรองลงมา

 

            อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการตรวจโรคแรงงานต่างชาติ รวมทั้งมาตรฐานยานพาหนะที่ใช้รับส่ง และบ้านพักชั่วคราวระหว่างรอการตรวจโรคของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งนี้  ในอดีต เมื่อแรงงานต่างชาติเดินทางถึงไต้หวัน นายจ้างหรือบริษัทจัดหางานจะเป็นผู้ไปรับที่ท่าอากาศยาน หลังผ่านการอบรมจากศูนย์บริการแรงงานต่างชาติประจำท่าอากาศยานของกระทรวงแรงงานแล้ว จะรับเข้าไปรายงานตัวที่โรงงาน จากนั้นค่อยจัดให้ไปตรวจโรคที่โรงพยาบาล

            แต่ปัจจุบัน จากการที่มีการแข่งขันสูง โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะรับอาสารับส่งแรงงานต่างชาติทันทีที่เดินทางถึงไต้หวัน ตรงไปตรวจโรคก่อน จากนั้นค่อยส่งไปรายงานตัวที่โรงงาน และเนื่องจากแรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกินกว่า 600,000 คนแล้ว ขณะที่จำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตตรวจโรคของแรงงานต่างชาติ ยังคงมีจำนวนเท่าเดิม (ประมาณ 70 แห่ง) ทำให้แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ที่เดินทางถึงไต้หวัน ต้องรอคิวเพื่อรับการตรวจโรค 1-2 วัน ระหว่างนี้ จะถูกบริษัทรับส่งพาไปพักที่บ้านพักที่แออัดไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยานพาหนะที่ใช้รับส่ง รวมถึงคุณภาพการบริการระหว่างตรวจโรคของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอยู่ในระดับที่ต่ำ จึงอยากให้พิจารณาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตรวจโรคแรงงานต่างชาติ รวมทั้งมาตรฐานยานพาหนะที่ใช้รับส่ง และบ้านพักชั่วคราวระหว่างรอการตรวจโรคของโรงพยาบาลต่างๆ

 

 

แรงงานไทยอยากให้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตรวจโรคแรงงานต่างชาติ รวมทั้งมาตรฐานยานพาหนะที่ใช้รับส่ง และบ้านพักชั่วคราวระหว่างรอการตรวจโรคของโรงพยาบาลต่างๆ

 

            สำหรับประเด็นที่ฝ่ายไต้หวันจะหยิบยกขึ้นมาหารือในที่ประชุมครั้งนี้ เป็นปัญหาของแรงงานไทยที่หลบหนีนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย หรือชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว แต่อยู่เลยกำหนด เมื่อถูกตรวจพบและถูกส่งกลับประเทศ บางรายไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ ค่าอาหารระหว่างรอการส่งกลับและค่าเดินทาง ต้องการให้ฝ่ายไทยจัดสรรงบประมาณสำรอง หรือให้บริษัทจัดหางานจ่ายค่าปรับ ค่าเดินทางและค่ารักษาพยาบาลแทนแรงงานไทยและชาวไทยล่วงหน้า แล้วค่อยติดตามทวงคืน หลังเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว จะช่วยลดระยะเวลาที่ต้องรออยู่ในสถานกักกัน ขณะเดียวกันเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของชาวไทยเหล่านี้ได้ด้วย 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
โจวเจี๋ยหลุน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของโจวเจี๋ยหลุนหรือเจย์ โชว์ในเพลงอีเตี๋ยนเตี่ยน (一點點 - นิดหน่อย) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของโจวเจี๋ยหลุนหรือเจย์ โชว์ในเพลงอีเตี๋ยนเตี่ยน (一點點 - นิดหน่อย) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-06-16 22:30:00

ธีระ หยางและหน้าจ่างศิลปินสัปดาห์นี้

-ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของโจวเจี๋ยหลุนหรือเจย์ โชว์ในเพลงอีเตี๋ยนเตี่ยน (一點點 - นิดหน่อย) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (เมาท์กันสนั่นว่าสาวคุนหลิง ภรรยาของหนุ่มเจย์คลอดลูกชายแล้ว )

More
นิทรรศการชาวไต้หวันรุ่นใหม่ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานข้ามชาติจากเอเชีย

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย. 60 - นิทรรศการชาวไต้หวันรุ่นใหม่ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานข้ามชาติจากเอเชีย

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย. 60 - นิทรรศการชาวไต้หวันรุ่นใหม่ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานข้ามชาติจากเอเชีย

2017-06-23 21:42:45

เพื่อที่จะทลายกำแพงความเข้าใจและความเชื่อผิดๆ ของประชาชนไต้หวันที่มีต่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน (國立臺灣歷史博物館) ร่วมกับสมาคมพี่น้องชาวเอเชีย ไต้หวัน (TransAsia Sisters Association, Taiwan 南洋姐妹會), ร้านหนังสือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชั่นลั่นสือกวง (燦爛時光) ได้จัดงานนิทรรศการ “ชาวไต้หวันรุ่นใหม่ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานข้ามชาติจากเอเชียอาคเนย์" ตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ติดตามรายละเอียดของนิทรรศการนี้ได้ในรายการค่ะ

 

ช่วงแบ่งปันประสบการณ์ เรื่องราวของ ด.ช.เซี่ยอี้ไท่ (謝易泰) ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน ที่เป็นแบบอย่างของความเพียร แม้พ่อเสีย แม่แต่งงานใหม่ จนถูกส่งตัวจากจีนแผ่นดินใหญ่มาอยู่กับปู่ย่าที่ไต้หวัน แต่เขาก็เป็นเด็กขยันตั้งใจเรียน ทำกิจกรรมจนได้รับรางวัลจากประธานาธิบดี

 

ช่วงติวสอบ TOCFL ข้อสอบการอ่าน ระดับกลาง Band B ข้อ 28-29

More
จันหย่งหราน (詹詠然) และมาร์ติน่า ฮิงกิสส์

จันหย่งหรานควงคู่มาร์ติน่า ฮิงกิสส์ตกรอบรองเฟรนช์โอเพ่น 2017 อย่างน่าเสียดาย

จันหย่งหรานควงคู่มาร์ติน่า ฮิงกิสส์ตกรอบรองเฟรนช์โอเพ่น 2017 อย่างน่าเสียดาย

2017-06-15 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

-จันหย่งหรานควงคู่มาร์ติน่า ฮิงกิสส์ตกรอบรองเฟรนช์โอเพ่น 2017 อย่างน่าเสียดาย

-ไต้จืออิ่งเปิดทัวร์นาเมนต์ที่อินโดแบบสบายๆ ต้อนสาวยุ่นแบบไม่เหนื่อย

More
วิศวกรหนุ่มไต้หวันแทบช๊อก หลังทราบว่า Chippy เป็นสาวประเภทสอง

รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

2017-06-15 09:02:49

 

1. ไทยและไต้หวันจัดประชุมหารือปัญหาด้านแรงงานวันที่ 23 มิ.ย. นี้ที่กรุงไทเป แรงงานไทยต้องการให้แก้ปัญหายาเสพติด และขยายเวลาทำงานของแรงงานต่างชาติเกินกว่า 12 ปี

 

          การประชุมคณะกรรมการร่วมหารือปัญหาด้านแรงงานระหว่างไทยและไต้หวัน ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนกันเป็นเจ้าภาพ ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 18 ฝ่ายไต้หวันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม มีกำหนดจะจัดขึ้นที่โรงแรมเวสทิน ในกรุงไทเป ในวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย. นี้

         ประเด็นที่ฝ่ายไต้หวันห่วงใยและจะหยิบยกขึ้นมาหารือในที่ประชุมครั้งนี้ เป็นปัญหาของแรงงานไทยที่หลบหนีนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย หรือชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว แต่อยู่เลยกำหนด เมื่อถูกตรวจพบและถูกส่งกลับประเทศ บางรายไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ ค่าอาหารระหว่างรอการส่งกลับและค่าเดินทาง เนื่องจากกฎหมายไต้หวัน จำกัดระยะเวลาการกักกันชาวต่างชาติที่อยู่เลยกำหนด ไม่เกิน 60 วัน ในกรณีไม่มีหนังสือเดินทางและค่าเดินทาง ไม่เกิน 100 วัน และปี 2559 ที่ผ่านมา มีแรงงานไทยที่ถูกตรวจพบถูกส่งกลับและไม่มีเงินเสียค่าปรับ ค่าเดินทางและค่าอาหารระหว่างรอการส่งกลับ จำนวน 25 คิดเป็นมูลค่าติดค้าง 400,000 เหรียญไต้หวัน ฝ่ายไต้หวันเสนอให้ฝ่ายไทยจัดสรรงบประมาณสำรอง หรือให้บริษัทจัดหางานจ่ายค่าปรับ ค่าเดินทางและค่ารักษาพยาบาลแทนแรงงานไทยและชาวไทยล่วงหน้า แล้วค่อยติดตามทวงคืน หลังเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว จะช่วยลดระยะเวลาที่ต้องรออยู่ในสถานกักกัน ขณะเดียวกันเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของชาวไทยเหล่านี้ได้ด้วย

        ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มีแรงงานต่างชาติที่หลบหนีนายจ้าง และถูกตรวจพบ แต่ไม่สามารถรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นดังกล่าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องทำเรื่องขอให้กองทุนเพื่อความมั่นคงในการทำงานของแรงงานท้องถิ่นสำรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อน แต่เมื่อคนงานเดินทางกลับประเทศแล้ว ส่วนใหญ่ไม่สามารถติดต่อและคืนเงินดังกล่าวได้ กลายเป็นหนี้เสีย ส่วนกรณีของแรงงานเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามได้ตกลงให้บริษัทจัดหางานผู้จัดส่งเป็นผู้สำรองค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากคนงานเวียดนามที่จัดส่งเกิดการหลบหนี และได้รับการยืนยันแล้วว่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  แต่ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ บริษัทจัดหางานเวียดนามจะเป็นผู้สำรองจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อน กรณีที่บริษัทจัดหางานไม่ปฏิบัติตาม รัฐบาลเวียดนามจะรับผิดของเอง และฝ่ายไต้หวันจะยกเลิกการจดทะเบียนจัดส่งแรงงานเวียดนามมาทำงานที่ไต้หวันของบริษัทจัดหางานรายนั้นๆ 

 

 

       ส่วนประเด็นที่ฝ่ายไทยให้ความสำคัญ ได้แก่ ต้องการให้ฝ่ายไต้หวันพิจารณาให้ทายาทแรงงานต่างชาติได้รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเป็นก้อนเดียวแทนการรับเป็นรายเดือนในปัจจุบัน และขอให้ไต้หวันสนับสนุนการจัดส่งแรงงานไทยมาทำงานกับนายจ้างโดยผ่านระบบการจัดส่งโดยรัฐมากขึ้น ฯลฯ

       การประชุมคณะกรรมการ่วมหารือปัญหาแรงงานไทย-ไต้หวันที่ผ่านมา ได้ช่วยรักษาสิทธิประโยชน์ของแรงงานมาแล้วมากมายอย่างการแก้ไขกฎหมายการจ้างงานมาตรา 52 ยกเลิกการบังคับให้แรงงานต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศเมื่อทำงานครบสัญญา 3 ปี อนุญาตให่ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ ช่วยให้แรงงานประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก หรืออย่างการขอรับสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน ก็มีขั้นตอนและระบบที่ชัดเจนขึ้น ทำให้แรงงานไทย ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานของไต้หวัน เมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สามารถยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้เป็นต้น

 

 

 

2. หนุ่มไต้หวันแทบช๊อก หลังทราบจากตำรวจว่าสาวไทยที่ให้บริการนวดกะปู๋เป็นสาวประเภทสอง

 

         นายหลิว หนุ่มไต้หวันผู้มีอาชีพเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ เนื่องจากหน้าที่การงานมีแรงกดดันสูง ต้องการคลายเครียดด้วยการซื้อบริการทางเพศจากในเน็ต พบสาวไทยนางหนึ่งอายุ 24 ปี ชื่อเล่นว่า Chippy อ้างว่าเดินทางมาท่องเที่ยวที่ไต้หวันและต้องการเงิน ยอมขายบริการทั้งแบบเต็มสูตรหรือแบบครึ่งชุดที่เรียกกันว่านวดกะปู๋ วิศวกรหนุ่มไต้หวันเห็นสาวไทยผู้นี้ผิวขาวเนียน หุ่นเนี๊ยบ หน้าตาสวย ตกลงซื้อบริการนวดกะปู๋ในราคา 4,000 เหรียญไต้หวัน โดยนัดสถานที่ใช้บริการเป็นห้องชุดแห่งหนึ่งในย่านซีเหมินติง (西門町)  แต่หลังเสร็จจากการใช้บริการ ยังไม่ทันจะออกจากห้องกลับบ้าน ก็ถูกตำรวจบุกเข้าตรวจค้นและจับกุม ทั้งนี้ ตำรวจมีการสอดส่องห้องชุดตามอาคารต่างในย่านซีเหมินติง โดยเฉพาะที่มีคนแปลกหน้าเข้าออกมากจนผิดสังเกต เมื่อตรวจดูหนังสือเดินทางแล้ว ตำรวจถึงกับผงะ สาวไทยหน้าใสหุ่นเซ็กซี่นางนี้ ในหนังสือเดินทางมีคำนำหน้านามว่านาย สอบถามรายละเอียดแล้ว จึงทราบว่า Chippy เดิมเป็นผู้ชาย เพิ่งจะแปลงเพศเมื่อไม่นานมานี้ ฟังมาถึงตอนนี้ วิศวกรหนุ่มชาวไต้หวัน มีอาการแทบช๊อก เป็นไปได้ไง? สาวสวยที่เพิ่งใช้บริการไปเมื่อครู่ ซึ่งตนชื่นชอบและพึงพอใจมาก ไฉนกลายเป็นสาวประเภท 2 ไปได้ ทำเอาอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออก

      ตำรวจตรวจสอบพบว่า Chippy เดิมชื่อนายอานนท์ เคยเป็นเน็ตไอดอลมีชื่อเสียงพอสมควร แฟจเพจมีผู้ติดตามกว่า 50,000 คน และนับตั้งแต่ไต้หวันเปิดให้ชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลา 30 วัน เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559 ที่ผ่านมา Chippy ก็เริ่มเดินทางเข้าสู่ไต้หวันบ่อยขึ้น และเคยเขียนในเฟสบุ๊กว่า อยากแต่งงานกับหนุ่มไต้หวัน แต่ขณะนี้ไม่มีเงิน จึงเดินทางมาขายประเวณีก่อน ตำรวจไม่เชื่อคำให้การของ Chippy ที่บอกว่า เพิ่งจะขายบริการทางเพศเป็นครั้งแรก และสันนิษฐานว่า น่าจะมีแก๊งค้ากามข้ามชาติบงการอยู่เบื้องหลัง นอกจากส่งนายหลิว ในฐานะที่ซื้อบริการ และ Chippy ผู้ขายบริการทางเพศ ให้อัยการดำเนินการตามกฎหมาย ข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมแล้ว ยังมีการตรวจสอบเพื่อขยายผลจับกุมขบวนการค้ากามข้ามชาติด้วย

 

 

 

วิศวกรหนุ่มไต้หวันแทบช๊อก หลังทราบว่า Chippy เป็นสาวประเภทสอง

 

Chippy สาวประเภทสองไทยโชว์รายได้จากการขายบริการทางเพศในไต้หวัน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
กลุ่มธุรกิจอาหารไต้หวันเผย ผลตอบรับจากงาน THAIFEX ดีเกินคาด ปีหน้าจะกลับไปร่วมงานอีก

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 13 มิ.ย. 60 ไต้หวันชมงานสินค้าอาหารของไทย ประสบความสำเร็จเยี่ยม

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 13 มิ.ย. 60 ไต้หวันชมงานสินค้าอาหารของไทย ประสบความสำเร็จเยี่ยม

2017-06-13 11:55:00

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 13 มิ.ย. 60

 

ไต้หวันชมงานสินค้าอาหารของไทย ประสบความสำเร็จเยี่ยม

ไต้หวันลุยพลังงานสีเขียวเต็มสูบ

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More